0

bài dự án cuối kỳ môn thống kê UEH

46 2 0
  • bài dự án cuối kỳ môn thống kê  UEH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 13:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA TOÁN – THỐNG KÊ BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH ĐỀ TÀI KHẢO SÁT NHU CẦU MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI BÁCH HOÁ XANH LỚP HỌC PHẦN 21D1STA50800521 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CÔ TRẦN HÀ QUYÊN TP Hồ Chí Minh Tháng 06, 2021 ii MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1 1 1 Bối cảnh của đề tài nghiên cứu 1 1 2 Phát biểu vấn đề nghiên cứu 2 1 3 Mục tiêu của đề tài 2 1 4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 3 1 4 1 Đối tượng ng. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM - KHOA TOÁN – THỐNG KÊ BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT NHU CẦU MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI BÁCH HOÁ XANH LỚP HỌC PHẦN: 21D1STA50800521 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: CƠ TRẦN HÀ QUN TP Hồ Chí Minh Tháng 06, 2021 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Bối cảnh đề tài nghiên cứu 1.2 Phát biểu vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi thời gian 1.4.3 Phạm vi không gian CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Những khái niệm 2.1.1 Nhu cầu 2.1.2 Khách hàng 2.1.3 Người tiêu dùng .3 2.1.4 Hành vi người tiêu dùng 2.2 Các kết nghiên cứu trước 2.2.1 Nhận biết nhu cầu 2.2.2 Tìm kiếm thơng tin 2.2.3 Đánh giá phương án 2.2.4 Quyết định mua 2.2.5 Hành vi sau mua 2.3 Mô hình hành vi mua sắm người tiêu dùng 2.3.1 Giải thích hành vi mua sắm theo lý kinh tế 2.3.2 Giải thích hành vi mua sắm theo lý tâm lý 2.3.3 Các yếu tố tâm lý 2.3.3.1 Gia đình 2.3.3.2 Nhóm liên đới 2.3.3.3 Tầng lớp, giai cấp .9 2.3.3.4 Nền văn hoá phận văn hoá .9 2.3.3.5 Nguồn thông tin .9 2.3.4 Mơ hình nghiên cứu CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Mục tiêu liệu 11 3.2 Thu thập liệu 11 3.3 Phương pháp nghiên cứu 11 3.3.1 Nghiên cứu định tính 11 2 3.3.2 Nghiên cứu định lượng 13 3.3.3 Xây dựng thang đo dự kiến 14 3.4 Thang đo định lượng thức .15 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .17 4.1 Khảo sát thông tin người tiêu dùng mua sắm Bách Hoá Xanh 17 4.1.1 Giới tính 17 4.1.2 Độ tuổi 18 4.1.3 Nghề nghiệp 19 4.1.4 Thu nhập 19 4.2 Các đánh giá chung từ người tiêu dùng Bách Hoá Xanh 20 4.2.1 Mức giá 20 4.2.2 Chất lượng sản phẩm .21 4.2.3 Sự đa dạng sản phẩm Bách Hoá Xanh .22 4.2.4 Mức độ hài lòng mua sắm Bách Hoá Xanh 22 4.2.5 Cách phục vụ nhân viên 23 4.2.6 Mức độ tìm kiếm sản phẩm cần mua .24 4.2.7 Các sản phẩm người tiêu dùng thường mua Bách Hoá Xanh .25 4.2.8 Đánh giá mức độ đến Bách Hoá Xanh mua sắm người tiêu dùng 27 4.2.9 Đánh giá thái độ người tiêu dùng trường hợp “Nếu Bách Hoá Xanh tăng chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ dẫn đến việc tăng giá mặt hàng” .28 4.2.10 Mức độ hài lòng mặt hàng thực phẩm Bách Hoá Xanh .29 4.2.11 Tỷ lệ khách hàng lựa chọn mặt hàng giảm giá để mua đến Bách Hố Xanh 30 4.2.12 Tiêu chí để lựa chọn sản phẩm Bách Hoá Xanh .31 4.2.13 Các lí để người tiêu dùng lựa chọn Bách Hoá Xanh nơi mua sắm .32 4.3 Kiểm định mức độ hài lòng người tiêu dùng mua sắm Bách Hoá Xanh 33 4.3.1 Kiểm định giả thuyết H: Người tiêu dùng hài lòng với việc BHX tăng chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ dẫn đến việc tăng giá mặt hàng .33 4.3.2 Kiểm định giả thuyết: đánh giá mức độ hài lòng người tiêu dùng mặt hàng thực phẩm tiêu biểu Bách Hóa Xanh 34 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Kết đóng góp nghiên cứu 40 5.2.1 Những kết dự án 40 5.2.2 Đóng góp nghiên cứu 40 5.3 Kiến nghị .41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 3 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Bối cảnh đề tài nghiên cứu Theo báo cáo Nielsen – Công ty nghiên cứu thị trường quảng bá toàn cầu xu hướng mua hàng cho thấy người tiêu dùng Việt ngày có xu hướng thay đổi nơi mua hàng hóa mình, họ dần đến mua sắm chợ truyền thống, chợ tự phát nhỏ, lẻ, mà bắt đầu đến cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini để mua hàng hóa nhiều Theo báo cáo rằng, số lượng người mua hàng đến cửa hàng mua sắm ngày cao Điều đặc biệt báo cáo xu hướng thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2020, số lượng cửa hàng tiện lợi/siêu thị mini tăng trưởng đến đáng kinh ngạc, tăng tới 60% – từ 2495 năm 2019 lên 5228 cửa hàng năm 2020 (https://marketingai.admicro.vn/bao-cao-xu-huong-thi-truongban-le-viet-nam-trong-nam-2020/ ) Nhìn vào xu hướng người tiêu dùng số lượng cửa hàng tiện lợi/siêu thị mini vậy, thấy sức ảnh hưởng đến trình phát triển, phân phối lại việc hình thành chuỗi cửa hàng tiện lợi/siêu thị mini Có thể thấy, việc mua sắm siêu thị có nhiều thuận tiện siêu thị, sản phẩm trưng bày theo loại, giúp bạn khơng phải chạy tìm ngồi chợ, khơng chen chúc để mua hàng, khơng gian mua sắm thoải mái, có camera giám sát không bị cắp, trả giá, nguồn thực phẩm an toàn, Theo nhiều khảo sát thị trường, hỏi đến việc lựa chọn nơi mua sắm đa số người tiêu dùng họ lựa chọn siêu thị nơi để đến Điều chứng tỏ việc phân phối hàng hóa đến thị trường bán lẻ siêu thị đặc biệt siêu thị mini điều hiệu tiêu thụ nguồn hàng hóa lớn Người tiêu dùng trước việc chợ với họ trở thành thói quen, nét văn hóa đặc biệt người tiêu dùng Việt Nam Trong bữa ăn người Việt, ăn cầu kì, thực phẩm tươi sống phải chưa sơ chế người họ tự chế biến theo cách Vì vậy, địi hỏi đa dạng loại thực phẩm, rau củ quả, thịt, phải tươi sống chưa qua sơ chế, mà điều có chợ nơi đáp ứng đầy đủ yếu tố Trong bối cảnh đất nước ngày phát triển nay, sống ngày nâng cao, cải thiện hơn, người dần trở nên bận rộn, tất bật làm chăm lo cho sống họ Dẫn đến họ có nhiều thời gian rãnh để khắp chợ tìm loại hàng hóa mà họ muốn tìm Thay vào đó, họ chấp nhận giá cao để đổi lấy sản phẩm chất lượng an tồn, đặc biệt khơng nhiều thời gian họ Hình thức kinh doanh đáp ứng điều siêu thị, đặc biệt siêu thị mini đâu thấy Đây xem yếu tố mà 4 tiền đề quan trọng để hàng loạt siêu thị khơng siêu thị mini đời Các hệ thống siêu thị ngày phát triển lớn mạnh đạt nhiều thành công Người tiêu dùng họ hưởng nhiều khuyến giảm giá, chương trình dành cho khách hàng may mắn mua sắm siêu thị Nhờ vào thuận tiện, tiện ích, tạo có lợi đến với người tiêu dùng, từ dần làm thay đổi phần thói quen mua sắm chợ người tiêu dùng Việt Nam Với điều kiện đáp ứng đầy đủ yếu tố người tiêu dùng việc lựa chọn nơi mua sắm nay, hệ thống siêu thị mini đưa vào hoạt động mạnh mẽ Số lượng siêu thị mini tăng trưởng đáng kinh ngạc năm gần đây, mức tăng liên quan đến chiến lượng mở rộng quy tới vùng nông thôn khu vực nhỏ Một tên đáng ý Bách Hóa Xanh thương hiệu liên tục mở rộng quy mô hoạt động Theo báo cáo ngành bán lẻ 2020 – Thống kê số lượng Cửa hàng tiện lợi/Siêu thị mini Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh có 463 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 751 tỉnh thành khác Với quy mơ 1200 cửa hàng Bách Hóa Xanh tính đến hết năm 2020, đáp ứng phần nhu cầu mua sắm ngườii dân nước Bách hóa Xanh chuỗi siêu thị mini chuyên bán thực phẩm tươi sống nhu yếu phẩm công ty Cổ Phần Thế giới Di động (TGDĐ) Bách Hóa Xanh thành cơng năm hình thành vừa qua với hàng nghìn lượt khách hàng mua sắm ngày Với đa dạng loại hàng hóa, thực phẩm tươi sống ngày, đáp ứng đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng ngày mở rộng quy mơ đến nơng thơn, mức độ hài lịng lựa chọn Bách Hóa Xanh người tiêu dùng cao nữa, kinh doanh theo hình thức siêu thị mini thành cơng 1.2 Phát biểu vấn đề nghiên cứu Với nguyên nhân trên, để có người tiêu dùng lâu dài cần phải hiểu biết nhu cầu họ để đáp ứng kịp thời tối đa nhu cầu Vì vậy, chúng em định chọn nghiên cứu đề tài “ Khảo sát nhu cầu mua sắm người tiêu dùng Bách Hóa Xanh” Trả lời câu hỏi giúp nhà quản trị marketing Bách Hóa Xanh hiểu nhu cầu mua sắm người tiêu dùng để từ có chiến lược phát triển hợp lí sau 1.3 Mục tiêu đề tài • Xác định nhu cầu mua sắm Bách Hóa Xanh người tiêu dùng • Xem xét khác biệt nhu cầu mua hàng Bách Hóa Xanh người tiêu dùng theo thu nhập, độ tuổi, giới tính • Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng định mua sắm khách hàng Bách Hoá Xanh 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu người tiêu dùng mua sắm hệ thống Bách Hóa Xanh 1.4.2 Phạm vi thời gian Thời gian nghiên cứu từ ngày 25/5/2021 đến ngày 20/6/2021 Sử dụng tài liệu để nghiên cứu từ năm 2020 đến Quá trình khảo sát tiến hành từ ngày 25/5 đến ngày 28/5 1.4.3 Phạm vi không gian Nghiên cứu thực sơ lược hệ thống Bách Hóa Xanh khảo sát trực tuyến CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Những khái niệm 2.1.1 Nhu cầu Ta định nghĩa nhu cầu cảm giác thiếu hụt người với mơi trường sống Là mà “ tơi cần, tơi mong muốn, tơi thích” Mỗi cá nhân có nhu cầu khác tùy thuộc vào cách nhận thức, vị trí đía lí, mơi trường văn hóa 2.1.2 Khách hàng Khách hàng cá nhân hay tổ chức, hộ gia đình có điều kiện định đưa mua sắm Là người chấp nhận bỏ khoản tiền để sở hữu sản phẩm hay dịch vụ 2.1.3 Người tiêu dùng Người tiêu dùng bao gồm cá nhân, hộ tiêu dùng, tổ chức mua sắm sử dụng sản phẩm hay dịch vụ thị trường để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng Hiểu rộng hơn, tất người xã hội người tiêu dùng hàng ngày họ phải tiêu dùng sản phẩm/dịch vụ để phục vụ cho sống Là cá nhân sử dụng sản phẩm hay dịch vụ cho nhu cầu thân khơng nhầm mục đích sản xuất hay để bán lại 6 2.1.4 Hành vi người tiêu dùng Hành vi người tiêu dùng liên quan đến cảm xúc, mong muốn dẫn đến hành động mà họ thực việc lựa chọn sản phẩm hay dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu Xuất phát từ nhu cầu, người tiêu dùng bị tác động phong bì, chương trình khuyến giảm giá, giá cả, sản phẩm hay dịch vụ dẫn đến thay đổi suy nghĩ, cảm xúc hành vi củ người tiêu dùng 2.2 Các kết nghiên cứu trước Theo Philip Kotler (2005), trình đưa định mua sắm người tiêu dùng trải qua giai đoạn sau đây: nhận biết nhu cầu, tìm kiếm thơng tin, đánh giá lựa chọn, định mua, đánh giá sau mua Quá trình mua sắm người tiêu dùng nhận thức nhu cầu họ, từ họ tìm kiếm thơng tin sản phẩm đưa đến việc lựa chọn nhãn hiệu, cuối dẫn đến định mua Tuy nhiên, người tiêu dùng không thiết phải trải qua giai đoạn, số trường hợp giai đoạn chí đảo ngược trình tự lược bỏ giai đoạn không cần thiết 2.2.1 Nhận biết nhu cầu Giai đoạn trình định mua người tiêu dùng nhận biết nhu cầu Sự nhận biết nhu cầu chênh lệch tình trạng với trạng thái mong muốn đạt tới ngưỡng cần thiết đủ để gia tăng, phát triển kích thích cho trình định mua Người tiêu dùng nhận biết nhu cầu họ nhờ yếu tố tác động đến cảm xúc bên tác nhân kích thích bên ngồi ( nhìn thấy quảng cáo, hay nhìn thấy người quen sử dụng sản phẩm từ nảy sinh nhu cầu cần phải mua sản phẩm đó,…) 2.2.2 Tìm kiếm thơng tin Giai đoạn thứ hai trình định mua tìm kiếm thơng tin Tìm kiếm thơng tin hành động nhằm gia tăng hiểu biết, nhận thức trình mua đồng thời làm tăng mức độ tin cậy cho sản phẩm cho người có nhu cầu Đây giai đoạn khơng cần thiết phải có số người tiêu dùng họ tìm kiếm dễ dàng sản phẩm họ cần mua quen sản phẩm (ví dụ sử dụng quen thuộc nhãn hiệu kem đánh người tiêu dùng sau nhận biết nhu cầu bỏ qua bước tìm kiếm thơng tin) Người tiêu dùng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác như: + Nguồn thông tin cá nhân: lời giới thiệu gia đình, hàng xóm, bạn bè,… + Nguồn thơng tin thương mại: quảng cáo, người bán, bao bì sản phẩm,… 7 + Nguồn thông tin công cộng: phương tiện truyền thông, tổ chức nghiên cứu người tiêu dùng,… + Nguồn thông tin trải nghiệm thực tế: sử dụng, xem xét,… Nguồn thơng tin có tác động mạnh đến người tiêu dùng cẩn thận, không tin vào quảng cáo qua trình người tiêu dùng có nhiều thơng tin nhãn hiệu tăng thêm độ tin cậy cho họ để từ đưa lựa chọn 2.2.3 Đánh giá phương án: Để đưa định cuối người tiêu dùng vào thơng tin có nhãn hiệu Vậy người tiêu dùng đánh giá thơng tin để chọn nhãn hiệu cụ thể ? Có thể nói người tiêu dùng có cách đánh giá khác nhau, từ đưa định mua hàng Chính thế, người bán hàng/tiếp thị cần ý đến điều sau: Người tiêu dùng đánh giá sản phẩm hay dịch vụ thơng qua hóa, lý tính sản phẩm hay dịch vụ họ cho sản phẩm hay dịch vụ có thuộc tính, đặc tính định Bên cạnh phần hóa, lý tính người tiêu dùng cịn đánh giá thơng qua phần cảm tính sản phẩm hay dịch vụ họ nhận thấy nhãn hiệu đại diện cho niềm tin, hình ảnh riêng Xu hướng người tiêu dùng tự đặt số tiêu chí cho sản phẩm/dịch vụ mà có ý định mua Trong q trình mua sắm, nhãn hiệu đạt nhiều tiêu chí tiêu chí mà họ quan tâm họ chọn mua Ví dụ người có thu nhập cao có dự định mua xe máy điều mà họ quan tâm hàng đầu chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng Người mua xe đáp ứng tiêu chí mà quan tâm đến việc loại xe có hao xăng khơng giá tiền Niềm tin thái độ người tiêu dùng đặc điểm mà người bán hàng/tiếp thị cần phải quan tâm đến Bởi sản phẩm/dịch vụ người có nhận thức phán đốn khác tạo niềm tin thái độ sản phẩm/dịch vụ khác 2.2.4 Quyết định mua 8 Khi hình thành ý định mua, người tiêu dùng đưa định mua sau đánh giá nhãn hiệu Tuy nhiên trình chuyển tiếp hành vi gặp phải chi phối yếu tố: - Thái độ, niềm tin, ủng hộ bạn bè, gia đình,… Đây nhóm người có sức ảnh hưởng đến việc đưa định người tiêu dùng - Thái độ cách phục vụ từ phía người bán/tiếp thị/… khách hàng - Vị trí nơi bán hàng tìm thuận tiện cho người tiêu dùng đến mua sắm không? Quyết định mua bao gồm: lựa chọn sản phẩm/ lựa chọn nhãn hiệu/ lựa chọn đại lý/ thời gian mua/ số lượng mua 2.2.5 Hành vi sau mua: Sự mong đợi trước mua sản phẩm/dịch vụ thuộc tính mà sản phẩm/ dịch vụ mang lại sau mua – xem thước đo độ chênh lệch Thơng qua thấy mức độ thỏa mãn người tiêu dùng Người tiêu dùng hài lòng sản phẩm/dịch vụ đáp ứng họ mong đợi, người tiêu dùng vơ hài lịng sản phẩm/dịch vụ đáp ứng họ mong đợi chắn người tiêu dùng cảm thấy không hài lịng sản phẩm/dịch vụ khơng thể đáp ứng mà họ mong đợi Việc người tiêu dùng tiếp tục chọn mua sản phẩm/dịch vụ nhãn hiệu hay tìm đến nhãn hiệu khác phản ảnh mức độ thỏa mãn họ sản phẩm/dịch vụ 2.3 Mơ hình hành vi mua sắm người tiêu dùng: 2.3.1 Giải thích hành vi mua sắm theo lý kinh tế: 9 Người tiêu dùng ln cố gắng tìm hiểu thông tin cần thiết sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng sống họ Bởi lẽ, có thân ta hiểu rõ nhu cầu tìm cách tốt để thỏa mãn nhu cầu đó, đương nhiên bao gồm việc mua sắm Khi chi tiêu cho thứ đó, người tiêu dùng ln so sánh số tiền họ bỏ khả thỏa mãn nhu cầu từ sản phẩm Nếu có thặng dư tiêu dùng từ so sánh người tiêu dùng có động để mua sản phẩm Như vậy, giải thích theo góc độ kinh tế định mua hàng người tiêu dùng phụ thuộc nhiều vào hiệu kinh tế việc mua sắm 2.3.2 Giải thích hành vi mua sắm theo lý tâm lý: Cơ sở giải thích kết nghiên cứu phân tích hành vi, tâm lý cách thức mua sắm người tiêu dùng Quyết định mua hay không mua sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Các tác động từ phía người bán, ví dụ: hoạt động quảng cáo, giảm giá, quà tặng kèm, Ngoài ra, yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến định mua sắm người tiêu dùng Vì cá nhân có đặc điểm, tính cách, sở thích nhu cầu khác nên khó khăn để doanh nghiệp đón đầu tâm lý người tiêu dùng cách xác Thay vào đó, doanh nghiệp đưa giải thích dự đốn chế tác động nhân tố tâm lý lên hành vi mua sắm người tiêu dùng thông qua khảo sát, vấn phân tích cụ thể Động thúc đẩy, lối sống đặc điểm cá nhân yếu tố quan trọng phân tích lý tâm lý ảnh hưởng định mua hàng người tiêu dùng • Động thúc đẩy: Động nguyên nhân khiến người thực điều Và nhu cầu động thúc đẩy việc mua sắm người tiêu dùng Khi khách hàng có nhu cầu khía cạnh đấy, họ tìm kiếm sản phẩm thỏa mãn điều Các tác động thu hút từ phía người bán (marketing, khuyến mãi, ) thật có ý nghĩa sản phẩm đáp ứng nhu cầu có người tiêu dùng Những nhu cầu có nhận thức khơng có nhận thức tạo hành vi tiêu dùng giải thích làm Điều thơi thúc mua sản phẩm dịch vụ cụ thể Đây trình Động hoàn toàn dựa vào Từ nhu cầu thiết yếu, sản sinh mong muốn tạo động lực để ta đạt mong muốn 10 10 Bảng 15: Bảng thể tần số khách hàng lựa chọn mặt hàng giảm giá để mua đến Bách Hoá Xanh Nhận xét: Qua biểu đồ cho ta thấy đa phần người tiêu dùng không quan tâm đến mặt hàng giảm giá (62%) mặt hàng giảm giá khơng phải nhu cầu họ Nên cần phải có điều chỉnh mặt khuyến đa dạng loại hình khuyến để khách hàng đễ tiếp cận đến chương trình khuyến 4.2.12 Tiêu chí để lựa chọn sản phẩm Bách Hố Xanh Hình 16: Biểu đồ thể tiêu chí để lựa chọn sản phẩm Bách Hoá Xanh Tần số Giá 142 Thương hiệu 90 Chất lượng 143 Bao bì 41 Tuỳ Bảng 16: Bảng thể tần số tiêu chí để lựa chọn sản phẩm Bách Hoá Xanh Nhận xét: Giá (142/180 người) chất lượng (143/180 người) lựa chọn hàng đầu phần lớn khách hàng Bách Hóa Xanh Vì vậy, cần trọng hai yếu tố Như giá cả, hệ thống cần điều chỉnh giá mặt hàng khơng có giá cố định ln phù hợp với giá thị trường bên Về chất lượng, ngày nâng cao, ln để chất lượng sản phẩm lên hàng 32 32 đầu Tiếp theo thương hiệu, cần nhập thương hiệu uy tín để vừa đảm bảo thỏa mãn yêu cầu người tiêu dùng, vừa khơng uy tín hệ thống 4.2.13 Các lí để người tiêu dùng lựa chọn Bách Hố Xanh nơi mua sắm Hình 17: Biểu đồ thể lí để người tiêu dùng lựa chọn Bách Hoá Xanh nơi mua sắm Tần số Gần nhà 137 Danh tiếng 29 Chất lượng 88 Không gian mua sắm 60 Giá 54 Khuyến 51 Bảng 17: Bảng thể tần số lí để người tiêu dùng lựa chọn Bách Hoá Xanh nơi mua sắm Nhận xét: Qua biểu đồ cho ta thấy lí mà người tiêu dùng chọn Bách Hóa Xanh nơi mua sắm Do phát triển vượt bậc hệ thống Bách Hóa Xanh năm gần đây, vùng nơng thơn có xuất cửa hàng Bách Hóa Xanh nên người tiêu dùng chọn lí Gần nhà phần lớn (137/180 người) tiện lợi Thứ tự lí biểu thị hình Ngồi cịn số lí khác cửa hàng nằm vị trí thuận lợi, có chổ đỗ xe rộng rãi, an tồn, giao thơng xung quanh cửa hàng thuận tiện 33 33 4.3 Kiểm định mức độ hài lòng người tiêu dùng mua sắm Bách Hóa Xanh 4.3.1 Kiểm định giả thuyết H: Người tiêu dùng hài lòng với việc BHX tăng chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ dẫn đến việc tăng giá mặt hàng Mức độ hài lòng với việc tăng giá BHX Số người tiêu dùng (Fi) Trị số (Mi) Chênh lệch b2p2 ( Mi - xx̅ )2 6,6 19 2,46 64 0,32 48 0,18 43 2,04 Gọi μ mức độ hài lòng trung bình người tiêu dùng Ho: μ ≥ 3,7 Ha: μ < 3,7 Gọi xx mức độ hài lịng trung bình người tiêu dùng : ∑fi×Mi 6×1+19×2+ +43×5 643 xx = = ≈ 3,57 n 180 180 Phương sai mức độ hài lòng người tiêu dùng việc tăng giá BHX : ∑fi × (Mi-xx)2 s = _ = 6×6,6+19×2,46+…+43×2,04 ≈ 1,14 179 _ n-1 Độ lệch chuẩn: s = = ≈ 1,07 Mức ý nghĩa: ∝ = 0,05 Giá trị thống kê kiểm định: xx - μ0 3,57- 3,7 t = _ = _ ≈ - 1,63 s/ 1,07/ Với ∝ = 0,05 hệ số bậc tự df = n-1= 180-1= 179 t0,05; 179= 1,645 Bác bỏ H0 t< -t0,05; 179 Vì -1,645 => Không bác bỏ H0 34 34 => Vậy người tiêu dùng hài lòng với việc tăng chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ dẫn đến tăng giá sản phẩm BHX Nhận xét: Đa phần người không ủng hộ việc tăng giá chủ yếu ảnh hưởng yếu tố tài Mặt khác, lý đáng cho tăng giá mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng Chính vậy, hầu hết người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền cho hàng chất lượng tốt so với trước Chất lượng phục vụ yếu tố quan trọng để thu hút giữ chân người tiêu dùng Họ sẵn sàng chi nhiều tiền để đến nơi có chất lượng phục vụ tốt thay đến nơi chất lượng phục vụ mà khoản tiền trả hai nơi chênh lệch khơng q nhiều Có thể nói, bách hóa xanh tăng chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ dẫn đến tăng giá mặt hàng phương án có khả thi Điều giúp bách hóa xanh phát triển tương lai 4.3.2 Kiểm định giả thuyết: đánh giá mức độ hài lòng người tiêu dùng mặt hàng thực phẩm tiêu biểu Bách Hóa Xanh Đối với mặt hàng rau củ/trái cây: Mức độ hài lòng người tiêu dùng mua sắm Bách Hóa Xanh với mặt hàng rau củ/trái Số người tiêu dùng (Fi) Trị số (Mi) Chênh lệch b2 p2 ( Mi - xx̅ ) Rất tệ 1 7,11 Tệ 2 2,78 Bình thường 76 0,45 Tốt 78 0,11 Rất tốt 23 1,78 Lập giả thuyết không giả thuyết đối: Gọi µ mức độ hài lịng trung bình rau củ/trái người tiêu dùng H0: μ ≥3,7 Ha: μ < 3,7 Mức độ hài lịng trung bình với mặt hàng rau củ/trái 11+ 2+ +235 35 35 xx = _ = _ ≈ 3,667 n 180 Phương sai mức độ hài lòng với mặt hàng rau củ/trái cây: (Mi -x) 2 s = 1×7,11+2×2,78+ +23×1,78 = n-1 ≈ 0,5385 180 – Độ lệch chuẩn: s = = 0,7338 Mức ý nghĩa: ∝ = 0,05 Giá trị thống kê kiểm định: xx - μ t= s 3,667- 3,7 = 0,7338 ≈ -0,6 Với ∝ = 0,05 hệ số bậc tự d t0,05 = 1,645 Bác bỏ H0 t ≤ - t0,05 Vì -0,6 ≥ -1,645 => Khơng bác bỏ H0  Vậy thấy mặt hàng rau củ/trái Bách Hóa Xanh đáp ứng mức hài lòng cao với người tiêu dùng Đối với mặt hàng thịt/cá: Mức độ hài lòng người tiêu Số người tiêu dùng dùng mua sắm (Fi) Bách Hóa Xanh mặt hàng thịt/cá 36 Trị số (Mi) Chênh lệch b2 p2 ( Mi - xx̅ ) Rất tệ 7,08 Tệ 2,76 Bình thường 76 0,44 Tốt 89 0,12 Rất tốt 15 1,79 36 Lập giả thuyết không giả thuyết đối: Gọi µ mức độ hài lịng trung bình thịt/cá người tiêu dùng H0: μ ≥ 3,7 Ha: μ < 3,7 Mức độ hài lịng trung bình với mặt hàng rau củ/trái là: 01+ 2+ +155 xx = _ = _ ≈ 3,661 n 180 Phương sai mức độ hài lòng với mặt hàng rau củ/trái cây: (Mi -x) 2 s = 0×7,08+0×2,76+ +15×1,79 = ≈ 0,3965 180 - n-1 Độ lệch chuẩn: s = = 0,6297 Mức ý nghĩa: ∝ = 0,05 Giá trị thống kê kiểm định: xx - μ0 3,661 – 3,7 t= = ≈ -0,83 s 0,6297 Với ∝ = 0,05 hệ số bậc tự d t0,05 = 1,645 Bác bỏ H0 t ≤ - t0,05 Vì -0,83 ≥ -1,645 => Không bác bỏ H0  Vậy mặt hàng thịt cá Bách Hóa Xanh đáp ứng mức hài lòng cao với người tiêu dùng Nhận xét chung: Với mặt hàng tươi sống rau củ/trái thịt/cá bán Bách Hóa Xanh, người tiêu dùng hài lòng với chất lượng mặt hàng Vì Bách Hóa Xanh ln chọn nhập nguồn thực phẩm tươi sống theo tiêu chuẩn VietGap để nhập ngày, mà thời điểm ngày người tiêu dùng đến Bách Hóa Xanh ln cung cấp đầy đủ loại thực phẩm tươi ngon Nhân viên thường xuyên kiểm tra loại thực phẩm bị hư hỏng, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Bách Hóa Xanh vừa cung cấp thực phẩm tươi ngon, chất lượng mà vừa có giá bình dân, loại thực phẩm tươi sống đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng Đây yếu tố làm cho người tiêu dùng ngày hài lịng thực phẩm tươi sống Bách Hóa Xanh Đối với thực phẩm khơ, đóng gói 37 37 Mức độ hài lịng thực phẩm khơ, Số người tiêu dùng đóng gói Bách (Fi) Hố Xanh Trị số (Mi) Chênh lệch b²p² ( Mi – xx̅ )² Rất tệ (1) 7,684 Tệ (2) 3,134 Bình thường (3) 64 0,596 Tốt (4) 90 0,52 Rất tốt (5) 25 1,508 Gọi µ mức độ hài lịng trung bình thực phẩm khơ, đóng gói người tiêu dùng H0: μ ≥ 3,7 ; Ha: μ < 3,7 ; Gọi xx mức độ hài lòng người tiêu dùng thực phẩm khơ, đóng gói ∑fi×Mi 674 xx = = ≈ ≈ 3,772 n 180 180 Phương sai mức độ hài lòng người tiêu dùng thực phẩm khơ, đóng gói 0×1+1×2+ +25×5 _ ∑fi × (Mi-xx)2 0×7,684+1×3,134+…+25×1,508 _ s = = ≈ 0,467 n-1 179 Độ lệch chuẩn: s = = ≈ 0,684 Mức ý nghĩa: ∝ = 0,05 Giá trị thống kê kiểm định: xx - μ0 3,772- 3,7 t= = ≈ 1,412 s/ 0,684/ Với ∝ = 0,05 hệ số bậc tự df= n-1= 180-1= 179 _ _ t0,05; 179= 1,645 Bác bỏ H0 t< -t0,05; 179 Vì -1,412 > -1,645 => Không bác bỏ H0  Từ kết thống kê, khẳng định xác người tiêu dùng đánh giá tốt thực phẩm khơ, đóng gói Nhận xét: Trên thị trường khơng khó để tìm mua mặt hàng khơ, đóng gói Tuy nhiên, khơng phải cửa hàng cung cấp hàng hóa chất lượng, chuẩn hàng thật Vì 38 38 tình hình hàng giả vấn đề nhức nhói, khó kiểm sốt Việc mua nhầm sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng gây hại đến sức khỏe Với số lượng người tiêu dùng đánh giá tốt tốt qua khảo sát thấy Bách Hóa Xanh nơi cung cấp thực phẩm khơ, đóng gói để người tiêu dùng trao tin tưởng mua Tóm tắt chương 4: Chương trình bày nghiên cứu tổng quát nhóm người tiêu dùng đánh giá chung họ mua sắm Bách Hoá Xanh Gồm ba nội dung thơng tin người tiêu dùng, tiêu chí đánh giá chung Bách Hoá Xanh cuối xác định mức độ hài lòng người tiêu dùng Dưới số kết bật: Về nội dung thứ nhất: Đối tượng khảo sát chiếm phần lớn nữ-các bà nội trợ, độ tuổi dao động từ 31-40 tuổi chủ yếu thu nhập bình quân từ 7-10 triệu/tháng Bên cạnh đó, nghề nghiệp người tiêu dùng thông qua khảo sát chiếm 2/3 lao động phổ thơng Nội dung thứ hai: Bách Hố Xanh nơi mua sắm phục vụ cho hộ gia đình, đặc biệt giới nội trợ, tiêu chí chất lượng, giả đưa lên hàng đầu, tâm lý khách hàng ln muốn điều tốt cho gia đình họ Hơn nữa, nhu cầu sản phẩm đóng gói/hộp, loại đồ uống thực phẩm tươi sống đáp viên trọng, sản phẩm ln có thực đơn ngày hộ gia đình Vậy tiêu chí đánh giá cịn lại liệu có quan trọng hay khơng, câu trả lời có, bên cạnh đáp ứng mặt hàng cần thiết, Bách Hố Xanh ln phải quan tâm đến cảm giác người tiêu dùng, chẳng hạn thái độ phục vụ nhân viên, khả quay lại mua nhiều lần, nhận xét giá cả… Tuy tiêu chí phụ đóng phần không quan trọng việc nâng cao chất lượng thương hiệu Bách Hoá Xanh Nội dung cuối cùng, việc kiểm định mức độ hài lòng từ khách hàng giúp Bách Hố Xanh biết vị thị trường Từ cân nhắc định đưa doanh nghiệp lên đường phát triển Tóm lại, người tiêu dùng đáp ứng đủ cầu đến Bách Hố Xanh, cịn số khách hàng có ý kiến trái chiều, Bách Hố Xanh ln cải thiện để người tiêu dùng tin tưởng tương lai CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 39 39 Trọng tâm nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu mua sắm yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng định mua sắm người tiêu dùng Bách Hóa Xanh Một số đặc điểm khách hàng mua sắm Bách Hóa Xanh, là: nữ giới; độ tuổi từ 31-50; lao động phổ thơng; thu nhập trung bình từ 7-10 triệu Việc tìm hiểu nhu cầu mua sắm nhờ vào ý kiến góp ý ghi nhận từ phía khách hàng thơng qua form khảo sát Đây thông tin giúp nhà quản lý Bách Hóa Xanh nhận dạng nhu cầu mua sắm yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người tiêu dùng để phát triển hệ thống cửa hàng tốt Chương 1: tập trung trình bày vấn đề cần thiết đề tài Từ nêu lên “bối cảnh nghiên cứu”, “đối tượng nghiên cứu” “mục tiêu đề tài” là: • • Xác định nhu cầu mua sắm Bách Hóa Xanh người tiêu dùng; Xem xét khác biệt nhu cầu mua hàng Bách Hóa Xanh người tiêu dùng thơng • qua thu nhập, độ tuổi, giới tính; Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng định mua sắm người tiêu dùng Bách Hóa Xanh Chương 2: giới thiệu sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu Trước hết, sở lý thuyết trình định mua người tiêu dùng, mơ hình hành vi mua sắm người tiêu dùng Giải thích mơ hình theo lý kinh tế lý tâm lý Cuối mơ hình nghiên cứu thành lập dựa vào yếu tố: hàng hóa, dịch vụ, giá cả, tâm lý Dựa vào mơ hình nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng cách tốt Chương 3: trình bày phương pháp nghiên cứu, bao gồm: nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Đồng thời, chương nêu lên mục tiêu liệu cách thu thập liệu nhóm Cuối xây dựng thang đo dự kiến thức Chương 4: chương quan trọng nhất, nêu lên kết nghiên cứu dựa theo công cụ thống kê (mô tả suy diễn) Trước hết phân tích thống kê mơ tả thơng qua biểu đồ,; bảng phân phối tần số, tần suất phần trăm để từ đưa nhận xét phương hướng phát triển cho Bách Hóa Xanh Cuối nghiên cứu thống kê suy diễn: kiểm định mức độ hài lòng người tiêu dùng số sản phẩm tiêu biểu Bách Hóa Xanh Chương 5: tổng kết kết đóng góp nghiên cứu Đồng thời đưa kiến nghị phù hợp với vấn đề mục tiêu nghiên cứu ứng với tình hình thực tế nêu chương 40 40 5.2 Kết đóng góp nghiên cứu: 5.2.1 Những kết dự án Bách Hoá Xanh trình phát triển để trở thành cửa hàng tiêu biểu người tiêu dùng Với mức độ đáp ứng nhu cầu cao, chất lượng sản phẩm tốt mức độ hài lòng đáng mong đợi Chúng ta đến kết luận Bách Hoá Xanh nơi mua sắm đáng tin cậy cho hộ gia đình Những nhóm người khác cho ta kết khảo sát khác nhau, điều dĩ nhiên dễ nhận biết Thứ nhất, nhóm tuổi khác có nhu cầu cao thấp mua sắm Thứ hai, mức thu nhập khác có phản ứng khác chất lượng giá Thứ ba, nhóm nghề nghiệp khác dẫn đến khác tâm lý mua sắm Bách Hoá Xanh phải ln cải thiện điểm yếu tích cực trì tiêu chí người tiêu dùng trọng 5.2.2 Đóng góp nghiên cứu: Xác định nhu cầu mua sắm người tiêu dùng; yếu tố ảnh hưởng đến định mua mức độ hài lòng người tiêu dùng mua hàng Bách Hóa Xanh Đồng thời, nghiên cứu phân tích lý kinh tế, tâm lý động thúc đẩy khách hàng mua sắm Từ đó, nhà quản lý có giải pháp phù hợp đáp ứng mong muốn, thị hiếu người tiêu dùng; thỏa mãn yêu cầu tâm lý dịch vụ cho người tiêu dùng ngày tốt hơn; giữ chân khách hàng cũ mở rộng thị phần phận khách hàng tiềm 5.3 Kiến nghị *Về hàng hóa: Đa số người tiêu dùng khảo sát hài lòng chất lượng sản phẩm độ đa dạng mặt hàng Bách Hóa Xanh Vì vậy, hệ thống nên phát triển, trì ưu điểm để tạo hài lịng tin cậy cho khách hàng Tuy nhiên, có nhiều người cho giá sản phẩm cao bên ngồi Điều thông cảm được, lẽ không chợ truyền thống, Bách Hóa Xanh cần nhiều kinh phí cho mặt nhân viên Bách Hóa Xanh khắc phục điều cách đưa nhiều khuyến để khách hàng có động lực mua sắm *Về chất lượng dịch vụ: 41 41 Đa số khách hàng cảm thấy hài lòng chất lượng dịch vụ Bách Hóa Xanh Họ cho cách phục vụ nhân viên tốt, hàng hóa bố trí dễ tìm kiếm Bên cạnh có số ý kiến phản ánh thái độ nhân viên Vì thế, Bách Hóa Xanh nên đào tạo đội ngũ nhân viên kỹ để chất lượng phục vụ đồng đều, khiến khách hàng thoải mái mua sắm có trải nghiệm mua sắm tốt *Về mặt hàng tiêu biểu: Người tiêu dùng thường chọn mua thực phẩm, rau củ tươi sống ngày thức ăn, nước đóng chai/hộp/gói đến Bách Hóa Xanh Vì vậy, hệ thống nên tập trung phát triển nâng cao chất lượng cho mặt hàng Đồng thời, Bách Hóa Xanh nghĩ tới việc phát triển thêm nhiều loại hàng mỹ phẩm, nhập thêm số hàng hóa “hot” nước bán để đáp ứng thị hiếu phận khách hàng trẻ tuổi học sinh, sinh viên *Về việc tăng giá tăng chất lượng dịch vụ sản phẩm: Đa số khách hàng hỏi đồng ý vấn đề Hiện nay, khách hàng chủ yếu quan tâm đến chất lượng sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng dịch vụ, cách phục vụ tốt Vì thế, Bách Hóa Xanh tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ dẫn tới tăng giá người tiêu dùng chấp nhận miễn phạm vi hợp lý *Về tiêu chí lựa chọn sản phẩm: Các tiêu chí người tiêu dùng quan tâm nhiều là: giá cả, thương hiệu chất lượng Nên Bách Hóa Xanh cần xem xét kỹ yếu tố cung cấp hàng hóa cho khách hàng để họ lựa chọn mua sắm thường xuyên tạo lòng tin cho khách hàng *Về lý khách hàng chọn mua sắm Bách Hóa Xanh: Đa số người khảo sát chọn mua sắm Bách Hóa Xanh lý như: gần nhà, khơng gian mua sắm chất lượng Qua đây, thấy hệ thống Bách Hóa Xanh phát triển rộng khắp, kể vùng nơng thơn Bách Hóa Xanh nên phát huy điều để mở rộng mạng lưới khách hàng thêm Đồng thời, Bách Hóa Xanh cần ngày nâng cao chất lượng không gian mua sắm mang đến cho khách hàng hài lòng để tiếp tục lựa chọn mua hàng Tóm lại: Bách Hóa Xanh nên cố gắng tiếp tục phát huy lợi như: hệ thống cửa hàng rộng khắp; hàng hóa chất lượng, đa dạng; khơng gian mua sắm thoải mái, thuận tiện; thái độ 42 42 nhân viên phục vụ tốt Bên cạnh khắc phục số hạn chế như: giá không nên cao so với bên ngồi khơng tăng chất lượng dịch vụ; cải thiện thái độ phục vụ phận nhân viên chưa tốt Tài liệu tham khảo • Bùi Vũ Hưng, 2014 Nghiên cứu hài lòng khách hàng sản phẩm bia Dung Quất nhà máy bia Dung Quất thị trường Quảng Ngãi Trường Đại học Đà Nẵng: • Luận văn thạc sĩ Hồ Đăng Lộc, 2020 Sự hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ chuỗi cửa • hàng Bách Hố Xanh thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Sài Gòn: Luận văn thạc sĩ Nguyễn Lê Hà Phương, 2018 Quá trình định mua người tiêu dùng, Tri thức cộng đồng, [online] Tại địa chỉ: 43 43 • Trần Minh Tánh, 2018 Nghiên cứu hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ chuỗi cửa hàng bách hoá Co.op Smile Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh: Luận văn • thạc sĩ Vũ Thị Kim Thắm, 2016 Nghiên cứu hài lòng khách hàng siêu thị Co.opmart thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Trường Đại học Đà Nẵng: Luận văn • thạc sĩ Đánh giá nhu cầu mua sắm TTTM Long Xuyên người tiêu dùng Long Xuyên Tại địa chỉ: Tuấn Anh, 2020 [Báo cáo] Xu hướng thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2020, Marketing AI, [online] Tại địa chỉ: 44 44 ... thập liệu nhóm Cuối xây dựng thang đo dự kiến thức Chương 4: chương quan trọng nhất, nêu lên kết nghiên cứu dựa theo công cụ thống kê (mô tả suy diễn) Trước hết phân tích thống kê mơ tả thơng... số tài liệu chuỗi hàng bán lẻ Bách Hóa Xanh thơng qua trang web, bảng báo cáo công ty, bảng số liệu thống kê hàng năm công ty nghiên cứu thị trường, nhằm hỗ trợ cho dự án Dữ liệu sơ cấp: thu... ngẫu nhiên mua sắm Bách Hóa Xanh tiến hành suy luận, dự đốn đồng cho hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh nước 3.3.3 Xây dựng thang đo dự kiến: Dựa khung nghiên cứu đề xuất, thang đo yếu tố tác động
- Xem thêm -

Xem thêm: bài dự án cuối kỳ môn thống kê UEH,