0

(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

112 12 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 07:03

(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An(Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI o0o PHẠM THỊ QUỲNH TRANG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CHO CÁC BỆNH VIỆN CƠNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Hà Nội, 2021 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI o0o PHẠM THỊ QUỲNH TRANG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CHO CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 8310110 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Trần Văn Trang Hà Nội, 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Văn Trang Số liệu nêu luận văn trung thực có trích nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thị Quỳnh Trang ii LỜI CẢM ƠN Với tất chân thành, xin bày tỏ lời cảm ơn đến PGS.TS Trần Văn Trang, người hướng dẫn khoa học dành thời gian tâm huyết giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Thương Mại, Khoa Sau đại học, tồn thể thầy giáo tận tâm truyền đạt kiến thức quý báu, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, khoa phòng, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tơi thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tuy có nhiều cố gắng nghiêm túc trình nghiên cứu, chắn luận văn cịn thiếu sót hạn chế Kính mong q thầy cơ, chuyên gia, bạn bè đồng nghiệp tất quan tâm đến đề tài tiếp tục góp ý, giúp đỡ để luận văn ngày hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thị Quỳnh Trang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO TRONG CÁC TỔ CHỨC 1.1 Tổng quan nguồn nhân lực sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao tổ chức 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm đặc điểm nguồn nhân lực trình độ cao .10 1.1.3 Khái niệm sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao 15 1.2 Các sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao tổ chức 17 1.2.1 Chính sách tuyển dụng .19 1.2.2 Chính sách đãi ngộ 21 1.2.3 Chính sách đào tạo 24 1.2.4 Chính sách môi trường làm việc hội phát triển 26 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao lĩnh vực y tế 28 1.3.1 Các yếu tố bên 28 iv 1.3.2 Các yếu tố bên 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN .33 2.1 Tổng quan ngành y tế tỉnh Nghệ An 33 2.1.1 Đặc điểm, tình hình ngành y tế tỉnh Nghệ An 33 2.1.2 Các sở y tế công lập địa bàn tỉnh Nghệ An 35 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực trình độ cao Bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An 38 2.3 Thực trạng sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao Bệnh viện cơng lập địa bàn tỉnh Nghệ An .43 2.3.1 Thực trạng sách tuyển dụng: .43 2.3.2 Thực trạng sách đãi ngộ: 52 2.3.3 Thực trạng sách đào tạo .57 2.3.4 Thực trạng môi trường làm việc hội phát triển 62 2.4 Đánh giá chung sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao Bệnh viện cơng lập địa bàn tỉnh Nghệ An 68 2.4.1 Ưu điểm: 68 2.4.2 Nhược điểm nguyên nhân: 70 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CHO CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 74 3.1 Định hướng phát triển ngành y tế Nghệ An 74 3.1.1 Định hướng quy mô phát triển ngành y tế tỉnh Nghệ An 74 3.1.2 Định hướng thu hút nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển bệnh viện công lập địa bàn tỉnh 75 3.2 Đề xuất giải pháp hồn thiện sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao Bệnh viện công lập địa bàn tỉnh: 77 3.2.1 Hồn thiện sách tuyển dụng nhân lực 77 3.2.2 Hồn thiện sách đãi ngộ nguồn nhân lực .82 v 3.2.3 Hồn thiện sách đào tạo nguồn nhân lực 85 3.2.4 Hồn thiện sách mơi trường làm việc hội phát triển 89 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TP Thành phố CK I Chuyên khoa CK II Chuyên khoa PGS Phó giáo sư TS Tiến sỹ WTO Tổ chức thương mại giới KPI Chỉ số đánh giá hiệu công việc CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa vii DANH MỤC HÌNH Hình Sơ đồ đơn vị thuộc quản lý Sở Y tế Nghệ An 36 Hình 2 Số lượng Bác sỹ, Dược sỹ có trình độ sau đại học phân bổ khối đơn vị y tế địa bàn tỉnh 41 Hình Trình độ chuyên môn đội ngũ bác sỹ địa bàn tỉnh 42 Hình Trình độ chuyên môn đội ngũ dược sỹ địa bàn tỉnh 43 Hình Số lượng bác sỹ, tuyển dụng làm việc bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2020 48 Hình Số lượng bác sỹ, dược sỹ đào tạo sau đại học từ năm 2018 – 2020 61 Hình Quy trình tuyển dụng kết hợp với đào tạo 80 viii DANH MỤC BẢNG Bảng Số lượng bác sỹ, dược sỹ đơn vị y tế công lập địa bàn 38 Bảng 2 Bảng Nhu cầu bác sỹ tỉnh Nghệ An năm 2020: để phía bảng 40 Bảng Số lượng tuyển sinh bác sỹ, dược sỹ trường Đại học y khoa Vinh năm 2019, 2020 49 Bảng Tuyển dụng bác sỹ bệnh viện công lập địa bàn 49 Bảng Tuyển dụng dược sỹ bệnh viện công lập địa bàn 51 Bảng Tính lương theo hệ số nhà nước bác sỹ trường 52 Bảng Bảng chi phí hỗ trợ đào tạo số Bệnh viện công lập năm 2020 59 Bảng Bảng sách đãi ngộ số Bệnh viện công lập 63 Bảng Các điều kiện bổ nhiệm cán số Bệnh viện công lập 66 88 nghê bác sỹ, hầu hết bác sỹ mong muốn làm việc điều kiện trang thiết bị đại, giúp bác sỹ nâng cao hiệu công tác chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận kỹ thuật đại, công nghệ cao, theo kịp chuyên môn tuyến Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác chuyển giao công nghệ Đối với ngành y tế hàng năm có nhiều hội thảo khoa học nước, hội thảo chuyên ngành mà y bác sỹ trao đổi, học tập kinh nghiệm, hội thảo báo cáo, nghiên cứu khoa học trình bày cập nhật tạo nên uy tín cho y bác sỹ cho sở y tế hoạt động nghiên cứu khoa học hoạt động quan tâm y bác sỹ trẻ Theo kết khảo sát nhiều bác sỹ mong muốn tham gia nghiên cứu khoa học, đặc biết đội ngũ bác sỹ trẻ, để tạo mơi trường nghiên cứu, học tập cho đội ngũ y bác sỹ, bệnh viện cơng lập cần tạo chế, sách tốt đề bác sỹ tham gia nghiên cứu khoa học Các bệnh viện công lập nên đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với việc thi đua khen thưởng, có chế độ động viên nghiên cứu tiền đề tài sáng kiến đạt giải cao đăng tạp chí khoa học có uy tín ngồi khuyến khích cán nghiên cứu, cịn tạo uy tín thương hiệu bẹnh viện Bên cạnh hoạt động chun giao cơng nghệ vấn đề quan tâm hàng đầu, cơng nghệ thường xun cập nhật tuyến trung ương bệnh viện đầu ngành thường tiếp thu công nghệ sớm Các hoạt động chuyển giao cơng nghệ giúp nâng cao trình độ chuyên môn bác sỹ, thỏa mãn nhu cầu chuyên môn cho cán bộ, thúc đảy nhiệu huyết công việc nâng cao mức độ gắn bó đội ngũ bác sỹ giỏi Theo khảo sát nhiều bác sỹ đặc biệt bác sỹ trẻ có 89 nguyện vọng tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ Như để nâng cao hiệu công tác chuyển giao công nghệ bệnh viện công lập cần: - Tích cực triển khai hoạt động hợp tác với bệnh viện tuyến để hỗ trợ chuyển giao cơng nghệ; - Tích cực cử bác sỹ tham gia đào tạo ngắn hạn bệnh viện tuyến để học tập công nghệ, kỹ thuật + Xây dựng chế tài phối hợp với hãng tổ chức hội thảo khoa học công nghệ + Hàng tuần, hàng tháng tổ chức buổi hội thảo chuyên để bác sỹ thể trao đổi kinh nghiệm triển khai nghiên cứu khoa học 3.2.4 Hồn thiện sách môi trường làm việc hội phát triển Môi trường làm việc yếu tố quan trọng để người lao động so sánh nơi làm việc với nơi làm việc khác, yếu tố quan trọng thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, phát huy khả sáng tạo, nâng cao hiệu công việc Đối với môi trường làm việc bệnh viện, áp lực ngành nghề nên cần thiết phải xây dựng mơi trường văn hóa làm việc thân thiện, cởi mở, đoàn kết, tương trợ lẫn giúp cho cán bộ, viên chức bệnh viện chia sẻ, giúp đỡ nhiều hơn, hỗ trợ, phối hợp chuyên môn sống giúp cho người lao động gắn kết lại với nhau, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gắn bó Nhằm hồn thiện sách môi trường làm việc hội phát triển Bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ an cần thực hiện: - Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đại, động, sáng tạo: Để kích thích người lao động sáng tạo, động lãnh đạo bệnh viện cơng lập nên xây dựng kế hoạch giải pháp trao quyền tự chủ cho 90 cấp cán có trình độ chun mơn, tay nghề cao để họ chủ động cơng việc, khích thích tính sáng tạo cán Bệnh viện cần tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt khoa học để cán trao kiến thức chuyên môn, đồng thời phối hợp với hãng dược, hãng cung ứng thiết bị y tế tài trợ cho cán học tập nâng cao trình độ ngồi nước - Xây dựng mơi trường văn hóa cơng sở: Bệnh viện cần kết hợp chun mơn với tổ chức đồn thể cơng đồn, đồn niên tổ chức buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát động phong trào thi đua, gắn kết cán bộ, phát huy tinh thần đồng đội Bên cạnh cần tổ chức hoạt động thăm hỏi, hiếu hỉ, chia sẻ cán lúc khó khăn, hoạt động cán lãnh đạo, nhân viên tham gia có gần gũi cán nhân viên Như vậy, để thu hút giữ chân nguồn nhân lực có trình độ, lãnh đạo đơn vị nghiệp công lập cần xây dựng môi trường, văn hóa đơn vị theo xu hướng sau: - Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, thiết lập mối quan hệ gần gũi: Qua phiếu khảo sát, thấy đại đa số đội ngũ cán có trình độ cao bệnh viện cơng lập khơng thích phong cách lãnh đạo độc đốn, độc tài, đa số thích phong cách làm việc dân chủ, tự gần gũi mối quan hệ Lãnh đạo bệnh viện cần thường xuyên quan tâm, thăm nom khoa, phòng điều trị, nắm bắt tâm lý, nguyện vọng cán bộ, bố trí cơng việc phù hợp với lực, xây dựng tâm lý thoải mái làm việc, phát huy tính động sáng tạo cán Việc xây dựng kế hoạch phát triển bệnh viện hàng năm, lãnh đạo bệnh viện công lập cần trưng cầu ý kiến cán nhân viên, phát huy tính dân chủ, trách nhiệm tập thể cán bộ, việc xây dựng kế hoạch thực khách quan, người lao động đóng góp ý kiến, 91 lãnh đạo tôn trọng, quan tâm có trách nhiệm việc thực kế hoạch đề - Phát huy sáng kiến, sáng tạo cơng việc: Đối với cán có lực, họ có tinh thần sáng tạo khả sáng tạo cơng việc cao, họ muốn kinh nghiệm, sáng tạo họ lãnh đạo quan tâm tôn trọng Theo kết khảo sát đội ngũ bác sỹ, 90% mong muốn lãnh đạo quan tân đến ý kiến, sáng tạo bỏi họ muốn tơn trọng Chính vậy, lãnh đạo bệnh viện cần lắng nghe ý kiến nhân viên, tôn trọng chất xám họ bỏ ra, tạo điều kiện để họ triển khai áp dựng sáng kiến công việc, người có nhiều ý tưởng người để ý đến công việc, giàu ý tưởng đúc rút từ công việc, nâng cao hiệu cơng việc, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ - Xây dựng mối quan hệ gần gũi lãnh đạo vào nhân viên: Theo kết khảo sát bệnh viện công lập, hầu hết y bác sỹ có nguyện vọng làm việc môi trường thân thiện, muốn xây dựng văn hóa làm việc gần gũi lãnh đạo nhân viên, nhân viên với Lãnh đạo đơn vị công lập cần chân thành, gần gũi, lắng nghe thấu hiểu cho lo lắng, khát vọng nhân viên nhân viên thấy chân thành, hiểu người lãnh đạo hết lịng lợi ích họ, họ sẵn sàng ủng hộ bệnh viện hoàn cảnh họ tích cực cơng việc để đáp lại Hiện phong cách làm việc đơn vị nghiệp cơng lập cịn nặng tính bảo thủ, áp đặt, chuyên quyền nên chưa mạnh để giữ cahan cán giỏi Thể cảm kích, lạc quan, tin tưởng nhân viên: Do môi trường làm việc bệnh viện môi trường đặc thù nên xảy cố chuyên môn, lãnh đạo bệnh viện cần thể thái độ tích cực, lạc quan, tin 92 tưởng cấp dưới, sẵn sàng đứng phía người lao động gặp khó khăn giúp người lao động có tâm lý lãnh đạo quan tâm bảo vệ Đồng thời cán làm tốt cơng việc cần khen ngợi, động viên khích lệ giúp người lao động hăng say tích cực, động lực cho cán tiếp tục phát huy khả mình, muốn cống cơng sức để xây dựng phát triển đơn vị - Về hội thăng tiến công việc: Cơ hội thăng tiến công việc nhu cầu tất yếu người, bác sỹ giỏi nhu cầu tất yếu để khẳng định uy tín, danh tiếng khám chữa bệnh, nâng cao địa vị xã hội, tăng thêm thu nhập Qua khảo sát, đa số bác sỹ giỏi muốn phát triển chuyên môn trở thành cán quản lý tương lai, nhiên vị trí quản lý đơn vị đặc biệt đơn vị nghiệp công lập lại hạn chế mức độ cạnh tranh cao, đội ngũ cán trẻ khó cạnh tranh với cán làm việc có thâm niên cơng tác lâu năm đơn vị Các bệnh viện công lập cần xây dựng quy trình quản lý cơng khai, minh bạch, đánh giá phẩm chất, lực cán nhân viên, Xây dựng cụ thể quy chế thi đua khen thưởng, Rà sốt xây dựng tiêu chí bổ nhiễm, miễn nhiễm, từ chức phù hợp với nhu cầu điều kiện phát triển đơn vị công khai tiêu chuẩn cho cán biết để họ có động lực phấn đấu Xây dựng tốt vị trí việc làm cho đội ngũ nhân lực chất lượng cao, hàng năm rà sốt làm tốt cơng tác quy hoạch để có sở đào tạo nguồn cán mặt chun mơn, trị cách khoa học có định hướng đáp ứng tốt nhu cầu bổ nhiệm cán đơn vị nghiệp công lập 93 3.3 Kiến nghị Đối với UBND tỉnh Kịp thời phê duyệt đề án tự chủ tự chịu trách nhiệm theo nhóm đơn vị nghiệp cho Bệnh viện công lập Hàng năm rà sốt sửa đổi quy định sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức địa bàn tỉnh Nghệ An; sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập địa bàn tỉnh Nghệ An Đối với Sở Nội vụ Tham mưu UBND tỉnh hồn thiện sách thu hút nhân lực trình độ cao, chủ trì phối hợp với quan có liên quan tổ chức thực sach Tham mưu UBND tỉnh ban hành sách nâng cao thu nhập cán bộ, công chức, viên chức Phối hợp với ngành có liên quan đánh giá, lựa chọn đối tượng thu hút tiêu biểu có đóng góp cho phát triển tỉnh Nghệ An để đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng, tơn vinh Đối với Sở Tài Kịp thời bố trí nguồn kinh phí thu hút để chi trả cho cán sau tuyển dụng, thu hút Bệnh viện Đối với Sở Y tế Tham mưu đề xuất sách thu hút nguồn nhân lực lĩnh vực y tế Tiểu kết Trong chương này, tác giải phân tích xây dựng giải pháp thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho bệnh viện cơng lập địa bàn đáp ứng nhu cầu phát triển bệnh viện Tác giả thực điều tra, khảo sát, phân tích thống kê số liệu để đánh giá mức độ đáp ứng cung 94 nhu cầu đội ngũ bác sỹ khía cạnh khác Tác giả mặt dựa sở phân tích hình hình thực tiền, mặt khác phân tích liêu thu thập để đề xuất giải pháp hiệu góc độ khác Các nhóm giải pháp giúp cho bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An thu hút đội ngũ cán có chất lượng, lưu giữ đội ngũ bác sỹ giỏi tận tâm cống hiến làm việc bệnh viện Các giải pháp cần phải thực cách đồng để giải khó khăn vấn đề thu hút nhân lực trình độ cao bệnh viện cơng lập giai đoạn 95 KẾT LUẬN Trong luận văn này, tác giả phân tích lý luận nguồn nhân lực nhân lực trình độ cao ngành y tế đồng thời phân tích thực trạng thu hút nguồn nhân lực bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An, đánh giá ưu điểm, nhược điểm nguyên nhân công tác thu hút nguồn nhân lực Trên sở phân tích tác giả đề xuất nhóm giải pháp để giải khó khăn gặp phải việc thu hút nguồn nhân lực trình độ cao Các giải pháp xây dựng góc độ khía cạnh như: - Giải pháp cơng tác tuyển dụng - Giải pháp chế độ đãi ngộ nhân lực - Giải pháp đào tạo nhân lực - Giải pháp môi trường làm việc hội phát triển Các giải pháp triển khai, áp dụng đồng giải nhiều vấn đề khó khăn thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao Bệnh viện cơng lập địa bàn tình Nghệ An, góp phần giúp cho ngành y tế có đội ngũ nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển ngành y tế địa phương Trong khuôn khổ luận văn, tác giả đề xuất giải pháp giải khó khăn thu hút nhân lực trình độ cao cho bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Tuy nhiên giải pháp áp dụng phần số bệnh viện, nhiều giải pháp chưa có điều kiện để triển khai thực kiểm chứng cụ thể bệnh viện công lập Tác giả mong thời gian tới bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng ngành y tế tỉnh Nghệ An nói chung bước đưa giải pháp vào ứng dụng thử nghiệm, đồng thời thường xuyên phân tích, nắm bắt tình hình thực tiễn, đồng thời thường xuyên phân tích, nắm bắt nhu cầu triển khai đánh giá tính khả thi hiệu giải pháp để đảm bảo tính kết hợp lý luận thực tiễn, đảm bảo tính đắn cho giải pháp mà tác giả đề xuất DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Nguyễn Sỹ Cẩn (2013), Tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Luận văn Thạc sỹ trường Đại học Nha Trang (2) Trần Xuân Cầu – Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (3) Trần Xuân Cầu, 2012 Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội (4) Hoàng Văn Châu (2009), Phát triển NNL chất lượng cao cho hội nhập kinh tế- vấn đề cấp bách sau khủng hoảng”, Tạp chí kinh tế đối ngoại, số 38 năm 2009 (5) Mai Quốc Chính, 1996 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (6) Phạm Chí Dũng (2008) – Tổng quan hệ thống bệnh viện Việt Nam nay- Trường Đại học y tế công cộng Hà Nội (7) Đỗ Văn Đạo, 2009 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta Tạp chí Tuyên giáo (8) Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình quản trị nhân lực Nhà xuất lao động-xã hội (9) Phạm Minh Hạc, 2009 Vấn đề xây dựng người phát triển nguồn nhân lực Trong sách: Con người: Văn hóa, quyền phát triển Mai Quỳnh Nam, chủ biên (10) Nguyễn Thanh Hội, 2010, Tài liệu giảng dạy Quản trị nguồn nhân lực, Viện Quản trị Tài thành phố Hồ Chí Minh (11) Lê Thị Thu Huyền (2017): Một số giải pháp tuyển dụng nguồn nhân lực trình độ cao bệnh viện Ung bướu Nghệ An Luận văn thạc sỹ, chuyên ngành quản trị kinh doanh Đại học Bách khoa Hà Nội (12) Nguyễn Thị Song Khánh (2015): Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công tỉnh An Giang Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (13) Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Hội nghị KH- KT Đại học Phạm Ngọc Thạch: Thực trạng nguồn nhân lực bệnh viện Việt Nam giai đoạn 2008 – 2010 (14) Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Bình An (2014): Các yếu tố ảnh hưởng đến trì phát triển nhân lực y tế, tạp chí Y tế cơng cộng số 33.9.2014 (15) Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội, nhà xuất Tư pháp (16) Dương Thành Phát (2017), Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ Học viện hành quốc gia (17) Nguyễn Tiệp (2005), Giáo trình nguồn nhân lực, trường Đại học Lao động xã hội, nhà xuất Lao động-xã hội (18) Nguyễn Huy Trung, 2006 Xung quanh vấn đề xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao Tạp chí Lao động Xã hội (19) Thông tư liên tịch số 08/2007/BYT-BNV ngày 05/6/2007 Hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở y tế Nhà nước (20) Qui chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐBYT ngày 19/9/1997 (21) Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Chính phủ qui định Vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập (22) Quyết định số 3503/2007/QĐ-UBND ngày 11/9/2007 UBND tỉnh Nghệ An việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế tỉnh Nghệ An giai đoạn năm 2010 tầm nhìn đến 2020 (23) Quyết định số 97/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 UBND tỉnh Nghệ An việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Nghệ An, giai đoạn năm 2011 đến 2020 (24) Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định số sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức địa bàn tỉnh Nghệ An; (25) Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06/1/2015 UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định số sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập địa bàn tỉnh Nghệ An (26) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 41, (27) Website Bộ y tế: http://www.moh.gov.vn/ (28) Website Đại học y khoa Vinh: http://www.vmu.edu.vn/ (29) Website Sở Y tế Nghệ An: http://www.yte.nghean.gov.vn/ PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ BÁC SỸ Xin chào Anh/Chị: …………… Tơi học viên Cao học Khóa học 25B Nghệ An chuyên ngành Quản trị kinh tế trường Đại học thương mại Tôi làm luận văn tốt nghiệp cao học thạc sỹ với đề tài: “Chính sách thu hút nhân lực trình độ cao cho Bệnh viện cơng lập địa bàn tỉnh Nghệ An” nên thực khảo sát nhằm tìm hiểu thực tế scash thu hút nguồn nhân lực trình độ cao bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An Nội dung buổi thảo luận nhằm đánh giá mức độ đáp ứng bệnh viện yêu cầu làm việc đội ngũ bác sỹ tìm kiếm giải pháp để cải thiện nâng cao sách thu hút để có đội ngũ bác sỹ giỏi làm việc bệnh viện Các ý kiến Anh/ Chị giúp có nội dung rõ nét sách thu hút nguồn nhân lực, giúp tìm giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh nhà Tôi xin cam đoan thông tin cá nhân Anh/Chị điền vào phiếu Phỏng vấn đảm bảo bí mật Khi định lựa chọn làm việc bệnh viện đó, yếu tố thường quan tâm trước tiên? Nhiều nội dung nguyện vọng, mong muốn bác sỹ chia sẻ khảo sát, yếu tố đội ngũ bác sỹ thường quan tâm đến thu nhập; mơi trường làm việc, điều kiện vật chất trang thiết bị, cập nhạt kiến thức chuyên mơn, văn hóa làm việc đơn vị yếu tố nhiều người quan tâm; Bên cạnh đó, hội tham gia đào tạo nâng cao tay nghề, hội thăng tiến nghiệp vấn đề nhiều người lựa chọn Nguyện vọng tham gia đào tạo để nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ cá nhân? Y học lĩnh vực có kỹ thuật thay đổi thường xuyên nhanh chóng, đặc biệt ngày có nhiều công nghệ tiên tiến áp dụng vào công tác khám chữa bệnh nhiều bác sỹ chia sẻ nguyện vọng muốn tham gia khóa đào tạo để nâng cao trình độ để trau dồi kiến thức kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cơng việc Một số bác sỹ có nguyện vọng muốn học tập nâng cao trình độ học thạc sỹ, học chuyên khoa I, chuyên khoa II, số muốn tham gia khóa đào tạo ngắn hạn tháng bệnh viện tuyến Một số bác sỹ có nguyện vọng học nước để học tập kỹ thuật tiên tiến nhất, nhu cầu học tập nâng cao trình độ đội ngũ bác sỹ ln lớn Các điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh bệnh viện? Khi công nghệ tiên tiến áp dụng ngày nhiều y tế, trang thiết bị máy móc đại quan trọng khám chữa bệnh ngày Trong trình đánh giá hầu hết bác sỹ bệnh viện lớn Bệnh viện hữu nghị đa khoa, Bệnh viện sản nhi, Bệnh viện thành phố,… cho sở vật chất bệnh viện đầu tư nâng cấp rõ rệt, nâng cao hiệu nhiều công tác khám chữa bệnh, thiết bị y tế đại, tiên tiến giúp giảm bớt thời gian theo dõi lâm sàng Một số bác sỹ bệnh viện Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Y học cổ truyền,… cho sở vật chất đơn vị đầu tư nhiên máy móc thiết bị sử dụng cơng nghệ cũ, chưa ứng dụng nhiều thiết bị y tế điều trị ... thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN... sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao tổ chức - Phân tích đánh giá thực trạng sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao Bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An, phát khó khăn, bất cập thu hút nhân. .. sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An, tác giả mong muốn thực nghiên cứu cách hệ thống chủ đề phạm vi bệnh viện công lập địa bàn tỉnh Nghệ An trình
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các Bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An,

Từ khóa liên quan