0

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã thượng cốc, huyện lạc sơn, tỉnh hòa bình giai đoạn 2014 2016

71 9 0
  • Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã thượng cốc, huyện lạc sơn, tỉnh hòa bình giai đoạn 2014   2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 18:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ MY ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI XÃ THƯỢNG CỐC, HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HỊA BÌNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa mơi trường Khoa : Quản lý Tài ngun Khóa học : 2013 – 2017 Thái Nguyên – 2017 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ MY ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TẠI XÃ THƯỢNG CỐC, HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HỊA BÌNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa mơi trường Lớp : K45 – ĐCMT – N03 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2013 – 2017 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Hà Đình Nghiêm Thái Nguyên – 2017 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CẢM ƠN “Lý thuyết đôi với thực tiễn” phương thức quan trọng cố gắng nỗ lực công tác giảng dạy trường Đại học Xuất phát từ nhu cầu đó, đồng ý khoa Quản lý tài nguyên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực tập tốt nghiệp UBND xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình Thời gian thực tập kết thúc em có kết cho riêng Em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, đặc biệt thầy giáo Th.S Hà Đình Nghiêm - người trực tiếp, tận tình hướng dẫn em hồn thành tốt khố luận tốt nghiệp, người ln cố gắng nghiệp giáo dục đào tạo Em xin gửi lời cảm ơn tới bác, cô chú, anh chị ông tác UBND xã Thượng Cốc nhiệt tình giúp đỡ, bảo để em có thành cơng ngày hơm Cảm ơn gia đình người thân cổ vũ, động viên suốt thời gian thực tập Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm cịn hạn chế nên em khơng thể tránh khỏi sai sót Vì em mong giúp đỡ thầy để khố luận em tốt Một lần em xin chân thành cảm! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Trần Thị My TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Thượng Cốc năm 2016 32 Bảng 4.2 Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng xã Thượng Cốc năm 2016 so với năm 2014 năm 2015 34 Bảng 4.3 Tổng hợp văn xã Thượng Cốc ban hành liên quan đến trình quản lý sử dụng đất từ năm 2014 – 2016 36 Bảng 4.4 Tổng hợp tài liệu hồ sơ địa giới hành xã Thượng Cốc 37 Bảng 4.5 Kết điều tra thu thập đồ xã Thượng Cốc 39 Bảng 4.6 Diện tích đất giao theo đối tượng sử dụng quản lí 41 Bảng 4.7 Kết tổng hợp hồ sơ địa xã Thượng Cốc 43 Bảng 4.8 Tổng hợp kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2014 - 2016 44 Bảng 4.9 Kết thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2016 46 Bảng 4.10 Kết thu ngân sách nhà nước đất đai xã Thượng Cốc giai đoạn 2014 - 2016 47 Bảng 4.11 Tổng hợp kết tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai xã Thượng Cốc giai đoạn 2014-2016 51 Bảng 4.12 Công tác giải khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2014-2016 53 Bảng 4.13 Tổng hợp kết giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vi phạm đất đai giai đoạn 2014 – 2016 53 Bảng 4.14 Đánh giá người dân công tác quản lí nhà nước đất đai xã Thượng Cốc 55 Bảng 4.15 Đánh giá cán cơng tác quản lí nhà nước đất đai xã Thượng Cốc 57 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Chú Giải CP Chính phủ CT-GCNQSDĐ Chỉ thị Thủ tướng-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NĐ - CP Nghị định - Chính phủ TN&MT Tài ngun mơi trường TT - BTNMT Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường QĐ - BTNMT Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường QĐ - UB Quyết định Uỷ ban UBND Uỷ ban nhân dân TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Các văn pháp lý có liên quan đến cơng tác quản lý Nhà nước đất đai 2.1.2 Các quy định có liên quan đến cơng tác quản lý nhà nước đất đai 2.2 Tình hình nghiên cứu cơng tác quản lí đất đai nước giới 18 2.2.1 Tình hình cơng tác quản lý đất đai giới 18 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v 3.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình 24 3.3.2 Đánh giá trạng sử dụng đất xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình giai đoạn 2014-2016 24 3.3.3 Đánh giá công tác quản lý nhà nước đất đai xã Thượng Cốc giai đoạn 2014-2016 theo 15 nội dung luật đất đai 2013 24 3.3.4 Đánh giá hiểu biết người dân đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 25 3.4.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 26 3.4.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu, phương pháp thống kê 26 3.4.4 Phương pháp so sánh 26 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình 27 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 4.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 29 4.2 Đánh giá trạng sử dụng đất xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 – 2016 31 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai xã Thượng Cốc 31 4.2.2 Tình hình biến động đất đai xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình giai đoạn 2014 – 2016 34 4.3 Đánh giá công tác quản lý nhà nước đất đai xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình giai đoạn 2014 – 2016 35 4.3.1 Đánh giá ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực văn 35 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi 4.3.2 Đánh giá xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành 36 4.3.3 Đánh giá khảo sát, đo đạc, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất 37 4.3.4 Đánh giá quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 40 4.3.5 Đánh giá công tác giao đất, thu hồi đất 41 4.3.6 Đánh giá công tác quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất 42 4.3.7 Đánh giá công tác đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 42 4.3.8 Đánh giá thống kê, kiểm kê đất đai 45 4.3.9 Đánh giá xây dựng hệ thống thông tin đất đai 47 4.3.10 Đánh giá công tác quản lý tài đất đai giá đất 47 4.3.11 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 49 4.3.12 Đánh giá tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai 50 4.3.13 Đánh giá phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai 51 4.3.14 Đánh giá công tác giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất đai 52 4.3.15 Đánh giá quản lý hoạt động dịch vụ đất đai 54 4.4 Đánh giá hiểu biết người dân đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai địa bàn xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình 55 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii 4.4.1 Đánh giá hiểu biết cán người dân cơng tác quản lí nhà nước địa bàn xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình 55 4.4.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai địa bàn xã Thượng Cốc 58 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Đề nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề “Tấc đất tấc vàng” câu nói cha ơng ta qua đời đúc rút kinh nghiệm để lại cho cháu Hiện nay, thời kỳ công nghiệp hóa đại hóa đất nước, câu nói nói lên vai trị quan trọng đất đai Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng cơng trình kinh tế, an ninh, quốc phòng Đồng thời đất đai nguồn tài nguyên có hạn số lượng, có vị trí cố định khơng gian Trong thời kì phát triển kinh tế - xã hội dân số tăng nhanh gây sức ép lên nguồn tài nguyên đất quốc gia Vì vậy, đất đai cần sử dụng cách hợp lý, có hiệu quả, tiết kiệm bền vững Từ thấy vai trị cơng tác quản lý nhà nước đất đai quan trọng Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình giúp có nhìn chi tiết tình hình quản lý, sử dụng đất cấu đất đai loại đất từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, sử dụng tốt nguồn đất có, phát triển kinh tế cách hiệu bền vững Xuất phát từ vấn đề trên, trí Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên Khoa Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn thầy giáo Th.S HÀ ĐÌNH NGHIÊM, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá công tác quản lý nhà nước đất đai xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình giai đoạn 2014 - 2016” TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 48 Qua bảng 4.10 cho thấy khoản thu từ đất hàng năm đóng góp phần lớn vào ngân sách xã Với mục tiêu thu - chi ngân sách cân đối, hợp lí tiết kiệm, từ đầu xã có kế hoạch dự tốn chi ngân sách trình Hội đồng nhân dân, nguồn thu từ đất đai đáp ứng tốt nhu cầu chi năm góp phần phát triển kinh tế xã hội xã Trong năm tới, xã Thượng Cốc cần thực biện pháp tăng cao khả thu, quản lý quản lý tài đất đai, tạo nguồn thu từ đất (thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế nhà đất, tiền thuê đất, lệ phí) Tiếp tục đẩy mạnh phương thức sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng sở hạ tầng chủ yếu dự án xây dựng sở hạ tầng khu dân cư (giao thơng, điện, cơng trình phúc lợi công cộng…) Theo Luật đất đai 2013, quy định Bảng giá đất xây dựng định kỳ 05 năm lần công bố công khai vào ngày 01/01 năm đầu kỳ, thay đổi so với quy định định Bảng giá đất UBND cấp tỉnh quy định ban hành hàng năm (công bố vào ngày 01/01của hàng năm) Luật Đất đai 2003 Việc thay đổi quy định giúp cho giá đất ổn định hơn, giúp cho công tác bồi thường giải phóng mặt thực nhanh hơn, khiếu kiện đơn giá bồi thường 4.3.10.2 Hạn chế công tác quản lý giá đất Hiện chế giá đất Nhà nước triển khai nghiêm hình thức, nội dung quy định số điểm bất cập sau - Giá đất Nhà nước quy định khoảng từ 30% tới 60% giá đất chuyển nhượng thực tế thị trường điều kiện bình thường Đây kẽ hở đồng hành với chế xin - cho đất, nguyên nhân hạn chế kết phòng, chống tham nhũng đất đai - Giá đất Nhà nước quy định chưa đủ mức độ chi tiết TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 49 4.3.11 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Quản lý, giám sát việc thực quyền chung người sử dụng đất: Trong trình quản lý giám sát việc thực quyền chung người sử dụng đất, cán địa xã, phường, thị trấn cần nắm quyền chung người sử dụng đất quy định Điều 166, Luật Đất đai 2013 sau: - Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Hưởng thành lao động, kết đầu tư đất - Hưởng lợi ích cơng trình Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp - Được Nhà nước hướng dẫn giúp đỡ việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp - Được Nhà nước bảo hộ người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đất đai - Được bồi thường Nhà nước thu hồi đất theo quy định Luật - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp hành vi khác vi phạm pháp luật đất đai Quản lý, giám sát việc thực nghĩa vụ chung người sử dụng đất: Nghĩa vụ chung người sử dụng đất quy định Điều 170 Luật Đất đai 2013 sau: - Sử dụng đất mục đích, ranh giới đất, quy định sử dụng độ sâu lịng đất chiều cao khơng, bảo vệ cơng trình cơng cộng lịng đất tuân theo quy định khác pháp luật có liên quan TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 50 - Thực kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật - Thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật - Thực biện pháp bảo vệ đất - Tuân theo quy định bảo vệ môi trường, khơng làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp người sử dụng đất có liên quan - Tuân theo quy định pháp luật việc tìm thấy vật lòng đất - Giao lại đất Nhà nước có định thu hồi đất, hết thời hạn sử dụng đất mà không quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng 4.3.12 Đánh giá tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm pháp luật đất đai Trong giai đoạn 2014- 2016, công tác tra đất đai địa bàn xã nói riêng tồn huyện nói chung tập trung thực liệt công tác tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo Nhưng hoạt động tra, kiểm tra, giám sát chưa cụ thể, kịp thời dẫn đến số sai phạm đất đai chưa phát xử lý kịp thời Việc phát xử lý sai phạm thông qua kết tra xã năm cịn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 51 Bảng 4.11 Tổng hợp kết tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai xã Thượng Cốc giai đoạn 2014-2016 (Đơn vị: hộ) Các loại vi phạm Tổng số Năm vụ vi phạm Sử dụng sai mục đích Lấn chiếm Đã xử Chuyển lý nhượng trái phép năm Chưa xử lý năm 2014 30 27 30 2015 32 22 10 32 2016 9 Tổng 71 57 14 71 (Nguồn: UBND xã Thượng Cốc, 2016) Qua bảng 4.11 cho thấy, tổng số vụ vi phạm giai đoạn 2014-2016 71 vụ đó: - Sử dụng sai mục đích 57 vụ chiếm 80,3% tổng số vụ vi phạm - Lấn chiếm 14 vụ chiếm19,7% tổng số vụ vi phạm Tất vụ vi phạm xử lí năm Kết số lượng đơn thư (kể đơn thư vượt cấp) năm gần (2014 - 2016) xã so với xã khác huyện khơng nhiều có xu hướng giảm Tính đến thời điểm kết thúc tra, địa bàn xã gải hết vụ vi phạm năm 2014-2016 4.3.13 Đánh giá phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai Trong giai đoạn 2014-2016 địa bàn xã có gần 40 buổi tuyên truyền sách, chế hỗ trợ Nhà nước thực Bảo hiểm y tế cho người dân; phối hợp với Ban An tồn giao thơng tổ chức 15 buổi tuyên TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 52 truyền Luật Giao thông đường bộ; phối hợp với ngành có liên quan tham gia giải Hiện nay, xã đạt số thành tích Phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai như: - Phổ biến Luật Đất đai văn hướng dẫn thi hành để người sử dụng đất nắm quy định pháp luật lĩnh vực đất đai, qua nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đất đai, hạn chế vi phạm pháp luật đất đai - Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước đất đai, góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn xã - Phổ biến pháp luật đất đai phương tiện thông tin đại chúng - Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ tuyên truyền pháp luật đất đai cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 4.3.14 Đánh giá công tác giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất đai 4.3.14 Thực trạng công tác giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất đai Trên địa bàn xã Thượng Cốc năm qua, dân số tăng nhanh, chế thị trường phát triển mạnh, chuyển biến trình phát triển kinh tế - xã hội làm tăng giá đất Từ dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai thường diễn phức tạp, khó giải Giải việc tranh chấp đất đai, khiếu nại đất đai, tố cáo liên quan đến quản lý sử dụng đất, lĩnh vực nhạy cảm phức tạp Cơng tác hịa giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất đai quan tâm giải kịp TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 53 thời, không để đơn thư tồn đọng, xảy xung đột, khiếu kiện đông người khiếu kiện nhiều lần Bảng 4.12 Công tác giải khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2014-2016 Đơn khởi Năm kiện Khiếu nại Tố cáo Đơn đề xuất kiến nghị 2014 2015 1 2016 1 Tổng (Nguồn: UBND xã Thượng Cốc, 2016) Qua bảng 4.12 cho thấy, địa bàn xã có tổng số 12 trường hợp liên quan đến khiếu nại, tố cáo đất đai giai đoạn 2014-2016 Chủ yếu đơn đề xuất kiến nghị (6 trường hợp), 04 đơn khiếu nại, 01 đơn khởi kiện trường hợp tố cáo đất đai Công tác giải tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất biện pháp nhằm điều chỉnh quan hệ đất đai theo pháp luật, đảm bảo cơng bằng, đồn kết chủ sử dụng đất nâng cao lòng tin nhân dân cấp quyền Bảng 4.13 Tổng hợp kết giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vi phạm đất đai giai đoạn 2014 – 2016 Đã giải (vụ) Xử lý theo Tổng số Hòa giải PL Năm Tổng đơn 2014 2015 2016 Tổng 2 12 (Nguồn: UBND xã Thượng Cốc, 2016 ) Chuyển lên cấp (vụ) 0 1 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 54 Trong giai đoạn 2014-2016, UBND xã Thượng Cốc tiếp nhận 12 đơn đề nghị liên quan đến đất đai công dân Sau tiếp nhận UBND Xã Thượng Cốc thụ lí giải theo quy định, tập chung hịa giải 04 đơn khơng có trường hợp xử lý theo pháp luật Có 01 trường hợp không thuộc thẩm quyền chuyển lên cấp xử lý 4.3.14.2 Hạn chế công tác giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất đai Hiện Ủy ban nhân dân xã Thượng Cốc làm tốt công tác giải tranh chấp đất đai Tuy nhiên, số hạn chế: - Chưa có biện pháp giải dứt điểm gây mâu thuẫn cho người dân - Kéo dài thời gian giải quyết, biện pháp xử lý chậm - Một số trường hợp giải nhiều lần, phức tạp, gây thời gian 4.3.15 Đánh giá quản lý hoạt động dịch vụ đất đai Tại địa bàn xã Thượng Cốc, việc phục vụ người sử dụng đất thực quyền nghĩa vụ trước có hồn tồn UBND cấp huyện thực như: Việc cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa thực hình thức trích lục hồ sơ đất cho người sử dụng đất họ thực quyền mình,… Việc thu ngân sách cho xã từ hoạt động trước khơng có, tương lai có nhiều tiến chuyển sơi động, bước đầu có tác động tích cực như: Các thông tin đất đai đến với người dân cách nhanh chóng, xác, ngồi cịn thể cơng khai quản lý nhà nước đất đai, mang lại nhiều thuận lợi công tác địa phương TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 55 4.4 Đánh giá hiểu biết người dân đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai địa bàn xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình 4.4.1 Đánh giá hiểu biết cán người dân cơng tác quản lí nhà nước địa bàn xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình Bảng 4.14 Đánh giá người dân cơng tác quản lí nhà nước đất đai xã Thượng Cốc Trả lời có Nội dung câu hỏi STT Bác có thường xuyên tiếp cận với văn qui định Nhà nước đất đai hàng năm Trả lời không Số lượng (Người) Tỉ lệ (%) Số lượng (Người) Tỉ lệ (%) 25 45,5 30 54,5 35 63,6 20 36,4 hay không? Bác đọc hay nghe nói vấn đề quản lý nhà nước đất đai chưa? Bác có hiểu thủ tục chuyển nhượng, cho thuê đất khơng? 31 56,4 24 43,6 Bác có hiểu rõ việc thu thuế, thu tiền sử dụng đất không? 49 89,1 10,9 Bác có thấy hài lịng với cách giải vấn đề liên quan đến đất đai thị trấn không? 50 90,9 9,1 54 98,2 1,8 5,5 52 94,5 Nhà bác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa? Các bác có thấy việc cấp GCNQSDĐ phức tạp không ? (Nguồn: Số liệu điều tra cá nhân,2016) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 56 Qua bảng 4.14 cho thấy: Việc hộ gia đình, cá nhân tiếp cận với văn qui định Nhà nước đất đai hàng năm địa bàn xã tương đối thấp (chiếm 45,5%) Số hộ hiểu thủ tục chuyển nhượng, cho thuê đất 31 hộ (chiếm 56,4%) Vấn đề hiểu biết việc thu thuế, thu tiền sử dụng đất tương đối cao 49 hộ (chiếm 89,1%) Mức độ hài lòng người dân cách giải vấn đề liên quan đến đất đai 50 hộ chiếm 90,9% cho thấy công tác quản lý đất đai địa phương tương đối đầy đủ, rõ ràng, rành mạch, vấn đề liên quan đến đất đai giải đa số người dân hiểu hài lịng Cơng tác tiếp dân địa phương tương đối tốt Có 54 hộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chiếm 98,2% Việc cấp giấy chứng nhận địa phương thực tồn xã, cịn lại phần nhỏ có tranh chấp sử dụng sai mục đích nên chưa cấp GCN QSDĐ Nguyên nhân việc hiểu biết người dân cịn hạn chế cơng tác quản lí cịn chậm chưa chặt chẽ Từ đề xuất giải pháp công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân đất đai, nâng cao công tác quản lí tồn xã TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 57 Bảng 4.15 Đánh giá cán công tác quản lí nhà nước đất đai xã Thượng Cốc Câu hỏi STT Công tác quản lý sử dụng đất đai nói chung Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tương Chưa hợp đối hợp lí lí 10 5 Hợp lí Cơng tác tun truyền, phổ biến pháp luật đất đai Ông/ Bà đánh việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai nơi Ông/Bà sinh sống thời gian qua? Ông/Bà có ý kiến quy trình lập quy hoạch kế hoạch sửdụng đất nay? (Nguồn: Theo số liệu điều tra cá nhân,2016) Qua bảng 4.15 cho thấy: - Đa số cán địa bàn xã triển khai đầy đủ nội dung, hoạt động liên quan đến đất đai - Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai địa phương bất cập Điều thể rõ qua việc đánh giá công tác quản lý đất đai địa phương chưa hợp lý (5/15 phiếu, chiếm 33,3%) Để khắc phục điểm yếu công tác quản lý đất đai địa phương cần lắng nghe ý kiến góp ý thẳng thắn cán ngành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 58 điều làm chưa làm địa phương để từ có biện pháp khắc phục - Một phận cán cịn chưa hiểu sâu, kiểu kỹ cơng tác quản lý đất đai vấn đề lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác cấp GCN QSDĐ, cần giúp cán ngành hiểu kỹ hiểu sâu cơng việc thơng qua lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ từ làm tốt cơng tác quản lý đất đai - Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai theo phong trào, chưa cụ thể, tỉ mỉ (5 phiếu) nên chưa phát huy tác dụng hiệu 4.4.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai địa bàn xã Thượng Cốc Xuất phát từ tình hình thực tế xã, với số khó khăn, tồn vấn đề quản lý sử dụng đất, xin đưa số giải pháp nhằm để nâng cao hiệu công tác quản lý sử dụng đất đai địa bàn xã Thượng Cốc sau: - Giải pháp tuyên truyền: Cần coi trọng phổ biến cho người dân nắm luật đất đai, chủ trương sách Đảng nhà nước đất đai Đây biện pháp hữu hiệu nhằm làm cho người sử dụng đất thấy ý nghĩa việc sử dụng đất, hiểu luật chấp hành theo luật - Giải pháp công tác cán bộ: Mở lớp tập huấn nghiệp vụ chun mơn cho cán địa chính, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, đồng thời mời lãnh đạo chủ chốt tham gia để biết rõ trách nhiệm việc quản lý sử dụng đất đai địa phương Về số lượng cán quản lý đất đai xã chưa đáp ứng với nhiệm vụ ngày nhiều tình hình nay, cần quan tâm đến TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 59 nhân lực địa chính, có đáp ứng u cầu công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn xã tốt Nâng cao trình độ chun mơn cho cán địa cách cho cán địa tham gia lớp tập huấn huyện tổ chức, tăng cường áp dụng tin học vào công tác quản lý Đầu tư trang thiết bị cần thiết, tăng cường áp dụng tin học, tập huấn phần mềm quản lý đất đai cho cán địa xã - Giải pháp quản lí: Cần tăng cường đợt tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất đai địa phương đồng thời xử lí nghiêm minh trường hợp vi phạm sử dụng đất đai TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua việc nghiên cứu tình hình quản lý nhà nước đất đai địa bàn xã Thượng Cốc giai đoạn 2014 - 2016, xin đưa kết luận sau: - Thượng Cốc xã có vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, giao lưu, buôn bán với xã khác Với tổng diện tích tự nhiên 1.429,34 ha, đất đai, khí hậu - thời tiết thuận lợi, nguồn nước dồi thích hợp cho phát triển nơng nghiệp Tốc độ phát triển kinh tế cao, cấu ngành kinh tế dần chuyển đổi phù hợp Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ - Công tác quản lý sử dụng đất phường có thay đổi rõ rệt, dần vào ổn định Hiện nay, xã tiến hành kiểm tra, rà soát chỉnh lý lại thực trang sử dụng đất so với đồ số - Công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm thực UBND xã Thượng Cốc triển khai thực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 - Đã tổ chức nhiều văn pháp luật đảm bảo công tác quản lí đất đai ổn định địa bàn Việc ban hành văn pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực phường có nhiều cố gắng, triển khai đến sở tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán - Hồ sơ, đồ địa giới hành lưu cấp khai thác có hiệu - Trên địa bàn toàn xã gồm 59 tờ đồ, đồ trạng sử dụng đất, đồ địa chính, đồ quy hoạch sử dụng đất TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 61 - UBND xã Thượng Cốc phối hợp với UBND huyện Lạc Sơn quan chuyên môn tiến hành giao đất theo đối tượng sử dụng đối tượng quản lý với tổng diện tích 1.429,34 - Trong giai đoạn 2014-2016 toàn xã cấp 408 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định pháp luật - Hệ thống thông tin đất đai dần triển khai nhiên nghèo nàn - Cơng tác quản lí tài đất đai triển khai quy định Tổng thu ngân sách giai đoạn 2014 - 2016 348.000.000 nghìn đồng - UBND xã quan tâm đến việc quản lí, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất đảm bảo cho trình sử dụng đất đạt hiệu - UBND xã tiến hành tra giải 71 vụ vi phạm đất đai - Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục đẩy mạnh, tổ chức lớp tập huấn kiến thức - Trên địa bàn xã có tổng số 12 trường hợp liên quan đến khiếu nại, tố cáo đất đai giai đoạn 2014 - 2016 - Hoạt động dịch vụ đất đai thực hiệu 5.2 Đề nghị Trong trình nghiên cứu tình hình quản lý nhà nước đất đai địa bàn xã Thượng Cốc, xin phép có số đề nghị sau: - Tăng cường cơng tác quản lí đất đai - Đẩy mạnh chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai đến người dân địa phương, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật đất đai - Đảm bảo lợi ích người dân tham gia hoạt động liên quan đến đất đai, khuyến khích người dân đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Cần tăng biên chế cho cán địa để đảm bảo hồn thành tốt nhiệm vụ giao TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Bộ luật Dân (2005), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội.quốc gia Hà Nội Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai Nguyễn Đình Bồng (2012), Quản lý đất đai Việt Nam (1945-2010) Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội Nguyễn Khắc Thái Sơn (2015), Bài giảng pháp luật đất đai Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Lợi, năm 2014, giảng “Đăng kí - Thống kê đất đai”, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định hồ sơ địa UBND xã Thượng Cốc, 2016 Báo cáo thống kê, kiểm kê diện tích đất đai UBND xã Thượng Cốc, 2016 Báo cáo biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng năm 2016 so với năm 2015 2014 10 UBND xã Thượng Cốc, 2014 - 2016, văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực văn II TÀI LIỆU TRÊN MẠNG 11 Báo cáo kết thực nhiệm vụ 05 năm 2010-2015, Sở tài nguyên môi trường, Uỷ ban nhân dân Tỉnh Hịa BÌnh, website: http://www.hoabinh.gov.vn 12 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm 1992 http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail aspx?itemid=11243 13 Chính Phủ, 2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai 2013 http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghidinh43-2014-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dat-dai-230680.aspx TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình 3.3.2 Đánh giá trạng sử dụng đất xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình giai đoạn 2014- 2016 3.3.3 Đánh giá công tác quản lý nhà nước đất đai xã Thượng Cốc giai đoạn 2014- 2016. .. quát Đánh giá công tác quản lý nhà nước đất đai xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2016 đưa giải pháp quản lý có hiệu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng quản lý. .. xã hội xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình 24 3.3.2 Đánh giá trạng sử dụng đất xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hịa Bình giai đoạn 2014- 2016 24 3.3.3 Đánh giá công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã thượng cốc, huyện lạc sơn, tỉnh hòa bình giai đoạn 2014 2016 ,