0

THÍ NGHIỆM và ĐĂNG KIỂM bộ môn cơ KHÍ

60 13 0
 • THÍ NGHIỆM và ĐĂNG KIỂM                                    bộ môn cơ KHÍ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 18:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT PHÂN HIỆU TẠI TP.HCM KHOA CƠ KHÍ  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM GVHD : GV: Nguyễn Thành Công GV: Vũ Văn Định SVTH : Nông Phước Thạnh - 5951040220 Nguyễn Trường Vũ - 5951040251 Lê Thanh Toàn - 5951040235 Nguyễn Thanh Nghiêm - 5951040186 LỚP : Kỹ Thuật Ơ Tơ 1-K59 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Lời nói đầu Nâng cao chất lượng xe buýt độ tiện nghi, an toàn nội dụng quan trọng, cấp thiết cần phải thử nghiệm đánh giá Trong đó, việc đo đánh giá mức độ rung động, tiếng ồn xe phát triển nhằm so sánh lại kết tính tốn, thiết kế, mô cần thiết Đồng thời, đánh giá sai sót q trình thi cơng xe mẫu Ngoài ra, thử nghiệm đánh giá rung động, tiếng ồn đưa giải pháp cải tiến, từ nâng cấp để hướng đến mục tiêu sau: - Nâng cao độ thoải mái hành khách - Đảm bảo tính an tồn vận hành cung đường - Hoạt động bền bỉ điều kiện khắc nghiệt Đối tượng thí nghiệm: Nghiên cứu độ rung động, độ ồn xe buýt 56 Nội dung báo cáo hoàn thành hướng dẫn thầy Nguyên Thành Công thầy Vũ Văn Định Bộ môn khí ơtơ – Đại học Giao Thơng Vận Tải phân hiệu Thành Phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 Nhóm sinh viên thực Nhóm TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nhận xét của GVHD TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC PHẦN 1: ĐÔ ĐỘ ỒN – ĐỘ RUNG I THÔNG SỐ XE BUS .1 1.2 Lộ trình .2 II MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, QUY TRÌNH THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM 2.1 Đo độ ồn 2.1.1 Mục đích thí nghiệm 2.1.2 Nội dung thí nghiệm .2 2.1.3 Qui trình tiến hành thí nghiệm .3 2.1.3.1 Thông tin ứng đụng đo độ ồn 2.1.3.2 Kết thí nghiệm 2.1.3.3 Nhận xét .10 2.2 Đo độ rung 10 2.2.1 Mục đích thí nghiệm 10 2.2.2 Nội dung thí nghiệm 10 2.2.3 Qui trình tiến hành thí nghiệm 11 2.2.3.1 Thông tin ứng đụng đo độ rung 11 2.2.3.2 Kết thí nghiệm 11 2.1.3.3 Nhận xét .18 III ẢNH MÌNH CHỨNG 18 PHẦN 2: QUI TRÌNH ĐĂNG KIỂM XE 19 IV MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 19 4.1 Cục đăng kiểm Việt Nam (VR) 19 4.2 Trung tâm đăng kiểm xe giới .19 4.3 Kiểm định 19 V CHU KỲ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 19 VI GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM KIỂM 20 6.1 Tổng quan trung tâm đăng kiểm XCG 5015D .20 6.2 Vị trí quy mơ 21 6.3 Các dây chuyền kiểm định 22 6.3.1 Khu vực kiểm tra khí xả, độ ồn 22 6.3.2 Khu vực kiểm tra phanh, trượt ngang 22 6.3.3 Khu vực kiểm tra gầm 23 6.3.4 Khu vực kiểm tra đèn 24 6.3.4 Khu vực văn phòng 24 6.3.5 Bãi đậu xe 25 6.3.6 Một số thiết bị kiểm định 25 6.4 Chính sách chất lượng .25 6.5 Mục tiêu chất lượng 26 VII QUY TRÌNH ĐĂNG KIỂM .26 7.1 Thủ tục đăng kiểm 26 7.2 Nội dung đăng kiểm 27 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 7.2.1 Công đoạn 1: Kiểm tra tổng quát .27 7.2.2 Kiểm tra phần phương tiện 36 7.2.2 Công đoạn 2: Kiểm tra khí xả tiếng ồn 42 7.2.2.1 Kiểm tra khí xả 42 7.2.2.2 Kiểm tra độ ồn .44 7.2.3 Công đoạn 3: Kiểm tra hiệu phanh trượt ngang .45 7.2.4 Công đoạn 4: Kiểm tra phần xe 49 VIII ẢNH CỦA NHÓM 55 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ PHẦN 1: ĐƠ ĐỘ ỒN – ĐỘ RUNG I Thông số xe bus 1.1 Thông số hình học Hình 1.1 Bản vẽ tuyến hình xe buýt 56 1.2 Lộ trình - Địa điểm: KTX Đại Học Giao Thông Vận Tải Phân hiệu TP Hồ Chí Minh đến Cơng Viên Gia Định TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ II Mục đích, nội dung, quy trình thực thí nghiệm 2.1 Đo độ ồn 2.1.1 Mục đích thí nghiệm - Để đánh giá độ ồn xe buýt so với tiêu chuẩn độ ồn quy định 2.1.2 Nội dung thí nghiệm - Đo độ ồn xe bus 56 đỗ - Đo độ ồn xe bus 56 xe bắt đầu tăng tốc - Đo độ ồn xe bus 56 xe chạy ổn định + Đo vị trí hàng ghế đầu + Đo vị trí hàng ghế + Đo vị trí hàng ghế sau - Đo độ ồn xe bus 56 xe dừng đón hành khách trạm 2.1.3 Qui trình tiến hành thí nghiệm 2.1.3.1 Thơng tin ứng đụng đo độ ồn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ - Ứng dụng đo mức âm (hoặc SPL) hiển thị giá trị decibel cách đo tiếng ồn môi trường, hiển thị giá trị dB đo nhiều dạng khác - Tính năng, đặc điểm: + Biểu thị decibel thước đo + Hiển thị tham chiếu tiếng ồn + Hiển thị giá trị decibel tối thiểu / avg / max + Hiển thị decibel theo đường đồ thị + Hiển thị thời gian trơi qua decibel + Có thể hiệu chỉnh decibel cho thiết bị 2.1.3.2 Kết thí nghiệm a Đo độ ồn xe bus 56 xe đỗ - Tốc độ: - Giá trị đo 53.6 53.2 52.9 53.1 52.6 Độ ồn(dB) 52.7 53.7 56.4 55.9 56.9 54.6 58.4 58.3 58.1 59.2 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ 53.4 57.3 53.9 52.4 53.8 51.7 Min= 51.7dB, Max= 60.5 dB 60.2 60.5 59.3 - Biểu đồ: b Đo độ ổn xe buýt 56 bắt đầu tăng tốc - Lần 1: + Tốc độ: + Giá trị đo được: 59.8 60 61.6 59.9 59.1 62.1 66.4 62.8 Min=59.1 dB, Max= 75.4 dB Độ ồn(dB) 66.2 66.8 65.7 69.2 68.3 62.9 66.1 70 63.4 66.3 69.1 70.3 75.4 75.1 74.3 71.9 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ + Biểu đồ: - Lần 2: + Tốc độ: + Giá trị đo được: 64.6 66.8 66.1 68.2 69.1 70.2 71.3 71.2 Min= 64.6 dB, Max= 77.8 Db Độ ồn(dB) 72.3 71.6 77.2 77.8 76.1 72.9 74.6 75.9 76.2 76.9 75.3 74.6 77.0 76.8 77.1 77.5 + Biểu đồ: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM 3.2 Sự làm việc BỘ MƠN CƠ KHÍ c) Chảy dầu thành giọt X     d) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng   X   a) Khó thay đổi số   X   b) Tự nhảy số   X   a) Không kiểu loại, không chắn, rạn, nứt   X   b) Cong vênh X     a) Không kiểu loại   X   b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phịng lỏng, lắp đặt khơng chắn     X c) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng, cong vênh     X d) Then hoa, trục chữ thập, ổ đỡ bị rơ   X   đ) Hỏng khớp nối mềm   X   e) Ổ đỡ trung gian nứt, khơng chắn   X   g) Có dấu vết cọ sát vào phận khác xe   X   Đỗ xe a) Không kiểu loại hầm kiểm tra quan sát b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt không chắn   X       X c) Chảy dầu thành giọt   X   d) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng     X đ) Nắp che đầu trục không đầy đủ, hư X     Ra vào số để kiểm tra 3.2 Cần điều Ra vào số khiển số quan sát 3.3 Các đăng (**)   Tình trạng chung làm việc Đỗ xe hầm kiểm tra; quan sát kết hợp dùng tay lay lắc, xoay trục đăng 3.4 Cầu xe (**)   Tình trạng chung 41 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ hỏng 7.2.2 Cơng đoạn 2: Kiểm tra khí xả tiếng ồn 7.2.2.1 Kiểm tra khí xả a Tổng quan - Công đoạn công đoạn kiểm tra hàm lượng chất độc hại khí thải thải môi trường Sử dụng thiết bị phân tích khí thải thiết bị đo số vịng quay động theo quy định Thực quy trình đo chế độ không tải theo TCVN 6204 b Thiết bị kiểm tra - Thiết bị phân tích khí xã - Thiết bị kiểm tra độ đục khí xã động Diesel MDO - Thiết bị kiểm tra khí xã động xăng MGT5 - Thiết bị đo độ khói - Thiết bị đo độ ồn phương tiện (Quest 2100) âm lượng cịi - Máy tính trung tâm xử lí số liệu c Quy trình kiểm tra - Nhập thông số tốc độ động xe - Nhập nhiệt độ dầu( thường nằm khoảng từ 60-90 tốt kết xác) - Cắm thiết bị đo khí xã vào ống bô xã xe cảm biến động xe 42 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ Hình 7.2 Thiết bị kiểm tra khí xả - Tiến hành đạp ga để kiểm tra RPM cầm chừng RPM cực đại - Đạp ga để kiểm tra tăng tốc khí xã (đạp ga thả bàn đạp ga để đo, tiến hành lần để thu kết quả; lưu ý đạp ga phải đều, RPM không chênh lệch 10% kết lần đạp) 43 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ d Đọc kết - Nếu tốc độ vịng quay khơng lệch q 10% kết ghi nhận Số vịng quay không tải động không nằm phạm vi quy định nhà sản xuất lớn 1000 vịng/phút - Độ đục khí xã đo theo mức quy định: Nồng độ HC (C6H14 hoặc tương đương) lớn hơn: + 1200 phần triệu (ppm) thể tích động kỳ; + 7800 phần triệu (ppm) thể tích động kỳ; + 3300 phần triệu (ppm) thể tích động đặc biệt - Nếu đạt nhập thơng số kỹ thuật, thơng tin hành xe giới vào Chương trình Quản lý kiểm định in Phiếu lập Hồ sơ phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thơng tư này; khơng đạt hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại 7.2.2.2 Kiểm tra độ ồn a Tổng quan - Công đoạn công đoạn kiểm tra cường độ âm còi xe Kiểm tra thiết bị đo âm lượng nhận thấy độ ồn lớn; Thực đo tiếng ồn động gần ống xả theo phương pháp đo độ ồn xe đỗ quy định tiêu chuẩn TCVN 7880:2008 ; đo chênh lệch lần đo không vượt dB(A), chênh lệch độ ồn độ ồn trung bình lần đo khơng nhỏ dB(A) b Thiết bị kiểm tra - Thiết bị phân tích khí xã + Thiết bị kiểm tra độ đục khí xã động Diesel MDO + Thiết bị kiểm tra khí xã động xăng MGT5 - Thiết bị đo độ khói - Thiết bị đo độ ồn phương tiện (Quest 2100) âm lượng cịi - Máy tính trung tâm xử lí số liệu c Quy trình đăng kiểm - Độ ồn trung bình sau hiệu chỉnh vượt giới hạn sau đây: + Ơ tơ con, tơ tải, ô tô chuyên dùng ô tô khách hạng nhẹ, xe lam, xích lơ máy có khối lượng tồn theo thiết kế G £ 3500 kg: 103 dB(A) + Ơ tơ tải, tơ chun dùng tơ khách có khối lượng toàn theo thiết kế G > 3500 kg cơng suất có ích lớn động P £ 150 (kW): 105 dB(A); 44 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ + Ơ tơ tải, tơ chun dùng tơ khách có khối lượng tồn theo thiết kế G > 3500 kg cơng suất có ích lớn động P > 150 (kW): 107 dB(A); + Ơ tơ cần cẩu phương tiện giới đường có cơng dụng đặc biệt: 110 dB(A) 7.2.3 Công đoạn 3: Kiểm tra hiệu phanh trượt ngang Khiếm khuyết, hư hỏng Hạng mục Nội dung kiểm STT kiểm tra tra MiD MaD DD Công đoạn : Kiểm tra hiệu phanh trượt ngang Trượt ngang Trượt ngang Trượt ngang bánh xe dẫn bánh xe dẫn bánh dẫn hướng hướng hướng vượt 5mm/m Sự làm việc a) Lực phanh hiệu phanh khơng tác động hay nhiều bánh xe; b) Lực phanh biến đổi bất Sự làm việc thường; c) Chậm bất thường hoạt động cấu phanh bánh xe Hiệu phanh a) Hệ số sai băng thử lệch lực phanh hai bánh trục (KSL) lớn 25%; b) Hiệu phanh tồn xe (KP) khơng đạt mức giá trị tối thiểu quy định loại phương tiện sau: - Ơ tơ tải; tơ chun dùng có khối lượng 45 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ Hiệu phanh đường thân không lớn 12.000 kg tơ chở người: 50%; - Ơ tơ tải; tơ chun dùng có khối lượng thân lớn 12.000 kg; ô tô đầu kéo; sơ mi rơ mc; rơ mc đồn xe tơ sơ mi rơ moóc: 45% a) Khi phanh quỹ đạo chuyển động xe lệch 8o so với phương chuyển động ban đầu xe lệch khỏi hành lang phanh 3,50 m; b) Quãng đường phanh (SPh) vượt giá trị tối thiểu sau: - Ơ tơ con, kể tơ chun dùng có số chỗ (kể người lái) đến 09 chỗ: 7,2 m - Ô tơ tải; tơ chun dùng có khối lượng tồn không lớn 46 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM Sự làm việc hiệu phanh đỗ Sự hoạt động BỘ MÔN CƠ KHÍ Khơng có tác dụng phanh Sự làm việc bên bánh xe Hiệu phanh a) Thử đỗ đường: quãng đường phanh lớn m; b) Thử mặt dốc 20%: phanh đỗ không giữ xe đứng yên mặt dốc; c) Thử băng thử phanh: hiệu phanh đỗ nhỏ 16% Sự hoạt động trang thiết bị phanh khác 8.000 kg; tơ chở người có số chỗ (kể người lái) 09 chỗ có tổng chiều dài không lớn 7,5 m: 9,5 m - Ơ tơ tải; tơ chun dùng có khối lượng tồn lớn 8.000 kg; tơ chở người có số chỗ (kể người lái) 09 chỗ có tổng chiều dài lớn 7,5 m: 11 m 47 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ Phanh chậm dần động Hệ thống không hoạt động Hệ thống chống hãm cứng a) Thiết bị cảnh báo bị hư hỏng; b) Thiết bị cảnh báo báo hiệu có hư hỏng hệ thống Phanh sơ mi rơ mc khơng tự động tác động ngắt kết nối trang thiết bị phanh khác Phanh tự động sơ mi rơ mc 7.2.4 Cơng đoạn 4: Kiểm tra phần xe STT Hạng mục kiểm tra Nội dung kiểm tra MiD Khiếm khuyết, hư hỏng MaD DD Công đoạn : Kiểm tra phần xe Khung liên kết móc kéo Khung liên kết Tình trạng chung Móc kéo Cóc, chốt hãm bị kẹt a) Không kiểu loại; b) Nứt, gẫy, biến dạng, cong vênh mức nhận biết mắt; c) Liên kết không chắn; d) Mọt gỉ làm ảnh hưởng tới kết cấu a) Không kiểu loại, lắp đặt không chắn; b) Nứt, gãy, biến dạng, q mịn; c) Cóc, chốt hãm tự mở; d) Xích, cáp bảo hiểm (nếu có) lắp đặt khơng chắn 48 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM Dẫn động phanh BỘ MƠN CƠ KHÍ Dẫn động phanh Ống cứng, ống mềm Dây cáp, kéo, cần đẩy, liên kết a) Không kiểu loại, lắp đặt khơng vị trí, khơng chắn; b) Có dấu vết cọ sát vào phận khác xe; d) Ống cứng biến dạng, mòn; ống mềm bị rạn, vặn xoắn, mòn, ống ngắn a) Không kiểu loại, lắp đặt không vị trí, khơng chắn; b) Có dấu vết cọ sát vào phận khác xe; c) Rạn, nứt, biến dạng, mòn, gỉ; đ) Cáp bị đứt sợi, thắt nút, kẹt, chùng c) Ống, chỗ kết nối bị rò rỉ; ống cứng bị rạn, nứt, mọt gỉ; ống mềm bị nứt, phồng rộp d) Thiếu chi tiết kẹp chặt phòng lỏng lỏng Đầu nối cho phanh rơ moóc Cơ cấu tác động (bầu phanh xi lanh a) Không kiểu loại, lắp đặt không chắn; b) Khóa, van tự đóng bị hư hỏng; c) Khóa, van khơng chắn, lắp đặt khơng đúng; d) Bị rị rỉ a) Khơng kiểu loại, 49 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ phanh) lắp đặt khơng chắn; b) Rạn, nứt, vỡ, biến dạng, mòn; c) Bị rị rỉ; d) Khơng đủ chi tiết lắp ghép, phịng lỏng Bơm chân khơng, máy nén khí, van bình chứa mơi chất: a) Khơng đầy đủ, khơng kiểu loại, lắp đặt không đúng, không chắn Bơm chân khơng, b) Áp suất máy nén khí, bình giảm rõ rệt, chứa, van an nghe rõ toàn, van xả tiếng rị nước: (chỉ kiểm tra khí; bình chứa, van c) Bình an tồn, van xả nước chứa rạn, đánh giá) nứt, biến dạng, mọt gỉ; d) Các van an tồn, van xả nước,khơn g có tác dụng Các van phanh a) Không kiểu loại, lắp 50 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ đặt khơng đúng, khơng chắn; b) Bị hư hỏng, rò rỉ Trợ lực phanh, xi Nắp bình chứa lanh phanh dầu phanh khơng kín bị Dẫn động phanh đỗ Dây cáp, kéo, cần đẩy, liên kết Dẫn động ly hợp Ly hợp Tình trạng chung b) Trợ lực hư hỏng, khơng có tác dụng; d) Thiếu dầu phanh, đèn báo dầu phanh sáng a) Không kiểu loại, lắp đặt không chắn; c) Xi lanh phanh hư hỏng, rị rỉ a) Khơng kiểu loại, lắp đặt khơng vị trí, khơng chắn; b) Có dấu vết cọ sát vào phận khác xe; c) Rạn, nứt, biến dạng, mòn, gỉ; đ) Cáp bị đứt sợi, thắt nút, kẹt, chùng lỏng d) Thiếu chi tiết kẹp chặt phòng lỏng a) Không kiểu loại, lắp đặt không chắn; c) Khơng đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phịng lỏng; d) Rị rỉ mơi chất; đ) Các chi tiết nứt, gãy, biến 51 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ dạng Khớp cầu khớp chuyển hướng Tình trạng chung a) Không kiểu loại; d) Thủng, rách, vỡ vỏ bọc chắn bụi b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phịng lỏng, lắp đặt khơng chắn; c) Nứt, gãy, biến dạng Sự làm việc b) Khớp cầu, khớp chuyển hướng rơ, lỏng, bị giật cục a) Bị bó kẹt di chuyển Tình trạng chung i) Bánh xe khơng quay trơn, bị bó kẹt, cọ sát vào phần khác; k) Moay rơ Khớp cầu khớp chuyển hướng Moay bánh xe Bộ phận đàn hồi (nhíp, lị xo, xoắn) Bộ phận đàn hồi (Nhíp, lị xo, xoắn Hệ thống treo khí Hệ thống treo khí b) Độ võng tĩnh lớn tượng mỏi phận đàn hồi a) Không kiểu loại, số lượng, lắp đặt sai, không chắn; c) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng; d) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phịng lỏng đ) Ắc nhíp rơ, lỏng a) Không đầy đủ, không kiểu 52 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ loại, lắp đặt khơng chắn; b) Hệ thống không hoạt động; c) Hư hỏng phận ảnh hưởng đến chức hệ thống Giảm chấn 10 11 Giảm chấn a) Không đầy đủ, không kiểu loại, lắp đặt không chắn; b) Không có tác dụng; d) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng; chi tiết cao su bị vỡ nát Khớp nối a) Không đầy đủ, không kiểu loại, lắp đặt không chắn; b) Không đầy đủ, hư hỏng vỏ bọc chắn bụi; c) Các chi tiết bị nứt, gẫy, biến dạng; d) Rơ, mòn Các đăng a) Không kiểu loại; d) Then hoa, trục chữ thập, ổ đỡ bị rơ; đ) Hỏng khớp nối mềm; e) Ổ đỡ trung gian nứt, không chắn; g) Có dấu vết cọ sát vào phận Các khớp nối hệ thống treo Các đăng c) Rò rỉ dầu; b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phịng lỏng, lắp đặt khơng chắn; c) Các chi tiết nứt, 53 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ khác xe; 12 Tình trạng chung c) Chảy dầu thành giọt a) Không kiểu loại, lắp đặt không chắn; b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng; d) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng Cầu xe đ) Nắp che đầu trục không đầy đủ, hư hỏng a) Không kiểu loại; c) Chảy dầu thành giọt; b) Mọt gỉ, rách, rị rỉ khí thải a) Không đầy đủ, lắp đặt không chắn Hộp số 13 Cầu xe 14 Hệ thống Hệ thống dẫn khí dẫn khí xả, bầu giảm âm xả, bầu giảm âm gãy, biến dạng, cong vênh b) Không đầy đủ, hư hỏng chi tiết lắp ghép, phòng lỏng, lắp đặt không chắn; d) Các chi tiết nứt, gãy, biến dạng 54 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ VIII Ảnh nhóm 55 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ hỏng 7.2.2 Cơng đoạn 2: Kiểm tra khí xả tiếng ồn 7.2.2.1 Kiểm tra khí xả a Tổng quan - Công đoạn công đoạn kiểm tra hàm lượng chất độc hại khí thải... Khu vực kiểm tra khí xả, độ ồn Hình 6.3 Khu vực kiểm tra khí xả, độ ồn 20 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ Hình 6.3 Động xe 6.3.2 Khu vực kiểm tra... đến Cơng Viên Gia Định TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com THÍ NGHIỆM VÀ ĐĂNG KIỂM BỘ MƠN CƠ KHÍ II Mục đích, nội dung, quy trình thực thí nghiệm 2.1 Đo độ ồn 2.1.1 Mục đích thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: THÍ NGHIỆM và ĐĂNG KIỂM bộ môn cơ KHÍ ,