0

BÀI tập dân sự lần 5 đề tài QUY ĐỊNH CHUNG về THỪA kế

13 2 0
  • BÀI tập dân sự lần 5 đề tài QUY ĐỊNH CHUNG về THỪA kế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA: LUẬT HÀNH CHÍNH BÀI TẬP DÂN SỰ LẦN ĐỀ TÀI: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỪA KẾ GVHD: ThS Ngô Thị Anh Vân LỚP: 130-HC46B2 Thành viên: STT TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2022 download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC: CHƯƠNG Di sản thừa kế 1.1 Di sản có bao gồm nghĩa vụ người cố không? Nêu sở pháp lý trả lời 1.2 Khi tài sản người cố để lại thời điểm mở thừa kế bị thay tài sản sau tài sản có di sản khơng? Vì sao? 1.3 Để coi di sản, theo quy định pháp luật, quyền sử dụng đất người cố có cần phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Nêu sở pháp lý trả lời 1.4 Trong Bản án số 08, Tồ án có coi diện tích đất tăng 85,5m chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di sản không? Đoạn bán án có câu trả lời? 1.5 Suy nghĩ anh/chị hướng xử lý nêu Toà án Bản án số 08 diện tích đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.6 Ở Án lệ số 16/2017/AL, diện tích 398m2 đất, phần di sản Phùng Văn N bao nhiêu? Vì sao? 1.7 Theo Án lệ trên, phần diện tích đất chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K có coi di sản để chia khơng? Vì sao? 1.8 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Án lệ liên quan đến phần diện tích chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K 1.9 Nếu bà Phùng Thị G bán đất không để lo sống mà dùng cho tiền cho cá nhân bà Phùng Thị G số tiền có coi di sản để chia khơng? Vì sao? 1.10 Ở thời điểm bà Phùng Thị G chết, di sản bà Phùng Thị G diện tích đất bao nhiêu? Vì sao? 1.11 Việc Tòa án xác định phần lại di sản bà Phùng Thị G 43,5m có thuyết phục khơng? Vì sao? Đây có nội dung Án lệ số 16 khơng? Vì sao? 1.12 Việc Tòa án định “còn lại 43,5m chia cho kỷ phần cịn lại” có thuyết phục khơng? Vì sao? Đây có nội dung Án lệ số 16 khơng? Vì sao? CHƯƠNG Quản lý di sản 2.1 Trong Bản án số 11, Tòa án xác định người có quyền quản lý di sản ơng Đ bà T; việc xác định có thuyết phục khơng, sao? 2.2 Trong Bản án số 11, ông Thiện trước chấp hành án có người quản lý di sản không? Nêu sở pháp lý trả lời 2.3 Trong Bản án số 11, việc Tòa án giao cho anh Hiếu (Tiến H) quyền quản lý di sản có thuyết phục khơng? Nêu sở pháp lý trả lời 2.4 Khi người quản lý di sản, người quản lý di sản có quyền tôn tạo, tu sửa lại di sản Bản án số 11 không? Nêu sở pháp lý trả lời download by : skknchat@gmail.com 2.5 Khi người quản lý di sản, người quản lý di sản có quyền giao lại cho người khác quản lý di sản (như Bản án số 11 ông Thiện giao lại cho trai) không? Nêu sở pháp lý trả lời 2.6 Trong Quyết định số 147, Tòa án xác định người quản lý khơng có quyền tự thỏa thuận mở lối cho người khác qua di sản có thuyết phục khơng? Nêu sở pháp lý trả lời…… CHƯƠNG Thời hiệu lĩnh vực thừa kế 3.1 Cho biết loại thời hiệu lĩnh vực thừa kế Việt Nam 3.2 Pháp luật nước ngồi có áp đặt thời hiệu yêu cầu chia di sản không? 3.3 Thời điểm mở thừa kế di sản cụ T năm nào? Đoạn Quyết định tạo lập thành Án lệ số 26/2018/AL cho câu trả lời? 3.4 Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T có sở văn khơng? Có thuyết phục khơng? Vì sao? 3.5 Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T với thời điểm thời điểm Pháp lệnh thừa kế năm 1990 cơng bố có sở văn khơng? Có thuyết phục khơng? Vì sao? 3.6 Suy nghĩ anh/chị Án lệ số 26/2018/AL nêu CHƯƠNG Tìm kiếm tài liệu 4.1 Liệt kê viết liên quan đến pháp luật tài sản pháp luật thừa kế công bố Tạp chí chuyên ngành Luật từ đầu năm 2018 đến nay.Khi liệt kê, yêu cầu viết theo trật tự theo tên tác giả việc liệt kê phải thỏa mãn thông tin theo trật tự sau: 1) Họ tên tác giả, 2) Tên viết để dấu ngoặc kép, 3) Tên Tạp chí in nghiêng 4) Số năm Tạp chí, 5) Số trang viết (ví dụ: từ tr.41 đến 51) Các viết liệt kê theo alphabet tên tác giả (không nêu chức danh) 4.2 Cho biết làm để tìm viết CHƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO: download by : skknchat@gmail.com CHƯƠNG Di s ản th ừa kếế 1.1 Di sản có bao gồm nghĩa vụ người cố không? Nêu sở pháp lý trả lời Theo quy định Điều 634 BLDS 2005 Điều 612 BLDS 2015 thì: “Di sản bao gồm tài sản riêng người chết, phần tài sản người chết tài sản chung với người khác.” Di sản thừa kế không bao gồm nghĩa vụ người cố Căn vào Điều 612 BLDS 2015: “Di sản bao gồm tài sản riêng người chết, phần tài sản người chết tài sản chung với người khác.” “Và Điều từ 659 đến 662 BLDS 2015 hiểu trước chia di sản người thừa kế phải toán nghĩa vụ người chết để lại xong lại phân chia Việc thực nghĩa vụ với tư cách chủ thể nghĩa vụ với tư cách chủ thể nghĩa vụ họ xác lập mà thực nghĩa vụ người chết để lại tài sản người chết.” (1) 1.2 Khi tài sản người cố để lại thời điểm mở thừa kế bị thay tài sản sau tài sản có di sản khơng? Vì sao? Khi tài sản người cố để lại thời điểm mở thừa kế bị thay tài sản sau tài sản khơng di sản Căn theo Khoản Điều 611, Điều 624 BLDS 2015 “Thời điểm mở thừa kế thời điểm người có tài sản chết Trường hợp Tịa án tun bố người chết thời điểm mở thừa kế người xác định khoản Điều 71 Bộ luật này.” “Di chúc thể ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản cho người khác sau chết.” Vì thời điểm mở thừa kế diễn thời điểm người có tài sản chết nằm ý chí người chết thể thông qua di chúc giao tài sản cho người quản lý tài sản Còn thời điểm mở thừa kế thay tài sản nằm ngồi ý chí cá nhân sau chết, phát sinh loại tài sản nằm ngồi khả năng, ý chí mà người chết muốn chuyển giao Nếu thực coi vi phạm điều cấm quy định Điều 624 BLDS 2015 1.3 Để coi di sản, theo quy định pháp luật, quyền sử dụng đất người cố có cần phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Nêu sở pháp lý trả lời Trong trường hợp, để coi tài sản theo quy định pháp luật quyền sử dụng đất người cố không cần phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Nghị số 02/2004 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định mục 1.4 phần II VỀ THỪA KẾ, TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: “Trường hợp người chết để lại quyền sử dụng đất mà đất khơng có download by : skknchat@gmail.com loại giấy tờ quy định tiểu mục 1.1, tiểu mục 1.2 mục khơng có di sản tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất hướng dẫn tiểu mục 1.3 mục này” Do đất người chết để lại chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có loại giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc đất UBND cấp có thẩm quyền có văn xác nhận việc sử dụng đất hợp pháp, đất sử dụng lâu dài, khơng có tranh chấp Tịa án xác định di sản thừa kế tiến hành chia thừa kế theo trình tự, quy định pháp luật 1.4 Trong Bản án số 08, Tồ án có coi diện tích đất tăng 85,5m chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di sản không? Đoạn bán án có câu trả lời? Trong Bản án số 08, Tồ án coi diện tích đất tăng 85,5m2 chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di sản Tại phần Nhận định Tòa án Đoạn: “- Đối với diện tích tăng 85,5m chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: … Do đó, tài sản ơng Hịa, bà Mai, không xác định di sản thừa kế phân chia ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp bên đương sự.” (Tr 201) 1.5 Suy nghĩ anh/chị hướng xử lý nêu Toà án Bản án số 08 diện tích đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hướng giải Tòa án Bản án số 08 diện tích đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp lý Vì “Gia đình ơng Hịa xây dựng nhà tầng, sân lán bán hàng phần diện tích chưa cấp giấy chứng nhận; diện tích hộ ơng Hịa quản lý, sử dụng ổn định nhiều năm nay, hộ liền kề xây dựng mốc giới rõ ràng, khơng có tranh chấp… Do tài sản ơng Hịa bà Mai, có điều đương phải thực thuế nhà nước, không xác định di sản thừa kế phân chia ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp bên đương sự” 1.6 Ở Án lệ số 16/2017/AL, diện tích 398m đất, phần di sản Phùng Văn N bao nhiêu? Vì sao? Ở Án lệ số 16/2017/AL, diện tích 398m2 đất, phần di sản Phùng Văn N 133,5m2 Vì theo Án lệ số 16/2017/AL “bà Phùng Thị G chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K diện tích 131m2 tổng diện tích 398m2 đất trên; phần diện tích đất cịn lại đất 267,4m2”, “Việc bà Phùng Thị G chuyển nhượng đất cho ông Phùng Văn K bà Phùng Thị G biết, khơng có ý kiến phản đối gì, bà Phùng Thị G có lời khai bà Phùng Thị G bán đất để lo sống bà Nay ông Phùng Văn K quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vì vậy, có sở để xác định bà Phùng Thị G đồng ý để bà Phùng Thị G chuyển nhượng diện tích 131m2 nêu cho ơng Phùng Văn K Tịa án cấp phúc thẩm khơng đưa diện tích đất bà Phùng Thị G bán cho ông Phùng Văn K vào khối tài sản để chia có cứ”, “Tuy nhiên, diện tích 267m2 đất đứng tên bà Phùng Thị G, hình thành thời gian nhân nên phải download by : skknchat@gmail.com xác định tài sản chung vợ chồng ông Phùng Văn N bà Phùng Thị G chưa chia”, “Đối với 1/2 diện tích đất tổng diện tích 267m đất chung vợ chồng phần di sản ông Phùng Văn N để lại hết thời hiệu chia thừa kế” Như Tòa án xác định 389m bà G chuyển nhượng 131m2 để lo sống gia đình Tịa án có đồng thừa kế cịn lại đồng ý nên khơng tính vào phần di sản cịn lại Nên di sản ơng Phùng Văn N ½ diện tích đất 267m2 133,5m2 1.7 Theo Án lệ trên, phần diện tích đất chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K có coi di sản để chia khơng? Vì sao? Theo Án lệ trên, phần diện tích đất chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K không coi di sản để chia Vì theo Án lệ số 16/2017/AL “Việc bà Phùng Thị G chuyển nhượng đất cho ông Phùng Văn K bà Phùng Thị G biết, ý kiến phản đối gì, bà Phùng Thị G có lời khai bà Phùng Thị G bán đất để lo sống bà Nay ông Phùng Văn K quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vì vậy, có sở để xác định bà Phùng Thị G đồng ý để bà Phùng Thị G chuyển nhượng diện tích 131m2 nêu cho ơng Phùng Văn K Tịa án cấp phúc thẩm khơng đưa diện tích đất bà Phùng Thị G bán cho ông Phùng Văn K vào khối tài sản để chia có cứ” Như theo Án lệ việc bà G chuyển nhượng phần diện tích đất cho ơng Phùng Văn K đồng thừa kế biết đồng ý để chăm lo sống gia đình nên khơng tính vào phần di sản chia 1.8 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Án lệ liên quan đến phần diện tích chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K Việc xác định phần diện tích chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K khơng phải di sản việc hồn tồn hợp lý Vì: Các đồng thừa kế đồng ý việc chuyển nhượng đất bà Phùng Thị G cho ông Phùng Văn K Dù đồng thừa kế ông Phùng Văn N đồng ý qua văn việc thừa kế khơng phản đối coi đồng ý thừa kế Vì đồng thừa kế đồng ý việc bà G định đoạt phần tài sản nên phần đất chuyển nhượng không cịn nằm khối di sản ơng N Khoản tiền thu sau bán đất bà G sử dụng để trang trải sống nuôi nấng (theo lời khai bên), nên thừa kế lợi từ việc làm bà G Như vậy, việc bán đất bà G khơng xâm phạm lợi ích thừa kế 1.9 Nếu bà Phùng Thị G bán đất không để lo sống mà dùng cho tiền cho cá nhân bà Phùng Thị G số tiền có coi di sản để chia khơng? Vì sao? - Nếu bà Phùng Thị G bán đất không để lo sống mà dùng cho tiền cho cá nhân bà Phùng Thị G số tiền khơng coi di sản để chia Vì: download by : skknchat@gmail.com + Tài sản chung vợ chồng bà G ông N 398m2 đất, sau ông N mà không để lại di chúc hay thỏa thuận khác Tài sản chung hai vợ chồng chia đôi 196m2 đất theo quy định Điều 33 Điều 66 Luật HơnNhân Gia đình năm 2014 Theo quy định hàng thừa kế thứ điểm a khoản Điều 651 BLDS 2015 chia thừa kế nhau, có quyền ngang tài sản mà ông N để lại Bà G tự ý bán 131m2 đất cho ơng K mà khơng có đồng ý bà sử dụng tiền khơng mục đích riêng cho bà xem bà G bán phần đất thuộc phần khối tài sản hai vợ chồng (196m2) Việc mua bán không ảnh hưởng đến phần tài sản mà đồng thừa kế khác hưởng di sản ông N chia cho bà 196m2 Điều hồn tồn khơng hợp lý bà G định đoạt phần tài sản khối tài sản chung hai vợ chồng chia đôi Phần tiền thu từ giao dịch khơng sử dụng lợi ích đồng thừa kế khác nên xem chia thừa kế ứng với phần di sản 1.10 Ở thời điểm bà Phùng Thị G chết, di sản bà Phùng Thị G diện tích đất bao nhiêu? Vì sao? Ở thời điểm bà Phùng Thị G chết, di sản bà Phùng Thị G diện tích đất 133,5m2 Vì phần nhận định tòa án đoạn: “Năm 1991, bà Phùng Thị G chuyển nhượng cho ơng Phùng Văn K diện tích 131m2 tổng diện tích 398m2 đất trên; phần diện tích đất cịn lại đất 267,4m Vì vậy, có sở để xác định bà Phùng Thị G đồng ý để bà Phùng Thị G chuyển nhượng diện tích 131m2 nêu cho ơng Phùng Văn K Tịa án cấp phúc thẩm khơng đưa diện tích đất bà Phùng Thị G bán cho ông Phùng Văn K vào khối tài sản để chia có cứ.” phần nhận định tòa án đoạn: “Bà Phùng Thị G có quyền định đoạt 1/2 diện tích đất tổng diện tích 267m2 đất chung vợ chồng bà Do đó, phần di sản bà Phùng Thị G để lại 1/2 khối tài sản (133,5m2).” 1.11 Việc Tòa án xác định phần lại di sản bà Phùng Thị G 43,5m có thuyết phục khơng? Vì sao? Đây có nội dung Án lệ số 16 khơng? Vì sao? Việc Tịa án xác định phần lại di sản bà Phùng Thị G 43,5m thuyết phục Vì: Trước chết bà G có lập di chúc (ngày 05/03/2009) để lại cho chị Phùng Thị H1 (con gái bà Phùng Thị G) diện tích 90m đất tổng diện tích bà 133,5m2 đất trên, di chúc có chứng thực bà Phùng Thị G lập di chúc minh mẫn nội dung di chúc theo ý nguyện bà Phùng Thị G nên theo Điều 630 BLDS 2015 di chúc hợp pháp Bà G có diện tích đất 133,5m2 lập di chúc cho chị H1 90m2 di chúc hợp pháp phần diện tích đất cịn lại 43,5m Đây nội dung Án lệ số 16 Vì án lệ số 16 có nội dung việc công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất di sản thừa kế đồng thừa kế chuyển nhượng download by : skknchat@gmail.com 1.12 Việc Tòa án định “còn lại 43,5m2 chia cho kỷ phần lại” có thuyết phục khơng? Vì sao? Đây có nội dung Án lệ số 16 khơng? Vì sao? Việc Tòa án định “còn lại 43,5m chia cho kỷ phần lại” thuyết phục Vì: Bà G có diện tích đất 133,5m2 lập di chúc cho chị H1 90m2, không đề cập đến người lại di chúc hợp pháp phần diện tích đất cịn lại 43,5m2 theo điểm a Khoản Điều 650 BLDS 2015 phần di sản (diện tích đất cịn lại 43,5m2) khơng định đoạt di chúc thừa kế theo pháp luật người lại điều thuộc hàng thừa kế theo quy định tai điểm a khoản Điều 651 BLDS 2015 nên hưởng quyền di sản ứng với kỷ phần Đây nội dung Án lệ số 16 Vì án lệ số 16 có nội dung việc công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất di sản thừa kế đồng thừa kế chuyển nhượng CHƯƠNG Quản lý di sản 2.1 Trong Bản án số 11, Tịa án xác định người có quyền quản lý di sản ông Đ bà T; việc xác định có thuyết phục khơng, sao? Tịa án xác định Phạm Tiến H người có quyền quản lý di sản ông Đ bà T; việc xác định cho Phạm Tiến H người có quyền quản lý di sản ơng Đ bà T thuyết phục, “ ngồi ông Thiện; người lại hàng thừa kế thứ nhất trí giao cho anh Phạm Tiến H quản lý khối di sản ông Đ, bà T Xét thấy, ông bà Hiệu, Liền, Nhi, Nhường, Hồi, Hài có đủ lực hành vi dân sự; định dựa sở hoàn toàn tự nguyện; không bị lừa dối, ép buộc; không vi phạm điều cấm pháp luật không trái với đạo đức xã hội Do đó, việc Tịa án cấp sơ thẩm giao quyền quản lý di sản cho anh Phạm Tiến H phù hợp.” 2.2 Trong Bản án số 11, ơng Thiện trước chấp hành án có người quản lý di sản không? Nêu sở pháp lý trả lời Trong Bản án số 11, ông Thiện trước chấp hành án người quản lý di sản ông Đ bà T “Năm 1994, ông Đ chết, đến năm 2012 bà T chết; hai ông bà không để lại di chúc khối di sản thừa kế nêu không giao quyền quản lý di sản thừa kế cho Các thành viên gia đình thay trông coi, quản lý khối di sản ông Đ, bà T” “Năm 2012, sau bà T chết, ông Thiện người trực tiếp sinh sống nhà đất, tiếp tục quản lý di sản ông bà Đ T Khi ông Thiện chấp hành án, có giao lại cho anh Nghĩa trơng coi di sản ông bà.” Theo quy định Điều 616 BLDS 2015 “Người quản lý di sản người định di chúc người thừa kế thỏa thuận cử ra” •ng Đ bà T chết, không để lại di chúc; việc quản lý di sản ơng Thiện khơng có trí văn đồng thừa kế nên ông Thiện trước chấp hành án không người quản lý di sản download by : skknchat@gmail.com 2.3 Trong Bản án số 11, việc Tòa án giao cho anh Hiếu (Tiến H) quyền quản lý di sản có thuyết phục khơng? Nêu sở pháp lý trả lời Trong Bản án số 11, việc Tòa án giao cho anh Hiếu (Tiến H) quyền quản lý di sản thuyết phục,vì “ngồi ơng Thiện; người cịn lại hàng thừa kế thứ nhất trí giao cho anh Phạm Tiến H quản lý khối di sản ông Đ, bà T Xét thấy, ông bà Hiệu, Liền, Nhi, Nhường, Hồi, Hài có đủ lực hành vi dân sự; định dựa sở hồn tồn tự nguyện; khơng bị lừa dối, ép buộc; không vi phạm điều cấm pháp luật không trái với đạo đức xã hội Theo quy định Điều 616 BLDS 2015 “Người quản lý di sản người định di chúc người thừa kế thỏa thuận cử ra” •ng Đ bà T chết, khơng để lại di chúc; việc quản lý di sản anh Hiếu có trí văn đồng thừa kế 2.4 Khi người quản lý di sản, người quản lý di sản có quyền tơn tạo, tu sửa lại di sản Bản án số 11 không? Nêu sở pháp lý trả lời Khi người quản lý di sản có quyền sử tơn tạo sửa chửa án số 11 “bảo quản di sản thực hành vi cất giữ, trông coi theo phương thức, phù hợp với loại di sản, bảo đảm di sản không khơng bị hư hỏng chất lượng người quản lý di sản phải sửa chữa, tôn tạo có quyền u cầu thừa kế tốn tiền sửa chữa di sản.” (2) Cơ sở pháp lý là: Điểm b khoản điều 617 BLDS 2015 “Bảo quản di sản; không bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, chấp định đoạt tài sản hình thức khác, khơng người thừa kế đồng ý văn bản” 2.5 Khi người quản lý di sản, người quản lý di sản có quyền giao lại cho người khác quản lý di sản (như Bản án số 11 ông Thiện giao lại cho trai) không? Nêu sở pháp lý trả lời Người quản lý di sản khơng có quyền giao lại cho người khác quản lý di sản mà phải cần đồng ý người thừa kế Cơ sở pháp lý: điểm b khoản Điều 617 BLDS 2015 Nghĩa vụ người quản lý di sản: “Bảo quản di sản; không bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, chấp định đoạt tài sản hình thức khác, khơng người thừa kế đồng ý văn bản” Trong án số 11 ông Thiện giao lại cho trai anh Nghĩa khơng theo khoản Điều 616 BLDS 2015: “Người quản lý di sản người định di chúc người thừa kế thỏa thuận cử ra.” Lúc ông Đ bà T chết không để lại di chúc, việc quản lý di sản ơng Thiện khơng có trí băng văn đồng thừa kế, ơng Thiện khơng có quyền giao lại cho trai anh Nghĩa trông coi, sử dụng di sản ông Đ bà T 2.6 Trong Quyết định số 147, Tịa án xác định người quản lý khơng có quyền tự thỏa thuận mở lối cho người khác qua di sản có thuyết phục khơng? Nêu sở pháp lý trả lời Trong định số 147 người quản lý di sản khơng có quyền thỏa thuân mở lối cho người khác qua di sản thuyết phục “ơng Nhỏ người quản lý di sản download by : skknchat@gmail.com ơng Ngót phần diện tích đất thuột quyền sở hữu bà Chơi khơng có quyền định đoạt Tuy nhiên ông Nhỏ lại tự ý thỏa thuận cho ông Đạm mở lối đồng ý bà Chơi đồng thừa kế ông Ngót vi phạm quy định điểm b khoản Điều 617 BLDS 2015; Điều 167 Điều 168 Luật đất đai năm 2013” CHƯƠNG Thời hiệu lĩnh vực thừa kế 3.1 Cho biết loại thời hiệu lĩnh vực thừa kế Việt Nam Căn Điều 623 BLDS 2015 Thời hiệu thừa kế “1 Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản, 10 năm động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế Hết thời hạn di sản thuộc người thừa kế quản lý di sản Trường hợp khơng có người thừa kế quản lý di sản di sản giải sau: a) Di sản thuộc quyền sở hữu người chiếm hữu theo quy định Điều 236 Bộ luật này; b) Di sản thuộc Nhà nước, khơng có người chiếm hữu quy định điểm a khoản Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế bác bỏ quyền thừa kế người khác 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực nghĩa vụ tài sản người chết để lại 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế 3.2 Pháp luật nước ngồi có áp đặt thời hiệu u cầu chia di sản khơng? Ví dụ pháp luật dân Pháp phân chia tài sản chung nguyên tắc buộc chủ sở hữu chung phải đặt tài sản tình trạng khơng thể phân chia, họ không yêu cầu phân chia thời hạn Điều 815 BLDS Pháp quy định: “Khơng bị buộc phải chấp nhận tình trạng di sản chưa chia lúc yêu cầu chia di sản trừ trường hợp việc tạm hoãn theo án theo thỏa thuận” Đối với pháp luật Campuchia - Quốc gia có áp đặt thời hiệu yêu cầu chia di sản, cụ thể khoản Điều 1248 BLDS Campuchia: “Người thừa kế phải có chấp nhận đơn giản chấp nhận có giới hạn từ bỏ quyền thừa kế vòng tháng kể từ ngày biết việc thừa kế phát sinh Tuy nhiên thời gian kéo dài thêm theo yêu cầu người thừa kế.” 3.3 Thời điểm mở thừa kế di sản cụ T năm nào? Đoạn Quyết định tạo lập thành Án lệ số 26/2018/AL cho câu trả lời? Thời điểm mở thừa kế di sản di sản cụ Phạm Thị Thịnh thời điểm cụ Thịnh chết năm 2007 Trong Quyết định tạo lập thành Án lệ số 26/2018/AL có đoạn: “Như kể từ ngày Bộ luật Dân năm 2015 có hiệu lực thi hành, Tịa án áp dụng quy định Điều 623 Bộ luật Dân năm 2015 để xác định thời hiệu trường hợp mở thừa kế ngày 10 download by : skknchat@gmail.com 01-01-2017 Căn quy định khoản Điều 36 Pháp lệnh thừa kế ngày 30-81990 Bộ luật Dân năm 2015, trường hợp thời hiệu khởi kiện chia di sản cụ T cho đồng thừa kế theo quy định pháp luật” (Đoạn Nhận định Tòa án) 3.4 Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T có sở văn khơng? Có thuyết phục khơng? Vì sao? Trong án lệ 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T có sở văn thuyết phục Vì theo quy định khoản Điều 623 BLDS 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017), thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản 30 năm bất động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế Theo quy định điểm d khoản Điều 688 BLDS 2015, giao dịch dân xác lập trước ngày Bộ luật Dân có hiệu lực, thời hiệu áp dụng theo quy định Bộ luật 3.5 Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T với thời điểm thời điểm Pháp lệnh thừa kế năm 1990 cơng bố có sở văn khơng? Có thuyết phục khơng? Vì sao? Việc Án lệ số 26/2018/AL áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 cho di sản cụ T với thời điểm thời điểm Pháp lệnh thừa kế năm 1990 cơng bố khơng có sở văn theo tơi, thuyết phục việc áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS 2015 mà không kèm theo quy định khác Theo khoản Pháp lệnh thừa kế năm 1990: “Điều 36 Thời hiệu khởi kiện thừa kế “Đối với việc thừa kế mở trước ngày ban hành Pháp lệnh thời hạn quy định khoản 1, khoản Điều tính từ ngày công bố Pháp lệnh này” Với khoản Điều 36 Pháp lệnh thừa kế thay riêng BLDS 2015 không quy định rõ trường hợp giao dịch dân thời điểm mở thừa kế thực chất trước Pháp lệnh thừa kế lại tính từ ngày cơng bố Pháp lệnh tính tới thời điểm tại, theo việc áp dụng thời hiệu 30 năm BLDS việc yêu cầu chia di sản hiệu lực 3.6 Suy nghĩ anh/chị Án lệ số 26/2018/AL nêu Trong án lệ 26/2018/AL 11 download by : skknchat@gmail.com CHƯƠNG Tìm kiếm tài liệu 4.1 Liệt kê viết liên quan đến pháp luật tài sản pháp luật thừa kế cơng bố Tạp chí chun ngành Luật từ đầu năm 2018 đến Khi liệt kê, yêu cầu viết theo trật tự theo tên tác giả việc liệt kê phải thỏa mãn thông tin theo trật tự sau: 1) Họ tên tác giả, 2) Tên viết để dấu ngoặc kép, 3) Tên Tạp chí in nghiêng 4) Số năm Tạp chí, 5) Số trang viết (ví dụ: từ tr.41 đến 51) Các viết liệt kê theo alphabet tên tác giả (không nêu chức danh) Hồ Vân Anh, “Bảo đảm thực nghĩa vụ tài sản hình thành tương lai”, số 4/2018, tr 56-62 Chu Thị Thanh An, “Quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ tổ chức tín dụng”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật”, Số 11/2019, tr 25 Vương Văn Bép, “Những lưu ý kiểm sát việc giải vụ án tranh chấp di sản thừa kế Tòa án cấp sơ thẩm”, số 19/2021, tr 3-11 Đồn Văn Bình, “Giải pháp hồn thiện pháp luật bất động sản du lịch Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 07/2019, tr 13-19 Lương Văn Cường, “Bàn quyền thừa kế tài sản vợ chồng”, số 9/2019, tr 43-47 Lê Vĩnh Châu - Ngô Khánh Tùng, “Bàn chia tài sản chung vợchồng doanh nghiệp qua vụ án ly hơn”, Tạp chí Tồ án nhân dân, số 7-2021, tr 1-8 Hồng Đình Dũng, “Giải xung đột pháp luật thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài”, số 4/2020, tr 42-44 Nguyễn Vinh Diện, “Hoàn thiện pháp luật bồi thường cho đồng quyền sở hữu đất, đồng sở hữu tài sản gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng”, Tạp chí Pháp luật thực tiễn, số 39/2019, tr 17-24 Nguyễn Viết Giang, “Bàn vấn đề thừa kế thừa kế vị riêng bố dượng mẹ kế theo quy định Bộ luật Dân năm 2015”, số 7/2020, tr 23-25,47 Lê Thị Giang, "Quyền bất động sản liền kề Bộ luật Dân năm 2015", Tạp chí Kiểm sát, số 16/2018, tr 12-18 Phan Thị Hồng, “Áp dụng pháp luật giải tranh chấp thừa kế”, số 2/2018, tr 28-35 Đặng Thu Hà, “Diện hàng thừa kế theo pháp luật Việt Nam mộ tsố nước giới”, Tạp chí Nghề luật, Số 5/2018 - Năm thứ Mười Ba, tr 85-90 Hoàng Thị Loan, “Nội dung di chúc theo quy định cuả Bộ luật Dân năm 2015”, số 10/2021, tr 29-34 Hoàng Giang Linh, “Thẩm quyền bất động sản theo pháp luật công chứng, chứng thực”, Tạp chí Nghề luật, Số 4/2018 - Năm thứ Mười Ba, tr 52-55 Trần Thị Minh, “Thời hiệu thừa kế pháp luật dân Việt Nam từ năm 1950 đến nay”, số 21/2018, tr 45-48 12 download by : skknchat@gmail.com Cao Anh Nguyên, “Di sản dùng vào việc thờ cúng- nhìn từ góc độ thực tiễn xét xử thi hành án”, số 1/2018 tr 39-41; số 2/2018 tr 41-42, 47 Nguyễn Minh Oanh, “Bàn luận quyền thừa kế cá nhân sinh kĩ thuật hỗ trợ sinh sản”, số 4/2020, tr 54-58 Trần Hồng Minh Phượng, “Có cơng chứng thừa kế tài sản chấp hay không?”, số 12/2019, tr 52-59 Đinh Văn Quế, “Phân biệt số tội phạm có hành vi chiếm đoạt tài sản”, Tạp chí Kiểm sát, Số 03/2021, tr 17-22 Huỳnh Văn Sáng, “Bàn tính lãi suất cho vay tài sản vật”, Tạp chí Tịa án nhân dân online, 16/4/2021 Nguyễn Phương Thảo, “Hồn thiện quy định pháp luật thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngồi”, số 4/2020, tr 42-44 4.2 Cho biết làm để tìm viết Vào thư viện Đại học Luật Hà Nội thư viện Đại học Luật T.p Hồ Chí Minh Đăng nhập vào tài khoản sau nhấp vào tra cứu tìm nâng cao Chỗ sưu tập: Nhập viết tạp chí, loại hình tất Chọn từ khóa tài sản thừa kế năm xuất gõ 2018 sau nhấn tìm kiếm loạt viết ta cần tổng hợp lại tài liệu CHƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO: BLDS 2005 BLDS 2015 Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH Án lệ 26/2018/AL Bản án số 11/2020/DS-PT Bản án số 08/2020/DSST 13 download by : skknchat@gmail.com ... chiếm hữu quy định điểm a khoản Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quy? ??n thừa kế bác bỏ quy? ??n thừa kế người khác 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực... Giang, “Bàn vấn đề thừa kế thừa kế vị riêng bố dượng mẹ kế theo quy định Bộ luật Dân năm 20 15? ??, số 7/2020, tr 23- 25, 47 Lê Thị Giang, "Quy? ??n bất động sản liền kề Bộ luật Dân năm 20 15" , Tạp chí Kiểm... cịn lại 43,5m2 theo điểm a Khoản Điều 650 BLDS 20 15 phần di sản (diện tích đất cịn lại 43,5m2) khơng định đoạt di chúc thừa kế theo pháp luật người lại điều thuộc hàng thừa kế theo quy định tai
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập dân sự lần 5 đề tài QUY ĐỊNH CHUNG về THỪA kế ,