0

NÂNG CAO lợi THẾ CẠNH TRANH của NHÀ HÀNG KICHI KICHI VINCOM THỦ đức

64 31 0
  • NÂNG CAO lợi THẾ CẠNH TRANH của NHÀ HÀNG KICHI KICHI VINCOM THỦ đức

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 15:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA THƯƠNG MẠI-DU LỊCH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHÀ HÀNG KICHI KICHI VINCOM THỦ ĐỨC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN SINH VIÊN THỰC HIỆN : VŨ QUANG DUY LỚP : NCKD7A MÃ SỐ SINH VIÊN : 13070721 TP.HCM , tháng năm 2016 NIÊN KHÓA : 2015 - 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, học tập khoa Thương Mại – Du Lịch trường Đại học Cơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh, giúp đỡ quý báu thấy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp tơi hồn thành chuyên đề tốt nghiệp Đề hoàn thành chuyên đề này, cho phép bày tỏ lời cảm ơn thầy cô giáo khoa Thương Mại – Du Lịch trường Đại học Cơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy truyền đạt cho vốn kiến thức quý báu kĩ hành trang để em bước tiếp đường học tập làm việc Đồng thời em gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô Nguyễn Thị Kim Nguyên hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành chun đề tốt nghiệp Cùng giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện quản lý, nhân viên nhà hàng Kichi – Kichi VinCom Thủ Đức Đã tao điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập Tuy vậy, thời gian có hạn, kinh nghiệm cịn hạn chế sinh viên thực tập nên chuyên đề tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Vì vậy, tơi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy tồn thể bạn để tơi có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức mình, phục vụ tốt cơng tác thực tế sau Tôi xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Vũ Quang Duy i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………… ii DANH MỤC HÌNH VẼ - Hình 1: Sự hình nh giá trị cho ch hà ng - Hình 2: Cá c khố i bả n tạ o lợ i cạ nh tranh - Hình 3: Logo ng ty TM DV Cổ ng Và ng - Hình 4: Banner ng cá o Kichi Kichi - Hình 5: Cơ cấ u tổ c cô ng ty - Hình 6: Cơ cấ u tổ c khố i nhà hà ng iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bả ng 1: Golden Gate Nhó m quy mơ số lượ ng nhà hà ng 2010 Bả ng 2: Tổ ng hợ p ý kiến ch hà ng iv DANH MỤC VIẾT TẮT - VCTĐ: Vincom Thủ Đứ c v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài…………………………………………………… Mục đích nghiên cứu……………………………………………… Đối tượng, phạm vi nghiên cứu…………………………………… Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… Kết cấu đề tài…………………………………………………… CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN……………………………………… 1.1 Cạnh tranh gì? 1.2 Lợi cạnh tranh gì? 1.3 Bản chất lợi cạnh tranh………………………………… 1.4 Các yếu tố tạo nên lợi cạnh tranh doanh nghiệp……… Tóm tắt chương 1…………………………………………………… 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHÀ HÀNG KICHI KICHI VINCOM THỦ ĐỨC………………………… 12 2.1 Giới thiệu công ty TM DV Cổng Vàng – nhà hàng lẩu băng chuyền Kichi Kichi………………………………………………………12 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển………………………………… 12 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty…………………………… 16 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ phận……………………18 2.1.4 Sơ lược tình hình kinh doanh cơng ty…………………….26 2.1.5 Phương hướng phát triển công ty thời gian tới…………27 2.2 Thực trạng lợi cạnh tranh nhà hàng……………… ……28 2.2.1 Giới thiệu số nhà hàng hệ thống Kichi Kichi………… 28 2.2.2 Xác định yếu tố lợi cạnh tranh nhà hàng………… …29 2.2.3 Xây dựng bảng câu hỏi điều tra……………………………………29 vi 2.2.4 Triển khai điều tra xử lý liệu……………………….…….30 2.3 Đánh giá chung lợi cạnh tranh nhà hàng…………… 34 2.3.1.Ưu điểm…………………………………………………….……34 2.3.2 Nhược điểm………………………………………………… ….35 Tóm tắt chương 2………………………………………………………36 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHÀ HÀNG KICHI KICHI VINCOM THỦ ĐỨC……38 3.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên…………………… …….38 3.1.1 Cơ sở để giải pháp…………………………………………….38 3.1.2 Cách thực giải pháp……………………………………… 39 3.2 Duy trì tăng lượng khách hàng………………………………….41 3.2.1 Cơ sở để giải pháp………………………………………… …41 3.2.2 Cách thực giải pháp………………….…………………… 42 3.3 Kiến nghị……………………………………………………….….45 Tóm tắt chương 3……………………………………………………….46 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vào tháng năm 2009, Kichi Kichi khai trương nhà hàng tầng Big C, Thăng Long, Hà Nội, nay, đất Hà Thành có 12 nhà hàng mọc lên Lẩu băng chuyền Kichi Kichi tiếp tục “chuyến du hành” vào Sài Gịn với điểm dừng chân đầu khu thị Vip Phú Mỹ Hưng từ tháng năm 2009 Và đến nay, thành phố động nước này, Kichi Kichi “bành trướng” nhanh chóng với 17 nhà hàng tất Với số lượng nhà hàng tăng lên khơng điểm dừng, để tồn đơi đầu vơi người nhà mình, nhà hàng Kichi Kichi phải có điểm thu hút riêng đơi với thực khách, tác giả chọn đề tài “Nâng cao lợi cạnh tranh nhà hàng Kichi Kichi Vincom Thủ Đức” Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc nghiên cứu phân tích lợi cạnh tranh nhà hàng, tác giả xác đinh lợi cạnh tranh vốn có nhà hàng, từ xác định đưa số giải pháp để nâng cao lợi thê cạnh tranh giúp nhà hàng phát triển tơt Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: -Khảo sát số ý kiến khách hàng nhà hàng Kichi Kichi -Lợi cạnh tranh nhà hàng Kichi Kichi Phạm vi nghiên cứu: -Nhà hàng Kichi Kichi Vincom Thủ Đức viii -Các nhà hàng Kichi có quy mơ tương đồng: Kichi Lê Văn Việt, Kichi Vincom Biên Hòa Phương pháp nghiên cứu Sử dụng bảng câu hỏi khảo sát, điều tra ý kiến khách hàng; thống kê xử lý liệu phần mềm Excel Kêt cấu đề tài: Gồm chương CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHÀ HÀNG KICHI KICHI VINCOM THỦ ĐỨC CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHÀ HÀNG KICHI KICHI VINCOM THỦ ĐỨC ix Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên 3.1.2 Cách thực giải pháp Nhân viên cơng ty nói chung nhà hàng nói riêng bước chân vào ngơi nhà chung training ngày nhà hàng buổi công ty để nhân viên hiểu rõ thêm cơng việc văn hóa cơng ty Tuy nhiên với slogan”Non stop moving- Không ngừng chuyển động”, Kichi Kichi đem đến nhiều lạ cho khách hàng chương trình khuyến bữa buffet với sản phẩm lạ Cho nên nhân viên Kichi Kichi cần có chuyển động tiếp thu khơng ngừng để thực cơng việc cách tốt Trước tiên quản lý phải nắm rõ tình hình cụ thể kiến thức nhân viên kiến thức cần có nhà hàng loại sản phẩm chuyền, chuẩn mực quy trình phục vụ cách thông qua giám sát hay ca trưởng Những người có nhiệm vụ có câu hỏi đặt bất ngờ buổi breafing cho nhân viên nội dung này, phần thấy kiến thức nhân viên sao, phần giúp cho nhân viên khác ôn lại có thêm kiến thức Việc nên diễn khơng khí tự nhiên thoải mái.Trong khoảng thời gian ngắn chút kiến thức dễ dàng vào tri thức nhân viên việc bắt ép nhân viên học kiểm tra Ngoài quản lý cần có buổi họp, nói buổi training để giới thiệu sản phẩm có mặt nhà hàng cho tất nhân viên biết, việc cần thiết cửa hàng cung cấp thực phẩm mơi ngưng cung thực phẩm chạy chuyền Điều giúp cho nhân viên phục vụ khách tốt hơn, cung cấp tốt cho khách điều họ cần biết ăn muốn thưởng thức SVTH: Vũ Quang Duy 38 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên Những thời gian thời điểm khách vắng,tạo điều kiện để nhân viên học hỏi, trao đổi, kèm cặp nhân viên bếp phục vụ, nhân viên cũ mới, nhân viên trao đổi giao tiếp cơng viêc với để thân có thêm kiến thức khác lĩnh vực khác giúp cho nhân viên hiểu rõ cửa hàng hỗ trợ cho viêc thăng tiến sau này, nâng cao hiệu làm việc nhóm, gắn kết tập thể việc giúp đỡ lãng phí cơng cho nhà hàng Chú trọng công tác đãi ngộ nhân viên biện pháp đảm bảo việc tăng số lượng chất lượng đội ngũ lao động.Đối với trường hợp khen thưởng: +Thứ tháng nhà hàng bình chọn nhân viên xuất sắc tháng dựa vào đánh giá quản lý, giam sát ca nhân viên khác Tiêu chí đặt thực tốt quy định nhà hàng, có thái độ thân thiện với đồng nghiệp, có trách nhiệm, hăng hái, nhiệt tình cơng việc, bình chọn qua việc khảo sát ý kiến khách hàng +Thứ hai đánh giá khen thưởng qua việc bán Upsell thực thi tốt chương trình khuyến nhà hàng Đặt mục tiêu cho nhân viên, đặt thời hạn mức thưởng Điều giúp cho nhân viên sôi việc bán upsell, phần tăng doanh thu cho nhà hàng đạt mục tiêu mà quản lý mong đợi +Cịn sách kỷ luật cần có biện pháp xử lý thích đáng hợp tình Ví dụ việc trễ, cần biết rõ lý dựa vào để đưa biện pháp nặng nhẹ phù hợp Vũng dựa vào số lần vi phạm mà nhắc nhở nhẹ, cảnh cáo hay lập biên bản,v.v Những nhân viên có thái độ khơng tốt với khách hàng, thiếu trách nhiệm công việc vi phạm quy định công ty hay cửa hàng cần có kỷ luật theo mức SVTH: Vũ Quang Duy 39 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên độ để viên có hội khắc phục, để đánh nhân viên Việc xếp nhân cần có cải tiến sửa đổi, qua nhiều tháng mở cửa, dựa vào tình hình tháng qua, người quản lý phải biết phân bổ nhân hợp lý để tránh tình trạng thừ thiếu nhân viên.Những trường hợp đặc biệt ngày nhân viên mà cửa hàng lại đông khách đột biến, quản lý giám sát ca góp phần hỗ trợ để đem lại giá trị dịch vụ tốt cho khách hàng Phân cơng khu vực làm việc cụ thể để nhân viên quan tâm, chăm sóctốt khách khu vực có trách nhiệm với thân cơng việc Cần có buổi trò chuyện quản lý nhà hàng nhân viên tháng vào thời gian phù hợp để người quản lý truyền đạt nhiệt huyết đến với nhân viên, để thơng báo cho tất nhân viên nhà hàng biết tình hình nhà hàng tháng qua sao, để có trao đổi hai bên để tìm khó khăn cơng việc phận, trình làm việc nhân viên, mối quan hệ cấp cấp cấp dưới, từ đưa hướng khắc phục để giúp cải thiện hoàn thiện cửa cho cửa hàng hơn.Bên cạnh buổi họp cố định, quản lý có họp đột xuất để giải dứt điểm vấn đề nảy sinh bất ngờ 3.2 Duy trì tăng lượng khách hàng 3.2.1 Cơ sở đề giải pháp Qua thông tin vị trí nhà hàng biết Kichi Vincom Biên Hòa tọa lạc đường tiếng “khu ăn chơi” khu vực TP Biên Hòa cơng ty, văn phịng cao cấp, Kichi Lê Văn Việt tọa lạc khu thương mại thu hút lượng khách lớn đến vui chơi, xem phim, mua SVTH: Vũ Quang Duy 40 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên sắm, việc thưởng thức buffet thuận tiện công đôi chuyện cho khách hàng, Kichi Vincom Thủ Đức tọa lạc khu dân cư gần ngoại thành, nơi có nhiều ngân hàng, văn phịng cơng ty qn ăn bình dân Kichi Vincom Thủ Đức nơi xem nhà hàng nghĩa đầu tiên, dân cư nơi lạ lẫm chưa quen với việc bỏ tiền ăn nhà hàng, với lượng khách thu hút từ khách hàng nhà hàng khác có vị trí gần nhà hàng, Kichi Vincom Thủ Đức chưa có lượng khách đến Lượng khách từ người dân chưa biết đến Kichi, người dân e ngại mác nhà hàng quen với việc ngồi qn ăn nhậu bình dân Ngồi quận Thủ Đức chưa phát triển quận khác, chưa có nhiều hình thức giải trí vui chơi để nơi đến nhiều khách hàng, việc ảnh hưởng đến việc thu hút khách Qua khảo sát thấy có đến 35,9% khách hàng biết đến Kichi thông quan người thân, bạn bè, đứng thứ bảng khảo sát cá phương tiện giúp cho khách hàng biết đến nhà hàng Điều cho thấy, để thú hút khách hàng nhà hàng phải trì, giữ trung thành, làm hài lòng khách hàng họ giới thiệu nhà hàng đến nhiều người khác Để cải thiện bất lợi vị trí mình, thu hút khách đến nhà hàng tăng doanh thu tốt hơn, nhà hàng cần phải giữ lượng khách có tìm thêm khách hàng riêng 3.2.2 Cách thực giải pháp d Đối với việc trì lượng khách có nhà hàng: Mang đến cho họ chất lượng dịch vụ tốt nhất, làm hài lòng họ tất khả năng, cho họ thấy giá trị mà họ có cửa hàng Kichi Vincom Thủ Đức mà khơng thể có cửa hàng khác Để làm điều ý đến chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ, quản lý SVTH: Vũ Quang Duy 41 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên cần phải vận động đội ngũ nhân viên phục vụ chuyện trò nhiều với khách hàng để biết điều họ cần điều cần khắc phục Nếu giải phạm vi mình, người nhân viên giúp đỡ khách ngay, sau việc cần báo lại cho quản lý biết, việc thức ăn chuyền thiếu mà khách hàng thích ăn, thể thơng cảm nhân viên vào bếp mang cho khách, sau nói cho khách biết cần nhờ nhân viên phục vụ lấy thêm Cịn điều ngồi tầm, nhân viên có trách nhiệm báo lại điều quản lý cần làm đưa hướng giải tốt để lần sau khách đến thấy thay đổi, điều cho khách hàng thấy lời nói viêc khảo sát có giá trị khơng hỏi cho có Trong việc đề hướng giải quyết, người quản lý tập hợp đóng góp từ nhân viên mình, họ người trực tiếp làm viêc với khách hàng Bên cạnh hỏi ý kiến chất lượng ăn thái độ phục vụ, nhân viên phục vục xin thêm số điện thoại khách hàng Điều để làm gì?Để có chương trình khuyến cửa hàng, quản lý nhắn tin cho khách hàng biết Viêc nhắn tin có tác dụng nhiều quảng cáo rộng có điện thoại người bạn ln theo sát họ, họ cập nhật tin tức cách nhanh nhắn tin trực tiếp tạo cảm giác quan trọng cho khách hàng cảm giác quan tâm tự họ thấy chương trình khuyến Khi họ tổ chức kiện nhà hàng, tiệc cơng ty, sinh nhật, với khách hàng có thẻ thành viên cơng ty, quản lý đề xuất việc tặng nước cho đồn khách đó, với khách chưa thể có thẻ thành viên, quản lý đưa sách giảm giá phù hợp cho họ Bên cạnh khách tổ chức sinh nhật, hành động nhỏ cửa hàng bật hát SVTH: Vũ Quang Duy 42 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên sinh nhật, cho tắt bớt đèn đốt nến dùm mang đến cho khách hàng giá trị vơ hình khiến cửa hàng để lại ấn tượng đẹp cho khách hàng e Thu hút khách hàng tiềm Việc giữ chân khách hàng cũ giúp nhà hàng có thêm khách hàng tiềm gia đinh, bạn bè, đồng nghiệp họ, với đáp ứng nhu cầu cho đối tượng này, nhà hàng lại có thêm nhiều khách hàng từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp cũ người Trung bình có khách hàng thân thuộc cửa hàng có thêm nguồn khách từ mối quan hệ người này, cấp số nhân tăng thêm Điều cho ta thấy việc cung cấp dịch vụ tốt, tạo long tin giữ chân khách hàng có nhiều lợi ích đưa đến nhiều khách hàng Với khách hàng nhà hàng khác, kéo họ cửa hàng chương trình khuyến khác có cửa hàng Như quản lý đề nghị với cơng ty cho thực chương trình “Đi nhóm người tặng buffet” vào ngày từ thứ đến thứ (là ngày có lượng khách vắng cửa hàng) để tăng thêm doanh thu cho cửa hàng Cơng ty khơng từ chối điều mang lại doanh thu tốt cho nhà hàng Với khách hàng chưa biết để họ thu hút họ, nhà hàng sử dụng chiêu thức quảng cáo việc phát tờ rơi, nói xác phiếu ưu đãi khuyến kèm thông tin chi tiết cửa hàng, sản phẩm giá gửi đến họ Việc nên để nhân viên cửa hàng tự tay làm thuê người bên ngoài, quản lý phân cơng nhân viên chung nhóm khu vực xung quanh, trọng điểm khu vực Hồng Diệu 2, Võ Văn Ngân, phía hướng quận Gị Vấp , hay khu vực Cơng Nghệ Cao Thủ Đức, nhân viên luân phiên thay SVTH: Vũ Quang Duy 43 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên lại làm viêc cửa hàng, khơng có ganh tỵ Viêc nhân viên cần làm tới hộ dân cư để đưa tận tay người đại diện cho cửa hàng truyền đạt đến họ thông tin Lẩu băng chuyền Kichi Kichi, nhà hàng đặc biệt chương trình ưu đãi họ đên cửa hàng Kichi Kichi Vincom Thủ Đức Tất thông tin cần nói rõ ràng dễ hiểu, khơng dùng ngơn từ q cầu kì để tránh họ không hiểu hết hiểu sai ý Phải cho người nhận phiếu họ giữ số tiền vơ hình tay họ đến thưởng thức buffet nhà hàng, họ cất giữ khơng quăng Tránh viêc đứng phát ngã ba ngã tư, để hộp thư khe cửa người phát tờ rơi khác, điều vơ tình làm cho nhà hàng chi phí cơng sức quảng cáo bỏ công 3.3 Kiến nghị Với giải pháp để cửa hàng có thêm lợi so với nhà hàng khác hệ thống nhằm tăng doanh thu cho nhà hàng, Kichi Kichi Vincom Thủ Đức cần xem lại bãi giữ xe cho khách Bãi giữ xe nhỏ, xe hơi, gây bất tiện cho khách hàng xe Vào ngày đông khách, không gian cửa hàng cịn chưa có cách giải phù hợp khách đến chờ chỗ, khách đến đứng đông đúc khu vực cửa hàng gây trật tự chiếm dụng khơng gian, nên có khu vực chờ u cầu khách khu vực lúc xếp chỗ, giúp hạn chế việc khách đến trước chưa có chỗ, khách đến sau lại vào trước khách tụ tập đứng đông, dẫn đến việc khách phàn nàn Bên cạnh đó, cửa hàng nên có đề biện pháp để biết số thứ tự khách đến trước đến sau SVTH: Vũ Quang Duy 44 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên Về việc phiếu mở chỗ, nhân viên thu ngân giám sát ca nên linh động vào ngày đông khách với nhóm khách đơng, đợi nhóm khách vào đủ hay xé phiếu mở chỗ thay làm theo quy định có phiếu lấy lẩu, hạn chế việc thất lạc phiếu mở chỗ lâu lắc việc order cho khách Tóm tắt chương Qua trình tiến hành khảo sát ý kiến khách hàng với việc phân tích, xử lý liệu để có kết thấy yếu tố chưa phải lợi nhà hàng Kichi Vincom Thủ Đức so với số nhà hàng khác hệ thống, chương này, nghiên cứu đề giải pháp để giúp cho nhà hàng Kichi Vincom Thủ Đức nâng cao thêm lợi mà nhà hàng có cải thiện nhân tố mà nhà hàng bất lợi chưa nhà hàng khác hệ thống Đó giải pháp “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên” “Duy trì tăng số lượng khách hàng” Cùng với giải pháp đó, qua đóng góp khách hàng tơi cịn đưa số kiến nghị bải giữ xe nhà hàng, khu vực chờ cho khách phiếu mở chỗ SVTH: Vũ Quang Duy 45 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên KẾT LUẬN Với việc cạnh tranh doanh nghiệp nay, việc cạnh tranh hệ thống khó khăn hơn, làm cách để thu hút khách hàng cho riêng mà giữ mối quan hệ tốtgiữa nhà hàng Cùng tăng trưởng nghĩ đến lợi cho riêng Với việc tự hồn thiện nhà hàng mình, ln hồn thành cơng việc giao theo quy định công ty theo trách nhiệm thân, phối hợp để đem đến cho khách hàng sản phẩm có chất lượng nhất, đem đến cho khách hàng giá trị cao mà nhà hàng đem lại, điều trước tiên cửa hàng Kichi Kichi hệ thống nên làm, giữ lấy khách hàng đường đơn giản từ bên nhà hàng có, có khách hàng riêng cho nhà hàng Sau có tảng đó, tìm cách quảng bá rộng tìm kiếm thêm nhiều khách hàng khác Lợi cạnh tranh điều mà doanh nghiệp cần phải có để tăng thêm doanh thuvà có chỗ đứng cho riêng thương trường Kichi Vincom Thủ Đức nhà hàng thuộc hệ thống lẩu băng chuyền Kichi nhà hàng khác biệt so với nhà hàng khác, điều thành cơng Điều chưa phải lợi phải tìm hướng giải để từ điểm yếu biến thành điểm mạnh, kết hợp với yếu tố khác để tạo nên lợi cho Qua đề tài nghiên cứu thấy phần lợi Kichi Vincom Thủ Đức điểm chưa phải, để nâng cao lợi cạnh tranh cho nhà hàng, khảo sát, xử lý liệu từ nhược điểm SVTH: Vũ Quang Duy 46 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên đề giải pháp giúp Kichi Vincom Thủ Đức ngày phát triển có thêm nhiều lợi Tuy nhiên thành cơng hay khơng, nói cách khác đứng vững hệ thống hay không phụ thuộc vào lãnh đạo quản lý, hợp tác, kiên trì nhiệt tình tất đội ngũ nhân viên cửa hàng Kichi Kichi Vincon Thủ Đức Đề tài giúp cửa hàng Kichi khác hệ thống tìm lợi thê có, nhận thấy điểm nhà hàng cịn bất lợi chưa tốtđể tìm giải pháp phát triển nhà hàng tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Fred R.David (2006), Khái luận quản trị chiến lược, người dịch Trương Công Minh, Trần Tuấn Thạc, Trần Thị Tường Như, NXB Thông Kê,Hà Nội [2] PGS TS Nguyễn Th Liên Diệp, Th.S Phạm Văn Nam (2008), Chiến lược sách kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội, TP Hồ Chí Minh [3] PGS.TS Lê Thế Giớii, TS Nguyễn Thanh Liêm, Th.S Trân Hữu hải (2009), Giáo trình quản trị chiến lược, NXB Thơng Kê, TP Hơ Chí Minh [4] TS Dương Ngọc Dung (2009), Chiên lược cạnh tranh theo lý thuyêt Michael E Porter, NXB Tổng hợp TP HCM, TP Hơ Chí Minh [5] Tôn Thất Nguyễn Thêm (2005), Thị trường, Chiến lược, Cơ cấu: Cạnh tranh gái trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp, Nxb Tổng hợp TPHCM Bên cạnh cịn có số trang web: www.Dddn.com.vn SVTH: Vũ Quang Duy 47 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên www.quantri.vn www.ggg.com.vn www.kichikichi.com.vn www.bizvn.com.vn www.best.edu.vn www.ntssvn.com PHỤ LỤC BẢNG KHÀO SÁT VỀ LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHÀ HÀNG KICHI KICHI Vincom Thủ Đức Kính chào q khách, tơi tên Vũ Quang Duy, sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghiệp TPHCM (Iuh) Hiện nay, tơi thực khóa luận đề tài "Nâng cao lợi cạnh tranh nhà hàng Kichi Kichi Vincom Thủ Đức" Bảng khảo sát đưa nhằm mục đích đánh giá khám phá nhân tố ảnh hưởng đến lợi cạnh tranh Kichi Kichi Vincom Thủ Đức cửa hàng khác hệ thống Bằng việc điền vào thông tin bảng khảo sát, quý khách giúp thu nhập thông tin khách quan xác để so sánh thấy lợi Kichi Kichi Vincom Thủ Đức, đồng thời góp phần vào việc giúp nhà hàng có sở để nâng cao lợi cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu kỳ vọng quý khách Tôi xin cam kết thông tin mà quý khách cung cấp bảo mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu SVTH: Vũ Quang Duy 48 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên Đánh dấu chéo vào ô mà anh/ chị chọn, chọn đáp án Anh/ chị biết đến nhà hàng Kichi Kichi thông qua phương tiện truyền thông nào?  Quảng cáo  Internet  Báo chí  Người thân, bạn bè Anh/ chị đến nhà hàng Kichi Kichi bao nhiều lần tháng?  Đây lần  ->3 lần  4->6 lần  >6 lần Anh/ chị thường lui tới nhà hàng Kichi Kichi nhất?  Lê Văn Việt (quận 9)  Vincom Thủ Đức (quận TĐ)  Vincom Biên Hòa (Tp Biên Hòa)  Nơi khác Anh/ chị thường đến nhà hàng Kichi Kichi với ai?  Bạn bè  Người thân, gia đình  Đồng nghiệp  Đi Anh/ chị đến thường đên nhà hàng Kichi Kichi lý gì?  Tiện đường ghé qua  Nhân dịp đặc biệt (sinh nhật, tiệc cơng ty…)  Có chủ ý khác SVTH: Vũ Quang Duy 49 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên Phần anh/ chị trả lời nhà hàng Kichi Kichi mà anh/ chị thường tới Vị trí tọa lạc nhà hàng Kichi Kichi có thuận tiện cho anh/ chị việc đến thưởng thức buffet không?  Rất thuận tiện  Thuận tiện  Bình thường  Khơng thuận tiện Vị trí tọa lạc nhà hàng Kichi Kichi có thuận tiện cho anh/ chị q trình giải trí khơng?  Rất thuận tiện  Thuận tiện  Bình thường  Không thuận tiện Anh/ chịcảm thấy nước lẩu nhà hàng Kichi Kichi nào?  Rất ngon,đậm đà  Ngon  Bình thường  Dở Anh/ chị có cảm thấy hài lịng với thực phẩm chạy nhà hàng không?(đồ ăn chuyền, sushi )  Rất hài lịng  Hài lịng  Bình thường  Khơng hài lịng 10.Khi anh/ chị bước vào nhà hàng anh/ chị thấy nhà hàng nào? SVTH: Vũ Quang Duy 50 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên  Rất  Sạch  Bình thường  Dơ, vệ sinh 11.Khi anh/ chị đến nhà hàng Kichi Kichi, anh/ chị cảm thấy nhà hàng nào?  Rất đẹp  Đẹp  Bình thường  Xấu 12.Anh/ chị có hài lịng với khu vực chờ nhà hàng không?  Rất hài lịng  Hài lịng  Bình thường  Khơng hài long 13.Anh/ chị thấy thái độ nhân viên nhà hàng Kichi Kichi nào?  Rất tốt, thân thiện  Tốt  Bình thường  Khơng tốt, khó chịu 14.Anh/ chị thấy tác phong làm việc nhân viên nhà hàng sao?  Rất nhanh nhẹn  Nhanh nhẹn  Bình thường  Chậm SVTH: Vũ Quang Duy 51 Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên 15.Khi anh/ chị có thắc mắc vấn đề (CTKM nhà hàng, thẻ ưu đãi, thông tin thực phẩm chuyền….) nhân viên có tư vấn rõ ràng, đầy đủ cho anh/ chị không?  Rất rõ ràng  Rõ ràng  Bình thường  Khơng rõ ràng 16.Ý kiến đóng góp khác anh/ chị cho nhà hàng: _ Xin chân thành cám ơn anh/ chị đóng góp ý kiến! SVTH: Vũ Quang Duy 52 ... tài ? ?Nâng cao lợi cạnh tranh nhà hàng Kichi Kichi Vincom Thủ Đức? ?? Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc nghiên cứu phân tích lợi cạnh tranh nhà hàng, tác giả xác đinh lợi cạnh tranh vốn có nhà hàng, ... PHÁP NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHÀ HÀNG KICHI KICHI VINCOM THỦ ĐỨC ix Chuyên đề tố t nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Kim Nguyên CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Cạnh tranh gì? Cạnh tranh nói chung, cạnh. .. Thực trạng lợi cạnh tranh nhà hàng 2.2.1 Giới thiệu số nhà hàng hệ thống Kichi  Kichi Kichi Vincom Thủ Đức: nhà hàng hệ thống TPHCM, đời tháng 2/2015 nằm tầng tòa nhà Vincom Thủ Đức số 216
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO lợi THẾ CẠNH TRANH của NHÀ HÀNG KICHI KICHI VINCOM THỦ đức ,