0

Chuyển đổi số trong dạy và học đại học ở Việt Nam - Một vấn đề cần quan tâm hiện nay

9 1 0
  • Chuyển đổi số trong dạy và học đại học ở Việt Nam - Một vấn đề cần quan tâm hiện nay

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:31

Bài viết Chuyển đổi số trong dạy và học đại học ở Việt Nam - Một vấn đề cần quan tâm hiện nay trình bày khái quát chung về chuyển đổi số, những thuận lợi và khó khăn về chuyển đổi số trong dạy và học đại học; đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong dạy và học đại học hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! Phan Thị Hồng Duyên Phạm Văn Cường Trường Đại học Hoa Lư - Ninh Bình Tóm tắt: Thực đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Việt Nam năm gần đây, văn đạo Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo đặt yêu cầu “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học” đáp ứng xu phát triển cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư Vì vậy, việc ứng dụng thành tựu nghiên cứu tảng công nghệ số chuyển đổi số giáo dục vấn đề đặt cấp thiết Bài viết trình bày khái quát chung chuyển đổi số, thuận lợi khó khăn chuyển đổi số dạy học đại học; đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu chuyển đổi số dạy học đại học Từ khóa: Chuyển đổi số, dạy, học, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, sinh viên, đại học Mở đầu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn mạnh mẽ giới làm thay đổi hoạt động người Đây cách mạng công nghiệp dựa công nghệ số mà tảng tích hợp hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với phát triển internet kết nối vạn vật (IoT), liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo (AI) Để thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quốc gia giới thực chuyển đổi số nhiều lĩnh vực Đối với Việt Nam, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký định số 749/QĐ-TTg việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, giáo dục đào tạo lĩnh vực ưu tiên hàng đầu triển khai thực Nội dung 2.1 Khái quát chung chuyển đổi số chuyển đổi số dạy học đại học Thứ nhất, khái niệm chuyển đổi số Mặc dù xuất từ lâu giới, song đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ, chuyển đổi số (Digital transformation) xuất trở nên phổ biến thời gian gần Chuyển đổi số hiểu “việc sử dụng liệu công nghệ số để thay đổi cách tổng thể toàn diện tất 222 khía cạnh đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách sống, làm việc liên hệ với nhau”1 Có thể hiểu cách khái quát, chuyển đổi số trình chuyển từ mơ hình truyền thống sang mơ hình số, cách ứng dụng công nghệ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud Computing)…, phần mềm công nghệ để thay đổi cách thức điều hành, quy trình làm việc, văn hóa quan, đơn vị, doanh nghiệp; chuyển hoạt động từ giới thực sang giới ảo môi trường mạng Chuyển đổi số tạo mơ hình hoạt động, sản phẩm dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ người sử dụng Nhờ đó, người dễ dàng tiếp cận thông tin nhiều hơn, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp không gian, tiết kiệm thời gian Hiện nay, nhiều nước giới Úc, Đan Mạch, Anh, Estonia… triển khai chiến lược quốc gia chuyển đổi số Nội dung chuyển đổi số đa dạng, phong phú tùy thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Song, nhìn chung hướng tới nội dung như: Chính phủ số (như dịch vụ cơng trực tuyến, liệu mở); kinh tế số (như tài số, thương mại điện tử, phát triển doanh nghiệp số); xã hội số (như giáo dục, y tế, văn hóa, an tồn xã hội) chuyển đổi số ngành trọng điểm để phát triển kinh tế (như du lịch, điện lực, giao thông, nông nghiệp) Thứ hai, chuyển đổi số dạy học đại học Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung, dạy học đại học nói riêng, chuyển đổi số việc nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mơ hình, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập giảng viên sinh viên, giúp người dạy người học phát huy tối đa khả tư duy, tính sáng tạo, chủ động, tích cực hoạt động dạy học Có thể nói, thực chuyển đổi số, toàn hoạt động giáo dục đào tạo tổ chức, thực quản lý thay đổi Chuyển đổi số giáo dục đào tạo thể hai nội dung yếu là: chuyển đổi số quản lý giáo dục; chuyển đổi số dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học Ở đây, chuyển đổi số quản lý giáo dục bao gồm: số hóa thơng tin quản lý, tạo hệ thống sở liệu lớn, triển khai dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư (AI, blockchain, phân tích liệu) để điều hành, quản lý, định hướng, dự báo lĩnh vực giáo dục đào tạo cách nhanh chóng, xác Trong Bộ Thơng tin Truyền thông, Đề án chuyển đổi số quốc gia, Dự thảo 1.0 ngày 04/4/2019 Tải xuống http://mic.gov.vn/Upload_Moi/DuThaoVanBan/PL03-DU-THAO-DE-AN-CHUYEN-DOI-SÓ-QGVER-1.0.pdf 223 dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học bao gồm: số hóa học liệu (sách giáo trình, giảng điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô học liệu khác), thư viện số, phịng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo, nghiên cứu khoa học trực tuyến Thứ ba, tầm quan trọng chuyển đổi số dạy học đại học Thực tế cho thấy, với việc chuyển đổi số lĩnh vực khác, chuyển đổi số giáo dục đào tạo đại học nước ta tất yếu Bởi vì, cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư đặt thách thức yêu cầu nguồn nhân lực tương lai phải có đầy đủ yếu tố như: có phẩm chất trị, đạo đức tốt; có kiến thức, kỹ thực hành nghề nghiệp, lực nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học cơng nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có khả thích ứng nhanh chóng với mơi trường lao động, tiến khoa học công nghệ mới; có khả làm việc nhóm hội nhập mơi trường quốc tế Chính vậy, năm gần đây, đặc biệt từ cuối năm 2019 dịch Covid-19 bùng nổ, ngành giáo dục quan tâm, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thơng tin vào hoạt động dạy, học Điều đó, có tầm quan trọng đặc biệt: Một là, tạo môi trường dạy học linh hoạt, thích ứng với biến đổi thực tiễn Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy, học dần thay đổi phương pháp giảng dạy, học tập từ truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực, giúp giảng viên sinh viên phát huy khả tư duy, sáng tạo, chủ động hoạt động Nếu dạy, học theo kiểu truyền thống, giảng viên sinh viên phải lên lớp học, với công nghệ số việc giảng dạy học tập thực không gian dạy, học linh hoạt Từ mơ hình lớp học tập trung dần chuyển sang mơ hình dạy học trực tuyến, sử dụng công nghệ thông tin truyền thông để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập Giảng viên, sinh viên giảng dạy, học tập lúc, nơi trang bị đầy đủ máy tính, điện thoại, kết nối internet Theo đó, giảng viên sinh viên chủ động việc giảng dạy, học tập ứng dụng kiến thực vào thực tiễn Sự bùng nổ công nghệ giáo dục đã, tạo phương thức giáo dục phi truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển giáo dục mang tính chuyển đổi sâu sắc người Hai là, truy cập tài liệu giảng dạy, học tập không giới hạn tăng tính tương tác, thực hành, ứng dụng 224 Nếu với dạy học truyền thống, phần lớn việc học tập tiếp thu kiến thức sinh viên cung cấp từ sách giảng viên, nay, chuyển đổi số tạo kho học liệu mở cho sinh viên Sinh viên tìm hiểu, tiếp cận để khai thác nguồn tài nguyên học tập phong phú, đa dạng cách dễ dàng, nhanh chóng qua việc ứng dụng công nghệ thông tin internet Ngoài ra, chuyển đổi số giúp việc chia sẻ tài liệu giảng viên sinh viên thuận tiện, nhanh chóng, dễ dàng tiết kiệm giảm thiểu chi phí in ấn Bên cạnh đó, việc ứng dụng cơng nghệ ứng dụng thực tế ảo (Virtual Reality - VR), thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) để tạo dựng phòng thí nghiệm ảo, mơ hình thực tế ảo có khả tương tác với người dùng giúp cho sinh viên có trải nghiệm đa giác quan, dễ hiểu, dễ nhớ gây tò mò, hứng thú cho sinh viên, đồng thời tăng mối quan hệ tác động qua lại việc học tập lý luận với thực hành ứng dụng kiến thức vào thực tiễn lớp học Ba là, nâng cao chất lượng dạy học Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chuyển đổi số hỗ trợ đổi dạy học theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển lực người học, tăng cường khả tự học, tự nghiên cứu Sự bùng nổ tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC (mạng xã hội - di động - phân tích liệu lớn - điện tốn đám mây) hình thành nên hạ tầng giáo dục số Nhờ đó, nhiều mơ hình giáo dục thông minh phát triển tảng ứng dụng cơng nghệ thơng tin; hỗ trợ tích cực việc cá nhân hóa học tập Các thành tựu cơng nghệ Big data giúp lưu trữ kiến thức lên không gian mạng, IoT giúp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát trường đại học; phân tích hành vi học tập sinh viên để có hỗ trợ, tư vấn kịp thời, phù hợp, Blockchain giúp xây dựng hệ thống quản lý thông tin hồ sơ sinh viên, cho phép hợp nhất, quản lý chia sẻ liệu từ nhiều sở đào tạo, ghi chép lại lịch sử học tập, bảng điểm sinh viên, đảm bảo thông tin liệu đồng nhất, cụ thể minh bạch Với nguồn thông tin phong phú giảng viên cung cấp hướng dẫn sinh viên tìm kiếm internet, nhờ kỹ thuật xây dựng tư liệu dạy học hấp dẫn (có sử dụng thông tin công cụ ICT), sinh viên có khả tiếp cận, lĩnh hội xử lý khối lượng thông tin lớn, phong phú Điều này, thúc đẩy giáo dục mở, giúp người dạy người học tiếp cận thông tin đa chiều, thu hẹp không gian, tiết kiệm tối ưu thời gian, từ phát triển nhanh kiến thức, nhận thức tư duy, góp phần tạo xã hội học tập học tập suốt đời Đồng thời, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nhiệm vụ nhận thức, vấn đề học tập giảng viên mã hóa mơ thơng qua 225 tư liệu, tình dạy học Thơng qua tương tác sư phạm sinh viên tình dạy học (do giảng viên xây dựng), giúp sinh viên phát giải vấn đề học tập nhanh chóng, xác hiệu Bốn là, giảm tiết kiệm chi phí đào tạo Ngày nay, việc sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trở nên phổ biến rộng rãi Trong đó, cơng nghệ đa phương tiện (multimedia technology), bao gồm cơng cụ hỗ trợ việc trình diễn, mơ nhờ máy tính lớp học ảo, học tập điện tử dần quen thuộc với sinh viên Do vậy, việc học tập khơng cịn bị ràng buộc mơ hình đào tạo truyền thống Sinh viên cịn tùy chọn khóa học phù hợp với thân môn mà thân họ thực quan tâm Điều giúp cho việc học tập sinh viên hiệu chất lượng Việc áp dụng công nghệ thông tin dạy, học, mơ hình dạy học trực tuyến giúp nhà trường tiết kiệm chi phí trang bị sở vật chất, chi phí chi trả cho giảng viên chuyên gia; người học tiết kiệm học phí, chi phí sinh hoạt tài liệu học tập Đồng thời, giúp quản lý giảng viên, sinh viên xác hơn, giảm tải lãng phí kinh phí, nguồn nhân lực, tăng hiệu suất chất lượng làm việc khối văn phòng đào tạo 2.2 Thực trạng chuyển đổi số giáo dục đào tạo đại học Trong năm qua, Đảng Chính phủ ln quan tâm, coi trọng chuyển đổi số, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin nhiều lĩnh vực Đối với ngành giáo dục, việc chuyển đổi số cho hoạt động quản lý giáo dục, dạy học thể rõ xu phát triển giáo dục đào tạo bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư Đến nay, toàn ngành giáo dục chủ trương, xác định ứng dụng công nghệ thông tin nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai có hiệu Nghị số 29-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng “về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” Trong đó, xác định mục tiêu chung là: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh triển khai phủ điện tử, cung cấp dịch vụ cơng trực tuyến hoạt động quản lý điều hành quan quản lý nhà nước giáo dục đào tạo trung ương địa phương; đổi nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá nghiên cứu khoa học công tác quản lý sở giáo dục đào tạo hệ thống giáo dục 226 quốc dân góp phần đại hóa nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”2 Nhiều sách, văn pháp luật xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục quy định ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, tổ chức đào tạo qua internet; quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học; quy định quản lý, vận hành sử dụng hệ thống sở liệu toàn ngành; hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin cho khối đại học, phổ thông nhiều văn đạo điều hành khác Trong quản lý giáo dục đào tạo đại học triển khai số hóa, xây dựng sở liệu dùng chung từ Trung ương đến sở giáo dục nước Cơ sở liệu hỗ trợ đắc lực công tác tuyển sinh thống kê, báo cáo trường đại học Theo đánh giá TS Tô Hồng Nam: “Hệ thống quản lý hành điện tử kết nối 63 sở GDĐT 300 trường đại học, cao đẳng nước với Bộ GDĐT hoạt động thông suốt, ổn định, phát huy hiệu tích cực Về dạy - học, giáo viên toàn ngành huy động tham gia, đóng góp chia sẻ học liệu vào kho học liệu số tồn ngành; đóng góp lên Hệ tri thức Việt số hóa gần 5.000 giảng điện tử e-learning có chất lượng, kho luận văn tiến sĩ với gần 7.000 luận văn, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm với 31.000 câu hỏi… góp phần xây dựng xã hội học tập đẩy mạnh học tập suốt đời… Trong giáo dục đại học, triển khai chế đặc thù đào tạo nhân lực CNTT, qua giúp sở đào tạo gia tăng hội hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực xã hội tham gia vào trình đào tạo nhân lực CNTT, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực doanh nghiệp nhu cầu xã hội”3 Trong dạy, học đại học nay, bên cạnh kết đạt được, chuyển đổi số gặp khơng khó khăn như: sở vật chất, hạ tầng mạng, trang thiết bị (như máy tính, camera, máy in, máy quyét, máy tính, laptop, smartphone,…), đường truyền, dịch vụ internet … thiếu, lạc hậu, chưa đồng bộ, sinh viên nhiều địa phương, đặc biệt vùng núi, vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu cho chuyển đổi số Việc quản lý, điều hành triển khai trường đại học, song thiếu đồng Cơ sở liệu chưa tích hợp, thiếu kết nối chia sẻ thơng tin cách quán, giảm hiệu quả, gây lãng phí Cơ sở liệu số hóa chuyên ngành (dữ liệu người học, liệu giảng viên, học liệu …) cần có đầu tư lớn nhân lực (gồm nhân lực quản lý nhân lực triển khai) tài để đảm bảo cho việc số hóa Việc Thủ tướng Chính phủ, số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017, Quyết định phê duyệt đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” TS Tô Hồng Nam (2020), Chuyển đổi số giáo dục đào tạo: Thực trạng giải pháp, Bài đăng ấn phẩm in Tạp chí TT&TT, Số tháng 4/2020) Truy cập từ https://ictvietnam.vn/chuyen-doi-sotrong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-va-giai-phap-20200522150010574.htm, cập nhật ngày 7/6/2020 227 xây dựng kho học liệu số (thư viện, sách, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, giảng, phần mềm học điện tử, phần mềm ứng dụng mô phỏng) chưa có kế hoạch cụ thể đồng bộ, cịn phát triển tự phát dẫn đến lãng phí, thời gian, cơng sức tài Việc xây dựng chương trình học trực tuyến, thời lượng học, kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng học, công nhận kết học trực tuyến quản lý việc giảng dạy, học tập trực tuyến cịn gặp khó khăn Hầu hết, giảng viên trường đại học, giảng viên lớn tuổi chưa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu công nghệ thông tin, việc sử dụng thiết bị cơng nghệ để giảng dạy cịn hạn chế Chủ yếu dừng việc soạn trình chiếu giảng thay cho viết bảng trước đây, mà chưa thực sâu vào vận dụng phần mềm, công cụ thiết kế giảng, kiểm tra, quản lý như: ứng dụng PowerPoint Microsoft Office 365 giảng dạy; ứng dụng OneNote Skype lớp học; sử dụng Gnomio để quản lý học tập; Google Classroom tổ chức quản lý lớp học… 2.3 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số dạy học đại học Thứ nhất, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống cấp, ngành thực chuyển đổi số, xây dựng văn hoá số giáo dục đào tạo nói chung, dạy học đại học nói riêng Đồng thời, rà sốt, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ dạy học đại học Thứ hai, tiếp tục thực tốt Nghị số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 Thủ tướng Chính phủ “về số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025” Chú trọng triển khai hoàn thiện hệ thống sở liệu toàn ngành giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục đào tạo đại học nói riêng Kết nối, liên thơng, chia sẻ liệu từ Trung ương đến địa phương, nhà trường đồng với sở liệu quốc gia, sở liệu chuyên ngành khác, góp phần hình thành sở liệu mở quốc gia; thực số hóa triệt để, thay văn bản, tài liệu giấy sử dụng văn điện tử (sổ sách, giảng, sổ điểm điện tử…); hoạt động đạo, điều hành, giao dịch, họp, tập huấn, hội thảo thực chủ yếu môi trường mạng Tăng cường kết hợp công nghệ Big data, Blockchain, AI, Open API… với sở liệu số chuyên ngành để xây dựng hệ thống thu thập thơng tin, đưa dự báo, dự đốn tạo ứng dụng, dịch vụ phù hợp với đối tượng sinh viên Thứ ba, hoàn thiện sở hạ tầng, kết nối mạng internet đồng bộ, thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ tốt cho dạy - học, tạo hội học tập bình 228 đẳng cho sinh viên trường, vùng miền có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ tăng cường xã hội hóa, hợp tác với doanh nghiệp lớn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin Thứ tư, hình thành cổng thơng tin thư viện điện tử tồn ngành liên thông, chia sẻ học liệu với sở đào tạo; áp dụng phương thức học tập kết hợp; phát triển số mơ hình đào tạo trực tuyến, thúc đẩy phát triển học liệu số phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, tham khảo, nghiên cứu khoa học; hình thành kho học liệu số, học liệu mở, liên kết với quốc tế, đáp ứng nhu cầu tự học, tự nghiên cứu, học tập suốt đời sinh viên; tiếp tục đổi phương pháp, hình thức dạy học sở áp dụng công nghệ số, khuyến khích hỗ trợ áp dụng mơ hình giáo dục đào tạo mới, tiên tiến dựa tảng số Thứ năm, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, chặt chẽ việc triển khai mạng xã hội giáo dục, đảm bảo thống nhất, tạo môi trường số kết nối, chia sẻ quan quản lý giáo dục, nhà trường, gia đình, giảng viên, sinh viên nhằm nâng cao lực nghiên cứu, đào tạo giáo dục đại học; phát triển khóa học trực tuyến mở; triển khai hệ thống học tập trực tuyến dùng chung tồn ngành phục vụ cơng tác bồi dưỡng giảng viên, hỗ trợ dạy học cho vùng khó khăn Thứ sáu, trọng, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho đội ngũ cán quản lý, giảng viên, sinh viên để tác nghiệp môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số Các trường đại học cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, hội thảo bồi dưỡng kỹ ứng dụng công nghệ thông tin dạy học cho giảng viên, sinh viên Đồng thời, thân giảng viên, sinh viên phải nâng cao tính chủ động, tích cực tự học, tự tìm hiểu cơng nghệ thơng tin để nâng cao lực ứng dụng dạy, học, nghiên cứu khoa học lúc, nơi điều kiện có mạng internet Thứ bảy, đổi nội dung chương trình đào tạo, phương pháp, hình thức tổ chức, quản lý dạy học phù hợp với tốc độ phát triển cơng nghệ thơng tin Hiện nay, chương trình đào tạo, giáo trình nhiều mơn học bậc đại học bộc lộ hạn chế định Kiến thức nghiêng nhiều lý thuyết hàn lâm, tính ứng dụng vào thực tiễn hạn chế Để nâng cao hiệu chuyển đổi số dạy, học đại học đòi hỏi tiêu chuẩn nội dung đào tạo xây dựng đại, chuẩn đầu phù hợp với chun ngành, có kèm điều kiện tích hợp cơng nghệ thơng tin Đây sở giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên có định hướng đúng, tạo đồng thuận nhà trường việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Bên cạnh đó, cần đổi phương pháp, hình thức tổ chức, quản lý dạy học, tận dụng tối đa công cụ hỗ trợ cho trình tổ chức, quản lý dạy học mà công nghệ thông tin mang lại nhằm tiết kiệm 229 thời gian, công sức, “mở rộng tầm mắt, kéo dài đôi tay” để nâng cao chất lượng, hiệu dạy học Kết luận Ngày nay, với phát triển khoa học công nghệ, lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin khơng ngừng có bước phát triển đột phá tác động đến nhiều lĩnh vực xã hội Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, thành tựu chuyển đổi số làm thay đổi tính chất hiệu hoạt động dạy học nhà trường để bù đắp thiếu hụt lao động trình độ cao, có chuyên môn, kỹ yêu cầu từ công nghệ số hóa hoạt động kinh tế - xã hội Vì vậy, “Chúng ta suy nghĩ thấu đáo chọn cho niềm tin đúng, đến tận cùng, để xây dựng nên đại học xuất sắc thông qua chuyển đổi số Đại học xuất sắc, giáo dục đào tạo xuất sắc tảng quan trọng để Việt Nam bứt phá vươn lên hùng cường, thịnh vượng”4, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Tài liệu tham khảo: [1] Bộ Thông tin Truyền thông, Đề án chuyển đổi số quốc gia, Dự thảo 1.0 ngày 04/4/2019 Truy cập từhttp://mic.gov.vn/Upload_Moi/DuThaoVanBan/PL03-DUTHAO-DE -AN-CHUYEN-DOI-SÓ-QG-VER-1.0.pdf [2] https://laodong.vn/giao-duc/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-can-thay-doi-tu-tu-duy864659.ldo, Chuyển đổi số giáo dục: Cần thay đổi từ tư duy, cập nhật ngày 23/12/2020 [3] TS Tô Hồng Nam (2020), Chuyển đổi số giáo dục đào tạo: Thực trạng giải pháp, Bài đăng ấn phẩm in Tạp chí TT&TT, Số tháng 4/2020) Truy cập từ https://ictvietnam.vn/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-vagiai-phap-20200522150010574.htm, cập nhật ngày 7/6/2020 [4] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số: 08/2012/QH13 (2012), Luật giáo dục đại học, Hà Nội [5] Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” [6] Thủ tướng Chính phủ, số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017, Quyết định phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hỗ trợ hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” https://laodong.vn/giao-duc/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-can-thay-doi-tu-tu-duy-864659.ldo, Chuyển đổi số giáo dục: Cần thay đổi từ tư duy, cập nhật ngày 23/12/2020 230 ... https://laodong.vn/giao-duc/chuyen-doi-so -trong- giao-duc-can-thay-doi-tu-tu-duy864659.ldo, Chuyển đổi số giáo dục: Cần thay đổi từ tư duy, cập nhật ngày 23/12/2020 [3] TS Tô Hồng Nam (2020), Chuyển đổi số giáo dục... tạo giai đoạn 201 6-2 020, định hướng đến năm 2025” https://laodong.vn/giao-duc/chuyen-doi-so -trong- giao-duc-can-thay-doi-tu-tu-duy-864659.ldo, Chuyển đổi số giáo dục: Cần thay đổi từ tư duy, cập... Bài đăng ấn phẩm in Tạp chí TT&TT, Số tháng 4/2020) Truy cập từ https://ictvietnam.vn/chuyen-doi-so -trong- linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-thuc-trang-vagiai-phap-20200522150010574.htm, cập nhật ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển đổi số trong dạy và học đại học ở Việt Nam - Một vấn đề cần quan tâm hiện nay,