0

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng bảo quản nước rau má tươi

94 6 0
  • Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng bảo quản nước rau má tươi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 09:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG TRẦN ĐỨC TÍN KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN KHẢ NĂNG BẢO QUẢN NƯỚC RAU MÁ TƯƠI Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Cần Thơ, 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tên đề tài: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN KHẢ NĂNG BẢO QUẢN NƯỚC RAU MÁ TƯƠI Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Tống Thị Ánh Ngọc Trần Đức Tín MSSV: LT08204 Lớp: CB0808L1 Cần Thơ, 2010 Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Luận văn đính kèm theo đây, v ới tựa đề tài: “Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến khả bảo quản nước rau má tươi” Trần Đức Tín thực báo cáo hội đồng chấm luận văn thông qua Giáo viên hướng dẫn Giáo viên phản biện Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2010 Chủ tịch hội đồng Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Giáo viên phản biện Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan cơng tr ình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn Trần Đức Tín Chun ngành Cơng nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ LỜI CẢM ƠN  Luận văn tốt nghiệp kết thời gian dài học tập, nghiên cứu đúc kết kiến thức học kỹ tích lũy Tuy nhiên để hồn thành tốt luận văn khơng có nổ lực th ân mà cịn có giúp đỡ nhiều quý thầy cô, người thân bạn bè Em xin chân thành cảm ơn cô Tống Thị Ánh Ngọc - giảng viên môn Công Nghệ Thực Phẩm, Khoa Nông Ngh iệp Sinh Học Ứng Dụng , trường Đại học Cần Thơ tận tình dạy bảo, động viên tạo điều kiện cho chúng em thực hoàn thành trình nghiên c ứu Và em xin chân thành cảm ơn cô Bùi Thị Quỳnh Hoa, thầy Nguyễn Bảo Lộc Dương Kim Thanh tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất thầy cô môn Công Nghệ Thực Phẩm, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, tr ường Đại học Cần Thơ tận tình dạy bảo giúp em có vốn kiến thức chuyên ngành để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2010 Sinh viên thực Trần Đức Tín Chun ngành Cơng nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng i Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ TÓM LƯỢC  Với mục đích tạo sản phẩm từ n ước rau má xác định khoảng nhiệt độ thích hợp nhằm kéo dài thời gian bảo quản nước rau má tươi Trên sở đó, đề tài “Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến khả bảo quản nước rau má tươi” thực Nội dung gồm có: Khảo sát tỉ lệ phối chế thích hợp đường mật ong nhằm tạo sản phẩm có hài hịa mùi vị, với tỉ lệ phối chế lần l ượt là: 14% đường, 10% đường + 1% mật ong, 10% đường + 3% mật ong, 10% đường + 5% mật ong, 10% đường + 7% mật ong, 10% đường + 9% mật ong Kết cho thấy n ước rau má phối chế với đường 14% sản phẩm có hương vị hài hòa điểm cảm quan cao Khảo sát biến đổi chất lượng sản phẩm nhiệt độ bảo quản khác theo thời gian bảo quản, nhiệt độ bảo quản gồm: ± 1oC; ± 1oC; 10 ± 1oC 15 ± 1oC Kết bảo quản nhiệt độ ± 1oC có tiêu tốt vi sinh chất lượng (pH, màu sắc, cảm quan, …) bị biến đổi trình bảo quản Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng ii Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 TỔNG QUAN .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU RAU MÁ 2.1.1 Nguồn gốc .2 2.1.2 Đặc điểm 2.1.3 Giá trị dinh dưỡng rau má 2.1.4 Công dụng rau má .3 2.1.5 Tình hình sử dụng sản xuất rau má Việt Nam giới 2.2 MỘT SỐ LOÀI VI SINH VẬT HIỆN DIỆN TRÊN RAU MÁ VÀ SẢN PHẨM NƯỚC RAU MÁ 2.2.1 Coliforms .4 2.2.2 Escherichia coli (E coli) 2.3 CÁC CHẤT SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN RAU MÁ 2.3.1 Nước 2.3.2 Đường 2.3.3 Mật ong 2.4 MỘT SỐ HÓA CHẤT HỖ TRỢ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN NƯỚC RAU MÁ TƯƠI .9 2.4.1 Acid citric 2.4.2 Khử trùng dụng cụ chlorine 12 2.5 SƠ LƯỢC VỀ CÁC SẢN PHẨM NƯỚC ÉP RAU QUẢ 13 2.5.1 Các dạng nước ép rau sản xuất công nghiệp 14 2.5.2 Yêu cầu nguyên liệu 14 2.5.3 Các dạng hư hỏng phương pháp bảo quản nước 14 2.6 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN NƯỚC RAU QUẢ 15 2.6.1 Bao bì 15 2.6.2 Ảnh hưởng nhiệt độ thấp trình bảo quản n ước rau 18 2.7 NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 20 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 PHƯƠNG TIỆN THÍ NGHIỆM 22 3.1.1 Thời gian địa điểm 22 3.1.2 Dụng cụ - hóa chất 22 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - NGHIÊN CỨU .22 3.3 BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 22 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ PHỐI CHẾ GIỮA ĐƯỜNG VÀ MẬT ONG ĐẾN GIÁ TRỊ CẢM QUAN CỦA N ƯỚC RAU MÁ 26 4.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHIỆT ĐỘ THÍCH HỢP ĐỂ BẢO QUẢN NƯỚC RAU MÁ TƯƠI 27 4.2.1 Kết khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến khả lây nhiễm phát triển Coliforms trình bảo quản n ước rau má 27 4.2.2 Kết khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến thay đổi pH nước rau má trình bảo quản 29 4.2.3 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến thay đổi màu sắc nước rau má trình bảo quản 30 Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng iii Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ 4.2.4 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến giá trị cảm quan sản phẩm nước rau má tươi 34 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 KẾT LUẬN .40 5.2 ĐỀ NGHỊ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng iv Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ DANH SÁCH BẢNG  Bảng 1: Thành phần dinh dưỡng rau má Bảng 2: Các tiêu hóa lý chủ yếu loại đường cát trắng (TCVN) Bảng 3: Các hợp chất có chlorine th ường dùng 12 Bảng 4: Chế độ thời gian bảo quản số loại đồ hộp rau 20 Bảng 5: Các tiêu phân tích ph ương pháp phân tích 22 Bảng 6: Kết ảnh hưởng tỉ lệ phối chế đến giá trị cảm quan nước rau má 26 Bảng 7: So sánh mật số Coliforms log10 (CFU/ml) bốn chế độ nhiệt độ qua ngày bảo quản .27 Bảng 8: So sánh mật số Coliforms (log10 CFU/ml) theo thời gian bảo quản 28 Bảng 9: Ảnh hưởng nhiệt độ đến pH nước rau má trình bảo quản 29 Bảng 10: Ảnh hưởng thời gian bảo quản đến pH nước rau má bốn chế độ nhiệt độ 30 Bảng 11: Ảnh hưởng nhiệt độ đến màu sắc nước rau má ngày bảo quản 31 Bảng 12: Ảnh hưởng thời gian bảo quản đến màu sắc nước rau má .33 Bảng 13: Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến trạng thái, mùi, vị n ước rau má 35 Bảng 14: Ảnh hưởng thời gian bảo quản đến trạng thái, mùi, vị nước rau má 38 Bảng 15: Phương pháp đánh giá cảm quan theo thang điểm ưa thích xii Bảng 16: Chỉ tiêu cảm quan theo than g điểm tương ứng với tiêu xii Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng v Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ DANH SÁCH HÌNH  Hình 1: Cây rau má Hình 2: Quá trình trồng rau má Hình 3: Vi khuẩn Coliforms .5 Hình 4: Vi khuẩn E coli Hình 5: Đường RE .7 Hình 6: Mật ong nguyên chất .7 Hình 7: Cơng thức cấu tạo acid citric Hình 8: Dung dịch Chlorine 12 Hình 9: Phân tử chlorine 13 Hình 10: Ly nhựa plastic 16 Hình 11: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 23 Hình 12: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 25 Hình 13: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng tỉ lệ phối chế đường mật ong đến giá trị cảm quan nước rau má 26 Hình 14: Đồ thị biễu diễn ảnh hưởng nhiệt độ đến mật số Coliforms trình bảo quản nước rau má 28 Hình 15: Đồ thị biểu diễn ảnh nhiệt độ đến pH nước rau má ngày bảo quản 29 Hình 16: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ thời gian bảo quản đến giá trị L 32 Hình 17: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ thời gian bảo quản đến giá trị b 32 Hình 18: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ thời gian bảo quản đến giá trị a 34 Hình 19: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ thời gian bảo quản đến trạng thái nước rau má 36 Hình 20: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ thời gian bảo quản đến mùi nước rau má 36 Hình 21: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ thời gian bảo quản đến vị nước rau má 37 Hình 22: Quy trình chế biến nước rau má đề nghị vii Hình 23: Tủ ấm 37 ± 10C viii Hình 24: Water bath viii Hình 25: Tủ cấy ix Hình 26: Nồi trùng ix Hình 27: Tủ sấy ix Hình 28: Vortex ix Hình 29: Cân phân tích ix Hình 30: Đĩa Petri ix Hình 31: Máy đo màu Minolta CR-10 x Hình 32: Biểu đồ màu (Lab Chart) xi Hình 33: Thiết bị đo pH xi Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng vi Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Ngay - ,715 2,01831 Ngay - Ngay ,265 2,01831 Ngay - Ngay -,015 2,01831 Ngay - Ngay ,73 2,01831 Ngay - ,35 2,01831 Ngay - Ngay -,28 2,01831 Ngay - Ngay ,465 2,01831 Ngay - ,085 2,01831 Ngay - Ngay ,745 2,01831 Ngay - ,365 2,01831 Ngay - -,38 2,01831 -* denotes a statistically significant difference Nhiệt độ 7±2oC ANOVA Table for b by Thoi gian bao quan Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups ,235742 ,0471483 , ,9943 Within groups 3,87295 ,645492 Total (Corr.) 4,10869 11 Multiple Range Tests for b by Thoi gian bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Grou ps -Ngay 6,1 X 6,225 X Ngay 2 6,25 X Ngay 6,265 X Ngay 6,27 X Ngay 6,565 X -Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay ,465 1,96592 Ngay - Ngay ,315 1,96592 Ngay - Ngay ,3 1,96592 Ngay - Ngay ,295 1,96592 Ngay - ,34 1,96592 Ngay - Ngay -,15 1,96592 Ngay - Ngay -,165 1,96592 Ngay - Ngay -,17 1,96592 Ngay - -,125 1,96592 Ngay - Ngay -,015 1,96592 Ngay - Ngay -,02 1,96592 Ngay - ,025 1,96592 Ngay - Ngay -,005 1,96592 Ngay - ,04 1,96592 Ngay - ,045 1,96592 -* denotes a statistically significant difference Nhiệt độ 10±2oC ANOVA Table for b by Thoi gian bao quan Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups ,0897417 ,0179483 , ,9994 Within groups 3,83635 ,639392 Total (Corr.) 3,92609 11 Multiple Range Tests for b by Thoi gian bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups - Ngay 2 6,335 X Ngay 6,35 X Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xxxv Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Ngay 6,365 X Ngay 6,37 X 6,5 X Ngay 6,565 X -Contrast Difference +/ - Limits - Ngay - Ngay ,2 1,9566 Ngay - Ngay ,23 1,9566 Ngay - Ngay ,215 1,9566 Ngay - Ngay ,195 1,9566 Ngay - ,065 1,9566 Ngay - Ngay ,03 1,9566 Ngay - Ngay ,015 1,9566 Ngay - Ngay -,005 1,9566 Ngay - -,135 1,9566 Ngay - Ngay -,015 1,9566 Ngay - Ngay -,035 1,9566 Ngay - -,165 1,9566 Ngay - Ngay -,02 1,9566 Ngay - -,15 1,9566 Ngay - -,13 1,9566 -* denotes a statistically significant difference Nhiệt độ 15±2oC ANOVA Table for b by Thoi gian bao quan Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 3,30188 ,660375 1,30 ,3734 Within groups 3,04035 ,506725 Total (Corr.) 6,34223 11 Multiple Range Tests for b by Thoi gian bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 6,185 X Ngay 6,565 X Ngay 2 6,635 X Ngay 6,97 X 7,55 X Ngay 7,63 X -Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay ,38 1,74183 Ngay - Ngay -,07 1,74183 Ngay - Ngay -,405 1,74183 Ngay - Ngay -1,065 1,74183 Ngay - -,985 1,74183 Ngay - Ngay -,45 1,74183 Ngay - Ngay -,785 1,74183 Ngay - Ngay -1,445 1,74183 Ngay - -1,365 1,74183 Ngay - Ngay -,335 1,74183 Ngay - Ngay -,995 1,74183 Ngay - -,915 1,74183 Ngay - Ngay -,66 1,74183 Ngay - -,58 1,74183 Ngay - ,08 1,74183 - * denotes a statistically significant difference Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xxxvi Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến giá trị cảm quan sản phẩm n ước rau má tươi Trạng thái Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet_do_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value - -Between groups 3,9375 1,3125 1,81 ,1521 Within groups 55,05 76 ,724342 Total (Corr.) 58,9875 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet_do_BQ -Method: 95,0 percent LSD Nhiet_do_BQ Count Mean Homogeneous Groups -15+/-2 20 3,65 X 7+/-2 20 4,05 XX 5+/-2 20 4,1 XX 10+/-2 20 4,25 X - Contrast Difference +/ - Limits -10+/-2 - 15+/-2 *,6 ,536032 10+/-2 - 5+/-2 ,15 ,536032 10+/-2 - 7+/-2 ,2 ,536032 15+/-2 - 5+/-2 -,45 ,536032 15+/-2 - 7+/-2 -,4 ,536032 5+/-2 - 7+/-2 ,05 ,536032 - * denotes a statistically significant difference Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet_do_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 1,3375 ,445833 ,58 ,6327 Within groups 58,85 76 ,774342 Total (Corr.) 60,1875 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet_do_BQ -Method: 95,0 percent LSD Nhiet_do_BQ Count Mean Homogeneous Groups -5+/-2 20 4,0 X 15+/-2 20 4,15 X 10+/-2 20 4,25 X 7+/-2 20 4,35 X -Contrast Difference +/ - Limits -10+/-2 - 15+/-2 ,1 ,554224 10+/-2 - 5+/-2 ,25 ,554224 10+/-2 - 7+/-2 -,1 ,554224 15+/-2 - 5+/-2 ,15 ,554224 15+/-2 - 7+/-2 -,2 ,554224 5+/-2 - 7+/-2 -,35 ,554224 -* denotes a statistically significant difference Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xxxvii Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet_do_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value - -Between groups 7,6 2,53333 3,20 , 281 Within groups 60,2 76 ,792105 Total (Corr.) 67,8 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet_do_BQ -Method: 95,0 percent LSD Nhiet_do_BQ Count Mean Homogeneous Groups -15+/-2 20 3,45 X 5+/-2 20 3,95 XX 10+/-2 20 4,15 X 7+/-2 20 4,25 X -Contrast Difference +/ - Limits -10+/-2 - 15+/-2 *,7 ,560545 10+/-2 - 5+/-2 ,2 ,560545 10+/-2 - 7+/-2 -,1 ,560545 15+/-2 - 5+/-2 -,5 ,560545 15+/-2 - 7+/-2 * -,8 ,560545 5+/-2 - 7+/-2 -,3 ,560545 -* denotes a statistically significant difference Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet_do_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 72,9 24,3 20,01 , Within groups 92,3 76 1,21447 Total (Corr.) 165,2 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet_do_BQ - Method: 95,0 percent LSD Nhiet_do_BQ Count Mean Homogeneous Groups -15+/-2 20 1,95 X 5+/-2 20 4,1 X 7+/-2 20 4,1 X 10+/-2 20 4,25 X -Contrast Difference +/- Limits -10+/-2 - 15+/-2 *2,3 ,694085 10+/-2 - 5+/-2 ,15 ,6940 85 10+/-2 - 7+/-2 ,15 ,694085 15+/-2 - 5+/-2 * -2,15 ,694085 15+/-2 - 7+/-2 * -2,15 ,694085 5+/-2 - 7+/-2 ,0 ,694085 -* denotes a statistically significant difference Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet_do_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 73,3 24,4333 8,91 , Within groups 208,5 76 2,74342 Total (Corr.) 281,8 79 Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xxxviii Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Multiple Range Tests for Diem by Nhiet_do_BQ -Method: 95,0 percent LSD Nhiet_do_BQ Count Mean Homogeneous Groups -15+/-2 20 1,05 X 10+/-2 20 2,45 X 7+/-2 20 3,1 XX 5+/-2 20 3,6 X -Contrast Difference +/ - Limits -10+/-2 - 15+/-2 *1,4 1,04319 10+/-2 - 5+/-2 * -1,15 1,04319 10+/-2 - 7+/-2 -,65 1,04319 15+/-2 - 5+/-2 *-2,55 1,04319 15+/-2 - 7+/-2 * -2,05 1,04319 5+/-2 - 7+/-2 ,5 1,04319 -* denotes a statistically significant difference Mùi Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet_do_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 6,4375 2,14583 1,99 ,1226 Within groups 81,95 76 1,07829 Total (Corr.) 88,3875 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet_do_BQ - Method: 95,0 percent LSD Nhiet_do_BQ Count Mean Homogeneous Groups -5+/-2 20 3,5 X 10+/-2 20 3,55 XX 15+/-2 20 3,6 XX 7+/-2 20 4,2 X -Contrast Difference +/- Limits -10+/-2 - 15+/-2 -,05 ,654013 10+/-2 - 5+/-2 ,0 ,654013 10+/-2 - 7+/-2 -,65 ,654013 15+/-2 - 5+/-2 ,1 ,654013 15+/-2 - 7+/-2 -,6 ,654013 5+/-2 - 7+/-2 * -,7 ,654013 -* denotes a statistically significant difference Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet_do_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 22,4375 7,47917 6,65 , Within groups 85,45 76 1,12434 Total (Corr.) 107,888 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet_do_BQ -Method: 95,0 percent LSD Nhiet_do_BQ Count Mean Ho mogeneous Groups -15+/-2 20 3,05 X 10+/-2 20 3,45 X 5+/-2 20 3,65 X 7+/-2 20 4,5 X Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xxxix Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ -Contrast Difference +/ - Limits - 10+/-2 - 15+/-2 ,4 ,667833 10+/-2 - 5+/-2 -,2 ,667833 10+/-2 - 7+/-2 * -1,05 ,667833 15+/-2 - 5+/-2 -,6 ,667833 15+/-2 - 7+/-2 * -1,45 ,667833 5+/-2 - 7+/-2 * -,85 ,667833 -* denotes a statistically significant difference Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet_do_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 39,9375 13,3125 11,00 , Within groups 91,95 76 1,20987 Total (Corr.) 131,888 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet_do_BQ -Method: 95,0 percent LSD Nhiet_do_BQ Count Mean Homogeneous Groups -15+/-2 20 2,25 X 10+/-2 20 3,3 X 5+/-2 20 3,6 XX 7+/-2 20 4,2 X -Contrast Difference +/- Limits -10+/-2 - 15+/-2 *1,05 ,692768 10+/-2 - 5+/-2 -,3 ,692768 10+/-2 - 7+/-2 * -,9 ,692768 15+/-2 - 5+/-2 * -1,35 ,692768 15+/-2 - 7+/-2 *-1,95 ,692768 5+/-2 - 7+/-2 -,6 ,692768 -* denotes a statistically significant dif ference Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet_do_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 123,75 41,25 40,09 , Within groups 78,2 76 1,02895 Total (Corr.) 201,95 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet_do_BQ -Method: 95,0 percent LSD Nhiet_do_BQ Count Mean Homogeneous Groups -15+/-2 20 ,9 X 5+/-2 20 3,3 X 10+/-2 20 3,5 X 7+/-2 20 4,2 X -Contrast Difference +/ - Limits - 10+/-2 - 15+/-2 *2,6 ,638874 10+/-2 - 5+/-2 ,2 ,638874 10+/-2 - 7+/-2 * -,7 ,638874 15+/-2 - 5+/-2 * -2,4 ,638874 15+/-2 - 7+/-2 * -3,3 ,638874 5+/-2 - 7+/-2 * -,9 ,638874 -* denotes a statistically significant difference Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xl Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet_do_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 90,537 30,1792 12,96 , Within groups 176,95 76 2,32829 Total (Corr.) 267,488 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhie t_do_BQ -Method: 95,0 percent LSD Nhiet_do_BQ Count Mean Homogeneous Groups - 15+/-2 20 ,7 X 10+/-2 20 1,9 X 7+/-2 20 3,0 X 5+/-2 20 3,45 X -Contrast Difference +/ - Limits -10+/-2 - 15+/-2 *1,2 ,961031 10+/-2 - 5+/-2 * -1,55 ,961031 10+/-2 - 7+/-2 * -1,1 ,961031 15+/-2 - 5+/-2 * -2,75 ,961031 15+/-2 - 7+/-2 * -2,3 ,961031 5+/-2 - 7+/-2 ,45 ,961031 -* denotes a statistically significant difference Vị Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet bao quan Analysis of Variance Source Sum of Squares D f Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 3,1375 1,04583 1,73 ,1672 Within groups 45,85 76 ,603289 Total (Corr.) 48,9875 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -15+/-2 20 3,75 X 5+/-2 20 3,9 XX 7+/-2 20 4,15 XX 10+/-2 20 4,25 X -Contrast Difference +/ - Limits -10+/-2 - 15+/-2 *,5 ,489195 10+/-2 - 5+/-2 ,35 ,489195 10+/-2 - 7+/-2 ,1 ,489195 15+/-2 - 5+/-2 -,15 ,489195 15+/-2 - 7+/-2 -,4 ,489195 5+/-2 - 7+/-2 -,25 ,489195 -* denotes a statistically significant difference Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet bao quan Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value - -Between groups 7,7375 2,57917 3,35 , 232 Within groups 58,45 76 ,769079 Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xli Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Total (Corr.) 66,1875 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -15+/-2 20 3,35 X 5+/-2 20 3,75 XX 10+/-2 20 3,95 X 7+/-2 20 4,2 X -Contrast Difference +/ - Limits -10+/-2 - 15+/-2 *,6 ,552337 10+/-2 - 5+/-2 ,2 ,552337 10+/-2 - 7+/-2 -,25 ,552337 15+/-2 - 5+/-2 -,4 ,552337 15+/-2 - 7+/-2 * -,85 ,552337 5+/-2 - 7+/-2 -,45 ,552337 - * denotes a statistically significant difference Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet bao quan Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 74,3375 24,7792 22,54 , Within groups 83,55 76 1,09934 Total (Corr.) 157,888 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -15+/-2 20 1,8 X 5+/-2 20 3,9 X 7+/-2 20 4,0 X 10+/-2 20 4,15 X -Contrast Differe nce +/- Limits -10+/-2 - 15+/-2 *2,35 ,660367 10+/-2 - 5+/-2 ,25 ,6 60367 10+/-2 - 7+/-2 ,15 ,660367 15+/-2 - 5+/-2 * -2,1 ,660367 15+/-2 - 7+/-2 * -2,2 ,660367 5+/-2 - 7+/-2 -,1 ,660367 -* denotes a statistically significant difference Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet bao quan Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value - -Between groups 161,7 53,9 51,53 , Within groups 79,5 76 1,04605 - -Total (Corr.) 241,2 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -15+/-2 20 ,45 X 5+/-2 20 3,6 X 10+/-2 20 3,6 X Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xlii Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ 7+/-2 20 3,95 X -Contrast Difference +/ - Limits -10+/-2 - 15+/-2 *3,15 ,644163 10+/-2 - 5+/-2 ,0 ,644163 10+/-2 - 7+/-2 -,35 ,644163 15+/-2 - 5+/-2 * -3,15 ,644163 15+/-2 - 7+/-2 * -3,5 ,644163 5+/-2 - 7+/-2 -,35 ,644163 -* denotes a statistically significant difference Ngày thứ ANOVA Table for Diem by Nhiet bao quan Analysis of Variance - -Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 80,1 26,7 14,74 , Within groups 137,7 76 1,81184 Total (Corr.) 217,8 79 Multiple Range Tests for Diem by Nhiet bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -15+/-2 20 ,65 X 10+/-2 20 1,7 X 7+/-2 20 2,0 X 5+/-2 20 3,45 X -Contrast Difference +/ - Limits -10+/-2 - 15+/-2 *1,05 ,847772 10+/-2 - 5+/-2 *-1,75 ,847772 10+/-2 - 7+/-2 -,3 ,847772 15+/-2 - 5+/-2 * -2,8 ,847772 15+/-2 - 7+/-2 *-1,35 ,847772 5+/-2 - 7+/-2 *1,45 ,847772 -* denotes a statistically significant difference Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến trạng thái, mùi, vị n ước rau má Trạng thái Nhiệt độ 5±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi_gian_BQ Analysis of Variance - -Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 4,9 ,98 1,01 ,4178 Within groups 111,1 114 ,974561 Total (Corr.) 116,0 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi_gian_BQ - Method: 95,0 percent LSD Thoi_gian_BQ Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 20 3,6 X Ngay 20 3,95 XX Ngay 20 4,0 XX 20 4,1 XX Ngay 20 4,1 XX Ngay 20 4,25 X -Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay , 25 ,618427 Ngay - Ngay ,3 ,618427 Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xliii Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Ngay - Ngay ,15 ,618427 Ngay - Ngay *,65 ,618427 Ngay - ,15 ,618427 Ngay - Ngay ,05 ,618427 Ngay - Ngay -,1 ,618427 -* denotes a statistically significant difference Nhiệt độ 7±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi_gian_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 21,3667 4,27333 4,33 , 12 Within groups 112,6 114 ,987719 Total (Corr.) 133,967 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi_gian_BQ -Method: 95,0 percent LSD Thoi_gian_BQ Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 20 3,1 X 20 4,05 X Ngay 20 4,1 X Ngay 20 4,25 X Ngay 20 4,25 X Ngay 20 4,35 X -Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay -,1 ,622588 Ngay - Ngay ,0 ,622588 Ngay - Ngay ,15 ,622588 Ngay - Ngay *1,15 ,622588 Ngay - ,2 ,622588 Ngay - Ngay ,1 ,622588 Ngay - Ngay ,25 ,622588 -* denotes a statistically significant difference Nhiệt độ 10±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi_gian_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value - -Between groups 52,9667 10,5933 10,19 , Within groups 118,5 114 1,03947 Total (Corr.) 171,467 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi_gian_BQ -Method: 95,0 percent LSD Thoi_gian_BQ Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 20 2,45 X Ngay 20 4,15 X 20 4,25 X Ngay 20 4,25 X Ngay 20 4,25 X Ngay 20 4,25 X -Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay ,0 ,63869 Ngay - Ngay ,1 ,63869 Ngay - Ngay ,0 ,63869 Ngay - Ngay *1,8 ,63869 Ngay - ,0 ,63869 Ngay - Ngay ,1 ,63869 Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xliv Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Ngay - Ngay ,0 ,63869 -* denotes a statistically significa nt difference Nhiệt độ 15±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi_gian_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Squa re F-Ratio P-Value Between groups 167,467 33,4933 22,24 , Within groups 171,7 114 1,50614 Total (Corr.) 339,167 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi_gian_BQ -Method: 95,0 percent LSD Thoi_gian_BQ Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 20 1,05 X Ngay 20 1,95 X Ngay 20 3,45 X 20 3,65 XX Ngay 20 4,15 XX Ngay 20 4,25 X -Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay ,1 ,768805 Ngay - Ngay *,8 ,768805 Ngay - Ngay *2,3 ,768805 Ngay - Ngay *3,2 ,768805 Ngay - ,6 ,768805 Ngay - Ngay ,7 ,768805 Ngay - Ngay *2,2 ,768805 -* denotes a statistically significant difference Mùi Nhiệt độ 5±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi_gian_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 21,6667 4,33333 4,18 , 16 Within groups 118,3 114 1,03772 Total (Corr.) 139,967 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi_gian_BQ -Method: 95,0 percent LSD Thoi_gian_BQ Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 20 3,3 X Ngay 20 3,45 X 20 3,5 X Ngay 20 3,6 X Ngay 20 3,65 X Ngay 20 4,6 X -Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay *,95 ,638151 Ngay - Ngay *1,0 ,638151 Ngay - Ngay *1,3 ,638151 Ngay - Ngay *1 ,15 ,638151 Ngay - *1,1 ,638151 Ngay - Ngay ,05 ,638151 Ngay - Ngay ,35 ,638151 -* denotes a statistically significant difference Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xlv Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Nhiệtđộ 7±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi_gian_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 32,9667 6,59333 5,55 , Within groups 135,4 114 1,18772 Total (Corr.) 168,367 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi_gian_BQ -Method: 95,0 percent LSD Thoi_gian_BQ Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 20 3,0 X Ngay 20 4,2 X Ngay 20 4,2 X 20 4,2 X Ngay 20 4,5 X Ngay 20 4,6 X -Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay ,1 ,682717 Ngay - Ngay ,4 ,682717 Ngay - Ngay ,4 ,68 2717 Ngay - Ngay *1,6 ,682717 Ngay - ,4 ,682717 Ngay - Ngay ,3 ,682717 Ngay - Ngay ,3 ,682717 -* denotes a statistically significant difference Nhiệt độ 10±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi_gian_BQ Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 74,6667 14,9333 11,85 , Within groups 143,7 114 1,26053 Total (Corr.) 218,367 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi_gian_BQ -Method: 95,0 percent LSD Thoi_gian_BQ Count Mean Homogeneous Group s -Ngay 20 1,9 X Ngay 20 3,3 X Ngay 20 3,45 X Ngay 20 3,5 X 20 3,55 X Ngay 20 4,6 X -Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay *1,15 ,703331 Ngay - Ngay *1,3 ,703331 Ngay - Ngay *1,1 ,703331 Ngay - Ngay *2,7 ,703331 Ngay - *1,05 ,703331 Ngay - Ngay ,15 ,703331 Ngay - Ngay -,05 ,703331 -* denotes a statistically significant difference Nhiệt độ 15±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi_gian_BQ Analysis of Variance - Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xlvi Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 235,667 47,1333 37,24 , Within groups 144,3 114 1,26579 Total (Corr.) 379,967 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi_gian_BQ -Method: 95,0 percent LSD Thoi_gian_BQ Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 20 ,7 X Ngay 20 ,9 X Ngay 20 2,25 X Ngay 20 3,05 X 20 3,6 X Ngay 20 4,6 X - Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay *1,55 ,704798 Ngay - Ngay *2,35 ,704798 Ngay - Ngay *3,7 ,704798 Ngay - Ngay *3,9 ,704798 Ngay - *1,0 ,704798 Ngay - Ngay *,8 ,704798 Ngay - Ngay *2,15 ,704798 -* denotes a statistically significant difference Vị Nhiệt độ 5±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi gian bao quan Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 31,0667 6,21333 7,62 , Within groups 92,9 114 ,814912 Total (Corr.) 123,967 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi gian bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 20 2,65 X Ngay 20 3,6 X Ngay 20 3,75 XX Ngay 20 3,9 XX 20 3,9 XX Ngay 20 4,3 X -Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay ,55 ,565508 Ngay - Ngay ,4 ,565508 Ngay - Ngay *,7 ,565508 Ngay - Ngay *1,65 ,565508 Ngay - ,4 ,565508 Ngay - Ngay -,15 ,565508 Ngay - Ngay ,15 ,565508 Ngay - Ngay *1,1 ,565508 Ngay - -,15 ,565508 Ngay - Ngay ,3 ,565508 Ngay - Ngay *1,25 ,565508 Ngay - ,0 ,565508 Ngay - Ngay *,95 ,565508 Ngay - -,3 ,565508 Ngay - * -1,25 ,565508 -* denotes a statistically significant difference Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xlvii Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Nhiệt độ 7±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi gian bao quan Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 83,8 16,76 17,58 , Within groups 108,7 114 ,953509 Total (Corr.) 192,5 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi gian bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 20 1,9 X Ngay 20 3,95 X Ngay 20 4,0 X 20 4,15 X Ngay 20 4,2 X Ngay 20 4,3 X -Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay ,1 ,611711 Ngay - Ngay ,3 ,611711 Ngay - Ngay ,35 ,611711 Ngay - Ngay *2,4 ,611711 Ngay - ,15 ,611711 Ngay - Ngay ,2 ,611711 Ngay - Ngay ,25 ,611711 Ngay - Ngay *2,3 ,611711 Ngay - ,05 ,611711 Ngay - Ngay ,05 ,611711 Ngay - Ngay *2,1 ,611711 Ngay - -,15 ,611711 Ngay - Ngay *2,05 ,61 1711 Ngay - -,2 ,611711 Ngay - * -2,25 ,611711 -* denotes a statistically significant difference Nhiệt độ 10±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi gian bao quan Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F -Ratio P-Value Between groups 177,167 35,4333 51,26 , Within groups 78,8 114 ,691228 Total (Corr.) 255,967 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi gian bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 20 ,85 X Ngay 20 3,6 X Ngay 20 3,95 XX Ngay 20 4,15 X 20 4,25 X Ngay 20 4,3 X - Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay ,35 ,520828 Ngay - Ngay ,15 ,520828 Ngay - Ngay *,7 ,520828 Ngay - Ngay *3,45 ,52082 Ngay - ,05 ,520828 Ngay - Ngay -,2 ,520828 Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xlviii Luận văn Tốt nghiệp 2010 Trường Đại học Cần Thơ Ngay - Ngay ,35 ,520828 Ngay - Ngay *3,1 ,520828 Ngay - -,3 ,520828 Ngay - Ngay *,55 ,520828 Ngay - Ngay *3,3 ,520828 Ngay - -,1 ,520828 Ngay - Ngay *2,75 ,520828 Ngay - * -,65 ,520828 Ngay - * -3,4 ,520828 -* denotes a statistically significant difference Nhiệt độ 15±2oC ANOVA Table for Diem by Thoi gian bao quan Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 310,0 62,0 55,57 , Within groups 127,2 114 1,11579 Total (Corr.) 437,2 119 Multiple Range Tests for Diem by Thoi gian bao quan -Method: 95,0 percent LSD Level Count Mean Homogeneous Groups -Ngay 20 ,15 X Ngay 20 ,45 X Ngay 20 1,8 X Ngay 20 3,35 X 20 3,75 XX Ngay 20 4,3 X - Contrast Difference +/ - Limits -Ngay - Ngay *,95 ,661721 Ngay - Ngay *2,5 ,661721 Ngay - Ngay *3,85 ,661721 Ngay - Ngay *4,15 ,661721 Ngay - ,55 ,661721 Ngay - Ngay *1,55 ,661721 Ngay - Ngay *2,9 ,661721 Ngay - Ngay *3,2 ,661721 Ngay - -,4 ,661721 Ngay - Ngay *1,35 ,661721 Ngay - Ngay *1,65 ,661721 Ngay - * -1,95 ,661721 Ngay - Ngay ,3 ,661721 Ngay - *-3,3 ,661721 Ngay - * -3,6 ,661721 -* denotes a statistically significa nt difference Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng xlix ... gian bảo quản n ước rau nói chung nước rau má nói riêng 4.2.2 Kết khảo sát ảnh h ưởng nhiệt độ đến thay đổi pH nước rau má trình bảo quản Bảng 9: Ảnh hưởng nhiệt độ đến pH nước rau má trình bảo quản. .. 4.2.1 Kết khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến khả lây nhiễm phát triển Coliforms trình bảo quản n ước rau má 27 4.2.2 Kết khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ đến thay đổi pH nước rau má trình bảo quản ... gian bảo quản 28 Bảng 9: Ảnh hưởng nhiệt độ đến pH nước rau má trình bảo quản 29 Bảng 10: Ảnh hưởng thời gian bảo quản đến pH nước rau má bốn chế độ nhiệt độ 30 Bảng 11: Ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng bảo quản nước rau má tươi ,