Tâm lý học đại cương: Hướng dẫn trả lời lí thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận

149 14.9K 99

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 16:05

Cuốn sách Tâm lý học đại cương: Hướng dẫn trả lời lí thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm gồm phần câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận và bài tập tình huống. Nội dung bài tập, câu hỏi được trình bày ngắn gọn, bám sát yêu cầu và cấu trúc của môn học, hệ thống hóa toàn bộ các kiến thức và khái quát những nội dung cơ bản, nhằm giúp sinh viên nhanh chóng nắm bắt được nội dung quan trọng nhất phục vụ việc học tập và luyện thi môn học này.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI LÝ THUYẾT, GIẢI BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VÀ TRẮC NGHIỆM (DÙNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

  • MỤC LỤC

  • PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

  • PHẦN II. CÂU HỎI TỰ LUẬN

  • PHẦN III. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

  • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan