0

BÀI tập lớn môn KINH tế CHÍNH TRỊ mác – LÊNIN đề tài THỰC TRẠNG hội NHẬP KINH tế QUỐC tế ở VIỆT NAM HIỆN NAY

20 5 0
  • BÀI tập lớn môn KINH tế CHÍNH TRỊ mác – LÊNIN đề tài THỰC TRẠNG hội NHẬP KINH tế QUỐC tế ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ -  - BÀI TẬP LỚN MƠN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Họ tên Mã sinh viên Lớp học phần Giảng viên TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hà Nội, 2022 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu hóa kinh tế .4 Tính tất yếu khách quan việc hội nhập kinh tế quốc tế Vai trò hội nhập kinh tế quốc tế II THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM .7 Bối cảnh toàn cầu Những thành tựu trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Những hạn chế trình hội nhập kinh tế quốc tế 13 III GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 16 KẾT LUẬN 19 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI MỞ ĐẦU Hội nhập quốc tế phần lớn quốc gia giới khẳng định xu hướng, trình tăng trưởng tất yếu phát triển thời đại tồn cầu hóa Hội nhập hợp tác giứa nhiều quốc gia, dân tộc nhiều lĩnh vực nhiều mức độ, tạo nguồn động lực mở rộng thị trường từ quốc gia thành thị trường quốc tế Trong đua đó, kinh tế thị trường yếu tố cốt lõi, thúc đẩy trình hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại tồn cầu hóa Bằng sách đổi vào cuối năm 80 kỷ trước đến nay, kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng vài thập kỷ qua với chuyển dịch cấu đáng kể, từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp Với nỗ lực cải cách thị trường đầu tư kinh doanh, dốc sức nâng cao lực cạnh tranh mình, Việt Nam dần khẳng định vị đắn trường quốc tế Thế nhưng, bỏ qua thách thức rào cản khiến đất nước phải gồng để sánh vai với cường quốc Nhận thức thực tế đó, em xin lựa chọn đề tài “Thực trạng hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam” nhằm hiểu rõ hội thách thức nước ta đưa đề xuất giải pháp nhằm đạt mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trong q trình hồn thiện đề tài chắn cịn sai sót chưa thể khắc phục thiếu sót thơng tin đề tài, em mong nhận ý kiến, phê bình để viết hồn thiện em rút thêm kinh nghiệm quý báu cho lần sau Em xin chân thành cảm ơn! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com I KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Hội nhập kinh tế quốc tế tồn cầu hóa kinh tế Hội nhập kinh tế quốc tế, theo quan niệm phổ biến nhất, gắn kết kinh tế lại với Ở đó, quốc gia mở cửa kinh tế mình, phát triển kinh tế quốc gia với quan hệ mật thiết với kinh tế khu vực giới Quá trình xã hội hóa mang tính chất quốc tế gắn kết kinh tế thông qua biện pháp tự hóa mở cửa thị trường cấp độ đơn phương, song phương đa phương với nhiều liên minh kinh tế trị hay hiệp định hợp tác quốc tế Những hiệp định hợp tác hai hay nhiều phủ ký với để tạo nên khuôn khổ pháp lý chung cho phối hợp điều chỉnh quan hệ kinh tế nước Ở việc hội nhập kinh tế quốc liên kết kinh tế khu vực quốc tế nhầm đem lại lợi ích nguồn lực thị trường để phát triển kinh tế nước thực hội nhập Điều khác với phạm trù toàn cầu hóa kinh tế q trình làm cho kinh tế quốc gia bị hòa nhập tái cấu trúc tầm vĩ mô thông qua loạt q trình giao lưu, trao đổi Tồn cầu hóa kinh tế không phụ thuộc lẫn kinh tế mà hòa nhập để tạo nền kinh tế toàn cầu thống Do cần phải phân biệt hai phạm trù hội nhập kinh tế quốc tế tồn cầu hóa kinh tế túy có mục đích phát triển kinh tế hình thức hợp tác quốc gia kinh tế kết cuối lại khác Tính tất yếu khách quan việc hội nhập kinh tế quốc tế Có hai lý để khiến hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu hướng tất yếu khách quan: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.1.Do xu khách quan bối cảnh tồn cầu hóa kinh tế: Tồn cầu hóa diễn nhiều phương diện: kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, tồn cầu hóa kinh tế xu trội nhất, vừa trung tâm, vừa sở động lực thúc đẩy toàn cầu hóa lĩnh vực khác Tồn cầu hóa tạo phụ thuộc lẫn kinh tế vận động phát triển hướng tới kinh tế giới thống Tồn cầu hóa liền với khu vực hóa nhằm mục đích hợp tác, hỗ trợ lẫn phát triển, bước xóa bỏ rào cản lưu thơng vốn, lực lượng lao động, hàng hóa dịch vụ tiến tới tự hóa hồn tồn nước thành viên khu vực 2.2.Hội nhập kinh tế quốc tế phương thức phát triển phổ biến nước, nước phát triển điều kiện nay: Xu hướng hội nhập kinh tế giúp nước phát triển tiếp cận nguồn lực tài chính, khoa học cơng nghệ, kinh nghiệm nước phát triển Hội nhập kinh tế hội cho nước phát triển khắc phục nguy tụt hậu rút ngắn khoảng cách với nước tiên tiến Hội nhập kinh tế quốc tế có tác động tích cực lên kinh tế vĩ mô Mở cửa thị trường, thu hút vốn khơng thúc đẩy cơng nghiệp hóa mà cịn tích lũy, cải thiện thâm hụt ngân sách, tạo niềm tin cho chương trình hỗ trợ quốc tế cải cách kinh tế mở cửa Hội nhập kinh tế quốc tế tạo nhiều hội việc làm nâng cao mức thu nhập tương đối tầng lớp dân cư Tuy nhiên, chủ nghĩa tư đại với ưu vốn cơng nghệ lợi dụng q trình tồn cầu hóa thành q trình tự hóa kinh tế áp đặt trị theo quỹ đạo tư chủ nghĩa Điều gây cho nước TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com phát triển phụ thuộc nợ nước ngồi, tình trạng bất bình đẳng trao đổi mậu dịch – thương mại nước phát triển phát triển Một nhận định rõ ràng xu hội nhập kinh tế quốc tế xu tất yếu tồn cầu lợi ích to lớn mà mang lại Bất kỳ quốc gia, địa phương muốn phát triển, muốn nâng cao đời sống người dân phải nỗ lực nhằm đạt hiệu cao tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, mong muốn chuyện, việc đạt mong muốn hay không đạt đến mức độ lại thách thức không dễ địa phương, quốc gia giới Vai trò hội nhập kinh tế quốc tế Việc hội nhập kinh tế quốc tế nước Việt Nam đóng vai trị quan trọng việc phát triển kinh tế xây dựng đất nước, thể chỗ: Hội nhập kinh tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội; hội nhập lĩnh vực phải thực đồng chiến lược hội nhập quốc tế tổng thể với lộ trình, bước phù hợp với điều kiện thực tế lực đất nước Hội nhập kinh tế quốc tế cần đặt mối quan hệ hài hòa với hội nhập lĩnh vực khác hội nhập kinh tế quốc tế phải trọng tâm, nội dung chính, quan trọng tiến trình hội nhập Hội nhập kinh tế quốc tế cần trước bước để tạo sở, thúc đẩy hội nhập hợp tác lĩnh vực khác Xét theo thực tế khách quan, hoạt động hội nhập tiến hành dựa tảng kinh tế tương đối vững chắc, đảm bảo cho tiến hành hội nhập mà giữ vững độc lập tự TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com chủ, khơng bị phụ thuộc vào bên ngồi Nói cách khác, hội nhập kinh tế quốc tế đến mức độ định có điều kiện để hội nhập lĩnh vực khác, hội nhập lĩnh vực khác không nằm mục tiêu phục vụ cho phát triển kinh tế Tham gia kinh tế quốc tế, có điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, song phát triển tiến liền với tiến công xã hội bảo vệ mội trường, môi sinh Tham gia tồn cầu hố, giao lưu văn hố, chuyển vào dịng chảy tư thực tiễn nhân loại, người làm công tác lý luận, giáo dục lý luận Việt Nam có dịp thâu nhận tinh hoa giới, có dịp mở rộng đối sánh , điều quan trọng cần thiết AI THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM Bối cảnh toàn cầu Quá trình quốc tế hóa tiếp tục dễ với quy mô tốc độ lớn dần mặt đời sống kinh tế, xã hội Các nước giới xích lại gần hơn, dễ dàng trao đổi văn hóa thị trường, quốc giá trở thành phần không tách rời phụ thuộc lẫn Nhưng thế, biến động dù xảy nước định dẫn tới ảnh hưởng đến quốc gia khác giới Quốc tế hóa diễn quy mơ tồn cầu khu vực Liên kết kinh tế khu vực, vài thập qua, trở thành mơ hình phổ biến kinh tế giới giúp nước giảm dần khoảng cách chênh lệch mở đường hướng, khn khổ cho phát triển tồn diện Hịa bình, hợp tác, liên kết phát triển xu lớn cạnh tranh chiến lược nước lớn phức tạp, gay gắt; cục diện đa cực ngày rõ nét Tồn cầu hóa hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển gặp TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com nhiều trở ngại, thách thức; chủ nghĩa dân túy, bảo hộ có xu hướng tăng lên; điều chỉnh sách, quan hệ đối ngoại nước lớn khu vực giới diễn biến khó lường Tăng trưởng kinh tế giới thương mại, đầu tư quốc tế có xu hướng giảm; nợ cơng tồn cầu tăng, rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm sốt, gây suy thối trầm trọng khủng hoảng kinh tế tồn cầu, có khả kéo dài sang đầu thập niên 20; làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu, cách thức hoạt động kinh tế tổ chức đời sống xã hội thể giới Năm 2020, bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại kinh tế - xã hội, với nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước đạt kết quả, thành tích đặc biệt so với năm trước Trong kinh tế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%, kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng 2,91%, kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao giới Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tính ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa; lãnh đạo nhạy bén, đắn Đảng; đạo, điều hành liệt, kịp thời Chính phủ; vào đồng bộ, tích cực hệ thống trị; đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ nhân dân nước đồng bào ta nước ngoài, kịp thời khống chế, kiểm soát, ngăn chặn lây lan đại dịch Covid-19 cộng đồng; hạn chế tối đa thiệt hại, tổn thất dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội cho nhân dân; bước khôi phục sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành mức cao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 giai đoạn 2016 - 2020 Việt Nam giới ghi nhận, coi điểm sáng việc thực thắng lợi "mục tiêu kép" vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công; vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống an toàn cho người dân TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Những thành tựu trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Trên sở đường lối hội nhập kinh tế quốc tế Đảng Nhà nước, thờigian qua, Việt Nam tiến hành hội nhập nhiều góc độ: Về hội nhập đa phương, Việt Nam có mối quan hệ tích cực với tổ chức tài tiền tệ quốc tế Ngân hàng phát triển Á Châu, Quỹ tiền tệ giới, Ngân hàng giới Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam đẩy mạnh đưa lên tầm cao việc tham gia tổ chức kinh tế, thương mại khu vực giới, ký kết hiệp định hợp tác kinh tế đa phương Đặc biệt, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam có bước quan trọng Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới (WTO) vào ngày 11 tháng 01 năm 2007 sau 11 năm đàm phán gia nhập Tổ chức Đây kiện quan trọng đánh dấu mốc tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế nước ta, mở giai đoạn mới: kinh tế nước ta hội nhập sâu toàn diện vào kinh tế giới Về hội nhập khu vực, tháng 7/1995 Việt Nam gia nhập Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thức tham gia Khu vực thương mại tự ASEAN (AFTA) từ 1/1/1996 Đây coi bước đột phá hành động tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Tiếp đó, năm 1996 Việt Nam tham gia sáng lập Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) đến năm 1998, Việt Nam kết nạp vào Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) Về hội nhập song phương, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 160 nước 70 vùng lãnh thổ, mở rộng quan hệ thương mại, xuất hàng hoá tới 230 thị trường nước vùng lãnh thổ , ký kết 90 Hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định khuyến khích TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com bảo hộ đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế hai lần nhiều Hiệp định hợp tác văn hoá song phương với nước tổ chức quốc tế Việt Nam thiết lập quan hệ tốt với tất nước lớn, có nước nhóm G8; nâng quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược toàn diện, gia tăng nội hàm quan hệ đối tác chiến lược với Nga, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Tây Ban Nha Số lượng quan đại diện ta nước tăng lên (91 quan) với 65 đại sứ quán, 20 tổng lãnh quán, phái đoàn thường trực bên cạnh tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế văn hóa Đặc biệt, năm gần đây, Việt Nam tích cực tham gia đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự (FTA) Trong bối cảnh hệ thống thương mại đa biên gặp phải khó khăn định, phát triển hợp tác kinh tế song phương khu vực, thể qua việc hình thành FTA bổ trợ quan trọng cho mục tiêu tự hoá thương mại đầu tư đa phương phạm vi toàn cầu Việc hình thành FTA với mức độ tự hoá sâu rộng đem lại hội thách thức không nhỏ kinh tế phát triển Việt Nam Chính vậy, Việt Nam khơng thể đứng ngồi mà cần phải chủ động nắm bắt xu FTA, tham gia có lựa chọn để nắm bắt hội tiếp cận thị trường, mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với đối tác quan trọng Mặc dù, tình hình kinh tế giới, khu vực có diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam kiên trì chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện với trọng tâm hội nhập kinh tế quốc tế, coi hội nhập kinh tế quốc tế tự hóa thương mại xu tất yếu khách quan Một số thành tựu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện Việt Nam gồm: Một là, hội nhập kinh tế quốc tế góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia Nền kinh tế Việt Nam bước cấu lại gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế tăng cường, 10 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com nguồn nhân lực để cung ứng cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ngày phát triển Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện, minh bạch, bình đẳng hơn, lực cạnh tranh kinh tế nâng lên Việt Nam nhiều tổ chức quốc tế đánh giá kinh tế tăng trưởng nhanh khu vực giới có triển vọng tốt nhờ kinh tế vĩ mơ tiếp tục trì ổn định, cân đối lớn bảo đảm, lạm phát kiểm soát, tạo môi trường, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển Tổng sản phẩm nước (GDP) quý I năm 2022 ước tính tăng 5,03% so với kỳ năm trước, cao tốc độ tăng 4,72% quý I năm 2021 3,66% quý I năm 2020 thấp tốc độ tăng 6,85% quý I năm 2019 Trong đó, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,45%, đóng góp 5,76% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 6,38%, đóng góp 51,08%; khu vực dịch vụ tăng 4,58%, đóng góp 43,16% Quy mơ kinh tế Việt Nam năm 2020 đạt khoảng 343 tỷ USD, đứng top 40 kinh tế lớn giới đứng thứ tư ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD đứng thứ ASEAN Hai là, hội nhập kinh tế quốc tế tác động mạnh đến tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội GDP bình quân đầu người tăng từ 2.109 USD (năm 2015) lên 2.587 USD (năm 2018), khoảng 7.650 USD theo sức mua tương đương Đặc biệt, sau gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng cao, năm 2007, tăng trưởng GDP đạt 8,46% (mức cao vòng 11 năm trước đó) Tuy nhiên, năm sau đó, ảnh hưởng từ biến động kinh tế giới, nên tăng trưởng GDP giai đoạn 2011 - 2013 giảm xuống 5,6% Đáng ý năm tiếp theo, kinh tế khởi sắc Cụ thể, năm 2014 đạt 5,98%, năm 2015 đạt 6,68%; 2016 đạt 6,1%, năm 2017 GDP đạt 6,81%, năm 2018 đạt 7%, quy mơ kinh tế đạt khoảng 240 tỷ USD, bình quân đầu 11 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com người đạt 2.540 USD, mức tăng trưởng cao vòng 10 năm qua (2008-2018) Ba là, hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế Việt Nam phát triển mạnh giúp gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, mở rộng thị trường đa dạng loại hàng hóa tham gia xuất nhập Việt Nam trở thành phận kinh tế toàn cầu với tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập đạt gần 480 tỷ USD, gấp gần lần GDP Từ chỗ thường xuyên nhập siêu, Việt Nam chuyển sang cân xuất nhập khẩu, chí xuất siêu Việt Nam có quan hệ thương mại với 200 quốc gia vùng lãnh thổ Là thành viên WTO, Việt Nam 71 đối tác công nhận kinh tế thị trường, nhiều sản phẩm dần có chỗ đứng khả cạnh tranh nhiều thị trường có yêu cầu cao chất lượng Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Bốn là, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng góp phần đưa Việt Nam trở thành “mắt xích” quan trọng mạng lưới liên kết kinh tế với kinh tế hàng đầu giới (gồm 12 FTA ký thực thi; Hiệp định ký kết, FTA đàm phán bảo đảm cho kết nối thương mại tư do, ưu đãi cao với 60 kinh tế, chiếm 90% kim ngạch thương mại Việt Nam); đồng thời, tạo động lực “sức ép” để thúc đẩy mạnh mẽ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế Mơi trường pháp lý, sách kinh tế, chế quản lý nước cải cách theo hướng ngày phù hợp với cam kết tiêu chuẩn cao FTA ngày minh bạch hơn, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh nước ngày thơng thống hơn, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế cao khu vực giới Năm là, thu hút đầu tư nước Việt Nam đạt nhiều kết ấn tượng Hội nghị Liên Hợp quốc thương mại phát triển đánh giá, Việt Nam nằm 12 quốc gia thành công thu hút vốn đầu tư trực 12 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com tiếp nước (FDI) Hiện nay, có gần 26.000 doanh nghiệp (DN) FDI hoạt động Việt Nam, với số vốn cam kết đầu tư 330 tỷ USD đến từ gần 130 quốc gia đối tác Vốn FDI vào Việt Nam chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội Các đối tác cam kết viện trợ tỷ USD cho Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 Việt Nam bước trở thành công xưởng giới cung ứng hàng điện tử, dệt may, da giày, điện thoại di động, Những hạn chế trình hội nhập kinh tế quốc tế Cũng cần phải thấy rằng, hội nhập Việt Nam nói đến thách thức lo đến tác động ảnh hưởng Và riêng Việt Nam lo chuyện tác động hay ảnh hưởng Bên cạnh kết đạt được, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam cịn tồn số hạn chế, khó khăn Cụ thể như: (1) Hội nhập kinh tế quốc tế nhìn chung thể chủ yếu chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước mà chưa biến thành yếu tố nội sinh hành động cấp, ngành doanh nghiệp Các chủ trương, sách hội nhập kinh tế quốc tế chậm lồng ghép, nhìn nhận đầy đủ chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chưa gắn kết chặt chẽ với công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội, thiếu nguồn lực để thực hiện.Tính gắn kết ngành, lĩnh vực chưa cao, nhiều vấn đề mang tính liên ngành chậm xử lý xử lý cục bộ, ngắn hạn Ở cấp độ vi mô, chủ trương, sách hội nhập chưa cụ thể hóa dẫn đến tình trạng thụ động,các doanh nghiệp chưa nhận thức hết tính cấp thiết lợi ích hội nhập hoạt động kinh doanh Cơ chế giám sát, theo dõi việc thực kế hoạch, đề án, chương trình hội nhập kinh tế quốc tế chưa thực trọng, gây khó khăn 13 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com việc tổng hợp đầy đủ, kịp thời đánh giá kết việc triển khai cách xác đáng tồn diện (2) Q trình đổi nước, đổi mới, hoàn thiện thể chế, trước hết hệ thống luật pháp, chế, sách chưa thực cách đồng bộ, chưa gắn kết chặt chẽ với yêu cầu hội nhập trình nâng cao lực cạnh tranh Mặt khác tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế bộc lộ nhiều bất cập so với yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội, mơi trường sinh thái, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Việc cải cách thể chế kinh tế nước chưa đáp ứng theo kịp yêu cầu việc thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế Việc đẩy mạnh trình đàm phán, ký kết thực cam kết quốc tế chưa tạo sức ép đổi nước, thể chế kinh tế, cải cách hành Tuy có nhiều sách, pháp luật để hội nhập thực cam kết khuôn khổ WTO tham gia FTA, song thiếu sách cụ thể hiệu để thực chủ trương, nhiệm vụ lớn phát huy nội lực, phát triển doanh nghiệp nước, nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, nhằm phát huy hiệu hội nhập,thúc đẩy q trình tái cấu đổi mơ hình tăng trưởng thực Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước Việc điều chỉnh sách thực cam kết hội nhập kinh tế quốc tế nhiều trường hợp thiếu chủ động, chưa đồng Việc hoàn thiện khung pháp lý chưa chủ động trước bước để người dân doanh nghiệp tận dụng hội có giải pháp hỗ trợ cụ thể tồn diện, tận dụng điều khoản WTO cam kết hội nhập kinh tế quốc tế khác để tăng khả cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro tác động tiêu cực (3) Việc phối hợp hội nhập kinh tế quốc tế với hội nhập lĩnh vực khác chưa chặt chẽ để phát huy tổng lực hạn chế rủi ro Chưa tạo 14 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com đan xen chặt chẽ lợi ích chiến lược, lâu dài với đối tác, đối tác quan trọng Việc ứng phó với biến động xử lý tác động từ môi trường khu vực quốc tế bị động, lúng túng chưa đồng Khả nhận định, đánh giá dự báo xu hội nhập kinh tế quốc tế chưa cao Các vấn đề xây dựng chế nhận biết, cảnh báo sớm tác động lĩnh vực hội nhập kinh tế bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu với kinh tế giới nhìn chung cịn yếu Cơng tác tham mưu, tư vấn sách cịn hạn chế việc phân tích, định hướng dự báo vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế phát sinh (4) Nền kinh tế mang tính gia cơng, chưa tạo thương hiệu Việt Nam có uy tín thị trường giới Xuất tăng nhanh chưa thực vững chắc, chất lượng tăng trưởng hiệu xuất cịn thấp, cấu hàng hóa xuất cịn phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Xuất Việt Nam giai đoạn vừa qua phát triển chưa bền vững Giá trị gia tăng hàng hóa xuất cịn thấp chủ yếu dựa vào khai thác yếu tố điều kiện tự nhiên nguồn lao động rẻ; hàng hóa thơ sơ chế, bao gồm dầu thơ, chiếm tỷ trọng lớn tổng kim ngạch xuất Xuất mặt hàng dựa vào tài nguyên chiếm 10% tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ gần không thay đổi Giá trị gia tăng hàng hóa xuất thấp Hàng hóa xuất ngồi khống sản, nhiên liệu thơ hàng hóa nông nghiệp 90% sản phẩm thô sơ chế Hàng công nghiệp chế biến chủ yếu gia công, lắp ráp dựa việc nhập nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện, chi tiết máy, bán thành phẩm, điều phản ánh kinh tế trình độ thấp, chủ yếu khai thác tài nguyên lao động rẻ Thị trường xuất hàng hóa Việt Nam mở rộng, nhiên kim ngạch xuất lớn,những mặt hàng xuất chủ lực phụ thuộc 15 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vào vài thị trường trọng điểm nên tiềm ẩn rủi ro lớn thị trường có biến động (Cao su rau phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, thủy sản phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ Nhật Bản, gạo phụ thuộc thị trường Đông Nam Á, dệt may chủ yếu xuất sang thị trường Hoa Kỳ, da giày phụ thuộc chủ yếu vào thị trường EU Xuất cà phê nhân phụ thuộc vào vài tập đoàn đa quốc gia có văn phịng đại diện chi nhánh Việt Nam) Chính sách đẩy mạnh xuất trọng đến bề rộng, chưa trọng đến nâng cao khả cạnh tranh thương hiệu sản phẩm, ngành mang lại giá trị gia tăng lớn Vẫn cịn hạn chế việc đa dạng hóa sản phẩm xuất chuyển dịch lên chuỗi giá trị toàn cầu, chưa thực quan tâm đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quyền sở hữu trí tuệ;cịn nhiều lúng túng bị động ứng phó với rào cản thương mại nước (tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, dư lượng kháng sinh, vụ kiện chống bán phá giá) (5) Năng lực cạnh tranh kinh tế, doanh nghiệp sản phẩm chủ lực thấp chịu sức ép cạnh tranh với doanh nghiệp sản phẩm nước thị trường nội địa Tác động lan tỏa công nghệ, kỹ khu vực FDI Việt Nam yếu Một số lĩnh vực sản xuất bảo hộ lâu, hạn chế cạnh tranh tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu Các doanh nghiệp tư nhân vừa nhỏ phát triển chưa mạnh, công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, vậy, khả tiếp nhận hiệu ứng lan tỏa tích cực từ FDI cịn hạn chế 16 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BI GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tiếp nhận thuận lợi, hạn chế thách thức nguyên lý chung ứng xử vấn đề ta quan hệ quốc tế Để đạt mong muốn thành định nhà nước ta phải đưa số giải pháp cụ thể Trên số giải pháp cụ thể để thục đẩy phát triển trình hội nhập kinh tế quốc tế nước ta: Thứ nhất, hội nhập quốc tế nghiệp toàn dân thành cơng có tham gia hưởng ứng doanh nghiệp người dân Do vậy, hệ thống trị, cấp, ngành cần liệt vào cuộc, để tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế tinh thần Nghị số 22NQ/TW Bộ Chính trị hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 25-CT/TW đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch cơng tác hội nhập Chính phủ Thứ hai, với đẩy mạnh hoạt động thương mại, đầu tư, Việt Nam cần nâng cao lực phòng chống, giải quyết, xử lý tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện thương mại, đầu tư quốc tế, trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ luật sư, cán pháp lý để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người dân doanh nghiệp Thứ ba, nhận diện động thái, xu hướng phát triển lớn giới, từ có điều chỉnh đắn, kịp thời chiến lược phát triển, tận dụng triệt để hội mở Tại phiên họp thứ năm 2019 (tháng 6/2019), Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế kinh tế đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương cần coi trọng, tăng cường nghiên cứu, đánh giá, dự báo vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế tác động tới Việt Nam Thứ tư, cần nắm bắt hội nhận diện rõ thách thức FTA để có hội nhập phù hợp song không để bị lệ thuộc bị theo 17 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com trào lưu ngắn hạn, xu hướng loại trừ hình thành liên kết khép kín sóng FTA Thứ năm, thiết lập kinh tế thị trường đầy đủ, minh bạch đại vừa mục tiêu vừa yêu cầu hội nhập Để có điều cần có sách củng cố quyền sở hữu nhằm thúc đẩy đầu tư dài hạn; thực hiệu cải cách hành cơng nhằm tăng tính minh bạch, giảm quan liêu hạ chi phí giao dịch vốn có ảnh hưởng khơng nhỏ đến doanh nghiệp nhỏ vừa Thứ sáu, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy vai trò địa phương, doanh nghiệp công tác hội nhập kinh tế quốc tế Dư địa phát triển lớn nằm nỗ lực không ngừng, sức sáng tạo doanh nghiệp, người dân Địa phương, doanh nghiệp chủ thể trung tâm hội nhập, phải thụ hưởng thành hội nhập Doanh nghiệp, người dân phải chủ động hơn, thực thi đầy đủ, nghiêm túc chế, sách, quy định pháp luật hội nhập, khơng để tình trạng vi phạm quy định pháp luật tiếp diễn, ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh đất nước, người Việt Nam 18 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com KẾT LUẬN Trải qua q trình đấu tranh khó khăn gian khổ Khi đất nước thống nhất, Đảng nhà nước định đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn tư chủ nghĩa Trong thời kỳ độ Đảng ta chủ trương xây dựng kinh tế nhiều thành phần có thành phần kinh tế tư nhân mà nhiều vấn đề cịn có nhiều ý kiến Vì việc làm rõ chất đặc trưng khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng lý luận thực tiễn Sự phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn gặp nhiều khó khăn đạt thành tựu đáng kể Bên cạnh cịn tồn nhiều hạn chế cần khắc phục Trong thời gian tới cần tiếp tục đổi hoàn thiện sách kinh tế xã hội hành lang pháp lý khắc phục hạn chế đó, đặt kinh tế tư nhân vào vị trí Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, biến động cục diện kinh tế trị giới có tác dộng lớn tiến trình hội nhập đất nước Để nâng cao hiệu quạ hội nhập kinh tế quốc tế, vấn dề đặt Việt Nam cần thực đồng giải pháp trên, đặc biệt đẩy mạnh đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao suốt lực cạnh tranh nên kinh tế Đây tiền đề giải pháp định để nâng cao nội lực nhằm tận dụng hội, vượt qua thách thức hội nhập kinh tế quốc tế 19 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế trị Mác – Lênin (Dành cho bậc đại học – khơng chun lý luận trị), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2019 Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam bối cảnh cục diện kinh tế giới mới, Viện hàn lâm khoa học – xã hội Việt Nam, vass.gov.vn, cập nhật 10/07/2020 Nghị số 22-NQ/TW Bộ trị hội nhập quốc tế Chỉ thị số 25-CT/TW đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sau năm nhìn lại, Văn phịng Chính phủ, Hồng Xn Hịa, tapchicongsan.org.vn, cập nhật 12/07/2019 Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam bối cảnh nay, Tạp chí tài online, ThS Nguyễn Thị Thúy Ngọc, tapchitaichinh.vn, cập nhật 29/09/2019 Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam năm đổi mới, Trang thông tin điện tử Hội đồng lý luận Trung ương, hdll.vn, cập nhật 14/03/2019 20 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... VIỆC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Hội nhập kinh tế quốc tế tồn cầu hóa kinh tế Hội nhập kinh tế quốc tế, theo quan niệm phổ biến nhất, gắn kết kinh tế lại với Ở đó, quốc gia mở... nhập kinh tế quốc tế Vai trò hội nhập kinh tế quốc tế II THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM .7 Bối cảnh toàn cầu Những thành tựu trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt. .. tựu trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Trên sở đường lối hội nhập kinh tế quốc tế Đảng Nhà nước, thờigian qua, Việt Nam tiến hành hội nhập nhiều góc độ: Về hội nhập đa phương, Việt Nam có mối
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập lớn môn KINH tế CHÍNH TRỊ mác – LÊNIN đề tài THỰC TRẠNG hội NHẬP KINH tế QUỐC tế ở VIỆT NAM HIỆN NAY ,