0

Câu hỏi ôn tập môn vật liệu kỹ thuật

1 8 0
  • Câu hỏi ôn tập môn vật liệu kỹ thuật

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 20:16

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT 1 Trình bày hai quá trình hình thành hạt kim loại và các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt kim loại? Nêu các phương pháp làm hạt nhỏ hạt khi đúc? 2 Độ cứng là gì? Đặc điểm độ cứng? Trình bày phương pháp thử độ cứng Vickers và Rockwell? 3 Nhiệt luyện thép (định nghĩa, các phương pháp nhiệt luyện, tác dụng của nhiệt luyện với chế tạo cơ khí)? Trình bày sơ lược về các chuyển biến cơ bản khi nhiệt luyện? 4 Ủ thép (định nghĩa, mục đích)? Nêu các phương pháp ủ th. CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT Trình bày hai trình hình thành hạt kim loại yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt kim loại? Nêu phương pháp làm hạt nhỏ hạt đúc? Độ cứng gì? Đặc điểm độ cứng? Trình bày phương pháp thử độ cứng Vickers Rockwell? Nhiệt luyện thép (định nghĩa, phương pháp nhiệt luyện, tác dụng nhiệt luyện với chế tạo khí)? Trình bày sơ lược chuyển biến nhiệt luyện? Ủ thép (định nghĩa, mục đích)? Nêu phương pháp ủ thép? Trình bày phương pháp ủ khơng có chuyển pha? Khái niệm, mục đích phương pháp tơi thép? Nêu mơi trường tơi thép? Trình bày mơi trường tơi thép: nước dầu Ram thép (định nghĩa, mục đích)? Tại thép sau tơi phải ram Trình bày phương pháp ram thông dụng (nhiệt độ, tổ chức, mục đích) Trình bày thép thấm C: Thành phần hóa học đặc điểm nhiệt luyện, ứng dụng, nêu tên loại thép thấm C lấy ví dụ cho loại Trình bày thép hóa tốt: Thành phần hóa học đặc điểm nhiệt luyện, ứng dụng, nêu tên loại thép hóa tốt lấy ví dụ cho loại Trình bày thép đàn hồi: Thành phần hóa học đặc điểm nhiệt luyện, ứng dụng, nêu tên loại thép đàn hồi lấy ví dụ cho loại 10 Trình bày hợp kim cứng: Thành phần hóa học, cách chế tạo, ứng dụng, nêu tên nhóm hợp kim cứng lấy nhóm ví dụ minh họa 11 Trình bày thép khơng gỉ: ngun nhân gây gỉ thép, biện pháp nâng cao tính chống ăn mòn Cho mác thép: 20Cr13, 12Cr17, 12Cr18Ni9Ti: Chúng thuộc loại thép khơng gỉ nào? Giải thích số ký hiệu chúng 12 Trình bày thép làm dao cắt: yêu cầu tính tính công nghệ thép làm dao cắt Thế thép làm dao cắt suất thấp, thép làm dao cắt suất cao? Mỗi loại lấy ví dụ minh họa? 13 Giản đồ pha Fe-C: Vẽ biểu đồ điền đầy đủ tất pha vào giản đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập môn vật liệu kỹ thuật,

Từ khóa liên quan