0

(LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

123 37 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN LÊ HOÀNG VỸ Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Lê Hoàng Vỹ Người hướng dẫn: PGS, TS Trần Quốc Trung Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan luận văn đề tài “NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH” cơng trình nghiên cứu cá nhân học viên thời gian qua Mọi số liệu sử dụng phân tích luận văn kết nghiên cứu học viên tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, hồn tồn khơng chép sử dụng kết đề tài nghiên cứu tương tự Học viên xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trung thực thông tin sử dụng cơng trình nghiên cứu Học viên thực Nguyễn Lê Hoàng Vỹ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, học viên xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô giáo trường Đại học Ngoại Thương tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kỹ tạo nhiều thuận lợi cho học viên suốt trình học tập theo chương trình nghiên cứu trình làm Luận văn tốt nghiệp Đặc biệt học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS, TS Trần Quốc Trung tận tình hướng dẫn giúp học viên nhận sai sót hỗ trợ sửa chữa lỗi mắc phải trình học tập nghiên cứu, đồng thời giúp cho học viên có thêm ý tưởng phương án để giải vấn đề hiệu hợp lý Trong trình làm luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, học viên mong góp ý từ phía Q thầy, để luận văn hoàn thiện Học viên xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Nguyễn Lê Hoàng Vỹ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT Số thứ Thuật ngữ Nội dung Nghĩa tiếng Việt Non-Performing Nợ xấu tự NPL Loan WO Written Off Loan Khoản nợ trích lập dự phòng rủi ro Ngày hạn DPD Day Pass Due RFR Roll Forward Rates Tỷ lệ dịch chuyển nhóm nợ lên nhóm cao ROR Rate of Recovery Chỉ tiêu thu hồi nợ theo số thu tiền mặt Dư nợ ngày giao khoản POS vay Due Due date Ngày đến hạn toán theo điều khoản ký kết hợp đồng tín dụng Khách hàng Cơng ty Predue B 10 Saving rate Trước kỳ trả nợ Bucket Nhóm nợ Tỉ lệ ngăn chặn nợ chuyển sang nhóm cao 11 Target Chỉ tiêu hồn thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 12 Là khoản vay có DPD = B0 thời điểm đầu tháng 13 Là khoản vay có DPD = B1 NEW (B0) thời điểm đầu tháng trở thành - 30 DPD (B1) tháng 14 Là khoản vay có DPD từ B1 1-30 thời điểm đầu tháng 15 Là khoản vay có DPD từ B2 31 - 60 thời điểm đầu tháng 16 B3,B4,B5,B6,B7… Mỗi Bucket (B) tương ứng với DPD 30 thời điểm đầu tháng 17 KPI Key Performance Chỉ số đo lường suất lao Indicator 18 Benchmark động Điểm chuẩn tính suất lao động TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt NHNN Ngân hàng nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng QLNX Quản lý nợ xấu THN Thu hồi nợ KH Khách hàng CTTC Công ty tài AI Trí tuệ nhân tạo TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thị phần cho vay tiêu dùng CTTC 42 Bảng 2.2 Số liệu bình quân ngành 42 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) số CTTC Phân loại nhóm nợ cơng ty tài theo quy định NHNN Việt Nam 43 45 Bảng 2.5 Tổng quan hoạt động THN cơng ty tài 47 Bảng 2.6 Chương trình hành động trọng tâm năm 2019 49 Bảng 2.7 Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân nhóm B0 – B1 50 Bảng 2.8 Bảng tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân nhóm B2 51 Bảng 2.9 Bảng tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân nhóm B3 53 Bảng 2.10 Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân nhóm B4 – B6 55 Bảng 2.11 Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân nhóm B7 – B10 (WO) 56 Bảng 2.12 Kế hoạch hoạt động THN năm 2021 59 Bảng 2.13 Bảng hiệu suất THN cho nhân viên nhóm nợ 59 Bảng 2.14 Tỉ lệ phân bổ hợp đồng nhóm nợ khu vực 60 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Số lượng nhân viên Khối THN công ty Shinhan cuối năm 2021 dự trù 2022 Bảng số lượng Hợp đồng vay hạn công ty Shinhan năm 2021 60 61 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng 2.21 Bảng 2.22 Bảng 2.23 Bảng 2.24 Bảng 2.25 Bảng 2.26 Bảng 2.27 Bảng 2.28 Bảng 2.29 Bảng 2.30 Bảng 2.31 Đánh giá kết hoàn thành KPI năm 2019 Năng suất thu hồi nợ giai đoạn 2017 đến bán niên 2020 (Productivity) Kết tiêu thu hồi tiền mặt từ giai đoạn 2018 đến năm 2020 Nợ xấu phát sinh theo nhóm nợ giai đoạn 2017 đến năm 2020 Nợ xấu lũy kế theo nhóm nợ Mcredit giai đoạn 2017 đến năm 2020 Tỉ lệ %Saving Rate %ROR nhóm B1-B6 giai đoạn 2018-2019 Kết thu hồi tiền mặt nhóm nợ WO (DPD > 180) năm 2018 Bảng kết tỉ lệ nợ hạn 30+ 90+ tính đến 9/2021 Báo cáo tiền mặt thu hồi theo khu vực nhóm nợ WO năm 2021 Báo cáo kết hoạt động THN công ty Shinhan năm 2021 Báo cáo tình trạng nợ hạn sản phẩm Easy Loan năm 2021 Báo cáo tình trạng nợ hạn sản phẩm Living needs năm 2021 Báo cáo tình trạng nợ hạn sản phẩm Insurance Loan năm 2021 Báo cáo tình trạng nợ hạn sản phẩm Salaried năm 2021 Báo cáo tình trạng nợ hạn sản phẩm Top-up năm 2021 64 65 65 66 67 73 74 79 80 81 82 83 83 84 84 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com viii Bảng 2.32 Bảng 2.33 Bảng 2.34 Báo cáo kết THN công ty từ năm 2018-2021 Tỷ lệ cho vay tiêu dung giải ngân trực tiếp cho khách hàng theo lộ trình Bộ tiêu chí đánh giá đối tác thuê 86 97 100 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 Biểu đồ 2.10 Biểu đồ 2.11 Biểu đồ 2.12 Biểu đồ 2.13 Tỷ trọng sản phẩm cho vay trung bình ngành 2018 CTTC Tỷ lệ dịch chuyển nợ theo số hợp đồng tháng theo giải pháp B0 – B1 năm 2019 Số hợp đồng phân bổ tháng/số nhân viên thu hồi nợ theo giải pháp B0 – B1 năm 2019 Biểu đồ thể tỷ lệ dịch chuyển nợ theo số hợp đồng tháng theo giải pháp B2 năm 2019 Biểu đồ thể số nhân viên thu hồi nợ Call Field phân bổ tháng theo giải pháp B2 năm 2019 Tỷ lệ dịch chuyển nợ theo số hợp đồng tháng theo giải pháp B3 năm 2019 Tỷ lệ dịch chuyển nợ theo số hợp đồng tháng theo giải pháp B3 năm 2019 Số lượng nhân viên thu hồi nợ Call Field phân bổ tháng theo giải pháp B3 năm 2019 Biểu đồ thể số hồ sơ nợ giao/FC phân bổ tháng theo giải pháp B4 - B6 năm 2019 Nợ xấu lũy kế theo nhóm nợ giai đoạn 2017 đến bán niên 2020 Tỷ lệ dịch chuyển dịch chuyển sang nhóm nợ cao sản phẩm CS giai đoạn 2018 - 2019 Tỷ lệ dịch chuyển dịch chuyển sang nhóm nợ cao sản phẩm CD giai đoạn 2018 – 2018 Tỷ lệ dịch chuyển dịch chuyển sang nhóm nợ cao 43 50 51 52 52 53 54 54 55 68 69 70 71 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 95 Giai đoạn dịch bệnh kéo dài dẫn đến việc giãn cách xã hội, người lao động bắt buộc phải làm việc nhà (WFH), nhiên khối THN công ty tài chưa có phương án kế hoạch làm việc hợp lý, cần chuẩn bị kế hoạch kịch bản, phát triển lại hệ thống hỗ trợ làm việc nhà - Cải tiến ứng dụng thu hồi nợ Mobile, trường hợp nhiều user làm việc nhà sử dụng ứng dụng lúc làm cho server bị tải, hệ thống ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến công tác THN ngày - Đối với phận THN qua điện thoại lúc WFH cần cung cấp giải pháp việc kiểm soát thời lượng gọi, ghi âm lịch sử trao đổi… đa phần sử dụng điện thoại cá nhân, sim công ty cung cấp để thưc gọi… dẫn đến chi phí vận hành cao không hiệu - Chuẩn bị trước phương án, kịch bản, số lượng nhân viên WFH số lượng nhân viên làm việc văn phòng theo ca, ngày chẵn lẽ… - Cung cấp công cụ làm việc máy tính, laptop để người lao động thực WFH, lí giai đoạn dịch Covid-19 xảy kéo dài, phận THN trở nên bị động khơng chuẩn bị kịp máy móc thiết bị văn phòng cho nhân viên 3.2.7 Thực việc chuyển đổi số Sự phát triển công nghệ Fintech địi hỏi việc chuyển đổi số tồn giới Việt Nam từ nhiều năm qua Đại dịch Covid 19 thúc đẩy mạnh mẽ thêm trình theo tác giả xu hướng định hình lại hoạt động CTTC thời gian tới nhiều khía cạnh Tiếp thị bán hàng: - Tiếp thị số (digital marketing) ngày tăng cường chiếm vị trí hàng đầu việc bán hàng qua gặp mặt trực tiếp bán hàng qua hệ thống điện thoại viên - Các công cụ số (digital tools), dù chưa thay hoàn toàn số tác nghiệp cần người đóng vai trị ngày lớn q trình thực giao dịch TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 96 Trí tuệ nhân tạo (AI) liệu lớn (Big data): Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) việc đánh giá, xếp hạng tín dụng bắt đầu số CTTC hàng đầu thực Xu hướng tiếp tục gia tăng thời gian tới nhờ ưu điểm sau - Giảm can thiệp người việc định cho vay - Rút ngắn thời gian thẩm định với khách hàng, đồng thời xử lý khối lượng lớn công việc với thời gian ngắn - Tận dụng liệu lớn khách hàng để nâng cao chất lượng thẩm định cập nhật thông tin nhiều chiều khách hàng nhanh chóng TĨM TẮT CHƯƠNG Thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam lớn, tốc độ dự báo tăng trưởng tín dụng tiêu dùng dự kiến từ 20% -30%/năm thời gian 03 năm tới, phận THNN CTTC phải có kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân lực hệ thống quản lý nợ phù hợp với tốc độ tăng trưởng cho vay Để đảm bảo tỉ lệ nợ NPL CTTC nằm ngưỡng cho phép đạt lợi nhuận tối đa cơng ty việc phát triển xây dựng hệ thống công nghệ phục vụ cho việc đánh giá KH, cao suất THN nhân viên THN đưa chiến lược THN hợp lý theo giai đoạn quan trọng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 97 KẾT LUẬN Vai trò việc kiểm soát tỉ lệ nợ dịch chuyển sang nhóm nợ cao quan trọng, tỷ lệ dịch chuyển nợ tăng kéo theo NPL tăng, nợ xấu tăng dẫn đến chi phí dự phịng tăng Trích lập dự phòng rủi ro bắt buộc tăng gây ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Cơng ty Vì cơng ty tài cần phải kiểm sốt tốt tỷ lệ trôi nợ , đặc biệt tỷ lệ dịch chuyển nhóm nợ ở tất nhóm nợ Ngoài việc nâng cao hiệu hoạt động thu hồi nợ kết hợp với biện pháp phòng ngừa ngăn chặn nợ xấu xuất hiện, cần phải thực tuân thủ theo quy định thông tư NHNN việc cấu lại khoản vay Cần thực giải pháp phòng ngừa xử lý nợ xấu thực cách đồng tổng thể, cơng ty tài kiểm sốt tốt tỷ lệ nợ xấu NPL ở ngưỡng cho phép B7) 02 CTTC Mcredit & Shinhan Việt Nam nên phân tích sâu hành vi trả nợ phân khúc để phân bổ hợp đồng có khả quay lại tốn cho đội THN Pháp Lý 02 công ty này, từ chuyển hợp đồng khó thu sang đối tác TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TIẾNG VIỆT Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Luật tổ chức tín dụng, ngày 16/06/2010 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư 43/2016/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung Thông tư 18/2019/TT-NHNN) hoạt động cho vay tiêu dùng cơng ty tài Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, (2005) Quyết định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số 493/2005/QĐ-NHNN Ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Trần Hồng Ngân cộng sự, (2014) Thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam giải pháp phòng ngừa ThS Nguyễn Thị Thu Hương (2020), Cơng ty tài Việt Nam: Cơ hội Thách thức hậu Covid Tạp chí Cơng Thương - Các kết nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ, Số 25, tháng 10 năm 2020, địa http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/cong-ty-tai-chinh-viet-nam-co-hoi-va-thachthuc-hau-covid-76655.htm ThS Trương Thị Đức Giang (2019), Quản lý nợ xấu số ngân hàng thương mại học kinh nghiệm, địa https://tapchitaichinh.vn/nganhang/quan-ly-no-xau-tai-mot-so-ngan-hang-thuong-mai-va-bai-hoc-kinh-nghiem307699.html Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng cơng ty tài ở Việt TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 99 Nam, địa https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-trang-ve-hoatdong-cho-vay-tieu-dung-tai-cac-cong-ty-tai-chinh-o-viet-nam-336586.html 10 PGS., TS Nguyễn Thị Mùi (2012), Thực trạng nợ xấu hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại ngân hàng Việt Nam giải pháp tháo gỡ, Tạp chí Tài chính, số 11, 2012,, tr.7-9 11 Các báo cáo nội 02 CTTC Mcredit & Shinhan Việt Nam B TIẾNG ANH FiinGroup (2019) Vietnam Consumer Finance Report 2019 - Issue TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 100 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 101 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 102 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 103 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 104 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 105 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 106 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 107 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 108 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 109 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Xuất phát từ yêu cầu thực tế hoạt động THN quản lý nợ xấu công ty tài chính, tác giả lựa chọn đề tài: “NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH? ??... động thu hồi nợ nhằm kiểm soát nợ xấu ở TCTD Việt Nam dựa việc áp dụng mơ hình thu hồi nợ Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HỒI NỢ CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TẠI TPHCM Tổng quát hoạt động thu hồi. .. phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan luận văn đề tài “NGHIÊN CỨU VỀ THU HỒI NỢ CỦA CÁC CƠNG TY TÀI CHÍNH TẠI HỒ CHÍ MINH? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH ,

Hình ảnh liên quan

Bảng xếp hạng 16 công ty tài chính theo vốn điều lệ: - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng x.

ếp hạng 16 công ty tài chính theo vốn điều lệ: Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 2.1: Thị phần cho vay tiêu dùng các CTTC - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.1.

Thị phần cho vay tiêu dùng các CTTC Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 2.3: Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của một số CTTC - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.3.

Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của một số CTTC Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 2.5: Tổng quan hoạt động THN tại các công ty tài chính - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.5.

Tổng quan hoạt động THN tại các công ty tài chính Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 2.6: Chương trình hành động trọng tâm năm 2019 - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.6.

Chương trình hành động trọng tâm năm 2019 Xem tại trang 54 của tài liệu.
Bảng 2.7: Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B0 – B1 - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.7.

Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B0 – B1 Xem tại trang 55 của tài liệu.
Nhóm nợ B2 (31- 60 ngày): Kết hợp mô hình vận hành THN song song giữa - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

h.

óm nợ B2 (31- 60 ngày): Kết hợp mô hình vận hành THN song song giữa Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 2.8: Bảng chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B2 - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.8.

Bảng chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B2 Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 2.9: Bảng chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B3 - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.9.

Bảng chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B3 Xem tại trang 58 của tài liệu.
Bảng 2.10: Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B4 – B6. - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.10.

Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B4 – B6 Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 2.11: Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B7 – B10 (WO) - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.11.

Chỉ tiêu thu hồi nợ theo định biên nhân sự nhóm B7 – B10 (WO) Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng 2.12: Kế hoạch hoạt động THN năm 2021 - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.12.

Kế hoạch hoạt động THN năm 2021 Xem tại trang 64 của tài liệu.
Bảng 2.16: Bảng số lượng Hợp đồng vay quá hạn tại công ty Shinhan năm 2021 - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.16.

Bảng số lượng Hợp đồng vay quá hạn tại công ty Shinhan năm 2021 Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 2.19 Kết quả chỉ tiêu thu hồi tiền mặt từ giai đoạn 2018 đến giữa năm 2020  - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.19.

Kết quả chỉ tiêu thu hồi tiền mặt từ giai đoạn 2018 đến giữa năm 2020 Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 2.18: Năng suất thu hồi nợ giai đoạn 2017 đến bán niên 2020 (Productivity)  - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.18.

Năng suất thu hồi nợ giai đoạn 2017 đến bán niên 2020 (Productivity) Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 2.20: Nợ xấu phát sinh theo nhóm nợ giai đoạn 2017 đến giữa năm 2020 - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.20.

Nợ xấu phát sinh theo nhóm nợ giai đoạn 2017 đến giữa năm 2020 Xem tại trang 71 của tài liệu.
Bảng 2.22: Tỉ lệ %Saving Rate và %ROR của nhóm B1-B6 trong giai đoạn 2018-2019  - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.22.

Tỉ lệ %Saving Rate và %ROR của nhóm B1-B6 trong giai đoạn 2018-2019 Xem tại trang 78 của tài liệu.
Bảng 2.23: Kết quả thu hồi tiền mặt của nhóm nợ WO (DPD > 180) năm 2018 - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.23.

Kết quả thu hồi tiền mặt của nhóm nợ WO (DPD > 180) năm 2018 Xem tại trang 79 của tài liệu.
Bảng 2.25: Báo cáo tiền mặt thu hồi theo khu vực tại nhóm nợ WO năm 2021 - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.25.

Báo cáo tiền mặt thu hồi theo khu vực tại nhóm nợ WO năm 2021 Xem tại trang 85 của tài liệu.
Bảng 2.26: Báo cáo kết quả hoạt động THN của công ty Shinhan năm 2021  - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.26.

Báo cáo kết quả hoạt động THN của công ty Shinhan năm 2021 Xem tại trang 86 của tài liệu.
Bảng 2.29: Báo cáo tình trạng nợ quá hạn của sản phẩm Insurance Loan năm 2021  - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.29.

Báo cáo tình trạng nợ quá hạn của sản phẩm Insurance Loan năm 2021 Xem tại trang 88 của tài liệu.
Bảng 2.28: Báo cáo tình trạng nợ quá hạn của sản phẩm Living needs năm 2021  - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.28.

Báo cáo tình trạng nợ quá hạn của sản phẩm Living needs năm 2021 Xem tại trang 88 của tài liệu.
Bảng 2.30: Báo cáo tình trạng nợ quá hạn của sản phẩm Salaried năm 2021  - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.30.

Báo cáo tình trạng nợ quá hạn của sản phẩm Salaried năm 2021 Xem tại trang 89 của tài liệu.
Bảng 2.31: Báo cáo tình trạng nợ quá hạn của sản phẩm Top-up năm 2021  - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.31.

Báo cáo tình trạng nợ quá hạn của sản phẩm Top-up năm 2021 Xem tại trang 90 của tài liệu.
Bảng 2.32: Báo cáo kết quả THN của công ty từ năm 2018-2021 - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.32.

Báo cáo kết quả THN của công ty từ năm 2018-2021 Xem tại trang 91 của tài liệu.
Bảng 2.33: Tỷ lệ cho vay tiêu dung giải ngân trực tiếp cho khách hàng theo lộ trình  - (LUẬN văn THẠC sĩ) NGHIÊN cứu về THU hồi nợ của các CÔNG TY tài CHÍNH tại hồ CHÍ MINH

Bảng 2.33.

Tỷ lệ cho vay tiêu dung giải ngân trực tiếp cho khách hàng theo lộ trình Xem tại trang 102 của tài liệu.

Từ khóa liên quan