0

Đề thi thử đại học vinh 2022 lần 1

10 7 0
  • Đề thi thử đại học vinh 2022 lần 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 21:30

thuvienhoclieu com TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH Họ và tên Số báo danh ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 LẦN 1 Bài thi Khoa học tự nhiên Môn thi thành phần Vật Lí Thời gian 50 phút LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1 Thân thể con người ở nhiệt độ phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau? A Tia từ ngoại B Tia hổng ngoại C Tia D Bức xạ nhìn thấy Hướng dẫn Chọn B Câu 2 Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là A chu kỳ B tốc độ truyền sóng C độ. TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 ĐẠI HỌC VINH LẦN Bài thi: Khoa học tự nhiên Họ tên: … Môn thi thành phần: Vật Lí Số báo danh: Thời gian: 50 phút LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu Câu Câu Thân thể người nhiệt độ phát xạ loại xạ sau? A Tia từ ngoại B Tia hổng ngoại C Tia D Bức xạ nhìn thấy Hướng dẫn Chọn B Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần dao động pha với gọi A chu kỳ B tốc độ truyền sóng C độ lệch pha D bước sóng Hướng dẫn Chọn D Tần số dao động nhỏ lắc đơn tính biểu thức: A Câu Câu B C Hướng dẫn D Chọn D Trong thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, micro máy phát có tác dụng A tách sóng âm tần khỏi sóng cao tần B biến dao động âm thành dao động điện có tần số C trộn sóng âm tần với sóng cao tần D biến dao động điện thành dao động âm có tần số Hướng dẫn Chọn B Cho lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với độ biến dạng lò xo vị trí cân Chỉ cơng thức chu kỳ dao động A B C Hướng dẫn D Chọn D Câu Một mạch dao động lí tường gồm tụ điện có điện dung cuộn cảm có độ tự cảm dao động điện từ tự Đại lượng A chu kì dao động điện từ tự mạch B tần số dao động điện từ tự mạch C tần số góc dao động điện từ tự mạch D bước sóng điện từ mạch thu Hướng dẫn Chọn B Trang Câu Một máy biến áp có số vịng dây cuộn sơ cấp lớn số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến áp có tác dụng A giảm điện áp mà không thay đổi tần số dòng điện xoay chiều B giảm điện áp giảm tần số dòng điện xoay chiều C tăng điện áp tăng tần số dòng điện xoay chiều D tăng điện áp mà không thay đồi tần số dòng điện xoay chiều Hướng dẫn Chọn A Câu Đơn vị điện vôn A B C J.C Hướng dẫn D Chọn D Câu Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết suất nước có giá trị nhỏ ánh sáng đơn sắc sau đây? A Ánh sáng lục B Ánh sáng đỏ C Ánh sáng vàng D Ánh sáng tím Hướng dẫn Chọn B Câu 10 Âm sắc đặc trưng sinh lí gắn liền với A cường độ âm B mức cường độ âm C đồ thị dao động âm D tần số dao động âm Hướng dẫn Chọn C Câu 11 Một vật dao động điều hịa theo phương trình gọi A pha ban đầu dao động C tần số góc dao động với Đại lượng B li độ dao động D biên độ dao động Hướng dẫn Chọn A Câu 12 Cường độ đòng điện A có giá trị hiệu dụng B C Hướng dẫn D (A) Chọn A Câu 13 Trong khơng khí, chiếu ánh sáng có bước sóng có thề phát ánh sáng huỳnh quang có bước sóng A B C Hướng dẫn vào chất huỳnh quang chất D Chọn B Câu 14 Quạt điện, máy bơm nước thường dùng gia đình A động không đồng pha B động không đồng pha C máy phát điện xoay chiều pha D máy phát điện xoay chiều pha Hướng dẫn Biến điện thành động cơ, công suất nhỏ nên dùng pha Chọn A Trang Câu 15 Gọi h số Plăng, c tốc độ ánh sáng chân không Giới hạn quang điện kim loại có cơng A xác định công thức sau đây? B C Hướng dẫn D Chọn C Câu 16 Hình chiếu chuyển động trịn với bán kính quỹ đạo lên đường kính quỹ đạo A dao động điều hịa với biên độ B dao động điều hòa với biên độ C dao động điều hòa với biên độ D chuyền động thẳng Hướng dẫn Chọn A Câu 17 Hai nguồn sóng pha ban đầu, phát hai sóng kết hợp giao thoa triệt tiêu hồn tồn chúng phải có A biên độ hiệu đường hai sóng số lẻ lần nửa bước sóng B hiệu đường hai sóng số lẻ lần nửa bước sóng C biên độ hiệu đường hai sóng số nguyên lần nửa bước sóng D hiệu đường đí hai sóng số ngun lần bước sóng Hướng dẫn Chọn A Câu 18 Một chất điểm dao động điều hòa với tần số li độ , với tốc độ Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí có theo chiều dương Phương trình dao động vật A C B D Hướng dẫn (rad/s) (cm) Chọn D Câu 19 Một sóng âm lan truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm lượt A lần với Cường độ âm B 1000 lần C Hướng dẫn điểm lần lớn cường độ âm lần D 30 lần Chọn B Câu 20 Một nguồn laze phát ánh sáng đon sắc có bước sóng nguồn A Công suất xạ điện từ Số phôtôn mà nguồn phát giây xấp xi B C Hướng dẫn D Trang (J) Chọn B Câu 21 Dựa vào tác dụng sau tia tử ngoại mà người ta tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại? A nhiệt B gây tượng quang điện C kích thích phát quang D hủy diệt tế bào Hướng dẫn Chọn C Câu 22 Phát biểu sau nói tượng quang dẫn? A Hiện tượng quang dẫn tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu sáng B Năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron tự lớn so với quang điện C Một ứng dụng quan trọng tượng quang dẫn việc chế tạo đèn ống (đèn nêôn) D Trong tượng quang dẫn, êlectron giải phóng khỏi khối chất bán dẫn Hướng dẫn Chọn A Câu 23 Chiếu vào khe hẹp máy quang phổ lăng kính chùm sáng trắng Mặt trời chùm tia sáng A tới buồng tối chùm sáng trắng song song B ló khỏi thấu kính buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc song song C ló khỏi thấu kính buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ D tới hệ tán sắc gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ̣ Hướng dẫn Chọn C Câu 24 Từ thông qua khung dây biến đồi đều, khoảng thời gian xuống A từ thông giảm từ Suất điện động cảm ứng xuất khung có độ lớn B C Hướng dẫn D (V) Chọn D Câu 25 Một hạt bụi tích điện có khối lượng nằm cân điện trường có hướng thẳng đứng xuống có cường độ A B , lấy C Hướng dẫn Điện tích hạt bụi D Chọn C Câu 26 Đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với điện trở mạch vào hiệu điện hiệu điện hai đầu điện trở hai đầu đoạn mạch A B C Đặt hai đầu đoạn D Hiệu điện Trang Hướng dẫn (A) (V) (V) Chọn C Câu 27 Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn khơng khí A dây treo có khối lượng đáng kề B lực căng dây treo C lực cản môi trường D trọng lực tác dụng lên vật Hướng dẫn Chọn C Câu 28 Cho mạch điện xoay chiều gồm có đoạn mạch cuộn cảm điện trở A mắc nối tiếp Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu Với B Điện áp hiệu dụng đoạn mạch chứa C Hướng dẫn D M cân A URL Chọn D UL A 100 B Câu 29 Với công suất truyền đi, tăng điện áp hiệu dụng nơi truyền lên 20 lần cơng suất hao phí đường dây giảm lần? A 400 lần B 20 lần C 40 lần D 100 lần Hướng dẫn Chọn A Câu 30 Trong thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức làm cho biên độ sóng điện từ cao tần (gọi sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số tần số dao động âm tần Cho tần số sóng mang Khi dao động âm tần có tần số thực dao động tồn phần dao động cao tần thực dao động toàn phần? A 1000 dao động B 500 dao động C 1,5 dao động D 1500 dao động Hướng dẫn Chọn D Câu 31 Một máy phát điện xoay chiều pha có cấu tạo hình vẽ bên Biết từ thơng cực đại qua vịng dây phần ứng Vận tốc quay rơto 1500 vịng/phút số vòng dây cuộn dây phần ứng Bỏ qua điện trở cuộn dây Mạch nối với điện trở Trang Tại thời điểm từ thơng qua vịng dây điện trở A 200 vòng Giá trị B 346 vòng , cường độ dòng điện qua C 283 vòng Hướng dẫn (Hz) D 800 vòng (rad/s) (V) Chọn A Câu 32 Trên sợi dây đàn hồi dài nằm ngang có sóng ngang hình sin truyền qua Hình dạng đoạn dây hai thời điểm (nét liền) (nét đứt) có dạng hình vẽ bên Biết Kết luận sau đúng? A Sóng truyền theo chiều ngược với chiều dương với tốc độ B Sóng truyền theo chiều ngược với chiều dương với tốc độ C Sóng truyền theo chiều dương với tốc độ D Sóng truyền theo chiều dương với tốc độ Hướng dẫn (s) với Sóng đường Chọn D truyền sang phải 3ơ đường nên sóng truyền theo chiều dương Câu 33 Đặt điện áp chiều có giá trị vào hai đầu cuộn dây khơng cảm cơng suất tỏa nhiệt cuộn dây Tháo khỏi nguồn chiều đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều cơng suất tiêu thụ trung bình cuộn dây 20 W Cường độ dòng điện tức thời cuộn dây có biểu thức A C B D Hướng dẫn Trang Chọn B Câu 34 Ba lắc lị xo giống có độ cứng li độ , khối lượng dao động điều hòa với Năng lượng dao động ba lắc 50 mJ Biết thời điểm Khi lắc thứ hai lắc thứ ba có động tốc độ vật nặng lắc thứ A B C Hướng dẫn D v1max Tổng hợp ta hình thoi tốc độ với góc hình Cố định hình thoi tốc độ ba lắc thực xoay trục v +Khi hình chiếu lên trục v trùng hình chiếu lên trục v +Khi hình chiếu lên trục v đối hình chiếu 1 v3max v 60° 60° v2max O v lên trục v đạt max Chọn C Câu 35 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, êlectron nguyên tử chuyển động tròn quỹ đạo dừng bán kính quỹ đạo , biết bán kính Bo Coi hạt nhân đứng yên lực hướng tâm tác dụng lên electron lực điện hạt nhân Điện tích nguyên tố , số điện êlectron trạng thái bị kích thích lên quỹ đạo electron tảng hay giảm lượng bao nhiêu? A Tâng mọt lượng gần 12,089 eV C Giảm lượng gần 9,067 eV Nếu động B Tăng lượng gần D Giảm lượng gần Hướng dẫn Vậy động giảm lượng Câu 36 Lần lượt mắc cuộn dây cảm tụ̂ điện nối tiếp với điện trở vào nguồn điện xoay chiều Chọn D người ta thu dòng điện tức thời qua đoạn mạch phụ thuộc vào thời gian nhu hình vẽ Dùng linh kiện mắc vào nguồn điện khơng đổi có suất điện động điện trở khơng đảng kể theo hình đóng khóa để Trang dòng điện qua mạch ổn định Sau mở khóa K để mạch dao động điện từ tự Kể từ ngắt , thời điểm độ lớn điện áp hai bàn tụ A B C Hướng dẫn D x ZL R ZC 3x (V) Từ đến Câu 37 Cho mạch điện hình vẽ Điện áp hai đầu ổn định có biểu thức Chọn C Cuộn dây khơng cảm có độ tự cảm điện trở thay đổi tỷ số khơng thay đổi thay đổi L, tụ điện có điện dung C khơng đổi Các vơn kế nhiệt có điện trở lớn Điều chinh giá trị r A H B tổng số hai vôn kế lớn H C Hướng dẫn H Giá trị a D A 100 UC UrL α B UrL N α/2 Chọn B Câu 38 Một khe hẹp hẹp phát ánh sáng đơn sắc màu đỏ có bước sóng song song với Hai khe cách Chiếu sáng khe Mặt phẳng chứa khe cách Trang quan sát cách mặt phẳng chứa khe đoạn Cố định khe , dịch chuyển khe mặt phẳng chứa chúng theo hướng vng góc với hai khe Khoảng dịch chuyển nhỏ hai khe để vị trí vân sáng trung tâm trùng với vị trí vân sáng ban đầu A B C Hướng dẫn D S Talet b d i D Chọn B Câu 39 Sóng dừng xuất lị xo với sóng dọc Hai phần tử hai điểm dao động mạnh cạnh Trong q trình sóng dừng, khoảng cách , nhỏ Tại thời điểm mà khoảng cách chúng phần tử Phần tử lò xo trạng thái tự nhiên thì tốc độ dao động A nằm khoảng lớn tốc độ và biết Trong trình sóng dừng B C Hướng dẫn D M N điểm bụng liên tiếp ngược pha Khi (rad/s) Lại có P pha M P ngược pha N thời điểm Chọn trục Ox có gốc tọa độ M và (cm/s) Chọn A Câu 40 Con lắc lò xo đặt mặt bàn nằm ngang có hệ số ma sát Vật tích điện đặt toàn hệ dao động điện trường có cường độ điện trường Kéo vật đến vị trí lị xo giãn đoạn bng nhẹ Nếu điện trường có phương thẳng đứng hướng lên tốc độ cực đại vật sau thả 60 Nếu điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống tốc độ cực đại vật sau thả Nếu điện trường có hướng hình vẽ tốc độ cực đại vật sau Trang thả A Tính góc lệch điện trường so với phương thẳng đứng trường hợp B C Hướng dẫn Áp dụng định luật II Niuton vị trí cân D N F α Fms Fđh P (*) Với thay vào (*) được: Chọn C Trang 10 ... A URL Chọn D UL A 10 0 B Câu 29 Với công suất truyền đi, tăng điện áp hiệu dụng nơi truyền lên 20 lần cơng suất hao phí đường dây giảm lần? A 400 lần B 20 lần C 40 lần D 10 0 lần Hướng dẫn Chọn... (rad/s) (cm) Chọn D Câu 19 Một sóng âm lan truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm lượt A lần với Cường độ âm B 10 00 lần C Hướng dẫn điểm lần lớn cường độ âm lần D 30 lần Chọn B Câu 20 Một nguồn... dao động C 1, 5 dao động D 15 00 dao động Hướng dẫn Chọn D Câu 31 Một máy phát điện xoay chiều pha có cấu tạo hình vẽ bên Biết từ thơng cực đại qua vịng dây phần ứng Vận tốc quay rơto 15 00 vịng/phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học vinh 2022 lần 1,

Từ khóa liên quan