0

Rèn kỹ năng viết đoạn trong dạy học tập làm văn lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh 65

116 13 0
  • Rèn kỹ năng viết đoạn trong dạy học tập làm văn lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh 65

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 08:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN TRONG DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN TRONG DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH Chuyên ngành : Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) Mã số : 8140101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Thành phố Hồ Chí Minh – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn khách quan, trung thực chưa công bố cơng trình khác TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2019 Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn, tơi nhận nhiều hỗ trợ, động viên, khuyến khích q thầy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Sau Đại học, Khoa Giáo dục Tiểu học trường, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Với tất tình cảm chân thành nhất, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn TS , người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu giáo viên trường TH, THCS&THPT Vinschool, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Với hạn chế thời gian, điều kiện lực nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để cơng trình hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1 Những nghiên cứu lực phát triển lực dạy học 1 Những nghiên cứu phương pháp dạy học TLV Cơ sở lí luận 11 Những khái niệm công cụ 11 2 Lý thuyết NLNN dạy học theo định hướng phát triển NLNN 22 Đặc điểm tâm lý, nhận thức HS lớp 24 Cơ sở thực tiễn 26 Chương trình, tài liệu phân mơn Tập làm văn Tiểu học 26 Thực trạng việc dạy học viết đoạn văn phân môn TLV theo định hướng phát triển NLNN cho HS lớp 30 Chương BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN TRONG DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NLNN CỦA HS 39 Rèn kĩ viết đoạn văn cho HS lớp theo định hướng phát triển NLNN 39 1 Kĩ sử dụng từ 39 2 Kĩ liên kết câu đoạn 39 Kĩ tìm ý 40 Kĩ phát sửa lỗi 47 2 Quy trình rèn kĩ viết đoạn văn cho HS lớp theo định hướng phát triển NLNN 48 2 Tìm hiểu yêu cầu đề 48 2 Hướng dẫn thực yêu cầu đề 48 2 Thực hành kĩ viết đoạn 48 2 Đánh giá, nhận xét 50 Xây dựng tập rèn kĩ viết đoạn văn cho HS lớp theo định hướng phát triển NLNN 50 Các nguyên tắc xây dựng tập 50 Bài tập rèn kĩ dùng từ, đặt câu đoạn văn 51 3 Bài tập rèn kĩ xếp ý, liên kết ý đoạn văn 55 Bài tập rèn kĩ sử dụng biện pháp tu từ 56 Bài tập rèn kĩ xây dựng đoạn văn 57 Bài tập rèn kĩ phát sửa lỗi 60 Một số vấn đề cần lưu ý 61 Xác định mục tiêu 61 Nội dung dạy học 62 Phương pháp dạy học 62 4 Hình thức tổ chức 63 Đánh giá, nhận xét 64 Tiểu kết chương 67 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 68 Quy trình thực nghiệm 1 Mục đích thực nghiệm 68 68 Nội dung thực nghiệm 68 3 Đối tượng, địa bàn, thời gian thực nghiệm 68 Phương pháp thực nghiệm 69 Tiến trình thực nghiệm 69 Nguyên tắc thực nghiệm 69 Giáo án thực nghiệm 70 Kết thực nghiệm phân tích kết thực nghiệm 80 Các bình diện đánh giá 80 2 Phân tích kết thực nghiệm 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 Kết luận 90 Kiến nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 93 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu chữ viết tắt Nghĩa chữ viết tắt CTGDPT GV Giáo viên HKI Học kì I HKII Học kì II HS Học sinh NLNN Năng lực ngôn ngữ SGK Sách giáo khoa TLV Tập làm văn Chương trình giáo dục phổ thông DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1 Tần suất lỗi mà học sinh thường mắc phải viết đoạn văn Bảng Xếp loại học lực phân môn TLV cuối HKI 36 69 Bảng Thống kê kết thực nghiệm đánh giá mặt kĩ viết đoạn văn 82 Bảng 3 Thống kê kết thực nghiệm đánh giá thái độ học tập HS 86 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1 Các thành phần cấu trúc lực 13 Hình Phẩm chất, lực mơn học, hoạt động giáo dục CTGDPT 2018 16 Hình Kĩ thuật đặt câu hỏi 5W – 1H 45 Hình 2 Lập dàn ý đồ tư kĩ thuật 5W – 1H 47 Hình Hoạt động tìm hiểu yêu cầu đề TLV 64 Hình Thực Walk and Talk trao đổi ngày hội 64 Hình Biểu đồ thể kết làm nhóm (lần 1) 83 Hình Biểu đồ thể kết làm nhóm (lần 2) 85 Hình 3 Biểu đồ so sánh đánh giá mức độ hứng thú học tập nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm lần 87 Hình Biểu đồ so sánh đánh giá mức độ hứng thú học tập nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm lần 88 92 GV cần vận dụng biện pháp dạy học theo định hướng phát triển NLNN HS phân môn TLV lớp để em phát triển kĩ viết đoạn tốt GV phải nắm vững mục tiêu đầu nội dung chương trình để xây dựng kế hoạch dạy học phân môn TLV cách khoa học, tập trung vào học sinh thực dạy học theo hướng cá thể hóa Từ chủ động thiết kế dạy nhằm tạo hứng thú học tập tạo điều kiện cho HS phát triển NLNN thân GV tiểu học cần nghiên cứu áp dụng biện pháp rèn kĩ viết đoạn văn theo hướng phát triển NLNN cho HS dạy TLV lớp 4, 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo 2006 Sách Giáo khoa Tiếng Việt 1,2,3,4,5 (tập 1, 2) Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo (2009) Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ môn học Tiểu học Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo (2018) Chương trình giáo dục phổ thông Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2014) Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2016) Thông tư sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/tt-bgdđt ngày 28 tháng năm 2014 trưởng giáo dục đào tạo Hà Nội Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2016) Lý luận dạy học đại – Cơ sở đổi mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học Hà Nội: Nxb Đại học Sư phạm Cao Xuân Hạo (1998) Tiếng Việt – vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa Hà Nội: Nxb Giáo dục Chu Thị Thủy An (2015) Phát triển lực lập luận cho HS Tiểu học thông qua thể loại văn viết thư Tạp chí Giáo dục, số 70/2015 Chu Thị Hà Thanh (2005) Ứng dụng thành tựu nghiên cứu ngữ pháp văn vào dạy Tập làm văn tiểu học Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 11/2005 Đặng Thành Hưng (2012) Năng lực giáo dục theo tiếp cận lực Tạp chí Quản lí Giáo dục, (43), tháng 12-2012 Đỗ Ngọc Thống (Tổng chủ biên), Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp, Lê Phương Nga (2018) Dạy học phát triển lực môn Tiếng Việt tiểu học Hà Nội: Nxb Đại học Sư phạm Đỗ Ngọc Thống (2011) Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo 94 hướng tiếp cận lực Tạp chí Khoa học Giáo dục, (68), tháng 52011 Đỗ Trường Hải (2017) Xây dựng hoạt động dạy học văn tả cảnh cho HS lớp 4,5 (tại Mỹ Tho, Tiền Giang) theo định hướng phát triển lực Luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Quang Báo (2014) Một số vấn đề mục tiêu chuẩn chương trình giáo dục phổ thơng sau 2015 Tài liệu hội thảo chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể chương trình giáo dục phổ thơng Huế Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức (2014) Giáo trình Tâm lí học tiểu học Hà Nội Nxb Đại học Sư phạm Hồng Hịa Bình (1998) Dạy văn cho HS tiểu học Hà Nội: Nxb Giáo dục Hồng Hịa Bình, Nguyễn Minh Thuyết (2012) Phương pháp dạy học Tiếng Việt nhìn từ Tiểu học Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam Hồng Hịa Bình (2015) Năng lực đánh giá theo lực Tạp chí khoa học TPHCM, Số (71) Hoàng Phê (2005) Từ điển Tiếng Việt Trung tâm Từ điển học, Đà Nẵng Hoàng Thị Tuyết (2005) Dạy Tập làm văn hay dạy trả lời câu hỏi Thế Giới Trong Ta Chuyên đề Đổi giáo dục phổ thơng số tháng 7/ 2005 Hồng Thị Tuyết (2017) Lý luận dạy học Tiếng Việt Tiểu học (phần 2) Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán (2003) Phương pháp dạy học tiếng Việt Hà Nội: Nxb Giáo dục Lê A, Nguyễn Trí (2001) Sách Làm văn (Giáo trình đào tạo GV THCS hệ Cao đẳng Sư phạm Hà Nội: Nxb Giáo dục Lê Phương Nga, Nguyễn Trí (1999) Phương pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Phương Nga, Đặng Kim Nga (2005) Phương pháp dạy học Tiếng Việt 95 tiểu học Hà Nội: Nxb Giáo dục Lê Phương Nga (2013) Phương pháp dạy học tiếng việt tiểu học Hà Nội : Nxb Đại học Sư phạm Lê Ngọc Tường Khanh (2014) Dạy làm văn theo mẫu, nhìn từ tiểu học Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 62 Lê Ngọc Tường Khanh (2015) Định hướng đánh giá lực viết HS tiểu học Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số (71) Lê Thị Ngọc Điệp (2013) Các đơn vị ngôn ngữ sách giáo khoa môn Tiếng Việt bậc Tiểu học Việt Nam (So sánh với sách giáo khoa môn Tiếng Anh bậc Singapore) Luận án Tiến sĩ Ngữ văn Chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Lương Việt Thái (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Hồng Thuận, Phạm Thanh Tâm (2011) Phát triển Chương trình giáo dục phổ thơng theo định hướng phát triển lực người học, Đề tài nghiên cứu khoa học, Mã số: B2008-37-52 TĐ, Hà Nội Lý Toàn Thắng (tháng 8/2012) Một số vấn đề lý luận ngôn ngữ học tiếng Việt Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội Phan Thái Bích Thủy (2014) Năng lực tiếng Việt HS dân tộc Chăm huyện An Phú tỉnh An Giang Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ Chuyên ngành Ngôn ngữ học Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Ai (2011) Những vấn đề mạch lạc văn làm văn HS phổ thông Luận án Tiến sĩ Ngữ văn Chuyên ngành lý luận ngôn ngữ Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trọng Báu, Nguyễn Quang Ninh, Trần Ngọc Thêm (1985) Ngữ pháp văn việc dạy làm văn Hà Nội: Nxb Giáo dục 96 Nguyễn Đức Dân (2013) Từ câu sai đến câu hay Hà Nội: Nxb Trẻ Nguyễn Hữu Hợp (2018) Thiết kế học phát triển lực HS tiểu học Hà Nội: Nxb Đại học Sư phạm Nguyễn Thị Xuân Yến (2001) Phương pháp dạy học Tiếng Việt tiểu học Huế: Nxb Đại học Sư phạm Huế Nguyễn Thị Xuân Yến (2004) Bàn hệ thống tập dạy học Tiếng Việt theo nguyên tắc giao tiếp Tạp chí Giáo dục, (83), tr 18 -19 Nguyễn Quang (2016) Từ NLNN đến lực liên văn hóa Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 32, Số (2016) 1-9 Nguyễn Trí (2005) Dạy Tập làm văn trường Tiểu học Hà Nội: Nxb Giáo dục Nguyễn Trí (tháng năm 2007) Dạy học môn Tiếng Việt Tiểu học theo chương trình Hà Nội: Nxb Giáo dục Nguyễn Trí (tháng 10/2009) Một số vấn đề dạy học dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp Tiểu học Hà Nội: Nxb Giáo dục Tony Buzan, Nguyễn Lê Hoài Nguyên (dịch) (2016) Nền tảng ứng dụng Bản đồ Tư Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh Trịnh Cam Ly (2015) Dạy học đọc hiểu cho HS lớp 4,5 theo tiếp cận lực Luận án Tiến sĩ Giáo dục học Chuyên ngành Giáo dục học (Tiểu học) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Hà Nội Trịnh Lê Hồng Phương (2014) Xác định hệ thống lực học tập dạy học hóa học trường Trung học Phổ thơng chun Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 59 năm 2014 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (2016) Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Đổi phương pháp giảng dạy trường sư phạm theo hướng phát triển lực người học” Thành phố Hồ 97 Chí Minh Vũ Tú Nam, Phạm Hổ, Bùi Hiển, Nguyễn Quang Sáng (2001) Văn miêu tả kể chuyện Hà Nội: Nxb Giáo dục Xavier Roegirs (1996) Khoa sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trường Hà Nội: Nxb Giáo dục (biên dịch: Đào Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Nhị) PL PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG DẠY TẬP LÀM VĂN LỚP Kính thưa q thầy cơ, Chúng nghiên cứu đề tài “Rèn kĩ viết đoạn dạy học Tập làm văn lớp theo định hướng phát triển NLNN HS” Để có kết nghiên cứu xác, chúng tơi cần thực số khảo sát liên quan đến đề tài Việc khảo sát giúp nắm bắt thực trạng viết đoạn văn HS lớp cách cụ thể, chi tiết để từ đưa biện pháp phù hợp, góp phần nâng cao kĩ viết cho HS Rất mong q thầy/ vui lịng thực phiếu khảo sát Thông tin giáo viên: Họ tên: Số năm dạy lớp 3: Trường: Quận (Huyện): Tỉnh (Thành phố): Theo thầy/cô, phân môn Tập làm văn có tầm quan trọng dạy học Tiếng Việt cho HS lớp 3? PL 2 Trong q trình dạy học phân mơn Tập làm văn lớp 3, thầy/cô gặp thuận lợi khó khăn gì? a) Thuận lợi b) Khó khăn Trong q trình dạy học phân mơn Tập làm văn lớp 3, thầy/cô sử dụng biện pháp sau đây? (Khoanh tròn chữ đứng trước tên giải pháp mà thầy/cô sử dụng) a Hướng dẫn HS tìm hiểu chủ đề học trước đến lớp b Rèn kĩ viết cho HS: viết tả, viết câu, đủ ý, viết hoàn chỉnh đoạn văn c Xây dựng hệ thống câu hỏi bổ trợ cho trình dạy học viết đoạn văn d Xây dựng hệ thống tập nhằm phát triển vốn từ cho HS e Đa dạng hoá hình thức dạy học Tập làm văn lớp f Sử dụng sơ đồ tư tìm ý g Dạy học Tập làm văn tích hợp với phân môn khác môn Tiếng Việt h Khơi gợi niềm đam mê tính sáng tạo HS q trình viết đoạn văn Ngồi giải pháp nêu mục 2, thầy/cơ cịn sử dụng giải PL pháp khác để góp phần nâng cao hiệu dạy Tập làm văn lớp 3? Trong q trình dạy học phân mơn Tập làm văn lớp 3, thầy/cô dạy theo quy trình nào? Thầy/cơ hiểu dạy học theo định hướng phát triển NLNN gì? Những lỗi phổ biến Tập làm văn HS lớp là: Lỗi tả Dùng từ Thiếu liên kết câu Ý kiến khác: PL Ý kiến thầy/cơ đề chương trình Tập làm văn lớp chương trình SGK nay: Đề phát huy tính sáng tạo HS Đề chưa phù hợp với thực tế Đề chưa phát huy tính sáng tạo HS Một số đề hay Ý kiến khác: Theo thầy/cô cần ý luyện tập phần trước cho HS làm viết đoạn văn? Xây dựng ý Sắp xếp ý thành đoạn văn Bài tập phát triển vốn từ Luyện nói Ý kiến khác: 10 Theo thầy/cô, giáo viên trọng đến việc phát triển NLNN trình dạy viết đoạn văn phân môn Tập làm văn lớp chưa? Vì sao? PL PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP Thông tin HS: Họ tên: Trường: Quận (Huyện): Tỉnh (Thành phố): Trong số hình thức thầy (cô) em chọn để dạy học Tập làm văn lớp, em thích hình thức nhất? (Khoanh tròn vào chữ đứng trước ý trả lời em chọn) a Hướng dẫn HS tìm hiểu chủ đề học trước đến lớp b Rèn kĩ viết cho HS: viết tả, viết câu, đủ ý, viết hoàn chỉnh đoạn văn c Xây dựng hệ thống câu hỏi bổ trợ cho trình dạy học viết đoạn văn d Xây dựng hệ thống tập nhằm phát triển vốn từ cho HS e Đa dạng hố hình thức dạy học Tập làm văn lớp f Sử dụng sơ đồ tư tìm ý g Dạy học Tập làm văn tích hợp với phân mơn khác môn Tiếng Việt h Khơi gợi niềm đam mê tính sáng tạo HS q trình viết đoạn văn Ngồi hình thức học kể trên, em cịn thích cách học Tập làm văn khác? PL Những lỗi em thường gặp phải viết đoạn văn (có thể chọn nhiều đáp án): Lỗi tả Sai dấu câu Dùng từ Thiếu liên kết câu Ý kiến khác: Em có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá viết đoạn văn không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Không Ý kiến khác: Em thường gặp khó khăn viết đoạn văn? Em thích học kiểu viết đoạn văn phân mơn Tập làm văn khơng? Vì sao? Cơ cảm ơn ý kiến em nhiều! PL PHỤ LỤC PHIẾU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA HS Em đánh dấu X vào ô trống cảm nghĩ em sau tiết học TLV vừa Rất thích Thích Bình thường Khơng thích Lý em khơng thích là: PL PL ... Tập làm văn Tiểu học 26 Thực trạng việc dạy học viết đoạn văn phân môn TLV theo định hướng phát triển NLNN cho HS lớp 30 Chương BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN TRONG DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP THEO. .. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN TRONG DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN LỚP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH Chuyên ngành : Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học) ... kĩ ngôn ngữ đặc biệt kĩ viết Ở chương thứ hai luận văn, đưa biện pháp rèn kĩ viết đoạn dạy học TLV lớp theo định hướng phát triển NLNN HS 39 Chương BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN TRONG DẠY HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kỹ năng viết đoạn trong dạy học tập làm văn lớp 3 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ của học sinh 65 ,

Từ khóa liên quan