0

Tài liệu Phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty

47 0 0
  • Tài liệu Phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:28

tai lieu, luan van1 of 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TNHH KONE VIỆT NAM NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập - Họ tên: PGS.TS Hà Văn Sự - Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thùy - Bộ môn : Quản lý kinh tế - Lớp: K54F2 HÀ NỘI, 2021 document, khoa luan1 of 98 tai lieu, luan van2 of 98 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam kết khóa luận kết nghiên cứu tìm hiểu riêng cá nhân em Toàn số liệu, tài liệu em trình bày khóa luận hồn tồn xác, trung thực, với thực tế Em xin cam đoan số liệu trích dẫn rõ xác nguồn gốc Các số liệu phân tích đánh giá tổng hợp số liệu trung thực, không chép, sửa chữa Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thùy document, khoa luan2 of 98 i tai lieu, luan van3 of 98 TÓM LƯỢC Đối với doanh nghiệp nào, dù doanh nghiệp thương mại hay doanh nghiệp sản xuất muốn tồn phát triển phải có thị trường để tiêu thụ sản phẩm Phát triển thị trường sản phẩm hoạt động quan trọng góp phần tăng doanh thu, thị phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững Với khn khổ khóa luận, đề tài sâu nghiên cứu phát triển thị trường mặt hàng thang máy Công ty TNHH KONE ViỆT Nam giai đoạn 2018 – 2020 Về lý thuyết, khóa luận tổng hợp lý thuyết với hệ thống tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thị trường Đây sở quan trọng cho việc nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy Công ty Về thực tiễn, sở vận dụng phương pháp thu thập số liệu tiến hành phân tích, khóa luận khái quát thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy Công ty TNHH KONE Việt Nam Bên cạnh đó, đánh giá thành cơng hạn chế, từ đưa giải pháp cụ thể kiến nghị để hoàn thiện phát triển thị trường thang máy tương lai document, khoa luan3 of 98 ii tai lieu, luan van4 of 98 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn, phía Nhà trường Công ty tạo điều kiện thuận lợi, giúp em nghiên cứu tìm hiểu để hồn thành khóa luận Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu nhà trường, khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Thương Mại quan tâm, tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài nghiên cứu Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Hà Văn Sự giành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp, giúp em hồn thành khóa luận cách tốt Đồng thời, em xin cảm ơn đến Ban lãnh đạo anh chị Công ty TNHH KONE Việt Nam nhiệt tình bảo, tạo điều kiện, giúp đỡ em trình thực tập, thu thập thơng tin hồn thành khóa luận Do trình độ, kiến thức cịn hạn chế nên q trình thưc trình bày khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót Do vậy, em mong nhận góp ý, nhận xét quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thùy document, khoa luan4 of 98 iii tai lieu, luan van5 of 98 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i TÓM LƯỢC ii LỜI CẢM ƠN .iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vi DANH MUC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài khóa luận Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Thị trường yếu tố cấu thành nên thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm phát triển thị trường 1.2 Một số lý thuyết liên quan đến phát triển thị trường 1.2.1 Vai trò phát triển thị trường sản phẩm doanh nghiệp 1.2.2 Sự cần thiết phát triển thị trường 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường 10 1.3 Nội dung nguyên lý phát triển thị trường doanh nghiệp 12 1.3.1 Nội dung phát triển thị trường 12 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển thị trường 13 1.3.3 Nguyên tắc phát triển thị trường 14 1.3.4 Chính sách phát triển thị trường 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TNHH KONE VIỆT NAM 17 2.1 Khái quát công ty TNHH KONE Việt Nam 17 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 17 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức máy công ty 17 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH KONE việt nam giai đoạn 2018-2020 19 2.2 Tổng quan tình hình nhân tố ảnh hưởng đến thị trường thang máy công ty TNHH KONE 21 2.2.1 Khái quát chung thực trạng thị trường thang máy 21 document, khoa luan5 of 98 iv tai lieu, luan van6 of 98 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam 22 2.3 Thực trạng phát triển thị trường thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam 25 2.3.1 Thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam theo chiều rộng 25 2.3.2 Thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam theo chiều sâu 26 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam 29 2.4.1 Những thành công kết đạt 29 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 29 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TNHH KONE VIỆT NAM 30 3.1 Định hướng phát triển công ty TNHH KONE Việt Nam đến năm 2023 năm 30 3.1.1 Những dự báo thị trường mục tiêu phát triển công ty đến năm 2023 năm 31 3.1.2 Những hội, thách thức yêu cầu đặt công ty TNHH KONE Việt Nam 31 3.1.3 Một số định hướng nhằm phát triển thị trường thang máy công ty TNHH KONE đến năm 2025 năm 32 3.2 Một số giải pháp phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam 33 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 33 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện nghiên cứu lựa chọn thị trường 34 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện nội dung phát triển thị trường 34 3.2.4 Giải pháp phát triển yếu tố nguồn lực cốt lõi Công ty TNHH KONE Việt Nam 35 3.2.5 Một số giải pháp khác 36 3.3 Một số kiến nghị 37 KẾT LUẬN 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 document, khoa luan6 of 98 v tai lieu, luan van7 of 98 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.3: Sơ đồ cấu máy công ty 18 Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH KONE Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 20 Bảng 2: Bảng cấu nguồn vốn kinh doanh Công ty TNHH KINE Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 24 Bảng 3: Tổng doanh thu tiêu thụ mặt hàng thnag máy theo khu vực giai đoạn 2018 2020 26 Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thị phần phân phối thang máy số hãng thang máy 28 document, khoa luan7 of 98 vi tai lieu, luan van8 of 98 DANH MUC CÁC TỪ VIẾT TẮT document, khoa luan8 of 98 STT Từ viết tắt Nghĩa tiếng việt TNHH Trách nhiệm hữu hạn VNĐ Việt Nam đồng vii tai lieu, luan van9 of 98 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài khóa luận Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp, đóng vai trị quan trọng việc phát triển mở rộng thị trường Thị trường có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động sản xuất kinh doanh Uy tín doanh nghiệp thể thông qua sức tiêu thụ sản phẩm, số lượng người mua Nó cịn thể hồn thiện doanh nghiệp chất lượng, hoạt động dịch vụ Nói cách khác, điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp phản ánh đầy đủ thông qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm Sự biến động không ngừng môi trường kinh doanh, tiến khoa học kĩ thuật thay đổi chóng mặt với thị hiếu khách hàng ngày lớn, điều luật thương mại thay đổi, hàng loạt doanh nghiệp thành lập khiến cho nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh ngày gay gắt Vấn đề đặt cho doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thị trường, từ định chiến lược kinh doanh, chiến lược mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Trong bối cảnh nay, kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, dự án lớn đầu tư sở hạ tầng, khu trung tâm thương mại, khu đô thị, chung cư cao cấp xây dựng ngày nhiều Cùng với phát triển mạnh mẽ cách mạng công nghệ 4.0 tạo hội phát triển bứt phá cho ngành, doanh nghiệp đặc biệt ngành thang máy Tại thị trường Việt Nam, xuất nhiều hãng thang máy tiếng yêu thích nay, đặc biệt dòng thang máy nhập Nguyên nhân khiến doanh nghiệp cung cấp thang máy nhập chiếm thị phần lớn doanh nghiệp hãng thang máy nhập tiên phong lĩnh vực thang máy người dân Việt Nam có xu hướng ưa dùng thang máy nhập an tồn uy tín hãng thang máy nhập Có thể kể đến số dòng thang máy nhiều khách hàng lựa chọn hãng thang máy Hitachi, Mitsubishi, Fuji, Schindler, Hyundai, Kone, Thiên Nam,…Vì vậy, việc cạnh tranh, để khách hàng tin tưởng sử dụng đồng thời khai phá thị trường tiềm điều quan trọng với doanh nghiệp Là doanh nghiệp cung cấp thang máy nhập dịch vụ lắp đặt với giải pháp bảo trì nâng cấp để nâng cao giá trị tịa nhà, cơng ty TNHH KONE Việt Nam ngày khẳng định thương hiệu khách hàng tin tưởng sử dụng Mặc dù vậy, thị trường có nhiều nhà cung cấp khác cạnh tranh với công ty, đặc biệt hai thương hiệu đến từ Nhật Bản Thụy Sĩ Mitsubishi Schindler Được thành lập từ năm 2009, thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội hai thị trường hàng đầu mà doanh nghiệp hướng tới khai thác Do mà doanh nghiệp document, khoa luan9 of 98 tai lieu, luan van10 of 98 chưa khai thác hết tiềm thị trường mặt hàng thang máy thị trường nội địa Chính vậy, việc sâu vào tìm hiểu thực trạng đề giải pháp giúp công ty tận dụng tối ưu nguồn lực, khắc phục hạn chế tồn để phát triển thị trường mặt hàng thang máy cần thiết Xuất phát từ tính cấp thiết thực tiễn trên, em lựa chọn đề tài “Phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam thị trường nội địa” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Chủ đề phát triển thị trường mặt hàng kinh doanh doanh nghiệp nhiều học giả nghiên cứu nhiều năm trở lại Vì vậy, kể đến số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu sau: [1], Nguyễn Thị Ngọc (2012), “Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế công ty THHH thương mại cơng nghệ Anh Qn” , khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Thương Mại Đề tài vào tìm hiểu phân tích thực trạng, ngun lý hoạt động đưa giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị y tế, thay đổi cách thức hoạt động phương pháp thu thập liệu thứ cấp kết hợp với tổng hợp Bài khóa luận đầy đủ chi tiết nhiên, chưa làm bật tiêu phân tích, so với đối thủ cạnh tranh chưa đưa giải pháp cấp bách cần thực [2], Trần Thị Phương (2013), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nước công ty Dược Hậu Giang”, khóa luận tốt nghiệp , Trường Đại học Thương Mại Trong nghiên cứu, tác giả tập trung đưa số lý thuyết thị trường phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, từ phân tích q trình tiềm phát triển thị trường nước công ty Dược Hậu Giang giai đoạn 2010-2013 Bài nghiên cứu trình bày thực trạng số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm giai đoạn công ty Tuy nhiên giải pháp đưa chưa thiết thực, chưa mang tính lâu dài [3], Hồng Thị Thu (2015), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chi nhánh cơng ty Leong Việt Nam Hà Nội”, khóa luận tốt nghiệp, khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Thương Mại Đề tài nghiên cứu tìm hiểu khái niệm thị trường, thị trường tiêu thụ, đưa giải pháp khắc phục thiếu sót cơng ty qua thực trạng cơng ty Tuy nhiên chưa đưa giải pháp mới, thực tế để khắc phục hạn chế phát triển thị trường tiêu thụ công ty [4], Trần Thị Thu Hà (2019), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy vi tính cơng ty cổ phần phát triển kĩ thuật điện thương mại KBS”, khóa luận tốt nghiệp, khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Thương mại Đề tài đưa thành document, khoa luan10 of 98 tai lieu, luan van33 of 98 Công ty TNHH KONE Việt Nam với tiềm lực tài mạnh góp phần khơng nhỏ việc giúp cơng ty trì hệ thống tiêu thụ, hệ thống phân phối,…và thực nhiều chiến lược thúc đẩy tiêu thụ thị trường Việt Nam - Nhân lực: Con người yếu tố quan trọng tạo nên phát triển bền vững Vì vậy, cơng ty TNHH KONE Việt Nam ln trọng, xây dựng phát triển nguồn nhân lực KONE hỗ trợ đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng, trình độ chun mơn cho nhân viên Công ty đầu tư xây dựng trung tâm đào tạo công nghệ cao, hợp tác với trường đại học Việt Nam mở hội nghề nghiệp cho hệ học sinh sinh viên Ngoài ra, công ty tổ chức buổi đánh giá, xét duyệt nhân viên, tạo điều kiện, hội cho nhân viên công ty thăng tiến công việc phù hợp với lực trình độ người Trình độ lao động nhân viên công ty nâng cao để đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng phản ứng linh hoạt trước biến động môi trường kinh doanh 2.3 Thực trạng phát triển thị trường thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam 2.3.1 Thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam theo chiều rộng Thị trường thang máy có nhiều nhà cung cấp lắp đặt Thang máy chia làm hai dịng thang máy nhập thang máy nội địa Thang máy nội địa có giá thành hợp lý, đặc biệt với dòng thang máy gia đình Thời gian thi cơng nhanh chóng, phí bảo trì thay linh kiện sau thấp Tuy nhiên, độ tinh xảo chất lượng chưa thể thang máy nhập Về thang máy nhập khẩu, thương hiệu tiếng giới nên mẫu mã chất lượng khách hàng hài lòng yên tâm Do thang máy nhập nên giá thành thang máy cao Bên cạnh đó, chi phí bảo trì thay sau cao so với thang máy nội địa Việc phát triển thị trường theo chiều rộng có ưu điểm giúp doanh nghiệp tăng lượng khách hàng mà không tốn chi phí phí nghiên cứu cải tiến sản phẩm, nhiên lại gây tốn chi phí việc nghiên cứu thị trường, chi phí phân phối sản phẩm Bên cạnh đó, việc thay đổi thị hiếu người tiêu dùng khác biệt điều kiện tự nhiên, xã hội, văn hóa gây nhiều khó khăn trình xâm nhập phân phối sản phẩm doanh nghiệp Công ty TNHH KONE Việt Nam công ty kinh doanh lắp đặt thang máy nhập Với 10 năm gia nhập phát triển thị trường thang máy thang Việt Nam, KONE cho thấy khả cạnh tranh mãnh mẽ thị trường document, khoa luan33 of 98 25 tai lieu, luan van34 of 98 chiếm lĩnh thị phần Hà Nội, Hồ Chí Minh Cơng ty có trụ sở Hồ Chí Minh văn phòng chi nhánh Hà Nội, vừa văn phòng làm việc, vừa đại lý bán giới thiệu sản phẩm công ty Nhờ mà sản phẩm công ty khách hàng trực tiếp kiểm chứng sản phẩm giúp nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Với gia tăng nhanh chóng tịa nhà cao tầng với thành cơng văn phịng chi nhánh Hà Nội, công ty triển khai, mở rộng quy mô, thành lập văn phòng chi nhánh Đà Nẵng Văn phòng Đà Nẵng thành lập phục vụ khách hàng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thang máy ngày tăng khu vực miền Trung Thị trường tiêu thụ công ty trước chủ yếu khu vực Hà Nội TP.Hồ Chí Minh…Đến nay, với sách không ngừng mở rộng thị trường thị phần mình, thị trường cơng ty khơng ngừng mở rộng, vươn khu vực ba miền Bắc, Trung, Nam Với việc phân phối sản phẩm toàn quốc, công ty đạt kết rõ rệt, điều biểu qua bảng kết sau: Bảng 3: Tổng doanh thu tiêu thụ mặt hàng thnag máy theo khu vực giai đoạn 2018 - 2020 Đơn vị:VNĐ Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Miền Bắc 195.399.152.942 200.113.764.639 152.372.199.736 Miền Trung 98.497.347.522 153.967.868.360 132.791.037.094 Miền Nam 210.453.766.139 222.003.479.115 182.334.209.178 Tổng doanh thu 504.350.266.603 576.085.112.114 467.497.446.008 (Nguồn: Báo cáo phịng kinh doanh cơng ty TNHH KONE Việt Nam) Dựa vào bảng trên, thấy với nỗ lực mở rộng, phát triển thị trường, công ty đạt thành công định ngày khách hàng tin tưởng sử dụng toàn quốc Ở thị trường miền Bắc miền Nam phát triển ổn định, giữ vững thị trường Ở thị trường miền Trung, doanh thu tiêu thụ thang máy ngày cải thiện, mang lại doanh thu đáng kể cho cơng ty Có thể thấy rằng, với sách, sách đắn, Công ty TNHH KONE Việt Nam đạt nhiều thành to lớn việc mở rộng thị trường mình, từ chiếm thị phần tiêu thụ lớn cho sản phẩm thang máy 2.3.2 Thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam theo chiều sâu document, khoa luan34 of 98 26 tai lieu, luan van35 of 98 *Chính sách khách hàng Cơng ty TNHH KONE Việt Nam khơng ngừng phát triển đa dạng hóa sản phẩm, ưu tiên phát triển sản phẩm truyền thống sản phẩm có tính cơng nghệ, kỹ thuật cao, phù hợp với xu hướng thị trường đối tượng khách hàng Khách hàng công ty chủ yếu hộ gia đình, tịa chung cư, khách sạn, trung tâm thương mại Khách hàng ln có xu hướng lựa chọn dịng thang máy nhập khẩu, có uy tín, đại, tiện ích, an tồn, chất lượng Với việc mở văn phòng chi nhánh Hà Nội Đà Nẵng với việc xây dựng không gian trải nghiệm nằm khn viên văn phịng, tạo điều kiện để khách hàng khám phá giải pháp công nghệ KONE Không gian trưng bày vật tư, trang thiết bị mẫu công nghệ giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm khuôn viên văn phịng Đây điểm bật cơng ty giúp công ty xây dựng niềm tin khách hàng, giữ vững thị trường *Chính sách sản phẩm Ở Việt Nam thị trường sản phẩm thang máy xuất đa dạng phong phú Biết điểm mạnh điểm yếu mình, cơng ty KONE ln cung cấp sản phẩm với chất lượng đặt lên hàng đầu giá thành sản phẩm công ty để ý điều chỉnh mức giá phù hợp Đối với sản phẩm dịch vụ cốt lõi, công ty nghiên cứu sản phẩm phù hợp với nhu cầu cụ thể khách hàng để có trải nghiệm liền mạch thông qua khả kết nối khả thích ứng Tất sản phẩm dịch vụ tối ưu hóa để tiết kiệm chi phí bền vững Các sản phẩm thang máy KONE đa dạng kích cỡ, mẫu mã, đặc biệt nội thất bên cabin, đem đến diện mạo riêng biệt cho thang máy cho nhà Các thang máy KONE trang bị công nghệ tiên tiến để giảm tiêu thụ lượng Ví dụ, thang máy cũ tiêu thụ 35kw điện/ thang máy cần đến 7.5kw/1 - số ấn tượng Việc áp dụng giải pháp cho giá trị khách hàng tích hợp với sản phẩm dịch vụ cốt lõi để tạo giá trị cho khách hàng theo cách mới, mang đến cho khách hàng lựa chọn hoàn hảo *Kênh phân phối sách phân phối Trong tiêu thụ sản phẩm việc lựa chọn tổ chức phân phối, kênh phân phối đóng vai trị quan trọng Cơng ty tổ chức tiêu thụ sản phẩm theo kênh phân phối: phân phối trực tiếp phân phối gián tiếp - Phân phối trực tiếp: Đây kênh phân phối chủ yếu cơng ty Khách hàng liên hệ trực tiếp với công ty, trải nghiệm trực tiếp công ty, công ty tư vấn, định tiến hành lắp đặt Đối với khách hàng mua hàng toán document, khoa luan35 of 98 27 tai lieu, luan van36 of 98 với khách hàng có mối quan hệ lâu dài với cơng ty, khách hàng hưởng chiết khấu thương mại hưởng mức giá ưu đãi - Kênh phân phối gián tiếp (qua đại lý): Bao gồm doanh nghiệp có đăng kí kinh doanh hoạt động lĩnh vực thang máy công ty TNHH thang máy Phúc Thành, công ty cổ phần kỹ nghệ hạ tầng Telin, công ty cổ phần thương mại - quảng cáo – xây dựng – địa ốc Việt Hân,…Các công ty, đại lý ký gửi phải bán thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam theo giá công ty quy định hưởng hoa hồng tính số lượng hàng tiêu thụ Đây kênh bán hàng quan trọng công ty, cầu nối công ty với khách hàng Với việc áp dụng kênh phân phối giúp công ty đảm bảo trình phục vụ phân phối sản phẩm tới khách hàng, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng, phát triển thị trường thang máy bền vững *Các đối thủ cạnh tranh công ty Các doanh nghiệp sản xuất cung cấp thang máy năm gần xuất nhiều với đặc điểm sản phẩm riêng biệt cách tiếp cận thị trường khác nên việc cạnh tranh, để khách hàng tin tưởng sử dụng đồng thời khai phá thị trường tiềm điều quan trọng với doanh nghiệp Tại thị trường Việt Nam, xuất nhiều hãng thang máy tiếng yêu thích nay, đặc biệt dịng thang máy nhập Có thể kể đến số dòng thang máy nhiều khách hàng lựa chọn hãng thang máy Hitachi, Mitsubishi, Fuji, Schindler, Hyundai, Kone, Thiên Nam,…Dưới biểu đồ phân tích thị phần hãng thang máy ưa dùng Việt Nam: Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thị phần phân phối thang máy số hãng thang máy 10.90% 9.50% 37.30% Hãng thang máy Mitsubishi Hãng thang máy Schindler Hãng thang máy KONE Hãng thang máy Thiên Nam Các hãng thang máy khác 15.80% 26.50% (Nguồn: Báo cáo phòng kinh doanh công ty TNHH KONE Việt Nam) Dựa vào biểu đồ trên, ta thấy có cạnh tranh gay gắt dịng thang máy nhập Với ưu có nguồn tài mạnh với phát document, khoa luan36 of 98 28 tai lieu, luan van37 of 98 triển sản phẩm lâu năm thị trường thang máy, hãng thang máy nhập đè bẹp hãng thang máy nội Hai hãng thang máy Mitsubishi Schindler chiếm thị phần lớn Việt Nam, đem lại doanh thu lớn cho hai hãng thang máy Công ty TNHH KONE Việt Nam mở rộng thị trường ba miền Bắc, Trung, Nam thị phần chưa cao so với dòng thang máy nhập Vì vậy, để cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần lớn công ty TNHH KONE Việt Nam cần có đổi sách kinh doanh chiến lược phát triển thị trường, đem lại triển vọng phát triển nước, mang lại sản phẩm tới rộng rãi người tiêu dùng 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam 2.4.1 Những thành công kết đạt Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, đặc biệt tác động tiêu cực đại dịch Covid – 19, công ty đảm bảo cho hoạt động ổn định Những thành tựu đạt giúp khẳng định vị công ty thị trường đảm bảo thực mục tiêu mà công ty đề Cơng ty xác định mục tiêu trì thị phần, mở rộng thị trường kinh doanh điều quan trọng cấp thiết, nên việc chăm sóc, thỏa mãn nhu cầu khách hàng công ty đặc biệt quan tâm Công ty đẩy mạnh hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm công ty thị trường Bên cạnh đó, cơng ty thực tốt sách phân phối, sách chất lượng khách hàng để tìm kiếm, trì phát triển thương hiệu, thị phần Cơng ty ln tìm hiểu thay đổi xu hướng nhu cầu khách hàng để tạo nên giá trị chất lượng tốt hài lịng, thỏa mãn cho khách hàng Cơng ty xây dựng hệ thống kênh phân phối song song, phát huy tốt vai trị cơng tác tiêu thụ sản phẩm, giúp công ty đạt mục tiêu kinh doanh năm qua Khách hàng ngày quan tâm đến sản phẩm thang máy công ty, thương hiệu ngày xây dựng thị trường ngày mở rộng, phát triển Các sản phẩm thang máy KONE đa dạng kích cỡ, mẫu mã, đặc biệt nội thất bên cabin, đem đến diện mạo riêng biệt cho thang máy cho nhà Để quảng bá sản phẩm, công ty KONE đổi tiếp thị bán hàng, tạo trải nghiệm cho khách hàng cách đồng nhất, liền mạch nhiều kênh Ngoài ra, dịch vụ kèm với sản phẩm tư vấn, lắp đặt, bảo trì,…được thực tốt làm tăng giá trị sản phẩm, tăng thỏa mãn khách hàng 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân a) Hạn chế document, khoa luan37 of 98 29 tai lieu, luan van38 of 98 Bên cạnh kết tích cực đạt được, giai đoạn 2018 -2020 vừa qua, công tác phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty tồn số hạn chế sau: Thứ nhất, Công tác nghiên cứu thị trường chưa công ty trọng, việc thu thập xử lý thông tin chưa hiệu Tại số khu vực thị trường miền Trung, công tác nghiên cứu thị trường chưa phát huy hiệu nên doanh thu khu vực năm qua thấp so với khu vực miền Bắc miền Nam Thứ hai, Các sách marketing cơng ty đề chưa có hiệu cao, sách bán hàng chưa chuyên nghiệp để phát huy lực cạnh tranh công ty thị trường Thứ ba, Công ty chưa khai thác triệt để chức kênh phân phối, việc tổ chức đánh giá thu thập thông tin chưa cao Thứ tư, Quá trình bàn giao, quản lý vận hành thang máy cơng ty cịn nhiều tồn đọng, hạn chế, phát sinh, dẫn tới tình trạng phải sửa chữa, bão dưỡng gây xúc tới sống người dân b) Nguyên nhân - Do có khối lượng công ty, đại lý nằm rải rác địa bàn nước nên cơng ty gặp khó khăn việc kiểm soát chất lượng sản phẩm tới tay người tiêu dùng thông tin phản hồi khách hàng - Tốc độ cung ứng hàng hóa yếu tố quan trọng để nâng cao lực cạnh tranh cơng ty cịn tình trạng chậm chễ việc bàn giao cho khách hàng Nguyên nhân tình trạng thời gian chuẩn bị hồ sơ cho thang máy nhập đăng ký kiểm tra chất lượng đem nộp cho đơn vị phép chứng nhận hợp quy cho mặt hàng thang máy lâu, nhiều thời gian - Công tác đạo hoạt động phát triển thị trường chưa chủ động, sáng tạo, chưa liệt triệt để Sự đầu tư cho phát triển thị trường hạn chế thời gian kinh phí, chưa đánh giá đột biến hoạt động phát triển thị trường - Năng lực trình độ nhân viên hoạt động phát triển thị trường sản phẩm hạn chế, chưa nắm bắt nhanh nhạy với biến đổi thị trường xu hướng tiêu dùng khách hàng CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TNHH KONE VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển công ty TNHH KONE Việt Nam đến năm 2023 năm document, khoa luan38 of 98 30 tai lieu, luan van39 of 98 3.1.1 Những dự báo thị trường mục tiêu phát triển công ty đến năm 2023 năm a) Những dự báo thị trường thang máy đến năm 2023 năm Theo BusinessWire, ngành công nghiệp thang máy trở nên ngày thông minh công nghệ thúc đẩy thay đổi tăng trưởng mạnh mẽ ngành Dự báo đến năm 2025, tồn ngành tăng trưởng 12,7% năm với động lực đến từ cơng nghệ Theo phân tích Fortune Business Insights, thị trường thang máy toàn cầu sụt giảm mạnh, -3,5% vào năm 2020 so với mức tăng trưởng trung bình hàng năm giai đoạn 2017 – 2019 Thế thị trường dự kiến tăng trưởng từ 79.7 tỉ USD năm 2021 lên 122.83 tỉ USD năm 2028 với tốc độ tăng trưởng hàng năm 6.4% khoảng năm 2021 – 2028 Nhu cầu đột biến sau đại dịch kết thúc thúc đẩy thị trường thang máy tăng trưởng nhanh chóng Trong bối cảnh nay, kinh tế Việt Nam ngày phát triển Q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước ngày có bước tiến đáng kể nhằm phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống người Khi tình hình phát triển đất nước ngày mạnh mẽ, tòa nhà cao tầng ngày nhiều phục vụ nhu cầu nhà ở, công việc,…càng tạo thêm tiềm mạnh mẽ cho phát triển lớn mạnh thị trường thang máy Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng giảm nên việc huy động vốn xây dựng dễ trước nhiều Do đó, nhiều cơng trình nhanh chóng triển khai thi cơng Chính thế, nhu cầu loại thang máy ngày tăng Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng thang máy tiết kiệm điện phát triển mạnh tài nguyên tồn giới đi, giới ưu tiên phát triển sử dụng sản phẩm thân thiện với mơi trường, góp phần bảo vệ môi trường giảm thiểu đe dọa liên quan đến vấn nạn mơi trường tồn cầu b) Mục tiêu phát triển Công ty đến năm 2023 năm Công ty TNHH KONE Việt Nam đề mục tiêu từ đến năm 2023 năm phấn đấu nâng tổng doanh thu Công ty ngày tăng Với đà tăng trưởng tại, Cơng ty TNHH KONE Việt Nam có xu hướng đầu tư xây dựng phát triển thị trường miền Trung để thỏa mãn nhu cầu thị trường chiếm lĩnh thị phần nước 3.1.2 Những hội, thách thức yêu cầu đặt công ty TNHH KONE Việt Nam a) Cơ hội Công ty TNHH KONE Việt Nam thương hiệu thang máy nhập lâu năm, có uy tín thị trường, cơng ty mạnh tài nhân lực Với xu document, khoa luan39 of 98 31 tai lieu, luan van40 of 98 hướng khách hàng, chủ đầu tư ưa dùng dòng thang máy nhập Đây điều kiện thuận lợi cho công ty để phát triển, đứng vững thị trường Cơng ty có khả đáp ứng nhu cầu sản phẩm số lượng chất lượng, có đủ nguồn lực nhân lực tài việc ký kết hợp đồng lớn Bên cạnh với kinh nghiệm lâu năm ngành thang thang máy trình độ chun mơn chun sâu ban giám đốc người đứng đầu phòng ban đem lại hiệu quy định chiến lược kinh doanh b) Thách thức Các cơng trình xây dựng ngày nhiều cộng với phát triển ngày nhanh kinh tế, khoa học cơng nghệ vấn đề an tồn đặt lên hết Phải đảm bảo trước tiên tính an tồn, sau tiện lợi thiết kế đẹp, phù hợp Bên cạnh đó, cơng ty cần cung cấp giải pháp thang máy hiệu quả, cam kết cho phát triển bền vững tòa nhà Vì vậy, cơng ty cần phải có chiến lược cụ thể, hiệu để khách hàng tin dùng lựa chọn Những khó khăn cơng ty tịa chung cư, tranh chấp tranh luận xảy chủ đầu tư ban quản lý chung cư, nhiệm vụ trách nhiệm người khác Chính vây, thống ý kiến ln điều khó khăn Sự khơng thống trách nhiệm quản lý quyền hạn quản lý thang máy tạo nên khó khăn cho cơng ty lắp đặt thang máy việc gặp phải cố thang máy xảy c) Những yêu cầu đặt công ty Để cạnh tranh với đối thủ phát triển thị trường, công ty cần tận dụng lợi vốn có Cơng ty phải coi chất lượng sản phẩm mục tiêu hàng đầu kinh doanh Đồng thời, công ty cần tiếp tục mở rộng thị trường theo chiều rộng lẫn chiều sâu Cơng ty cần theo dõi, giám sát tình hình kinh doanh để cịn có điều chỉnh sách, chiến lược cho phù hợp với tình hình biến động thị trường 3.1.3 Một số định hướng nhằm phát triển thị trường thang máy công ty TNHH KONE đến năm 2025 năm - Đẩy mạnh cơng tác kinh doanh tìm kiếm mở rộng thị trường, củng cố thị trường miền Bắc miền Nam, phát triển thị trường rộng khắp miền Trung, bước thâm nhập sâu vào thị trường thang máy nước với sản phẩm - Quy hoạch dòng sản phẩm thang máy để đảm bảo hướng lâu dài, ổn định, hướng đến thị trường document, khoa luan40 of 98 32 tai lieu, luan van41 of 98 - Đưa thị trường dòng thang máy mới, phát triển đa dạng hóa sản phẩm, ưu tiên phát triển sản phẩm truyền thống sản phẩm có tính cơng nghệ, kỹ thuật cao - Tập trung vào việc gia tăng giá trị mà công ty tạo cho khách hàng giải pháp thông minh gắn kết tính bền vững sâu vào tất hoạt động kinh doanh - Mở rộng nâng cao hiệu hoạt động hệ thống đại lý thơng qua sách chế kiểm soát chặt chẽ - Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, thực sách marketing sáng tạo, đa dạng hiệu để tăng vị công ty thị trường thang máy - Xây dựng chiến lược dài hạn, đầu tư thỏa đáng cho phát triển thị trường nội địa cho chiến lươc quảng bá thương hiệu thang máy KONE Việt Nam - Cơng ty hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp rõ ràng, phù hợp, văn minh, định hướng mối quan hệ hướng người tiêu dùng, xã hội người lao động - Tăng cường đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho cán kỹ thuật giám sát dịch vụ kỹ thuật - Có sách tuyển dụng tìm kiếm thu hút nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chun mơn cao - Xây dựng sách lương, thưởng phù hợp với lực, trình độ hiệu cơng việc nhân viên, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân viên 3.2 Một số giải pháp phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm Trong xu phát triển thị trường nay, chất lượng tiêu chí quan trọng để lựa chọn sản phẩm Chất lượng sản phẩm có tốt cơng ty tạo uy tín, thương hiệu thị trường Vì vậy, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức thực chiến lược phát triển thị trường sản phẩm Công ty cần tập trung vào nội dung sau: - Đa dạng hóa sản phẩm: Đối với sản phẩm dịch vụ cốt lõi, công ty cần nghiên cứu sản phẩm phù hợp với nhu cầu cụ thể khách hàng để có trải nghiệm liền mạch thông qua khả kết nối khả thích ứng Các sản phẩm thang máy KONE phải đáp ứng yêu cầu đa dạng kích cỡ, mẫu mã, đặc biệt nội thất bên cabin, đem đến diện mạo riêng biệt cho thang máy cho nhà - Nâng cao chất lượng sản phẩm việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, quy trình lắp đặt đưa vào sử dụng, cải tiến máy móc thiết bị document, khoa luan41 of 98 33 tai lieu, luan van42 of 98 đại, đổi công nghệ nhằm tạo nhiều lợi nhuận, tiếp cận phương tiện, thiết bị phát triển sản phẩm tiềm 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện nghiên cứu lựa chọn thị trường Nghiên cứu lựa chọn thị trường công việc để doanh nghiệp xác định phạm vi, thị trường mà phục vụ Để thực phục tiêu khai thác tối đa thị trường, công ty cần có biện pháp hiệu nhằm hồn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường cụ thể sau: - Tăng cường nghiên cứu thị trường việc gia tăng tìm kiếm thơng tin, xác định xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng - Thường xuyên theo dõi, giám sát biến động môi trường kinh doanh, đối thủ cạnh tranh thị trường để có điều chỉnh, thay đổi chiến lược cho phù hợp - Củng cố gia tăng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho thu thập xử lý thông tin, phần mềm phục vụ cho quản lý nội bộ, quản trị liệu,… - Các kết thu qua nghiên cứu thị trường cần nhanh chóng đưa phận có liên quan để phân tích đưa định đắn, kịp thời phù hợp với nhu cầu thị trường yêu cầu khách hàng 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện nội dung phát triển thị trường *Chiến lược giá bán Giá yếu tố tác động có tính chất định đến hành vi mua khách hàng Vì vậy, cơng ty cần đưa sách giá hợp lý nhằm thu hút khách hàng, phát triển thị trường tiêu thụ Dựa vào yêu cầu khách hàng mẫu mã, kích thước, tải trọng, chất liệu, thang máy KONE đảm bảo cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng, uy tín với mức giá ưu đãi chế độ đồng hành bảo trì, nâng cấp chun nghiệp, đáng tin cậy Bên cạnh đó, Cơng ty cần có sách điều chỉnh giá phù hợp, cần có sách giảm giá cho khách hàng thường xuyên lâu năm *Chiến lược phân phối sản phẩm Hệ thống phân phối yếu tố định việc phát triển thị trường sản phẩm doanh nghiệp hệ thống phân phối ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp đầy đủ kịp thời sản phẩm đến với người tiêu dùng Hệ thống phân phối hiệu đảm bảo độ bao phủ sản phẩm chiến lược phát triển thị trường cho sản phẩm có hiệu Tuy nhiên, hệ thống kênh phân phối Công ty TNHH KONE Việt Nam cịn tồn nhiều điểm hạn chế Cơng ty sử dụng chủ yếu kênh phân phối trực tiếp để phân phối document, khoa luan42 of 98 34 tai lieu, luan van43 of 98 sản phẩm thang máy đến khách hàng Để thâm nhập thị trường hiệu Công ty cần phát triển hệ thống kênh phân phối gián tiếp cho sản phẩm thang máy Bên cạnh đó, Cơng ty cần thường xun đánh giá lại hệ thống kênh phân phối dựa khả kiểm sốt, tính thích nghi tính kinh tế để từ đưa biện pháp kịp thời phân phối sản phẩm nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ Trong tình hình tại, cơng ty TNHH KONE Việt Nam cần kết hợp hai hình thức phân phối trực tiếp gián tiếp để đạt hiệu cao Cơng ty cần nghiên cứu tìm hiểu thị trường miền Trung nhiều để đưa chiến lược, sách khu vực Công ty cần mở rộng hệ thống phân phối, tìm kiếm đại lý khu vực thị trường nội địa, đặc biệt tỉnh miền Trung Đối với đại lý cũ, Công ty cần thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động đại lý này, đồng thời, cần có sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy bán hàng đại lý Ngoài ra, Công ty cần trọng đến hoạt động hỗ trợ bán hàng nhằm tăng sức mạnh hệ thống phân phối Các chương trình hỗ trợ bán hàng Công ty phải thiết kế đa dạng sáng tạo *Chiến lược Marketing Để sản phẩm Công ty gần gũi với khách hàng việc thực sách Marketing, quảng cáo điều khơng thể thiếu Công ty cần xây dựng phận xúc tiến thương mại, phận Marketing đủ mạnh, chủ động công tác tiếp cận khách hàng, thị trường Bộ phận Marketing cần có kỹ phân tích thị trường, xu hướng đổi công nghệ, đánh giá khách hàng, xu hướng sản phẩm, đánh giá khả cạnh tranh đối thủ, xây dựng chiến lược bán hàng có sức cạnh tranh cao Thị trường truyền thống công ty miền Bắc miền Nam, hoạt động quảng cáo chủ yếu tập trung hai thị trường Do đó, thị trường miền Trung, Cơng ty cần mở rộng quảng cáo thị trường Để quảng cáo có hiệu tăng cường khả quảng bá sản phẩm, hình ảnh mình, Cơng ty nên tăng cường nhiều việc quảng bá thơng qua phương tiện truyền thơng số lượng người sử dụng phương tiện lớn Công ty nên đầu tư quan tâm đến việc quảng cáo sản phẩm qua Website Công ty Nội dung quảng cáo phải nói lên điều mà nhóm khách hàng doanh nghiệp hướng tới mong muốn, đồng thời phải thể chúng cách dễ hiểu, hấp dẫn, gây ấn tượng mạnh 3.2.4 Giải pháp phát triển yếu tố nguồn lực cốt lõi Công ty TNHH KONE Việt Nam *Phát triển nguồn lực tài document, khoa luan43 of 98 35 tai lieu, luan van44 of 98 Phát triển nguồn lực tài dành cho hoạt động phát triển thị trường yếu tố quan trọng triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Công ty phải phát triên đảm bảo nguồn lực tài hiệu cho hoạt động phát triển thị trường, cho phép Cơng ty trì đồng cho hoạt động nghiên cứu thị trường, phân phối bán hàng, quảng cáo,…Bên cạnh đó, Cơng ty TNHH KONE Việt Nam cần có chế phù hợp với biến đổi môi trường kinh doanh *Phát triển nguồn nhân lực Con người yếu tố nòng cốt cho tồn phát triển bền vững Cơng ty Vì vậy, để phát triển thị trường mặt hàng thang máy Công ty đạt hiệu cao, Cơng ty cần có sách hợp lý để hoàn thiện máy tổ chức quản lý Thứ nhất, Công ty cần nâng cao chất lượng nguồn lao động đầu vào Công ty nên đưa tiêu chuẩn định phù hợp với yêu cầu công việc vị trí tuyển dụng Chẳng hạn, nhân viên nghiên cứu thị trường cần có am hiểu thị trường, đặc điểm khu vực, lĩnh vực thang máy,… Thứ hai, Thực chương trình hỗ trợ đào tạo, nâng cao lực quản lý, phát triển kỹ thu thập thơng tin, phân tích nghiên cứu thị trường cho đội ngũ nhân viên Công ty Thứ ba, Giám sát đánh giá định kỳ lực nhân viên Có sách đãi ngộ người lao động, lương thưởng hợp lý, tổ chức tour du lịch, nghỉ mát,… để khích lệ tinh thần làm việc nhân viên 3.2.5 Một số giải pháp khác *Xây dựng phát triển thương hiệu Xây dựng phát triển thương hiệu biện pháp góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH KONE Việt Nam đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu Một doanh nghiệp có thương hiệu chỗ đứng thị trường khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp mang lại Chính vậy, đầu tư xây dựng phát triển thương hiệu vấn đề cấp thiết mà Công ty cần lưu tâm Để xây dựng thương hiệu cách hiệu quả, Công ty cần nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn chất lượng sản phẩm với việc xây dựng thương hiệu Bên cạnh đó, bước xây dựng uy tín hình ảnh đẹp khách hàng *Nghiên cứu, đánh giá đối thủ cạnh tranh Công ty cần xây dựng chiến lược để nghiên cứu, đánh giá đối thủ cạnh tranh có hiệu thơng qua việc xác định bước cụ thể: phân tích phân loại đối thủ cạnh tranh, thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh, xác định mức độ cạnh tranh thị trường Thu thập thông tin phải đầy đủ, đồng bộ, kịp thời đối thủ cạnh tranh Sau document, khoa luan44 of 98 36 tai lieu, luan van45 of 98 thu thập thông tin cần tiến hành phân tích, xếp loại đối thủ đưa kế hoạch cạnh tranh Một số kiến nghị Sự quan tâm, hỗ trợ phía Bộ ban ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích hoạt động theo hành lang pháp lý định hướng Nhà nước 3.3 Trước cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường thang máy, để đảm bảo cho lĩnh vực thang máy phát triển ngày bền vững, quan quản lý Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp mặt Sau số kiến nghị Nhà nước quan liên quan: - Bộ Tài nên có sách tạo điều kiện việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn sử dụng vốn có hiệu Bên cạnh đó, Bộ Tài cần có điều chỉnh sách giảm thuế nhập thang máy, đặc biệt điều kiện nước ta chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid–19 - Bộ Công thương cần tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp việc xây dựng quảng bá thương hiệu Bên cạnh đó, Bộ Cơng thương cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển chuyển giao cơng nghệ Đồng thời, giữ vững vai trị việc đảm bảo cạnh tranh công hành vi gian lận thương mai để đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp - Nhà nước cần kiểm tra, ngăn chặn tình trạng nhập lậu, trốn thuế, để đảm bảo công cho doanh nghiệp, hãng thang máy nước Đồng thời, Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luận nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp kinh doanh thang máy nói riêng phát triển bền vững KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, phát triển thị trường sản phẩm vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, có tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thu lợi nhuận phát triển bền vững môi trường cạnh tranh đầy khắc nghiệt Trên sở lý thuyết thị trường nghiên cứu thị trường, nội dung phát triển thị trường, khóa luận vào phân tích thị trường thang máy Cơng ty TNHH document, khoa luan45 of 98 37 tai lieu, luan van46 of 98 KONE Việt Nam giai đoạn 2018 -2020 Giai đoạn 2018 – 2020 vừa qua, Công ty TNHH KONE Việt Nam không ngừng phát triển cải thiện chất lượng để đáp ứng mong muốn người tiêu dùng, từ phát triển thị trường, kích thích nhu cầu sử dụng Tình hình hoạt động cơng ty ổn định có nhiều bước phát triển tích cực Bên cạnh cịn tồn khơng hạn chế trình phát triển thị trường cơng ty, mang lại hiệu qua chưa tích cực Từ đó, khóa luận đưa số định hướng biện pháp để hoàn thiện, phát triển thị trường thang máy phù hợp với điều kiện chiến lược phát triển Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công ty TNHH KONE Việt Nam (2018 – 2020), Báo cáo tài năm 2018, 2019, 2020, Hà Nội [2] Công ty TNHH KONE Việt Nam (2018 -2020), Báo cáo kết kinh doanh năm 2018, 2019, 2020, Hà Nội document, khoa luan46 of 98 38 tai lieu, luan van47 of 98 [3] Hoàng Thị Thu (2015), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chi nhánh cơng ty Leong Việt Nam Hà Nội”, Khóa luận tốt nghiệp, khoa Kinh tế- Luật, trường Đại học Thương Mại [4] Nguyễn Thị Út Hiền (2018), “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm máy vi tính cơng ty cổ phần sản xuất thương mại Giấy Phong Châu”, Khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Thương Mại [5] Hà Văn Sự (2015), Giáo trình Kinh tế thương mại đại cương, NXB Thống kê, Hà Nội [7] https://www.kone.vn document, khoa luan47 of 98 39 ... Thực trạng phát triển thị trường thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam 2.3.1 Thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam theo chiều rộng Thị trường thang máy có... triển thị trường mặt hàng thang máy công ty giai doạn 2021 – 2025 4.3 Phạm vi nội dung Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường mặt hàng thang máy công ty TNHH KONE Việt Nam thị trường. .. 13 1.3.3 Nguyên tắc phát triển thị trường 14 1.3.4 Chính sách phát triển thị trường 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MẶT HÀNG THANG MÁY CỦA CÔNG TY TNHH KONE VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Phát triển thị trường mặt hàng thang máy của công ty,