0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân các phường thuộc quận 10 – thành phố hồ chí minh

110 2 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân các phường thuộc quận 10 – thành phố hồ chí minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH - PHẠM HỒNG HẢI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 08 NĂM 2016 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH - PHẠM HỒNG HẢI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS NGUYỄN PHÚ TỤ TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 08 NĂM 2016 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: PGS-TS NGUYỄN PHÚ TỤ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Chức danh Hội đồng Họ tên GS-TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Phản biện TS PHẠM THỊ HÀ Phản biện TS TRẦN ANH MINH TS HOÀNG TRUNG KIÊN Chủ tịch Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn Đoàn Thị Hồng Vân download by : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM HỒNG HẢI Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1977 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1541820031 I- Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung:  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Phường thuộc Quận 10  Kiểm tra có khác biệt động lực làm việc cán bộ, công chức lãnh đạo cán bộ, công chức chuyên môn Ủy ban nhân dân Phường thuộc Quận 10  Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc cho cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Phường thuộc Quận 10 III- Ngày giao nhiệm vụ: 18/01/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30/6/2016 V- Cán hướng dẫn: PGS-TS: NGUYỄN PHÚ TỤ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS-TS Nguyễn Phú Tụ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH PGS-TS Nguyễn Phú Tụ download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phạm Hồng Hải, tác giả luận văn tốt nghiệp cao học Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Học viên làm luận văn Phạm Hồng Hải download by : skknchat@gmail.com 18.212 2.511 6.438 43.282 2.511 6.438 43.282 3.421 8.773 26.985 2.152 5.517 48.799 2.152 5.517 48.799 3.326 8.529 35.514 2.103 5.393 54.192 2.103 5.393 54.192 3.260 8.358 43.872 1.832 4.699 58.890 1.832 4.699 58.890 3.160 8.102 51.974 1.487 3.812 62.703 1.487 3.812 62.703 3.003 7.701 59.675 1.110 2.846 65.548 1.110 2.846 65.548 2.291 5.873 65.548 979 2.510 68.058 10 762 1.954 70.013 11 737 1.890 71.902 12 682 1.750 73.652 13 665 1.705 75.357 14 647 1.660 77.017 15 613 1.572 78.589 16 606 1.553 80.142 17 583 1.494 81.636 18 543 1.393 83.029 19 519 1.330 84.360 20 465 1.192 85.552 21 450 1.155 86.707 22 436 1.117 87.824 23 431 1.104 88.928 24 421 1.080 90.009 25 380 975 90.983 26 354 908 91.892 27 325 834 92.725 download by : skknchat@gmail.com 89 28 322 825 93.550 29 305 781 94.331 30 272 697 95.028 31 265 679 95.707 32 259 665 96.372 33 240 616 96.989 34 232 594 97.583 35 217 557 98.140 36 213 546 98.686 37 190 488 99.174 38 166 425 99.599 39 156 401 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component CSKT2 796 CSKT5 786 CSKT4 756 CSKT1 750 CSKT3 721 TN3 828 TN2 825 TN1 792 TN4 754 TN5 655 PL3 771 PL5 742 PL4 736 PL1 735 PL2 728 DGTH3 793 DGTH1 790 DGTH4 784 DGTH2 779 DGTH5 348 654 LD2 788 LD4 752 LD3 733 LD1 725 LD5 701 MT4 768 MT2 746 MT1 737 download by : skknchat@gmail.com 90 MT5 609 MT3 341 587 CH5 737 CH2 707 CH1 341 701 CH4 696 CH3 690 TH2 815 TH1 319 743 TH3 711 TH4 370 403 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 871 Adequacy Approx Chi- 4786.47 Square Bartlett's Test of Sphericity df 703 Sig .000 Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings pone nt Total % of Variance Cumulative Total % % of Cumulat Variance ive % Total % of Cumul Varian ative ce % 9.520 25.054 25.054 9.520 25.054 25.054 3.649 9.603 4.622 12.162 37.216 4.622 12.162 37.216 3.459 9.104 18.707 2.505 6.591 43.807 2.505 6.591 43.807 3.416 8.989 27.696 2.151 5.662 49.468 2.151 5.662 49.468 3.324 8.748 36.444 2.074 5.457 54.925 2.074 5.457 54.925 3.254 8.563 45.007 1.809 4.761 59.687 1.809 4.761 59.687 3.069 8.076 53.083 1.487 3.912 63.599 1.487 3.912 63.599 3.007 7.912 60.995 1.109 2.918 66.517 1.109 2.918 66.517 2.098 5.521 66.517 836 2.201 68.717 10 761 2.003 70.721 11 717 1.886 72.606 12 669 1.760 74.366 13 648 1.706 76.072 14 630 1.659 77.731 15 608 1.601 79.332 download by : skknchat@gmail.com 9.603 91 16 592 1.557 80.890 17 544 1.431 82.320 18 531 1.396 83.717 19 482 1.268 84.985 20 462 1.216 86.201 21 445 1.170 87.371 22 433 1.139 88.511 23 431 1.133 89.644 24 380 1.000 90.644 25 355 935 91.579 26 331 871 92.450 27 324 853 93.302 28 313 824 94.126 29 277 729 94.855 30 270 711 95.566 31 260 684 96.250 32 245 646 96.896 33 232 610 97.506 34 220 578 98.085 35 213 561 98.646 36 190 501 99.147 37 166 436 99.583 38 158 417 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component CSK T2 CSK T5 CSK T4 CSK T1 CSK T3 797 787 757 751 722 TN3 829 TN2 825 TN1 790 TN4 761 TN5 659 PL3 774 PL5 739 download by : skknchat@gmail.com 92 PL1 737 PL4 732 PL2 731 DGT 794 H3 DGT 791 H1 DGT 784 H4 DGT 779 H2 DGT H5 347 657 LD2 789 LD4 752 LD3 732 LD1 726 LD5 699 MT4 775 MT2 748 MT1 739 MT5 614 MT3 339 594 CH5 737 CH2 714 CH1 342 698 CH3 692 CH4 688 TH2 814 TH1 336 TH3 743 693 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Rotation converged in iterations download by : skknchat@gmail.com 93 Coefficients Model Unstandardized Standar Coefficients dized a t Sig Collinearity Statistics Coeffici ents B (Constant) Std Error Beta -1.242 294 CSKT 213 057 TN 148 PL Tolerance VIF -4.231 000 204 3.755 000 654 1.530 047 160 3.163 002 752 1.329 133 067 108 2.000 047 661 1.513 DGTH 138 056 125 2.470 014 754 1.326 LD 177 070 136 2.535 012 669 1.496 MT 175 059 175 2.951 004 548 1.824 CH 159 061 146 2.589 010 601 1.664 TH 178 056 170 3.181 002 673 1.486 a Dependent Variable: DLC b Model Summary Model R R Adjusted Std Error of Square R Square the Estimate Change Statistics R Square F Change df1 Durbi df2 Change Sig F n- Change Wats on 751 a 563 548 53372 563 36.611 a Predictors: (Constant), TH, LD, TN, DGTH, PL, CSKT, CH, MT b Dependent Variable: DLC a ANOVA Model Sum of df Squares Mean Sig Square Regression 83.431 10.429 Residual 64.663 227 285 Total F 36.611 000 b 148.094 235 a Dependent Variable: DLC b Predictors: (Constant), TH, LD, TN, DGTH, PL, CSKT, CH, MT download by : skknchat@gmail.com 227 000 2.174 ... CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH - PHẠM HỒNG HẢI NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ... tài: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung:  Xác định nhân tố ảnh... hưởng đến động lực làm việc cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Phường thuộc Quận 10  Kiểm tra có khác biệt động lực làm việc cán bộ, công chức lãnh đạo cán bộ, công chức chuyên môn Ủy ban nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân các phường thuộc quận 10 – thành phố hồ chí minh ,