0

TIỂU LUẬN môn NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG về LUẬT dân sự, tài sản và THỪA kế THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI sản THỪA kế

15 1 0
  • TIỂU LUẬN  môn NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG về LUẬT dân sự, tài sản và THỪA kế THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI sản THỪA kế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 05:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT DÂN SỰ TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ, TÀI SẢN VÀ THỪA KẾ THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Người thực hiện: Trần Thị Phương Nhi MSSV: 2053801013118 Lớp: HS45.2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ .3 Khái niệm thoả thuận phân chia di sản thừa .3 đặc điểm 2.1 Quy định phân chia di sản thừa kế 2.1.1 phân chia di sản theo di chúc .5 2.1.2 Phân chia di sản theo pháp luật 2.1.3 Hạn chế phân chia di sản 2.1.4 Phân chia di sản số trường hợp cụ thể .5 Nguyên tắc giao kết .5 Chủ thể thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Người thừa kế theo luật .6 Người thừa kế theo di chúc Những người không được quyền hưởng di sản - Thỏa thuận 7.1 Nếu vắng mặt người được hưởng di sản theo di chúc 7.2 Nếu có người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc Đối tượng thoả thuận 8.1 Phân chia từng phần và phân chia toàn bộ 8.2 Phân chia theo giá trị và phân chia hiện vật 8.3 Phạm vi về tài sản họ có thể thỏa thuận phân chia 8.4 Tài sản nào không thể thỏa thuận phân chia hoặc bị hạn chế phân chia 8.5 Phương thức thỏa thuận 8.6 Làm thủ tục đăng ký sang tên .8 8.7 Lệ phí Vấn đề phát sinh nguòi thừa kế 10 Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế vô hiệu CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ .10 Việc bỏ sót người thừa kế thoả thuận phân chia di sản 10 Nguồn gốc của di sản 10 Cha mẹ chuyển xuống hàng thừa kế thứ hai 11 Từ chối nhận di sản 12 Di sản thờ cúng 12 Quan hệ thừa kế giữa riêng và bố dượng, mẹ kế 12 KẾT LUẬN 13 LỜI MỞ ĐẦU Trước hết, thừa kế theo quy định Bộ luật Dân sự, thừa kế việc chuyển dịch tài sản người chết cho người sống, tài sản để lại gọi di sản Là vấn đề lớn pháp luật dân sự.  Trên thực tế có nhiều quan điểm khác khái niệm quyền thừa kế: ví dụ Theo Ph Ăngghen viết: “Theo chế độ mẫu quyền, nghĩa chừng mà huyết tộc kể bên người mẹ theo tập tục thừa kế nguyên thủy thị tộc thừa kế người thị tộc chết Tài sản phải để lại thị tộc, tài sản để lại khơng có giá trị lớn nên loại thực tiễn có lẽ người ta trao tài sản cho bà thân thích nhất, nghĩa trao cho người huyết tộc với người mẹ”1 Theo quan điểm TS Phạm Văn Tuyết TS.LS Lê Kim Giang “Pháp luật thừa kế thực tiễn giải tranh chấp” thì: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản mình; để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc theo pháp luật”2 Theo từ điển Luật học Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp thì: “Quyền thừa kế quyền để lại tài sản cho người khác sau chết, hưởng di sản theo di chúc theo pháp luật” Tại Bộ luật Dân năm 2015, Điều 609 Bộ luật đưa khái niệm quyền thừa kế: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản mình; để lại tài sản cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản thừa kế theo di chúc theo pháp luật; Người thừa kế khơng cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc” Vậy tóm lại theo ta biết Quan hệ thừa kế xuất từ sớm, song song với quan hệ sở hữu đời sống xã hội; với phát triển xã hội vấn đề pháp luật thừa kế, tranh chấp thừa kế giải tranh chấp thừa kế tồn tại, thay đổi phù hợp hình thái xã hội tương ứng, truyền thống, văn hoá quốc gia Những trường hợp thừa kế theo pháp luật Thừa kế theo pháp luật áp dụng trường hợp sau đây: – Khơng có di chúc; – Di chúc khơng hợp pháp; – Những người thừa kế theo di chúc chết trước chết thời điểm lập di chúc; quan, tổ chức hưởng thừa kế theo di chúc khơng cịn tồn vào thời điểm mở thừa kế; – Những người định làm người thừa kế theo di chúc mà khơng có quyền hưởng di sản thừa kế từ chối nhận di sản Thừa kế theo pháp luật áp dụng phần di sản thừa kế sau đây: – Phần di sản không định đoạt di chúc; – Phần di sản có liên quan đến phần di chúc khơng có hiệu lực pháp luật; Vấn đề gia đình giải phóng phụ nữ tác phẩm “Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu nhà nước” Mác Ph.Ăngghen Xem, TS Phạm Văn Tuyết TS.LS Lê Kim Giang “Pháp luật thừa kế thực tiễn giải tranh chấp”, NXB Tư pháp, năm 2013; – Phần di sản có liên quan đến người thừa kế theo di chúc họ khơng có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước chết thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc, không tồn vào thời điểm mở thừa kế Người thừa kế theo pháp luật Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: – Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết; – Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; – Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết bác ruột, ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại Lưu ý: – Những người thừa kế hàng hưởng phần di sản thừa kế bằng – Những người hàng thừa kế sau hưởng thừa kế, khơng cịn hàng thừa kế trước chết, khơng có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản từ chối nhận di sản Thừa kế vị Trường hợp người để lại di sản chết trước thời điểm với người để lại di sản cháu hưởng phần di sản mà cha mẹ cháu hưởng sống; cháu chết trước thời điểm với người để lại di sản chắt hưởng phần di sản mà cha mẹ chắt hưởng sống3 CHƯƠNG I: THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 1/Khái niệm thoả thuận phân chia di sản thừa Phân chia theo nghĩa kỹ thuật của từ ngữ là một tập hợp các hoạt động nhằm chấm dứt tình trạng có quyền chung của nhiều người trên một hoặc nhiều tài sản Phân chia di sản, quan niệm của luật học phương Tây, giả định có ít nhất hai người có quyền hưởng di sản và có những quyền lợi cùng tính chất trên một hoặc nhiều tài sản thuộc di sản Nói cách khác, chỉ có phân chia nếu trước đó tồn tại giữa những người có liên quan một tình trạng có quyền chung - có thể là sở hữu chung, hưởng hoa lợi chung, - và việc phân chia có tác dụng chấm dứt tình trạng đó Di sản thừa kế tài sản người chết để lại cho người sống Di sản bao gồm tài sản riêng người chết, phần tài sản người chết tài sản chung với người khác4 Vấn đề chia thừa kế thường xuyên xuất đời sống, việc tất yếu xảy người để lại di sản Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người khơng để lại di chúc, đó, trường hợp bên có thỏa thuận việc chia di sản thừa kế, đồng thừa kế cần có văn thỏa Xem điều 652 BLDS năm 2015 Xem điều 634 BLDS năm 2015 thuận phân chia.Việc phân chia di sản liên quan đến một số người Nó không hẳn có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào; và được thực hiện, thì nó chịu sự chi phối của một loạt các quy tắc liên quan đến cả hình thức và nội dung.5 tranh chấp về thừa kế có xu hướng gia tăng về số lượng và phức tạp về nội dung, bởi vì giá trị của di sản thừa kế không còn là tài sản thông thường phục vụ sinh hoạt tiêu dùng mà là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, vốn đầu tư, cổ phiếu, trang trại, doanh nghiệp Tranh chấp về phân chia di sản thừa kế có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân và nhiều trường hợp di sản thừa kế có giá trị lớn nhất là nhà đất - Trước hết đó là quan điểm về trưởng thứ, nam nữ gia đình Việt Nam Bố mẹ già thường ở với trai trưởng và bố mẹ chết thì gần như đương nhiên trai trưởng sẽ tiếp tục quản lý, sử dụng và sở hữu di sản của bố mẹ và có nghĩa vụ thờ cúng cha mẹ Cho dù có hay không có di chúc thì đương nhiên trai cả sẽ được hưởng phần lớn nhất Các thứ, gái mặc dù cũng được hưởng di sản thừa kế nhưng thường được phần nhỏ hơn Việc phân chia di sản thừa kế có thể được thực hiện tại Tòa án trường hợp những người thừa kế không tự thỏa thuận được Trong trường hợp những người thừa kế thỏa thuận được thì việc phân chia di sản có thể thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tại cơ quan Công chứng 2/ đặc điểm 2.1/Quy định phân chia di sản thừa kế 2.1.1Phân chia di sản theo di chúc Việc phân chia di sản theo di chúc quy định Điều 659 BLDS năm 2015, cụ thể: – Việc phân chia di sản thực theo ý chí người để lại di chúc; di chúc không xác định rõ phần người thừa kế di sản chia cho người định di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác –  Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo vật người thừa kế nhận vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu từ vật phải chịu phần giá trị vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; vật bị tiêu hủy lỗi người khác người thừa kế có quyền u cầu bồi thường thiệt hại – Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo tỷ lệ tổng giá trị khối di sản tỷ lệ tính giá trị khối di sản cịn vào thời điểm phân chia di sản 2.1.2/Phân chia di sản theo pháp luật https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/thoa-thuan-phan-chia-di-san-thua-ke.aspx Việc phân chia di sản theo pháp luật quy định Điều 660 BLDS năm 2015 , cụ thể: – Khi phân chia di sản, có người thừa kế hàng thành thai chưa sinh phải dành lại phần di sản phần mà người thừa kế khác hưởng để người thừa kế cịn sống sinh hưởng; chết trước sinh người thừa kế khác hưởng – Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản vật; chia vật người thừa kế thỏa thuận việc định giá vật thỏa thuận người nhận vật; không thỏa thuận vật bán để chia 2.1.3 Hạn chế phân chia di sản Theo quy định Điều 661 BLDS 2015 , trường hợp theo ý chí người lập di chức theo thoả thuận tất người thừa kế, di sản phân chia sau thời hạn định hết thời hạn di sản mói đem chia Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống bên vợ chồng sống gia đình bên cịn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà người thừa kế hưởng chưa cho chia di sản thời hạn định Thời hạn không 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế Hết thời hạn 03 năm mà bên sống chứng minh việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống gia đình họ có quyền u cầu Tịa án gia hạn lần không 03 năm 2.1.4 Phân chia di sản số trường hợp cụ thể Theo quy định Điêu 662 BLDS, việc phân chia sản trường hợp có người thừa kế có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế giải sau: – Trường hợp phân chia di sản mà xuất người thừa kế khơng thực việc phân chia lại di sản vật, người thừa kế nhận di sản phải toán cho người thừa kế khoản tiền tương ứng với phần di sản người thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác – Trường hợp phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế người phải trả lại di sản toán khoản tiền tương đương với giá trị di sản hưởng thời điểm chia thừa kế cho người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Nguyên tắc giao kết Quyền thừa kế là một chế định của Bộ luật Dân sự nên việc thừa kế phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản mà bộ luật đã qui định Bên cạnh đó, với tư cách là một chế định riêng nên quyền thừa kế cũng có những nguyên tắc riêng của mình Tuy nhiên, các nguyên tắc này không được trái với nguyên tắc chung của Bộ luật Dân sự Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế vừa phải tuân theo những nguyên tắc chung của Bộ luật Dân sự về thỏa thuận vừa phải tuân theo các nguyên tắc riêng của thừa kế, bao gồm các nguyên tắc chính sau: Nguyên tắc bình đẳng6 Nguyên tắc tự ý chí7 Chủ thể thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Khi đủ điều kiện để hưởng di sản thì "kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản người chết để lại" đó có quyền thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Khác với chủ thể của hợp đồng là hai bên, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có nhiều chủ thể tham gia Những chủ thể này thường có quan hệ với hoặc hôn nhân, hoặc nuôi dưỡng, hoặc huyết thống, hoặc quen biết Chủ thể thỏa thuận phân chia di sản thừa kế trước hết phải là người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật 5.Người thừa kế theo luật 6.Người thừa kế theo di chúc Trong luật thực định Việt Nam, chỉ những người có quyền hưởng di sản theo di chúc mới có quyền thỏa thuận phân chia khối tài sản liên quan Từ qui tắc đó, ta có thể nói người thừa kế theo di chúc là những người có quyền thỏa thuận phân chia di sản 7.Những người không được quyền hưởng di sản - Thỏa thuận Cũng giống như trường hợp thừa kế theo pháp luật Người không được quyền hưởng di sản theo di chúc đương nhiên không có quyền tham gia thỏa thuận phân chia di sản Tuy nhiên, nếu người để lại di sản đã biết hành vi vi phạm pháp luật của người thừa kế mà vẫn cho họ hưởng thừa kế theo di chúc thì người thừa kế này vẫn được hưởng thừa kế và vẫn được tham gia vào việc thỏa thuận phân chia di sản 7.1.Nếu vắng mặt người được hưởng di sản theo di chúc Xem Khoản Điều 651 BLDS 2015 Xem Khoản Điều BLDS 2015 Xem Điều 621 BLDS 2015 7.2 Nếu có người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc 8.Đối tượng thoả thuận Đối tượng của thỏa thuận phân chia là khối di sản thuộc sở hữu chung của những người thừa kế bao gồm: - Tài sản riêng của người chết - Tài sản của người chết khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng - Tài sản của người chết khối tài sản chung theo phần với người khác Có hai việc cần làm thực hiện việc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế: thiết lập khối tài sản chia và xác định phần được chia của mỗi người Trong việc phân chia theo thỏa thuận những người thừa kế tự quyết định nội dung phân chia 8.1 Phân chia từng phần và phân chia toàn bộ Phân chia toàn bộ là việc phân chia tất cả những gì đã trở thành sở hữu chung của những người thừa kế hệ quả của việc di chuyển di sản Phân chia từng phần là việc những người thừa kế thỏa thuận tách một hoặc nhiều di sản thuộc khối di sản để chia Những người thừa kế cũng có thể thỏa thuận về việc phân chia hoa lợi, lợi tức thuộc di sản chưa chia mà không chia các tài sản thuộc di sản 8.2 Phân chia theo giá trị và phân chia hiện vật Trong trường hợp phân chia theo từng hiện vật, di sản được giao cho từng người thừa kế bằng hiện vật theo thỏa thuận của những người hưởng di sản thừa kế Người thừa kế nhận vật theo tình trạng hiện tại của vật vào thời điểm phân chia di sản thừa kế Nghĩa là người thừa kế nào đã nhận di sản là hiện vật cụ thể thì người đó sẽ được hưởng các hoa lợi, lợi tức có được từ di vật đó đồng thời phải chịu thiệt thòi nếu di vật đó bị giảm sút giá trị hoặc bị tiêu hủy Những người thừa kế có thể thỏa thuận phân chia di sản bằng hiện vật, nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được, thì hiện vật được bán để chia Lưu ý: Xem thêm Điểm quy định Điều 661 Điều 662 BLDS 8.3 Phạm vi về tài sản họ có thể thỏa thuận phân chia Là phần tài sản người thừa kế được hưởng theo qui định của pháp luật hoặc theo di chúc theo nguyên tắc "không có thể thỏa thuận phân chia nhiều hơn những gì mình có" Các tài sản thỏa thuận phân chia bao gồm: các tài sản người chết để lại mà không phải là đối tượng của di tặng vật đặc định, các phần cắt giảm bằng hiện vật của di tặng vượt quá mức cũng như các hoa lợi, lợi tức gắn liền với các tài sản ấy 8.4 Tài sản nào không thể thỏa thuận phân chia hoặc bị hạn chế phân chia Tài sản không thể thỏa thuận phân chia hoặc bị hạn chế phân chia bao gồm: Di sản thờ cúng Di sản bị hạn chế phân chia thủ tục hành chính Theo ý chí của người để lại di sản phân chia hiện vật cho từng người thừa kế Trường hợp có người hưởng di sản chưa có hoặc mất năng lực hành vi dân sự 8.5.Phương thức thỏa thuận 8.5.1 Hình thức Mặc dù Điều 681 Bộ luật Dân sự chỉ qui định: Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản không qui định cụ thể Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế phải được công chứng, chứng thực nhưng trên thực tế đối với quyền sử dụng đất hay với các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì việc công chứng, chứng thực văn bản thỏa thuận thừa kế được xem như bắt buộc quá trình đăng ký sang tên đối với cơ quan đăng ký sang tên (thậm chí với cả cơ quan thuế) bởi nó đảm bảo về hình thức và nội dung của văn bản thừa kế theo đúng qui định của pháp luật Khi muốn sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ văn bản thoả thuận phõn chia di sản đó được cơng chứng phải có sự thoả thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đó tham gia văn bản thoả thuận phõn chia di sản và phải được cụng chứng 8.5.2 Thủ tục Đầu tiên, người thừa kế họp mặt để thống nhất về phương án phân chia di sản Nếu những người thừa kế thỏa thuận được thì việc lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được thực hiện tại cơ quan công chứng 8.5.3 Giá trị pháp lý của thỏa thuận Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế đã được công chứng có hai giá trị, cụ thể là: Giá trị chứng cứ Giá trị thi hành của văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng 8.6 Làm thủ tục đăng ký sang tên 8.7 Lệ phí 10 Vấn đề phát sinh nguòi thừa kế Điều 662 Bộ luật dân 2015 quy định trường hợp có người thừa kế quy định sau: “1 Trường hợp phân chia di sản mà xuất người thừa kế khơng thực việc phân chia lại di sản vật, người thừa kế nhận di sản phải toán cho người thừa kế khoản tiền tương ứng với phần di sản người thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trường hợp phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế người phải trả lại di sản toán khoản tiền tương đương với giá trị di sản hưởng thời điểm chia thừa kế cho người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”  Theo đó, anh A anh trai A phân chia di sản thừa kế nhiên xuất người thừa kế D xuất hiện, theo khoản Điều 662 quy định phải hoàn trả lại giá trị nhà cho D di chúc có hiệu lực A anh A phải tiến hành hoàn trả khoản tiền tương ứng với nhà thời điểm chia thừa kế A anh A người phải trả cho D khoản tiền tương ứng với phần nhà Mình nhận từ di sản thừa kế "Người thừa kế mới" được hiểu là những người thừa kế của người để lại di sản xuất hiện sau di sản của người đó đã được phân chia 10 Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế vô hiệu Thỏa thuận phân chia di sản vô hiệu có thể nhiều nguyên nhân: - Vi phạm nguyên tắc giao kết - Người thừa kế hưởng quyền nhưng không thực hiện nghĩa vụ như thỏa thuận thì tranh chấp sẽ xảy - Việc không đúng, không đủ người thừa kế cũng như người tham gia thỏa thuận phân chia di sản thừa kế cũng dẫn đến văn bản vô hiệu - Người quản lý tài sản của người vắng mặt hoặc mất tích mặc dù không có quyền đại diện cho người vắng mặt hoặc mất tích việc phân chia di sản mà người sau này có quyền hưởng nhưng vẫn tham gia vào việc phân chia di sản dẫn đến văn bản thỏa thuận vô hiệu - Vi phạm các qui định của pháp luật về việc đại diện và vì lợi ích của người chưa thành niên, của người được giám hộ - Người được ủy quyền vượt quá phạm vi ủy quyền và vi phạm lợi ích của người ủy quyền - Vi phạm quyền của người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc 11 - Những người thừa kế không thống nhất cách hiểu về nội dung di chúc và kiện Tòa để phân chia di sản - Xác định không đúng, không đủ khối tài sản chia và phần được chia của mỗi người - Thỏa thuận phân chia vượt quá phần tài sản có quyền thỏa thuận phân chia - Phân chia di sản không thể thỏa thuận phân chia hoặc bị hạn chế phân chia Trong trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được về việc phân chia di sản thì họ có thể kiện Tòa để Tòa phân chia di sản Tòa án là cơ quan có thẩm quyền tuyên văn CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ Việc bỏ sót người thừa kế thoả thuận phân chia di sản 1- Coi những người thừa kế khác là người chiếm hữu tình, người thừa kế có 10 năm để kiện đòi thủ tiêu toàn bộ việc phân chia, từ năm thứ 11 đến năm thứ 30, người thừa kế chỉ có quyền đòi tuyên bố phân chia vô hiệu về phần liên quan đến bất động sản thuộc di sản 2- Coi những người thừa kế là người chiếm hữu không tình, quyền khởi kiện không mất thời hiệu Trong trường hợp tư cách người thừa kế của người khởi kiện bị tranh cãi, người khởi kiện trước hết phải chứng minh tư cách của mình khuôn khổ một vụ tranh chấp về quyền thừa kế Thông thường, người thừa kế bị bác bỏ bằng cách không được người thừa kế khác công nhận sẽ yêu cầu Tòa án công nhận cho mình quyền hưởng di sản và yêu cầu thủ tiêu việc phân chia di sản cùng một đơn kiện, bởi vậy việc khởi kiện phải được thực hiện 10 năm kể từ ngày mở thừa kế Nguồn gốc của di sản - Cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân để người dân ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến thừa kế Những truyền thống tốt đẹp về tôn ty trật tự gia đình cần được tôn trọng đặc biệt là truyền thống mang giá trị đạo đức, thắt chặt đoàn kết tình cảm gia đình Tuy nhiên, quyền và lợi ích hợp pháp của những người thừa kế không phân biệt giới tính, ngôi thứ, hay ngoài giá thú đã được qui định luật dân sự cũng cần được tôn trọng và bảo vệ 12 - Cần đưa thỏa thuận phân chia thừa kế là một khâu qui trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp với tập huấn kiến thức về pháp luật thừa kế cho cán bộ tư pháp, cán bộ địa chính, và chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã để việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đúng qui định của pháp luật đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người thừa kế và những người liên quan khác Thực tiễn cho thấy, không phải cơ quan công chứng (cơ quan làm thủ tục thừa kế phần lớn căn cứ vào các giấy tờ đương sự nộp), mà chính là chính quyền sở tại (cơ quan hiểu rõ nhất về nội tình của gia đình khai nhận thừa kế) là cơ quan có thể giải quyết việc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế một cách chính xác và hiệu quả nhất nhờ xác định đầy đủ và chính xác nhất nguồn gốc của di sản cũng như diện và hàng thừa kế 10 Cha mẹ chuyển xuống hàng thừa kế thứ hai Với việc chia thừa kế theo pháp luật, pháp luật dân quy định cần tiến hành chia theo hàng thừa kế Nếu hàng thừa kế thứ nhất khơng cịn không nhận di sản thừa kế chia cho người thuộc hang thừa kế thứ hai hàng sau Nhiều gia đình, có bất đồng tình cảm dẫn đến việc thường khơng chăm sóc tốt cho bố, mẹ ruột mà dâu rể nuôi dưỡng đột ngột dẫn đến việc khơng kịp lập di chúc Do đó, có tranh chấp định hàng thừa kế VD: Gia đình Tâm có miếng đất ơng cha để lại, Trước bà ngoại bố Tâm người ở, sau khơng có trai, bà ngoại đón bố Tâm ni dưỡng bà lúc tuổi già Khi bà ngoại bố Tâm khơng để lại loại giấy tờ mảnh đất Bố mẹ Tâm đất Sau khơng có giấy tờ gì? để vay vốn quỹ tín dụng xã bố mẹ Tâm nhờ quyền địa phương ký giấy tờ xác nhận bố cháu chủ sở hữu ô đất để vay vốn đến khoản tiền gia đình Tâm chưa trả cho cho quỹ tín dụng nhân dân xã Do có tranh chấp xảy Cháu gái bà ngoại, sau lấy chồng quay đòi lại mảnh đất Đút lót cho quyền địa phương làm bìa đỏ bán chui mảnh đất từ năm 2003 Vậy hỏi? Liệu gia đình Tâm u cầu chia quyền thừa kế theo luật không? Xem Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 Xem Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 10 Căn theo quy định Điều 651 Bộ luật dân năm 2015 người thừa kế theo pháp luật sau: "1 Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết; 13 b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết bác ruột, ruột, cậu ruột, ruột, dì ruột, chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại Những người thừa kế hàng hưởng phần di sản Những người ở hàng thừa kế sau hưởng thừa kế, khơng cịn hàng thừa kế trước chết, khơng có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản từ chối nhận di sản” Như vậy, đem tài sản bà ngoại bố bạn chia thừa kế theo pháp luật bố Tâm hàng thừa kế thứ hai bố Tâm hưởng thừa kế người hàng thừa kế thứ khơng cịn Theo Tâm trình bày bà ngoại khơng có trai cịn gái nên người gái bà hưởng thừa kế mảnh đất đương nhiên dù bố Tâm có yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật bố Tâm khơng hưởng thừa kế mảnh đất Từ chối nhận di sản Cụ thể, theo quy định Điều 610 Luật Dân 2015, cá nhân bình đẳng quyền để lại tài sản cho người khác quyền hưởng di sản theo di chúc theo pháp luật Đồng thời, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh thực nghĩa vụ tài sản với người khác Bên cạnh việc hưởng di sản người thừa kế cịn phải có trách nhiệm thực nghĩa vụ tài sản phạm vi di sản người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác (theo Điều 615 Luật Dân 2015) Vì vậy, trường hợp khơng phải trốn tránh nghĩa vụ tài sản người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản Di sản thờ cúng Điều 645 BLDS 2015 quy định di sản dùng vào việc thờ cúng di sản không chia giao cho người định di chúc Trường hợp, di chúc không định người quản lí dùng vào việc thờ cúng, người thừa kế thỏa thuận giao di sản dùng vào việc thờ cúng cho người thừa kế trơng coi, sử dụng Người quản lí di sản cháu người chết, họ có điều kiện trơng coi, quản lí, trì, phát triển di sản dùng vào việc thờ cúng Người quản lí di sản thờ cúng thực việc thờ cúng người có tài sản chết vào ngày giỗ, tết Việc thờ cúng thực theo tập quán địa phương, pháp luật không quy định cụ thể người thực việc thờ cúng người quản lí di sản dùng vào viẹc thờ cúng Đây khác biệt pháp luật Nhà nước ta pháp luật thời phong kiến thuộc địa luật cổ Việt Nam(người thừa kế phụ thuộc vào nội dung di chúc) Quan hệ thừa kế giữa riêng và bố dượng, mẹ kế 14 Quan hệ thừa kế riêng với bố dượng, mẹ kế quy định Điều 654 Bộ luật Dân 2015, cụ thể sau:  “Con riêng bố dượng, mẹ kế có quan hệ chăm sóc, ni dưỡng cha con, mẹ thừa kế di sản thừa kế di sản theo quy định Điều 652 Điều 653 Bộ luật này.” Điều 652 Thừa kế vị Điều 653 Quan hệ thừa kế nuôi cha nuôi, mẹ nuôi cha đẻ, mẹ đẻ Con nuôi cha nuôi, mẹ nuôi thừa kế di sản thừa kế di sản theo quy định Điều 651 Điều 652 Bộ luật    Điều luật quy định hai mối quan hệ: quan hệ người chồng với riêng vợ, quan hệ người vợ với riêng chồng Các bên mối quan hệ nói khơng có quan hệ huyết thống nên ngun tắc họ khơng phải người thừa kế theo pháp luật Tuy nhiên, họ có quan hệ chăm sóc ni dưỡng lẫn họ xác định tương tự cha, mẹ nuôi với ni họ người thừa kế hàng thứ không đương nhiên mang tính hai chiều quan hệ thừa kế cha, mẹ nuôi, nuôi coi có “quan hệ chăm sóc, ni dưỡng cha mẹ, con” vấn đề khó khăn thực tiễn Thực tế cho thấy riêng mẹ kế riêng bố dượng không chung sinh hoạt gia đình khơng thể xác định họ có quan hệ chăm sóc, ni dưỡng người thật mặt tình cảm coi mẹ kế mẹ đẻ, bố dượng cha đẻ Họ ln ln quan tâm thường gửi tiền vật chất khác để phụng dưỡng bố dượng, mẹ kế Ngược lại, có trường hợp có nhà với mặt khơng lịng nên việc xác định họ có chăm sóc, ni dưỡng cha, con; mẹ vơ khó khăn KẾT LUẬN Tóm lại, vấn đề quan trọng phức tạp vấn đề thừa kế phân chia di sản thừa kế Như vậy, vấn đề thừa kế hiệu lực pháp luật liên quan cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn, để tránh tình trạng phân chia di sản không đúng, không công pháp luật, với thực tế nay, việc phân chia di sản thừa kế mẻ nước ta Vì vậy, tiểu luận hệ thống hoá cập nhập quy định pháp luật liên quan đến thoả thuận phân chia di sản thừa kế, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người thừa kế người có quyền nghĩa vụ liên quan ... CHƯƠNG I: THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ .3 Khái niệm thoả thuận phân chia di sản thừa .3 đặc điểm 2.1 Quy định phân chia di sản thừa kế ... – Những người định làm người thừa kế theo di chúc mà khơng có quy? ??n hưởng di sản thừa kế từ chối nhận di sản Thừa kế theo pháp luật áp dụng phần di sản thừa kế sau đây: – Phần di sản không định. .. phân chia di sản thừa kế 2.1. 1Phân chia di sản theo di chúc Việc phân chia di sản theo di chúc quy định Điều 659 BLDS năm 2015, cụ thể: – Việc phân chia di sản thực theo ý chí người để lại di chúc;
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN môn NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG về LUẬT dân sự, tài sản và THỪA kế THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI sản THỪA kế ,