0

Thuyet minh PK 2B

45 5 0
  • Thuyet minh PK 2B

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:22

TÊN ĐỒ ÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC THUYẾT MINH QUY HOẠCH Tên Đồ Án ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU SỐ 2B, PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG, TỶ LỆ 1/2000 CH[.] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP -TỰ DO -HẠNH PHÚC THUYẾT MINH QUY HOẠCH Tên Đồ Án: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU SỐ 2B, PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG, TỶ LỆ 1/2000 CHỦ ĐẦU TƯ: PHỊNG QUẢN LÝ ĐƠ THỊ THÀNH PHỐ SĨC TRĂNG ĐƠN VỊ LẬP: CƠNG TY CP TV - XÂY DỰNG Á ĐƠNG Sóc Trăng - Năm 2018 THUYẾT MINH QUY HOẠCH Tên Đồ Án: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU SỐ 2B, PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG, TỶ LỆ 1/2000 Cơ quan Chủ đầu tư: PHỊNG QUẢN LÝ ĐƠ THỊ THÀNH PHỐ SĨC TRĂNG Cơ quan thẩm định: HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG Cơ quan Phê duyệt: ỦY BAN NHÂN DÂN THANH PHỐ SÓC TRĂNG Cơ quan lập quy hoạch: C.TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - XÂY DỰNG Á ĐÔNG Địa chỉ: 260, đường số 9B, KDC 5A, pường 4, Sóc Trăng, TST ĐT & Fax: 02993.626 088; 02993.626 088 email: congtycophantuvanxaydungadong3@gmail.com GIÁM ĐỐC ThS Kts TRẦN KIM GIANG MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tên đồ án Các pháp lý 1 Lý cần thiết lập quy hoạch Căn pháp lý: Tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch: Giới hạn, phạm vi nghiên cứu: Vị trí ranh giới: Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch: CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP Đặc điểm điều kiện tự nhiên 1 Khí hậu Thủy văn: Địa chất, địa chất thủy văn: Đặc điểm trạng hạ tầng xã hội Hiện trạng dân số 2 Hiện trạng xây dựng sử dụng đất Hiện trạng giao thông: 11 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 11 Đánh giá tổng hợp điều kiện trạng 12 Thuận lợi 12 Khó khăn 12 CHƯƠNG CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 13 Quy mô đất đai, dân số, xây dựng đô thị 13 Các tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội hạ tầng kỹ thuật 13 CHƯƠNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN 15 Các nguyên tắt, quan điểm lập quy hoạch 15 Các phương án cấu quy hoạch 15 Các khu chức 15 Quy hoạch sử dụng đất: 15 Đất cơng trình trạng 15 Đất cơng trình quy hoạch mới: 16 3 Quy hoạch đất giao thông 17 Đất dân dụng 17 Tổ chức không gian quy hoạch 18 Bố cục toàn khu 18 Các khu đất 18 Cơng trình giáo dục 19 4 Công trình thương mại, Dịch vụ hỗn hợp 19 Công viên, xanh 19 CHƯƠNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 20 Giao thông 20 1 Cơ sở thiêt kế: 20 Các tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng: 20 Quy hoạch mạng lưới, mặt cắt lộ giới tuyến đường 20 Khái tốn kinh phí 22 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: 22 Cơ sở thiết kế: 22 2 Quy hoạch san 22 Thoát nước mưa 23 Khái tốn kinh phí 24 Quy hoạch cấp nước 24 Cơ sở quy hoạch: 24 Phương án quy hoạch cấp nước: 24 Quy hoạch thoát nước bẩn 25 Cơ sở qui hoạch : 25 Giải pháp qui hoạch hệ thống thoát nước bẩn : 26 Giải pháp vệ sinh môi trường 26 Quy hoạch cấp điện 27 Cơ sở thiết kế 27 Phụ tải điện 27 Mạng lưới điện 27 Khái tốn kinh phí 28 CHƯƠNG CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐÀU TƯ 29 Các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 29 Các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn sau 29 Các dự án nhà 29 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 30 CHƯƠNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ QUY HOẠCH PHÂN KHU 40 Xác định tiêu khống chế khoảng lùi 40 Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, trục đường chính, khu vực khơng gian mở, cơng trình điểm nhấn 41 Các ô phố, nhóm nhà 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 PHẦN MỞ ĐẦU Tên đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu số 2B, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2000 Các pháp lý 1 Lý cần thiết lập quy hoạch Tỉnh Sóc Trăng thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long; hệ thống tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 60, Quốc lộ Nam Sông Hậu thuận lợi, liên hệ với trung tâm kinh tế - đô thị lớn Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh mối liên hệ phát triển vùng Thành phố Sóc Trăng thủ phủ tỉnh Sóc Trăng, đầu tàu kinh tế tỉnh, Chính phủ cơng nhận Thành phố thị loại III năm 2005, đinh hướng phát triển lên thị loại II Cho nên hình thành khu dân cư, khu dịch vụ, thương mại, cộng cộng sở hạ tầng có vai trị quan trọng Việc lập quy hoạch phân khu số 2B, phường nhằm thực bước quy hoạch, cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sóc Trăng theo luật định; thực theo đạo UBND tỉnh Văn số 831/UBND-TH ngày 12/5/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng việc lập, quản lý quy hoạch thị địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Khu vực lập quy hoạch nằm địa bàn phường 2, thuộc khu vực trung tâm đô thị Là khu dân cư trạng phát triển với khu dân cư quy mơ trung bình nhà diện trạng Khu vực có cơng trình cơng cộng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng thành phố khu vực Việc lập quy hoạch phân khu số 2B, phường cần thiết nhằm phục vụ công tác quản lý đầu tư sở hạ tầng, quy hoạch đất đai phát triển khu dân cư, cơng trình công cộng, dịch vụ đô thị,… đáp ứng nhu cầu phát triển khu vực định hướng phát triển thị dài hạn thành phố Sóc Trăng; Căn pháp lý: a) Cơ sở pháp lý: - Căn Luật tổ chức quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015; - Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; - Căn Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009; - Căn Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 04 năm 2008 Bộ Xây dựng việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng”; - Căn Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 Chính phủ lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị; - Căn Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Chính phủ quản lý khơng gian kiến trúc cảnh quan đô thị; - Căn Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 Chính phủ quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; - Căn Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09 tháng 06 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định việc kiểm tra, thẩm định nghiệm thu công tác khảo sát lập đồ địa hình phục vụ quy hoạch thiết kế xây dựng; - Căn Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/1/2011 Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị ; - Căn Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng quy hoạch thị; - Căn Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 05 năm 2013 Bộ Xây dựng Hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị; - Căn Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù; - Căn Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 UBND tỉnh Sóc Trăng việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; - Căn Kế hoạch liên tịch số 243/KHLT-SXD-UBNDTPST việc triển khai công việc cần thực sau Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng phê duyệt; - Căn Cơng văn số 422/CTUBND-HC ngày 30 tháng 03 năm 2012 Chủ tịch UBND Thành phố Sóc Trăng việc triển khai lập quy hoạch phân khu địa bàn thành phố Sóc Trăng; - Căn định số QĐ-UBND ngày tháng năm 2017 UBND thành phố Sóc Trăng việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu sơ 2B, phường 2, thành phố Sóc Trăng b) Tài liệu, số liệu: - Niên giám thống kê, tài liệu số liệu điều tra kinh tế xã hội, tài liệu số liệu địa chất thuỷ văn, địa chất cơng trình, chế độ thủy văn, tài liệu số liệu liên quan khác; - Quy hoạch chung thành phố Sóc Trăng - Các tài liệu, số liệu liên quan chủ đầu tư cung cấp Tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch: a) Tính chất: - Là khu vực thuộc phường 2, thành phố Sóc Trăng tập trung số cơng trình hành cấp tỉnh, thành phố hệ thống cơng trình cơng cộng cấp phường, với tính chất chuyên nghành: thương mại, dịch vụ kết hợp với phát triển khu dân cư đô thị - Là khu dân cư trạng, cải tạo mở rộng với mật độ xây dựng tương đối cao - Là khu đại theo tiêu chuẩn đô thị loại II b) Mục tiêu: - Quy hoạch phân khu thuộc nội thị thành phố Sóc Trăng, bố trí khu chức phù hợp với tình hình phát triển khu vực; đáp ứng nhu cầu ở, sản xuất, kinh doanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, theo chuẩn tiêu chí thị loại II; - Làm sở cho việc quản lý quy hoạch, xây dựng phù hợp với tình hình phát triển thị, phát triển khu dân cư, cơng trình cơng cộng, dịch vụ, thương mại,… thành phố Sóc Trăng khu vực đô thị - Tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, nhằm đảm bảo đẩy mạnh phát triển đô thị theo hướng đầu tư xây dựng mới, đại, đồng bộ, phục vụ cho công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch trước mắt lâu dài c) Nhiệm vụ: - Đánh giá đầy đủ điều kiện tự nhiên, đất đai, trạng hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu quy hoạch - Rà soát quy hoạch, dự án thực khu vực để nghiên cứu khớp nối, điều chỉnh cho phù hợp - Cụ thể hóa quy hoạch chung phê duyệt - Xác định lại tính chất, quy mơ dân số, quy mô sử dụng đất (cơ dựa quy hoạch cũ) - Định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất đai, hệ thống giao thông hạ tầng kỹ thuật - Lập điều lệ quản lý xây dựng làm sở pháp lý cho việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư quản lý xây dựng quy hoạch Tạo điều kiện hấp dẫn đầu tư nước việc phát triển đô thị Giới hạn, phạm vi nghiên cứu: Vị trí ranh giới: Khu vực nghiên cứu nằm địa phường 2, thành phố Sóc Trăng, giáp phường 10 phường 3, diện tích 165,31 Giới hạn : + Phía Đơng giáp: đường Trần Hưng Đạo + Phía Nam giáp: đường Vành Đai II + Phía Tây giáp: quốc lộ 1A + Phía Bắc giáp: đường Dương Kỳ Hiệp Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch: - Quy mơ diện tích: 165,31 - Quy mô dân số khu đất quy hoạch dự kiến khoảng là: 7.500 người - Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2.000 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP Đặc điểm điều kiện tự nhiên 1 Khí hậu - Thành phố Sóc Trăng có khí hậu nhiệt đới gió mùa đới biển, xạ cao, nhiều nắng, gió với mùa rõ rệt: mùa mưa tháng đến cuối tháng 10, mùa khô tháng 11 đến cuối tháng năm sau - Nhiệt độ khơng khí trung bình phụ thuộc vào mùa, vào tháng mùa khơ, trung bình từ 27 - 28oC, cao 28,5oC vào tháng 4, Nhiệt độ cao tuyệt đối 37,8oC nhiệt độ thấp tuyệt đối 16,2oC Biên độ nhiệt độ dao động tháng khoảng - 3oC Độ ẩm thay đổi phụ thuộc theo mùa, trung bình năm khoảng 84 - 85% Tổng số nắng năm 2400 - 2500 giờ, tổng lượng xạ trung bình đạt 140 150 Kcal/năm - Lượng mưa trung bình hàng năm đạt 2100 - 2200mm - Thành phố nằm gần biển Đông nên chịu chi phối gió mùa, hướng gió thịnh hành theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, tốc độ gió trung bình khoảng - 6m/s, nhiều gió mạnh mưa đạt 25 - 35m/s, nhìn chung Thành phố chịu ảnh hưởng gió bão Thủy văn: - Do nằm cuối hạ lưu sông Hậu gần biển, khu vực thành phố Sóc Trăng bị chi phối thuỷ triều biển Đơng, dạng bán nhật triều khơng đều, với đặc điểm chính: đỉnh triều cao, chân triều thấp, mực nước bình quân thiên chân triều - Biên độ chân triều Đại Ngãi sau: Tháng 10 +1,89m; Tháng 11 +1,84m; Tháng tăng dần lên +1,98m; Tháng +2,07m; Tháng +2,18m Chân triều thấp vào tháng -1,03m - Trong khu vực quy hoạch có hệ thống kênh rạch dày đặc với mật độ dịng chảy 1,1km/km2 Trong kênh gồm: kênh Maspero độ rộng 40 - 60m dài km; kênh Santard (sông Đinh) độ rộng 60 - 80m dài 17km; kênh nhánh gồm tuyến có độ rộng từ - 20m; lại hệ thống kênh rạch nhỏ rộng từ - 10m Toàn hệ thống kênh bị ảnh hưởng thuỷ triều lên xuống lần ngày hầu hết có dịng chảy chiều năm Mực nước thuỷ triều Thành phố dao động trung bình từ +0,4 đến 1,4m Thành phố khơng bị ngập lũ CHƯƠNG CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐÀU TƯ Các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn - Dự án nâng cấp, cải tạo mở rộng Quốc lộ 1; - Dự án nâng cấp mở rộng hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường Dương Kỳ Hiệp ; - Xây dựng tuyến đường N3– vốn ngân sách ; - Xây dựng trường Mẫu Giáo – vốn ngân sách ; - Xây dựng trường Tiểu học – vốn ngân sách ; - Các cơng trình thương mại, dịch vụ, hỗn hợp,… (vốn ngân sách kêu gọi đầu tư) Các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn sau - Dự án nâng cấp mở rộng, xây dựng hạ tầng tuyến đường D4 - Xây dựng trục gồm: đường D1, D2, D3, D4.1 - Xây dựng tuyến đường nội bộ: N4, N5, N7, N8, N9, đường hẽm 901; Các dự án nhà - Ưu tiên mở rộng, phát triển khu nhà có (như khu dân cư Hạnh Phúc, Khu dân cư 586,…) - Phát triển dự án khu nhà ở, chỉnh trang đô thị với quy mô từ 02-05 ha, xây dựng 01 số khu nhà xã hội để phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị 29 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC I MỞ ĐẦU Phạm vi - Khu vực nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường chiến lược đồ án quy hoạch phân khu 2B, phường 2, thành phố Sóc Trăng, diện tích 165,31ha - Ranh giới, giới hạn: + Phía Đơng giáp: đường Trần Hưng Đạo + Phía Nam giáp: đường Vành Đai + Phía Tây giáp: quốc lộ 1A + Phía Bắc giáp: đường Dương Kỳ Hiệp Nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá mơi trường chiến lược Ở bước lập quy hoạch phân khu, tác động môi trường cần phải đánh giá nhằm nhận định dự báo tác động có lợi, tác động bất lợi đến môi trường kinh tế xã hội, môi trường sinh thái tự nhiên khu vực nghiên cứu quy hoạch Từ định hướng cho giải pháp xử lý hợp lý để thực mục đích xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp Các sở khoa học phương pháp a) Các pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Chính phủ ngày 23/6/2014 - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Chính phủ, ngày 14/2/2015 “Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường” - Thông tư số 01/2011/TT-BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đồ án quy hoạch xây dựng - Tài liệu kỹ thuật sở lập báo cáo: Sử dụng từ kết điều tra khảo sát trạng nghiên cứu mơn Kinh tế, Kiến Trúc, cơng trình kỹ thuật hạ tầng đô thị thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết b) Các phương pháp đánh giá - Phương pháp thống kê: Phương pháp nhằm thu nhập xử lý số liệu về: khí tượng, thủy văn kinh tế xã hội khu vự lập dự án tỉnh Sóc Trăng - Phương pháp lấy mẫu ngồi trường phân tích phịng thí nghiệm: nhằm xác định thơng số trạng chất lượng mơi trường: khơng khí, nước, đất, tiếng ồn,… khu vực lập dự án - Phương pháp so sánh: dùng để đánh giá mức độ tác động môi trường sở so sánh với tiêu chí chuẩn mơi trường tương ứng 30 - Phương pháp phân tích tổng hợp xây dựng báo cáo: Sử dụng phương pháp sở chuyên gia lĩnh vực môi trường thực nhiệm vụ đánh giá tổng hợp tác động dự án từ hoạt động phát triển dự án tạo tác động môi trường thành phần môi trường sức khỏe người - Đề xuất lựa chọn: biện pháp kỹ thuật công nghệ, biện pháp tổ chức thực hiện,… đề xuất lựa chọn sở có tính khả thi II Các vấn đề mục tiêu mơi trường liên quan đến quy hoạch xây dựng - Phân khu 2B phường có vị trí trung tâm thành phố Sóc Trăng, có vai trị quan trọng việc thúc đẩy thành phố Sóc Trăng phát triển văn hố, kinh tế, thương mại - Đánh giá tác động môi trường đồ án nhằm phân tích thành phần chất lượng môi trường khu vực triển khai thực vùng liên quan trình xây dựng III Phân tích, đánh giá trạng diễn biến môi trường không thực quy hoạch Ô nhiễm môi trường đất: - Căn vào trạng khu vực thực dự án, khu vực có hoạt động kinh doanh, đất thị, đất nông nghiệp Qua việc khảo sát thực tế trạng mơi trường khơng khí khu vực dự án chưa có dấu hiệu nhiễm - Mơi trường đất khu vực quy hoạch sạch, hầu hết tiêu lý hoá, sinh học đất nằm ngưỡng cho phép Tuy nhiên phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật hoạt động kinh tế - xã hội theo quy hoạch đồ án làm thay đổi cấu sử dụng đất có ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc chất lượng đất - Trong nước thải có tác nhân gây nhiễm như: chất hữu (axit, este, phenol, dầu mỡ, chất hoạt tính bề mặt), chất độc (xianua, asen, thủy ngân, muối đồng), chất gây mùi, chất cặn, chất rắn, … nên khả gây ô nhiễm cao Nếu nước thải, chất thải ngấm vào đất làm thối hóa, nhiễm đất Ơ nhiễm mơi trường nước: - Khu vực dự án với diện tích đất đô thị chiếm phần nhỏ, phần lớn đất nông nghiệp, hệ thống thu gom nước thải có vài khu vực nhỏ, phần lớn rác thải sinh hoạt thu gom xử lý tập trung bãi rác thành phố Sóc Trăng Qua khảo sát thực tế mơi trường nước khu vực chưa có dấu hiệu nhiễm Chất thải rắn: - Khối lượng chất thải rắn khu vực không đáng kể Ơ nhiễm mơi trường khơng khí 31 - Nguồn gây nhiễm mơi trường khơng khí hoạt động sở kinh doanh chất thải sinh hoạt vài hộ dân khu vực Hệ sinh thái: - Địa điểm khu vực dự án với diện tích phần lớn đất nông nghiệp, hệ sinh thái động vật khu vực dự án khơng có đặc biệt - Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án tình trạng tốt Đặc biệt mơi trường khơng khí, mơi trường nước mơi trường tiếng ồn VI Phân tích, dự báo tác động diễn biến môi trường thực quy hoạch xây dựng Nguồn gây nhiễm mơi trường khơng khí: - Ảnh hưởng dự án đến mơi trường khơng khí chủ yếu giai đoạn giải phóng mặt bằng, thi cơng - Hoạt động thiết bị thi công gây tiếng ồn, độ rung, bụi khí thải Khí thải phương tiện vận tải có chứa bụi (kích thước hạt nhỏ 10µm), SO2, NOx, CO, tổng hydrocacbon (THC) chì (Pb) có khả gây nhiễm mơi trường khơng khí Các chất nhiễm có độc tính cao so với bụi từ mặt đất, tác động chúng đến môi trường phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa hình, khí tượng mật độ phương tiện khu vực - Bụi sinh từ trình đào, vận chuyển bùn đất thi công xây dựng tuyến cống Lượng bụi sinh lớn, cộng với nồng độ bụi thứ cấp sinh từ hoạt động phương tiện giao thông - Hoạt động thi công gây ách tắc giao thông khơng bố trí thời gian cơng việc cách phù hợp Hiện tượng ách tắc giao thông làm phát sinh vào mơi trường khơng khí lượng đáng kể chất ô nhiễm như: SO2, NOx, CO, - Trong q trình vận chuyển đất cát cịn thừa sau đào, lắp đặt tuyến cống, lượng bụi sinh gây nhiễm tuyến đường vận chuyển rơi vãi, gió thổi, Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước: - Nước thải chất thải cơng nhân q trình thi cơng, nhằm phục vụ cho dự án, lượng lớn công nhân tập trung lại khu vực dự án làm cho nguồn nước gây ô nhiễm cục Tuy nhiên nguồn gây ô nhiễm không đáng kể, thời gian không kéo dài ta tiến hành xây dựng cơng trình vệ sinh cho cơng nhân sử dụng - Dầu mỡ thải từ thiết bị thi cơng, việc bảo trì, vệ sinh thiết bị q trình thi cơng thải lượng dầu mỡ vào mơi trường nước Sự rị rỉ, rơi vãi dầu nhớt từ phương tiện thi công vào nguồn nước dẫn đến số tác động ô nhiễm nguồn nước màng dầu sản phẩm phân giải chúng - Một phần sản phẩm dầu lắng xuống phân hủy đáy khiến nguồn nước bị ô nhiễm sản phẩm phân giải khơng hịa tan Cặn dầu tích lũy đáy hồ nguồn ô 32 nhiễm cố định, gây độc hại cho hệ sinh vật đáy - Khi nguồn nước bị ô nhiễm dầu, sản phẩm dầu phân giải gây chết loài sinh vật phiêu sinh, sinh vật đáy có khả phân hủy chất hữu nước, từ làm giảm khả tự làm nguồn nước - Sự nhiễm dầu cịn làm giảm lượng ơxy hịa tan nước nhu cầu sử dụng ôxy để phân hủy sản phẩm dầu Ngoài váng dầu xuất bề mặt nguồn nước gây cản trở cho việc làm thoáng, khuếch tán ôxy từ không khí vào nguồn nước Khi lượng ơxy hịa tan nước giảm, gây ảnh hưởng đến lồi thủy sinh, đồng thời khơng cung cấp đủ lượng ôxy cần thiết để phân hủy hợp chất hữu khác - Do đó, trình hoạt động thi cơng dự án cần có biện pháp thích hợp nhằm ngăn chặn giảm thiểu rơi vãi dầu nhớt vào nguồn nước - Q trình thi cơng lắp đặt tuyến cống cấp nước nhiều gây cản trở đến thoát nước khu vực Dự án Tuy nhiên ảnh hưởng không kéo dài không đáng kể q trình thi cơng đảm bảo u cầu tiến độ yêu cầu kỹ thuật Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn: - Tiếng ồn chủ yếu phát sinh thiết bị thi công từ hoạt động giải phóng mặt lượng xe tải vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi cơng góp phần gia tăng tiếng ồn khu vực dự án Nguồn gây ô nhiễm môi trường đất: - Môi trường đất bị nhiễm nhiều loại chất thải sinh từ hoạt động dự án, ảnh hưởng chủ yếu chất thải rắn, chất thải rắn sinh từ nguồn sau: + Lượng đất cát sinh từ trình đào tuyến cống Lượng đất trình vận chuyển đến nơi cần san lấp bãi đổ rơi vãi dọc đường gây nhiễm + Lượng chất thải rắn công nhân công trình xây dựng, bao gồm chất thải rắn sinh hoạt chất thải rắn từ hoạt động xây dựng (sắt vụn, bao bì xi măng, đất cát thừa, ) lượng nhỏ cần phải xử lý - Ô nhiễm chất thải rắn: - Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn giai đoạn xây dựng bao gồm xà bần, bao bì, loại cây, - Theo ước tính, cán công nhân viên làm việc khu vực dự án thải từ 0,30,5kg rác thải sinh hoạt ngày Chất thải sinh hoạt nhìn chung loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân hủy (trừ bao bì, ny lon) - Mặc dù khối lượng rác thải rắn sinh hoạt khơng nhiều khơng có biện pháp thu gom tập trung hợp lý khả tích tụ thời gian xây dựng ngày nhiều gây tác động đến chất lượng khơng khí phân hủy chất thải hữu tác 33 động đến nguồn nước mặt tăng độ đục nguồn nước - Lượng rác thải phế phẩm xây dựng sinh tương đối lớn, nhiên thu gom tái sử dụng vào mục đích khác Đánh giá tác động dự án đến sức khoẻ cộng đồng: 6.1 Tác động bụi đến sống người: Bụi phát sinh giai đoạn chủ yếu việc đào xúc đất đá, vận chuyển nguyên vật liệu, thi công, lắp đặt hệ thống cống… hầu hết loại bụi có kích thước lớn nên khơng phát tán xa Vì vậy, chúng gây nhiễm cục khu vực thi công khu vực cuối hướng gió ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công công trường Do vậy, hoạt động san đào đắp có tác động nhẹ đến khu vực dân cư lân cận, dân cư mắc bệnh đường hô hấp viêm mũi, viêm phổi, ho, Tuy nhiên, tác động mang tính cục xảy thời gian ngắn nên chấm dứt dự án hoàn thành 6.2 Tác động tiếng ồn đến sống người: Trong trình san đào đắp hạng mục dự án sử dụng nhiều phương tiện thi công phương tiện máy móc tham gia thi công phát sinh tiếng ồn với mức áp âm lớn (70-96dBA) tiếng ồn liên tục diễn biến suốt trình xây dựng Với mức áp âm lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ công nhân thi công công trường, ảnh hưởng đến hiệu thi cơng Ngồi ra, khu vực thi công không gần khu dân cư nên tiếng ồn không gây ảnh hưởng cho phận dân cư sống xung quanh khu vực 6.3 Tác động hệ thống nước đến mơi trường: - Khi hệ thống nước xây dựng hồn chỉnh, chất lượng mơi trường biến đổi theo chiều hướng tích cực - Tình trạng ngập úng cải thiện cách đáng kể (vào mùa mưa) - Chất lượng nước ngầm mạch nơng khu vực khơng cịn bị ảnh hưởng nước thải chảy tràn mặt đất - Tuy nhiên, hệ thống cống thoát đưa vào sử dụng, số tác động tiêu cực xảy q trình vận hành không thực tốt - Nếu hệ thống chắn rác hoạt động không tốt hư hỏng bị mất, hay q trình thu gom rác khơng kịp thời rác thải vào đường ống cống gây tắc nghẽn, làm khả dẫn nước thải, nghiêm trọng gây ngập úng cục bộ, tác động lớn đến dân cư xung quanh - Ngoài ra, xảy tưởng nứt, vỡ, gãy đường ống nước mà khơng phát kịp thời, nước thải bị rị rỉ ngồi, thấm vào lớp đất xung quanh, gây ô nhiễm môi trường đất gây nhiễm tầng nước ngầm phía 6.4 Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 34 - Theo kết khảo sát thực tế khu vực dự án khu đất tương đối trống, chủ yếu trồng nông nghiệp ngắn ngày Do hoạt động xây dựng dự án gần khơng gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội khu vực, mà tạo động lực để thúc đẩy trình phát triển kinh tế dịch vụ khu vực Các cố mơi trường xảy giai đoạn giải phóng mặt thi cơng: 7.1 Sự cố rị rỉ: - Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí xảy gây tác hại lớn (nhất rò rỉ hợp chất dạng khí) gây độc cho người, động thực vật, gây cháy, nổ,… Các cố dẫn đến thiệt hại lớn kinh tế, xã hội hệ sinh thái khu vực vùng lân cận 7.2 Sự cố cháy nổ: - Sự cố cháy nổ xảy dẫn tới thiệt hại kinh tế, xã hội làm nhiễm mơi trường Hơn nữa, cịn ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản nhân dân khu vực lân cận dự án 7.3 Sự cố tai nạn lao động: - Đây cố thường gặp cơng tác giải phóng mặt bằng, cố thiệt hại đến tính mạng ảnh trực tiếp đến sức khoẻ người tiêu hao vật chất, cần phải thực chế độ nghỉ ngơi thích hợp thực quy định an tồn lao động VII Tác động mơi trường dự án vào hoạt động Khi triển khai thực xây dựng cơng trình theo quy hoạch: Tác động đến môi trường nước: - Tác động đến môi trường nước nước thải sinh hoạt từ khu nhà khu vực quy hoạch, thành phần tính chất nhiễm loại nước thải chủ yếu ô nhiễm hữu - Theo tính tốn thống kê số quốc gia phát triển khối lượng chất ô nhiễm hoạt động sinh hoạt hàng ngày đưa vào mơi trường, ta tính tải lượng ô nhiễm nước thải - Đặc trưng loại nước thải có nhiều chất lơ lững, dầu mỡ (từ nhà bếp), nồng độ chất hữu cao (từ nhà vệ sinh) không tập trung xử lý ảnh hưởng xấu đến nguồn nước bề mặt Ngồi ra, tích tụ lâu ngày, chất hữu bị phân hủy gây mùi hôi thối Ảnh hưởng loại nước thải đến môi trường chất rắn lơ lửng cho nước khơng trong, đục có màu, tác nhân hạn chế độ sâu tầng nước ánh sáng chiếu xuống, gây ảnh hưởng đến trình quang hợp tảo, rong, rêu, Ngồi vi sinh vật có nước thải đặc biệt vi khuẩn gây bệnh trứng giun sán Nếu quản lý nguồn thải không tốt ảnh hưởng đến mơi trường ngồi tác 35 nhân gây nên bệnh cho người Một số vi sinh vật thường có gồm, phẩy khuẩn tả Vibrio Eltor, Salmonella Typhi, Samonella Paratyphi, vi khuẩn gây bệnh lỵ, thương hàn, trực khuẩn E.Coli tác nhân gây viêm bàng quang Fecal Coliform gây bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu, viêm dày, tiêu chảy cấp tính - Các chất hữu nước thải sinh hoạt chủ yếu loại carbohydrat, protein, lipid chất dễ bị vi sinh vật phân hủy Khi phân hủy vi sinh vật cần lấy ơxy hịa tan nước để chuyển hố chất hữu nói thành CO2, N2, H2O, CH4 Chỉ thị cho lượng chất hữu có nước thải có khả bị phân hủy hiếu khí vi sinh vật số BOD5 Chỉ số BOD5 biễu diễn lượng ôxy cần thiết mà vi sinh vật phải tiêu thụ để phân hủy lượng chất hữu dễ phân hủy có nước thải Như số BOD5 cao cho thấy lượng chất hữu có nước thải lớn, oxy hòa tan nước thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô nhiễm nước thải cao - Ngoài ra, nước thải sinh hoạt cịn có lượng chất rắn lơ lững có khả gây tượng bồi lắng cho nguồn sông, suối tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước khu vực xấu Các chất dinh dưỡng N, P có nhiều nước thải sinh hoạt yếu tố gây nên tượng phú dưỡng hóa Tác động chất thải rắn đến môi trường: - Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày người dân, từ khu nhà cao tầng, nhà hàng,… Rác thải loại bao gồm mảnh nylon, giấy vụn, thức ăn dư thừa, Những tác dộng ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể quan tâm xử lý mức Tác động đến mơi trường khơng khí: - Khu vực quy hoạch nhằm phục vụ hoạt động doanh nghiệp sản xuất, nhu cầu sinh hoạt hàng ngày,…nên ảnh hưởng đến mơi trường khơng khí đáng kể - Ngồi cịn có tác động khác ảnh hưởng đến môi trường xảy hỏa hoạn khu vực làm ô nhiễm mơi trường khơng khí, đất,… VIII Các giải pháp kỹ thuật để kiểm sốt nhiễm mơi trường Các biện pháp khống chế nhiễm q trình hoạt động xây dựng Để đảm bảo an toàn lao động xây dựng an toàn mặt mơi trường, phải có biện pháp khắc phục hữu hiệu, số biện pháp chung sau: - Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, giới hóa thao tác q trình thi công đến mức tối đa nhằm rút ngắn thời gian thi công giai đoạn phát triển - Phần tổ chức thi cơng phải có giải pháp thích hợp để bảo vệ an toàn lao động vệ sinh môi trường Cụ thể tuân thủ quy định an toàn lao động lập đồ án tổ chức thi công như: biện pháp thi công đất, vấn để bố trí máy móc; biện pháp phịng ngừa tai nạn điện, bố trí kho, 36 - Có biện pháp an tồn lao động lập tiến độ thi cơng như: thời gian trình tự thi công phải đảm bảo phận công trình; bố trí tuyến thi cơng hợp lý để di chuyển; bố trí mặt thi cơng hợp lý để khơng gây cản trở nhau, Ngồi biện pháp chung trên, thực số biện pháp cụ thể sau: 1.1 Khống chế ô nhiễm không khí - Để hạn chế bụi cơng trường xây dựng cần phải có kế hoạch thi cơng kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào thời điểm Ban quản lý cơng trình cần phải thực tốt việc quản lý xây dựng quản lý mơi trường q trình xây dựng Để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi khu vực công trường xây dựng, đơn vị thi công phải đảm bảo thực biện pháp giảm thiểu như: + Phân bố mật độ xe vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, tránh ùn tắc gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực + Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, xe vận tải phải phủ kín, tránh rơi vãi đất, đá, cát đường + Khi bốc dỡ nguyên vật liệu trang bị bảo hộ lao động để hạn chế bụi ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân - Để đảm bảo sức khỏe nghỉ nhân dân khu vực quanh dự án, công nhân thi công, bố trí hoạt động phương tiện thi công cách phù hợp, không gây ồn vào ăn nghỉ 1.2 Không chế ô nhiễm nước - Trong giai đoạn xây dựng, nước chảy tràn qua mặt thi công theo đất, cát, rác thải đặc biệt dầu nhớt rơi vãi, dễ gây tác động tiêu cực cho môi trường nước mặt khu vực Việc thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn qua mặt khu vực hạn chế biện pháp sau: + Thu gom chôn lấp cách triệt để rác thải sinh hoạt, cấm việc đốt rác thải khu vực dễ gây hỏa hoạn khu vực lân cận + Nghiêm cấm phóng uế bừa bãi, cơng trường cần xây dựng khu nhà vệ sinh cạnh lán trại, hầm tự hoại ngăn nhà vệ sinh phải xây dựng phù hợp với số lượng công nhân sử dụng 1.3 Khống chế ô nhiễm chất thải rắn: - Trong q trình xây dựng, thải loại chất thải rắn bao gồm xà bần, gỗ cotpha phế thải, nylon, sắt thép, rác sinh hoạt Các loại chất thải xử lý sau: + Tái sử dụng làm nguyên liệu cho ngành sản xuất khác chất thải rắn kim loại nhựa, giấy, sắt thép, nhựa, gỗ + Phải thu gom rác hàng ngày hàng tuần, tập trung vào chỗ tránh để bừa bãi sau thiêu hủy chôn lấp khu vực 37 + San lấp vào chỗ trũng mặt loại chất thải rắn vô xà bần (gạch vỡ, bê tông) 1.4 Khống chế ô nhiễm tiếng ồn: - Để hạn chế tiếng ồn trình xây dựng cần phải có kế hoạch thi cơng hợp lý, cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện thường xuyên áp dụng biện pháp: khơng hoạt động vào ban đêm, giảm tốc độ qua khu vực dân cư, gắn ống giảm cho xe, Các thiết bị gây tiếng ồn lớn máy khoan, máy đào, máy đóng cọc bê tơng khơng phép hoạt động 23 đêm Các biện pháp khống chế ô nhiễm quy hoạch thực 2.1 Khống chế ô nhiễm nước thải - Dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa nước thải sinh hoạt riêng biệt Nước thải sinh hoạt xử lý khu xử lý tập trung nước thải đạt tiêu chuẩn thoát vào hệ thống thoát nước chung dự án trước chảy hệ thống sông rạch hữu - Để đảm bảo tiêu nguồn nước thải trước xả vào hệ thống nước chung Tồn nước thải khu dân cư, khu vui chơi giải trí, nhà nghỉ, nhà hàng…cần xử lý cục trước thải hệ thống cống chung khu vực Nước đưa vào bể tự hoại ngăn, thường xuyên cho vào chế phẩm EM bể tự hoại để tăng cường mật độ vi sinh để phân giải chất hữu Bể tự hoại cơng trình đồng thời hai chức năng: lắng phân hủy cặn lắng Cặn rắn giữ lại bể từ - tháng, ảnh hưởng vi sinh vật kỵ khí, chất hữu bị phân hủy, phần tạo thành chất khí phần cịn lại tạo thành chất vơ hịa tan Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp, thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu) giải pháp có cấu tạo đơn giản, dễ quản lý, hiệu xử lý tương đối cao Sau nước thải xử lý sơ tồn nước thải dẫn khu xử lý nước thải tập trung thành phố 2.2 Khống chế tác động chất thải rắn đến môi trường - Cần bố trí thùng chứa rác cơng cộng Hàng ngày vào quy định, xe chở rác đến lấy rác tập trung bãi rác tập trung dự án Vì đại, văn minh chủ đầu tư dự án phải phân loại rác để giảm lượng chất thải từ đầu nguồn (phân loại: vơ cơ, hữu riêng lẽ) - Ngồi cịn khống chế nhiễm cố cháy nổ: Cần trang bị bình chữa cháy cho khu dân cư, nhà hàng, cơng trình cơng cộng,…để bảo đảm tính an tồn cơng tác phịng cháy chữa cháy IX Tác động tích cực triển khai xây dựng theo quy hoạch - Việc xây dựng khu dân cư với đầy đủ sở hạ tầng đường, hệ thống cấp nước góp phần cải thiện môi trường xung quanh, tạo hội việc làm cho dân cư khu vực, chuyển dịch cải thiện kinh tế; trình làm phong phú thiên 38 nhiên vốn có bảo vệ môi trường sinh thái bền vững Không làm biến dạng thiên nhiên, có biện pháp kiến trúc kỹ thuật để góp phần đẹp thêm khơng gian tự nhiên cho cảnh quan khu vực - Điều kiện môi trường chung cải thiện đáng kể - Việc thu gom rác thải thiết lập, khơng cịn thải rác môi trường xung quanh nên nguy ô nhiễm rác thải giảm thiểu - Đồ án quy hoạch phân khu 2B, phường 2, góp phần phát triển kinh tế, văn hố, xã hội thành phố Sóc Trăng Cải tạo cảnh quan, môi trường làm cho mặt thị thành phố Sóc Trăng thêm rực rỡ Trong quy hoạch tổng thể đồ án đề đầy đủ giải pháp khống chế tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường Tuy nhiên cần có quy định cụ thể đơn vị thi công xây dựng qui chế quản lý đầu tư xây dựng để hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường 39 CHƯƠNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ QUY HOẠCH PHÂN KHU (Theo thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng năm 2013 Bộ Xây dựng hướng dẫn thiết kế đô thị) Xác định tiêu khống chế khoảng lùi 1.1 Nguyên tắt xác định khoảng lùi xây dựng - Khoảng lùi cơng trình so với lộ giới đường quy hoạch quy định tùy thuộc vào tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc, chiều cao cơng trình chiều rộng lộ giới, khoảng lùi tối thiểu phải thỏa mãn theo quy định; - Khoảng lùi tối thiểu (m) cơng trình phụ thuộc vào bề rộng lộ giới đường tiếp giáp với lơ đất xây dựng cơng trình (m) chiều cao xây dựng cơng trình (m) Cụ thể sau: Lộ giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyet minh PK 2B,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.1: Hiện trạng các công trình: - Thuyet minh PK 2B

Bảng 1.1.

Hiện trạng các công trình: Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 2.1 Bảng chỉ tiêu quy hoạch các công trình công cộng, dịch vụ đô thị - Thuyet minh PK 2B

Bảng 2.1.

Bảng chỉ tiêu quy hoạch các công trình công cộng, dịch vụ đô thị Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 4.1: Thống kê quy hoạch giao thông toàn khu - Thuyet minh PK 2B

Bảng 4.1.

Thống kê quy hoạch giao thông toàn khu Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Hình thức hố ga, cửa thu nước: Trên từng tuyến ống có đặt các hố ga theo cự ly khoảng 30m có một hố ga để nạo vét cặn bã trong ống - Thuyet minh PK 2B

Hình th.

ức hố ga, cửa thu nước: Trên từng tuyến ống có đặt các hố ga theo cự ly khoảng 30m có một hố ga để nạo vét cặn bã trong ống Xem tại trang 26 của tài liệu.
- Hình thức hố ga: Trên từng tuyến ống có đặt các hố ga theo cự ly khoảng 30-40m bố một hố ga - Thuyet minh PK 2B

Hình th.

ức hố ga: Trên từng tuyến ống có đặt các hố ga theo cự ly khoảng 30-40m bố một hố ga Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 4.5: Bảng tổng hợp số liệu phụ tải điện như sau: - Thuyet minh PK 2B

Bảng 4.5.

Bảng tổng hợp số liệu phụ tải điện như sau: Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 4.6: Khái toán kinh phí cấp điện - Thuyet minh PK 2B

Bảng 4.6.

Khái toán kinh phí cấp điện Xem tại trang 30 của tài liệu.