0

Cẩm nang về chuyển đổi số

11 1 0
  • Cẩm nang về chuyển đổi số

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:42

Bài viết Cẩm nang về chuyển đổi số trình bày về khái niệm chuyển đổi số, quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, công nghệ số, khó khăn và thách thức lớn nhất của chuyển đổi số; chuyển đổi số trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo! Nguồn: Cục Tin học hố Bộ Thơng tin Truyền thơng Oct 2, 2020 I Chuyển đổi số gì? Chuyển đổi số trình thay đổi tổng thể toàn diện cá nhân, tổ chức cách sống, cách làm việc phương thức sản xuất dựa cơng nghệ số Tóm tắt Q trình thay đổi tổng thể tồn diện gì? Cơng nghệ số gì? Cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư gì? Trí tuệ nhân tạo gì? Internet vạn vật gì? Dữ liệu lớn gì? Điện tốn đám mây gì? Chuỗi khối gì? Khó khăn thách thức lớn chuyển đổi số gì? Chuyển đổi số có khơng tốt? Q trình thay đổi tổng thể tồn diện gì? Tổng thể nghĩa phận Toàn diện nghĩa mặt Đây sáng tạo phá hủy, mang tính tiến hóa Một ví dụ minh họa rõ nét điều trình thay đổi từ nhộng thành bướm, ngài tự vận động, xé rách kén, thành bướm bay lên Đây khác biệt ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số Ứng dụng công nghệ thơng tin tối ưu hóa quy trình có, theo mơ hình hoạt động có, để cung cấp dịch vụ có Cịn chuyển đổi số thay đổi quy trình mới, thay đổi mơ hình hoạt động mới, để cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ có theo cách Britannica cơng ty kinh doanh theo mơ hình bán sách bách khoa tồn thư có chất lượng nội dung cao, phục vụ giáo dục Britannica có gần 250 năm tồn cách bán sách bìa bọc da dày 32 tập Britannica ứng dụng công nghệ thông tin cách số hóa tài liệu xuất dạng đĩa CD Còn thực chuyển đổi số, Britannica dừng xuất sách, dừng in đĩa CD, thay đổi 639 mơ hình kinh doanh bán sản phẩm thành mơ hình kinh doanh bán dịch vụ truy cập trực tuyến đến kho nội dung Trong suốt q trình đó, Britannica giữ sứ mạng cốt lõi chất lượng nội dung cao, phục vụ giáo dục Cơng nghệ số gì? Trong sống, người giao tiếp với tín hiệu tương tự, biểu diễn dạng giọng nói Cịn mơi trường số, thiết bị tính tốn giao tiếp với tín hiệu số, biểu diễn dạng tín hiệu nhị phân Cơng nghệ số, hiểu theo nghĩa rộng, công nghệ xử lý tín hiệu số, hay cơng nghệ thơng tin Cịn bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số, hiểu theo nghĩa hẹp, bước phát triển cao công nghệ thông tin, cho phép tính tốn nhanh hơn, xử lý liệu nhiều hơn, truyền tải dung lượng lớn hơn, với chi phí rẻ Chiếc điện thoại thơng minh có lực tính tốn cao gấp hàng nghìn lần so với máy chủ điều khiển phóng tàu Apollo lên mặt trăng cách 50 năm Chính phát triển đột phá công nghệ cho phép chuyển đổi số cách tổng thể tồn diện mà trước khơng thể làm Hơn 30 năm qua, chứng kiến sóng cơng nghệ, sóng kéo dài khoảng 15 năm Làn sóng thứ nhất, từ năm 1985 đến năm 1999, gắn với phổ biến máy vi tính, tạm gọi sóng số hóa thơng tin, chuyển tài liệu từ giấy sang điện tử Làn sóng thứ hai, từ năm 2000 đến năm 2015, gắn với phổ biến Internet, điện thoại di động mạng viễn thông di động, tạm gọi sóng số hóa quy trình nghiệp vụ, tin học hóa quy trình nghiệp vụ để nâng cao suất, hiệu Làn sóng thứ ba, cho từ năm 2015 dự báo kéo dài đến năm 2030, gắn với phát triển đột phá cơng nghệ số, tạm gọi sóng chuyển đổi số, đưa tồn hoạt động từ xã hội thực lên không gian mạng, từ môi trường truyền thống lên môi trường số Bốn công nghệ số tiêu biểu thúc đẩy chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, liệu lớn, điện tốn đám mây Ngồi ra, chuỗi khối công nghệ số quan trọng chuyển đổi số Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gì? Cách mạng cơng nghiệp xảy có đột phá lớn cơng nghệ dẫn đến thay đổi sâu sắc sản xuất xã hội 640 Cách mạng công nghiệp lần thứ giai đoạn từ cuối thể kỷ 18 với phát minh động nước tạo sản xuất khí Cách mạng cơng nghiệp lần thứ hai giai đoạn từ đầu kỷ 20 với xuất điện lực tạo sản xuất hàng loạt Cách mạng công nghiệp lần thứ ba giai đoạn từ năm 1970 với xuất điện tử, máy tính, Internet tạo sản xuất tự động Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho thập kỷ với đột phá cộng hưởng công nghệ số tạo sản xuất thông minh Ba cách mạng qua khí hóa, điện khí hóa, tự động hóa, máy móc thay lao động chân tay Cuộc cách mạng lần thứ tư thông minh hóa, máy móc thay lao động trí óc Trí tuệ nhân tạo gì?Artificial intelligence- AI Con người nỗ lực làm cho máy móc có lực trí tuệ người gọi trí tuệ nhân tạo Xét theo nghĩa này, trí tuệ nhân tạo phải tiếp tục phát triển lâu dài để tới gần điều Nhưng xét theo nghĩa hẹp hơn, trí tuệ nhân tạo nhằm “tăng cường lực trí tuệ người”, có bước tiến lớn vịng thập kỷ vừa qua Máy học nhánh trí tuệ nhân tạo, có mục tiêu làm cho máy móc có khả học tập người Biết học tự có kiến thức Máy học dựa liệu Do liệu ngày nhiều, lực tính tốn ngày mạnh, nên tạo phát triển đột phá máy học, gọi kỹ thuật học sâu Có thể ví trí tuệ nhân tạo hệ thần kinh người Internet vạn vật gì? Internet of things Internet mạng lưới kết nối thiết bị máy tính, điện thoại thông minh … với để trao đổi, chia sẻ liệu Internet vạn vật mạng lưới kết nối vạn vật với để làm việc tương tự Vật dụng gia đình, quạt điện, lị vi sóng, hay cành cây, cỏ, kết nối, nói chuyện với nhau, nhờ vào cảm biến có kích thước ngày nhỏ, chi phí ngày thấp, tiêu thụ lượng ngày có lực tính tốn ngày mạnh Internet vạn vật đóng vai trị quan trọng việc kết nối mơi trường thực mơi trường số Có thể ví Internet vạn vật giác quan người Dữ liệu lớn gì? Big data Dữ liệu sinh từ hàng tỷ điện thoại thông minh, thiết bị cảm biến kết nối vạn vật lớn Mỗi ngày liệu sinh lên đến tương đương liệu lưu trữ tỷ đĩa DVD trước Nếu công nghệ trước cần thời gian dài để xử lý liệu cơng nghệ số cho phép 641 xử lý, phân tích khoảng thời gian ngắn nhiều để trích rút thông tin, tri thức đưa định cách phù hợp Có thể ví liệu lớn não người Điện toán đám mây gì?Cloud computing Điện tốn đám mây cơng nghệ cho phép lực tính tốn nằm máy chủ ảo, gọi đám mây, Internet nhà cung cấp thay máy tính gia đình văn phòng, mặt đất, để người kết nối, sử dụng dịch vụ họ cần Một cách nơm na, điện tốn đám mây giống điện lưới Cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp thay đầu tư máy chủ tính tốn riêng mình, giống máy phát điện, sử dụng dịch vụ điện toán đám mây, giống điện lưới, sử dụng đến đâu trả chi phí đến mà khơng phải bận tâm tới việc vận hành, quản lý Có thể ví điện tốn đám mây bắp người Chuỗi khối gì? Block chain Chuỗi khối, tên gọi, chuỗi liệu phân tán mạng, gồm khối thông tin liên kết với mã hóa mở rộng theo thời gian Vì mã hóa nên bảo mật Vì phân tán nên khơng kiểm sốt tồn Vì liên kết nên sửa đổi để lại dấu vết, chống chối bỏ Vì tất yếu tố nên bảo đảm an tồn, tin cậy minh bạch Khó khăn thách thức lớn chuyển đổi số gì? Khó khăn lớn chuyển đổi số thay đổi thói quen Thách thức lớn chuyển đổi số có nhận thức Lồi người quen với môi trường thực nhiều kỷ Chuyển lên mơi trường số thay đổi thói quen Thay đổi thói quen việc khó Thay đổi thói quen việc lâu dài Thay đổi thói quen tổ chức phụ thuộc chủ yếu vào tâm người đứng đầu Chuyển đổi số chuyện chưa có tiền lệ, vậy, nhận thức việc khó Nhận thức chuyển đổi số phải đặt bối cảnh cụ thể tổ chức Chuyển đổi số vấn đề nhận thức vấn đề công nghệ, chuyện dám làm hay không dám làm người lãnh đạo 10 Chuyển đổi số có khơng tốt? Chuyển đổi số giống thứ khác đời, ln ln có hai mặt, cơng nghệ số cội nguồn điều tốt đẹp lớn lao nguồn gốc tác hại khủng khiếp tiềm tàng Chúng ta chưa hình dung hết tất điều tốt đẹp điều khủng khiếp thời điểm 642 Những hệ lụy đến từ mơi trường số kể chiêu trò lừa đảo, chiến dịch ăn hiếp, bắt nạt mạng, trang nhóm hận thù trang nhóm khủng bố 11 Tại nói chuyển đổi số thay đổi kích thước bàn ăn? Một công ty du lịch lớn Mỹ định thực sáng kiến chuyển đổi số cách lắp đặt camera công cộng cảm biến thu thập liệu công khai nhà ăn công ty Dữ liệu truyền hệ thống tính tốn để phân tích Sau thời gian, cơng ty nhận nhóm người thường xuyên ăn nhóm người 12 người người có suất lao động cao người ăn ăn theo nhóm đơng Chính vậy, cơng ty định thay đổi kích thước bàn ăn nhà ăn mình, gồm loại bàn, dành cho người dành cho 12 người Chuyển đổi số, đột phá công nghệ số, chuyển đổi số công nghệ số, mà quan trọng hơn, chuyển đổi số chấp nhận mới, đó, chuyển đổi số cách mạng tư duy, nhận thức, thể chế, sách nhiều cách mạng công nghệ II Chuyển đổi số lĩnh vực Chuyển đổi số lĩnh vực y tế nào? Phát triển tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa để hỗ trợ người dân khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy lây nhiễm chéo; 100% sở y tế có phận khám, chữa bệnh từ xa; thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế Xây dựng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe phịng bệnh dựa cơng nghệ số; ứng dụng cơng nghệ số tồn diện sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, tốn viện phí, hình thành bệnh viện thông minh; xây dựng tảng quản trị y tế thơng minh dựa cơng nghệ số, tích hợp thơng tin, liệu, hình thành sở liệu quốc gia y tế Thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi người dân có bác sĩ riêng” với mục tiêu người dân có hồ sơ số sức khỏe cá nhân, sở bác sĩ tư vấn, chăm sóc cho người dân bác sĩ riêng, hình thành hệ thống chăm sóc y tế số hồn chỉnh từ khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng đến điều trị Tạo hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho khám chữa bệnh từ xa đơn thuốc điện tử cho người dân, nhằm bảo đảm người dân tiếp xúc bác sỹ nhanh, hiệu quả, giảm chi phí thời gian vận chuyển bệnh nhân 643 Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục nào? Phát triển tảng hỗ trợ dạy học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số công tác quản lý, giảng dạy học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy học tập theo hình thức trực tiếp trực tuyến Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa 100% sở giáo dục triển khai công tác dạy học từ xa, thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình Triển khai áp dụng mơ hình giáo dục tích hợp khoa học - cơng nghệ - kỹ thuật - tốn học nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp, đào tạo tiếng Anh kỹ sử dụng công nghệ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cấp học Điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học dạy nghề công nghệ số trí tuệ nhân tạo, liệu lớn, điện toán đám mây Internet vạn vật Cung cấp khóa học đại trà trực tuyến mở cho tất người dân nâng cao khả tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ số Phổ cập việc thi trực tuyến; công nhận giá trị chứng học trực tuyến; xây dựng tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy học tập; phát triển doanh nghiệp công nghệ phục vụ giáo dục hướng tới đào tạo cá thể hóa Chuyển đổi số lĩnh vực tài - ngân hàng nào? Xây dựng tài điện tử thiết lập tảng tài số đại, bền vững Triển khai ứng dụng tồn diện cơng nghệ số ngành thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán Chuyển đổi số ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ ngân hàng số theo hướng phát triển đa dạng kênh phân phối, đổi sáng tạo, tự động hóa quy trình, thúc đẩy hợp tác với cơng ty cơng nghệ tài (fintech) trung gian toán việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài ngân hàng để thúc đẩy phổ cập tài quốc gia, đưa dịch vụ tài - ngân hàng đến gần đối tượng vùng sâu, vùng xa chưa có khả tiếp cận chưa ngân hàng phục vụ dựa vào đổi sáng tạo cơng nghệ tốn di động, cho vay ngang hàng Hỗ trợ khả tiếp cận vốn vay nhờ giải pháp chấm điểm tín dụng với kho liệu khách hàng mơ hình chấm điểm đáng tin cậy Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp nào? Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng trọng nông nghiệp thơng minh, nơng nghiệp xác, tăng tỷ trọng nông nghiệp công nghệ số kinh tế 644 Thực chuyển đổi số nông nghiệp phải dựa tảng liệu Tập trung xây dựng hệ thống liệu lớn ngành đất đai, trồng, vật nuôi, thủy sản Xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp khơng mặt đất phục vụ hoạt động nông nghiệp Thúc đẩy cung cấp thông tin môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao suất chất lượng trồng, hỗ trợ chia sẻ thiết bị nông nghiệp qua tảng số Ứng dụng cơng nghệ số để tự động hóa quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, xác, an tồn, vệ sinh thực phẩm Xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân thương nhân, hợp tác xã doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu người nông dân định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ, …) nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử nông nghiệp Thực chuyển đổi số mạnh mẽ cơng tác quản lý để có sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch Chuyển đổi số lĩnh vực giao thông vận tải kho vận nào? Phát triển hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào hệ thống giao thông đô thị, đường cao tốc, quốc lộ Chuyển đổi hạ tầng logistics (như cảng biển, cảng thủy nội địa, hàng không, đường sắt, kho vận …) Phát triển tảng kết nối chủ hàng, nhà giao vận khách hàng để phát triển thành hệ thống cửa phép chủ hàng tìm phương tiện tối ưu để vận chuyển hàng hóa tìm kho bãi xác hỗ trợ việc đóng gói hỗ trợ đăng ký, hồn thiện q trình xử lý văn hành liên quan Chuyển đổi việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện kinh doanh vận tải, quản lý người điều khiển phương tiện, cho phép quản lý kết cấu hạ tầng giao thông số, đăng ký quản lý phương tiện qua hồ sơ số, cấp quản lý giấy phép số người điều khiển phương tiện Chuyển đổi số lĩnh vực lượng nào? Chuyển đổi số lĩnh vực lượng, ưu tiên tập trung cho ngành điện lực hướng đến tối đa hóa tự động hóa mạng lưới cho việc cung ứng điện cách hiệu Kết nối đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ xác hóa đơn, xác định cố mạng lưới nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm lượng phát tổn thất, mát điện 645 Chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên môi trường nào? Xây dựng hệ thống thông tin, sở liệu lớn toàn diện nhằm quản lý hiệu lĩnh vực tài nguyên môi trường, cụ thể như: Cơ sở liệu đất đai quốc gia; sở liệu địa lý quốc gia; quan trắc tài nguyên môi trường; đa dạng sinh học; nguồn thải; viễn thám; biển hải đảo; biến đổi khí hậu; khí tượng - thủy văn; địa chất - khoáng sản; xây dựng đồ số quốc gia mở làm tảng phát triển dịch vụ số phát triển kinh tế - xã hội; triển khai giải pháp thông minh quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai Chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất công nghiệp nào? Chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất công nghiệp theo hướng trọng phát triển trụ cột: xây dựng chiến lược cấu tổ chức thông minh, xây dựng nhà máy thông minh, vận hành thông minh, tạo sản phẩm thông minh, xây dựng dịch vụ liệu phát triển kỹ số cho người lao động III Chuyển đổi số hoạt động quan nhà nước nào? Mỗi quan, tổ chức nhà nước cần có chiến lược kế hoạch hành động phát triển phủ số, quyền số Tóm tắt: Kiến trúc gì, khung kiến trúc gì? Triển khai hạ tầng nào? Sử dụng tảng nào? Chia sẻ liệu nào? Cung cấp dịch vụ nào? Thiết lập tổ chức, máy phát triển phủ số nào? Làm để quản lý rủi ro phát triển phủ số? Chiến lược phát triển phủ số xây dựng dựa trạng phủ điện tử, xu phát triển phủ số giới, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nội dung chiến lược phát triển phủ số phải xác định tầm nhìn, mục tiêu, giải pháp phát triển phủ số dài hạn, thường giai đoạn 05 năm; phải thể khác biệt phát triển phủ số phủ điện tử Chiến lược phát triển phủ số kim nam để xây dựng kế hoạch hành động phát triển phủ số Kế hoạch hành động phát triển phủ số việc cụ thể hố chiến lược phát triển phủ số thành nhiệm vụ, dự án, xác định rõ trách nhiệm, thời gian, nguồn lực triển khai Kế hoạch hành động phát triển phủ số xây dựng triển khai đồng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 646 Kiến trúc gì, khung kiến trúc gì? Kiến trúc tranh tổng thể, mô tả thành phần mối quan hệ phủ điện tử, phủ số Kiến trúc giống “bản đồ”, giúp người liên quan định vị, hình dung việc làm việc phải làm, giúp kết nối, liên thông, tránh trùng lặp Còn Khung kiến trúc hướng dẫn để từ xây dựng kiến trúc Triển khai hạ tầng nào? Hạ tầng phục vụ phủ số xây dựng dựa mơ hình kết hợp hài hồ tập trung phân tán, Trung ương địa phương Định hướng chung tối đa hoá, tập trung hoá hạ tầng chia sẻ, dùng mô quốc gia; tối thiểu hoá việc xây dựng hạ tầng dùng riêng bộ, ngành, địa phương; ứng dụng hiệu điện toán đám mây để kết nối, chia sẻ hạ tầng, tảng, dịch vụ Hiện nay, quan, tổ chức nhà nước thường tự đầu tư trung tâm liệu phòng máy chủ phục vụ hoạt động mình, dẫn đến manh mún, lãng phí, khơng bảo đảm an toàn, an ninh mạng thiếu hụt nhân Các quan, tổ chức nhà nước cần chuyển đổi sang sử dụng dịch vụ điện toán đám mây cung cấp doanh nghiệp chuyên nghiệp Sử dụng tảng nào? Phát triển phủ điện tử dựa hệ thống thông tin Phát triển phủ số dựa tảng Một quan nhà nước đầu tư hệ thống thông tin thường từ năm đến vài năm, cần có đội ngũ chun mơn vận hành, quản lý Một quan nhà nước sử dụng tảng thường vài tuần, để thiết lập cấu hình hướng dẫn sử dụng, khơng cần có đội ngũ chun mơn vận hành, quản lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tảng thực việc Việc sử dụng tảng giải toán chia sẻ liệu cách dễ dàng Chia sẻ liệu nào? Giá trị liệu tăng lên chia sẻ Chia sẻ liệu điều kiện tiên để cung cấp dịch vụ số, đơn giản hóa quy trình, thay đổi mơ hình tổ chức, cách thức cung cấp dịch vụ Chia sẻ liệu sở để phát triển dịch vụ đổi mới, sáng tạo dựa liệu, bao gồm liệu mở quan nhà nước Chia sẻ liệu để tạo dịng chảy liệu kích thích dịng chảy vật chất Thực chia sẻ liệu quan nhà nước để đáp ứng khả cung cấp dịch vụ số cho người dân theo nguyên tắc người dân cần cung cấp thông tin lần cho quan nhà nước Thực chia sẻ liệu quan nhà nước cho xã hội (mở liệu) để phát triển dịch vụ kinh tế - xã hội 647 Việc chia sẻ liệu quan nhà nước thực qua tảng số Mỗi bộ, ngành, địa phương có Nền tảng tích hợp, chia sẻ liệu (LGSP) để tích hợp, chia sẻ liệu hệ thống thông tin, sở liệu nội bộ, đồng thời đầu mối kết nối với bộ, ngành, địa phương khác thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ liệu quốc gia (NDXP) Việc mở liệu quan nhà nước thực qua Cổng liệu quốc gia data.gov.vn Cung cấp dịch vụ nào? Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin thủ tục hành văn có liên quan quy định thủ tục hành Dịch vụ cơng trực tuyến mức độ 2: dịch vụ công trực tuyến mức độ cho phép người sử dụng tải mẫu văn khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu Hồ sơ sau hoàn thiện gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến quan, tổ chức cung cấp dịch vụ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: dịch vụ công trực tuyến mức độ cho phép người sử dụng điền gửi trực tuyến mẫu văn đến quan, tổ chức cung cấp dịch vụ Các giao dịch trình xử lý hồ sơ cung cấp dịch vụ thực mơi trường mạng Việc tốn lệ phí (nếu có) nhận kết thực trực tiếp quan, tổ chức cung cấp dịch vụ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: dịch vụ công trực tuyến mức độ cho phép người sử dụng tốn lệ phí (nếu có) trực tuyến Việc trả kết thực trực tuyến, gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến người sử dụng Thiết lập tổ chức, máy phát triển phủ số nào? Tổ chức, máy quản lý nhà nước phát triển phủ số bước kiện toàn, đồng từ trung ương đến địa phương Uỷ ban Quốc gia Chính phủ điện tử mở rộng chức năng, nhiệm vụ để đạo thêm nội dung chuyển đổi số, kinh tế số đô thị thông minh; Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương mở rộng chức năng, nhiệm vụ tương ứng Bộ Thông tin Truyền thơng đóng vai trị dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia bao gồm ba trụ cột phủ số, kinh tế số xã hội số Đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, sở thông tin truyền thông dần kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức để tham mưu, tổ chức triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số bộ, ngành, địa phương 648 Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm chủ cơng nghệ cốt lõi Chính phủ số; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng dịch vụ phủ số dựa tảng số Làm để quản lý rủi ro phát triển phủ số? Làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an tồn, an ninh mạng Làm chủ cơng nghệ lõi Sử dụng tảng Make in Việt Nam để giữ liệu người dùng Việt Nam Việt Nam IV Đào tạo kỹ số nào? Lãnh đạo quan nhà nước cấp đào tạo để chuyển đổi nhận thức, sẵn sàng, liệt, làm gương ứng dụng công nghệ số công tác đạo, điều hành; cán bộ, công chức đào tạo để sử dụng thành thạo công cụ số xử lý công việc nội cung cấp dịch vụ số cho người dân; người dân đào tạo để có kỹ năng, thói quen sử dụng dịch vụ phủ số Tại cần đào tạo kỹ số? Tìm kiếm nhân lực phát triển phủ số đâu? Xây dựng, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao để giảng dạy, đào tạo, lan toả kỹ số, cụ thể giảng viên trường đào tạo; chuyên gia phủ số quan nhà nước; chuyên gia cao cấp ngồi nước; doanh nghiệp cơng nghệ số Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để đào tạo kỹ số, tiêu biểu như: Học trực tuyến; chia sẻ tài nguyên số giảng dạy học tập; đào tạo cá thể hố suốt đời dựa cơng nghệ số Tại cần đào tạo kỹ số? Cần đào tạo kỹ số cho cán bộ, công chức nhà nước Nếu không, người cung cấp dịch vụ số cho người dân Cần đào tạo kỹ số cho người dân Nếu không, người sử dụng dịch vụ số cung cấp quyền Tìm kiếm nhân lực phát triển phủ số đâu? Ngay bên quan, tổ chức Trước hết, quan, tổ chức cần chuyển đổi kỹ cho toàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Việc sử dụng tảng giúp nâng cao mặt chất lượng nguồn nhân lực Bên cạnh đó, quan, tổ chức nên sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp doanh nghiệp công nghệ số, tận dụng nguồn nhân lực chuyên nghiệp Chia sẻ thông tin, tham gia mạng lưới kết nối chuyên gia nước cách để tìm kiếm nhân lực 649 ... định thay đổi kích thước bàn ăn nhà ăn mình, gồm loại bàn, dành cho người dành cho 12 người Chuyển đổi số, đột phá công nghệ số, chuyển đổi số công nghệ số, mà quan trọng hơn, chuyển đổi số chấp... kiểm sốt tồn Vì liên kết nên sửa đổi để lại dấu vết, chống chối bỏ Vì tất yếu tố nên bảo đảm an toàn, tin cậy minh bạch Khó khăn thách thức lớn chuyển đổi số gì? Khó khăn lớn chuyển đổi số thay đổi. .. thức lớn chuyển đổi số có nhận thức Lồi người quen với mơi trường thực nhiều kỷ Chuyển lên môi trường số thay đổi thói quen Thay đổi thói quen việc khó Thay đổi thói quen việc lâu dài Thay đổi thói
- Xem thêm -

Xem thêm: Cẩm nang về chuyển đổi số,