0

VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG NÊU VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT

10 13 0
  • VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG NÊU VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2022, 12:06

Microsoft Word SBD 20 LE HUYNH HUY K15C01 HV NN PL NOI DUNG (6) 1 Chủ đề VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG NÊU VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI LÀM A MỞ ĐẦU Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I đã thảo luận và thông qua bản Hiến pháp năm 1946 – Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam Cùng với quá trình phát triển của đất nước, pháp luật xã. Chủ đề: VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG NÊU VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI LÀM A MỞ ĐẦU Ngay từ ngày sau Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời, đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I thảo luận thông qua Hiến pháp năm 1946 – Hiến pháp lịch sử dân tộc Việt Nam Cùng với trình phát triển đất nước, pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hoàn thiện với đời Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2011), Hiến pháp năm 2013 hệ thống văn luật luật Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam sở pháp lý xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam cơng cụ giữ gìn trật tự an tồn xã hội, có vai trị quan trọng điều chỉnh quan hệ xã hội, bảo đảm ổn định, trật tự an toàn xã hội Tuy nhiên, xã hội nhiều tượng vi phạm pháp luật, xâm hại đến lợi ích vật chất tinh thần nhà nước, xã hội nhân dân, làm ảnh hưởng tiêu cực đến mặt đời sống xã hội Tình hình vi phạm pháp luật diễn biến ngày phức tạp, tính chất thủ đoạn ngày tinh vi, xảo quyệt Trước tình hình đó, thân xin nghiên cứu làm rõ nội dung vấn đề việc phát xử lý vi phạm pháp luật địa bàn huyện Gị Cơng Tây, tỉnh Tiền Giang từ đưa giải pháp giải vấn đề B NỘI DUNG I Một số khái niệm Khái niệm Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam hệ thống quy tắc xử mang tính bắt buộc chung Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành thừa nhận bảo đảm thực hiện, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng mục đích Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khái niệm vi phạm pháp luật Vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật, có lỗi, chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại tới quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ Thông thường, vi phạm pháp luật phân loại thành 04 loại sau: vi phạm pháp luật hình (tội phạm); vi phạm hành chính; vi phạm luật dân sự; vi phạm kỷ luật Khái niệm xử lý vi phạm pháp luật Xử lý vi phạm pháp luật xem xét, định áp dụng hình thức trách nhiệm pháp lý cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật Như vậy, thấy để xử lý vi phạm pháp luật trước hết cá nhân, tổ chức phải có hành vi vi phạm pháp luật, tiếp xem xét mức độ hành vi để truy cứu trách nhiệm pháp lý II Thực tiễn việc phát xử lý vi phạm pháp luật huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, vấn đề đặt giải pháp giải Khái quát đặc điểm tình hình Huyện Gị Cơng Tây nằm phía đơng tỉnh Tiền Giang, phía đơng giáp huyện Gị Cơng Đơng thị xã Gị Cơng; phía tây giáp huyện Chợ Gạo; phía nam giáp huyện Tân Phú Đơng; phía bắc giáp huyện Châu Thành, tỉnh Long An Huyện có 13 đơn vị hành cấp xã (12 xã thị trấn), diện tích tự nhiên 184,4 km2, với tổng số dân toàn Huyện 127.986 người, 35.000 hộ Về kinh tế có chuyển biến tích cực, mặt nơng thơn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao, hệ thống trị củng cố, kiện tồn, an ninh trật tự xã hội giữ vững, ổn định Tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 24.534 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 3,73% Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn đến 4.600 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 230 tỷ đồng Huyện đầu tư, nâng cấp, cứng hóa mở rộng 328 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 347,8 km, xây 48 cầu giao thông nông thơn, với tổng kinh phí đầu tư 563 tỷ đồng 10 năm qua, huyện Gị Cơng Tây thi cơng nạo vét 373 cơng trình thủy lợi giới, với tổng kinh phí 103 tỷ đồng, tạo thành mạng lưới thủy lợi hoàn chỉnh, đảm bảo tất diện tích sản xuất tưới tiêu chủ động Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện, nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ người độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt 90,79%; tỷ lệ hộ nghèo giảm cịn 1,7%, thu nhập bình qn đầu người đạt mức 57,13 triệu đồng/người/năm… Trong thời gian qua, Uỷ ban nhân dân huyện Gị Cơng Tây đạo liệt với nhiều văn đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, ban hành với mong muốn phát kịp thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động; lên số tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, hoạt động “bảo kê”, “tín dụng đen”, băng nhóm xã hội đen; sử dụng cơng nghệ cao để phạm tội; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; vi phạm trật tự an tồn giao thơng… Các hành vi vi phạm hành cịn cao so với mục tiêu đề số lượng có tính chất ngày phức tạp Các kết đạt 2.1.Tình hình an ninh trị - Về an ninh kinh tế: Các công ty, doanh nghiệp địa bàn huyện hoạt động bình thường: có 01 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi: Cơ sở dệt Len Sew - Thị trấn Vĩnh Bình (Doanh nghiệp liên doanh nước với đối tác nước; vốn điều lệ 400.000.000 VNĐ, đó, vốn đầu tư nước 196.000.000VNĐ); chưa phát phần tử xấu kích động cơng nhân đình cơng, lãn công gây ANTT, chưa phát dư luận xấu cơng nhân - Về tình hình khiếu kiện: tình hình người Gị Cơng Tây lên tuyến khiếu nại vượt cấp, kéo dài 03/11 lượt, giảm nhiều so với thời gian kỳ năm 2020, không phát sinh khiếu kiện vượt cấp mới; chưa phát cá nhân, tổ chức phần tử xấu lôi kéo, tác động hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia 2.2 Tình hình tội phạm vi phạm pháp luật kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường, tài nguyên: Khởi tố điều tra 02/01 vụ so với năm 2020 (lạm dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ; Sản xuất hàng giả thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh), khởi tố 02 bị can 2.3 Công tác quản lý Nhà nước an ninh, trật tự - Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Tổng số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự quản lý địa bàn huyện 118 sở; ngồi giao Cơng an xã, thị trấn quản lý 52 hộ cho thuê trọ tháng; Cấp 01, cấp đổi 03 giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự Đã tổ chức kiểm tra 78 lượt sở theo kế hoạch chuyên đề; kết quả: phát lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành 10 trường hợp thành tiền 79.000.000đ - Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, cơng cụ hỗ trợ pháo: Lãnh đạo thực nghiêm túc cao điểm vận động toàn dân giao nộp đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Trong 11 tháng đầu năm 2021, tiếp nhận từ Công an xã, thị trấn 12 súng (quân dụng: 02; săn: 04; tự chế 06), 05 bình xịt, 14 gậy, 44 dao tự chế, 01 gậy 03 khúc - Cơng tác phịng cháy chữa cháy: Kết quả: Chưa phát vi phạm Qua công tác kiểm tra, đề nghị quan, doanh nghiệp, sở kinh doanh khắc phục vấn đề liên quan đến công tác PCCC, trang bị thêm phương tiện chữa cháy chỗ; cho hộ kinh doanh tạp hóa cam kết không bán xăng, dầu lẽ 2.4 Công tác đảm bảo trật tự, an tồn giao thơng Đã tổ chức tuần tra kiểm sốt giao thơng đường 1.670 tổ có 5.908 lượt đồng chí tham gia (Kết quả: Phát 2.143 trường hợp vi phạm, thành tiền 138.250.000đ) Ngoài ra, Quyết định xử phạt nộp Kho bạc 297 vụ thành tiền 736.674.000đ Tổ chức tuần tra kiểm sốt giao thơng đường thủy 03 tổ 18 đồng chí tham gia (Kết quả: chưa phát vi phạm) 2.5 Tình hình tội phạm ma túy tệ nạn xã hội: tội phạm ma túy: phát hiện, khởi tố 08/13 vụ so với năm 2020 (giảm 38,46%) Điều tra làm rõ 07/08 vụ (tàng trữ trái phép chất ma túy 06, Mua bán trái phép chất ma túy 01), bắt xử lý 13 đối tượng; tang vật thu giữ gồm: 7,4593 gam Methamphetamine 0,5629 gam MDMA; đó, tội phạm nghiêm trọng 01 vụ, tội phạm nghiêm trọng 06 vụ Tội phạm tệ nạn xã hội: Công an huyện, Cơng an xã, thị trấn triệt xóa 67/25 tụ điểm tệ nạn xã hội so với năm 2020 (đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu, lắc bầu cua, đá gà qua mạng) thua tiền 01 điểm kinh doanh giải khát hoạt động kích dục Kết quả: Quyết định xử phạt VPHC 240/150 đối tượng với tổng số tiền 504.500.000đ/268.600.000đ, tước 01 giấy phép kinh doanh 2.6 Cơng tác phịng, chống dịch Covich-19 Thực nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra kiểm sốt phịng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 22/10/2021 Ủy ban nhân huyện Gị Cơng Tây việc thích ứng an tồn, linh hoạt, kiểm sốt hiệu dịch Covid-19 cấp độ địa bàn huyện Gị Cơng Tây Tính đến nay, Công an huyện xã thị trấn lập biên xử phạt vi phạm hành 597 trường hợp vi phạm Tổng số tiền phạt là: 1.323.750.000đ Về Ưu điểm Các cấp ủy, quyền, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội từ huyện đến sở nghiên túc triển khai, quán triệt đổi phương thức lãnh đạo Đảng vận động quần chúng đa dạng hóa loại hình để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết Đảng, quyền với nhân dân; chất lượng cơng tác, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức ngày cao, ý thức trách nhiệm, lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn huyện UBND huyện làm tốt công tác tham mưu cấp triển khai, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết nghiêm túc, có hiệu Chỉ thị, Kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư phịng, chống tội phạm Tập trung đạo phịng, ban chun mơn, ban ngành, đoàn thể địa phương triển khai đầy đủ văn quy phạm pháp luật có liên quan, phục vụ có hiệu cơng tác phịng, chống tội phạm vi phạm pháp luật địa bàn huyện Các cấp ủy đảng, quyền ban hành nghị lãnh đạo công tác pháp chế, kiểm tra hoạt động đảng viên tổ chức đảng quan nhà nước việc thực pháp luật Gắn với hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật quan nhà nước; phong trào quần chúng an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa khơng tội phạm, vi phạm pháp luật, không tệ nạn xã hội Hạn chế, yếu Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cịn ít, nhiều nơi cịn hình thức, chậm đổi nội dung phương pháp, chưa phù hợp với nhóm đối tượng cụ thể Nhận thức ý thức chấp hành pháp luật phận người dân, có đội ngũ cán công chức ngành cấp tỉnh chưa cao nên dẫn đến tình trạng vơ tình cố ý vi phạm pháp luật Việc đổi phong cách lãnh đạo, vai trò lãnh đạo số cấp ủy sở chậm, chưa ngang tầm với tình hình thực tiễn địa phương, quan, đơn vị; cịn biểu trơng chờ vào đạo, lãnh đạo quan cấp Năng lực lãnh đạo, điều hành đội ngũ cán lãnh đạo quản lý cấp phát huy mang lại hiệu số nơi chưa ngang tầm so với thực tiễn Công tác kiểm tra, giám sát số cấp ủy sở chưa chủ động; việc tổ chức kiểm tra, giám sát chậm so với kế hoạch đề ra; chưa sâu kiểm tra, giám sát hạn chế, thiếu sót, dẫn đến loại tội phạm trật tự xã hội như: ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, lĩnh vực đất đai, xây dựng, bảo vệ tài nguyên, môi trường, quản lý thị trường …có chiều hướng gia tăng cao Công tác phối hợp quan bảo vệ pháp luật ngành, cấp bộc lộ nhiều hạn chế Cụ thể thời gian qua, ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, nên hoạt động phát xử lý vi phạm pháp luật có lúc bị chậm trễ, khơng theo kịp tiến độ, không đảm bảo quy định thời gian xử lý Năng lực, phẩm chất phận cán bộ, công chức quan kiểm tra, tra, giám sát, bảo vệ pháp luật hạn chế, số có biểu tiêu cực nên xử lý thiếu công tâm, khách quan Vấn đề đặt Hiệu cơng tác phịng ngừa tội phạm lực lượng sở, việc tuyên truyền phòng chống tội phạm xây dựng mơ hình phịng chống tội phạm sở chưa cao; công tác phối hợp ngành thực biện pháp phòng chống tội phạm chưa thường xuyên Chưa có giải pháp hiệu việc đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thiếu niên từ tình hình thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng; biện pháp chế tài người tham gia tệ nạn xã hội nhẹ chưa tạo tính răn đe Ý thức phịng chống tội phạm phận quần chúng Nhân dân chưa cao, chủ quan Ý thức người tham gia giao thơng chưa cao đơi lúc có biểu đối phó với lực lượng chức Cơng tác quản lý giáo dục thiếu niên người thân gia đình chưa thường xuyên, thiếu quan tâm; chế tài người sử dụng trái phép chất ma túy cịn nhẹ; số người dân có tư tưởng lười lao động, thường xuyên tham gia tệ nạn xã hội; địa bàn huyện giáp ranh với nhiều huyện thị thành khác, cơng tác quản lý gặp khó khăn Các giải pháp kiến nghị Một là, hoàn thiện hệ thống văn pháp luật Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ để sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật số điều Luật ban hành thơng tư hướng dẫn nhằm hồn thiện hệ thống văn pháp luật, cần có chế tài đủ mạnh để đủ sức răn đe tội phạm theo hướng: hồn thiện pháp luật thủ tục, trình tự kiểm tra xử lý định xử phạt vi phạm hành chính; hồn thiện quy định pháp luật biện pháp xử lý định xử phạt hành có sai sót truy cứu trách nhiệm pháp lý hành vi vi phạm việc xử lý, ban hành tham mưu ban hành định xử lý vi phạm hành khơng phù hợp với quy định pháp luật Hai là, tăng cường lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng công tác bảo đảm an ninh, trật tự tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực Chỉ thị số 48-CT/TW Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm địa bàn phụ trách; thường xuyên kiểm tra, đạo toàn diện; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo từ cấp huyện đến sở Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương, kịp thời kiện toàn tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tiếp tục đổi nội dung phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhiều hình thức khác như: lồng ghép vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng, lớp tập huấn chuyên môn, họp, hội nghị triển khai văn pháp luật; tăng cường lực lượng thực công tác tuần tra kiểm sốt, đảm bảo trật tự an tồn giao thông Tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật người dân đội ngũ cán công chức, đội ngũ cán công chức quan tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ pháp luật Bốn là, xây dựng chế phối hợp quan có thẩm quyền trình kiểm tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hoạt động quan tư pháp đảm bảo tính độc lập thực chức năng, nhiệm vụ giao Kịp thời cho chủ trương phương hướng xử lý vụ việc nghiêm trọng, phức tạp có liên quan đến trật tự xã hội địa phương Các quan có liên quan (Cơng an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành án, Thanh tra…) phối hợp chặt chẽ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm hành vi phạm tội phải phát xử lý kịp thời, quy định pháp luật, để trừng trị tội phạm, giáo dục ý thức pháp luật nhân dân Năm là, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, tra Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tra, giám sát phải đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp hoạt động tra, kiểm tra, bám sát mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngành, địa phương Việc tra, kiểm tra giám sát phải chủ động cần thực thường xuyên Khi phát sai phạm phải xử lý nghiêm, biện pháp xử phạt phải có tính răn đe, giáo dục, làm gương để giáo dục ý thức pháp luật toàn xã hội Sáu là, xây dựng đội ngũ cán đủ chuẩn, đủ lực, trình độ chun mơn đáp ứng hồn thành tốt nhiệm vụ giao Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quan tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ pháp luật để đảm bảo việc phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật cách nghiêm minh, người, tội, tạo niềm tin xã hội, nhân dân Đồng thời đầu tư trang thiết bị, sở hạ tầng mơ hình hệ thống Camera an ninh, thời gian qua quan tâm lãnh đạo, duyệt kinh phí lắp đặt 42 Camera có độ phân giải cao 16 ngã ba, ngã tư trọng yếu địa bàn huyện 60 Camera giao cho Công an xã, thị trấn trực tiếp quản lý, khai thác Từ hệ thống Camera này, thời gian qua khai thác nhiều liệu phục vụ cho cơng tác giữ gìn an ninh trật tự đặc biệt từ dự liệu Camera giúp khám phá nhiều vụ án C KẾT LUẬN Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ lợi ích đáng người, công dân Hệ thống pháp luật nước ta ngày hồn thiện, góp phần quản lý xã hội, giữ vững ổn định trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh Để bảo đảm pháp luật thực thi cách có hiệu đầy đủ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội việc phát xử lý vi phạm pháp luật phải thực cách nghiêm minh, cơng Vì vậy, việc phát xử lý vi phạm pháp luật nguyên tắc quan trọng pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tạo niềm tin xã hội, nhân dân giải vấn đề đặt góp phần nâng cao hiệu thực pháp luật nước ta nay./ 10 ... thường, vi phạm pháp luật phân loại thành 04 loại sau: vi phạm pháp luật hình (tội phạm) ; vi phạm hành chính; vi phạm luật dân sự; vi phạm kỷ luật Khái niệm xử lý vi phạm pháp luật Xử lý vi phạm pháp. .. trình tự kiểm tra xử lý định xử phạt vi phạm hành chính; hồn thiện quy định pháp luật biện pháp xử lý định xử phạt hành có sai sót truy cứu trách nhiệm pháp lý hành vi vi phạm vi? ??c xử lý, ban hành... đảm pháp luật thực thi cách có hiệu đầy đủ, đảm bảo an ninh trật tự, an tồn xã hội vi? ??c phát xử lý vi phạm pháp luật phải thực cách nghiêm minh, cơng Vì vậy, vi? ??c phát xử lý vi phạm pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG NÊU VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT,