0

(LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

96 1 0
 • (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ NGÂN TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2017 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ NGÂN TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Phí Văn Kỷ THÁI NGUYÊN - 2017 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi thực hiện, hướng dẫn khoa học TS Phí Văn Kỷ Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cơng trình khoa học Các thơng tin, tài liệu trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, có sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Thị Ngân download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học: “Tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ” nhận quan tâm giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến: Tập thể thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tận tình bảo, truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Trong trình thực đề tài, tơi cịn nhận giúp đỡ cộng tác ban chức Đại học Thái nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Ban KHTC, Ban TCCB, cán phòng KHTC sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHTN Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc chân thành tới Thầy giáo TS Phí Văn Kỷ trực tiếp hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực đề tài nghiên cứu khoa học Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp ủng hộ động viên tơi để hồn thành đề tài khoa học Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Thị Ngân download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 1.1 Cơ sở lý luận tạo việc làm 1.1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.2 Đặc điểm nông thôn, niên nông thôn, tạo việc làm cho niên nông thôn cung cầu lao động tác động tới giải việc làm 1.1.3 Sự cần thiết tạo việc làm cho niên nông thôn 11 1.1.4 Nội dung tạo việc làm cho niên nông thôn 12 1.1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo việc làm cho niên nông thôn 18 1.2 Kinh nghiệm tạo việc làm cho niên nông thôn số địa phương học vận dụng cho huyện Đoan Hùng 22 1.2.1 Kinh nghiệm tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 22 1.2.2 Kinh nghiệm tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 23 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 24 download by : skknchat@gmail.com iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 25 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 25 2.2.3 Phương pháp phân tích 25 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 26 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ 28 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 28 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 28 3.1.2 Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội 32 3.2 Thực trạng việc làm niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 37 3.2.1 Thực trạng niên nông thôn 37 3.2.2 Thực trạng việc làm niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 42 3.3 Thực trạng công tác tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 48 3.3.1 Việc thực chủ trương, sách tạo việc làm cho niên nông thôn 48 3.3.2 Thực trạng mạng lưới tạo việc làm cho niên nông thôn 51 3.3.3 Kết tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2016 52 3.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 63 3.4.1 Chất lượng lao động niên nông thôn 63 3.4.2 Nguồn vốn cho sản xuất - kinh doanh 64 3.4.3 Chính sách hỗ trợ Nhà nước cho niên nông thôn học nghề 65 3.4.4 Công tác đào tạo nghề cho niên nông thôn 67 download by : skknchat@gmail.com v 3.4.5 Tổ chức sở đào tạo, trung tâm dạy nghề cho niên nông thôn 67 3.4.6 Công tác tổ chức hội chợ việc làm 67 3.4.7 Sự hỗ trợ quan, tổ chức, hội cho niên nông thôn 68 3.5 Đánh giá kết tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2016 68 3.5.1 Kết đạt 68 3.5.2 Những tồn 69 3.5.3 Nguyên nhân tồn tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 69 Chương GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ 72 4.1 Quan điểm phương hướng tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 72 4.1.1 Quan điểm đạo 72 4.1.2 Phương hướng tạo việc làm cho niên nông thôn 73 4.1.3 Mục tiêu tạo việc làm cho niên nông thôn tới năm 2020 74 4.2 Một số giải pháp tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 75 4.2.1 Đào tạo nghề cho niên nông thôn 75 4.2.2 Phát triển ngành nghề dịch vụ khác nông thôn 75 4.2.3 Đẩy mạnh công tác xuất lao động 76 4.2.4 Chuyển dịch cấu kinh tế khu vực nông thôn huyện 77 4.2.5 Hỗ trợ vốn cho niên nông thôn việc đầu tư mở rộng sản xuất giải việc làm 78 4.2.6 Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nông thôn 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Kiến nghị 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 85 download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BQ Bình quân DN Doanh nghiệp ĐVT Đơn vị tính GDNN - GDTX Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên HCSN Hành nghiệp KHKT Khoa học kỹ thuật LĐ TBXH Lao động thương binh xã hội LĐTN Lao động niên NHCS Ngân hàng sách NN Nơng nghiệp PTNT Phát triển nông thôn SXKD Sản xuất kinh doanh THCN Trung học chuyên nghiệp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TNNT Thanh niên nông thôn TTCN, DV Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ UBND Ủy ban nhân dân download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng: Bảng 3.1: Một số tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 33 Bảng 3.2: Kết sản xuất ngành nông nghiệp 34 Bảng 3.3: Tỷ lệ niên cấu dân số 2014-2016 37 Bảng 3.4: Cơ cấu niên theo giới tính 2014-2016 38 Bảng 3.5: Dân số niên phân theo độ tuổi 38 Bảng 3.6: Lao động niên theo trình độ học vấn 40 Bảng 3.7: Lao động niên theo trình độ chun mơn 40 Bảng 3.8: Thực trạng việc làm niên Đoan Hùng (giai đoạn 2014-2016) 42 Bảng 3.9: Thực trạng việc làm niên nông thôn Đoan Hùng (giai đoạn 2014-2016) 43 Bảng 3.10: Thanh niên cấu ngành nghề 44 Bảng 3.11: Số lượng lao động trang trại 53 Bảng 3.12: Số lao động niên hộ gia đình 55 Bảng 3.13: Số doanh nghiệp, số lao động địa bàn huyện 57 Bảng 3.14: Các doanh nghiệp khu công nghiệp huyện 58 Bảng 3.15: Các làng nghề lao động niên làm làng nghề 60 Bảng 3.16: Số niên xuất lao động 62 Bảng 3.17: Tổng hợp lao động tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm 62 Bảng 3.18: Nguồn vốn cho sản xuất 64 Bảng 3.19: Số lượng nghề hỗ trợ 66 Hình: Hình 3.1: Bản đồ hành huyện Đoan Hùng 29 download by : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Huyện Đoan Hùng có diện tự nhiên 302,4 km², dân số 110 542 người, số người độ tuổi lao động chiếm phần lớn, thiếu việc làm, có việc làm chưa sử dụng hết thời gian lao động Điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội yêu cầu củng cố quốc phòng - an ninh huyện Vì vậy, tạo việc làm cho niên nơng thơn vấn đề mang tính chiến lược, đòi hỏi vừa lâu dài, vừa cấp thiết phát triển bền vững huyện Khu vực nông thơn Đoan Hùng có khoảng 27.892 niên tuổi lao động Nhưng thực tế, người lao động sử dụng khoảng 80% thời gian làm việc; 20% thời gian lại (tương đương với 4.514 lao động) nhàn rỗi Như vậy, tạo việc làm cho niên nông thôn vấn đề xã hội xúc Vấn đề tạo việc làm không giải tốt cản trở đến phát triển kinh tế - xã hội huyện, tác động trực tiếp đến việc giữ gìn an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội Bởi lẽ nay, niên nông thôn không chiếm tỷ trọng cao, cấu cân đối, mà hạn chế tay nghề Do kinh tế nông thôn nông, lao động theo thời vụ, ngành nghề phát triển chậm, nên sau thu hoạch mùa màng, nhiều người khơng có việc làm, phần lớn phải tìm việc thị khu vực tập trung cơng nghiệp (có địa phương cịn 20 - 30%, chủ yếu người già trẻ em) Tình trạng thiếu việc làm niên nông thôn nguyên nhân nảy sinh tệ nạn xã hội, gây an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội mà lực xấu lợi dụng chống phá Do số lượng niên nông thôn đô thị khu vực tập trung cơng nghiệp tìm việc làm tăng lên dẫn đến tình trạng dân số học tăng nhanh tăng cao, tạo nên tải, gây nên xúc nhà ở, điều kiện sinh hoạt, làm nảy sinh nhiều tiêu cực khu vực Tình hình khơng ảnh hưởng đến việc download by : skknchat@gmail.com 73 với đặc điểm ngành nông nghiệp miền núi Chú trọng đầu tư thâm canh vùng công nghiệp chè, ăn bưởi; phát triển nâng cao chất lượng, hiệu chăn nuôi gia súc, gia cầm; mở rộng phương pháp nuôi công nghiệp quy mô lớn, tập trung, gắn với chế biến sản phẩm; tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi nông nghiệp Ba là, tạo việc làm cho niên nông thôn gắn phát triển nông nghiệp với bảo vệ tài nguyên đất, nước, môi trường sinh thái Bốn là, tạo việc làm cho niên nông thôn sở phân bố lại cấu lao động ngành kinh tế huyện Đoan Hùng, tăng tỷ trọng lao động phi nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho niên nông thôn Đảm bảo nâng dần tỷ trọng cấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng cấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp 4.1.2 Phương hướng tạo việc làm cho niên nông thôn * Phương hướng phát triển theo ngành: - Phát triển ngành nghề có nhiều tiềm năng, lợi để thu hút nhiều nhanh lực lượng dư thừa, nâng cao thu nhập đời sống - Phát triển ngành thủ công nghiệp xây dựng * Phương hướng phát triển theo vùng - Đối với vùng núi phía bắc huyện: tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, ăn quả, chế biến dăm gỗ, đồng thời đẩy mạnh công nghiệp khai thác - Đối với vùng núi phía nam huyện: cần tạo điểm mạnh thương mại, dịch vụ, tăng mức hàng hóa bn bán - Đối với vùng trung tâm huyện: phát triển ngành thương mại, dịch vụ, giao thương hàng hóa * Phương hướng lao động niên - Mở rộng hình thức đào tạo nghề, đa dạng hóa loại ngành nghề tùy theo sở thích niên download by : skknchat@gmail.com 74 - Tạo điều kiện vốn ban đầu để niên có điều kiện tự hành nghề nhằm tạo việc làm cho thân * Phương hướng lao động nữ - Có sách đào tạo đào tạo lại, dạy nghề chuyển đổi nghề cho lao động nữ phù hợp với cấu kinh tế thay đổi - Ưu tiên lĩnh vực ngành nghề phù hợp với lao động nữ 4.1.3 Mục tiêu tạo việc làm cho niên nông thôn tới năm 2020 Trên sở khai thác nguồn lực lợi phấn đấu tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng với mục tiêu thời gian tới là: - Nâng tỷ lệ sử dụng thời gian niên nông thôn lên 85% - Hàng năm tạo việc làm cho 800 - 1.000 niên nông thôn thông qua hình thức như: vay vốn giải việc làm, xuất lao động đào tạo nghề, giới thiệu niên nông thôn cho khu công nghiệp ngồi huyện - Thu nhập bình qn đầu người/năm đạt từ triệu đồng trở lên - Đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm xuống 4,5% - Phát triển kinh tế ngành nghề để tạo thêm việc làm cho niên nông thơn - Giá trị sản xuất nơng nghiệp bình qn tăng từ 5%/năm - Nâng cao chất lượng niên nơng thơn thơng qua hình thức giáo dục - đào tạo: + Giữ vững kết đạt phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi THCS, thực chương trình phổ cập giáo dục THPT 100% trẻ em độ tuổi đến trường, 70% phịng học trường phổ thơng kiên cố, 50% số trường học đạt chuẩn quốc gia + Củng cố trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên - Ổn định nâng cao đời sống đồng bào dân tộc download by : skknchat@gmail.com 75 - Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh 4.2 Một số giải pháp tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 4.2.1 Đào tạo nghề cho niên nông thôn Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, trọng chất lượng đào tạo mục tiêu đào tạo để tạo hội việc làm xuất lao động Triển khai thực đồng giải pháp sách tạo thêm nhiều việc làm thông qua thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ, phát triển doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động Xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, bảo đảm vệ sinh, an tồn lao động loại hình doanh nghệp Trung tâm GDNN - GDTX huyện với quyền xã nên tổ chức lớp đào tạo nghề, thu hút tham gia lao động địa bàn huyện nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động niên đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội, giúp niên nơng thơn tìm kiếm việc làm phù hợp với thân, góp phần tạo thêm thu nhập Để phát triển nguồn nhân lực địa phương đồng thời tăng khả tìm việc niên nơng thơn quyền địa phương cần thống kê danh sách số lao động có nhu cầu trung tâm GDNN - GDTX Từ đề xuất phương án đào tạo chỗ hay đào tạo trường cho loại ngành nghề đào tạo Tiếp tục thực sách đào tạo nghề miễn phí sở dạy nghề tập trung cho đối tượng niên nông thôn 4.2.2 Phát triển ngành nghề dịch vụ khác nông thôn Hiện nay, đời sống niên nơng thơn nói riêng niên ní chung có bước cải thiện Do đó, nhu cầu người dân sản phẩm dịch vụ tăng lên Đây điều kiện để phát triển ngành dịch vụ nông thôn tạo thêm việc làm cho niên nơng thơn Khuyến khích phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp, nước thay lao động thủ công sang sử dụng máy móc để nâng cao download by : skknchat@gmail.com 76 suất lao động, mở rộng quy mô sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm đê cạnh tranh thị trường 4.2.3 Đẩy mạnh công tác xuất lao động Xuất lao động hội để có thêm việc làm, thu nhập cao cho người lao động, có phận niên nơng thơn Song coi xuất lao động giải pháp thiết thực tạo việc làm cho niên nông thôn cần phải khắc phục hạn chế công tác tổ chức quản lý lao động, công tác nghiên cứu thị trường lao động Tập trung đạo doanh nghiệp tiếp tục trì thị trường truyền thống, hạn chế đưa lao động sang thị trường có nhiều rủi ro, trọng phát triển thị trường nước có nhu cầu lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật, trước mắt thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc Tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động xuất lao động, chấn chỉnh sai sót, tăng cường trách nhiệm doanh nghiệp người lao động; nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục định hướng để tạo nguồn lao động; tuyên truyền, khuyến khích người lao động tham gia xuất lao động Các cấp quyền địa phương cần tiếp tục hợp tác với sở xuất lao động có uy tín huyện thị trường lao động nước ngồi để ưu tiên đưa số lao động có trình độ tốt nghiệp trung học sở trở lên chưa có nghề có nguyện vọng xuất lao động Lãnh đạo ban ngành thuộc lĩnh vực lao động phải thường xuyên liên hệ với công ty xuất lao động thông báo kịp thời như: tình hình, điều kiện làm việc, thu nhập người lao động nước nhập lao động Thực đào tạo nghề cho người lao động trước xuất khẩu, có sách tín dụng ưu đãi cho vay người xuất để họ có kinh phí học nghề, có kinh phí nước ngồi làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động yên tâm làm việc download by : skknchat@gmail.com 77 4.2.4 Chuyển dịch cấu kinh tế khu vực nông thôn huyện Tiếp tục hoàn thiện cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp gắn với chuyển đổi cấu sản xuất nội ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng hiệu khả cạnh tranh sản phẩm Rà soát hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế, phường, xã, lĩnh vực ngành kinh tế địa bàn Trước hết cần đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu lao động cho phù hợp với chuyển dịch cấu kinh tế lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp theo hướng đa canh, đa dạng hóa vật ni trồng Tăng cường đưa giống trồng, vật nuôi tốt vào sản xuất chăn nuôi nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm Đồng thời khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi Tiếp tục xây dựng nông nghiệp hàng hóa đa dạng bền vững dựa sở phát huy lợi so sánh huyện, ứng dụng khoa học công nghệ làm sản phẩm có chất lượng cao, nâng cao hiệu sử dụng đất đai, lao động nguồn vốn, tăng nhanh thu nhập cho nông dân người làm nghề rừng, góp phần thúc đẩy nhanh chuyển dịch cấu lao động nông thôn Phát triển nông nghiệp đa dạng theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng Thực tốt sách hỗ trợ nơng dân, nơng nghiệp, nơng thơn Bố trí nguồn lực thích đáng đầu tư cho nông nghiệp xây dựng nông thôn Tổ chức đào tạo tập huấn khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ, kinh nghiệp lực sản xuất cho nông dân Xây dựng mở rộng mạng lưới thông tin nông thôn Tăng cường lực hệ thống khuyến nông - lâm - ngư, bảo vệ thực vật, thú y dịch vụ khác phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp Chú trọng sản xuất lương thực, thực phẩm công nghiệp theo vùng chuyên canh, thâm canh cao, phát triển loại đặc sản truyền thống Đoan Hùng Tiếp tục trồng trồng dặm (quy đổi khoảng 16ha) ăn đặc sản bưởi Đoan Hùng Phối hợp với trạm khuyến nông huyện bảo tồn phát triển diện tích trồng bưởi Đoan Hùng Nhân rộng mơ hình cải tạo vườn tạp trồng ăn gia đình có hiệu Phát triển chăn ni theo download by : skknchat@gmail.com 78 hướng hiệu quả, an toàn dịch bệnh, tạo sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Khuyến khích mở rộng quy mơ ni lợn, gà Đẩy mạnh giới hóa điện khí hóa sản xuất nơng nghiệp, chuyển đổi cấu trồng vật nuôi gắn với chế biến bảo quản nơng sản Khuyến khích đầu tư rừng sản xuất theo hướng thâm canh hiệu Tập trung bảo vệ vốn rừng có, tiếp tục đẩy mạnh cơng tác giao đất, giao rừng hiệu quả, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên kết hợp trồng bổ sung làm giầu rừng để xây dựng khu rừng phòng hộ theo quy hoạch Chú trọng nâng cấp sở hạ tầng lâm sinh, bước chuyển đổi cấu rừng để tự đứng vững góp phần phịng chống thiên tai, biến đổi khí hậu Tăng cường biện pháp phòng chống cháy rừng phòng sâu bệnh 4.2.5 Hỗ trợ vốn cho niên nông thôn việc đầu tư mở rộng sản xuất giải việc làm Hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở rộng quy mơ sản xuất góp phần giải lao động Có chế sách phù hợp sách tín dụng lãi suất để khuyến khích lao động có đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác vào nông nghiệp nông thôn Tăng nguồn vốn trung hạn dài hạn hỗ trợ cho người dân, đặc biệt với lao động nơng thơn q trình tạo việc làm chuyển đổi cấu kinh tế nơng thơn Khó khăn lao động thiếu vốn đầu tư sản xuất việc sử dụng vốn có hiệu cách tổ chức hoạt động khuyến nông thực dự án kinh tế nông thôn 4.2.6 Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nông thôn Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nông thôn giải pháp lâu dài hữu hiệu để thực chủ trương tạo việc làm cho niên nơng thơn Để nhanh chóng phát triển mở rộng thêm số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ nông thôn cần phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa mặt thủ tục để sở sản xuất đăng ký thành lập doanh nghiệp dễ dàng Cần có sách hỗ trợ để khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh chế biến nông sản download by : skknchat@gmail.com 79 mặt sở sản xuất địa bàn có nguồn nguyên liệu dồi Các sở mặt thu hút lượng lớn nguồn nhân lực chỗ tham gia vào trình sản xuất nguyên liệu cho sở chế biến, mặt khác tạo nhiều hội việc làm cho người dân địa phương tham gia trực tiếp vào trình sản xuất chế biến sở Đối với doanh nghiệp sản xuất phi nơng nghiệp có đăng ký hoạt động khuyến khích doanh nghiệp đặt sở xã tập trung đông niên Với giải pháp này, mặt vừa huy động nguồn lực để phát triển kinh tế, mặt vừa giải việc làm nâng cao nguồn thu nhập cho niên nông thôn địa bàn huyện Với việc đời luật doanh nghiệp tổ chức, cá nhân quyền tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật khơng cấm, điều tạo chế thơng thống việc huy động nguồn lực niên để phát triển kinh tế Thực tế cho thấy nguồn lực niên đặc biệt niên nơng thơn cịn lớn, chế sách chưa đồng nên việc huy động chưa đạt hiệu quả, năm cần phổ biến rộng rãi nội dung luật doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành đến đoàn viên niên, phải cho niên nắm chủ trương sách Đảng, điều giúp cho niên nơng thơn Đoan Hùng thấy lợi ích tham gia vào thực công việc sản xuất kinh doanh Tạo chế thơng thống để thu hút nhà đầu tư huyện đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh nông thôn, chế thủ tục thành lập, chế cho vay ưu đãi, chế thuế Đặc biệt cần trọng ưu tiên cho nhà đầu tư vào lĩnh vực mà tạo ta nhiều việc làm giải nhiều lao động chỗ địa phương Huy động nguồn vốn từ Đoàn, hội (Hội phụ nữ, hội nơng dân, đồn niên ) đồng thời thu hút dự án đầu tư phát triển địa bàn huyện nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập cho niên nông thôn huyện download by : skknchat@gmail.com 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu lý luận, thực trạng, nhân tố ảnh hưởng đề xuất giải pháp nhằm tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Luận văn nghiên cứu rút số kết luận sau: Tạo việc làm cho niên nông thơn huyện Đoan Hùng địi hỏi cần thiết thời điểm Một thức trạng lao động nói chung lao động niên nơng thơn huyện nói riêng thiếu việc làm, thất nghiệp việc làm không ổn định mang tính thời vụ Tạo việc làm góp phần quan trọng giữ ổn định trị xã hội, an ninh nông thôn, giảm thiểu tai tệ nạn xã hội; góp phần đẩy mạnh q trình vận động phát triển kinh tế xã hội địa phương; giải cho lao động có việc làm thu nhập ổn định; đưa huyện phát triển kịp kịp với phát triển chung đất nước giới Như vậy, tạo việc làm cho niên nông thôn không vấn đề kinh tế mà vấn đề xã hội, có liên quan đến cơng tiến xã hội; thước đo quan trọng đánh giá tính ưu việt chế độ xã hội; vấn đề nóng bỏng cho cấp, ngành tồn xã hội huyện Đoan Hùng Thực trạng lao động, việc làm địa bàn huyện Đoan Hùng thời gian qua cho thấy: Một số sách tạo việc làm địa phương quan tâm, mạng lưới tạo việc làm với trung tâm, trường, sở bước nâng cấp, cải thiện góp phần định hướng cho 5100 lao động niên nông thôn tạo việc làm (năm 2016), đào tạo ngắn hạn cho 1000 lượt niên nông thôn, tập huấn chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho gần 6000 lượt niên nông thôn; giúp, hỗ trợ cho khoảng 450 lao động niên nông thôn/năm xuất lao động Những kết cố gắng địa phương cho công tác tạo việc làm cho niên nông thôn Tuy download by : skknchat@gmail.com 81 nhiên, công tác tạo việc làm địa bàn tồn tại, hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến kết đó, sách hỗ trợ Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu, trình độ, lực lao động niên nơng thơn cịn hạn chế, cơng tác đào tạo nghề cho niên nơng thơn cịn nhiều bất cập như: Chưa giải nhiều lao động dư thừa địa phương, khuyến khích họ có việc làm làm giàu q hương mình, phần đơng niên đào tạo tay nghề chưa đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động, mặt khác lương khoản thu nhập chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt người lao động Công tác tạo việc làm cho lực lượng lao động huyện Đoan Hùng thời gian qua đạt kết đáng phấn khởi mặt tương lai địi hỏi phải có sách, phương hướng giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội huyện phát triển niên Việc triển khai sách, giải pháp địi hỏi phải có phối hợp đồng cấp ủy, quyền tồn xã hội, có vậy, công tác tạo việc làm đạt kết cao đưa kinh tế xã hội huyện ngày phát triển hòa nhịp với lên đất nước Để giải tồn tại, hạn chế từ thực trạng việc giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ giải pháp đưa thực cần hướng vào giải nội dung sau: 1) Hồn thiện, bổ sung sách giải quyết, tạo việc làm cho niên nông thôn; 2) Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; 3) Tăng cường công tác tư vấn, định hướng, đào tạo nghề cho niên nơng thơn; 4) Thực sách hỗ trợ cho niên nông thôn đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất lao động; 5) Tăng cường phối hợp cấp, ngành, quan, tổ chức đoàn thể nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho niên nông thôn việc giải việc làm download by : skknchat@gmail.com 82 Kiến nghị Để đạt mục tiêu tạo việc làm cho niên nông thôn huyện Đoan Hùng thời gian tới trên, tơi có số kiến nghị: * Với cấp Trung ương - Điều chỉnh sách khuyến khích đầu tư tư nhân nước vào lĩnh vực nông nghiệp, ngành sản xuất dịch vụ vùng nông thôn, doanh nghiệp vừa nhỏ - Hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất nông sản; phối hợp với địa phương tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký bảo vệ thương hiệu hàng hóa * Đối với huyện tỉnh - Cần phát triển mạnh hệ thống tín dụng để khắc phục thiếu hụt vốn cho hộ niên đơn vị kinh tế khác - Đẩy mạnh công tác khuyến nông khả áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, khả sử dụng tài nguyên hợp lý hiệu - Thường xuyên tổ chức hội chợ việc làm, đào tạo tư vấn cho niên đặc biệt niên nông thôn; phối hợp với quan, đơn vị tổ chức hỗ trợ tư vấn xuất lao động - Quy hoạch chi tiết, cụ thể đảm bảo thời gian địa phương phát triển khu công nghiệp để niên có điều kiện thời gian tham gia đào tạo nghề * Đối với niên nơng thơn - Tích cực học tập kiến thức văn hóa, chun mơn, tăng cường theo dõi phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao hiểu biết nhằm vận dụng vào việc làm - Đánh giá nguồn lực hộ để sử dụng hợp lý đạt hiệu cao - Chủ động trình tìm kiếm việc làm - Mạnh dạn vay vốn để nâng cao khả đầu tư áp dụng kỹ thuật download by : skknchat@gmail.com 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (2015), Niên giám thống kê 2015, Nxb Thống kê, Hà Nội Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng, Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 Bộ NN &PTNN (2011), Đề án tăng cường đào tạo cho lao độg nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến 2020 Chu Tiến Quang (2001), Việc làm nông thôn Thực trạng giải pháp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2009), Các yếu tố tác động đến trình chuyển dịch cấu lao động nông thôn Việt Nam, báo cáo nghiên cứu Báo cáo phòng ban, đơn vị huyện Đoan Hùng năm (2014, 2016), bao gồm: Phịng nơng nghiệp phát triển nơng thơn, phịng lao động thương binh xã hội, phòng giáo dục đào tạo, phòng tài kế hoạch, phịng thống kê, phịng tài ngun mơi trường, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn niên, liên đoàn lao động, 03 trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Nghị định 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 Bản quy định việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nơng nghiệp 10 Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 20/9/1999, Quy định người lao động chuyên gia làm việc có thời hạn nước ngồi download by : skknchat@gmail.com 84 11 Nghị 09/NQ-CP Chính phủ ngày 15/6/2000, Về số chủ trương sách chuyển dịch cấu kinh tế tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 12 Nghị 120/NQ-HĐBT Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) ngày 11/4/1992, Về chủ trương, phương hướng giải biện pháp việc làm năm tới 13 Quyết định 132/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 24/11/2000 Về số sách khuyến khích phát triển ngành nghề nơng thơn 14 Quyết định 48/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 11/4/2002 Về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002 - 2010 15 Quyết định 50/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/1999 Về việc phê duyệt kế hoạch Đào tạo nghề giai đoạn 1999 - 2000 16 Nguyễn Hữu Dũng, Trần Hữu Trung, 1997, “Về sách giải việc làm Việt Nam” 17 Nguyễn Quốc Tế, 2003, “Vấn đề phân bổ sử dụng nguồn lao động theo vùng hướng giải việc làm Việt Nam giai đoạn nay” 18 Nguyễn Văn Ba, 2009, “Giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình”, Luận văn thạc sỹ Kinh tế nơng nghiệp, trường ĐHNN Hà Nội 19 Luật niên năm 2005 20 Luật dạy nghề năm 2009 21 Luật lao động 22 Luật đưa người lao động nước download by : skknchat@gmail.com 85 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN THANH NIÊN HUYỆN ĐOAN HÙNG VỀ VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ (Dành cho niên nông thôn từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi) (Phiếu vấn sử dụng vào mục đích nghiên cứu Mọi thơng tin giữ bí mật) Đơn vị: Huyện đồn Đoan Hùng Xin anh/ chị vui lịng cho biết thơng tin sau: (Người trả lời điền thông tin vào chỗ trống đánh dấu “X” vào ô trả lời mà lựa chọn): I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT Họ tên: (Không cần ghi, Anh/ Chị không muốn) Giới tính: Tuổi: Địa thường trú: Đang tham gia sinh hoạt đoàn thuộc chi đoàn: Trình độ văn hóa học hết lớp: II NỘI DUNG PHỎNG VẤN Hiện Anh/ Chị có làm khơng? Có Khơng Nếu chọn có, xin mời tiếp câu Nếu chọn không, xin mời tiếp tục trả lời với câu 3, câu Sau chuyển câu 12 Nghề, cơng việc Anh/Chị làm gì? 2.1 Làm doanh nghiệp 2.2 Làm quan HCSN 2.3 Làm nông nghiệp 2.4 Sản xuất tiểu thủ công nghiệp 2.5 Bn bán nhỏ 2.6 Khác Trình độ chuyên môn - kỹ thuật 3.1 Chưa qua đào tạo 3.2 Công nhân kỹ thuật, sơ cấp 3.3 Trung cấp chuyên nghiệp 3.4 Cao đẳng 3.5 Đại học trở lên Nếu chưa qua đào tạo chuyên môn - kỹ thuật xin cho biết lý do: 4.1 Trình độ văn hóa thấp 4.2 Khơng thi đỗ 4.3 Khơng có tiền nộp học phí 4.4 Khơng muốn học 4.5 Khơng có nghề đào tạo mong muốn thân 4.6 Khác, cụ thể download by : skknchat@gmail.com 86 Anh/ chị có dự định mong muốn tham gia khóa đào tạo thời gian tới khơng? 5.1 Có 5.2 Khơng Nếu “Có” Anh/Chị tiếp tục trả lời câu 10 Nếu “Không” Anh/Chị tiếp tục trả lời câu 13 Hình thức đào tạo sau phù hợp với Anh/ Chị? 6.1 Đào tạo sở đào tạo, dạy nghề 6.2 Đào tạo dài hạn (> 12 tháng) địa phương 6.3 Đào tạo ngắn hạn (
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ ,

Hình ảnh liên quan

Hình 3.1: Bản đồ hành chính huyện Đoan Hùng - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Hình 3.1.

Bản đồ hành chính huyện Đoan Hùng Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 3.2: Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.2.

Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 3.3: Tỷ lệ thanh niên trong cơ cấu dân số 2014-2016                         Đơn vị: người - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.3.

Tỷ lệ thanh niên trong cơ cấu dân số 2014-2016 Đơn vị: người Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 3.4: Cơ cấu thanh niên theo giới tính 2014-2016 - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.4.

Cơ cấu thanh niên theo giới tính 2014-2016 Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 3.5: Dân số thanh niên phân theo độ tuổi - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.5.

Dân số thanh niên phân theo độ tuổi Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 3.6: Lao động thanh niên theo trình độ học vấn - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.6.

Lao động thanh niên theo trình độ học vấn Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 3.7: Lao động thanh niên theo trình độ chuyên môn - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.7.

Lao động thanh niên theo trình độ chuyên môn Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 3.8: Thực trạng việc làm của thanh niên Đoan Hùng (giai đoạn 2014-2016) - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.8.

Thực trạng việc làm của thanh niên Đoan Hùng (giai đoạn 2014-2016) Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 3.9: Thực trạng việc làm của thanh niên nông thôn Đoan Hùng (giai đoạn 2014-2016) - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.9.

Thực trạng việc làm của thanh niên nông thôn Đoan Hùng (giai đoạn 2014-2016) Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng 3.10: Thanh niên trong cơ cấu ngành nghề - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.10.

Thanh niên trong cơ cấu ngành nghề Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 3.11: Số lượng lao động trong các trang trại - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.11.

Số lượng lao động trong các trang trại Xem tại trang 62 của tài liệu.
1 Chăn nuôi 3 54 45, 34 68 46, 85 75 47,2 1,08 1,1 2 Trồng bưởi  - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

1.

Chăn nuôi 3 54 45, 34 68 46, 85 75 47,2 1,08 1,1 2 Trồng bưởi Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 3.12: Số lao động thanh niên trong hộ gia đình - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.12.

Số lao động thanh niên trong hộ gia đình Xem tại trang 64 của tài liệu.
1 Hộ gia đình sản xuất - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

1.

Hộ gia đình sản xuất Xem tại trang 64 của tài liệu.
Bảng 3.13: Số doanh nghiệp, số lao động trên địa bàn huyện - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.13.

Số doanh nghiệp, số lao động trên địa bàn huyện Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 3.14: Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của huyện - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.14.

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của huyện Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 3.15: Các làng nghề và lao động thanh niên làm làng nghề - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.15.

Các làng nghề và lao động thanh niên làm làng nghề Xem tại trang 69 của tài liệu.
Bảng 3.17: Tổng hợp lao động được tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.17.

Tổng hợp lao động được tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm Xem tại trang 71 của tài liệu.
Bảng 3.16: Số thanh niên xuất khẩu lao động - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Bảng 3.16.

Số thanh niên xuất khẩu lao động Xem tại trang 71 của tài liệu.
thôn, vùng sâu vùng xa. Các hình thức hỗ trợ: cho vay vốn đi học nghề 23,5%, miễn học phí tham gia học nghề 23,5%, trợ cấp thêm kinh phí ăn học trong thời gian học nghề 53% - (LUẬN văn THẠC sĩ) tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

th.

ôn, vùng sâu vùng xa. Các hình thức hỗ trợ: cho vay vốn đi học nghề 23,5%, miễn học phí tham gia học nghề 23,5%, trợ cấp thêm kinh phí ăn học trong thời gian học nghề 53% Xem tại trang 75 của tài liệu.