0

Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu

58 0 0
  • Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:28

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG XI MĂNG CỐT LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập - Họ tên: Th.s Vũ Thị Hồng Phượng - Họ tên: Lê Thị Hiền - Bộ môn : Quản lý kinh tế - Lớp HÀ NỘI, 2021 document, khoa luan1 of 98 : K54F4 tai lieu, luan van2 of 98 TÓM LƯỢC Nền kinh tế Việt Nam dần hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực giới, môi trường kinh doanh doanh nghiệp ngày mở rộng, hội kinh doanh ngày lớn, nhiên cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Điều vừa tạo thuận lợi, vừa tạo thách thức cho anh doanh nghiệp phát triển vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường Đặc biệt, cuối năm 2019 dịch 3Covid- 19 diễn phức tạp giới nói chung Việt Nam nói riêng tác động khơng nhỏ đến kinh tế đất nước Trong trình thực tập Cơng ty Cổ phần Khang Minh Group, thông qua thực tiễn công việc kết hợp với phương pháp nghiên cứu thị trường thông qua nguồn liệu sơ cấp thứ cấp thu thập em lựa chọn đề tài “ Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần khang Minh Group thị trường nội địa” làm khóa luận Khóa luận nêu tổng quan vấn đề nghiên cứu như: Tính cấp thiết đề tài; tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan; đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu; phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu kết cấu khóa luận tốt nghiệp Khóa luận hệ thống lại lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại, hệ thống tiêu đánh giá phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu, nhân tố tác động đến phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Khóa luận sâu vào nghiên cứu thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa Công ty Cổ phần Khang Minh Group, qua đưa thành công sản lượng tiêu thụ Công ty, quy mô thương mại ý thức nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty Bên cạnh số thành cơng định q trình phát triển thương mại sản phẩm gạch khơng nung xi măng cốt liệu Cơng ty cịn hạn chế Kết hợp với định hướng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa Công ty, đề xuất giải pháp về: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu nghiên cứu thị trường, xây dựng sách giá linh hoạt, tăng cường công tác tổ chức quản lý mạng lưới tiêu thụ, Đồng thời, đưa kiến nghị với nhà nước bộ, ban ngành việc tạo điều kiện cho hoạt động phát triển thương mại sản phẩm doanh nghiệp, sách hỗ trợ phát triển sản phẩm nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa Công ty Cổ phần Khang Minh Group document, khoa luan2 of 98 i tai lieu, luan van3 of 98 LỜI CẢM ƠN Sau q trình thực tập Cơng ty Cổ phần Khang Minh Group hướng tới khóa luận tốt nghiệp gợi ý giúp đỡ bạn bè, đặc biệt định hướng khoa Kinh tế - Luật em xin lựa chọn đề tài “ Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group thị trường nội địa” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Th.s Vũ Thị Hồng Phượng tận tình hướng dẫn, bảo, cô dành thời gian để sửa đưa định hướng, góp ý ln có phản hồi nhanh để em hồn thành khóa luận tốt suốt thời gian qua Em xin cảm ơn thầy cô làm việc trường Đại học Thương Mại tạo điều kiện cho em học tập, nghiên cứu rèn luyện môi trường chuyên nghiệp với giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình Q thầy trường, đặc biệt thầy cô khoa Kinh tế- Luật giúp em tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm đáng quý hành trang để em vững bước tương lai Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh chị Công ty Cổ phần Kháng Minh Group giúp đỡ em, cung cấp số liệu cho em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Mặc dù em cố gắng hồn thành khóa luận cách tốt Tuy nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận cảm thông góp ý thầy Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021 Sinh viên Lê Thị Hiền document, khoa luan3 of 98 ii tai lieu, luan van4 of 98 MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài khóa luận Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.2 Một số lý thuyết vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu 1.2.1 Đặc điểm sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu 1.2.2 Phân loại 1.2.3 Phát triển thương mại sản phẩm 1.3 Nội dung nguyên lý phát triển thương mại sản phẩm 10 1.3.1 Nguyên tắc phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group 10 1.3.2 Nội dung phát triển thương mại sản phẩm 11 1.3.3 Hệ thống tiêu đánh giá phát triển thương mại sản phẩm 12 1.3.4 Chính sách phát triển thương mại 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG XI MĂNG CỐT LIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 17 2.1 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group thị trường nội địa 17 2.1.1 Khái quát Công ty Cổ phần Khang Minh Group 17 2.1.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh công ty 17 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu công ty thị trường nội địa 20 document, khoa luan4 of 98 iii tai lieu, luan van5 of 98 2.2 Phân tích thực trạng thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group thị trường nội địa 26 2.2.1 Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu quy mô………… 26 2.2.2 Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu chất lượng………… 29 2.2.3 Hiệu phát triển thương mại sản phẩm Gạch không nung xi măng cốt liệu ……………… 34 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group thị trường nội địa 36 2.3.1 Những thành công 36 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 38 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG XI MĂNG CỐT LIỆU CỦA CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 40 3.1 Quan điểm /định hướng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa 40 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa Công ty 40 3.1.2 Định hướng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa Công ty 40 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group 42 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn lực phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu 42 3.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm 44 3.2.3 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Khang Minh Group 45 3.2.4 Nâng cao chất lượng phát triển thương mại sản phẩm 46 3.3 Các kiến nghị với vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa 47 3.3.1 Đối với quan quản lý nhà nước 47 3.3.2 Kiến nghị với bộ, ban ngành 47 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu 48 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO document, khoa luan5 of 98 iv tai lieu, luan van6 of 98 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Khang Minh Group giai đoạn 2018 – 2020 19 Bảng 2.2 Giá bán sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group 20 Bảng 2.3 Kết kinh doanh sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group giai đoạn 2018 – 2020 26 Bảng 2.4 Kết kinh doanh thực so với kế hoạch năm 2019 27 Bảng 2.5 Sản lượng tiêu thụ gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group giai đoạn 2018- 2020 28 Bảng 2.6 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản lượng gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Khang Minh Group giai đoạn 2018 - 2020 29 Bảng 2.7 Cường độ chịu nén loại Gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group 30 Bảng 2.8 Những ưu điểm vượt trội gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group 32 Bảng 2.9 Giá trị sản lượng tỷ trọng thị trường tiêu thụ sản phẩm Gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Khang Minh Group đoạn 2018 – 2020 33 Bảng 2.10 Kết kinh doanh sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group giai đoạn 2018- 2020 34 Bảng 2.11 Tỷ suất lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group 35 Bảng 2.12 Hiệu sử dụng vốn, chi phí kinh doanh Công ty Cổ phần Khang Minh Group 36 document, khoa luan6 of 98 v tai lieu, luan van7 of 98 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT document, khoa luan7 of 98 STT Từ viết tắt Diễn giải CDM Clean Development Mechanism GĐSN Gạch đất sét nung GKN Gạch không nung NXB Nhà xuất TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn VLXKN Vật liệu xây không nung vi tai lieu, luan van8 of 98 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài khóa luận Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, đặc biệt nước ta tham gia vào tổ chức thương mại giới WTO năm 2007 Nền kinh tế đất nước nói chung doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gạch không nung xi măng cốt liệu nói riêng đứng trước nhiều hội khơng thách thức việc hội nhập tạo Trong xây dựng, gạch vật liệu quan trọng, có gạch hồn thành nhà, công trường lớn nhỏ Đồng thời định đến chất lượng ngơi nhà Gạch đóng vai trị tạo thành tường che mưa nắng mưa cho nhà Trên thị trường xây dựng có nhiều loại gạch có gạch đất nung gạch không nung Phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) xây dựng triển khai nhiều nước giới Ở Việt Nam, phát triển VLXKN đồng thời giảm dần gạch đất sét nung (GĐSN), xố bỏ lị thủ cơng, thủ cơng cải tiến, lị vịng, lị vịng cải tiến sử dụng nhiên liệu hố thạch (than, dầu, khí) lị đứng liên tục sản xuất GĐSN phù hợp với định hướng phát triển bền vững, kết hợp hài hòa yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường Việc tăng tỷ lệ sử dụng GKN ngành vật liệu xây dựng so với gạch đất sét nung (gạch đỏ) xu tất yếu nước giới khu vực ASEAN, có Việt Nam Bên cạnh tiết kiệm tài nguyên đất sét, diện tích canh tác nơng nghiệp,… sử dụng GKN lĩnh vực xây dựng tiết kiệm nhiên liệu, lượng, giảm khí thải, giảm thiểu nhiễm mơi trường, tiết kiệm chi phí, người lao động khơng phải tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao… Điều không mở lối cho việc phát triển GKN ngành vật liệu xây dựng, thân thiện với môi trường mà mang lại hiệu kinh tế cao cho người sử dụng Gạch khơng nung xi măng cốt liệu có vai trị vơ quan trọng đem lại nhiều lợi ích xây dựng Để xây dựng ngơi nhà bền bỉ với thời gian phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chất lượng gạch điều quan trọng không Mẫu gạch thường nhà thầu xây dựng lựa chọn thời gian gần gạch khơng nung xi măng cốt liệu Hiện nay, thị trường có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh lĩnh vực phát triển gạch không nung xi măng cốt liệu loại gạch hướng đến người tiêu dùng rộng lớn Vì việc phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu vô quan trọng Công ty Cổ phần Khang Minh group nhà phân phối sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu hàng đầu Việt Nam Với mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, cơng ty cần có giải pháp phát triển thương mại sản document, khoa luan8 of 98 tai lieu, luan van9 of 98 phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Trong thời gian thực tập Công ty Cổ phần Khang Minh group, em nhận thấy việc phát triển thương mại sản phẩm gặp nhiều khó khăn cơng ty chưa khai thác hết thị trường tiềm Đây xem khó khăn tăng trưởng thị trường gạch khơng nung nói chung cơng ty nói riêng Ngồi ra, địa bàn có nhiều doanh nghiệp sản xuất cung cấp sản phẩm loại, sẩn xuất kinh doanh gạch chịu cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp nội địa ngành Trước vấn đề đó, yêu cầu đặt cơng ty vừa phát triển sâu rộng thị trường lại vừa đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng mục tiêu Từ vấn đề đặt đây, xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung số vấn đề tồn hoạt động phát triển thương mại Công ty Thiết nghĩ Công ty cần thiết lập hệ thống chức năng, nghiệp vụ kinh doanh hồn thiện Chính mà em lựa chọn đề tài: “ Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh group thị trường nội địa” Và nghiên cứu vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu cấp thiết Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Đề tài 1: “ Phát triển thương mại mặt hàng thiết bị điện thị trường miền Bắc Công ty TNHH thiết bị điện Việt Á” Đề tài khóa luận sinh viên Vi Thị Hạnh – Khoa Kinh Tế - trường Đại học Thương Mại thực năm 2012 Đề tài nghiên cứu lý giải nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thiết bị điện Khóa luận đưa giải pháp cụ thể hướng tới phát triển thương mại bền vững Từ có kiến nghị với nhà nước sách quản lý mặt hàng thiết bị điện nhằm phát triển thương mại mặt hàng Đề tài 2: “ Phát triển thương mại mặt hàng dệt may thị trường miền Bắc Công ty Cổ phần May Đông Mỹ Hanosimex” – khóa luận tốt nghiệp sinh viên Nguyễn Duy Khánh( 2012) – sinh viên trường Đại học Thương Mại Đề tài tác giả trình bày sở lý luận vấn đề nghiên cứu, trình bày thực trạng phát triển mặt hàng dệt may thị trường miền Bắc vướng mắc, khó khăn hạn chế doanh nghiệp Từ đưa số đề xuất giải pháp nhằm khắc phục phát triển ngành hàng dệt may Đề tài 3: “ Giải pháp phát triển thương mại mặt hàng thép thị trường miền Bắc” – khóa luận tốt nghiệp sinh viên Nguyễn Thị Tuyết ( 2009), Khoa Kinh Tế trường Đại học Thương Mại Đề tài nghiên cứu làm rõ lý luận liên quan đến phát triển thương mặt hàng thép Bên cạnh sử dụng phương pháp nghiên cứu điều tra, vấn, phân tích thống kê để làm rõ thực trạng phát triển doanh nghiệp ngành thép Các đề xuất giải pháp đưa với nhà nước, document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 ngành thép doanh nghiệp góp phần giải vấn đề cịn tồn đọng để phát triển thương mại mặt hàng thép Đề tài 4: “ Giải pháp phát triển thị trường với đẩy mạnh tiêu thụ gạch ốp lát Công ty gạch ốp lát Hà Nội”, đề tài khóa luận sinh viên Hoàng Thị Kim Hiền – Khoa Kinh Tế, trường Đại học Thương Mại thực năm 2008 Nội dung đề tài nghiên cứu lý thuyết chung phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ phát triển thị trường gắn với đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Nghiên cứu thực trạng chung Công ty gạch ốp lát Hà Nội đưa giải pháp để đẩy mạnh hoạt động Đề tài 5: “ Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy thị trường nội địa Cơng ty TNHH thiết bị phịng cháy chữa cháy Hà Nội” – khóa luận tốt nghiệp tác giả Đoàn Thanh Hoa ( 2011) – sinh viên trường Đại học Thương Mại Đề tài tác giả trình bày sở lý luận vấn đề nghiên cứu hệ thống tiêu đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm Cơng ty từ đề xuất giải pháp phát triển thương mại sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy Công ty thị trường nội địa Các đề tài nghiên cứu tính cấp thiết vấn đề phải có nghiên cứu sâu sắc rõ ràng thị trường nội địa, thị trường đầy tiềm hứa hẹn cho doanh nghiệp Tuy nhiên, từ vấn đề cấp thiết phải nghiên cứu phát triển thương mại thị trường nội địa chưa có đề tài nghiên cứu sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu, sản phẩm sử dụng phổ biến Từ thơi thúc em thực đề tài khóa luận Đây đề tài độc lập mang tính thời Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là: thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group thị trường nội địa - Mục tiêu nghiên cứu: Thông qua nghiên cứu đề tài giúp em trao đổi kiến thức, nâng cao khả phân tích, đánh giá Vận dụng vấn đề lý thuyết vào hoạt động nghiên cứu Đề tài đặt mục tiêu nhiệm vụ sau: + Mục tiêu chung: Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group thị trường nội địa + Mục tiêu cụ thể: Về phía doanh nghiệp: Qua nghiên cứu khảo sát đánh giá thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van44 of 98 lược kinh doanh với mong muốn vươn từ doanh nghiệp địa phương trở thành doanh nghiệp quốc gia Mặc dù kinh doanh lĩnh vực sản xuất gạch khơng nung có nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường song năm gần Công ty Cổ phần Khang Minh Group đạt thành công đáng kể: - Về doanh thu: Doanh thu Công ty giảm vào năm 2019, đến năm 2020 doanh thu tăng trở lại với tốc độ tăng nhanh Điều cho thấy quy mơ thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty mở rộng - Về thị trường: Công ty thành công việc hướng thị trường mục tiêu vào đô thị lớn, khu vực đông dân cư, nhu cầu xây dựng cao; nơi hoạt động kinh tế diễn sôi nổi; nơi tiềm kinh tế mà doanh nghiệp đầu tư để xây dựng khu cơng nghiệp, văn phịng làm việc Qua đó, bước tạo lập chỗ đứng thị trường Thị trường Công ty ngày mở rộng khắp tỉnh thành, đặc biệt khu vực phía Bắc - Về hiệu thương mại: + Trong năm 2020, Công ty thu lợi nhuận 4.936.610 nghìn đồng, tăng 93,8% so với năm 2019 số thành công từ nỗ lực Công ty năm qua + Tỷ suất lợi nhuận doanh thu có xu hướng tăng cao, năm 2019 2,11% đến năm 2020 4,88% tương đương với tăng 2,77% + Hiệu sử dụng vốn Công ty tăng vào năm 2020 với 1,48% tăng so với năm 2019 0,94% Điều có nghĩa 100 đồng vốn bỏ thu lại nhiều 100 đồng vốn năm trước 0,94% đồng tiền lời - Bên cạnh đó, cơng ty đạt thành tựu sau: + Khách hàng Công ty ngày tăng với mức sản lượng tiêu thụ sản phẩm tăng vào năm 2020 + Công suất, quy mô nhà máy lớn miền Bắc + Khang Minh nhà máy sản xuất gạch xi măng cốt liệu thị trường xây dựng hệ thống trộn nguyên liệu thô nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng + Thương hiệu Khang Minh khẳng định thị trường xây dựng Các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu, chủ đầu tư lớn sử dụng lấy tiêu chuẩn gạch Khang Minh làm tiêu chí đầu vào cho sản phẩm gạch cơng trình + Khang Minh Group doanh nghiệp sản xuất vinh danh Diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng (BMF2019) với chủ đề “Vinh danh điển hình tiên tiến sản xuất sử dụng vật liệu xây không nung - vật liệu xanh cho document, khoa luan44 of 98 37 tai lieu, luan van45 of 98 sống xanh” Diễn đàn kiện lớn ngành Xây dựng nhằm tơn vinh khuyến khích gương điển hình tiên tiến đầu công thay đổi nhận thức cộng đồng xã hội vật liệu xây không nung, thúc đẩy phát triển thị trường sản xuất sử dụng vật liệu xây khơng nung, góp phần vào việc thực mục tiêu phát triển bền vững biến đổi khí hậu Việt Nam 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân - Với sản phẩm truyền thống, gạch khơng nung dù có ghi nhận nhiều thành tựu đáng kể bị hạn chế sau: + Mặc dù gạch khơng nung có mặt thị trường 30 năm, chiếm có 10% thị phần gạch xây dựng Việt Nam Đây xem khó khăn tăng trưởng thị trường gạch khơng nung nói chung cơng ty nói riêng + Tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận không ổn định, chưa tương xứng với tiềm năng, giảm nhiều vào năm 2018 năm 2019 Vì cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân cải thiện để phát triển + Sản lượng tiêu thụ giảm vào năm 2018 2019 + Khối lượng tiêu thụ sản phẩm tập trung chủ yếu khu vực miền Bắc, chủ yếu Hà Nội thành phố lớn, thị trường khu vực tỉnh lẻ chưa mở rộng + Đặc thù ngành sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu công nghệ sản xuất không cao dẫn đến việc nhà máy dễ dàng nhái mẫu mã sản phẩm khiến cho việc giá bán sản phẩm không tốt mong muốn + Sản xuất kinh doanh gạch chịu cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp nội địa ngành - Nguyên nhân: + Gạch nung chiếm ưu Người tiêu dùng gạch chủ yếu thiếu niềm tin vào sản phẩm thói quen sử dụng gạch nung người tiêu dùng Việc tiêu thụ sản phẩm thị trường nhà dân hạn chế lớn thói quen sử dụng gạch đất sét nung từ xa + Tư cuối năm 2019, dịch Covid-19 diễn phức tạp Việt Nam làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nước Vì vậy, hoạt động phát riển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group bị ảnh hưởng Cụ thể hoạt động bán hàng cung cấp sản phẩm Công ty đến công trình, chủ thầu xây dựng bị chậm so với kế hoạch đề Các hoạt động sản xuất kinh doanh Nguồn hàng cung cấp bị hạn chế thực biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhà nước ban hành + Trên thị trường có nhiều doanh nghiệp sản xuất mặt hàng loại với công ty, không cạnh tranh mẫu mã, chất lượng sản phẩm mà cạnh tranh document, khoa luan45 of 98 38 tai lieu, luan van46 of 98 giá bán Điều làm cho tính cạnh tranh ngành trở nên gay gắt liệt Để đứng vững thị trường Cơng ty phải có biện pháp tồn diện kỹ thuật cơng nghệ sản xuất tổ chức hệ thống tiêu thụ sản phẩm để đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày cao thị trường + Do mẫu mã số loại sản phẩm đơn điệu, chưa phù hợp với thị trường; nhận thức nhà đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu, người tiêu dùng vật liệu xây khơng nung cịn chưa đầy đủ, cần có u cầu đặc thù kỹ thuật, quy trình thi công; nhiều đơn vị thi công chưa tuân thủ gây khuyết tật rạn nứt, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu sử dụng sản phẩm, lịng tin người sử dụng Từ làm số lượng khách hàng đáng kể document, khoa luan46 of 98 39 tai lieu, luan van47 of 98 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG XI MĂNG CỐT LIỆU CỦA CÔNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 3.1 Quan điểm /định hướng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa 3.1.1 Quan điểm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa Công ty - Phát triển sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu hướng tới phát triển ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng, đảm bảo mục tiêu kinh tế, xã hội sở sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu nước tham gia xuất - Đầu tư phát triển sở sản xuất, sở chế biến nguyên liệu chuyên nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn; đầu tư chiều sâu, nâng cấp công nghệ cũ, ứng dụng công nghệ đại, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường để nâng cao lực sản xuất chất lượng sản phẩm - Nghiên cứu, phát triển loại mẫu mã gạch không nung xi măng cốt liệu đáp ứng nhu cầu sử đụng đa dạng thị trường kinh tế; bước hội nhập khoa học công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng quốc tế, nâng cao trình độ nghiên cứu nước, rút ngắn khoảng cách cơng nghệ với giới - Đa dạng hóa sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu, nâng cao sử dụng nguồn nhân lực thông qua việc gia tăng mức lợi nhuận/nhân viên kinh doanh Đồng thời nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh tỷ suất lợi nhuận/doanh thu Công ty kinh doanh sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu - Gạch không nung phát triển theo hướng nâng cao khả cách âm, cách nhiệt nhiều yếu tố bền vững, khả chống uốn, thấm, chịu lực ngang, gió mạnh, độ co tường ngày nhẹ - Dự kiến đến năm 2027 mục tiêu đặt là: + Sản lượng tăng trưởng đạt 26 – 30% + Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm để doanh thu bán hàng tăng 28 – 32% + Tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất, phấn đấu lợi nhuận tăng thêm + Sử dụng vốn cách có hiệu quả, sử dụng vốn vào hoạt động đem lại lợi nhuận cao cho Công ty 3.1.2 Định hướng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa Công ty Kinh doanh lĩnh vực gạch không nung xi măng cốt liệu mang lại cho Công ty nhiều lợi nhuận Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt Cơng ty cần có document, khoa luan47 of 98 40 tai lieu, luan van48 of 98 hướng phù hợp kế hợp dài hạn ngắn hạn để thích ứng với biến động nhanh chóng thị trường nước Đặc biệt, hoàn cảnh diễn biến phức tạp đại dịch Covid- 19, để vừa đảm bảo an toàn khỏi dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển thương mại sản phẩm thời gian tới Cơng ty có định hướng phát triển sản phẩm sau: - Tập trung phát triển thị trường sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu, Cơng ty khơng ngừng cải thiện đa dạng hóa tính sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Cung cấp sản phẩm chất lượng, tiện dụng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng thị trường nội địa - Sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu đạt công nghệ sản xuất tiên tiến, sản phẩm chất lượng cao, tiêu hao nguyên liệu lượng thấp, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường - Tiếp tục phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu với khả cạnh tranh cao thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững - Tăng cường mối quan hệ với đối tác để củng cố uy tín Cơng ty - Ln coi khách hàng trung tâm hoạt động - Giữ vững phát triển sản xuất, đảm bảo phát triển vốn, triệt để tiết kiệm, thực sản xuất kinh doanh có lãi - Cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng - Dần chủ động hoạt động kinh doanh, không ngừng đổi nâng cao lực cạnh tranh - Từng bước xây dựng thương hiệu, uy tín Công ty thị trường nội địa nhằm phục vụ tốt khách hàng - Công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm từ 17 – 20 % thị trường nội địa - Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối để phục vụ tốt nhất, nhanh, kịp thời tới tay người tiêu dùng - Mở rộng thị trường tiêu thụ khắp nước, tiến hành quảng cáo, xúc tiến, gia tăng sản lượng bán - Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhằm mục đích: tiết kiệm lượng, giảm thiểu chất thải, thực quản lý chất thải không gây nhiễm mơi trường - Cần tiếp tục tìm biện pháp để tăng doanh thu, lợi nhuận từ mảng kinh doanh sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thời gian tới - Về nguồn nhân lực: Cơng ty tiếp tục, nâng cao tính chun nghiệp đội ngũ nhân viên, chế độ đãi ngộ nhân viên để tăng động lực làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc document, khoa luan48 of 98 41 tai lieu, luan van49 of 98 nhân viên Ngoài ra, cần đề xuất chương trình khuyến mại, dịch vụ chăm sóc khách hàng, sách khuyến khích bán hàng, chiết khấu sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng - Định hướng đến năm 2027: + Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng 26%/năm + Tiếp tục phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa với mục tiêu phát triển bền vững 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn lực phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu 3.2.1.1 Chất lượng nguồn nhân lực: Chất lượng nguồn nhân lực thể qua chất lượng sản phẩm thành kinh doanh Công ty Ngày nay, kinh doanh thị trường thường xuyên biến động địi hỏi cán Cơng ty phải không ngừng thường xuyên sáng tạo kinh doanh, có khả phán đốn trước biến động thị trường Để làm điều cần phải có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, có tầm nhìn chiến lược, động sáng tạo công việc Do đó, doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực đắn, nâng cao trình độ tay nghề đội ngũ lao động như: giám sát chặt chẽ khâu tuyển dụng nhân lực đầu vào, có lớp tập huấn thường xuyên công nhân viên Công ty, cho nhân viên tham dự lớp học ngắn hạn trung tâm nghề hay sở đào tạo có quy mơ lớn Ngồi Cơng ty cần có sách đãi ngộ thích hợp với cán nhân viên có thành tích cơng tác tốt Nghiêm khắc xử phạt với trường hợp vi phạm luật Công ty Đội ngũ cán kỹ thuật thuộc quan, tổ chức tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế thi công, lực lượng tư vấn giám sát, thẩm định, tra xây dựng đặc biệt phân kỹ thuật đơn vị thi công cần đào tạo, tập huấn thường xuyên tiêu chuẩn quốc gia hướng dẫn kỹ thuật quy định sử dụng VLXKN, khối xây VLXKN cơng trình xây dựng Cùng với phải ban hành giáo trình, hướng dẫn kỹ thuật thi cơng VLXKN Các giáo trình tài liệu kỹ thuật cần đưa vào chương trình giảng dạy sở đào tạo liên quan Đồng thời tập huấn cho cán kỹ thuật, giám sát, công nhân xây dựng nắm quy trình làm với dẫn kỹ thuật thi công cho loại VLXKN khác document, khoa luan49 of 98 42 tai lieu, luan van50 of 98 3.2.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quan kiểm định, phịng thí nghiệm LAS- XD cần phải kiểm tra đầy đủ VLXKN, vật liệu phụ trước chấp nhận đưa vào sử dụng cơng trình Thường xun nghiên cứu, áp dụng khoa học cơng nghệ vào q trình sản xuất sản phẩm để mang lại suất cao hơn, sản phẩm có chất lượng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Bên cạnh đó, Cơng ty cần có buổi học đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị kỹ thuật Cơng ty để đảm bảo máy móc, thiết bị kỹ thuật hoạt động tốt 3.2.1.3 Hiệu sử dụng nguồn vốn Vốn yếu tố đầu vào trình sản xuất kinh doanh, sử dụng để sản xuất sản phẩm cung cấp cho thị trường Như vậy, vốn có vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp Công ty muốn hoạt động sử dụng hiệu nguồn vốn cần phải: - Khai thác nguồn vốn cách triệt để, tức đồng vốn phải lưu chuyển suốt trình hoạt động kinh doanh - Sử dụng hợp lý tiết kiệm: Công ty phải sử dụng vốn với mục đích rõ ràng, cần phải lên kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động thực cách tốt Bên cạnh đó, cần xác định việc cần sử dụng nhiều vốn nhằm mang lại lợi ích lớn cho Cơng ty việc khơng cần thiết số vốn bỏ để tiết kiệm nguồn vốn bỏ Đồng thời phải kiểm tra tiêu tài an tồn hiệu quả, tính tỗn kỹ lưỡng hiệu đầu tư - Cơng ty cần hoàn thiện chế quản lý, kế hoạch kinh doanh, tài Chủ động việc xây dựng dự án, phương thức đầu tư phù hợp với lực vốn - Phải có phương pháp quản lý vốn cách có hiệu + Cơ cấu tài sản phải phù hợp với quy mô sản xuất phát triển thương mại sản phẩm Công ty + Cơ cấu nguồn vốn mức cân + Để nguồn vốn Công ty phát huy cách hiệu quả, sử dụng nguồn vốn để đầu tư vào thị trường chứng khốn, đầu tư vào Cơng ty con, tái cấu nguồn vốn bổ sung lưu động theo mục đích sử dụng vốn + Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển sản phẩm mới, thúc đẩy hoạt động Marketing bán hàng, đầu tư mở rộng nhà máy; nâng cấp sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất để tạo số lượng lớn chất lượng sản phẩm cao đến người tiêu dùng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm document, khoa luan50 of 98 43 tai lieu, luan van51 of 98 3.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm Để tăng sức cạnh tranh thị trường, việc nâng cao chất lượng sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu cải tiến mẫu mã sản phẩm yêu cầu thiếu Chất lượng sản phẩm tiêu chí hàng đầu, định lòng tin khách hàng với doanh nghiệp Vì nâng cao chất lượng sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu việc cần thiết Để nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty cần: Một là, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa kiểu dáng sản phẩm gạch khơng nung xi măng cốt liệu có kích thước lớn, tường, vật liệu nhẹ nhằm giảm thời gian thi công, giảm giá thành xây dựng Để đạt hiệu cao thực đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty cần phải: - Thường xuyên tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường, lắng nghe ý kiến khách hàng - Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu sản phẩm cách có hiệu - Từ sản phẩm gạch khơng nung xi măng cốt liệu có sẵn, Công ty tiến hành cải tiến, đồng thời đưa thị trường sản phẩm với tính đặc biệt Phát nhu cầu khách hàng để đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu khách hàng Đây điều kiện để tăng thị phần, đem lại uy tín cho Cơng ty Hai là, sử dụng công nghệ tiên tiến, dây chuyền thiết bị đại nhằm giới hóa, tự động hóa trình sản xuất Phấn đấu 50% nhà máy ứng dụng robot vào dây chuyền sản xuất Khuyến khích nhân viên nghiên cứu trường đại học, doanh nghiệp sản xuất vật liệu kết hợp đầu tư nghiên cứu khoa học áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm đa dạng hóa chủng loại sản phẩm; nâng cao tính năng, chất lượng sản phẩm; áp dụng giới hóa, tự động hóa để tăng suất lao động Với việc dùng dây chuyền đại sản xuất với suất cao, giá thành gạch không nung xi măng cốt liệu rẻ cạnh tranh với gạch đất sét nung Bên cạnh đó, cần sớm ban hành tiêu chuẩn thiết kế kết cấu tường xây vật liệu xây không nung Tiếp tục rà sốt, hồn thiện tiêu chuẩn dẫn kĩ thuật theo loại vật liệu xây không nung khác Ba là, để gạch không nung đảm bảo chất lượng, cần đảm bảo nguồn nguyên liệu xi măng, cốt liệu, phụ gia khống, phụ gia hóa học nước đảm bảo chất lượng; thành phần phối liệu hợp lý đảm bảo mác thiết kế; trình trộn với độ đồng cao; tạo hình thiết bị rung ép lèn chặt tốt; độ đồng viên gạch lần ép cao; bảo dưỡng mơi trường ẩm bão hịa đến ki ổn định Bốn là, để nâng cao chất lượng sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu không phát triển dây chuyền sản xuất có cơng suất triệu viên/năm, đồng thời nhà document, khoa luan51 of 98 44 tai lieu, luan van52 of 98 đầu tư phải hiểu rõ quy trình cơng nghệ để tạo sản phẩm có chất lượng cao ổn định 3.2.3 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Khang Minh Group Ở nước phát triển, việc sử dụng vật liệu không nung xây dựng điều kiện bắt buộc Các yếu tố môi trường, tài nguyên coi trọng dự luật có sức ảnh hưởng to lớn Do đó, vật liệu nung có giá trị cao nhiều vật liệu xây không nung Yếu tố thị trường điều tiết khiến công nghiệp vật liệu xây không nung phát triển mạnh Hiện nay, Việt Nam nói chung Cơng ty Cổ phần gạch Khang Minh Group nói riêng, việc sử dụng gạch khơng nung gặp số khó khăn, thách thức, địi hỏi phải có số giải pháp đồng hiệu Một số giải pháp phù hợp điều kiện Việt Nam thực lộ trình đưa gạch khơng nung thay tồn gạch nung tương lai nhằm thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch không nung xi mang cốt liệu Công ty là: - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường: Thị trường yếu tố định mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh thương mại Để làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, Công ty cần phải: + Phân nhiệm vụ cụ thể cho phận khu vực thị trường cụ thể, phận chịu trách nhiệm thu thập thông tin liên quan đến thị tường như: quy mô thị trường, lượng mua, sản phẩm cạnh tranh + Đối với nơi Công ty chưa cung cấp sản phẩm cần cử nhân viên điều tra khảo sát yếu tố như: nhu cầu loại khách hàng cần sử dụng sản phẩm, chất lượng, mẫu mã, để từ làm sở tổng hợp đánh giá đưa phương án khác để tiếp cận đối tượng khách hàng khác + Tăng ngân sách cho hoạt động phát triển thị trường: Để hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường có hiệu Cơng ty cần chi ngân sách để thực hoạt động này, cụ thể thông qua hoạt động sau: Tăng ngân sách cho hoạt động xúc tiến thương mại hình thức quảng bá thương mại sản phẩm, tham gia hội chợ triển lãm để tạo hội cho doanh nghiệp tiếp cận tốt với khách hàng Ngồi ra, Cơng ty cần phải thường xuyên tham gia hoạt động xã hội để quảng bá thương hiệu nâng cao uy tín doanh nghiệp - Khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất gạch xây không nung theo định Thủ tướng Chính phủ - Hồn thiện cơng nghệ sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu, nghiên cứu sử dụng tất nguồn phế thải công nghiệp tro xỉ, mạt đá document, khoa luan52 of 98 45 tai lieu, luan van53 of 98 - Nâng cao lực khí nước để chế tạo thiết bị sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu - Sốt xét, hồn chỉnh đồng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, quy phạm, hướng dẫn thi công định mức kinh tế kỹ thuật nhà tư vấn, thiết kế đưa gạch xây không nung xi măng cốt liệu vào cơng trình - Để đưa gạch xây không nung xi măng cốt liệu vào sống, cần phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền thông tin quan quản lý nhà nước, chủ thể hoạt động xây dựng người dân nhận thức rõ ưu điểm, lợi việc sản xuất, sử dụng gạch không nung xi măng cốt liệu Đồng thời thấy tác động tiêu cực việc sản xuất sử dụng gạch đất sét nung không theo quy hoạch, để tập trung lực phát triển sản xuất sử dụng gạch không nung xi măng cốt liệu, góp phần phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bảo vệ môi trường sống người 3.2.4 Nâng cao chất lượng phát triển thương mại sản phẩm - Các giải pháp marketing quảng cáo: Quảng cáo giúp sản phẩm nhiều người biết đến hơn, người tiêu dùng nắm bắt rõ thông tin sản phẩm, biết ưu điểm sản phẩm Từ tin lựa chọn sản phẩm Cơng ty, giúp Cơng ty tăng thêm uy tín nâng cao sản lượng tiêu thụ Trong thời gian tới Công ty cần nhận thức tầm quan trọng quảng cáo, tiếp thị cho hình ảnh Cơng ty tới gần với khách hàng Cơng ty thực quảng cáo sản phẩm qua kênh truyền hình quảng cáo ti vi, báo chí, - Phát triển sở hạ tầng trang thiết bị dây chuyền công nghệ, yếu tố trực tiếp tạo sản phẩm có vai trị quan trọng việc tạo sản phẩm có chất lượng Cơng để chủ cần đầu tư thêm công nghệ sản xuất để chủ động đưa thị trường nhiều loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày phong phú khách hàng - Áp dụng biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ, thực hành tiết kiệm, thực biện pháp nhằm giảm định mức tiêu hao yếu tố chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận Với biện pháp nên ra, Công ty cần lập kế hoạch, phân bổ nguồn vốn thời gian để thực đưa cách thức tốt để triển khai thực nhằm đem lại hiệu phát triển thương mại cao document, khoa luan53 of 98 46 tai lieu, luan van54 of 98 3.3 Các kiến nghị với vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu thị trường nội địa 3.3.1 Đối với quan quản lý nhà nước Nhà nước cần có sách miễn giảm thuế Để đẩy mạnh việc sử dụng VLXKN thời gian tới, sách cần điều chỉnh chế sách thuế gạch đất nung theo hướng tăng loại thuế tài nguyên, môi trường để đảm bảo tính cạnh tranh giá thành VLXKN gạch đất sét nung Đồng thời, ban hành sách ưu đãi thuế, đầu tư, th đất, vốn vay Có sách khuyến khích sử dụng gạch xây không nung xi măng cốt liệu cơng trình Đồng thời tăng cường sách quản lý chất lượng sản phẩm, điều chỉnh tăng mức phạt việc sử dụng VLXKN không đáp ứng yêu cầu chất lượng cơng trình xây dựng Xây dựng sách thương mại Trong sách thương mại Nhà nước cần có biện pháp bình ổn giá sản phẩm, quy định mức giá trần, giá sàn cho thị trường sản phẩm, kiểm soát giá tăng giảm phạm vi cho phép Đồng thời qua việc ổn định giá cả, Nhà nước cịn tạo dựng mơi trường cạnh tranh công doanh nghiệp, khuyến khích phát triển đồng hệ thống doanh nghiệp nước Nhà nước có sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh, cải tiến công nghệ đầu tư sở hạ tầng Nhà nước có sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại, thời hạn vay vốn đầu tư từ 5- năm Ngoài Nhà nước cần phải hạ lãi suất tiền vay ngân hàng đơn vị kinh doanh cần vốn lớn độ rủi ro cao Trợ giúp tìm kiếm thị trường, tạo lập mơi trường cạnh tranh lành mạnh Chính phủ cần tạo điều kiện giúp danh nghiệp có thị trường kinh doanh rộng ký kết hiệp định thương mại song phương quốc gia, hiệp định đa phương Điều giúp doanh nghiệp nước tìm thị trường, dễ dàng thâm nhập vào thị trường nước 3.3.2 Kiến nghị với bộ, ban ngành Sử dụng vật liệu gạch không nung xi măng cốt liệu thay gạch nung truyền thống xu đại tất yếu ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Giải pháp làm giảm phát thải vào mơi trường, đồng thời tận dụng nguồn nguyên vật liệu phế thải công nghiệp cho sản xuất tro xỉ than nhiệt điện, mạt đá, đất đồi nói, cơng nghệ sản xuất vật liệu gạch không nung xi măng cốt liệu công nghệ document, khoa luan54 of 98 47 tai lieu, luan van55 of 98 tiên tiến Tuy nhiên cần có chủ trương giải pháp đồng việc thực Tiếp tục hồn thiện chế, sách, khuyến khích người sử dụng, theo Thơng tư số 13/2017/TT-BXD Bộ Xây dựng dừng lại mức độ hành mà chưa có khuyến khích mặt kinh tế cho người tiêu dùng Việc áp dụng hành chính, khơng có lợi kinh tế người sản xuất, tiêu dùng cách này, cách khác “ lách luật” để đối phó với quan chức Đồng thời tiếp tục ban hành tiêu chuẩn hướng dẫn thiết kế, thi công, nghiệm thu kết cấu xây sử dụng vật liệu xây không nung; đào tạo nguồn nhân lực cho sản xuất sử dụng sản phẩm vật liệu không nung xi măng cốt liệu vào cơng trình; đặc biệt lực lượng trực tiếp sản xuất thi công 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Sau trình nghiên cứu vận dụng tất kiến thức học, kinh nghiệm từ thực tiễn, việc triển khai đề tài “ Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group thị trường nội địa” hoàn thiện cách tốt Tuy nhiên, thời gian có hạn mức độ nghiên cứu dạng đề tài khóa luận nên em sâu nghiên cứu mức độ Vì vậy, có thời gian nghiên cứu bậc cao em tìm hiểu, phân tích kỹ đưa giải pháp, áp dụng giải pháp vào thực tế để đưa kết xác hiệu sử dụng biện pháp để thúc đẩy phát triển thương mại sản phẩm Cơng ty Từ đánh giá thành cơng hạn chế thực đề tài đưa giải pháp để cơng trình nghiên cứu hoàn thiện document, khoa luan55 of 98 48 tai lieu, luan van56 of 98 KẾT LUẬN Nằm nhóm nước có kinh tế phát triển, kinh tế Việt Nam gặp khơng khó khăn thách thức đường phát triển chuyển sang kinh tế thị trường Hòa vào phát triển lên bung thành phần kinh tế, song với cạnh tranh từ doanh nghiệp cạnh tranh Nhận biết thách thức đó, doanh nghiệp tìm giải pháp đáp ứng cách tốt nhu cầu thị trường Đó vấn đề sống cịn doanh nghiệp Đó lý doanh nghiệp phải nỗ lực việc phát triển thương mại sản phẩm để đạt doanh thu, lợi nhuận tối ưu Có thể nói, để phát triển thương mại sản phẩm việc tăng cường phát triển sản phẩm số lượng, chất lượng mở rộng thị trường tiêu thụ cần thiết Nếu thành công hoạt động donah nghiêp phát triển mạnh chiếm thị phần lớn ngành Vì vậy, việc không ngừng đẩy mạnh nâng cao phát triển thương mại sản phẩm việc trọng doanh nghiệp doanh nghiệp Với mục tiêu ban đầu đề ra, đề tài: “Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group thị trường nội địa” thực nội dung sau: - Trình bày khái quát hệ thống sở lý luận phát triển thương mại sản phẩm - Tổng hợp, phân tích tồn diện thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh Group Từ xác định thành tựu đạt hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục hoạt động phát triển thương mại sản phẩm - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu cảu Cơng ty Cổ phần Khang Minh Group, từ nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển Công ty Khi nghiên cứu thực đề tài, em mong muốn đưa nhìn sâu sắc thực trạng phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu Công ty Cổ phần Khang Minh group, từ đề xuất giải pháp nhằm phát triển thương mại sản phấm gạch không nung xi măng cốt liệu Tuy nhiên, trình thực đề tài em gặp nhiều khó khăn việc thu thập tổng hợp số liệu Hơn nữa, từ cuối năm 2019, tình hình Covid-19 diễn phức tạp kéo dài đến tận tác động sâu sắc đến tồn kinh tế nói chung Cơng ty Cổ phần Khang Minh Group nói riêng nên nhân phụ trách phát triển sản xuất kinh doanh Công ty thay đổi nhiều, điều gây khó khăn việc thực đề tài nghiên cứu document, khoa luan56 of 98 49 tai lieu, luan van57 of 98 Với nội dung đề tài thực hiện, em hy vọng góp phần giúp Công ty phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu nữa, từ giúp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty, góp phần giúp Cơng ty đứng vững vượt qua khó khăn trước mắt điều kiện kinh tế xã hội document, khoa luan57 of 98 50 tai lieu, luan van58 of 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thế Dũng (2008), Phân tích kinh tế doanh nhiệp thương mại, NXB Đại học Thương Mại GS.TS Đặng Đình Đào (2019), Giáo trình kinh tế thương mại, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Phạm Cơng Đồn (2012), Giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại, NXB Thống kê Vi Thị Hạnh (2012), “Phát triển thương mại mặt hàng thiết bị điện thị trường miền Bắc Công ty TNHH thiết bị điện Việt Á”, luận văn tốt nghiệp, khoa Kinh tế, trường Đại học Thương Mại Hoàng Thị Kim Hiền (2008), “Giải pháp phát triển thị trường với đẩy mạnh tiêu thụ gạch ốp lát Công ty Cổ phần gạch ốp lát Hà Nội”, luận văn tốt nghiệp, khoa Kinh tế, trường Đại học Thương Mại Đoàn Thanh Hoa (2011), “Giải pháp phát triển thương mại sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy thị trường nội địa Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Hà Nội”, luận văn tốt nghiệp, khoa Kinh tế, trường Đại học Thương Mại Nguyễn Duy Khánh (2012), “Phát triển thương mại mặt hàng dệt may thị trường Bắc Công ty Cổ phần May Đông Mỹ hanosimex”, luận văn tốt nghiệp, trường Đại học Thương Mại Thân Danh Phúc (2015), Giáo trình Quản lý nhà nước thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội PGS.TS Hà Văn Sự 2015), Giáo trình Kinh tế thương mại đại cương, NXB Thống kê, Hà Nội 10 PGS.TS Hà Văn Sự (2021), Giáo trình Nguyên lý quản lý kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội 11 PGS TS Phạm Thị Tuệ (2005), Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Thống kê Các trang Web http://www.gachkhangminh.vn/cam-nang-p5c10 https://khangminhgroup.com/ http://www.khangminhgroup.com/tin-noi-bo-p5c34p2 https://owa.hnx.vn/ftp///cims/2017/7_W3/000000006791233_GKM_Bancaobach _NiemYet_2017.pdfhttps://owa.hnx.vn/ftp///cims/2017/7_W3/000000006791233_GK M_Bancaobach_NiemYet_2017.pdf https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15704/danh-thuc-tiem-nang-phat-trien-gachkhong-nung-tai-viet-nam.aspx document, khoa luan58 of 98 ... đến phát triển thương mại, hệ thống tiêu đánh giá phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu, nhân tố tác động đến phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt. .. 26 2.2.2 Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu chất lượng………… 29 2.2.3 Hiệu phát triển thương mại sản phẩm Gạch không nung xi măng cốt liệu ……………… ... phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu theo hướng tối ưu hiệu 1.2 Một số lý thuyết vấn đề phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu 1.2.1 Đặc điểm sản phẩm gạch không nung xi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thương mại sản phẩm gạch không nung xi măng cốt liệu,