0

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

3 12 0
  • CÂU HỎI ÔN TẬP  MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 20:34

CÂU HỎI ÔN TẬP – MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY Phần I Các chỉ tiêu thiết kế máy; Trục, ổ lăn Các chỉ tiêu thiết kế máy và chi tiết máy Câu 1 Các loại tải trọng tác dụng lên chi tiết máy Trong quá trình tính toán cần phân biệt những loại tải trọng gì? Cho ví dụ? Câu 2 Đưa ra các định nghĩa về chu kỳ ứng suất, giá trị ứng suất trung bình, biên độ ứng suất và tỉ số ứng suất? Thế nào là chu kỳ ứng suất đối xứng, không đối xứng và mạch động? Trục Câu 3 Hãy nêu các chỉ tiêu khả năng làm việc chủ yếu của trục. CÂU HỎI ÔN TẬP – MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY Phần I: Các tiêu thiết kế máy; Trục, ổ lăn Các tiêu thiết kế máy chi tiết máy Câu 1: Các loại tải trọng tác dụng lên chi tiết máy Trong q trình tính tốn cần phân biệt loại tải trọng gì? Cho ví dụ? Câu 2: Đưa định nghĩa chu kỳ ứng suất, giá trị ứng suất trung bình, biên độ ứng suất tỉ số ứng suất? Thế chu kỳ ứng suất đối xứng, không đối xứng mạch động? Trục Câu 3: Hãy nêu tiêu khả làm việc chủ yếu trục tâm trục truyền? Chúng đánh giá đại lượng nào? Câu 4: Nêu biện pháp kết cấu công nghệ để nâng cao độ bền mỏi trục? Câu 5: Khi trục quay chiều, ứng suất uốn ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ nào, vẽ hình minh họa? Tại cần phải tính kiểm nghiệm trục theo độ bền mỏi Ổ lăn Câu 6: Ổ bi đỡ có chịu lực dọc trục khơng? Ổ chặn chịu lực hướng tâm không? Tại ta sử dụng ổ đũa trụ ngắn đỡ khơng có gờ chặn? Trong trường hợp ta sử dụng ổ tự lựa? Câu 7: Kể tên dạng hỏng thường gặp ổ lăn nguyên nhân gây dạng hỏng Phần II: Đai, xích Bộ truyền đai Câu 8: Lực căng đai ban đầu ảnh hưởng đến truyền đai? Tại truyền công suất lực căng đai ban đầu F0 truyền đai thang nhỏ đai dẹt? Câu 9: Vẽ biểu đồ ứng suất sinh đai Ứng suất lớn nhỏ sinh đai vị trí nào, trị số Câu 10: Giải thích tượng trượt đàn hồi tượng trượt trơn truyền đai? Có thể tránh tượng khơng? Bộ truyền xích Câu 11: Thơng số hình học chủ yếu truyền xích? Tại hạn chế số đĩa xích nhỏ lớn? Tại số mắt xích nên chọn số chẵn cịn số đĩa xích nên chọn số lẻ? Câu 12: Trình bày nguyên nhân khả làm việc truyền xích? Các tiêu tính truyền xích? Câu 13: Tại phải sử dụng căng xích truyền xích? Độ võng xích khoảng cách trục điều chỉnh bao nhiêu? Có thể bơi trơn truyền xích phương pháp nào? Phần III: Bánh răng; Trục vít - Bánh vít Bộ truyền bánh Câu 14: Thế tượng cắt chân răng, số tối thiểu phải lớn 17 răng? Câu 15: Trình bày nguyên nhân hậu biện pháp phòng tránh tượng mòn truyền bánh răng? Răng hay bị mịn vị trí nào, sao? Câu 16: Thế tượng tróc rỗ bề mặt biện pháp phòng ngừa? Tại tróc rỗ xảy vùng chân gần đường kính vịng chia? Câu 17: Tại tính toán thiết kế theo truyền tiếp xúc ta chọn modun nhỏ số lớn? Bộ truyền trục vít Câu 18: Bộ truyền trục vít sử dụng trường hợp nào? Bộ truyền trục vít có ưu, nhược điểm so với truyền bánh răng? Tại truyền trục vít khơng sử dụng để truyền công suất lớn? Câu 19: Vận tốc trượt truyền trục vít xác định nào? Viết cơng thức vẽ hình minh họa? Câu 20: Trình bày nguyên nhân, hậu biện pháp phòng tránh dạng hỏng chủ yếu truyền trục vít – bánh vít? ... tróc rỗ xảy vùng chân gần đường kính vịng chia? Câu 17: Tại tính toán thiết kế theo truyền tiếp xúc ta chọn modun nhỏ số lớn? Bộ truyền trục vít Câu 18: Bộ truyền trục vít sử dụng trường hợp nào?... răng? Tại truyền trục vít khơng sử dụng để truyền công suất lớn? Câu 19: Vận tốc trượt truyền trục vít xác định nào? Viết cơng thức vẽ hình minh họa? Câu 20: Trình bày nguyên nhân, hậu biện pháp phòng...Phần II: Đai, xích Bộ truyền đai Câu 8: Lực căng đai ban đầu ảnh hưởng đến truyền đai? Tại truyền công suất lực căng đai ban đầu F0 truyền đai thang nhỏ đai dẹt? Câu 9: Vẽ biểu đồ ứng suất sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY,