0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của thùy dương

122 2 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của thùy dương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:23

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỖ THỊ HUỆ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THÙY DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƠN NGỮ, VĂN HĨA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN download by : skknchat@gmail.com http://lrc.tnu.edu.vn Thái Nguyên – 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỖ THỊ HUỆ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THÙY DƯƠNG Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 8220121 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƠN NGỮ, VĂN HĨA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ THỊ HẠNH Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN download by : skknchat@gmail.com http://lrc.tnu.edu.vn Thái Nguyên – 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN download by : skknchat@gmail.com http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đỗ Thị Huệ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn thạc sĩ này, tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học, Khoa Báo chí – Truyền thơng Văn học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Thầy, Cô giáo trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ suốt trình học tập Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn TS Vũ Thị Hạnh ln tận tình hướng dẫn, bảo suốt thời gian tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Thái Ngun, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đỗ Thị Huệ Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu, ý nghĩa đề tài Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1 Nhà văn Thùy Dương – đời nghiệp văn chương 1.1.1 Đôi nét đời nhà văn Thùy Dương 1.1.2 Sự nghiệp văn chương nhà văn Thùy Dương 1.1.3 Quan điểm sáng tác Thùy Dương 13 1.2 Cơ sở lí luận đề tài 16 1.2.1 Khái lược nghệ thuật tự 17 1.2.2 Các phương diện nghệ thuật tự 17 * Tiểu kết chương 1…………………………………………………………… 26 Chương 2: NHÂN VẬT VÀ NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THÙY DƯƠNG 27 2.1 Nhân vật tiểu thuyết Thùy Dương 27 2.1.1 Nhân vật hồn ma 27 2.1.2 Nhân vật tự ý thức 33 2.1.3 Nhân vật cô đơn 39 2.2 Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Thùy Dương 44 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com iv 2.2.1 Nghệ thuật miêu tả ngoại hình nhân vật 44 2.2.2 Nghệ thuật miêu tả hành động nhân vật 47 2.2.3 Nghệ thuật khắc họa tâm lýnhân vật 51 * Tiểu kết chương 55 Chương 3: NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC KẾT CẤU VÀ XÂY DỰNG KHÔNG – THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THÙY DƯƠNG 56 3.1 Nghệ thuật tổ chức kết cấu 56 3.1.1 Kết cấu tình – tâm lí 57 3.1.2 Kết cấu phân mảnh - dán ghép 62 3.1.3 Kết cấu bổ thuật 67 3.2 Nghệ thuật xây dựng không gian 69 3.2.1 Không gian xã hội xưa cũ 70 3.2.2 Không gian xã hội đại 72 3.2.3 Không gian tâm linh 76 3.3 Nghệ thuật xây dựng thời gian 79 3.3.1 Thời gian đan xen, đồng 80 3.3.2 Thời gian tâm lý 82 * Tiểu kết chương 83 Chương 4: NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA 84 THÙY DƯƠNG 84 4.1 Đa dạng hóa ngơi kể điểm nhìn trần thuật 84 4.1.1 Phối hợp nhiều người kể chuyện văn trần thuật 84 4.1.2 Phối hợp linh hoạt nhiều điểm nhìn trần thuật 89 4.2 Giọng điệu trần thuật giàu sắc thái thẩm mỹ 92 4.2.1 Giọng mỉa mai, châm biếm 93 4.2.2 Giọng điệu đồng cảm, xót xa 96 4.2.3 Giọng điệu dí dỏm, hài hước 98 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com v 4.3 Ngôn ngữ trần thuật 100 4.3.1 Ngôn ngữ vừa truyền thống, vừa đại 100 4.3.3 Ngôn ngữ mang đậm chất trữ tình 105 * Tiểu kết chương 109 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Sau đổi 1986, văn học Việt Nam đạt thành công nhiều lĩnh vực, thể loại Bên cạnh bút kỳ cựu Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Ma Văn Kháng,…sự xuất lớp nhà văn trẻ Phan Thị Vàng Anh, Y Ban, Võ Thị Xn Hà, Võ Thị Hảo, Đỗ Bích Thúy, Trong có Thùy Dương – nhà văn nữ có cách viết lạ, hoàn toàn mẻ, tràn đầy tâm huyết thổi vào văn học nước nhà luồng sinh khí Trong dịng chảy văn học Việt Nam đương đại, Thùy Dương khơng cịn xa lạ với độc giả yêu thích văn chương, đặc biệt tiểu thuyết Không ồn diễn đàn văn chương với số lượng tiểu thuyết xuất đặn (Ngụ cư (2005), Thức giấc (2007), Nhân gian (2009) gần tiểu thuyết có tên Chân trần (2013)), Thùy Dương bước khẳng định trải nghiệm sức viết tiểu thuyết Đặc biệt, Thùy Dương số tác giả viết tiểu thuyết mà tiểu thuyết chị dành giải thưởng văn chương: Thức giấc đạt giải thưởng thi tiểu thuyết Hội Nhà văn tổ chức năm (2008-2010); Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2011 với tiểu thuyết Nhân gian Với giọng điệu trữ tình, sâu lắng, Thùy Dương viết đời người trải nghiệm cá nhân, thấm đẫm dấu ấn suy tư đời nhân sinh trạng thái tâm linh hư ảo Tác phẩm chị có khả phản ánh vấn đề gay gắt, nóng bỏng xã hội đại, đặc biệt có khả khai thác chiều sâu góc khuất “thế giới bên trong” người Để làm điều đó, nhà văn nhìn thực sống người góc nhìn đồng thời mạn dạn thực nhiều thể nghiệm lối viết Điều khiến cho nghệ thuật tự tiểu thuyết Thùy Dương chứa đựng nhiều yếu tố đổi mới, sáng tạo, mang lại giá trị hiệu nghệ thuật định Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com Với đổi mới, sáng tạo nghệ thuật tiểu thuyết, sáng tác Thùy Dương cần nghiên cứu cách hệ thống nhằm ghi nhận mức đóng góp Thùy Dương dịng chảy văn học Việt Nam đương đại Đó lý lựa chọn Nghệ thuật tự tiểu thuyết Thùy Dương làm đề tài nghiên cứu Lịch sử vấn đề nghiên cứu Tiểu thuyết thể loại “máy cái”, giữ vị trí trung tâm văn học Bất văn học lớn khơng thể vắng bóng tiểu thuyết Bởi thế, tiểu thuyết góp phần quan trọng việc làm nên diện mạo văn học Đặc biệt, với đặc trưng tiêu biểu thể loại, nói Bakhtin – tiểu thuyết thể loại văn học tiếp nhận thực đời sống chưa hồn thành – thể loại văn chương ln biến đổi, “nòng cốt thể loại chưa rắn lại” chưa thể đoán định hết biến đổi nó, gắn liền với sức sống thể loại đổi khơng ngừng nghệ thuật tự tiểu thuyết để vượt qua khn khổ sẵn có thể loại Chính mà nghiên cứu tiểu thuyết nói chung nghệ thuật tự tiểu thuyết Việt Nam đương đại vấn đề quan trọng, thu hút quan tâm bàn luận nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên độc giả yêu mến văn chương Tác giả Nguyễn Văn Long Lã Nhâm Thìn có nhiều ý kiến tiểu thuyết ghi lại Văn học Việt Nam sau nam 1975 - vấn đề nghiên cứu giảng dạy Trong cơng trình Văn học Việt Nam sau năm 1975 vấn đề nghiên cứu giảng dạy tập hợp nhiều nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam đương đại như: Bùi Việt Thắng với viết Tiểu thuyết Việt Nam sau 1975 - nhìn từ góc độ thể loại; Nguyễn Hịa với Một cách lý giải thực trạng tiểu thuyết Việt Nam đương đại; Nguyễn Bích Thu với Ý thức cách tân tiểu thuyết Việt Nam sau 1975; Nguyễn Thị Bình với Về huớng thử nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ... nghiên cứu Nghệ thuật tự tiểu thuyết Thùy Dương nhằm mục đích cụ thể sau: Thứ nhất: đặc điểm tiểu thuyết Thùy Dương phương diện tiêu biểu nghệ thuật tự nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật kết... sâu khám phá giới nghệ thuật tiểu thuyết Thùy Dương - Vận dụng lý thuyết tự học, trần thuật học, lý thuyết phê bình nữ quyền: dùng để soi chiếu nghệ thuật tự tiểu thuyết Thùy Dương nhiều chiều,... ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐỖ THỊ HUỆ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA THÙY DƯƠNG Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 8220121 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM Người hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của thùy dương ,