0

TUẦN 2 BUỔI 1

60 1 0
  • TUẦN 2 BUỔI 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 06:52

TUẦN 2 Ngày soạn 9/9/2021 Ngày giảng Thứ hai ngày 13/9/2021 TẬP ĐỌC (TIẾT 3) DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (tiếp theo) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT 1 Kiến thức HS hiểu được ND Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghé[.] TUẦN Ngày soạn: 9/9/2021 Ngày giảng: Thứ hai ngày 13/9/2021 TẬP ĐỌC (TIẾT 3) DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (tiếp theo) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức - HS hiểu ND: Ca ngợi Dế Mèn có lịng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất cơng, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối - Chọn danh hiệu phù hợp với tính cách Dế Mèn (trả lời câu hỏi SGK) Kĩ - Đọc rành mạch, trôi chảy; giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật Dế Mèn Thái độ - GD HS tinh thần dũng cảm bảo vệ lẽ phải, bênh vực kẻ yếu Góp phần phát triển lực - Năng lực tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: Máy tính, giảng điện tử, máy chiếu - HS: SGK, viết Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động – Kết nối: (5p) + Đọc thuộc lòng Mẹ ốm - HS thực + Nêu ND - GV nhận xét, dẫn vào Luyện đọc: (8-10p) * Yêu cầu cần đạt: Đọc với giọng trôi chảy, mạch lạc với giọng kể chậm rãi, phát âm đúng, hiểu nghĩa số từ ngữ * Cách tiến hành: - GV chia đoạn: chia làm đoạn, - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn - HS đọc nối tiếp đoạn lần – GV kết hợp sửa cách phát âm cho HS - HS đọc giải - Trong có từ khó đọc ? Luyện đọc - GV hướng dẫn cách đọc - Đọc mẫu toàn - sừng sững, chúa chùm, dữ, phanh phách, béo múp míp - HS phát âm tiếng khó - HS luyện đọc theo cặp - 1em đọc tồn 3.Tìm hiểu bài: (8-10p) * Yêu cầu cần đạt: HS hiểu nội dung đoạn nội dung * Cách tiến hành: + Truyện xuất nhân vật - Truyện xuất thêm bọn Nhện ? + Dế Mèn gặp bọn Nhện để làm ? - Dế Mèn gặp bọn Nhện để địi cơng bằng, bênh vực Nhà Trị yếu, khơng để kẻ khoẻ ăn hiếp kẻ yếu Đoạn 1: Cho HS đọc trả lời - HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi + Trận địa mai phục bọn Nhện đáng - Bọn Nhện tơ kín ngang đường, sợ nào? bố trí Nhện gộc canh gác, tất nhà Nhện núp kín hang đá với dáng vẻ + Bọn Nhện mai phục để làm ? - Chúng mai phục để Nhà Trị phải trả +Em hiểu : Sừng sững, lủng củng nghĩa nợ ? + Sừng sững: dáng vật to lớn đứng chắn ngang tầm nhìn + Lủng củng: lộn xộn, nhiều khơng có trật tự ngăn nắp dễ đụng chạm + Đoạn cho em hình dung cảnh gì? Cảnh mai phục bọn Nhện thật - Gọi HS đọc đoạn - Yêu cầu HS đáng sợ thảo luận trả lời câu hỏi: -1 HS đọc to, lớp đọc thầm + Dế Mèn làm cách để bọn Nhện phải sợ? + Đầu tiên Dế Mèn chủ động hỏi, lời lẽ oai, giọng thách thức kẻ mạnh: “ Ai đứng chóp bu bọn này, + Thái độ bọn Nhện gặp ta nói chuyện?” Dế Mèn? + Dế Mèn quay lưng, phóng đạp phanh phách + Lúc đầu mụ Nhện nhảy ngang tàng, đanh đá , nặc nơ sau co rúm lại rập đầu xuống đất chày giã gạo + Dế Mèn thể tình cảm +Dế Mèn thương cảm với chị Nhà Trị nhìn thấy Nhà Trị? + Đoạn nói lên điều gì? -Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: + Dế Mèn nói để bọn Nhện nhận lẽ phải? giúp đỡ chị Dế Mèn oai với bọn Nhện + Dế Mèn thét lên, so sánh bọn Nhện giàu có, béo múp béo míp mà địi nợ bé tí tẹo, kéo bè kéo cánh đánh đập Nhà Trò yếu ớt, thật đáng xấu hổ đe doạ chúng… + Chúng sợ hãi ran, cuống cuồng chạy dọc chạy ngang phá hết + Sau lời lẽ đanh thép Dế Mèn bọn dây tơ lối Nhện hành động nào? Cuống cuồng: Rất vội vàng, rối rít lo lắng + Đoạn nói lên điều gì? Dế Mèn giảng giải để bọn Nhện nhận lẽ phải + Đoạn trích ca ngợi điều gì? * Ca ngợi Dế Mèn có lịng nghĩa GV ghi ý nghĩa lên bảng hiệp, ghét áp bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối bất hạnh Luyện đọc diễn cảm(8-10p) * Yêu cầu cần đạt: HS đọc diễn cảm đoạn số bài, thể giọng điệu oai phong hành động mạnh mẽ Dế Mèn * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – nhóm - lớp - Yêu cầu HS nêu giọng đọc toàn - HS nêu lại giọng đọc - HS M đọc mẫu toàn - Yêu cầu đọc diễn cảm đoạn - Nhóm trưởng điều hành: + Luyện đọc theo nhóm + Vài nhóm thi đọc trước lớp - Bình chọn nhóm đọc hay - GV nhận xét, đánh giá chung Hoạt động ứng dụng (1 phút) + Em học điều từ Dế Mèn? - HS nêu - GV giáo dục HS học tập thái độ bảo vệ lẽ phải, bảo vệ kẻ yếu Dế Mèn Hoạt động sáng tạo (1 phút) - VN tìm đọc tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí Tơ Hồi ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Thay hoạt động nhóm hoạt động cá nhân; chat đáp án TỐN (TIẾT 6) CÁC SỐ CĨ SÁU CHỮ SỐ I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức - Biết mối quan hệ đơn vị hàng liền kề - Biết viết, đọc số có đến sáu chữ số Kĩ - Vận dụng kiến thức làm tập liên quan Thái độ - HS có thái độ học tập tích cực Góp phần phát triển lực: - Năng lực tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư - lập luận logic II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: Bài giảng điện tử, máy tính, máy chiếu - HS: Sách, bút Phương pháp, kĩ thuật - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt giải vấn đề, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động – kết nối: (3p) -Trò chơi - HS chơi trò chơi Chuyền điện - Cách chơi: Đọc ngược số tròn trăm - GV giới thiệu vào từ 900 đến 100 Khám phá:(12p) * Yêu cầu cần đạt: - Biết mối quan hệ đơn vị hàng liền kề - Biết viết, đọc số có đến sáu chữ số * Số có sáu chữ số : - HS làm theo lệnh GV -10 đv hay gọi ? 10 đơn vị = chục - 10 chục hay gọi ? 10 chục = trăm 10 trăm = nghìn * Cứ 10 đv hàng bé đv 10 nghìn = chục nghìn hàng liền 10 chục nghìn 100 000 - Cho HS quan sát bảng có viết hàng - HS quan sát bảng từ đơn vị đến trăm nghìn - GV gắn thẻ số: 100 000; 10 000; 1000; 100; 10 ; - đếm xem có trăm nghìn, chục nghìn, , đơn vị + Ta có số số nào? Số có mấy trăm nghìn, chục nghìn, - Số số 432 516, số có trăm nghìn, trăm, chục, đvị ? nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, + Ai đọc số ? chục đơn vị - GV yêu cầu lớp đọc số, vài HS đọc cá nhân - GV cho HS đọc số : 12 357 ; 312 357 ; 81 759 - GV nhận xét, sửa cho HS - Bốn trăm ba mươi hai nghìn, năm trăm mười sáu - HS đọc theo yêu cầu - HS theo dõi cách đọc - HS đọc số GV hướng dẫn HĐ thực hành (18p) * Yêu cầu cần đạt: HS vận dụng kiến thức làm tập Bài 1: a GV cho HS phân tích mẫu Bài 1: b GV đưa hình vẽ bảng SGK - HS lên bảng đọc viết số, lớp cho HS nêu kết cần viết vào ô trống viết vào GV nhận xét, chữa 313 214 : ba trăm mười ba nghìn, hai Bài 2: trăm mười bốn - Yêu cầu HS đọc đề sau tự làm Bài 2: bài, lớp làm vào - HS lên gắn thẻ số tương ứng với - GV HS nhận xét chữa cột Bài 3: Bài 3: - GV cho HS đọc số nối tiếp nhau: 96 - HS làm vào 1em làm vào phiếu 315 ; 796 315 ; 106 315 ; 106 827 dán bảng - GV yêu cầu HS nhận xét chữa - Cho HS nối tiếp đọc Bài 4: Bài 4: - GV tổ chức cho học sinh thi viết - HS nghe GV đọc số viết vào tả toán, Gv đọc yêu cầu HS nghe vở: viết vào 63 115 ; 723 936 ; 943 103 ; 860 372 - GV nhận xét, chữa HS Hoạt động ứng dụng (1p) - Thực hành đọc, viết số có chữ số Hoạt động sáng tạo (1p) - Tìm cách đọc, viết số có chữ số ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG Thay hoạt động nhóm hoạt động cá nhân; chat đáp án KHOA HỌC (TIẾT 3) TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI (tiếp) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức - Nêu biểu bên ngồi q trình trao đổi chất quan thực q trình - Nêu vai trị quan tuần hồn trình trao đổi chất xảy bên thể Trình bày phối hợp động quan tiêu hóa, hơ hấp, tuần hồn, tiết trình đổi chất bên thể thể môi trường Kĩ - Hồn thành mơ tả sơ đồ mối liên hệ số quan trình TĐC Thái độ - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ Góp phần phát triển lực: - NL giải vấn đề sáng tạo, NL hợp tác, NL khoa học, II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: Máy tính, giảng điện tử, máy chiếu - HS: SGK, VBT Phương pháp, kĩ thuật - PP: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, trị chơi học tập, thí nghiệm - KT: Động não, chia sẻ nhóm đơi, tia chớp II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt đông giáo viên Hoạt đông của học sinh 1, Khởi động – kết nối(3p) - HS trả lời điều hành + Trong trình sống, người lấy TBHT vào thải gì? + HS trả lời - GV nhận xét, khen/ động viên, dẫn vào Khám phá: (30p) * Yêu cầu cần đạt: - Nêu biểu bên ngồi q trình trao đổi chất quan thực q trình - Nêu vai trị quan tuần hồn q trình trao đổi chất xảy bên thể Trình bày phối hợp động quan tiêu hóa, hơ hấp, tuần hồn, tiết q trình đổi chất bên thể thể mơi trường - Hồn thành mơ tả sơ đồ mối liên hệ số quan trình TĐC * Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm –Lớp a Hoạt động 1: Chức * Học sinh quan sát hình SGK trả quan tham gia trình trao đổi chất lời - Nêu vai trị quan tuần hồn * H1 Cơ quan tiêu hoá : Biến đổi trình trao đổi chất xảy bên thức ăn, nước uống thành chất thể dinh dưỡng ngấm vào máu nuôi - Giáo viên ghi tóm tắt : thể Thải phân * Cách tiến hành : - Cho HS quan sát H8 SGK thảo luận + Hình minh hoạ quan trình trao đổi chất ? Nêu chức quan ? Giáo viên chốt ý : Đó quan trực tiếp thực q trình trao đổi chất thể với mơi trường bên + Từ chức quan tiêu hố, hơ hấp, tuần hồn, tiết, theo em quan trực tiếp thực trình trao đổi chất thể với mơi trường bên ngồi ? *H2 Cơ quan hơ hấp : Nó có chức thực q trình trao đổi khí Hấp thụ khí xy thải khí Cacbonic * H3 Cơ quan tuần hồn: Nó có chức vận chuyển chất dinh dưỡng đến tất quan thể * H4 vẽ quan tiết : Nó có chức thải nước tiểu từ thể ngồi mơi trường - Cơ quan tuần hồn * Kết luận : Nhờ có quan tuần hồn mà máu đem chất dinh dưỡng o xy tới tất quan thể đem chất thải, chất độc từ quan thể đến quan tiết để thải chúng ngồi đem khí cacbonic Hoạt động : Tìm hiểu mối quan hệ đến phổi để thải quan việc thực trao - – học sinh nhắc lại đổi chất người * Cách tiến hành : - Cho HS quan sát H9 SGK tìm từ cịn thiếu bổ xung cho sơ đồ hồn chỉnh - Quan sát sơ đồ trang SGK tập trình bày mối liên hệ - Các từ cần điền : quan - Chất dinh dưỡng, ô xy, cacbonic, ô xy chất dinh dưỡng, khí cacbonic chất thải, chất - Nhận xét, bổ sung : thải + Hằng ngày thể phải lấy từ mơi trường thải mơi trường + Lấy : Ơ xy, thức ăn, nước uống ? - Thải : khí cacbonic, phân + Nhờ quan mà trình trao đổi nước tiểu chất bên thể thực ? + Cơ quan tuần hoàn + Điều xảy - Nếu quan ngừng quan tham gia vào trình trao đổi chất hoạt động thể chết ngừng hoạt động * Kết luận : Nhờ phối hợp nhịp - GV nhận xét, kết luận - Đưa đồ hành VN, yêu cầu HS thực hành với đồ, vị trí quần đảo HS TS đồ * GV khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoạt động ứng dụng (1p) - HS nhận xét, bổ sung - HS thực hành - HS nêu cách gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo - VN tiếp tục thực hành với loại đồ, lược đồ Hoạt động sáng tạo (1p) - Tập thể vài đối tượng đơn giản lược đồ ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG Thay hoạt động nhóm hoạt động cá nhân; chat đáp án (Áp dụng dạy học trực tuyến) Ngày soạn: 10/9/2021 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 17/9/2021 TOÁN (TIẾT 10) TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức - Nhận biết hàng triệu, hàng chục triệu , hàng trăm triệu lớp triệu - Biết viết số đến lớp triệu Kĩ - Rèn kĩ đọc, viết số đến lớp triệu Thái độ - Tính xác, cẩn thận Góp phần phát triển NL - NL tự học, làm việc nhóm, NL tính tốn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: Máy tính, máy chiếu, giảng điện tử - HS: Vở BT, bút Phương pháp, kĩ thuật - PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm - KT: động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động:(5p) Trò chơi: Truyền điện + TBHT điều hành + Nội dung: So sánh số nhiều chữ - GV nhận xét chung, dẫn vào số - GV dẫn vào Khám phá:(12p) * Yêu cầu cần đạt: Nhận biết cấu tạo lớp triệu * Cách tiến hành: - Gv viết số : 653 720 - Hs đọc số: Sáu trăm năm ba nghìn bảy trăm hai mươi + Hãy đọc số cho biết số có + Gồm hàng chia thành lớp hàng, hàng nào? lớp, lớp nào? + Lớp đơn vị gồm hàng nào? + Lớp đơn vị gồm hàng: Trăm, chục, đơn vị + Lớp nghìn gồm hàng nào? + Lớp nghìn gồm hàng: nghìn, chục nghìn, trăm nghìn * Giới thiệu lớp triệu: - Lớp triệu gồm hàng triệu, chục triệu, trăm triệu - 10 trăm nghìn triệu - Hs lên bảng viết số: 1000 000 + Một triệu có tất chữ số 0? + Sáu chữ số - 10 triệu gọi chục triệu - HS đọc, viết số - 10 chục triệu gọi trăm triệu =>Hàng triệu, hàng chục triệu, hàng - - hs nêu lại cấu tạo lớp trệu trăm triệu hợp thành lớp triệu - GV lấy VD số có đến lớp triệu - HS phân tích cấu tạo Hoạt động thực hành:(18p) * Yêu cầu cần đạt: Đọc, viết số đến lớp triệu * Cách tiến hành: Bài 1: Bài 1: +Cho HS đếm thêm triệu từ triệu - HS đếm theo yêu cầu: đến 10 triệu triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, triệu, 10 triệu + Yêu cầu HS đếm thêm 10 triệu từ 10 + 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu đến 100 triệu triệu, 60triệu, 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu, 100 triêụ - HS làm vào chục triệu; chục triệu; 5chục triệu 30 000 00 , 40 000 000 , 50 000 000 +GV nhận xét chung Bài 2: Bài 2: - Yêu cầu HS đọc đề sau tự làm chục triệu, 7chục triệu; 8chục triệu , lớp làm vào 60 000 000; 70 000 000 ; 80 000 000 +Viết số thích hợp vào chỗ chấm : chục triệu; trăm triệu; trăm triệu M: chục triệu chục triệu 90 000 000, 100 000 000,200 000 000 10 000 000 20 000 000 …… - GV HS nhận xét, chữa - HS chữa vào Bài 3: Bài 3: - GV Yêu cầu HS viết số trả lời câu - HS đọc số tự làm vào + trả hỏi: lời + Năm mươi nghìn : 50 000 + Bảy triệu : 000 000 + Ba mươi sáu triệu : 36 000 000 + Chín trăm : 900 - GV nhận xét chữa - HS nhận xét, chữa Bài 4: Bài 4: - Yêu cầu HS đọc đầu , sau - GV - HS làm theo nhóm phát phiếu học tập cho HS làm theo - Đại diện nhóm lên trình bày nhóm làm nhóm - Ba trăm mười hai triệu: 312 000 000 - Hai trăm ba mươi sáu triệu: 236 000 000 -Năm trăm triệu :500 000 000 - GV nhn xột, chữa đánh giá - HS chữa vào HĐ ứng dụng (1p) HĐ sáng tạo (1p) - Ghi nhớ hàng lớp triệu - Tìm tập dạng sách buổi giải ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG Thay hoạt động nhóm hoạt động cá nhân; chat đáp án (Áp dụng dạy học trực tuyến) TẬP LÀM VĂN (TIẾT 4) TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT TRONG VĂN KỂ CHUYỆN I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức - Hiểu: Trong văn kể chuyện, việc tả ngoại hình nhân vật cần thiết để thể tính cách nhân vật (ND ghi nhớ) Kĩ - Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật (BT1, mục III); kể lại đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão nàng tiên (BT2) * HS khiếu kể toàn câu chuyện, kết hợp tả ngoại hình hai nhân vật (BT2) Thái độ - Tích cực, tự giác làm Góp phần phát triển lực - NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: Máy tính, máy chiếu, giảng điện tử - HS: Vở BT, SGK Phương pháp, kĩ thuât - PP: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, quan sát, thực hành - KT: đặt câu hỏi, động não, chia sẻ nhóm II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (5p) + Khi tả hành động nhân vật, cần ý + Hành động xuất trước tả điều gì? trước, hành động xuất sau tả sau - GV kết nối, dẫn vào Khám phá15p) * Yêu cầu cần đạt: Hiểu: Trong văn kể chuyện, việc tả ngoại hình nhân vật cần thiết để thể tính cách nhân vật (ND ghi nhớ) * Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm – Lớp a Nhận xét - Tổ chức cho hs đọc thầm đoạn văn - Hs theo dõi thảo luận nhóm yêu cầu ; - Hs nối tiếp đọc yêu cầu + Chị Nhà Trị có đặc điểm ngoại hình - Hs trao đổi cặp, trả lời câu hỏi ntn? + Sức vóc: gầy yếu, bự phấn lột + Cánh: mỏng cánh bướm non, ngắn chùn chùn, yếu + Ngoại hình chị Nhà Trị nói lên + Trang phục: mặc áo thâm dài điều tính cách thân phận + Ngoại hình chị Nhà Trị thể chị? tính cách yếu đuối, thân phận tội nghiệp, đáng thương, dễ bị bắt nạt - GV: Vậy thông qua miêu tả ngoại hình, tác giả nói lên tính cách - HS lắng nghe thân phận nhân vật Vậy miêu tả ngoại hình văn kể chuyện - hs đọc ghi nhớ quan trọng b Ghi nhớ HĐ thực hành:(18p) *YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật (BT1, mục III); kể lại đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão nàng tiên (BT2) * HS khiếu kể toàn câu chuyện, kết hợp tả ngoại hình hai nhân vật (BT2) * Cách tiến hành: Bài 1:Tìm chi tiết miêu tả ngoại hình Cá nhân – Lớp bé liên lạc - HS đọc đề - HS đọc to đoạn văn - Hs dùng bút chì gạch vào chi tiết miêu tả hình dáng bé liên lạc + Tìm chi tiết miêu tả hình dáng bé + Gầy, tóc húi ngắn, hai túi áo trễ liên lạc xuống đùi, quần ngắn tới gối => Chú + Các chi tiết ngoại hình nói lên nhà nghèo điều bé? + Đơi mắt sáng xếch, đôi bắp chân nhỏ động đậy => Chú người - Chữa bài, nhận xét nhanh nhẹn, hiếu động, thông minh Bài 2: Kể chuyện "Nàng tiên ốc" kết hợp tả ngoại hình nhân vật + Gv lưu ý: Chỉ cần tả đoạn ngoại hình bà lão nàng tiên - Tổ chức cho hs quan sát tranh minh hoạ , kể chuyện theo cặp - Đại diện cặp kể thi trước lớp - Gv nhận xét chung tinh thần làm HĐ ứng dụng (1p) Cá nhân – Nhóm – Lớp - hs đọc đề - Hs quan sát tranh tập đọc , tập kể theo nhóm - Hs thi kể trước lớp - Kể lại toàn câu chuyện kết hợp tả ngoại hình nhân vật HĐ sáng tạo (1p) - Xem lại kiến thức liên quan đến phần kể chuyện ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG Thay hoạt động nhóm hoạt động cá nhân; chat đáp án (Áp dụng dạy học trực tuyến) ĐỊA LÍ (TIẾT 2) DÃY HOÀNG LIÊN SƠN I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 1.Kiến thức - Nêu số đặc điểm tiêu địa hình, khí hậu dãy núi Hồng Liên Sơn: + Dãy núi cao đồ sộ VN: có nhiều đỉnh nhọn sườn núi dốc, thung lũng thường hẹp sâu + Khí hậu nơi cao lạnh quanh năm * Dãy Hồng Liên Sơn có tầm quan trọng chiến tranh chống giặc ngoại xâm Kỹ năng: - Chỉ dãy dãy Hoàng Liên Sơn ( lược đồ ) tự nhiên Việt Nam Thái độ - HS học tập tự giác, tích cực Góp phần phát triển lực: - NL tự chủ, NL giải vấn đề, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồ dùng - GV: Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, Tranh, ảnh dãy Hoàng Liên Sơn, máy tính, giảng điện tử - HS: Đồ dùng học tập Phương pháp, kĩ thuật - PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thuyết trình - KT: đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động: (5p) + Trên đồ người ta thường quy - HSTL định hướng Bắc, Nam, Đơng, Tây nào? - Phía hướng Bắc phía - Nhận xét, tuyên dương hướng Nam bên phải hướng Đông - GV giới thiệu bên trái hướng Tây Khám phá: (30p) * Yêu cầu cần đạt: - Nắm số đặc điểm dãy núi Hoàng Liên Sơn (vị trí, địa hình, khí hậu) Biết Phan - xi -păng đỉnh núi cao nước ta - HS vị trí dãy Hồng Liên Sơn lược đồ đồ địa lí Tự nhiên Việt Nam * Cách tiến hành: a.Hoàng Liên Sơn –dãy núi cao - HS quan sát đồ sộ Việt Nam * Hoạt động 1: làm việc cá nhân - GV vị trí dãy núi HLS - HS tự quan sát vị trí dãy đồ địa lý TN VN núi - HS dựa vào kí hiệu tìm vị trí dãy núi HLS hình - Kể tên dãy núi phía - Dãy Hồng Liên Sơn bắc nước ta , dãy núi dài - Dãy Sơng Gâm - Dãy Ngân Sơn - Dãy Bắc Sơn - Dãy Đơng Triều - Trong dãy HLS dãy núi dài + Nằm sông Hồng sơng Đà - Dãy Hồng Liên Sơn nằm đâu so với sông Hồng sông Đà ? - Dãy HLS dài 180 km rộng gần - Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài bao 30km nhiêu km rộng km? - Đỉnh núi, sườn thung lũng dãy - Đỉnh núi nhọn, sườn núi dốc, thung Hoàng Liên Sơn nào? - Gọi HS lên dãy Hồng Liên Sơn mơ tả chiều dài, chiều rộng, độ cao, thung lũng, sườn? - GV đỉnh núi sườn núi - Chỗ đất thấp nằm sườn núi gọi gì? b.Đỉnh phan –xi- păng - nhà Tổ quốc * Hoạt động 2: HS hoạt động nhóm + Chỉ đỉnh núi Phan-xi-păng hình 1và cho biết độ cao nó? +Tại đỉnh núi Phan-xi-păng gọi “nóc nhà” tổ quốc? lũng thường hẹp sâu - HS vị trí dãy núi HLS mơ tả dãy núi HLS đồ địa lí VN - Gọi thung lũng - Đỉnh Phan-xi-păng cao 3143 m đỉnh núi cao nước ta - Vì đỉnh Phan-xi-păng đỉnh núi cao nước ta nên gọi “nóc nhà TQ +Quan sát hình mơ tả đỉnh núi Phan- - Phan-xi-păng có đỉnh nhọn sắc, xi-păng? xung quanh có mây mù che phủ c.Khí hậu lạnh quanh năm *Hoạt động 3: làm việc lớp -Y/c HS đọc thầm mục sgk cho +Những nơi cao dảy Hồng Liên biết khí hậu nơi cao Hồng Sơn có khí hậu ? Liên Sơn nào? - Ổ nơi cao HLS khí hậu lạnh quanh năm mát mẻ tháng mùa đơng, …có nhiều mưa lạnh lên cao khí hậu lạnh gió thổi mạnh -Gọi HS vị trí Sa pa - Sa pa có khí hậu mát mẻ quanh năm, đồ địa lý VN phong cảnh đẹp nên trở thành nơi du lịch, nghỉ mát lý tưởng vùng núi phía bắc - Cho HS đọc bảng số liệu : - Nhiệt độ tháng 1thấp so với - Dựa vào bảng số liệu, em nhận nhiệt độ tháng 7.Sa Pa có khí hậu xét khí hậu Sa Pa năm quanh năm mát mẻ * Dãy HLS dài 180 km rộng gần 30km Chính có tầm quan trọng chiến tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ vùng biên giới - Ghi nhớ nội dung học tổ quốc - VN tìm hiểu thêm thông tin thành Hoạt động ứng dụng (1p) phố Sa Pa Hoạt động sáng tạo (1p) ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG Thay hoạt động nhóm hoạt động cá nhân; chat đáp án (Áp dụng dạy học trực tuyến) SINH HOẠT LỚP TUẦN I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Tổng kết hoạt động tuần - Đưa phương hướng hoạt động tuần II CHUẨN BỊ Giáo viên: Danh sách học sinh tuyên dương, phê bình Học sinh: Các tổ trưởng, lớp trưởng chuẩn bị sổ theo dõi báo cáo III CÁC BƯỚC LÊN LỚP Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định: Hát Các bước sinh hoạt: GV yêu cầu HS báo cáo: Tổ trưởng tổ báo cáo kết theo -Đi học chuyên cần dõi -Tác phong , đồng phục Các tổ khác nhận xét -Chuẩn bị cũ Tổ trưởng tổ báo cáo kết theo -Vệ sinh dõi -GV nhận xét qua tuần học: Các tổ khác nhận xét * Tuyên dương: GV nêu tên em Tổ trưởng tổ báo cáo kết theo bạn bầu chọn học chăm học, dõi hăng say phát biểu, học bài, làm bà đầy Các tổ khác nhận xét đủ - Các tổ trưởng, tổ phó, phụ trách - GV trao cờ thưởng cho HS tuyên dương hoạt động tổ +Ổn định lớp + Kiểm tra đồ dùng học tập + Truy 15 phút đầu + Kiểm tra vệ sinh lớp vệ sinh cá nhân - Lắng nghe - Ghi nhớ, thực * Nhắc nhở:nêu tên số em ( có danh sách) chưa chăm ; chữ viết chưa cẩn thận, trình bày chưa được, chưa giữ gìn cẩn thận Phương hướng tuần3 - Thực dạy tuần 3, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực - Tiếp tục thực nội qui HS, thực ATGT, ATVSTP - Thực phòng chống dịch bệnh COVI - Thực tốt phong trào lớp, trường 4.Chơi trò chơi - Làm theo lời nói, khơng làm theo HĐ KÍ DUYỆT CỦA TỔ CHUN MÔN VÀ BAN GIÁM HIỆU Ngày tháng năm 2021 ... Giải thích cách làm 9999 < 10 000 ; 653 21 1 = 653 21 1 99 999 < 10 0 000 ; 43 25 6 < 4 32 510 726 585> 557 6 52; 845 713 < 854 713 - Chữa bài, nhận xét, chốt cách so sánh Bài 2: Tìm số lớn số Cá nhân... động cá nhân; chat đáp án (Áp dụng dạy học trực tuyến) Ngày soạn: 10 /9 /20 21 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 17 /9 /20 21 TOÁN (TIẾT 10 ) TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức - Nhận biết hàng... + 7 62 543 :chữ số thuộc hàng trăm, lớp đơn vị + 53 620 : chữ số thuộc hàng chục nghìn,lớp nghìn - HS chữa vào Bài 3: - GV HS nhận xét chữa - HS viết số vào vở: 300 ; 24 316 ; 24 3 01 180 715 ;
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 2 BUỔI 1,