0

Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (40)

55 6 0
  • Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (40)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:42

ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CƠ ĐIỆN ĐIỆN TỬ - BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề tài: Thiết kế quy trình xử lý rác hữu ủ Biogas dùng để phát điện cho hộ gia đình Chuyên ngành: Cơng Nghệ Kỹ Thuật Ơ Tơ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS: Hoàng Ngọc Tân ĐỒNG NAI 2022 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án này, em xin kính gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô: Ban giám hiệu trường Đại Học Lạc Hồng tạo điều kiện sở vật chất với hệ thống thư viện tuyệt vời, đầy đủ loại tài liệu thuận lợi cho việc tìm kiếm, thơng tin có ích cho đồ án em Em chân thành xin cảm ơn giảng viên thầy TS Hồng Ngọc Tân hướng dẫn tận tình, chi tiết để em có đủ kiến thức vận dụng chúng vào đồ án Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm để tài hạn chế kiến thức, đồ án chắn có sai sót Rất mong nhận nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía thầy để đồ án hồn thiện Lời cuối cùng, em xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe, thành công công việc hạnh phúc sống Đồng nai, ngày 10 tháng năm 2022 Sinh viên thực Lê Trương Minh Tường Trần Quốc Đức Thắng Đàm Anh Tuấn LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án em, số liệu, hình ảnh, nội dung, kết nêu đồ án tốt nghiệp xác thực tế Em xin cam đoan giúp đỡ, nguồn tài liệu cho việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp xin phép em trích nguồn có luận văn Đồng nai, ngày 10 tháng năm 2022 Sinh viên thực Lê Trương Minh Tường Trần Quốc Đức Thắng Đàm Anh Tuấn LỜI NÓI ĐẦU Năng lượng nói chung nhiên liệu nói riêng có vai trị quan trọng việc phát triển kinh tế quốc gia An ninh lượng có ảnh hưởng lớn đến an ninh kinh tế an ninh Quốc gia Bên cạnh đó, vấn đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ tầng ơzơn vấn đề cấp thiết mang tính toàn cầu Lượng rác thải thành phố thải ngày lớn Chỉ riêng rác thải sinh hoạt ngày thu gom trung bình 530 tấn/ngày Lượng rác thải chủ yếu gồm ba thành phần rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế, thành phần rác hữu chiếm tỷ lệ cao (66%) Với lượng rác thải lớn vậy, với phương pháp chôn lấp tương lai, bãi rác khơng cịn diện tích để chứa, bãi rác trở nên tải gây ô nhiễm môi trường trách khỏi Bên cạnh đó, cịn lãng phí lớn từ việc xử lý rác phương pháp chôn lấp rác hữu Bởi rác thải hữu phân hủy điều kiện mơi trường thích hợp thu khí Biogas bã thải Khí Biogas dùng làm nhiên liệu thay cho Diesel, Xăng để chạy động đốt trong; nhu cầu đun nấu, cịn bã thải dùng làm phân vi sinh tốt để bón cho trồng Từ đặc điểm trên, đồng thời hướng dẫn thầy giáo TS Hoàng Ngọc Tân, em chọn đề tài: “ Thiết kế quy trình xử lý rác hữu ủ Biogas dùng để phát điện cho hộ gia đình” làm đề tài tốt nghiệp Với trình độ thời gian hạn chế nên chắn đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vậy em mong đóng góp q thầy để em hiểu rõ hồn thiện cơng tác nghiên cứu, ứng dụng sau Em xin chân thành cảm ơn Mục Lục DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan 1.2 Mục tiêu đề tài CHƯƠNG QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC HỮU CƠ TẠI BÃI RÁC 2.1 Mơ hình phân loại rác nguồn .4 2.2 Các công nghệ xử lý rác 2.2.1 Công nghệ Sarephin 2.2.2 Công nghệ CD -WASTE 11 2.2.2.1 Sơ đồ công nghệ CD – WASTE 11 2.2.2.2 Tóm tắt cơng nghệ 12 2.2.2.3 Nguyên lý xử lý tái chế phế liệu thu hồi từ rác thải 13 2.2.3 Công nghệ xử lý nhiệt phân rác đô thị (công nghệ Entropic) công ty Entropic Energy .13 2.2.4 Xử lý rác thải theo phương pháp 3R .14 2.2.5.2 Nguyên lý hoạt động 15 2.2.5.3 Đặc điểm công nghệ .16 2.2.5.4 Phạm vi áp dụng 16 2.3 Thiết kế quy trình xử lý rác thải hữu công nghệ hầm biogas 16 2.3.2 Mơ tả quy trình công nghệ sau 18 2.4 Tính tốn hệ thống xử lý lưu trữ khí Biogas 18 2.4.1 Sơ đồ nguyên lý sản xuất Biogas 19 2.4.2 Tính tốn thiết kế hầm biogas 19 2.4.2.1 Hầm kiểu túi 20 2.4.2.2 Hầm nắp trôi 20 2.4.2.3 Hầm nắp cố định 21 2.4.3 Thiết kế hầm Biogas kiểu Thái lan - Đức .22 2.4.4 Cấu tạo hầm biogas 22 2.4.5 Lựa chọn hầm Biogas 24 CHƯƠNG SỬ DỤNG BIOGAS ĐỂ CHẠY ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 25 3.1 Q trình hình thành khí biogas hầm 25 3.2 Đặc tính khí biogas 26 3.3 Tính chất Biogas 27 3.3.1 Tính chất vật lý 27 3.3.2 Nhiệt trị nhiên liệu Biogas 27 3.4 Ưu nhiên liệu Biogas 28 3.5 Tình hình sử dụng Biogas .29 3.6 Khả ứng dụng biogas để chạy động đốt .30 3.7 Yêu cầu Biogas sử dụng làm nhiên liệu cho động đôt 31 3.8 Các tạp chất biogas 32 3.8.1 Carbon dioxide (COx) 32 3.8.2 Hydrogen sulfide (H2S) 33 3.8.3 Sunfua dioxit SO2 33 3.9 Hệ thống lọc lưu trữ Biogas 34 3.9.1 Thiết bị tách H2S 34 3.9.2 Tháp tách CO2 36 3.9.3 Hệ thống lưu trữ Biogas 37 3.9.4 Duy trì hoạt động hệ thống sản xuất lưu trữ Biogas 38 3.9.4.1 Duy trì đường cấp nước vùng có rác thải hữu 38 3.9.4.2 Duy trì ngăn trộn 38 3.9.4.3 Duy trì đường dẫn vào ngăn phân huỷ 39 3.9.4.4 Duy trì ngăn áp lực .40 3.9.4.5 Duy trì hầm lưu trữ ngăn lọc cát: 40 3.9.4.6 Duy trì ống dẫn gas 40 3.9.4.7 Áp kế 41 3.9.5 Hệ thống cung cấp khí biogas cho động tĩnh 42 CHƯƠNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ GX200 CHẠY BẰNG KHÍ GAS 43 4.1 Thông số kỹ thuật .43 4.2 Các chi tiếc để chuyển đổi sang chạy khí Gas 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Các tính chất thành phần Biogas Bảng Hiệu lọc H2S 27 36 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Mơ hình đổ rác khu dân cư Hình 2 Mơ hình loại thùng rác ngăn Hình Poster danh sách loại rác thải Hình Mơ hình thể đơn giản sau Hình Sơ đồ khối công nghệ xử lý rác Seraphin Hình Dây chuyền xử lý rác Seraphin cải tiến Hình Sơ đồ cơng nghệ CD – WASTE Hình Nguyên lý xử lý tài ngun hóa phế liệu thu hồi từ rác thải Hình Công nghệ xử lý chất thải rắn phương pháp yếm khí tuỳ nghi A.B.T Hình 10 Công nghệ xử lý chất thải công nghệ hầm biogas Hình 11 Sơ đồ hệ thống sản xuất Biogas 6 10 11 13 15 18 19 Hình Sơ đồ hình thành khí Biogas Hình Sơ đồ ứng dụng Biogas Hình 3 Thiết bị lọc H2S Hình Tháp tách CO2 Hình Hệ thống lưu trữ Biogas Hình Sơ đồ cung cấp khí Biogas cho động tĩnh 25 30 36 37 38 42 Hình Động Honda GX200 Hình Van điều áp thấp áp Hình Van cơng suất Hình 4 Bộ chế hồ khí Hình Bộ chuyển đổi hoàn chỉnh 44 44 45 45 46 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan Để phát triển bền vững lâu dài vấn đề mơi trường quan trọng Trong tình hình tồn cầu, tình trạng nhiễm mơi trường trầm trọng, đặc biệt Việt Nam quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề hậu môi trường gây Một tác nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến ô nhiễm môi trường rác thải Đây nhân tố gây ô nhiễm môi trường lâu dài làm đau đầu nhà quản lý môi trường giới Việt Nam Vấn đề đặt cần xử lý nguồn rác thải để giảm ô nhiễm môi trường rác thải gây đồng thời tận dụng sản phẩm sau xử lý để đem lại hiệu kinh tế, tránh lãng phí Hiện giới có nhiều phương pháp công nghệ tiên tiến để xử lý rác thải cách hiệu nhằm giảm ô nhiễm môi trường rác thải gây Tại nhiều nước Đức, Ý, Nhật…vài chục năm qua phát triển số kỹ thuật tiên tiến để xử lý rác thải phương pháp biến rác thải thành phân vi sinh (phân trộn), phương pháp đốt ép làm vật liệu xây dựng… Ở Việt Nam hầu hết rác thải thu gom xử lý theo phương pháp chôn lấp đốt, lạc hậu Phương pháp giải pháp tức thời hiệu lâu dài không chấp nhận Thứ phương pháp tốn diện tích lớn để chơn lấp rác thải mà dân số ngày phát triển, đất đai lại khan thành phố lớn đất chật người đông Thứ hai phương pháp gây ô nhiễm môi trường xung quanh bãi rác vùng lân cận, mùi hôi rác thải hữu cơ, nước rỉ rác…Thứ ba gây ô nhiễm nguồn nước ngầm gây nguy hại cho sức Trang khỏe người Thứ tư hiệu khơng cao khơng tận dụng lượng tái sinh rác thải hữu cơ… Hiện nước có nhiều nhà máy xử lý rác thải hiệu như: Nhà máy xử lý rác thải Thuỷ Phương - Huế, Trạm phát điện cơng nghệ xử lý rác bãi rác Gị Cát – TP Hồ Chí Minh, Nhà máy xử lý rác thải công nghệ Sarephin TP Vinh - Nghệ An……Tuy nhiên trình xử lý chưa triệt để gây ô nhiễm nguồn nước bãi rác Gị Cát, phân bón hữu chưa nơng dân ưa chuộng… Năng lượng nguồn lượng thay lượng từ nhiên liệu hóa thạch Tức nguồn lượng ngày để phát điện, chạy xe, …, Để nâng cao hiệu môi trường kinh tế nhà quản lý mơi trường đồ án nghiên cứu thí điểm mơ hình xử lý rác thải hữu công nghệ hầm biogas Nếu công nghệ thành công có xử lý rác thải hiệu giảm ô nhiễm môi trường, nguồn nước ngầm, khử mùi nước rác hầu hết rác thải hữu ủ đưa vào hầm biogas, giảm tình trạng tải bãi rác, giảm diện tích khơng nhỏ đất Hơn tận dụng nhiên liệu từ việc sản xuất khí biogas để chạy máy phát điện sản xuất điện, cung cấp điện cho nhu cầu sử dụng hộ gia đình Hệ thống hầm biogas máy phát điện sử dụng động biogas triển khai thành công nhiều nơi, đem lại hiệu thiết thực Như vấn đề kết hợp nghiên cứu triển khai đề tài có tính khả thi cao, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội Nếu thành cơng mơ hình nhân rộng nước nhằm góp phần giải tình trạng nhiễm mơi trường 1.2 Mục tiêu đề tài Nghiên cứu triển khai mơ hình xử lý rác thải hữu hệ thống biogas sử dụng động chạy biogas để sản xuất điện nhằm xử Trang làm giảm công suất động 3.8.2 Hydrogen sulfide (H2S) H2S cịn gọi sunfur hydro khí khơng màu, có mùi trứng thối H2S sinh trình rác hữu hủy chất hữu cơ, xác chết động thực vật, đặc biệt bãi rác, khu chợ, cống rãnh nước, sơng hồ ô nhiễm hầm lò khai thác than Trữ lượng H2S sinh khoảng 113 triệu tấn/năm (mặt biển tương đương 30 tiệu tấn, mặt đất 80 triệu tấn, sản xuất công nghiệp tiệu tấn) H2S có tác hại làm rụng cây, thối hoa giảm suất trồng Đối với người, tiếp xúc với H2S cảm thấy khó chịu, nhức đầu buồn nôn mỏi mệt Nếu tiếp xúc lâu làm khả nhận biết khứu giác, từ làm tổn hại đến hệ thần kinh khứu giác rối loạn đến khả hoạt động bình thường tuyến nội tiết thể, cuối dẫn đến bệnh thần kinh hoảng hốt thất thường Ngồi cịn kích thích tim đập nhanh, huyết áp tăng cao khiến người mắc bệnh tim nặng thêm Ở nồng độ 150ppm gây tổn thương, đến quan hô hấp Đối với động khí H2S có Biogas sử dụng tao thành khí SOx làm ăn mịn thiết bị động tạo ô nhiễm môi trường khơng khí 3.8.3 Sunfua dioxit SO2 Sunfua dioxit chât khí khơng màu, có vị hăng, mùi khó chịu SO2 khơng khí biến thành SO3 ánh sáng mặt trời có chất xúc tác Chúng sinh trình đốt cháy nhiên liệu có chứa lưu huỳnh, đặc biệt cơng nghiệp có nhiều lị luyện gang, lị rèn, lị gia Trang 33 cơng nóng Hàm lượng lưu huỳnh thường xuất nhiều than đá (0,20,7%) dầu đốt (0.5-4%), nên q trình cháy tạo khí SO2 S + O2 = SO2 Trữ lượng SO2 khoảng 132 triệu tấn/năm, chủ yếu đốt than sử dụng xăng dầu SO2 kích thích tới quan hơ hấp người động vật gây chứng tức ngực, đau đầu, nồng độ cao gây bệnh tật tử vong Trong khơng khí SO2 gặp nước mưa dễ chuyển thành Axit Sulfuric(H2SO4) Chúng làm thay đổi tính vật liệu, thay đổi màu sắc cơng trình, ăn mòn kim loại giảm độ bền sản phẩm đồ dùng Thực vật tiếp xúc với SO2 bị vàng lá, rụng lá, giảm khả sinh trưởng bị chết 3.9 Hệ thống lọc lưu trữ Biogas 3.9.1 Thiết bị tách H2S Trong nghiên cứu sử dụng phoi sắt để tách H2S Chất EPA (Cục bảo vệ môi trường Mỹ) chứng nhận khơng gây nhiễm nguồn nước ngầm thải trực tiếp bãi rác Trước sử dụng, phoi sắt oxy hóa để tạo thành lớp oxyt sắt bề mặt Quá trình thực cách tự nhiên cách phơi phoi sắt ngồi khơng khí thời gian đốt để tăng tốc độ oxy hóa Phản ứng oxy hóa phoi sắt diễn sau: Fe + 1/2 O2 → FeO 2Fe + 3/2O2 → Fe2O3 3Fe + 2O2 → Fe3O4 Oxyt sắt tạo thành hỗn hợp oxyt FeO, Fe2O3, Fe3O4 Các phản ứng xúc tiến nhanh cách tưới nước phoi sắt Q trình oxy hóa sắt đạt yêu cầu bề mặt phoi sắt chuyển từ Trang 34 màu xám sang màu vàng xốp, đỏ xốp Khi khí biogas qua thiết bị lọc chứa oxyt sắt, H2S tách theo phản ứng sau: Fe2O3 + 3H2S → Fe2S3 + 3H2O Fe3O4 + 4H2S → FeS +Fe2S3 + 4H2O FeO + H2S → FeS + H2O Khả tách H2S thiết bị giảm dần theo thời gian Sau tuần sử dụng (trung bình giờ/ngày), khả khử thiết bị đạt 99,4% Sau tháng sử dụng, hiệu suất thiết bị đạt 98% Khi hiệu suất thiết bị giảm thấp, tái sinh lõi lọc cách phơi phoi sắt ngồi khơng khí Phản ứng tái sinh diễn sau: Fe2S3 + O2 → Fe2O3 + 3S FeS + O2 → FeO + S Phản ứng phản ứng tỏa nhiệt, tự xảy điều kiện nhiệt độ mơi trường Để gia tốc q trình tái sinh, đốt phoi sắt sử dụng 15 phút Tuy nhiên trình tạo chất khí nhiễm SO2: Fe2S3 + 9/2O2 → Fe2O3 + 3SO2 FeS + 3/2O2 → FeO + SO2 Phoi sắt tái sử dụng từ 3-5 lần Phoi sắt sau đốt trộn với vỏ bào cưa với tỉ lệ 4:1 thể tích, sau cho vào thiết bị lọc H2S (hình 4.3) Với lưu lượng biogas 0,86 m3/h, khối lượng phoi sắt sử dụng 8kg để lắp đầy thiết bị PVC có chiều cao 1,5m, đường kính ngồi 200mm Tổn thất áp suất trung bình qua thiết bị tách H2S 0,3mbar Thiết bị sử dụng để lọc khí H 2S cho nguồn khí biogas Trung tâm bảo trợ xã hội, Đà Sơn, Hòa Khánh Nam, Đà Nẵng Trang 35 Kết phân tích khí trước sau qua lọc cho bảng 4.2 Chúng ta thấy hiệu suất lọc đạt cao (trên 99%) Hình 3 Thiết bị lọc H2S Hàm lượng H2S (mg/l) ppm thể tích Sau sử dụng Sau 20 sử dụng Trước Sau Trước Sau xử xử lý xử lý xử lý lý 0,17 0,0005 0,20 0,001 112 0,33 132 0,66 Bảng Hiệu lọc H2S 3.9.2 Tháp tách CO2 Việc tách CO2 khỏi biogas thực dựa vào tính chất hấp thụ khí carbonic nước Nguyên lý phương pháp cho khí tiếp xúc ngược chiều với nước đó, khí từ lên, nước chảy từ xuống Để tăng cường tiếp xúc khí nước, nhóm sử dụng Trang 36 vật liệu trơ gỗ, đá, gạch để làm đệm Để cố định lớp đệm bên tháp, nhóm sử dụng đĩa đục lỗ mica, đặt phần tháp Với kích thước tháp tách CO2 hình 3, lưu lượng biogas 0,86 m3/h, thành phần CO2 đầu vào tháp 36,47%, thành phần CO2 đầu tháp 19,22%, đạt hiệu xử lý CO 47,30% Tổn thất áp suất qua thiết bị hấp thụ CO2 5mbar ?ng  23 L?i c?a biogas L?i vào c?a ?ng n??c   ??m Thân   ??a ??c l? L?i vào c?a biogaz   ?ng ?ng   L?i c?a n??c Hình Tháp tách CO2 3.9.3 Hệ thống lưu trữ Biogas Để đảm bảo lưu lượng áp suất khí Biogas ổn định trước nạp vào động cơ, cần phải thiết kế hệ thống lưu trữ Biogas Trang 37 Hình Hệ thống lưu trữ Biogas Bình chứa khí Biogas 2.V-01 Van vào túi chữa V-02.Van tới động Bình chứa khí Biogas: Có nhiệm vụ chứa khí, đảm bảo cấp khí đủ cho động hoạt động thời gian định 3.9.4 Duy trì hoạt động hệ thống sản xuất lưu trữ Biogas 3.9.4.1 Duy trì đường cấp nước vùng có rác thải hữu Yêu cầu làm vệ sinh hàng ngày vùng đất bao quanh cách loại bỏ tạp chất, sau cho vào ngăn trộn Làm vệ sinh vùng bao quanh khơng có rác hữu nước để chảy vào đường nước khác Khơng cho nước có lẫn chất hố học, thuốc kháng sinh chất khử trùng vào hầm phân huỷ Vi sinh vật hoạt hố khí gas bể chết 3.9.4.2 Duy trì ngăn trộn Phải loại bỏ khỏi phân tất tạp chất như: cỏ khô, vỏ trấu, sỏi, đất, chất vô trước cho vào bể trộn Các chất làm cạn mức nước ngăn phân huỷ gây tắc đường ống Trộn lẫn đảo lật hỗn hợp hố dẫn vào trở thành chất lỏng sau mở cửa ngăn trộn dòng hỗn hợp chảy Trang 38 vào ngăn phân hủy Thường xuyên làm vệ sinh ngăn trộn lẫn cửa sau bổ sung phân vào ngăn phân huỷ Mỗi lần tuần dùng gậy gỗ để đảo lật dung dịch lên men để tránh bọt vảy cặn đáy hầm tắc ống đầu vào Để cho phân dễ chảy vào ngăn phân huỷ, nên dùng gas phần trước thêm phân Vì áp lực cao ngăn phân huỷ, làm chậm dịng phân chảy vào 3.9.4.3 Duy trì đường dẫn vào ngăn phân huỷ Cho nước vào đường dẫn ngăn phân huỷ để phòng trừ đất sét bao phủ bên ngồi để làm khơ Khí gas rị rỉ Tại ngăn trộn đường ống vào nên che đậy kín để ngăn ngừa loại sinh vật vùng có nước bám vào ngăn cản nước bay nhanh Nên mở nắp đậy ngăn trộn ống dẫn đầu vào để kiểm tra năm lần, có bọt vảy phân bỏ Nếu gas khơng sản sinh nhiều ngày khơng cho thêm rác thải hữu Khi khí gas áp lực mạnh kéo cửa đường dẫn lên, khí gas giúp cho việc đẩy cặn lắng khỏi ngăn Để cửa mở ngửi thấy mùi khí gas phần cặn ướt trở nên lỏng sau đóng cửa phải loại bỏ chất cặn lắng tuần lần Nếu chất cặn lắng khơng bị đẩy ngồi cửa kéo sử dụng que gỗ để thơng đường ống dẫn Cửa cần phải đóng chặt áp lực ngăn phân huỷ giảm xuống có nước bị rị rỉ Khi hầm chứa đầy phải đẩy chất cặn lắng để sử dụng Trang 39 3.9.4.4 Duy trì ngăn áp lực Để cho đường ống dẫn không bị tắc cách rửa phân khô (phun ướt phân khô nhão) phần cặn lắng bao quanh ống dẫn vào để phần tự chảy vào Ngăn áp lực cần phải đậy nắp kín để ngăn khơng cho sinh vật khác nước mưa chảy vào tuần lần phải dùng gậy gỗ để đẩy khuấy đảo dịch phân đường dẫn phân thải ngăn áp lực để ngăn chặn giảm bớt bọt váng cặn bao quanh đường ống phần cặn lắng đáy sàn, đồng thời gây chấn động tạo thêm KSV hầm 3.9.4.5 Duy trì hầm lưu trữ ngăn lọc cát: Không để phần cặn lắng chảy lan từ ngăn lưu trữ (hố chứa phân ra) tạo cảm giác khơng tạo chất bùn lắng Nếu khu vực khơng có hệ thống cống thốt, xây dựng thêm hố rút có lọc cát, sỏi Nên thường xuyên chuyển chất cặn lắng khỏi hầm lưu trữ vùng lọc để ngăn ngừa việc chảy vào nhiều làm cho chất cặn lắng chảy ngược vào ngăn phân hủy Có thể sử dụng chất cặn lắng hầm lưu trữ tốt cánh đồng, ao cá, trồng giữ lại để bán Có thể dùng chất cặn lắng ngăn lưu trữ bùn lỏng Tuy nhiên trộn lẫn với cỏ dại băm nhỏ làm phân ủ lên men sử dụng phân khơ để bán 3.9.4.6 Duy trì ống dẫn gas Ống dẫn khí cần phải lắp vào tường cột trụ, phải buộc chắn, ống dẫn khí dễ bị vỡ lắp đặt lỏng lẻo độc lập Ống dẫn khí đặt ngầm đất cần bảo vệ an toàn để tránh bị tổn hại người, động vật phương tiện vận chuyển gây Hàng tháng cần phải kiểm tra vòi cao su tránh không để đọng nước Trang 40 Van cần đóng chặt khơng để nước đọng bên Ống dẫn phải vặn chặt sau thay ống Có thể lắp đặt bẫy nước có tác dụng tháo nước ngưng tránh nước đọng theo đường ống chảy bếp đun giảm hiệu suất cháy 3.9.4.7 Áp kế - Áp kế thiết bị quan trọng hệ thống tạo khí sinh học, bất thường hệ thống - Cả hai mức nước áp kế phải (khi hết khí) Để tính xác lượng khí lưu giữ, cần điều chỉnh mức sau: - Đóng van đường dẫn vào bể phân huỷ - Mở van bẫy nước - Đổ đầy nước vào ống hai mức Khi áp suất giảm thấp, đạt mức độ bình thường phát qua trục trặc sau: - Có rị rỉ khí hệ thống, cần phải phát nơi rò rỉ sửa chữa - Sản lượng khí giảm, cần tìm ngun nhân để khắc phục - Đường ống bị tắc Hiện tượng áp suất lên xuống chập chờn, máy phat điện chạy không ổn định Trang 41 3.9.5 Hệ thống cung cấp khí biogas cho động tĩnh Hình Sơ đồ cung cấp khí Biogas cho động tĩnh Bình ổn định Bơm nước 2,3 Thiết bị lọc khí H2S Động tĩnh Thiết bị hấp thụ CO2 10 Đường ống dẫn Biogas Túi đựng Biogas 11 Các van đóng mở khí 6,7 Bính chữa nước 12.Hầm Biogas Trang 42 CHƯƠNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ GX200 CHẠY BẰNG KHÍ GAS 4.1 Thơng số kỹ thuật Kiểu máy thì, 1xilanh, nghiêng 25o , nằm ngang Dung tích xilanh 196cc Đường kính x hành trình piston 68 x 45 mm Tỉ số nén 8.5 : Công suất thực 4.1 kW (5.5 mã lực) / 3,600 v/p Mô men soắn cực đại 12.4 N.m 2,500 v/p Mức tiêu hao nhiên liệu: 1.7 lít/ Hệ thống làm mát: Bằng gió cưỡng Hệ thống đánh lửa: Bán dẫn IC Loại bugi sử dụng: BP6ES (NGK)/W20EP-U(DENSO), BPR6ES (NGK)/ W20EPR-U (DENSO) Kiểu bình xăng con: Cánh bướm, Giclơ thơng thường Kiểu lọc gió: Lọc khơ, lọc dầu Kiểu điều tốc: Kiểu khí Hệ thống bơi trơn: Tát nhớt cưỡng Dung tích nhớt bơi trơn: 0.6 lít Hệ thống khởi động: Bằng tay Kiểu công tắc dừng máy: Kiểu ngắt mạch Loại nhiên liệu: Xăng khơng chì có số octan 92 trở lên Trang 43 Hình Động Honda GX200 4.2 Các chi tiếc để chuyển đổi sang chạy khí Gas Hình Van điều áp thấp áp Trang 44 Hình Van cơng suất Hình 4 Bộ chế hồ khí Trang 45 Hình Bộ chuyển đổi hoàn chỉnh - Nguyên lý hoạt động Gas từ bình gas đc cấp => van điều áp => van cơng suất => chế hồ khí => động Trang 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Văn Ga, Văn Thị Bông, Phạm Xuân Mai, Trần Văn Nam Trần Thanh Hải Tùng “Ơ Tơ Và Ô Nhiễm Môi Trường” Hà Nội: NXB Giáo dục; 1999 [2] Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Trương Hồng Thiện, Phạm Duy Phúc – đặng Hữu Thành “Hệ Thống Cung Cấp Khí Biogas Cho Động Cơ Kéo Máy Phát Điện 2hp” Báo cáo khoa học; Đại học Đà Nẵng; 2008 [3] Hồng Đức Thông, Huỳnh Thanh Công, Hồ Phi Long (và số tác giả).“Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Nhiên Liệu, Năng Lượng Mới Trên ƠTơ” Khoa kỹ thuật giao thông; Đại học Bách Khoa TP.HCM; 2005 [4] Đỗ Văn Đài, Nguyễn Trọng Khuông,Trần Quang Thảo, Võ Thị Ngọc Tươi, Trần Xoa “Cơ Sở Các Quá Trình Và Thiết Bị Cơng Nghệ Hố Học-Tập 2” Hà Nội: NXB Giáo Dục; 2000 [5] Bùi Văn Ga “Quá Trình Cháy Trong Động Cơ Đốt Trong ” Hà Nội: NXB Giáo Dục; 1999 [6] Đinh Ngọc Ái “Thuỷ Lực Và Máy Thuỷ Lực - Tập 2” Hà Nội: NXB ĐH & THCN; 1979 [7] Báo cáo trạng môi trường quốc gia năm 2004 [8] Các Website: www.Wikimedia.com www.Vietnamnet.com.vn www.Autogas.com www.nangluongmoi.com.vn www.khoahocvadoisong.com.vn Trang 47 ...LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án này, em xin kính gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô: Ban giám hiệu trường Đại Học Lạc Hồng tạo điều kiện sở vật chất với hệ thống thư... sống Đồng nai, ngày 10 tháng năm 2022 Sinh viên thực Lê Trương Minh Tường Trần Quốc Đức Thắng Đàm Anh Tuấn LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án em, số liệu, hình ảnh, nội dung, kết nêu đồ án tốt... ngày để phát điện, chạy xe, …, Để nâng cao hiệu môi trường kinh tế nhà quản lý môi trường đồ án nghiên cứu thí điểm mơ hình xử lý rác thải hữu công nghệ hầm biogas Nếu công nghệ thành cơng có xử
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (40) ,