0

Thiết kế máy phay ngang vạn năng (có vản vẽ) contact: dangconghoang0207gmail.com để nhận ưu đãi

64 4 0
  • Thiết kế máy phay ngang vạn năng (có vản vẽ) contact: dangconghoang0207gmail.com để nhận ưu đãi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 11:59

Thuyết minh: Thể hiện toàn bộ quá trình tính toán, kèm các hình minh họa, chỉdẫn, giải thích, tài liệu tham khảo…được thể hiện trên giấy A4 theo mẫu được giao với sốtrang từ 2550 trang. Bản vẽ kỹ thuật: Mỗi máy thiết kế sẽ được thể hiện trên 25 tờ A0. Trên bản vẽphải thể hiện đầy đủ các hình chiếu, mặt cắt, hình cắt phụ để thể hiện rõ kết cấu, kíchthước, dung sai, các yêu cầu kỹ thuật theo mẫu được giao. Tỉ lệ bản vẽ phải theo tiêuchuẩn quy định.contact email: dangconghoang0207gmail.com để có ưu đãi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ***** PHIẾU HỌC TẬP BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ MÁY CÔNG CỤ SỐ: 06 I THÔNG TIN CHUNG Tên lớp: Họ tên sinh viên: II NỘI DUNG HỌC TẬP Chủ đề nghiên cứu: THIẾT KẾ MÁY PHAY VẠN NĂNG SỐ LIỆU THIẾT KẾ: a Hộp tốc độ: Z = 18; nmin = 25 (vg/ph); nđc = 1440 (vg/ph);   1,26 ; b Hộp chạy dao: Z = 18 nđc = 1420 (vg/ph) Sdọc = Sngang = 3Sđứng = 22.4 mm/ph Snhanh = 2300 mm/ph Nội dung hoạt động sinh viên: - Lựa chọn đặc tính kỹ thuật (chọn máy tương đương) L1.1 - Thiết kế động học máy L1.4 - Thiết kế động lực học máy L1.4 Sản phẩm thiết kế: - Thuyết minh: Thể toàn q trình tính tốn, kèm hình minh họa, dẫn, giải thích, tài liệu tham khảo…được thể giấy A4 theo mẫu giao với số trang từ 25-50 trang - Xác định đặc tính kỹ thuật máy - Thiết kế động học toàn máy - Tính tốn động lực học: + Tính cơng suất động + Tính bền: * Trục  * Trục trung gian  * Vít me  * Ly hợp ma sát  * Một cặp bánh  - Tính hệ thống điều khiển - Bản vẽ kỹ thuật: Mỗi máy thiết kế thể 2-5 tờ A0 Trên vẽ phải thể đầy đủ hình chiếu, mặt cắt, hình cắt phụ để thể rõ kết cấu, kích thước, dung sai, yêu cầu kỹ thuật theo mẫu giao Tỉ lệ vẽ phải theo tiêu chuẩn quy định - Sơ đồ động học toàn máy  - Vẽ khai triển: + Hộp tốc độ  + Hộp chạy dao  - Vẽ cắt hệ thống điều khiển: + Hộp tốc độ:  + Hộp chạy dao  III NHIỆM VỤ HỌC TẬP Hoàn thành tập lớn từ ngày …/…/2020 đến ngày …/…/2020 Báo cáo sản phẩm thiết kế trước giảng viên sinh viên khác theo kế hoạch nhà trường IV HỌC LIỆU THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN [1] Phạm Đắp, Tính tốn thiết kế máy cắt kim loại, Nhà xuất ĐH THCN Hà Nội, 1971 [2] Nguyễn Trọng Hùng, Giáo trình thiết kế máy cắt kim loại, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, 2007 [3] Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đắp – Thiết kế máy công cụ tập 1, – ĐHBK – HN, 1983 [4] Handbook of machine tools, Tata McGraw-Hill, 2007 Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020 MỤC LỤC CHƯƠNG PHÂN TÍCH MÁY TƯƠNG TỰ 1.1 Chọn máy chuẩn 1.2 Phân tích máy chuẩn CHƯƠNG TÍNH TỐN THIẾT KẾ MÁY MỚI 2.1 Tính tốn thiết kế động học hộp tốc độ 2.1.1 Tính tốn thơng số thứ tự lập chuỗi số vòng quay 2.1.2 Phương án không gian, lập bảng so sánh phương án khơng gian 2.1.3 Tính số bánh theo nhóm truyền 12 2.2 Tính tốn thiết kế động học hộp chạy dao 18 2.2.1 Tính tốn chọn phương án khơng gian tối ưu 18 2.2.2 Phân tích phương án khơng gian 20 CHƯƠNG THIẾT KẾ ĐỘNG LỰC HỌC MÁY 35 3.1 Chế độ cắt thử 35 3.2 Tính bền 39 3.2.1 Tính bền cho cặp bánh 39 3.3 TÍNH TỐN VÀ CHỌN KẾT CẤU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 48 3.3.1 Chọn kiểu kết cấu tay gạt điều khiển 48 3.3.2 Lập bảng tính vị trí bánh tương ứng với tay gạt 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 Lời nói đầu Một nội dung đặc biệt quan trọng cách mạng khoa học kĩ thuật tồn cầu nói chung nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa nước ta nói riêng việc khí hóa tự động hóa q trình sản suất Nó làm tăng suất lao động phát triển kinh tế quốc dân Trong cơng nghiệp chế tạo máy cơng cụ thiết bị đóng vai trog then chốt Để đáp ứng nhu cầu này, đô với việc nghiên cứu thiết kế , nâng cấp máy công cụ trang bị đầy đủ kiến thức sâu rộng máy công cụ trang bị khí khả áp dụng lý luận khoa học vào thực tiễn cho đội ngũ cán khoa học kĩ thuật thiếu Với kiến thức trang bị hướng dẫn nhiệt tình thầy cố gắng thân Đến nhiệm vụ tập lớn thiết kế máy công cụ giao bọn em hoàn thành Trong tồn qua trình tính tốn thiết kế phay vạn nhiều hạn chế Rất mong bảo thầy cô môn CHƯƠNG PHÂN TÍCH MÁY TƯƠNG TỰ 1.1 Chọn máy chuẩn Từ số liệu cho ban đầu: - Kích thước bàn máy 1250x320(mm) - Số vịng quay giới hạn trục (v/ph) : 25 1440 - Lượng chạy dao giới hạn (mm/ph) 19,5  950 - Số cấp trục : 18 - Số cấp chạy dao :18  Chọn máy chuẩn máy 6H82Г 1.2 Phân tích máy chuẩn Đặc tính kỹ thuật máy - Kích thước bàn máy 1250 x 320 (mm) - Dịch chuyển lớn bàn máy (mm) : + Dọc : 700 + Ngang : 2600 + Thẳng đứng : 370 - Khoảng cách từ trục đến bàn máy 30 850 (mm) - Khoảng cách từ sóng trượt thân máy tới bàn máy 220 480 (mm) - Lực kéo lớn hộp chạy dao (kg): + Dọc : 1500 + Ngang : 1250 + Thẳng đứng : 500 - Số cấp tốc đọ trục chính: 18 - Phạm vi điều chỉnh tốc độ trục : 30 1500 (v/ph) - Cơng suất động trục : 7KW - Công suất động chạy dao : 1,7KW - Khối lượng máy 2700kg - Kích thước phủ bì máy: 2100 x 1740 x1915(mm3) - Góc quay lớn bàn máy : 150 - Số rãnh chử T :3 - Bề rộng rãnh chử T : 18 (mm) - Khoảng cách rãnh chữ T : 70mm - Dịch chuyển nhanh bàn máy (mm/ph): + Dọc : 2800 + Ngang : 2300 + Thẳng đứng : 250 - Phạm vi chay dao nhanh : 7702800(mm/ph) - Số bước tiến bàn máy: 18 cấp: (a) + Dọc : 19,5  950 + Ngang : 19,5  950 + Thẳng đứng :  890 CHƯƠNG TÍNH TỐN THIẾT KẾ MÁY MỚI 2.1 Tính tốn thiết kế động học hộp tốc độ 2.1.1 Tính tốn thơng số thứ tự lập chuỗi số vịng quay Với thơng số cho trước: Z = 18; nmin = 25 (vg/ph); nđc = 1440 (vg/ph); φ=1,26 Ta có: n1=nmin=25(vg/ph) n2=φ.n1=1,26.25=31.5 (vg/ph) n3=φ.n2= φ2.n1 ………………… n18 = φ n17 = φ17 n1 Từ ta xác định chuỗi số vịng quay máy cần thiết kế là: n1 = nmin = 25 (v/ph), n2 = n1. = 25  1,26 = 31,5 (v/ph) n3 = n2. = 31,5  1,26 =39,69 (v/ph) n4 = n3. = 39,69  1,26 =50 (v/ph) n5 = n4. =50 1,26 =63,01 (v/ph) n6 = n5. = 63,01 1,26 = 79,39 (v/ph) n7 = n6. = 79,39 1,26 = 100,04 (v/ph) n8 = n7. =100,04  1,26 = 126,05 (v/ph) n9 = n8. = 126,05  1,26 =158,82 (v/ph) n10 = n9. = 158,82  1,26 =200,11 (v/ph) n11 = n10. =200,11  1,26 =252,14 (v/ph) n12 = n11. =252,14  1,26 =317,7 (v/ph) n13 = n12. = 317,7  1,26 =400,3 (v/ph) n14 = n13. = 400,3 1,26 = 504,38 (v/ph) n15 = n14. = 504,38  1,26 =635,52 (v/ph) n16 = n15. = 635,52  1,26 = 800,75 (v/ph) n17 = n16. = 800,75 1,26 = 1008,95 (v/ph) n18 =n17. = 1008,95 1,26 = 1271,27 (v/ph) 2.1.2 Phương án không gian, lập bảng so sánh phương án không gian Phương án không gian bố trí: Z= 18 = 18x1 =1x18 = 9x2 = 2x9 = 6x3 = 3x6 = 3x3x2 = 3x2x3 = 2x3x3 Để chọn PAKG ta tính số nhóm truyền tối thiểu Số nhóm truyền tối thiểu xác định từ: 𝑈𝑚𝑖𝑛 𝑔ℎ = 𝑛𝑚𝑖𝑛 = 4𝑖 𝑛đ𝑐 𝑛đ𝑐 ) log 1440 𝑛𝑚𝑖𝑛 25 = 2,92 = log log log ( →𝑖= →𝑖≥3 Vậy số nhóm truyền tối thiểu phải → Chọn số nhóm truyền: i=3 Ta cần so sánh phương án không gian: z=18=3x3x2=3x2x3=2x3x3 Thông qua bảng so sánh bố trí hộp thành xích tốc độ với yêu cầu:  Số trục, số bánh nhất: Tính tổng số bánh hộp theo cơng thức i Sz  2. pi Với pi số bánh di trượt nhóm Theo tính tốn, có SZmin p1 = p1 = = pi = e, với e số nêpe (e= 2,6, ) Do ta nên chọn pI = 2,3,4 Theo PAKG 1: Sz=2(3+3+2)=16 Theo PAKG 2: Sz=2(2+3+3)=16 Theo PAKG 3: Sz=2(3+2+3)=16 Tổng số trục: Str=i+1=3+1=4 (i-số nhóm truyền động) Kích thước hộp phải nhỏ gọn, đảm bảo độ cứng vững: Chiều dài sơ hộp tốc độ: L=Ʃb+Ʃf Với, b- chiều rộng răng, b=(6÷10)m=(0,15÷0,3)A m- mơđun với máy công suất N≤10kW, kinh nghiệm nên giới hạn m≤4, thường lấy m=2÷3 A- khoảng cách trục f- khoảng hở để lắp miếng gạt, để thoát dao sọc răng, để bảo vệ ( yêu cầu khối bánh di trượt phải khớp hoàn toàn phép gạt) Các trị số kinh nghiệm: f=8÷12mm dùng lắp miếng gạt; f=2÷3mm để bảo vệ; f=4÷6mm để dao sọc răng, số bánh trục cuối chịu mô men xoắn lớn nhất Trục cuối thường trục hay trục với trục chính, trục có chuyển động quay thực số vòng quay từ nmin tới nmax nên tình tốn sức bền dựa vào trị số nmin có Mxmax Do kích thước trục lớn Các bánh lắp trục có kích thước lớn tránh bố trí nhiều chi tiết trục cuối (trục chính) PAKG Yếu tố so sánh Tổng số bánh Tổng số trục Số bánh chịu Mxmax Chiều dài sơ L 3x3x2 2x3x3 3x2x3 16 16 16 3 18b+17f 18b+17f 18b+17f Bảng 2-1: Bảng so sánh PAKG Từ bảng so sánh ta chọn PAKG Zv =   Chọn phương án thư tự ứng với phương án không gian 3x3x2 ta có PAKG Z=3x3x2 có: n!=3!=6 phương án thứ tự khác nhau, có phương án trùng pi ta cần phải so sánh để chọn phương án thứ tự hợp lý Lưới kết cấu nhóm STT PAK x x G PAT I II II T I Số đặc tính nhóm Lượn g mở cực đại [x]max φxmax Kết 3x3 x 3x3x2 I II I II II I 3 3x 3x2 III II II I 1 3 1 9 II I I II II II I I φ9=1,269= φ12=1,2612 =16 >8 Đạt Không đạt φ9=1,269= Đạt 1 1 6 12 6 2 3x3x2 I 6 1 x3x2 φ12=1,2612 φ12=1,2612 φ12=1,2612 =16 =16 =16 >8 >8 >8 Không Không Không đạt đạt đạt Bảng 2-2: Bảng so sánh phương án thứ tự Theo điều kiện φxmax ≤8 có hai PATT đạt (1) (3) Để chọn PATT hợp lý ta phải dựa vào lưới kết cấu Với lưới kết cấu sơ đồ biểu diễn phương thức kết cấu phương thức điều chỉnh cho biết kết cấu sơ mặt động học hộp tốc độ Lưới Với khối (C) có vị trí : Trái (B-T) vị trí khơng làm việc Phải (B-P) ) vị trí làm việc với đường truyền i4 Khối bánh bậc (D) truyền từ trục sang trục có vị trí: Giữa (D-G) vị trí khơng làm việc, Trái (D-T) vị trí làm việc với đường truyền i7 Phải (D-P) vị trí làm việc với đường truyền i8 Hành trình gạt tay gạt ứng với khối: Với khối (A) LA = LAT+LAP+2f =2L1 + 2f Với khối (B) LB = LBT+LBP+2f =2L2 + 2f Với khối (C) L C = L2+ f Với khối (D) L D = L3 + f Giá trị cụ thể tính tốn sau có bề rộng bánh răng: Ta có bảng điều khiển vị trí chốt đĩa lỗ hộp tốc độ trang sau: 49 50 Trên trục có khối bánh răngi 43 bậc (A) , có vị trí ăn khớp làm việc : Trái ( A-T ) đường truyền i3 , Giữa (A i - G) đường truyền i1 Phải i6 n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i n®c * i * i * i * i T 00 ++ 00 ++ P +0 0+ P +0 0+ Khèi C P +0 0+ T T T 00 ++ 00 ++ 00 ++ Khèi D T G ++ 00 P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ T P ++ 00 P +0 0+ P 00 ++ ++ 00 T T T T 00 ++ 00 ++ 00 ++ 00 ++ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ đĩa khơng có lỗ Cho ta tỷ số truyền i2 2(9) i8 Sơ i đồ gạt: Khèi A Khèi B G ++ 00 T +0 0+ 00 ++ ++ 00 T +0 +0 P G 00 ++ ++ 00 T +0 +0 P G 00 ++ 00 ++ T T 00 ++ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ 00 ++ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ 51 T III G ++ 00 P +0 0+ 00 ++ P +0 0+ P +0 0+ Vị trí ăn khớp ++ 00 P +0 0+ 00 ++ 00 ++ P +0 0+ T T 00 ++ G ++ 00 T P +0 0+ T T G ++ 00 00 ++ T 00 ++ T G ++ 00 G ++ 00 Chèt P 00 ++ +0 +0 00 ++ đĩa có lỗ cịn ứng với chốt 00 ++ T Chèt G T G ++ 00 T +0 +0 ++ 00 00 ++ đĩa có lỗ cịn đĩa khơng có lỗ Cho II Tại vị trí ứng với chốt § Üa § Üa P G 00 ++ ++ 00 T +0 +0 P G P T III ( A-P) đường truyền i2 IV III n18 n17 n16 n15 n14 n13 n12 n11 n10 n9 n8 n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1 Chèt Vị trí ăn khớp ta tỷ số truyền i1 +0 +0 Chèt đĩa có lỗ Cho ta tỷ số truyền i3 P ++ 00 Chèt Tại vị trí ứng với chốt § Üa § Üa i1 i2 II Tại vị trí ứng với chốt i3 đĩa khơng có lỗ ứng với chốt II § Üa § Üa 3(1) II 3(3) i2 * Điều khiển hộp chạy dao : I i3 i1 Chèt Vị trí ăn khớp III *Trên trục có khối bánh bậc(B) với vị trí ăn khớp làm việc: Giữa (BG) vị trí làm việc với đường truyền i4 , Trái (B-T) vị trí làm việc với đường truyền i6 Phải (B-P) ) vị trí làm việc với đường truyền i5 Sơ đồ gạt : III § Üa II § Üa Tại vị trí ứng với chốt i6 đĩa khơng có lỗ ứng với chốt Chèt P ++ 00 đĩa có lỗ Cho ta tỷ số truyền Chèt Vị trí ăn III § Üa i4 § Üa Tại vị trí ứng với chốt II Chèt G đĩa có lỗ cịn đĩa khơng có lỗ +0 +0 Cho ta tỷ số truyền i4 Chèt Vị trí ăn khớp III § Üa § Üa Tại vị trí ứng với chốt i5 II Chèt T 00 ++ đĩa có lỗ cịn ứng với chốt đĩa khơng có lỗ Cho ta tỷ số truyền i5 Chèt Vị trí ăn khớp *Khối (C) có vị trí : Trái (C-T) vị trí làm việc với đường truyền phản hồi thông qua i7 i8 Phải (B-P) ) vị trí làm việc với đường truyền trực tiếp mà không thông qua i7 i8 Sơ đồ gạt: 52 V Vị trí ăn khớp ứng với đường truyền trực tiếp IV III § Üa Tại vị trí ứng với chốt đĩa có lỗ cịn ứng với chốt đĩa khơng có lỗ Cho ta đường truyền trực tiếp khơng thơng qua i7 i8 § Üa P Chèt ++ 00 Chèt V Tại vị trí ứng với chốt đĩa khơng có lỗ ứng với chốt đĩa có lỗ Cho ta đường truyền phản hồi thông qua i7 i8 IV i7 III § Üa § Üa Chèt Chèt T 00 ++ Vị trí ăn khớp ứng với đường truyền phản hồi Hành trình gạt tay gạt ứng với khối: Với khối (A) LA = LAT+LAP+2f =2L1 Với khối (B) LB = LBT+LBP+2f =2L2 Với khối (C) L C = L3 Do hộp chạy dao ta chọn chiều rộng b bánh nên ta có L1= L2 = 2B + 2f , L3 = B + 2f + b Với B = 25 mm chiều rộng vành f = mm khoảng cách bánh kề 53 b = 10 chiều dài vấu ly hợp Từ ta có hành trình gạt khối A khối B : LA= LB = ( 2B + 2f ) = 120 mm Tức lần gạt L1= L2 = 60 mm Hành trình gạt khối C LC = L3 = 45 Ta có chiều dài chốt xuyên qua đĩa lỗ khối sau: Khối A khối B 120 mm, khối C 45 mm Tính tốn thiết kế đĩa lỗ :Từ sơ đồ động kết hợp vơí lưới kết cấu ta lập bảng điều khiển trang sau: 54 Khèi C 13 27 i1 16 36 64 18 i3 18 24 57 IV 32 i6 21 i4 i7 27 36 i2 43 i3 i1 i2 i8 i5 i7 i4 i6 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 § uêng truy?n i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * i * T +0 +0 P +0 0+ G ++ 00 T +0 +0 P +0 0+ G ++ 00 T +0 +0 P +0 0+ G ++ 00 T +0 +0 P +0 0+ G ++ 00 T +0 +0 P +0 0+ G ++ 00 T +0 +0 P +0 0+ G ++ 00 P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ P +0 0+ T +0 +0 T +0 +0 T +0 +0 T +0 +0 T +0 +0 T +0 +0 T +0 +0 T +0 +0 T +0 +0 Khèi A Khèi B Khèi C T +0 +0 T +0 +0 T +0 +0 P 0+ 0+ P 0+ 0+ P 0+ 0+ G ++ 00 G ++ 00 G ++ 00 T +0 +0 T +0 +0 T +0 +0 P 0+ 0+ P 0+ 0+ P 0+ 0+ G ++ 00 G ++ 00 G ++ 00 55 i5 35 40 i8 43 40 V 28 38 Khèi B III II Khèi A 24 44 I 26 N=1,7kw n=1420 vg/ph Từ sơ đồ bố trí khơng gian trục chốt điều khiển vẽ theo máy tương tự ta bố trí chốt khối sau: Hai chối khối A bố trí vịng trịn có đường kính tương ứng D1 =190 mm D2 =180 mm chốt chốt mang gạt : Hai chối khối B bố trí vịng trịn có đường kính tương ứng D3 =130 mm D4 =110 mm : Hai chối khối C bố trí vịng trịn có đường kính D5= 36 mm : Xác định số lỗ vòng tròn : Các ký hiệu bảng điều khiển cho khối có ý nghĩa sau : - chốt khơng qua đĩa tức vị trí đĩa khơng có lỗ - chốt qua đĩa tức vị trí đĩa có lỗ - chốt qua đĩa tức vị trí có đĩa có lỗ - chốt qua đĩa tức vị trí có đĩa có lỗ 56 - chốt qua đĩa tức vị trí đĩa có lỗ - chốt khơng qua đĩa tức vị trí đĩa khơng có lỗ Với ý nghĩa ký hiệu bảng điều khiển vậy, qua bảng điều khiển ta dễ dàng xác định số lỗ vòng tròn đĩa sau : Do có 18 cấp tốc độ cần phải điều chỉnh đĩa chia làm 18 cung tương ứng với 18 vị trí điều khiển Trên vòng tròn D1 = 190 mm: Ở đĩa có 12 lỗ phân bố đối xứng đĩa, lỗ liên tiếp ứng với vị trí chốt khối A thông qua, vị trí khơng có lỗ đĩa lại lỗ tương ứng với vị trí chốt khối A thơng qua, cịn lại vị trí khơng có lỗ Ở đĩa có lỗ ứng với vị trí chốt khối A thông qua tương ứng với vị trí chốt khơng thơng qua đĩa 1, thể vòng tròn nét đứt, vòng trịn có vị trí chốt khối A qua đĩa ứng với vị trí gạt khối A vị trí ăn khớp bên phải Trên vòng tròn D2 = 180 mm: Ở đĩa có 12 lỗ phân bố đối xứng đĩa, lỗ liên tiếp ứng với vị trí chốt khối A thơng qua, vị trí khơng có lỗ đĩa lại lỗ tương ứng với vị trí chốt khối A thơng qua, cịn lại vị trí khơng có lỗ 57 Ở đĩa có lỗ ứng với vị trí chốt khối A thơng qua, thể vòng tròn nét đứt, vòng trịn có vị trí chốt khối A qua đĩa ứng với vị trí gạt khối A vị trí ăn khớp bên trái Trên vòng tròn D3 = 130 mm: Ở đĩa có 12 lỗ phân bố vịng trịn, cách vị trí khơng có lỗ lại có lỗ ứng với vị trí chốt khối B thơng qua Ở đĩa có lỗ ứng với vị trí chốt khối B thông qua phân bố vịng trịn, cách vị trí khơng có lỗ lại có lỗ ứng vị trí chốt khối B thông qua, lỗ ứng với vị trí gạt khối B vị trí ăn khớp bên trái Trên vòng tròn D4 = 110 mm : Ở đĩa có 12 lỗ phân bố vịng trịn, cách vị trí khơng có lỗ lại có lỗ ứng với vị trí chốt khối B thơng qua Ở đĩa có lỗ ứng với vị trí chốt khối B thông qua phân bố vịng trịn, cách vị trí khơng có lỗ lại có lỗ ứng vị trí chốt khối B thông qua, lỗ ứng với vị trí gạt khối B vị trí ăn khớp bên phải Trên vịng trịn D5 = 36 mm: Ở đĩa có lỗ phân bố liên tiếp vòng tròn ứng với vị trí liên tiếp chốt khối C thay thơng qua, tương ứng với vị trí của9 lỗ đĩa có lỗ ứng với vị trí liên tiếp chốt khối C thay thông qua Khi chốt khối C thông qua lỗ ứng với gạt khối C đóng ly hợp vấu để thực đường truyền trực tiếp, chốt thông qua lỗ ứng với vị trí gạt khối C ngắt ly hợp vấu, thực đường truyền phản hồi Do phân bố lỗ vòng trịn để đơn giản khơng phải gia cơng lỗ vịng trịn đĩa ta kết hợp làm bậc đầu mặt trụ ghép đĩa Kết cấu cối ghép hai đĩa lỗ hình vẽ : 58 Từ kết phân tích ta tổng hợp lại ta có kết cấu đĩa lỗ sau: Các vòng tròn nét liền biểu thị lỗ đĩa vòng tròn nét đứt biểu thị cho lỗ đĩa 2, chấm đen hình tượng trưng cho vị trí chốt mà đĩa khơng có lỗ Vị trí chốt điều khiển Theo máy tương tự ta chọn đường kính lỗ đĩa mm đĩa 10 mm ứng với chốt cịn với chốt đường kính lỗ đĩa mm đĩa mm Hai đĩa nghép cối trụ có kết cấu cố định chốt đinh tán hình bên 59 Vị trí chốt điều khiển TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Đắp, Tính tốn thiết kế máy cắt kim loại, Nhà xuất ĐH THCN Hà Nội, 1971 [2] Nguyễn Trọng Hùng, Giáo trình thiết kế máy cắt kim loại, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, 2007 [3] Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đắp – Thiết kế máy công cụ tập 1, – ĐHBK – HN, 1983 [4] Handbook of machine tools, Tata McGraw-Hill, 2007 60 42 170 212 265 33 Ø30js6 H7 H7 Ø20 f6 H7 Ø20g6 11 11 10 12 11 10 H7 53 40k6 13 H7 Ø70k6 H7 Ø16 f9 H7 Ø20 f9 H7 Ø20 f9 H7 Ø70k6 Z=32 Z=16 Z=16 Z=24 13 A B C D 12 11 10 13 Ø35 f7 H7 1 Trục Bánh xe Chốt lò xo Trục quay Trục quay đĩa Bánh quạt Càng gạt Trục Càng gạt Đĩa chi lỗ Đĩa chi lỗ 11 10 STT Tên gọi Bánh khuếch đại 12 Số Lg 1 1 1 Vật liệu Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 1 Thép C45 Thép C45 Trục 15 Công tắc điều khiển động 14 Chốt 13 Bánh khuếch đại 16 H7 Ø35js6 Ø35H7 f6 H7 26,5 Ø20 f6 33,5 530 13 670 67 850 85 60 106 10 42,5 Ø50js6 H7 Ghi 12 Họ tên PH ẠM VĂN HOAN Thiết kế NGUYỄN HỮU PHẤN NGUYỄN HỮU PHẤN Hướng dẫn Duyệt NGÔ VĂN HỌC NGUYỄN XN HỒNG ĐẶNG CƠNG HỒNG TRƯƠNG N GỌC HOÀN Chức 14 15 50 BẢN VẼ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN HỘP TỐC ĐỘ MÁY PHAY Số tờ: Khối lượng 1:1 Tỷ lệ Trường ĐHCN Hà Nội Khoa: Cơ Khí Tờ: A0 Số lượng THIẾT KẾ MÁY CÔNG CỤ Chữ ký Ngày 6 12 25 N = Kw n = 1450 vòng/phút Z20 Z40 Z33 Z45 Z34 Z44 Z18 Z39 Z24 Z22 Z56 Z21 Z42 V I II III IV Z30 Z60 Z72 Z18 Z21 Z63 M2 M3 M1 Tx = mm Z36 Z24 Z60 Z60 Z28 Z35 Z24 Z18 Z34 Z40 V Z18 Z16 Z27 Z26 Z44 Z24 Z64 III IV Z18 Z21 Z27 Z37 M4 Z18 Z38 X Z36 Z18 Z15 I II Z35 Z50 Z30 Z28 VI Tx = mm M7 Z30 M5 M6 VIII IX X XI XII Họ tên PH ẠM VĂN HOAN Thiết kế NGUYỄN HỮU PHẤN NGUYỄN HỮU PHẤN Hướng dẫn Duyệt NGƠ VĂN HỌC NGUYỄN XN HỒNG ĐẶNG CƠNG HOÀNG TRƯƠNG N GỌC HOÀN Chức N = 1,7 Kw n = 1420 vòng/phút Z25 VII Z33 Z37 Z50 Tx = mm Ngày BẢN VẼ HỆ THỐNG SƠ ĐỒ ĐỘNG TOÀN MÁY PHAY Khối lượng Số tờ: 1:1 Tỷ lệ Trường ĐHCN Hà Nội Khoa: Cơ Khí Tờ: A0 Số lượng THIẾT KẾ MÁY CÔNG CỤ Chữ ký 30 31 32 33 34 35 36 Ø110H7 H7 29 H7 H7 Z = 20x4 Z = 40x4 Ø45k6 28 H8 Z = 45x4 Ø45js8 16 27 Z = 34x4 Ø45k6 H7 26 Z = 18x4 Z = 44x4 H7 Ø50k6 Ø90H7 Ø25k6 Ø55js6 Z = 33x4 14 Ø28k6 180 H8 Z = 24x4 Z = 39x4 Z = 21x4 Z = 42x4 Z = 22x4 44 Z = 56x4 H7 37 43 Ø45k6 42 Ø45k6 M60x2 Ø125H7 Ø62H7 41 D8.42.48xjs7.8js8 H8 H7 38 40 45 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Z = 30x4 H7 Z = 60x4 Ø80k6 39 Ø40k6 Ø35k6 Ø30k6 140 120 106 Ø80H7 Ø72H7 Ø80H7 Ø45js8 H8 D8.36.40.js7.7.js8 H7 Z = 72x4 Côn 1:15 Ø90H7 Z = 18x4 H7 H7 Ø48js7 H7 Ø35k6 Ø30k6 Ø25k6 Ø160H7 Ø40k6 Ø80js9 Ø72js9 Ø62H7 js9 H7 Ø90js9 Ø90k6 22 M72x2 Ø65k6 Ø80H7 Ø45js8 H8 Ø35k6 H7 Ø120H7 M23 38 Đệm nối trục Ổ bi đỡ 213 29 28 213 Nối trục đàn hồi Chốt nối trục 31 Trục Ổ bi đỡ 408 Ổ bi đỡ 306 Trục then hoa 408 306 25 24 23 Cam lệch tâm Ổ lăn cam Trục 19 Then Đệm cánh Ổ bi đỡ Bạc Cốc lót Bạc chặn Ổ đũa côn Trục then hoa 16 14 12 10 Nắp chắn dầu Phớt chắn dầu Trục Vít M8 Duyệt Hướng dẫn Họ tên PH ẠM VĂN HOAN Thiết kế NGUYỄN HỮU PHẤN NGUYỄN HỮU PHẤN NGƠ VĂN HỌC NGUYỄN XN HỒNG ĐẶNG CƠNG HỒNG TRƯƠNG N GỌC HỒN Chức STT Ký hiệu Số Lg 13 2 1 1 1 1 1 1 Vật liệu Gang xám CT5 Thép C45 Nỉ Gang Gang Thép C45 CT5 Gang CT5 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Ngày BẢN VẼ KHAI TRIỂN HỘP TỐC ĐỘ TRÊN MÁY PHAY Khối lượng Số tờ: 1:1 Tỷ lệ Ghi Trường ĐHCN Hà Nội Khoa: Cơ Khí Tờ: A0 Số lượng THIẾT KẾ MÁY CÔNG CỤ Tên gọi Thân hộp Ổ bi côn Nắp thăm Ổ bi đỡ 11 13 15 Đai ốc hãm 17 1 Bơm Thép C45 Thép lò xo 1 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Cao su Thép C45 Thép C45 Thép C45 Gang Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 Thép C45 20 18 Đồng Thép C45 Thép C45 1 1 1 1 1 1 21 M8 Then 26 22 Then 27 30 Then Động Ổ bi đỡ 508 Nắp thăm Ổ bi đỡ 509 32 33 DK 52-4 508 35 34 509 36 37 Ổ bi đỡ 310 310 39 Đai ốc M23 Trục rút Then 40 Vít hãm M10 Bánh đà 41 M10 Vít hãm Đai ốc M8 43 42 Đệm hãm 44 M8 45 ... vụ tập lớn thiết kế máy công cụ giao bọn em hồn thành Trong tồn qua trình tính tốn thiết kế phay vạn cịn nhiều hạn chế Rất mong bảo thầy mơn CHƯƠNG PHÂN TÍCH MÁY TƯƠNG TỰ 1.1 Chọn máy chuẩn Từ... MỤC LỤC CHƯƠNG PHÂN TÍCH MÁY TƯƠNG TỰ 1.1 Chọn máy chuẩn 1.2 Phân tích máy chuẩn CHƯƠNG TÍNH TỐN THIẾT KẾ MÁY MỚI 2.1 Tính tốn thiết kế động học hộp tốc độ... lượng chạy dao giống máy tương tự Snhanh = 2300 (mm/ph) với động chọn máy tham khảo ta chọn xích chạy dao nhanh máy tham khảo Ta sử dụng đồ thị vòng quay máy chuẩn để thiết kế máy sau: 25 Hình 2-6:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế máy phay ngang vạn năng (có vản vẽ) contact: dangconghoang0207gmail.com để nhận ưu đãi,

Từ khóa liên quan