0

(LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT

102 19 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN LÊ HỮU HẠ Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Lê Hữu Hạ Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Trung Thành Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn trực tiếp TS Lê Trung Thành Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác TP HCM, ngày tháng năm 2022 Tác giả luận văn Nguyễn Lê Hữu Hạ LỜI CẢM ƠN Luận văn thực Đại học Ngoại Thương, sở II thành phố Hồ Chí Minh Để hồn thành luận văn nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Trung Thành hướng dẫn thực đề tài Xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới quý thầy cô giáo phụ trách môn, người đem lại cho tơi kiến thức bổ trợ, vơ có ích năm học vừa qua Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Phòng Đào tạo nhà trường tạo điều kiện cho suốt trình nghiên cứu học tập Cuối cùng, tơi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người bên tôi, động viên khuyến khích tơi q trình học tập nghiên cứu thực đề tài MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Lĩnh vực hoạt động 1.3 Tình hình tổ chức quản lý hoạt động Công ty AT 1.4 Đào tạo huấn luyện 1.4.1 Giới thiệu chung đào tạo 1.4.2 Huấn luyện 1.5 Sứ mệnh tầm nhìn 1.5.1 Sứ mệnh 1.5.2 Tầm nhìn 1.5.3 Giá trị cốt lõi 1.7 Văn hóa 1.8 Chiến lược 1.9 Quan tâm cộng đồng 1.10 Bảo vệ môi trường 1.11 Trách nhiệm thành viên cộng đồng quốc tế CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN 2.1 Khái quát quản trị lợi nhuận 24 2.1.1 Định nghĩa quản trị lợi nhuận 24 2.1.2 Mục đích động quản trị lợi nhuận 26 2.2 Các cách thức thực quản trị lợi nhuận nhà quản lý 29 2.2.1 Quản trị lợi nhuận thông qua lựa chọn phương pháp kế toán 29 2.2.2 Quản trị lợi nhuận thông qua lựa chọn thời điểm vận dụng phương pháp kế tốn thục ước tính kế toán 33 2.2.3 Quản trị lợi nhuận thông qua định kinh doanh thời điểm thực nghiệp vụ kinh tế 36 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VÀ HỒN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT 38 3.1 Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng công ty AT kế tốn 38 3.1.1 Quy định năm tài 38 3.1.2 Quy định đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán 38 3.2 Quy định chuẩn mực, chế độ kế toán áp dụng 38 3.2.1 Quy định chế độ kế toán áp dụng 38 3.2.2 Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán chế độ kế toán 38 3.3 Quy định sách kế tốn áp dụng 38 3.3.1 Cơ sở để thành lập báo cáo tài 38 3.3.2 Các giao dịch ngoại tệ 38 3.3.3 Tiền khoản tương đương tiền 40 3.3.4 Quy định khoản phải thu 40 3.3.5 Hàng tồn kho 40 3.3.6 Chi phí trả trước 41 3.3.7 Tài sản thuê hoạt động 41 3.3.8 Tài sản cố định hữu hình 41 3.3.9 Những khoản nợ phải trả chi phí phải trả 42 3.3.10 Vốn chủ sở hữu 43 3.3.11 Phân phối lợi nhuận 43 3.3.12 Ghi nhận doanh thu thu nhập 43 3.3.13 Các khoản giảm trừ doanh thu 44 3.3.14 Các khoản chi phí 44 3.3.15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 45 3.3.16 Bên liên quan 46 3.4.Thơng tin khoản mục trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh 46 3.4.1 Tiền khoản tương đương tiền 46 3.4.2 Phải thu ngắn hạn khách hàng 47 3.4.3 Trả trước cho người bán ngắn hạn 48 3.4.4 Hàng tồn kho 49 3.4.5 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 50 3.5 Kết phân tích hồn thiện quản trị lợi nhuận cơng ty AT 59 3.6 Hoàn thiện quản trị lợi nhuận Công ty AT 60 3.6.1 Nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC 60 3.6.2 Tối ưu hóa lợi nhuận 61 3.6.2.1 Gia tăng doanh thu 61 3.6.2.2 Gia tăng doanh thu 61 3.6.2.3 Đầu tư sinh lời 62 KẾT LUẬN 72 BCTC GD CCDC DN NĐT NQL SXKD P HCNS TSCĐ VAS DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: chênh lệch khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 2019 - 2020 48 Biểu đồ 3.2: Chênh lệch các khoản toán mua hàng 2019 – 2020 49 Biểu đồ 3.3: Chênh lệch khoản giảm trừ doanh thu năm 2019 – 2020 52 Biểu đồ 3.4: Chênh lệch giá vốn hàng bán năm 2019 – 2020 53 Biểu đồ 3.5: Chênh lệch doanh thu hoạt động tài năm 2019 - 2020 54 Bảng 3.10: Tỷ lệ chênh lệch chi phí bán hàng năm 2019 - 2020 55 Biểu đồ 3.6: Chênh lệch chi phí bán hàng năm 2019 - 2020 56 Biểu đồ,3.7: Chênh lệch chi phí.,quản lý cơng ty AT năm 2019 - 2020 57 Bảng 3.13: Tỷ lệ chênh lệch chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2020 58 Biểu đồ 3.8: Chênh lệch chi.,phí sản xuất kinh.,doanh năm 2019 - 2020 59 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tỷ lệ chênh lệch tiền 2019 - 2020 Bảng 3.2: Tỷ lệ chênh lệch khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 2019 2020 Bảng 3.3: Tỷ lệ chênh lệch khoản toán mua hàng 2019 – 2020 Bảng 3.4 Tỷ lệ chênh lệch hàng tồn kho năm 2019 – 2020 Bảng 3.5: Tỷ lệ chênh lệch biến động dự phòng năm 2019 – 2020 Bảng 3.6: Tỷ lệ chênh lệch doanh thu mua bán năm 2019 – 2020 Bảng 3.7: Tỷ lệ chênh lệch khoản giảm trừ doanh,.thu năm 2019 - 2020 Bảng 3.8: Tỷ lệ chênh lệch giá vốn hàng bán năm 2019 – 2020 Bảng 3.9: Tỷ lệ chênh lệch doanh thu.hoạt động,.tài năm 2019 - 2020 Bảng 3.10: Tỷ lệ chênh lệch chi phí bán hàng năm 2019 - 2020 Bảng 3.11: Tỷ lệ chênh lệch chi phí.,quản.,lý doanh nghiệp năm 2019 - 2020 Bảng 3.12: Tỷ lệ chênh lệch thu nhập khác năm 2019 - 2020 Bảng 3.13: Tỷ lệ chênh lệch chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2020 Bảng 3.14: Biến động doanh thu, lợi nhuận dòng tiền năm 2019 năm 2020 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn này, với phát triển ngày nhanh q trình tồn cầu hóa, đặc biệt lĩnh vực kinh tế, nhiều doanh nghiệp nước quốc tế có hội làm việc hình thành mối quan hệ kinh tế quốc tế với doanh nghiệp nhiều quốc gia khác thị trường tồn cầu Vì vậy, doanh nghiệp phải có đầy đủ báo cáo tài đáng tin cậy để giúp nhà đầu tư đưa định đắn Các báo cáo tài khơng rõ ràng khơng có độ tin cậy cao đem lại nhiều nguy tiềm ẩn cho nhà đầu tư uy tín công ty Một nhân tố quan trọng để thu hút nhiều quan tâm nhà đầu tư tiêu lợi nhuận, qua đánh giá toàn kết từ hoạt động kinh doanh triển vọng tăng trưởng doanh nghiệp Những nhà đầu tư thường có xu hướng đầu tư vào doanh nghiệp đạt hiệu kinh tế triển vọng tăng trưởng cao Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tiêu tối quan trọng doanh nghiệp ảnh hưởng đến thành công doanh nghiệp trung thực tiêu lợi nhuận vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến việc định người quản trị người sử dụng thông tin Trong nhà quản trị sử dụng xét đốn báo cáo tài cấu nghiệp vụ kinh tế phát sinh để làm thay đổi báo cáo tài chính, để gây hiểu nhầm tình trạng hoạt động doanh nghiệp hay tác động đến kết hợp đồng mà chúng dựa vào số liệu báo cáo kế tốn, nhằm đạt lợi ích cá nhân đồng nghĩa với việc hành vi QTLN nhà quản trị xảy (Healy and Whalen, 1999) Quản trị lợi nhuận coi công cụ quan trọng để hạn chế rủi ro hiệu kinh tế doanh nghiệp Từ đó, việc nghiên cứu mức độ ảnh hưởng yếu tố liên quan đến trình đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp quản trị lợi nhuận giúp doanh nghiệp hạn chế mập mờ không rõ ràng kết kinh doanh để từ tạo môi trường kinh doanh, đầu tư minh bạch, công cho nhà đầu tư 73 tiên cho việc tìm cách tăng doanh số, giảm chi phí hữu hình có… ngân sách phần không thiếu kế hoạch kinh doanh giúp AT gây ấn tượng với đối tác ngân hàng, đồng thời tiêu chí chuẩn nhằm giúp nhà quản trị đối chiếu sàn lọc nhằm định hướng, bổ sung điều chỉnh hành vi quản trị theo hướng tối ưu lợi nhuận cách chủ động giai đoạn đầy biến động Qua nghiên cứu thực tiễn công tác quản trị AT, xin kiến nghị bước cần thiết để hoạch định ngân sách công ty sau: Đánh giá báo cáo dịng tiền, lợi nhuận bảng cân đối kế tốn năm tài trước Từ AT thiết lập tiêu chí định hướng cho năm cách xác rõ ràng Với dịng tiền dương (dòng tiền mặt doanh nghiệp thu vào cao chi ra) từ hoạt động kinh doanh giúp chi trả chi phí vận hành chi phí tồn kho, từ gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp Dòng tiền dương ổn định giúp tăng khả chuyển đổi thành tiền mặt tài sản (được gọi khoản) giúp AT nắm bắt hội kinh doanh mới, chủ động lợi nhuận từ vốn lợi nhuận trực tiếp dịng tiền nhằm tối ưu hóa tổng lợi nhuận hoạt động kinh doanh Chú ý đến chi phí vận hành, chi phí trực tiếp, biên lợi nhuận gộp lợi nhuận sau thuế Cần thiết bước đối chiếu sách cho giai đoạn cụ thể theo hướng dẫn quan thuế loại hình kinh doanh hạng mục đầu tư AT Điều chỉnh tính tốn giá gốc chi phí để đánh giá xu hướng Đồng thời tiên lượng dòng tiền dựa biến cung ứng thay đổi chuỗi, từ giúp cho nhà quản trị dễ dàng lựa chọn ứng phó điều kiện kinh doanh đầu tư có biến động Đưa bảng dự báo doanh số thực tế dựa dòng sản phẩm, thời điểm danh mục đầu tư Có đối chiếu, so sánh số liệu ngành, lĩnh vực kinh doanh đầu tư Với bảng dự báo doanh số sát với thực tế, AT tối ưu hóa tỉ lệ tồn kho dịng tiền vào kỳ Có nhiều yếu tố cần cân nhắc soạn thảo bảng dự báo, chẳng hạn mức tăng trưởng kinh tế, nhu cầu, cạnh tranh, mùa vụ kỳ vọng tỉ trọng quy mô thị trường mà AT nhắm đến Chú ý nên dựa vào kinh nghiệm thực tế trước để ước lượng Có mục tiêu rõ ràng, có nghĩa triển khai nguồn lực nhân lực bán hàng chi phí tiếp thị cách hợp lý để hoàn thành mục tiêu đề với nguồn lực tối thiểu nhằm đạt lợi nhuận tối đa Dựa kì toán cho bên mua nhà cung cấp, dự đốn dịng tiền tình hình tiền mặt cuối tháng, quý… Từ chủ động tạo khoản 74 vững đồng thời giúp nhà quản trị chủ động tối ưu biên lợi nhuận đảm bảo biến động thị trường 4.1.2 Áp dụng công nghệ hướng đến chuyển đổi thành công Doanh nghiệp số Việc áp dụng công nghệ công tác quản trị vấn đề nan giải với DNVVN Nguyên nhân xuất phát từ quan điểm sai lầm phổ biến: công nghệ tốn dành cho cơng ty có quy mơ định Qua nghiên cứu cho thấy AT bị mắc kẹt quy trình làm việc theo kiểu cũ Chưa đánh giá cao việc sở hữu công nghệ giải pháp phù hợp giúp gia tăng suất giải phóng nguồn lực cho hoạt động tạo doanh thu Bí áp dụng cơng nghệ nằm việc hiểu điểm yếu thực doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hơp với quy mơ kinh doanh Sẽ tốt có tư vấn công ty cung cấp dịch vụ tài giải pháp tồn diện/có chọn lọc (ví dụ: hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng hay hệ thống điểm bán hàng - POS) để phục vụ nhu cầu doanh nghiệp Ngồi việc sở hữu cơng nghệ đồng thời mở cách tiếp cận khách hàng với thói quen, mơi trường, độ tuổi, giới tính… đa dạng, phong phú kênh bán hàng đối tác cung ứng đầu vào Các tảng ứng dụng khai thác lực mạng xã hội tảng internet tư tạo soft & app theo định hướng nhu cầu cụ thể riêng AT, từ góp phần giảm chi phí gia tăng tối đa hiệu khai thác tảng liên kết phi tập trung, tối đa hóa lợi nhuận 4.1.3 Công tác đào tạo, thu hút giữ chân nhân tài Việc thu hút giữ chân nhân tài thách thức AT ngày quan trọng thời đại ngày Thời đại môi trường tri thức, công nghệ trãi nghiệm quan trọng, ví dụ Uber, Amazon, Google hay Grab… nhân viên liên tục tìm kiếm mơi trường, trải nghiệm làm việc truyền cảm hứng Bên cạnh lâu dài, nhân viên thực muốn đào tạo, trải nghiệm phát triển khả thân Chỉ có họ gắn bó lâu dài doanh nghiệp Vì thiết nghĩ AT nên dành thời gian nghiên cứu, xem xét xây dựng kế hoạch nghề nghiệp cho vị trí cơng ty, đồng thời vạch chương trình đào tạo phù hợp để phát triển nhân tài, xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng, thường xuyên tổ chức buổi hội thảo vào cuối tuần họp mặt bên để nhân viên đóng góp ý tưởng cách thoải mái Đây chắn trải nghiệm tuyệt vời họ cảm nhận quan tâm từ phía 75 cơng ty, qua tăng mức độ niềm tin tự hào phần thiếu hành trình phát triển với AT Tuy nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc quản trị lợi nhuận, khơng có tư tác động vào nhân tố gốc rễ cơng tác quản trị lợi nhuận dù có phương pháp tốt đến thất bại khơng dược triễn khai tảng nhân có tư phù hợp định hướng gắn bó lâu dài với tổ chức Trong mãng công tác ý đến vấn đề nâng cao suất với quản lý hiệu suất công việc Tùy vào quy mô kế hoạch cần triển khai thời điểm, chủ điểm theo hệ thống mục tiêu hoạch định… ngồi lộ trình đào tạo quy, nhân chủ chốt người huấn luyện hướng dẫn cho nhân viên Ví dụ, tham gia với nhóm bán hàng ngày quan sát công việc họ; nhân chủ chốt giúp cải thiện giới thiệu bán hàng hay lịch trình hàng ngày để đạt hiệu tối đa Không thể đánh giá thấp hiệu việc huấn luyện định kỳ, thơng qua tạo phong trào thi đua, đóng góp cải tiến kinh nghiệm sáng tạo đội ngũ nhân viên Để nâng cao tinh thần trách nhiệm tránh tình trạng nhàm chán nhân viên, AT nên có hoạt động kết nối team building, nghỉ dưỡng… định kỳ theo quý hay năm, tùy vào nguồn doanh thu thời điểm diễn kế hoạch thiết lập trước Ln ln có đánh giá kết sau hoạt động mang tính thời điểm lâu dài từ nhằm lọc, bổ sung phương pháp định hướng nâng cao hiệu suất công tác quản trị 4.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Qua trình thu thập số liệu, tìm hiểu tài liệu nghiên cứu vấn đề liên quan công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại xây dựng AT chứng thực tế, luận văn giúp người đọc hiểu phương pháp nghiên cứu hiệu bên cạnh cịn số hạn chế không gian thời gian Mặc dù kết nghiên cứu thấy rõ biểu hành vi quản trị lợi nhuận Công ty AT thời gian nghiên cứu, từ giúp cho việc hiểu hành vi quản trị đúng, tránh tình trạng nhầm lẫn hiểu biết không rõ ràng nhu cầu nhà quản trị trình quản trị lợi nhuận báo cáo BCTC theo ý đồ khác phương pháp hay phương pháp khác nhằm đạt mục đích Tuy nhiên số lượng quan sát lớn thời gian rộng dễ dàng việc nghiên cứu sâu có đánh giá tồn diện mức độ quản trị lợi nhuận hiệu phương pháp có đối chiếu ưu, nhược điểm Hạn chế cuối đề tài đưa chứng phát có hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh giảm thu nhập, báo cáo lỗ tăng lợi nhuận có chưa đưa hàm ý dự báo tình hình 76 biến động lợi nhuận, phương pháp tốt nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ cơng tác quản trị cụ thể theo sản phẩm danh mục đầu tư khác AT Vì vậy, nghiên cứu mở rộng nghiên cứu quy mơ rộng với thời gian dài hơn, đồng thời áp dụng phương pháp để phát quản trị lợi nhuận môi trường khác KẾT LUẬN Quản trị lợi nhuận Công ty AT việc sử dụng kĩ thuật kế toán để tạo báo cáo tài thể nhìn tích cực hoạt động kinh doanh tình hình tài công ty Nhiều qui tắc nguyên tắc kế tốn u cầu quản lý cơng ty đưa đánh giá theo nguyên tắc Nghiên cứu quản trị lợi nhuận nhằm giúp nhà quản trị Công ty AT sử dụng thông tin nhận khả cơng ty thay đổi lợi nhuận theo mong muốn Thông qua việc thu thập số liệu thực tế từ báo cáo tài năm 2019 2020, tác giả có nhìn rõ lợi nhuận Kết nghiên cứu cho thấy công ty AT quản trị lợi nhuận tốt Tuy nhiên, đề tài tồn số hạn chế, thời gian nghiên cứu giới hạn năm 2019 2020; việc phân tích quản trị lợi nhuận từ Cơng ty AT mang tính chất tương đối; kết kiểm định hành vi khứ, chưa dự đoán hành vi quản trị lợi nhuận tương lai; Về lực thời gian thực nghiên cứu Đây sở để định hướng cho nghiên cứu 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO: Alzoubi, E S S (2019) Audit committee, internal audit function, and earnings management: Evidence from Jordan Meditari Accountancy Research, 27(1), 72-90 Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam Bộ Tài chính, Thơng tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán David Burgstahler and D.Dichev (1997), “Earnings management to Earnings Decreases and Losses”, Journal of Accounting anh Economics, Vol.24, No.1 Debnath, P (2017) Assaying the Impact of Firm's Growth and Performance on Earnings Management: An Empirical Observation of Indian Economy International Journal of Research in Business Studies and Management, 4(2), 30-40 Dechow, P.M., Sloan, R G and Sweeney, A P (1995), “Detecting earnings management”, The Accounting Review, Vol 70 No 2, pp 193 Đường Nguyễn Hưng (2013), “Hành vi quản trị lợi nhuận thông tin lợi nhuận công bố BCTC”, Tạp chí kế tốn & Kiểm tốn số: 1+2/2013 (112+113), 3/2013 (114) Trang: 49 (số 1+2), 22 (số 3) Đường Nguyễn Hưng, Phạm Kim Ngọc (2013),“Phương pháp thủ tục áp dụng kiểm toán báo cáo tài cơng ty niêm yết Việt Nam hành vi quản trị lợi nhuận”, Tạp chí kế tốn & Kiểm tốn số 12/2013, tr 15-19 Ebrahim, A (2001), “Auditing Quality, Auditor Tenure, Client Importance, and Earnings Management: An Additional Evidence”, Working paper, Rutgers University 10 Jones, J.J (1991), “Earnings management during impact relief investigations”, Journal of Accounting Research, 29,193–228 11 Joshua Ronen & Varda Yaari (2009), “Earnings management: emerging insights in theory, practice, and research”, Springer Verlag 12 Gunny, K (2010) The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks Contemporary Accounting Research, 27(3): 855-888 78 13 Lê Thị Yến Nhi (2017) Phân tích hành vi quản trị lợi nhuận báo cáo tài cơng ty niêm yết nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 14 Liu, J , & Tsai, C (2015) Board member characteristics and ownership structure impacts on real earnings management: Evidence from Taiwan Accounting and Finance Research, 4(4), 84–96 15 Ngô Thị Thanh Nga (2018) Quản trị lợi nhuận nhà quản trị doanh nghiệp Tạp chí Kế tốn Kiểm tốn 5, 55-56 16 TS Nguyễn Công Phương (2005), “Các mô hình nghiên cứu lợi nhuận nước phát triển có phù hợp với bối cảnh Việt Nam? Phân tích lý thuyết”, Tạp chí: Hội thảo khoa học “Kinh tế miền trung, Tây nguyên: Tiềm năng, động lực giải pháp”, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Trang: 110-117, Năm 2005 17 TS Nguyễn Công Phương (2007), “Về tính trung thực tiêu lợi nhuận”, Tạp chí kế tốn số tháng 12 năm 2007 18 TS Nguyễn Cơng Phương (2009), "Kế tốn theo sở dồn tích quản trị lợi nhuận doanh nghiệp”, Tạp chí kế tốn số 77/2009, trang 36-37 & số 78/2009, trang 17-18 19 Nguyễn Thị Toàn, 2016 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi quản trị lợi nhuận - Nghiên cứu công ty niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 20 Roychowdhury, S., 2006 Earnings Management through Real Activities Manipulation Journal of Accounting and Economics, 42, 335-370 79 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 80 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 81 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 82 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 83 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 84 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 85 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 86 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... trình quản trị lợi nhuận Cơng ty cổ phần đầu tư thương mại sản xuất xây dựng AT 11 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT 1.1 Giới thiệu chung Công Ty. .. động Công ty cổ phần đầu tư thương mại sản xuất xây dựng AT - Giới hạn không gian: Luận văn nghiên cứu Công ty cổ phần đầu tư thương mại sản xuất xây dựng AT - Giới hạn thời gian: Luận văn nghiên... nghĩa luận văn - Luận văn góp phần làm quản trị lợi nhuận Công ty cổ phần đầu tư thương mại sản xuất xây dựng AT có hiệu - Góp phần cung cấp sở thực tiễn cho việc điều chỉnh quản trị lợi nhuận tới
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Môi trường làm việc - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT

Hình 1.

Môi trường làm việc Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 3.3: Tỷ lệ chênh lệch các khoản thanh toán khi mua hàng 2019 – 2020 - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT

Bảng 3.3.

Tỷ lệ chênh lệch các khoản thanh toán khi mua hàng 2019 – 2020 Xem tại trang 57 của tài liệu.
3.4.3. Trả trước cho người bán ngắn hạn - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT

3.4.3..

Trả trước cho người bán ngắn hạn Xem tại trang 57 của tài liệu.
Bảng 3.4 Tỷ lệ chênh lệch hàng tồn kho năm 2019 – 2020 - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT

Bảng 3.4.

Tỷ lệ chênh lệch hàng tồn kho năm 2019 – 2020 Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 3.8: Tỷ lệ chênh lệch giá vốn hàng bán năm 2019 – 2020 - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT

Bảng 3.8.

Tỷ lệ chênh lệch giá vốn hàng bán năm 2019 – 2020 Xem tại trang 65 của tài liệu.
Bảng 3.9: Tỷ lệ chênh lệch doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 - 2020 - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT

Bảng 3.9.

Tỷ lệ chênh lệch doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 - 2020 Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 3.11: Tỷ lệ chênh lệch chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 - 2020 - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT

Bảng 3.11.

Tỷ lệ chênh lệch chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 - 2020 Xem tại trang 69 của tài liệu.
Bảng 3.12: Tỷ lệ chênh lệch thu nhập khác năm 2019 - 2020 - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT

Bảng 3.12.

Tỷ lệ chênh lệch thu nhập khác năm 2019 - 2020 Xem tại trang 71 của tài liệu.
Bảng 3.14: Biến động của doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền trong năm 2019 và năm 2020 - (LUẬN văn THẠC sĩ) HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ lợi NHUẬN tại CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư THƯƠNG mại sản XUẤT xây DỰNG AT

Bảng 3.14.

Biến động của doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền trong năm 2019 và năm 2020 Xem tại trang 74 của tài liệu.

Từ khóa liên quan