0

Chương 2_Nhiệt luyện gang và hợp kim màu

7 8 0
  • Chương 2_Nhiệt luyện gang và hợp kim màu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 18:57

PowerPoint Presentation 8252021 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI Khoa Cơ khí – Bộ môn Công nghệ cơ khí THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU KỸ THUẬT Giảng viên TS Nguyễn Thị Hằng Nga Email nthngatlu edu vn Mobile 0888 901 902 NỘI DUNG 2 1 Nhiệt luyện gang 2 2 Nhiệt luyện hợp kim màu CHƯƠNG 2 NHIỆT LUYỆN GANG VÀ HỢP KIM MÀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI Khoa Cơ khí – Bộ môn Công nghệ cơ khí 2 1 NHIỆT LUYỆN GANG 3 Đặc điểm nhiệt luyện gang Tính tới tổ chức và cơ tính của vật liệu ban đầu Nhiệt độ nung nóng, tốc độ làm nguội. 8/25/2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI Khoa Cơ khí – Bộ mơn Cơng nghệ khí TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI Khoa Cơ khí – Bộ mơn Cơng nghệ khí CHƯƠNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU KỸ THUẬT NHIỆT LUYỆN GANG VÀ HỢP KIM MÀU NỘI DUNG: Giảng viên: TS Nguyễn Thị Hằng Nga Email : nthnga@tlu.edu.vn Mobile : 0888 901 902 2.1 Nhiệt luyện gang 2.2 Nhiệt luyện hợp kim màu 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG Đặc điểm nhiệt luyện gang: Mục đích: - Tính tới tổ chức tính vật liệu ban đầu Nhiệt luyện gang để tạo cấu trúc mactenxit nâng cao tính gang sau đúc - Nhiệt độ nung nóng, tốc độ làm nguội phù hợp để không gây nên vết nứt biến dạng Các phương pháp xử lý nhiệt: - Đối với chi tiết lớn phải giảm tốc độ nung nóng tốc độ làm nguội - Ủ khử ứng suất, xử lý nhiệt độ thấp, để giảm ứng xuất dư sau trình đúc; để - Tốc độ nung nóng làm nguội phụ thuộc vào tổ chức gang, tiết diện hình dạng chi tiết - Thời gian giữ nhiệt cần xác định theo tính tốn q trình khuếch tán chuyển biến tổ chức xảy gang nhiệt độ cao - Thời gian giữ nhiệt dài làm giảm chất lượng gang tăng độ bền dẻo, giảm độ cứng loại bỏ cacbit; - Thường hóa, để tăng độ bền dẻo; - Tôi ram, tăng độ bền cao, độ cứng, độ dẻo khả chịu mài mịn; - Nhóm phương pháp hóa bền bề mặt, tơi cảm ứng, tơi lửa, lazer, dùng cho ứng dụng yêu cầu khả chơng mài mịn bề mặt 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG Sự hình thành Grafit gang 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG - Trên giản đồ này, phản ứng tích xảy nhiệt độ cao so với giản đồ Fe-Fe3C, hình thành nên loại gang có grafit gang xám, gang dẻo, gang cầu với trợ giúp chất biến tính thích hợp - Silic nguyên tố ổn định grafit muốn tạo cách dễ dàng gang có grafit cần đưa lượng silic định (≥2%) vào hợp kim Điều giải thích ảnh hưởng gia tăng khoảng cách nhiệt độ △T tinh ổn định (γ +Gr) tinh giả ổn định (γ +Fe3C) Khi hàm lượng Si=0, △T nhỏ (≈6℃) Tăng hàm lượng Si lên khoảng 2%, △T tăng lên lớn đảm bảo cho phản ứng L→ (γ +Gr) xảy gang lỏng đông đặc điều kiện sản xuất thông thường 8/25/2021 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG - Thành phần cacbon tương đương tích ln 4,3%, hàm lượng Silic tăng, hàm lượng cacbon giảm Lượng cacbon tương đương cao thúc đẩy tạo thành grafit - Khi làm nguội đến vùng nhiệt độ tích, austenite chuyển biến tạo nên tổ chức + Nền Ferit, theo kinh nghiệm, tổng lượng (%C + %Si) ≥ 6,0%, q trình Grafit hóa xảy mạnh, hầu hết cacbon có gang tạo thành Grafit, khơng có cacbon nằm dạng liên kết Fe3C gang Theo giản đồ pha Fe – Fe3C, nhiệt độ tích 727oC, austenite chuyển + Nền Ferit + Peclit, tổng lượng (%C + %Si) khoảng 5,0 ÷ 6,0%, q trình Grafit hóa xảy biến thành hỗn hợp Ferit Xêmentit Song giản đồ pha Fe – C, nhiệt độ cao yếu hơn, phần cacbon nằm dạng liên kết Fe3C, tạo thành lượng Peclit hơn, đồng thời có mặt Silic thúc đẩy việc tạo Grafit (cản trở việc tạo Fe3C), + Nền Peclit, tổng lượng (%C + %Si) hơn, khoảng 4,2 ÷ 5,0%, cacbon nằm dạng liên phản ứng tích lúc là: γ→ [α + Grafit] kết Fe3C nhiều (0,6 ÷ 0,8%C dạng liên kết) - Một lượng Fe3C hình thành (tùy thuộc vào lượng Si), có tổ chức Peclit (là hỗn hợp α + Fe3C) Vì gang trường + Khi tổng lượng %C + %Si < 4,0 ÷4,3% (nhỏ), Grafit khơng xuất hiện, tồn carbon dạng liên kết Fe3C, gang trắng tạo thành hợp sau: 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 10 - Mangan nguyên tố cản trở trình tạo Grafit, hàm lượng mangan hạn chế - Có thể thực xử lý nhiệt làm biến đổi gang ủ, thường hóa, tơi, ram Với khoảng 0,5 ÷ 1,0% gang Ferit – Peclit, Peclit, hóa bền cách thành Mactenxit để nâng cao độ cứng khả chống mài mòn gang - Lưu huỳnh nguyên tố thúc đẩy tạo thành gang trắng cịn làm xấu tính chảy lỗng gang, lượng lưu huỳnh cần hạn chế mức nhỏ, khoảng 0,08 ÷ 0,12% - Tuy nhiên, người ta khơng tơi gang có Ferit khơng tạo hiệu ứng tăng bền, tăng cứng lượng cacbon nhỏ - Photpho nguyên tố làm tăng tính chảy lỗng (thuận lợi cho cơng nghệ đúc), tăng tính chống mài mịn tạo tinh (Fe + Fe3C) (Fe + Fe3P + Fe3C), hàm hàm lượng cho phép từ 0,1 ÷ 0,2% 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 11 2.1.2 Nhiệt luyện gang Xám • Ủ gang xám - Ủ nhiệt độ thấp: giảm ứng suất bên trong, loại trừ cong vênh Chế độ ủ từ 510-550oC, tốc độ tăng nhiệt chậm 75-100oC/h, nung tồn phần từ 1-8h phụ thuộc vào hình dạng chi tiết, lầm nguội chậm - Ủ grafit hóa: giảm độ cứng, cải thiện tính gia cơng Nhiệt độ ủ 600-750 oC, chế độ tăng nhiệt chậm, tùy thuộc vào hình dạng chi tiết, thời gia nung từ 1-4h sau làm nguội chậm 12 • Thường hóa Để tăng lượng carbon liên kết, tăng độ bền chống mài mịn Sau thường hóa ram cao - Nhiệt độ thường hóa 850-950oC, tốc độ tăng nhiệt chậm chi tiết phức tạp nhanh với chi tiết đơn giản - Thời gian thường hóa 0.5-3h đủ để lượng austenite bão hòa carbon - Làm nguội nhanh đảm bảo chuyển biến austenit thành peclit ngồi khơng khí chi tiết có hình dạng đơn giản - Làm nguội chậm 600oC chi tiết có hình dạng phức tạp 8/25/2021 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 13 14 • Tơi-ram Gang xám Ferit Gang xám Ferit-Peclit Gang xám Peclit Cải thiện tính, tăng độ bền cứng, độ bề chống mài mịn, giảm cong vênh - Tơi 830-880oC thời gian nung từ 0.5-3h đủ để hòa tan autensit vào sắt, sau làm nguội nước dầu - Tôi đẳng nhiệt: nhiệt độ 830-900oC 10-90 phút làm nguội muối nóng chảy 200-400oC - Ram: nhiệt độ ram tùy thuộc yêu cầu độ cứng chi tiết, thường ram 0.5-3h làm nguội khơng khí với mục đính khử ứng suất sinh tăng độ dẻo 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 15 16 2.1.2 Nhiệt luyện gang Cầu Chế độ nhiệt luyện số chi tiết làm gang xám: Tên chi tiết Chiều dày thành vật đúc mm ống lót xilanh, má hãm tang trống, đế khuôn kéo dây, khuôn dập cắt 20-50 Chế độ nhiệt luyện Độ cứng HB • Ủ gang cầu Ủ q trình nhiệt luyện với mục đích tạo tổ chức ferit, tăng cường tính dai, tính dẻo khả chịu va 680oC, 850oC Ủở làm nguội ngồi khơng khí 400-450 đập cho gang cầu - Ủ nhiệt độ cao: ủ nhiệt độ từ 900 - 925oC 2-4 làm nguội chậm với lị để q trình graphit hóa diễn Nếu muốn gang có tổ chức peclit cho phơi nguội theo lị tới 600 oC cho lị nguội Bánh vít >50 Tơi 840oC dầu ram 350oC 450-550 Khuôn dập nhỏ dập nóng >250 Tơi 850oC dầu, ram 350oC 350-400 ống lót xi lanh xe vận tải xe khách 10-12 Thường hóa, tơi 850oC dầu, ram 180230oC 420-520 khơng khí Nếu muốn gang có tổ chức ferit, phơi nguội theo lò tới nhiệt độ cao 805–810 oC cho lị nguội khơng khí - Ủ nhiệt độ thấp: để đạt tổ chức có ferit với tính dẻo tính dai cao cần ủ nhiệt độ thấp khoảng 730-780 oC với thời gian 1h/25mm chiều dày Làm nguội lò đến 350oC làm nguội ngồi khơng khí - Ủ khử ứng suất: nung tới 500oC- 600 oC, giữ thời gian định, sau làm nguội chậm lị 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 17 • Thường hóa 18 • Tôi-ram Những chi tiết yêu cầu độ cứng, độ bền cao cần phải tiến hành ram Thường hóa q trình nung gang đến nhiệt độ austenit hóa hồn tồn sau làm nguội khơng khí có mục đích làm tăng số lượng peclit nền, làm nhỏ mịn tổ chức peclit, loại bỏ phần nhỏ xementit tự do, qua cải thiện độ bền, độ cứng tính chống mài mịn gang cầu - Nhiệt độ austenit hóa thường nằm khoảng 860-950oC với thời gian giữ nhiệt từ 1-3 tùy theo độ dày chi tiết để hòa tan hết lượng carbon tự - Sau mẫu làm nguội khơng khí tĩnh với quạt gió để đạt tổ chức peclit - Gang cầu sau thường hóa đơi ram để đảm bảo độ cứng mong muốn - Quy trình ram bao gồm nung sơ từ 425-650 oC giữ giờ/25mm chiều dày - Tôi khoảng 845-925 oC: chi tiết đơn giản tơi nước chi tiết phức tạp định phải dầu nhiệt độ 80-100 oC Tổ chức sau mactenxit - Ram khoảng nhiệt độ từ 425-700 oC chia thành hai giai đoạn: + Giai đoạn đầu hình thành cácbit tương tự thép + Giai đoạn hai sinh mầm phát triển graphit thứ cấp thay cho cácbit + Sự tụt giảm độ cứng với xuất graphit thứ cấp kéo theo suy giảm độ bền kéo độ bền mỏi Do thành phần hợp kim ảnh hưởng đến tốc độ graphit hóa nên loại gang có nhiệt độ ram thích hợp 8/25/2021 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 19 20 Gang cầu Ferit-Peclit Gang cầu Ferit Gang cầu Peclit 2.1.3 Nhiệt luyện gang Dẻo • Ủ gang dẻo Để phân hóa hồn tồn hay phần xementit tinh, giúp cải thiện tính gia công, giảm ứng suất bên trong, tăng độ dẻo, độ dai va đập, tính chống mài mịn - Ủ grafit hóa: nhiệt độ ủ 600-750 oC, chế độ tăng nhiệt chậm, tùy thuộc vào hình dạng chi tiết, thời gian nung từ 60h sau làm nguội chậm 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 21 22 • Thường hóa • Tơi-ram Để tăng lượng carbon liên kết, tăng độ bền chống mài mịn Sau thường hóa ram Cải thiện tính, tăng độ bền cứng, độ bề chống mài mòn, giảm cong vênh cao nhiệt độ 650-680oC giữ nhiệt 1-1.5h - Nhiệt độ thường hóa 860-920oC, tốc độ tăng nhiệt phụ thuộc vào kết cấu chi tiết - Thời gian thường hóa 2h đủ để lượng austenite bão hịa carbon - Tơi 830-880oC thời gian nung từ 0.5-3h đủ để hòa tan autensit vào sắt, sau làm nguội nước dầu - Tôi đẳng nhiệt: nhiệt độ 830-900oC 10-90 phút làm nguội muối nóng chảy - Làm nguội ngồi khơng khí 200-400oC - Ram: nhiệt độ ram tùy thuộc yêu cầu độ cứng chi tiết, thường ram 0.5-3h làm nguội khơng khí với mục đính khử ứng suất sinh tăng độ dẻo 2.1 NHIỆT LUYỆN GANG 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 23 Gang dẻo Ferit 24 Gang dẻo Ferit-Peclit Gang dẻo Peclit • Ủ kết tinh lại Dùng cho thao tác sau gia công áp lực, để khử ứng suất, biến đổi tổ chức từ dạng sợi kết tinh lại thành hạt đồng trục thành hạt thô - Nhiệt độ nung phụ thuộc vào mức độ biến dạng gia cơng áp lực u cầu tính khác nhiệt luyện - Tốc độ nung tốc độ làm nguội khơng có ảnh hưởng 8/25/2021 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 25 26 • Ủ kết tinh lại có chuyển pha • Tơi Dùng cho vật đúc có chuyển biến pha thể rắn, để khử tổ chức thô vật đúc, làm Dùng cho chi tiết kim loại có chuyển biến pha thể rắn, dễ nhận dung dịch đặc cho thành phần hóa học đồng có tổ chức ổn định bão hòa - Nung nhiệt độ chuyển biến pha 30-50oC Dựa vào tính chất hợp kim, sau tơi làm tang làm giảm độ bền độ cứng - Nguội lò đến lúc nhận tổ chức mền, hạt thô chi tiết - Nguội khơng khí nhân tổ chức nhỏ mịn - Nung nhiệt độ chuyển biến pha 20-50oC - Nguội nhanh nước 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 27 28 • Ram thấp (hóa già biến cứng) Làm ổn định chi tiết sau tơi, làm tang tính kim loại dung cho nhiếu chi tiết có khả làm thay đổi nhiều tính nhiệt luyện chi tiết làm hợp kim nhôm, magie - Nung hợp kim tơi đến nhiệt độ thích hợp ram thấp, để làm tang độ cứng tốc độ tiết pha dung dịch đặc bão hòa sau tơi 2.2.1 Nhiệt luyện Hợp kim nhơm Mục đích: - Tôi hợp kim nhôm biến dạng nhằm thu dung dịch đặc q bão hịa, từ chúng tiết pha nhỏ mịn, hóa già làm tăng độ bền hợp kim - Nhiệt độ cao nhiệt độ tới hạn dẫn tới nhiệt, nghĩa làm chảy tinh giới hạt 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 29 30 Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm biến dạng - Theo giản đồ trạng thái Al chia hợp kim nhôm hệ thành hai nhóm biến dạng đúc + Hợp kim nhôm với 4%Cu - Hợp kim nhôm biến dạng: + Các hợp kim (bên trái F) có tổ chức dung dịch rắn  nung nóng (làm nguội) khơng có chuyển biến pha nên khơng hố bền nhiệt luyện; + Các hợp kim (F – C’) có tổ chức dung dịch rắn + pha thứ hai  hoá bền nhiệt luyện - Hợp kim nhôm đúc: loại (bên phải điểm C’) tổ chức có tinh - b = 250300 MPa, sau 57 ngày b = 400 MPa → hoá già tự nhiên; + Đura (đuraluminium – nhôm cứng) hợp kim ba nguyên tố Al – Cu – Mg (~4%Cu, ~1%Mg) - Độ bền cao b = 420  470 MPa, 0,2 = 240  320 MPa HB = 100,  = 15  18%, khối lượng riêng  = 2,8 g/cm3 nên có độ bền riêng lớn (b/ = 1516 km) 8/25/2021 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 31 32 Nhiệt luyện Hợp kim nhôm đúc Thao tác nhiệt luyện - Các hợp kim nhơm đúc kí hiệu là: A + Silumin đơn giản (Al – Si) - Kí hiệu: A2 gồm (1013%) Si có b = 130 MPa sau biến tính b = 180 MPa + Silumin phức tạp - Là hợp kim Al với (430%) Si có thêm nguyên tố Cu, Mg, Mn - Kí hiệu: A4  A30 có b = 200  250 MPa Mục đích, cơng dụng Hóa già 200oC Dùng cho chi tiết tải trọng không lớn, đúc nguội nhanh Ủ thấp 300oC Khử ứng suất ổn định kích thước chi tiết Tôi Làm tăng độ dẻo Tôi hóa già khơng hồn tồn Làm tăng độ bền giới hạn chảy Tơi hóa già hồn tồn đạt đến độ cứng cao Đạt độ bền giới hạn chảy cao Tơi ram hóa mềm cao 200oC Dùng cho chi tiết làm việc nhiệt độ tương đối cao Tơi ram hóa mềm cao 300oC Dùng cho hợp kim có lượng magie tương đối cao cần làm tăng tính dẻo 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 33 34 Các chế độ già hóa hợp kim nhôm biến dạng Mác hợp kim Al1, Al6, Al16 Hợp kim nhơm, AlSi6 AlSi8 Hợp kim Dạng hóa già Các chế độ ủ để khử ứng suất bên hợp kim nhơm đúc Nhiệt độ hóa già , oC Thời gian hóa già, h Tự nhiên Trong phịng 96 Tự nhiên Trong phòng 96 Nhân tạo 150-165 12-15 AlSi6, AlSi8 Nhân tạo 150-165 6-15 AlSi4-1 Nhân tạo 180-190 10 Vật liệu Nhiệt độ ủ, oC Thời gian giữ nhiệt Nhôm Hợp kim nhôm đúc 150 280-340 0.5 2-5 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 35 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 36 2.2.2 Nhiệt luyện Hợp kim Đồng Đồng - Brơng Theo thành phần hố học hợp kim đồng phân thành đồng thau đồng - Là hợp kim đồng với nguyên tố khác, như: Cu – Sn gọi đồng thiếc, Cu – Al đồng nhơm,… + Kí hiệu: Бpxx y-y (xx: Các nguyên tố, y-y: % nguyên tố) + Đồng thiếc (Cu – Sn) - hợp kim chủ yếu gồm hai nguyên tố Cu Sn, thường dùng hợp kim < 15%Sn - Ví dụ: БpO10; БpOЦC4-4-4 (4%Sn - 4%Zn - 4%Pb) + Đồng nhôm (Cu – Al) - hợp kim chủ yếu gồm hai nguyên tố Cu Al - Ví dụ: БpA5 (5%Al) + Đồng berili (Cu – Be) - Ví dụ: БpБ2 (2%Be) + Đồng chì (Cu – Pb) + Đồng Silic (Cu – Si) Đồng thau - Latông - Đồng thau đơn giản: Là hợp kim có hai nguyên tố Cu Zn + Kí hiệu: Л70  Л96 (ЛaTyHb) Л70 gồm: 70%Cu 30%Zn - Đồng thau phức tạp: Cu Zn cịn có ngun tố khác Pb, Sn, Al, Ni… 8/25/2021 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 37 38 Nhiệt độ ủ đồng Nhiệt độ ủ đồng thau biến dạng Nhiệt độ ủ, Độ cứng Brinen HB oC Mác Cu 961 Cu 90 Cu 80 Cu 68 Cu 62 Ni 59-3-2 CuAlFeMn 59-1 53 ≤ 53 ≤ 52 ≤ 56 ≤ 117 ≤ 80 540-600 650-720 600-700 600-700 600-700 600-650 600-650 Mác Nhiệt đổ ủ, oC Độ cứng Brinen HB CuMa 58-2 CuSi 59-1 CuSi 64-2 CuSi 74-3 Cu 62-1 Cu 70-1 Cu 90-1 Cu 65-5 600-650 600-650 620-670 650 650 620 650-720 650 ≤ 85 ≤ 75 ≤ 40 ≤ 85 ≤ 57 - Mác Nhiệt độ ủ, oC Độ cứng Brinen HB Mác Nhiệt độ ủ, oC CuAl 600-700 ≤ 60 CuAlMa 700-750 ≤ 80 CuMa 9-2 CuAl 9-4 CuFeNi 10-4-4 Cu 4-4, 25 650-750 700-750 700-750 600 ≤ 80 ≤ 110 140-160 - Cu Beri Cu 4-3 CuAl CuAl 650-700 600 600-700 650-750 ≤ 100 ≤ 63 ≤ 70 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU Độ cứng Brinen HB 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 39 40 Chế độ ram đồng Tôi Tên gọi loại đồng Mác Đồng nhôm-sắt CuAlFe 9-4 Đồng nhômmangan CuAlMa 9-2 Đồng nhôm-sắt- CuAlFeMa 10-3mangan 1,5 Đồng thanh-nhôm-sắtniken CuAlFeNi 10-4-4 Đồng silic-mangan CuSiMa 3-1 Cu 14-3 Đồng cunian Cu 6-1,5 Đồng beri CuBeri Đồng silic-niken CuSiNi 1-3 Nhiệt độ nung nóng, oC 850 2.2.3 Nhiệt luyện Hợp kim Magie Ram Độ cứng brinen Môi trường Nhiệt độ nung HB làm nguội nóng 350 Nước - 800 Nước 400 830-860 Nước 300-350 920 Nước Nước Không khí nước Nước Nước 800 800-820 780-800 850 650 410-475 520-540 340-370 150-200 150-187 207-285 - Nhiệt luyện hợp kim magie cần tiến hành lò buồng điện trở - Các chi tiết nung nóng lị cần phải che kín chắn làm thép khơng gỉ thép bền nóng để tránh bị ăn mòn - Nhiệt độ phân bổ lò cần phải với giới hạn 5oC muốn phải đặt quạt gió - Để tránh nổ hỏa hoạn, cần nung nóng bán thành phẩm chi tiết hợp kim magie 200-240 130-180 260 210 340-370 150-200 thùng diêm tiêu (hỗn hợp muối carbonat) lỏng xyanua - Bán thành phẩm trước chất vào lò cần làm cẩn thận hết bụi magie, bavia, mạt cưa, phoi vụn dầu Khơng chất vào lị thành phẩm ướt 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 41 42 Các chế độ nhiệt luyện hợp kim magiê đúc Các chế độ ủ để khử ứng suất bên Vật liệu Hợp kim magie đúc MgCu1, MgCu2 MgCu3, MgCu4, MgCu5, MgCu6 Hợp kim magie biến dạng Ép: MgMn1, MgMn2, MgMn3, MgMn5 Cán nguội: MgMn1 MgMn2 Đồng hóa Nhiệt độ ủ, oC Thời gian giữ nhiệt, h 200-500 170-250 3-5 3-5 260 200 200 150 0.25 0.25 1 Mác hợp kim Dạng Dạng Nhiệt nhiệt Thời gian đúc độ nung luyện giữ nhiệt, h nóng, 'C Hóa già Cơ tính Ứng Thời gian HB (đk bi Nhiệt độ Môi suất Độ co giữ nhiệt, h MT làm 10mm, tải nung nóng, trường bền thắt tỷ (không nhỏ nguội 'C nguội kg/mm đổi % hơn) 1000kG) Khơng khí 21 50 Khơng 175±5 16 22 60 khí MgCu4 T4 380±5 10_16 MgCu4 T6 380±5 10_16 MgCu5 T4 3,K, 415±5 12_16 - - - MgCu5 T6 3,K, 415±5 12_16 - 175±5 16 MgCu6 T4 3,K, 415±5 - - - 175±5 MgCu6 T6 Không nhỏ 16 Không nhỏ 3,K, 415±5 16 Khơng khí 21 50 22 65 - - 21 60 16 Khơng khí 21 65 ... 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 29 30 Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm biến dạng - Theo giản đồ trạng thái Al chia hợp kim nhơm hệ thành hai nhóm biến dạng đúc + Hợp kim nhôm... hợp kim có lượng magie tương đối cao cần làm tăng tính dẻo 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 33 34 Các chế độ già hóa hợp kim nhôm biến dạng Mác hợp kim Al1, Al6, Al16 Hợp. .. nhiệt Nhôm Hợp kim nhôm đúc 150 280-340 0.5 2-5 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 35 2.2 NHIỆT LUYỆN HỢP KIM MÀU 36 2.2.2 Nhiệt luyện Hợp kim Đồng Đồng - Brơng Theo thành phần hố học hợp kim đồng phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2_Nhiệt luyện gang và hợp kim màu,