0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ cây trồng của nông dân tại bà rịa – vũng tàu năm 2015

150 3 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ cây trồng của nông dân tại bà rịa – vũng tàu năm 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN VĂN ĐIỀU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NAÊM 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Mã Ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04/2016 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN VĂN ĐIỀU NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THƯƠNG HIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Mã Ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS VÕ THANH THU TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04/2016 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: GS.TS VÕ THANH THU (Chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM Ngày 11 tháng 06 năm 2016 Thành phần hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: Họ tên TT Chức danh hội đồng PGS TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS Nguyễn Hải Quang Phản biện TS Hoàng Trung Kiên Phản biện TS Võ Tấn Phong TS Lê Quang Hùng Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận chủ tịch Hội Đồng đánh giá Luận văn Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn download by : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Văn Điều Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1990 Nơi sinh: Cái Bè – Tiền Giang Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV:1441820014 I- Tên đề tài: “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2015” II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật nông hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật nông hộ Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị số giải pháp giúp nhà kinh doanh khai thác tốt nhu cầu thị trường III- Ngày giao nhiệm vụ: Ngày nhận đề tài: Ngày 20 tháng 08 năm 2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Ngày 11 tháng 04 năm 2016 V- Cán hướng dẫn: GS.TS Võ Thanh Thu CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin tham khảo luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Chữ ký học viên) download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn nơng hộ giữ vai trị người có kinh nghiệm tiêu dùng thuốc bảo vệ thực vật có ý kiến đóng góp phát thảo yếu tố dùng nghiên cứu Xin cảm ơn đội bác sĩ trồng công ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn cung cấp tài liệu tham gia thảo luận xây dựng thang đo sử dụng cho trình nghiên cứu Xin cảm ơn hộ nông dân dành chút thời gian đóng góp trả lời cho phiếu khảo sát Xin cảm ơn GS.TS Võ Thanh Thu tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho đề tài hoàn thiện Một lần xin bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đến giúp đỡ quý anh/chị Trần Văn Điều download by : skknchat@gmail.com iii TÓM TẮT Trước thực trạng cạnh tranh nóng bỏng thị trường thuốc bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật bà nông dân thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để có nhìn đắng cho đặc điểm thị trường vấn đề cần thiết có tầm quan trọng Nghiên cứu thực nhằm mục đích xác định đặc điểm ảnh hưởng đến định hành vi tiêu dùng bà nông dân Hành vi lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật bà nơng dân Trên sở đề xuất số kiến nghị để doanh nghiệp nắm bắt nhịp điệu thi trường Số liệu đề tài phục vụ cho nghiên cứu tác giả khảo sát thực tế 215 hộ nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 19.0 để thực phép phân tích nhân tố (EFA) phân tích hồi quy bội để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật nông hộ Kết xác định nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật bà nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Bao gồm chất lượng sản phẩm, quảng cáo, khuyến mãi, thương hiệu, giá cảm nhận, nhóm tham khảo Đồng thời, tác giá tiến hành phân tích khách biệt định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật bà nông dân nhóm Thì có khác biệt nhóm nơng hộ có diện tích đất canh tác khác có định chọn thương hiệu khác Từ đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp tham gia thị trường download by : skknchat@gmail.com iv MỤC LỤC Chương Tổng quan nghiên cứu 1.1 Ý nghĩa tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu .4 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2 Phương pháp thu thập liệu 1.6 Nội dung tóm tắt nghiên cứu Chương Cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý thuyết áp dụng nghiên cứu 2.1.1 Khái niệm sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật thương mại 2.1.2 Cơ sở lý thuyết hành vi tiêu dùng yếu tố ảnh hưởng đến trình định người tiêu dùng 2.1.2.1 Khái niệm hành vi người tiêu dùng 2.1.2.2 Quá trình định người tiêu dùng 10 download by : skknchat@gmail.com v 2.1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng .14 2.2 Khái quát số công cụ thu thập liệu nghiên cứu 16 2.2.1 Thảo luận tay đôi 16 2.2.2 Thảo luận nhóm 16 2.2.3 Phỏng vấn 16 2.3 Tổng quan số nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn người tiêu dùng 17 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thiết 21 2.4.1 Các giả thuyết 21 2.4.1.1 Giả thuyết chất lượng sản phẩm .21 2.4.1.2 Giả thuyết hoạt động chiêu thị 23 2.4.1.3 Giả thuyết giá cảm nhận 25 2.4.1.4 Giả thuyết thương hiệu .26 2.4.1.5 Giả thuyết nhóm tham khảo .27 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 Chương 03 Thiết kế nghiên cứu .30 3.1 Quy trình nghiên cứu 30 3.2 Phương pháp nghiên cứu định tính 31 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 31 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 32 3.3 Phương pháp nghiên cứu định lượng 39 3.3.1 Thiết kế nghiên cứu định lượng .39 download by : skknchat@gmail.com vi 3.3.2 Xử lý số liệu 40 Chương Kết nghiên cứu 44 4.1 Mô tả mẫu khảo sát 44 4.2 Phân tích hệ số Cronbach’s alpha 46 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 50 4.3.1 Phân tích khám phá thang đo yếu tố ảnh hưởng đến định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật 50 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá thang đo định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật 54 4.4 Mơ hình hiệu chỉnh sau phân tích nhân tố 56 4.5 Phân tích hồi qui tuyến tính bội 57 4.5.1 Xác định biến độc lập biến phụ thuộc 57 4.5.2 Phân tích tương quan 59 4.5.3 Hồi qui tuyến tính bội 60 4.5.4 Kiểm tra giả định hồi qui 61 4.5.5 Kiểm định độ phù hợp mơ hình tượng đa cộng tuyến 63 4.5.6 Phương trình hồi qui tuyến tính bội 65 4.5.7 Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết 66 4.6 Kiểm định khác biệt biến định tính định chọn mua thuốc bảo vệ thực vật 67 4.6.1 Kiểm định diện tích canh tác 67 download by : skknchat@gmail.com 13 536 1.913 85.514 14 468 1.673 87.186 15 456 1.630 88.816 16 389 1.389 90.205 17 379 1.354 91.559 18 340 1.214 92.773 19 326 1.166 93.939 20 295 1.052 94.991 21 282 1.006 95.997 22 249 888 96.885 23 219 783 97.667 24 191 682 98.349 25 169 604 98.953 26 133 475 99.428 27 100 358 99.786 28 060 214 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis download by : skknchat@gmail.com Bảng số 13 Rotated Component Matrix a Component B5 857 B3 807 B2 801 B4 773 B1 749 C5 522 267 299 460 309 Q5 868 Q1 862 Q4 810 Q2 754 Q3 730 G2 203 788 G5 249 702 G4 255 665 253 205 G1 301 652 206 237 A2 491 393 411 C4 265 827 227 275 download by : skknchat@gmail.com C1 219 819 C2 813 C3 258 449 475 P2 876 P3 798 P5 779 P1 415 251 658 A1 830 A4 728 A3 713 A5 331 565 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Bảng số 14 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 837 3.454E3 df 325 Sig .000 download by : skknchat@gmail.com Bảng số 15 Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings ne nt Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 8.062 31.007 31.007 8.062 31.007 31.007 2.992 11.509 42.516 2.992 11.509 42.516 2.151 8.273 50.789 2.151 8.273 50.789 1.966 7.560 58.349 1.966 7.560 58.349 1.838 7.070 65.420 1.838 7.070 65.420 1.155 4.443 69.862 1.155 4.443 69.862 858 3.298 73.161 678 2.608 75.769 633 2.433 78.202 10 619 2.381 80.583 11 594 2.284 82.867 12 536 2.060 84.927 13 483 1.857 86.784 14 443 1.704 88.488 15 387 1.489 89.977 16 376 1.445 91.422 17 341 1.310 92.732 18 332 1.275 94.007 download by : skknchat@gmail.com 19 298 1.146 95.153 20 266 1.022 96.176 21 259 995 97.170 22 228 878 98.048 23 198 760 98.808 24 149 571 99.380 25 101 387 99.767 26 061 233 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng số 16 Rotated Component Matrix a Component B5 858 B3 808 B2 802 B4 773 B1 750 C5 521 267 298 208 290 Q5 872 Q1 863 476 download by : skknchat@gmail.com Q4 811 Q2 759 Q3 730 227 P2 878 P3 792 P5 782 P1 416 268 669 C4 831 C2 829 C1 221 G2 205 G1 270 G5 267 G4 262 253 814 783 228 268 700 272 697 259 663 202 A1 807 A4 734 A3 A5 214 327 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations download by : skknchat@gmail.com 733 572 Bảng số 17 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 833 Approx Chi-Square 2.952E3 df 253 Sig .000 Bảng số 18 Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Total ne nt Total Cumulative % % of Variance Cumulative % 7.306 31.767 31.767 7.306 31.767 31.767 2.633 11.447 43.214 2.633 11.447 43.214 2.018 8.774 51.988 2.018 8.774 51.988 1.786 7.765 59.752 1.786 7.765 59.752 1.770 7.695 67.448 1.770 7.695 67.448 1.125 4.892 72.340 1.125 4.892 72.340 684 2.972 75.312 623 2.708 78.019 613 2.665 80.685 10 544 2.364 83.048 11 522 2.270 85.319 12 463 2.011 87.330 download by : skknchat@gmail.com 13 412 1.792 89.121 14 372 1.617 90.739 15 350 1.521 92.260 16 335 1.455 93.714 17 327 1.423 95.138 18 265 1.151 96.289 19 253 1.098 97.387 20 232 1.007 98.395 21 197 856 99.251 22 111 482 99.734 23 061 266 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng số 19 Rotated Component Matrix a Component Q5 879 Q1 869 Q4 814 Q2 751 Q3 736 245 download by : skknchat@gmail.com B5 858 B3 817 B2 802 B4 782 B1 766 G2 286 301 789 G1 278 720 G5 264 697 G4 257 671 C2 253 264 254 852 C4 C1 205 249 217 843 802 P2 856 P3 828 P5 817 215 A1 787 A3 786 A4 758 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations download by : skknchat@gmail.com Bảng số 20 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 600 Approx Chi-Square 821.258 df 15 Sig .000 Bảng số 21 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Compon ent Total % of Variance Cumulative % 3.687 61.451 61.451 909 15.155 76.605 571 9.510 86.115 515 8.578 94.693 227 3.779 98.472 092 1.528 100.000 Total % of Variance 3.687 Extraction Method: Principal Component Analysis download by : skknchat@gmail.com 61.451 Cumulative % 61.451 Bảng số 22 Component Matrix a Component D6 816 D2 806 D4 800 D3 788 D5 761 D1 730 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Bảng số 23 Correlations D D Pearson Correlation Q Sig (2-tailed) Q Pearson Correlation Sig (2-tailed) B Pearson Correlation B 580 ** 000 580 ** 000 528 ** G 528 ** 000 303 ** 000 303 ** C 609 ** 000 540 ** 000 378 ** P 501 ** 000 353 ** 000 263 download by : skknchat@gmail.com ** A 387 ** 000 215 ** 001 267 ** 359 ** 000 273 ** 000 200 ** Sig (2-tailed) G 000 Pearson Correlation Sig (2-tailed) C Sig (2-tailed) 540 501 Sig (2-tailed) 387 ** 353 Sig (2-tailed) 359 ** 378 ** 215 ** 263 273 000 ** 000 ** 267 001 ** ** 000 000 000 Pearson Correlation 000 000 000 Pearson Correlation A ** 000 Pearson Correlation P 609 000 ** 000 ** 200 000 ** 003 000 518 000 ** 286 000 518 ** 286 ** 237 ** 777 a 603 592 110 110 000 053 108 Std Error of the 053 132 b Adjusted R Square 000 ** Model Summary R Square 132 108 Bảng số 24 R ** 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model Estimate Durbin-Watson 45708 a Predictors: (Constant), A, P, C, B, Q, G b Dependent Variable: D download by : skknchat@gmail.com ** 000 000 345 345 000 237 000 ** 003 1.962 Bảng số 25 b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 66.121 11.020 Residual 43.456 208 209 109.577 214 Total F Sig 52.748 000 a a Predictors: (Constant), A, P, C, B, Q, G b Dependent Variable: D Bảng số 26 Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficie Coefficients Model B (Constant) nts Std Error -.356 252 Q 245 048 B 253 G Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -1.413 159 270 5.112 000 682 1.467 047 263 5.426 000 812 1.232 161 055 176 2.915 004 522 1.915 C 147 039 193 3.719 000 710 1.408 P 166 052 148 3.178 002 879 1.138 A 121 044 130 2.770 006 862 1.160 a Dependent Variable: D download by : skknchat@gmail.com Bảng số 27 Correlations ABSRES1 Q B G C P A 1.000 091 -.043 003 -.041 011 -.025 184 528 962 554 869 719 215 215 215 215 215 215 215 Spearma ABSRES1 Correlation n's Coefficien rho t Sig (2-tailed) N Q Correlation Coefficien 091 1.000 314 ** 537 ** 404 ** 238 ** 240 ** t B Sig (2-tailed) 184 000 000 000 000 000 N 215 215 215 215 215 215 215 ** 1.000 Correlation Coefficien -.043 314 403 ** 305 ** 312 ** 196 ** t G Sig (2-tailed) 528 000 000 000 000 004 N 215 215 215 215 215 215 215 ** 1.000 Correlation Coefficien 003 537 ** 403 532 ** 333 ** 313 ** t C Sig (2-tailed) 962 000 000 000 000 000 N 215 215 215 215 215 215 215 ** 1.000 Correlation Coefficien -.041 404 ** 305 ** 532 t download by : skknchat@gmail.com 274 ** 162 * P Sig (2-tailed) 554 000 000 000 000 018 N 215 215 215 215 215 215 215 ** 1.000 171 Correlation Coefficien 011 238 ** 312 ** 333 ** 274 * t A Sig (2-tailed) 869 000 000 000 000 012 N 215 215 215 215 215 215 215 * 1.000 Correlation Coefficien -.025 240 ** 196 ** 313 ** 162 * 171 t Sig (2-tailed) 719 000 004 000 018 012 N 215 215 215 215 215 215 215 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) download by : skknchat@gmail.com ... ? ?Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2015? ?? II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn thương. .. khách hàng cách hiệu Đó lý tác giả chọn nghiên cứu đề tài ? ?Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ trồng nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015? ?? Nhằm... tiêu nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015 Trên sở kết nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thương hiệu thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ cây trồng của nông dân tại bà rịa – vũng tàu năm 2015 ,