0

Phân tích và Thiết kế Hệ thống Quản lý Nhân sự - Tiền lương

96 31 0
  • Phân tích và Thiết kế Hệ thống Quản lý Nhân sự - Tiền lương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 21:46

ĐỒ ÁN | Học phần Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin | Đề tài Quản lý nhân sự Tiền lương tại siêu thị VinmartCấu trúc đề tài bao gồm 7 chương như sau:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNGGiới thiệu tổng quan về đề tài Quản lý nhân sự tiền lương tại siêu thị VinmartLý do lựa chọn đề tàiMục tiêu thực hiện đề tàiPhạm vi đề tàiKhái quát về siêu thị VinmartCHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾTThiết kế kế hoạch triển khai đề tàiCơ sở hình thành ý tưởng phân tích và thiết kếTổng quan về các mô hình được sử dụngTổng quan về các công nghệ được sử dụngCHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TINXác định bài toánKhảo sát hiện trạngQuy trình nghiệp vụCHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ DỮ LIỆUMô hình phân rã chức năng (BFD Business Function Diagram)Mô hình dòng dữ liệu (DFD Data Flow Diagram)Mô hình thực thể kết hợp (ERD – Entity Relationship Diagram)Mô hình dữ liệu quan hệXây dựng cơ sở dữ liệuCHƯƠNG 5: LƯỢC ĐỒ USE CASEXây dựng Use CaseXác định các ActorXác định Use CaseĐặc tả Use CaseLược đồ Use CaseCHƯƠNG 6: THIẾT KẾ XỬ LÝThiết kế hệ thống giao diệnBáo cáoCHƯƠNG 7: KẾT QUẢNhững kết quả đạt được của đồ ánNhững khó khăn và điểm yếu của đồ ánHướng nghiên cứu tiếpHướng mở rộng đồ án học phần TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA CƠNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐỒ ÁN MƠN HỌC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG TẠI SIÊU THỊ VINMART TP Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA CƠNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐỒ ÁN MƠN HỌC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG TẠI SIÊU THỊ VINMART TP Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2022 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Tài – Marketing đưa mơn học Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin vào chương trình giảng dạy Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên môn cô Lâm Hoàng Trúc Mai dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt thời gian học tập vừa qua để em hồn thành đồ án kết thúc môn học cách trọn vẹn Trong thời gian tham gia lớp học cô, chúng em có thêm cho nhiều kiến thức bổ ích, tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc Đây chắn kiến thức quý báu, kinh nghiệm em tích lũy có ích cho sau Bộ mơn Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin mơn học vơ bổ ích có tính thực tế cao Đảm bảo cung cấp đủ kiến thức, gắn liền với nhu cầu thực tiễn sinh viên Tuy nhiên, vốn kiến thức nhiều hạn chế khả tiếp thu thực tế nhiều bỡ ngỡ Mặc dù em cố gắng chắn đồ án chúng em khó tránh khỏi thiếu sót nhiều chỗ cịn chưa xác, kính mong xem xét góp ý để đồ án chúng em hồn thiện Lời cuối cùng, em xin kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, thành công hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022 Giảng viên Lâm Hoàng Trúc Mai DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CSKH : Chăm sóc khách hàng CSDL : Cơ sở liệu HTTT : Hệ thống thông tin UC : Use Case DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT Business Function Diagram : Mơ hình phân rã chức Data Flow Diagram : Mơ hình dịng liệu Entity Relationship Diagram : Mơ hình thực thể kết hợp Use Case : Ca sử dụng Form : Biểu mẫu Report : Báo cáo Process : Tiến trình Data Store : Kho liệu Source : Nguồn phát sinh liệu Sink : Đích tiêu thụ liệu Data Flow : Dịng liệu DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Quy định ký hiệu cho từ điển ERD 41 Bảng 4.2 Thông tin mô tả tập thực thể bảng phòng ban 41 Bảng 4.3 Thông tin mô tả tập thực thể bảng Chức vụ .42 Bảng 4.4 Thông tin mô tả tập thực thể bảng nhân viên 44 Bảng 4.5 Thông tin mô tả tập thực thể bảng thân nhân 45 Bảng 4.6 Thông tin mô tả tập thực thể bảng sổ chấm công .45 Bảng 4.7 Thông tin mô tả tập thực thể bảng thưởng .46 Bảng 4.8 Thông tin mô tả tập thực thể bảng Phạt 47 Bảng 4.9 Thông tin mô tả tập thực thể bảng Phụ cấp 48 Bảng 4.10 Thông tin mô tả tập thực thể bảng Lương 49 Bảng 4.11 Thông tin mô tả mối kết hợp Thuộc .50 Bảng 4.12 Thông tin mô tả mối kết hợp Phụ trách 51 Bảng 4.13 Thông tin mô tả mối kết hợp Quan hệ 52 Bảng 4.14 Thông tin mô tả mối kết hợp Trả 53 Bảng 4.15 Thông tin mô tả mối kết hợp Gồm 54 Bảng 4.16 Thơng tin mơ tả mối kết hợp có .54 Bảng 4.17 Thông tin mô tả mối kết hợp Ghi nhận 55 Bảng 4.18 Thông tin mơ tả thuộc tính 58 Bảng 4.19 Cấu trúc bảng Phòng ban .60 Bảng 4.20 Cấu trúc bảng Chức vụ 61 Bảng 4.21 Cấu trúc bảng Nhân viên .61 Bảng 4.22 Cấu trúc bảng Thân nhân .62 Bảng 4.23 Cấu trúc bảng Sổ chấm công 62 Bảng 4.24 Cấu trúc bảng Phụ cấp 63 Bảng 4.25 Cấu trúc bảng Thưởng 63 Bảng 4.26 Cấu trúc bảng Phạt 63 Bảng 4.27 Cấu trúc bảng Lương .64 Bảng 4.28 Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc 71 Bảng 4.29 Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc 71 Bảng 4.30 Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc 71 Bảng 4.31 Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc 72 Bảng 4.32 Bảng tầm ảnh hưởng ràng buộc 72 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức siêu thị Vinmart 17 Hình 2.1 Hệ quản trị sở liệu SQL 24 Hình 2.2 Cơng cụ vẽ sơ đồ Draw.io 28 Hình 3.1 Bảng chấm cơng Excel siêu thị Vinmart .32 Hình 3.2 Văn bảng tuyển dụng siêu thị Vinmart Hà Nội 32 Hình 3.3 Quy trình nghiệp vụ quản lý chấm cơng – tính lương siêu thị Vinmart .33 Hình 4.1 Mơ hình phân rã chức hệ thống quản lý nhân tiền lương 36 Hình 4.2 Lược đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý nhân tiền lương 37 Hình 4.3 DFD mức hệ thống quản lý nhân tiền lương 38 Hình 4.4 DFD mức xử lý 1.0 – Chức tuyển dụng hệ thống quản lý nhân tiền lương 39 Hình 4.5 DFD mức xử lý 2.0 – Chức chấm công hệ thống quản lý nhân tiền lương 39 Hình 4.6 DFD mức xử lý 3.0 – Chức tính lương hệ thống quản lý nhân tiền lương 40 Hình 4.7 Mơ hình thực thể kết hợp hệ thống quản lý nhân tiền lương 58 Hình 4.8 Lược đồ quan hệ hệ thống quản lý nhân tiền lương 59 Hình 4.9 Mơ hình liệu quan hệ hệ thống quản lý nhân tiền lương 64 Hình 4.10 Bảng liệu mẫu tbPHONGBAN 65 Hình 4.11 Bảng liệu mẫu tbCHUCVU 65 Hình 4.12 Bảng liệu mẫu tbNHANVIEN 66 Hình 4.13 Bảng liệu mẫu tbTHANNHAN 67 Quản lý lựa chọn nhập lại thoát khỏi UC UC kết thúc Luồng U2: Hết hạn cập nhật Hệ thống thông báo lỗi UC kết thúc Tiền điều kiện Tác nhân phải đăng nhập thành công vào hệ thống Nếu UC thực thành cơng thơng tin ca làm cập nhật Hậu điều kiện Quản tiếp tục cập nhật thời hạn cho phép Trường hợp cịn lại hệ thống khơng thay đổi 5.4.7 Use Case Phê duyệt phiếu lương  Tên ca sử dụng: Phê duyệt phiếu lương Mơ tả tóm tắt  Mục đích: Cho phép người tác nhân phê duyệt bảng lương  Tác nhân: Các luồng kiện Giám đốc  Luồng kiện chính: Giám đốc xem thơng tin phê duyệt phiếu lương Giám đốc xem xét duyệt - Phê duyệt Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên nhận lương Giám đốc xem xét phê duyệt Sau duyệt thông tin xong, chọn chức cập nhật, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ thông tin Bảng lương duyệt hệ thống cho phép in - Hoàn tác Trong thời hạn cho phép, tối đa 1h kể từ duyệt, muốn hoàn tác, tác 79 nhân chọn chức hoàn tác, thơng tin phê duyệt bị xóa bỏ Nếu q thời gian, luồng U2 thực - Thoát Giám đốc thoát khỏi hệ thống UC kết thúc  Các luồng rẽ nhánh Luồng U2: Hết hạn hoàn tác Hệ thống thông báo lỗi UC kết thúc Tiền điều kiện Thành viên đăng nhập vào hệ thống Nếu việc đăng nhập thành công, người sử dụng đăng nhập vào hệ Hậu điều kiện thống 80 5.5 Lược đồ Use Case Hình 5.29 Lược đồ Use Case hệ thống quản lý nhân tiền lương 81 CHƯƠNG THIẾT KẾ XỬ LÝ 6.1 Thiết kế hệ thống giao diện 6.1.1 Giao diện đăng nhập vào hệ thống Hình 6.30 Giao diện đăng nhập vào hệ thống 82 6.1.2 Giao diện menu hỗ trợ di chuyển đến chức Hình 6.31 Giao diện menu hỗ trợ di chuyển đến chức 83 6.1.3 Giao diện cập nhật danh sách nhân viên Hình 6.32 Giao diện cập nhật danh sách nhân viên 6.1.4 Giao diện cập nhật thơng tin chấm cơng Hình 6.33 Giao diện cập nhật thơng tin chấm cơng 84 6.1.5 Giao diện tính lương Hình 6.34 Giao diện tính lương 6.2 Báo cáo (Reports) 6.2.1 Báo cáo tổng lương nhân viên Việc tốn lương cho nhân viên dựa vào nhiều tiêu chí khác như: số ngày làm, số ngày tăng ca, chức vụ, khoản phụ cấp kèm theo định lương tháng nhân viên siêu thị Dưới biểu đồ thể tổng lương siêu thị: 85 Hình 6.35 Báo cáo tổng lương nhân viên 6.2.2 Báo cáo số ngày làm nhân viên Bảng chấm cơng nhân viên có thơng tin như: Mã nhân viên, số ngày làm, số ngày nghỉ, số ngày tăng ca từ định mức lương tháng nhân viên nhận 86 Hình 6.36 Báo cáo số ngày làm nhân viên 6.2.3 Báo cáo mức phạt Trong làm việc siêu thị nhân viên khơng thể đảm bảo khơng vi phạm nội quy Danh sách phạt gửi đến phịng nhân sau ghi vào phiếu lương để định trừ vào tiền trách nhiệm làm việc nhân viên Lỗi làm muộn, không kiểm date, tự ý bỏ ca,… Hình 6.37 Báo cáo mức phạt 87 6.2.4 Báo cáo mức thưởng Tại cơng ty có quy chế thưởng khác dựa vào suất KPI đạt tháng nhân viên tình làm việc Hình 6.38 Báo cáo mức thưởng 6.2.5 Báo cáo lương cứng nhân viên Lương cứng nhân viên dựa theo hệ số lương, hệ số lương dựa vào kinh nghiệm, trình độ học vấn nhân viên Được tính theo cơng thức: Lương cứng = Hệ số * Lương 88 Hình 6.39 Báo cáo lương cứng nhân viên 6.2.6 Báo cáo chức vụ phịng ban Trong phịng ban có nhiều chức vụ khác phịng ban PB0002 có chức vụ nhân viên thu ngân, nhân viên kế tốn, trưởng phịng kế tốn Việc chia theo cấp độ quản lý để dễ vận hành siêu thị cách thuận lợi nhanh chóng 89 Hình 6.40 Báo cáo chức vụ phòng ban 90 CHƯƠNG KẾT QUẢ 7.1 Những kết đạt đồ án Thông qua đồ án xây dựng chương trình quản lý nhân tiền lương siêu thị Vinmart, nhóm em vận dụng phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin để đạt kết sau: - Khảo sát mơ hình hóa tốn thực tế, qua làm rõ u cầu - tốn đặt Phân tích thiết kế mức ý niệm, mức logic, mức vật lý Xác định ràng buộc toàn vẹn hệ thống Xác định khả mở rộng hệ thống Đồ án phân tích thiết kế thành phần giao diện người dùng 7.2 Những khó khăn điểm yếu đồ án Mặc dù đạt nhiều kết trên, nhiên yếu tố khách quan chủ quan, đồ án cịn hạn chế định phân tích, đánh giá hệ thống lẫn giải pháp hoàn thiện hệ thống số hạn chế khác Kỹ thể mơ hình thiết kế thơng qua việc sử dụng cơng cụ thiết kế máy tính chưa chun nghiệp, số mơ hình có độ chuẩn xác chưa cao Quản lý trình thực đồ án thiếu hợp lý, cân đối mặt nội dung Liên kết chức cần chặt chẽ 7.3 Hướng nghiên cứu tiếp Về mặt hạn chế, nhóm em cố gắng tìm hiểu kỹ nữa, có nhiều quan sát đánh giá thực tế để đồ án thực tiễn hơn, bên cạnh ý cách trình bày đồ án để tránh mắc lỗi đáng tiếc Hướng mở rộng đồ án học phần: Bổ sung hoàn thiện chức chương trình để hồn thiện tính tiện dụng, thích hợp với doanh nghiệp 91 Tăng cường tính an tồn bảo mật hệ thống Cải tiến mơ hình quy trình báo cáo lương thưởng siêu thị Tiếp tục nghiên cứu thiết kế giao diện, thao tác nhanh tiện lợi giúp người dùng thấy hài lòng hệ thống Nâng cấp hệ thống theo bước phát triển công nghệ Tiếp cận, ứng dụng công nghệ để cải tiến tốc độ xử lý liệu hiệu tối đa 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lâm Hoàng Trúc Mai, PowerPoint giảng Học phần phân tích thiết kế hệ thống thơng tin [2] Lâm Hồng Trúc Mai, Tài liệu Chương Thiết kế hệ thống thông tin 93 ... lý nhân tiền lương 39 Hình 4.6 DFD mức xử lý 3.0 – Chức tính lương hệ thống quản lý nhân tiền lương 40 Hình 4.7 Mơ hình thực thể kết hợp hệ thống quản lý nhân tiền. .. hệ thống quản lý nhân tiền lương 38 Hình 4.4 DFD mức xử lý 1.0 – Chức tuyển dụng hệ thống quản lý nhân tiền lương 39 Hình 4.5 DFD mức xử lý 2.0 – Chức chấm công hệ thống quản. .. nhiều nhân viên, quản lý nhân nắm thơng tin, trình độ, tình hình ca làm việc cấp để tổng kết tiền lương cho nhân lực cụ thể Việc tạo hệ thống quản lý nhân tiền lương cần thiết Phần mềm quản lý lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và Thiết kế Hệ thống Quản lý Nhân sự - Tiền lương,

Từ khóa liên quan