0

Quản trị sức lao động và tiền lương tại công ty May Hà Nội

63 614 4
  • Quản trị sức lao động và tiền lương tại công ty May Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2012, 14:06

LỜI MỞ ĐẦU.Trong nền sản xuất xã hội của bất kỳ một quốc gia nào, tiền lương luôn luôn là một vấn đề “ thời sự nóng bỏng”. Nó hàm chứa trong đó nhiều mối quan hệ giữa sản xuất và ph Lời mở đầu.Trong nền sản xuất xã hội của bất kỳ một quốc gia nào, tiền lơng luôn luôn là một vấn đề thời sự nóng bỏng. Nó hàm chứa trong đó nhiều mối quan hệ giữa sản xuất phân phối trao đổi, giữa tích luỹ tiêudùng, giữa thu nhập nâng cao mức sống của các thành phần dân c.Khi nền kinh tế nớc ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc, các doanh nghiệp phải tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự hạch toán chi phí mà trong đó chi phí tiền lơng chiếm phần không nhỏ, thì tiền lơng càng trở thành vấn đề quan trọng trong các doanh nghiệp đó.Đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, để tồn tại phát triển thì họ phải tìm mọi cách nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Muốn vậy thì công tác lý lao động tiền lơng phải đợc chú ý đúng mức. Những việc làm khác sẽ không phát huy đợc tác dụng, thậm chí không có hiệu quả nếu công tác này không đợc quan tâm đúng mức không thờng xuyên đợc củng cố.Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, tổ chức quảnlao động tiền lơng là nội dung quan trọng trong công tác quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, nó là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định số lợng, chất lợng sản phẩm hàng hoá. Tổ chức công tác, sử dụng tiền lơng giúp cho việc quảnlao động của doanh nghiệp đi vào nền nếp, thúc đẩy ngời lao động hăng say làm việc, chấp hành tốt kỷ luật lao động nhằm tăng năng suất hiệu quả công việc, đồng thời cũng tạo cơ sở tính lơng đúng với nguyên tắc phân phối theo lao động. Nếu tổ chức tốt công tác lao động - tiền lơng, quản lý tốt qũy lơng đảm bảo trả lơng, trợ cấp, bảo hiểm xã hội theo đúng chế độ chính sách thì sẽ tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành đợc chính xác, đặc biệt đối với doanh nghiệp có quy mô số lợng cán bộ công nhân viên lớn. Công ty Dệt-May Nội là một doanh nghiệp Nhà n-ớc thuộc Bộ Công nghiệp. Hoạt động chính của Công ty là sản xuất những mặt hàng phục vụ cho ngời tiêu dùng trong nớc nớc ngoài. Do đó yêu cầu đặt ra với Công ty là phải có một đội ngũ công nhân viên đông đảo, trình độ chuyên môn cao năng lực làm việc tốt để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ngng trệ nhằm tạo cho Công ty chỗ đứng vững chắc 1trong nền kinh tế thị trờng cạnh tranh nóng bỏng hiện nay. Chính vì lẽ đó mà công tác quảnlao động tiền lơng ở Công ty rất đợc coi trọng. Qua việc nghiên cứu tình hình thực tế tại Công ty Dệt- May Nội, bằng những kiến thức đã đợc trang bị trong quá trình học tập tại trờng cùng sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hớng dẫn các cán bộ công nhân viên phòng Tổ chức, phòng Kế toán của Công ty tôi đã chọn vấn đề: Tổ chức quản lý, sử dụng lao động tiền l ơng trong công ty Dệt- May Nội để làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, bản luận văn đợc kết cấu thành 3 phần:Phần I: Cơ sở lý luận chung về quảnlao động tiền lơng trong doanh nghiệp.Phần II: Tổ chức quản lý, sử dụng lao động tiền lơng trong Công ty Dệt May Nội Phần III: Một số kiến nghị liên quan đến tình hình lao động chế độ tiền lơng hiện nay của Công ty Dệt May Nội Do kiến thức cũng nh kinh nghiệm của một sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế nên khó tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô các bạn sinh viên để bản luận văn này đợc hoàn thiện hơn.2Phần I:Cơ sở lý luận chung về quảnlao độngvà tiền lơng.I. Quảnlao động tiền lơng trong doanh nghiệp.1. Cơ sở lý luận chung về quảnlao động.1.1 Quảnlao động là gì ?Quản lý lao động là hoạt động quảnlao động con ngời trong một tổ chức nhất định trong đó chủ thể quản trị tác động lên khách thể bị quản trị nhằm mục đích tạo ra lợi ích chung của tổ chức. Trong nền kinh tế thị trờng các doanh nghiệp đợc đặt trong sự cạnh tranh quyết liệt. Vì vậy để tồn tại phát triển doanh nghiệp phải thờng xuyên tìm cách nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó các công việc phải quan tâm hàng đầu là quản trị lao động. Những việc làm khác sẽ trở nên vô nghĩa nếu công tác quảnlao động không đợc chú ý đúng mức không đợc thờng xuyên củng cố. Thậm chí không có hiệu quả, không thể thực hiện bất kỳ chiến lợc nào nếu từng hoạt động không đi đôi với việc hoàn thiện cải tiến công tác quảnlao động. Một doanh nghiệp dù có điều kiện thuận lợi trong kinh doanh, có đầy đủ điều kiện vật chất kĩ thuật để kinh doanh có lãi, một đội ngũ công nhân viên đủ mạnh nhng khoa học quản lý không đợc áp dụng một cách có hiệu quả thì doanh nghiệp đó cũng không tồn tại phát triển đợc. Ngợc lại một doanh nghiệp đang có nguy cơ sa sút, yếu kém để khôi phục hoạt động của nó, cán bộ lãnh đạo phải sắp xếp, bố trí lại đội ngũ lao động của doanh nghiệp, sa thải những nhân viên yếu kém, thay đổi chỗ tuyển nhân viên mới nhằm đáp ứng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với khả năng làm việc của từng ngời.Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng đã làm cho các mối quan hệ giữa con ngời càng trở nên phức tạp. Nhiệm vụ của quảnlao động là điều hành chính xác trọn vẹn các mối quan hệ ấy để cho sản xuất đợc tiến hành nhịp nhàng, liên tục đem lại hiệu quả cao. Vì vậy vai trò của quảnlao động đối với doanh nghiệp là rất quan trọng. Bởi lẽ quảnlao 3động là bộ phận không thể thiếu đợc của quản trị sản xuất kinh doanh, nó nhằm củng cố duy trì đầy đủ số lợng chất lợng ngời làm việc cần thiết cho tổ chức để đạt đợc mục tiêu đề ra, tìm kiếm phát triển những hình thức, những phơng pháp tốt nhất để con ngời có thể đóng nhiều sức lực cho các mục tiêu của tổ chức đồng thời cũng tạo cơ hội để phát triển không ngừng chính bản thân con ngời. Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của con ngời là mục tiêu của quảnlao động.1.2 Các quan điểm về quảnlao động trong doanh nghiệp.Nền kinh tế nớc ta đang từng bớc chuyển sang cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghiã với chính sách đổi mới hội nhập với các nớc trong khu vực trên toàn thế giới. Yếu tố con ng-ời, yếu tố trí tuệ đợc đề cao hơn yếu tố vốn kỹ thuật, trở thành nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Do vậy yêu cầu về trình độ năng lực của con ngời, của mỗi doanh nghiệp cũng khác trớc tạo nên sự đòi hỏi về hai phía:Mọi doanh nghiệp ở mức tối thiểu đều yêu cầu đội ngũ công nhân viên của mình hoàn thành nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn định mức đặt ra, chấp hành những chính sách, những quy định của công ty.Tuy nhiên trong thực tế kinh doanh, các doanh nghiệp ngày càng yêu cầu dội ngũ nguồn nhân lực của mình nhiều hơn mức tối thiểu. Doanh nghiệp không chỉ yêu cầu nhân viên hoàn thành công việc mà phải biết sáng tạo, cải tiến tìm ra những giải pháp, phơng pháp mới, không chỉ chấp hành quy chế mà còn phải nhiệt huyết, gắn bó với doanh nghiệp, có trách nhiệm với kết quả chung của doanh nghiệp. Không phải chỉ có những đòi hỏi từ phía doanh nghiệp đối với ngời lao động mà ngợc lại đội ngũ ngời lao động cũng có những đòi hỏi nhất định đối với doanh nghiệp mà họ đang làm việc. ở một mức tối thiểu, công nhân yêu cầu doanh nghiệp phải trả lơng đầy đủ, đúng hạn, hợp lý các điều kiện lao động an toàn. Ngời lao động yêu cầu tham gia vào quá trình xây dựng chiến lợc, chính sách của doanh nghiệp. Ngời lao động muốn phát triển năng lực cá nhân bằng cách nâng cao tiếp thu những kiến thức, những kỹ năng mới. Họ muốn cống hiến, muốn vận động đi lên trong hệ thống các vị trí, chức vụ công tác của doanh nghiệp, đợc chủ động tham gia đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Với 4một nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh tạo nên sự cạnh tranh đầu vào về lao động giữa các doanh nghiệp ngày càng cao. Ngời lao động do đó cần phải trang bị cho mình những kiến thức rèn luyện kỹ năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Ngợc lại doanh nghiệp cần phải có chính sách thích hợp đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của ngời lao động, tạo nên một môi trờng làm việc có hiệu quả để doanh nghiệp đạt đợc mục đích lợi nhuận tối đa.Quản lý lao độngquản lý một nhân tố cơ bản nhất, quyết định nhất của lực lợng sản xuất đó là nhân tố con ngời. Trong cơ chế thị trờng cạnh tranh hiện nay, các cơ sở doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển đợc đều rất cần đợc trang bị máy móc thiết bị hiện đại, có sự nhảy vọt thay đổi về chất. Tuy nhiên nếu thiếu nhân tố con ngời, thiếu một đội ngũ lao động có trình độ, có tổ chức thì cũng không thể phát huy hết đợc tác dụng của các nhân tố kia.Tóm lại, để quảnlao động tốt thì phải giải quyết những mục tiêu sau:Thứ nhất là sử dụng lao động một cách hợp lý có kế hoạch phù hợp với điều kiện tố chức, kỹ thuật, tâm sinh lý ngời lao động nhằm không ngừng tăng năng suất lao động trên cơ sở kết hợp chặt chẽ với các yếu tố khác của quá trình sản xuất nhằm khai thác có hiệu quả nhất mọi nguồn lực của sản xuất kinh doanh.Thứ hai là bồi dỡng sức lao động về trình độ văn hoá, chính trị, t tởng, chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là nâng cao mức sống vật chất, tinh thần nhằm đảm bảo tái sản xuất sức lao động, phát triển toàn diện con ngời.Quản lý lao động nhằm sử dụng bồi dỡng lao động là hai mặt khác nhau nhng nó lại liên quan mật thiết với nhau. Nếu tách rời hoặc đối lập giữa hai công việc này là sai lầm nghiêm trọng, không chỉ nói đến sử dụng lao động mà quên bồi dỡng sức lao động ngợc lại.2. Cơ sở lý luận chung về tiền lơng.Tiền lơng đợc hiểu là số tiền mà ngời lao động nhận đợc từ ngời sử dụng lao động thanh toán lại tơng ứng với số lợng chất lợng lao động mà họ đã tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải vật chất cho xã hội.5Nh vậy tiền lơng đợc biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá sức lao động. ở nớc ta hiện nay có sự phân biệt rõ ràng giữa các yếu tố trong tổng thu nhập từ lao động sản xuất kinh doanh của ngời lao động: tiền lơng (lơng cơ bản) phụ cấp, tiền thởng phúc lợi xã hội. Theo quan điểm của Chính phủ trong chính sách tiền lơng năm 1993, tiền lơng là giá cả sức lao động, đ-ợc hình thành thông qua thoả thuận giữa ngời lao động ngời sử dụng lao động phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trong nền kinh tế thị trờng. Tiền lơng của ngời lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động đợc trả theo năng suất, chất lợng lao động hiệu quả công việc.2.1 Bản chất của tiền lơng.Để tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh cần phải có các yếu tố cơ bản: lao động, t liệu lao động đối tợng lao động. Trong đó lao động là yếu tố chính có tính chất quyết định. Lao động không có giá trị riêng biệt mà lao động là hoạt động tạo ra giá trị. Cái mà ngời ta mua bán không phải là lao động mà là sức lao động. Khi sức lao động trở thành hàng hoá thì giá trị của nó đợc đo bằng lao động kết tinh trong một sản phẩm. Ngời lao động bán sức lao động nhận đợc giá trị của sức lao động dới hình thái tiền lơng. Theo quan điểm tiền lơng là số lợng tièn tệ mà ngời sử dụng lao động trả cho ngời lao động để hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định thì bản chất tiền lơng là giá cả hàng hoá sức lao động đợc hình thành thông qua sự thoả thuận giữa ngời lao động ngời sử dụng lao động đồng thời chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế trong đó có quy luật cung cầu. Tiền lơng ngời lao động nhận đợc phải đảm bảo là nguồn thu nhập, nguồn sống của bản thân ngời lao động gia đình, là điều kiện để ngời lao động hoà nhập với xã hội.Cũng nh các loại giá cả hàng hoá khác trên thị trờng, tiền lơng tiền công của ngời lao động ở khu vực sản xuất kinh doanh do thị trờng quyết định. Nguồn tiền lơng thu nhập của ngời lao động bắt nguồn từ kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự quản lý vĩ mô của Nhà nớcvề lĩnh vực này bắt buộc các doanh nghiệp phải đảm bảo cho ngời lao động có mức thu nhập thấp nhất phải bằng mức lơng tối thiểu do Nhà nớc quy định.6Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, sức lao động là yếu tố mang tính quyết định. Do đó có thể nói tiền lơng là phạm trù của sản xuất, yêu cầu phải tính đúng, tính đủ trớc khi trả hoặc cấp phát cho ngời lao động. Cũng chính vì sức lao động là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất cần phải đợc bù đắp sau khi đã hao phí, nên tiền lơng cũng phải đợc thông qua quá trình phân phối phân phối lại thu nhập quốc dân dựa trên hao phí, hiệu quả lao động. ở đây tiền lơng lại thể hiện là một phạm trù phân phối. Sức lao động là hàng hoá cũng nh các loại hàng hoá khác nên tiền lơng cũng là phạm trù trao đổi. Nó đòi hỏi phải ngang giá với giá cả của các t liệu tiêu dùng, sinh hoạt cần thiết nhằm tái sản xuất sức lao động. sức lao động cần phải đợc tái sản xuất thông qua quỹ tiêu dùng cá nhân do đó tiền lơng lại là phạm trù thuộc lĩnh vực tiêu dùng .Nh vậy tiền lơng là một phạm trù kinh tế gắn liền lao động, tiền tệ nền sản xuất hàng hoá. Tiền lơng là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá sức lao động mà ngời lao động sử dụng để bù đắp hao phí lao động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Mặt khác, về hình thức, trong điều kiện tồn tại của nền sản xuất hàng hoá tiền tệ thì tiền lơng là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm do lao động tạo ra. Tuỳ theo cơ chế quản lý mà tiền lơng có thể đợc xác định là một bộ phận của chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm hay là một bộ phận của thu nhập.2.2 Chức năng của tiền lơng.Tiền lơng là một nhân tố hết sức quan trọng của quá trình quảnnói chung quảnlao động tiền lơng nói riêng. Có thể kể ra một số chức năng cơ bản của tiền lơng nh sau:- Kích thích lao động (tạo động lực): Chức năng này nhằm duy trì năng lực làm việc lâu dài có hiệu quả, dựa trên cơ sở tiền lơng phải đảm bảo bù đắp sức lao động đã hao phí để khuyến khích tăng năng suất. Về mặt nguyên tắc, tiền lơng phải đảm bảo lợi ích kinh tế cho ngời lao động, tạo niềm hứng khởi trong công việc, phát huy tinh thần sáng tạo tự học hỏi để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn để từ đó giúp họ làm việc với hiệu quả cao nhất mức lơng nhận đợc thoả đáng nhất.7- Giám sát lao động: giúp nhà quản trị tiến hành kiểm tra, theo dõi, giám sát ngời lao động làm việc theo kế hoạch của mình nhằm đạt đợc những mục tiêu mong đợi, đảm bảo tiền lơng chi ra phải đạt hiệu quả cao. Hiệu quả của việc chi trả lơng không chỉ tính theo tháng, quý mà còn đợc tính theo từng ngày, từng giờ trong toàn doanh nghiệp hoặc ở các bộ phận khác nhau.- Điều hoà lao động: đảm bảo vai trò điều phối lao động hợp lý, ngời lao động sẽ từ nơitiền lơng thấp đến nơitiền lơng cao hơn. Với mức lơng thoả đáng, họ sẽ hoàn thành tốt các công việc đợc giao.- Tích luỹ: với mức tiền lơng nhận đợc, ngời lao động không những duy trì cuộc sống hàng ngày mà còn để dự phòng cho cuộc sống sau này khi họ đã hết khả năng lao động hoặc gặp rủi ro bất ngờ.2.3 Quỹ tiền lơng, các hình thức trả lơng các loại tiền thởng:2.3.1 Quỹ tiền lơng trong doanh nghiệp.Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp xác định nguồn quỹ lơng tơng ứng để trả cho ngời lao động. Nguồn này bao gồm:- Quỹ tiền lơng theo đơn giá tiền lơng đợc giao - Quỹ tiền lơng bổ xung theo chế độ quy định của Nhà nớc.- Quỹ tiền lơng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác ngoài đơn giá tiền lơng đợc giao.- Quỹ tiền lơng dự phòng từ năm trớc chuyển sang.Nguồn quỹ tiền lơng nêu trên đợc gọi là tổng quỹ tiền lơng.Nh vậy cán bộ công nhân viên sẽ đợc nhận tiền lơng phụ cấp từ quỹ tiền lơng của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp việc quản lý quỹ lơng đòi hỏi phải hết sức chặt chẽ, hợp lý, hiệu quả việc cấp phát lơng phải đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động . nhằm tăng năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm. Quản kiểm tra việc thực hiện quỹ lơng ở các doanh nghiệp phải do cơ quan chủ quản của doanh nghiệp tiến hành trên cơ sở đối chiếu, so sánh thờng xuyên quỹ lơng thực hiện với quỹ lơng kế hoạch 8của doanh nghiệp trong mối quan hệ với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác thực hiện việc quảntiền lơng là xác định mối quan hệ giữa ngời sử dụng lao động ngời lao động với Nhà nớc về phân chia lợi ích sau một thời kỳ, hay khoảng thời gian sản xuất kinh doanh nhất định cùng với một số chỉ tiêu tài chính khác. Việc xác định giá trị hao phí sức lao động cho một đơn vị sản phẩm, cho 1000 đ doanh thu hay lợi nhuận là hết sức quan trọng cần thiết. Đó là chi phí hợp lệ trong giá thành, là căn cứ để xác định lợi tức chịu thuế , là công cụ để Nhà nớc quảntiền l-ơng thu nhập trong các doanh nghiệp. Cụ thể, Nhà nớc quyết định đơn giá tiền lơng của các sản phẩm trọng yếu, đặc thù, các sản phẩm còn lại thì doanh nghiệp tự tính giá tiền lơng theo hớng dẫn chung (Thông t số 13/LĐTBXH-TT ban hành ngày 10/4/1997). Doanh nghiệp sẽ tự quyết định đơn giá tiền lơng nhng phải đăng ký với cơ quan chủ quản. Việc xác định đơn giá tiền lơng có thể dựa trên các chỉ tiêu sau:- Tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) bằng hiện vật.- Tổng doanh thu.- Tổng thu trừ tổng chi.- Lợi nhuận. Doanh nghiệp sẽ xác định đơn giá tiền lơng tuỳ theo tính chất, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức chỉ tiêu kinh tế gắn với việc trả lơng có hiệu quả của doanh nghiệp. Sử dụng tổng quỹ tiền lơng: Để đảm bảo quỹ tiền lơng không vợt chi so với quỹ tiền lơng đợc hởng, dồn chi quỹ tiền lơng vào các tháng cuối năm hoặc để dự phòng quỹ tiền lơng quá lớn cho năm sau, có thể quy định phân chia tổng quỹ tiền lơng theo các quỹ sau:- Quỹ tiền lơng trả trực tiếp cho ngời lao động theo lơng khoán, lơng sản phẩm, lơng thời gian: ít nhất bằng 76% tổng quỹ lơng.- Quỹ khen thởng từ quỹ lơng đối với ngời lao động có năng suất chất lợng cao, có thành tích tốt trong công tác tối đa không quá 10% tổng quỹ tiền lơng.- Quỹ khuyến khích ngời lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi: tối đa không quá 2% tổng quỹ tiền lơng.9- Quỹ dự phòng cho các năm sau: tối đa không quá 12% tổng quỹ l-ơng.2.3.2 Các hình thức trả lơng.Hiện nay tại các doanh nghiệp ngời ta thờng áp dụng hai hình thức trả lơng chủ yếu sau: Trả lơng theo thời gian.Hình thức tiền lơng theo thời gian là hình thức tiền lơng mà số tiền trả cho ngời lao động căn cứ vào thời gian làm việc tiền lơng của một đơn vị thời gian ( giờ hoặc ngày). Nh vậy tiền lơng theo thời gian phụ thuộc vào 2 yếu tố: - Mức tiền lơng trong một đợn vị sản phẩm.- Thời gian đã làm việc.Tiền lơng trả theo thời gian chủ yếu áp dụng đối với những ngời làm công tác quản lý, còn đối với công nhân sản xuất chỉ nên áp dụng ở những bộ phận không thể tiến hành định mức một cách chặt chẽ chính xác hoặc vì tính chất hạn chế do việc trả công theo sản phẩm sẽ không đảm bảo đợc chất lợng sản phẩm, không đem lại hiệu quả thiết thực. Tuỳ theo yêu cầu trình độ quản lý việc tính trả lơng theo thời gian có thể thực hiện theo hai cách: a. Trả lơng theo thời gian giản đơn: ( giờ, ngày, tháng .)Chế độ trả lơng theo thời gian giản đơn là chế độ trả lơng mà tiền lơng nhận đợc của mỗi ngời công nhân do mức lơng cấp bậc cao hay thấp thời gian làm việc thực tế ít hay nhiều quyết định.Tiền lơng trả cho ngời lao động đợc tính theo công thức:L = LCB x THTrong đó: L: Lơng nhận đợc.LCB: Lơng cấp bậc.TH: Thời gian làm việc thực tế.10[...]... quát về Công ty I Quá trình hình thành phát triển của Công ty Công ty Dệt May Nội ( tiền thân là Nhà máy Sợi Nội Xí nghiệp liên hợp Sợi Dệt kim Nội - Công ty Dệt kim Nội ) có trụ sở đặt tại số 1 Mai Động quận Hai Bà Trng Nội, có tổng diện tích 24 ha, là một doanh nghiệp lớn thuộc Bộ Công nghiệp Trang thiết bị của Công ty đều là từ Italia, Cộng hoà Liên bang Đức, Bỉ, Hàn Quốc,... 6/1995, Nhà máy đợc đổi tên thành Công ty dệt Nội đến tháng 3/2000, Công ty đổi tên thành Công ty Dệt May Nội Trải qua hơn 20 năm xây dựng trởng thành, Công ty đã khẳng định đợc vị trí của mình trong ngành sản xuất dệt sợi trong ngoài nớc Sản phẩm của Công ty đã có mặt trên thị trờng nhiều nớc nh: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, úc,Thái Lan Hiện nay, Công ty Dệt May Nội có 9 đơn vị thành... nhập của ngời lao động cũng ngày đợc cải thiện đa dạng là yếu tố quan trọng giúp cho Công ty phát triển hơn B Tổ chức quản lý, sử dụng lao động tiền lơng trong Công ty I Công tác tổ chức quản lý, sử dụng lao động 1.Đặc điểm về lao động Công ty Dệt - May Nội mới đợc xây dựng trong điều kiện kinh tế chuyển sang cơ chế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa Vì vậy công nhân vào Công ty đợc tuyển... - Tại quận Hai Bà Trng Nội gồm: 23 Nhà máy sợi; Nhà máy May 1, 2; Nhà máy dệt nhuộm; Nhà máy cơ điện; Nhà máy dệt vải DeNim Tháng 7 năm 2001 có thêm nhà máy may 3 Ngoài ra còn có một số xí nghiệp sản xuất ống giấy, bao bì, nhựa đóng gói tự hạch toán kinh doanh - Tại huyện Thanh Trì, Nội có Nhà máy may Đông Mỹ - Tại thị xã Đông Tây có Nhà máy dệt Đông - Tại thành phố Vinh Nghệ An: Nhà... kỹ càng Lao động nữ chiếm 70% tổng số, số lao động trực tiếp tham gia vào sản xuất 92% lao động gián tiếp 8%, bao gồm: - Quản lý kinh tế - Quản lý kỹ thuật - Nhân viên hành chính - Nhân viên khác phục vụ cho sản xuất Với chủ trơng nâng cao chất lợng lao động, Công ty đã thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy sản xuất, giảm lao động nên đến năm 2000, Công ty chỉ còn 5008 lao động với trình độ tay nghề... chức quảnsử dụng lao động trong Công ty 2.1 Tuyển chọn lao động Trong cơ chế mới này, Công ty đã xác định: Để tồn tại phát triển không những phải có chiến lợc sản xuất kinh doanh mà cần phải có chiến lợc về lao động. (Tức là phải xây dựng phát triển một đội ngũ lao động phù hợp với các yêu cầu của sản xuất kinh doanh cả về số lợng chất lợng, một đội ngũ lao động có đủ phẩm chất kỹ... suất lao động sẽ đạt đợc tơng đối cao nếu quảnlao động tốt thì năng suất sẽ cao hơn nhiều Ngợc lại nếu tiền lơng chỉ đảm bảo đợc 70% nhu cầu tái sản xuất sức lao động thì năng suất lao động sẽ giảm đi 50% Nh vậy để khuyến khích ngời lao động làm việc thì doanh nghiệp cần phải có chính sách, chế độ tiền lơng xứng đáng, phù hợp Đó cũng là nghệ thuật quản lý của các nhà quản trị 2 Các nguyên tắc quản. .. hiệu quả công tác, giá trị cống hiến của từng bộ phận cá nhân ngời lao động, không phân phối bình quân.Đối với ngời lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, giỏi, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị thì mức tiền lơng thu nhập phải đợc trả thoả đáng 22 Phần 2 Tổ chức quản lý, sử dụng lao động tiền lơng trong Công ty Dệt May Nội a Vài nét... ) Chính vì vậy mà Công ty rất coi trọng chính sách tuyển chọn lao động - Trớc khi tuyển chọn lao động, Công ty tiến hành thu hút tìm kiếm (tuyển mộ) các ứng cử viên cho Công ty thông qua quảng cáo qua các tổ chức giáo dục - Thông qua quảng cáo là biện pháp đơn giản nhất, Công ty thông báo trên các tờ báo Lao động, báo Nhân dân hay trên các dịch vụ truyền tin Trong thông báo Công ty thờng xuyên nêu... Công ty phải có chính sách, chiến lợc đúng đắn, phù hợp với từng loại sản phẩm trong từng giai đoạn phát triển III Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy của Công ty 1 Đặc điểm về bộ máy quảnCông ty thực hiện chế độ quản lý một thủ trởng trên cơ sở quyền làm chủ của tập thể lao động Tổng Giám đốc công ty do Chính phủ bổ nhiệm, là ngời đại diện pháp nhân cho Công ty, điều hành mọi hoạt động của Công ty . lơng trong Công ty Dệt May Hà Nội Phần III: Một số kiến nghị liên quan đến tình hình lao động và chế độ tiền lơng hiện nay của Công ty Dệt May Hà Nội Do kiến. về quản lý lao động. 1.1 Quản lý lao động là gì ?Quản lý lao động là hoạt động quản lý lao động con ngời trong một tổ chức nhất định trong đó chủ thể quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị sức lao động và tiền lương tại công ty May Hà Nội, Quản trị sức lao động và tiền lương tại công ty May Hà Nội, Quản trị sức lao động và tiền lương tại công ty May Hà Nội, Các quan điểm về quản lý lao động trong doanh nghiệp., Bản chất của tiền lơng., Chức năng của tiền lơng. Quỹ tiền lơng, các hình thức trả lơng và các loại tiền thởng:, Các nguyên tắc của việc quản lý, sử dụng tiền lơng. Vài nét khái quát về Công ty. I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty., Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. Về kỹ thuật và chất lợng sản phẩm., Đặc điểm về bộ máy quản lý. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh., Thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi., Phơng pháp trả lơng, Quỹ bảo hiểm xã hội. Quỹ bảo hiểm y tế . Quỹ kinh phí công đoàn., Tăng cờng công tác tạo động lực trong lao động.