0

Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32

67 6,585 75
 • Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2012, 11:14

Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32. Nguyễn Thò Hiền Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 Thứ ngày tháng năm Bài 1GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNHTRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI” A. Mục đích, yêu cầu: •Phổ biến một số qui đònh khi luyện tập. Yêu cầu HS hiểu và thực hiện đúng.•Giới thiệu chương trình môn học. Yêu cầu HS biết được điểm cơ bản của chương trình, có thái độ và tinh thần luyện tập tích cực.•Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầuHS biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động. B. Đòa điểm, phương tiện: •Đòa điểm: Chọn nơi thoáng mát, bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ sân tập, bảo đảm an toàn luyện tập•Phương tiện: chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” C. Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG ĐL YÊU CẦU KỸ THUẬTBIỆN PHÁP THỰC HIỆNI. Mở đầu 1. Nhận lớp: 2’ - GV tập trung lớp theo hàng dọc x x x x x x x x x x x x x x 2. Phổ biến bài mới: (thò phạm)1’ - Phổ biến một số qui đònh khi luyện tập. - Giới thiệu chương trình môn học - Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. x x x x x x x x x x x x x x 3. Khởi động: + Chung: + Chuyên môn: 1’3’- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhòp và hát.* Tập bài thể dục phát triển chung II. Cơ bản1. ôn bài cũ2. Bài mới: (Ghi rõ chi tiết các động tác kỹ thuật) 2’- 3’6’- 7’- Phân công tổ nhóm tập luyện, chọn cán sự môn học.Nhóm tập luyện là biên chế tổ của lớp và qui đònh khu vực tập luyện của mỗi tổ khi chia nhóm ôn luyện. GV chọn những em nhanh nhẹn làm cán sự lớp.- Nhắc lại nội qui tập luyện và phổ biến nội dung yêu cầu môn học.GV nhắc lại nội qui tập luyện đã học ở lớp 2: Khẩn trương tập hợp lớp, quần áo, trang phục tập phải gọn gàng, đi giày hoặc dép có quai, .,phải tập luyện tích cực, đảm bảo an toàn trong khi tập.- Chỉnh đốn trang phục, vệ sinh tập luyện.x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nguyễn Thò Hiền Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 2’- 3’* Ôn lại một số động tác đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1, 2.GV cho ôn lại một số ĐHĐN đã học như: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, diểm số,quay phải, quay trái, đứng nghiêm (nghó), dàn hàng, dồn hàng .3. Trò chơi vận động (hoặc trò chơi bổ trợ thể lực)5’- 7’- Chơi trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”III. Kết thúc1. Hồi tỉnh: (thả lỏng)2’ - Đi thương theo nhòp 1 – 2 và hát. x x x x x x x x x x x x x x2. Tổng kết giờ học: (Đánh giá, xếp loại)1’ - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét. x x x x x x xx x x x x x x 3. Nhắc nhở và bài tập về nhà1’ - GV giao bài tập về nhà. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Thứ ngày tháng năm BÀI 2 ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: “NHÓM BA - NHÓM BẢY” A. Mục đích, yêu cầu: Nguyễn Thò Hiền Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 •Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng trật tự, theo đúng đội hình tập luyện.•Chơi trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật. B. Đòa điểm, phương tiện: •Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện. •Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sẵn các vạch cho trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. C. Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG ĐL YÊU CẦU KỸ THUẬTBIỆN PHÁP THỰC HIỆNI. Mở đầu: 1. Nhận lớp: 2’ - GV nhận lớp, giúp đỡ lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo và phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.- Nhắc nhở HS thực hiện nội quy, chỉnh đốn trang phục và vệ sinh nơi tập luyện.x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x2. Phổ biến bài mới: (thò phạm)1’ - Ôn tập một số kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 2. - Chơi trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy". 3. Khởi động: + Chung: + Chuyên môn: 1’3’1’- Giậm chân tại chỗ, vừa đếm theo nhòp.- Chạy chậm theo đòa hình tự nhiên.- Chơi trò chơi “Làm theo hiệu lệnh". II. Cơ bản: 1. ôn bài cũ2. Bài mới: (Ghi rõ chi tiết các động tác kỹ thuật)8’- 10’- Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp. GV nêu động tác, vừa làm mẫu vừa nhắc lại động tác. Trong quá trình tập luyện,GV kiểm tra, uốn nắn động tác cho các em. Chia chóm tổ để tập luyểntong 5’ – 6’ và thi đua xem nhóm nào nhanh, đẹp nhất.x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3. Trò chơi vận động (hoặc trò chơi bổ trợ thể lực)6’- 8’- Chơi trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy" GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, sau đó cho HS chơi thử 1 – 2 lần để HS hiểu cách chơi và thực hiện. Sau một số lần chơi, em nào thắng được biểu dương; nhóm nào hoặc em nào thực hiện không đúng thì phải chòa phạt. III. Kết thúc: 1. Hồi tỉnh: 2’ - Đứng xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát.xxxxxxxxxxxxxxxxxxNguyễn Thò Hiền Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 (thả lỏng)2. Tổng kết giờ học: (Đánh giá, xếp loại)4’ - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét x x x x x x xx x x x x x x 3. Nhắc nhở và bài tập về nhà1’ - GV giao bài tập về nhà: Ôn động tác đi 2 tay chống hông (dang ngang).x x x x x x x x x x x x x x RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Nguyễn Thò Hiền Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 Thứ ngày tháng năm Bài 3ÔN ĐI ĐỀU - TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN” A. Mục đích, yêu cầu: •Ôn tập đi đều theo 1 – 4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng và theo đúng nhòp hô của GV.•Ôn đi kiểng gót 2 tay chống hông (dang ngang). Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.•Chơi trò chơi “Kết bạn". Yêu cầu biết cách chơi và chơi một cách chủ động. B. Đòa điểm, phương tiện: •Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện. •Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sẵn các vạch cho trò chơi “Kết bạn". C. Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG ĐL YÊU CẦU KỸ THUẬTBIỆN PHÁP THỰC HIỆNI. Mở đầu: 1. Nhận lớp: 2’- 3’- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.x x x x x x x x x x x x x x 2. Phổ biến bài mới: (thò phạm)1' - Ôn tập đi đều theo 1 – 4 hàng dọc. - Ôn đi kiểng gót 2 tay chống hông (dang ngang). - Chơi trò chơi “Kết bạn". x x x x x x x x x x x x x x 3. Khởi động: + Chung: + Chuyên môn: 1’2’2’- 3’- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhòp. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc theo đòa hình tự nhiên. * Chơi trò chơi “làm theo hiệu lệnh”. II. Cơ bản: 1. ôn bài cũ2. Bài mới: (Ghi rõ chi tiết các động tác kỹ thuật)6’- 8’8’- 10’- Tập đi đều theo 1 - 4 hàng dọc.GV cho lớp tập đi thường theo nhòp, rồi đi đều theo nhòp hô 1 – 2.GV uốn nắn kòp thời.- Ôn động tác đi kiểng gót 2 tay chống hông (dang ngang). GV nêu động tác, vừa làm mẫu vừa nêu tóm tắt lại động tác cho HS tập theo.x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3. Trò chơi vận động (hoặc trò chơi bổ trợ thể lực)6’- 8’- Chơi trò chơi “Kết bạn”. GV trực tiếp điều khiển trò chơi, yêu cầu các em chơi nhiệt tình, vui vẻ đòan kết. Những em bò lẻ 3 lần sẽ phải nắm tay nhau chạy xung quanh lớp 2 vòng, vừa chạy vừa hát III. Kết thúc: xxxxxxxxxxxxxxxxxxNguyễn Thò Hiền Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 1. Hồi tỉnh: (thả lỏng)2’ - Đi chậm xung quanh vong tròn vỗ tay và hátx x x x x x x x x x x x x x2. Tổng kết giờ học: (Đánh giá, xếp loại)4’ - GV cùng HS hệ thống bài - Nhận xét giờ họcx x x x x x xx x x x x x x 3. Nhắc nhở và bài tập về nhà1’ - GV giao bài tập về nhà: Ôn động tác đi đều và đi kiễng gót hai tay chống hông. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Thứ ngày tháng nămBài 4ÔN BÀI TẬP RL TTCB & KNVĐCBTRÒ CHƠI: “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY”Nguyễn Thò Hiền Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 A. Mục đích, yêu cầu: •Ôn đi đều 1 – 4 hàng dọc; đi kiễng gót hai tay chống hông, dang ngang, đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.•Học trò chơi “Tìm người chỉ huy". Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi. B. Đòa điểm, phương tiện: •Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện. •Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sẵn các vạch cho trò chơi “Tìm người chỉ huy”. C. Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG ĐL YÊU CẦU KỸ THUẬTBIỆN PHÁP THỰC HIỆNI. Mở đầu: 1. Nhận lớp: 2’ - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.x x x x x x x x x x x x x x 2. Phổ biến bài mới: (thò phạm)1’ - Ôn đi đều 1 - 4 hàng dọc; đi kiễng gót hai tay chống hông, dang ngang, đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. - Học trò chơi “Tìm người chỉ huy". x x x x x x x x x x x x x x 3. Khởi động: + Chung: + Chuyên môn: 2’3’- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhòp.- Chơi trò chơi “Có chúng em”. II. Cơ bản: 1. ôn bài cũ2. Bài mới: (Ghi rõ chi tiết các động tác kỹ thuật)3’- 4’3’- 4’3’- 5’ - Ôn đi đều 1 - 4 hàng dọc: Lần đầu GV hô cho HS tập. Những lần sau, cán sự lớp hô, GV uốn nắn cho HS.- Ôn đi kiễng gót hai tay chống hông, dang ngang. - Ôn đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3. Trò chơi vận động (hoặc trò chơi bổ trợ thể lực)6’- 7’2’- 4’- Chơi trò chơi “Tìm người chỉ huy"GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,cho lớp chơi thửvài lần rồi chơi chính thức- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Chia lớp thành 2 đội, hướng dẫn cách chơi rồi cho HS chơiIII. Kết thúc: 1. Hồi tỉnh: (thả lỏng)2’ - Đi thường theo nhòp và hát. x x x x x x x x x x x x x x 2. Tổng kết giờ học: (Đánh giá, xếp loại)4’ - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét x x x x x x xx x x x x x x 3. Nhắc nhở và bài tập về nhà1’ - GV giao bài tập về nhà: xxxxxxxxxNguyễn Thò Hiền Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Thứ ngày tháng nămBài 5TẬP HP HÀNG NGANG - DÓNG HÀNG - ĐIỂM SỐ A. Mục đích, yêu cầu: •Ôn tập: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu thực hiện thuần thục những kỹ năng này ở mức tương đối chủ động.•Học Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. •Chơi trò chơi “Tìm người chỉ huy Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi. B. Đòa điểm, phương tiện: Nguyễn Thò Hiền Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 •Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện. •Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sẵn sân cho trò chơi. C. Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG ĐL YÊU CẦU KỸ THUẬTBIỆN PHÁP THỰC HIỆNI. Mở đầu: 1. Nhận lớp: 2’ - Cán sự lớp tập hợp, báo cáo.- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.x x x x x x x x x x x x x x 2. Phổ biến bài mới: (thò phạm)1’ - Ôn 7 động tác vươn thở. tay, chân, lườn, bụng, toàn thân và động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung. - Học động tác điều hòa.- Chơi trò chơi “Chim về tổ “.x x x x x x x x x x x x x x 3. Khởi động: + Chung: + Chuyên môn: 1’2’2’- 3’- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhòp- Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân. * Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức II. Cơ bản: 1. ôn bài cũ2. Bài mới: (Ghi rõ chi tiết các động tác kỹ thuật)5’- 7’7’- 8’- Ôn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Cán sự lớp hô, GV đi uốn nắn cho các em.- Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. GV làm mẫu trước 1 lần, sau đó HS tập theo động tác mẫu của GV. Sau các động tác lẻ GV cho tập phối hợp.* HS tập theo tổ cách tập hợp hàng ngang, sau đó thi đua giữa các tổ.x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3. Trò chơi vận động (hoặc trò chơi bổ trợ thể lực)6’- 8’ - Chơi trò chơi “Tìm người chỉ huy" GV nhắc tên trò chơi và cách chơi, sau đó cho cả lớp chơi. Đổi vò trí ngừi chơi. Yêu cầu các em tham gia tích cực.III. Kết thúc: 1. Hồi tỉnh: (thả lỏng)2’ - Đi thường theo nhòp và hát. x x x x x x x x x x x x x x2. Tổng kết giờ học: (Đánh giá, xếp loại)4’ - GV cùng HS hệ thống bài.- Nhận xét giờ học.x x x x x x xx x x x x x x 3. Nhắc nhở và bài tập về nhà1’ - GV giao bài tập về nhà.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :xxxxxxxxxNguyễn Thò Hiền Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 Thứ ngày tháng nămBài 6ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨTRÒ CHƠI: “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” A. Mục đích, yêu cầu: •Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.•Ôn động tác đi đều từ 1 – 4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.•Học trò chơi “Tìm người chỉ huy". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động. B. Đòa điểm, phương tiện: •Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện. •Phương tiện: Chuẩn bò còi, dụng cụ và kẻ sẵn các vạch cho trò chơi “Tìm người chỉ huy”. C. Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG ĐL YÊU CẦU KỸ THUẬTBIỆN PHÁP THỰC HIỆN[...]... NỘI DUNG I Mở đầu: 1 Nhận lớp: ĐL 2’ 2 Phổ biến bài mới: 1 (thò phạm) 3 Khởi động: 1 + Chung: + Chuyên môn: 1 1 II Cơ bản: 1 ôn bài cũ 2 Bài mới: 5’(Ghi rõ chi tiết các 7’ động tác kỹ thuật) 10 12’ 3 Trò chơi vận động 10 (hoặc trò chơi bổ trợ 12 ’ thể lực) III Kết thúc: 1 Hồi tỉnh: (thả lỏng) 1 YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP THỰC HIỆN - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học - Ôn động tác đi chuyển... đầu: 1 Nhận lớp: Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 ĐL 2’ 2 Phổ biến bài mới: 1 (thò phạm) 3 Khởi động: 1 + Chung: 2’ + Chuyên môn: II Cơ bản: 1 ôn bài cũ 2 Bài mới: 4 - 6’ (Ghi rõ chi tiết các động tác kỹ thuật) 10 12’ 3 Trò chơi vận động 6 - 8’ (hoặc trò chơi bổ trợ thể lực) III Kết thúc: 1 Hồi tỉnh: 1 (thả lỏng) 2 Tổng kết giờ học: 4’ (Đánh giá, xếp loại) YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP THỰC HIỆN - GV nhận... Nguyên 1 C Nội dung và phương pháp lên lớp: NỘI DUNG ĐL I Mở đầu: 1 Nhận lớp: 2 -3 ’ 2 Phổ biến bài mới: 1 (thò phạm) 3 Khởi động: + Chung: + Chuyên môn: 1 1 1 YÊU CẦU KỸ THUẬT - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu phương pháp kiểm tra, đánh giá - Kiểm tra tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi chuyển hướng phải, trái - Học trò chơi “Chim về tổ" - Cả lớp chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập -. .. Học Vónh Nguyên 1 - Chạy chậm trên đòa hình tự nhiên xxxxxxxxxx * Ôn đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái; điểm số từ 1 đến hết theo tổ 2’ II Cơ bản: 1 ôn bài cũ 2 Bài mới: 8’(Ghi rõ chi tiết các 10 ’ động tác kỹ thuật) 3 Trò chơi vận động 8’(hoặc trò chơi bổ trợ 10 ’ thể lực) III Kết thúc: 1 Hồi tỉnh: (thả lỏng) 2 Tổng kết giờ học: (Đánh giá, xếp loại) 1 4’ 3 Nhắc nhở và bài tập 1 về nhà - Ôn tập hợp hàng... Mở đầu: 1 Nhận lớp: ĐL 2’ 2 Phổ biến bài mới: 1 (thò phạm) 3 Khởi động: + Chung: + Chuyên môn: 1 2’ II Cơ bản: 1 ôn bài cũ 2 Bài mới: 8’(Ghi rõ chi tiết các 10 ’ động tác kỹ thuật) 1 0- YÊU CẦU KỸ THUẬT BIỆN PHÁP THỰC HIỆN - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng - Ôn động tác đi chuyển hướng phải, trái - Chơi trò chơi: “Mèo đuổi chuột" - Chạy chậm... bài mới: 1 (thò phạm) 6 Khởi động: + Chung: + Chuyên môn: 2’ 2’ 1 YÊU CẦU KỸ THUẬT - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học - Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Chơi trò chơi “Chim về tổ" - Chạy chậm theo một hang dọc xung quanh sân tập - Đứng tại chỗ khởi động các khớp * Chơi trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh” II Cơ bản: 1 ôn bài cũ 2 Bài mới: 10 ’ - Học động... trí người chơi III Kết thúc: 1 Hồi tỉnh: 2’ - Đi thường theo nhòp và hát (thả lỏng) 2 Tổng kết giờ học: 4’ - GV cùng HS hệ thống bài (Đánh giá, xếp loại) - Nhận xét giờ học 3 Nhắc nhở và bài tập 1 về nhà - GV giao bài tập về nhà: Ôn hai động tác thể dục phát triển chung đã học RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Thứ ngày tháng năm Bài 18 ÔN 2 ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ VÀ TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG x x x x...Nguyễn Thò Hiền I Mở đầu: 1 Nhận lớp: Trường Tiểu Học Vónh Nguyên 1 2’ - Cán sự lớp tập hợp và báo cáo - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Ôn động tác đi đều từ 1 – 4 hàng dọc, đi theo vạch kẻ thẳng - Học trò chơi “Tìm người chỉ huy" - Đứng tại chỗ, vừa xoay các khớp, vừa đếm to theo nhòp - Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân * Chơi trò... DUNG III Mở đầu: 1 Nhận lớp: ĐL 2’ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học - Ôn động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Chơi trò chơi “Chim về tổ" - Chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân - Đứng theo vòng tròn khởi động kó các khớp - Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức” xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - Ôn động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển... trường 2’ - Đi thường theo nhòp và hát 4’ - GV cùng HS hệ thống bài và nhận xét xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 Phổ biến bài mới: 1 (thò phạm) 3 Khởi động: + Chung: + Chuyên môn: 1 1 2’3’ II Cơ bản: 1 ôn bài cũ 2 Bài mới: 8’(Ghi rõ chi tiết các 10 ’ động tác kỹ thuật) 6’8’ 3 Trò chơi vận động 5’(hoặc trò chơi bổ trợ 7’ thể lực) III Kết thúc: 1 Hồi tỉnh: (thả lỏng) 2 Tổng kết giờ học: (Đánh giá, . nhòp .- Chơi trò chơi “Có chúng em”. II. Cơ bản: 1. ôn bài cũ2. Bài mới: (Ghi rõ chi tiết các động tác kỹ thuật)3 - 4’3 - 4’3 - 5’ - Ôn đi đều 1 -. hiệu lệnh”. II. Cơ bản: 1. ôn bài cũ2. Bài mới: (Ghi rõ chi tiết các động tác kỹ thuật)6 - 8’8 - 10 - Tập đi đều theo 1 - 4 hàng dọc.GV cho lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32, Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32,

Hình ảnh liên quan

3’ * Ôn lại một số động tác đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1, 2. GV cho ôn lại một số ĐHĐN đã học như: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, diểm số,quay phải,  quay  trái,  đứng  nghiêm  (nghĩ),  dàn hàng, dồn hàng... - Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32

3.

’ * Ôn lại một số động tác đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1, 2. GV cho ôn lại một số ĐHĐN đã học như: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, diểm số,quay phải, quay trái, đứng nghiêm (nghĩ), dàn hàng, dồn hàng Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Ôn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. - Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32

n.

tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng Xem tại trang 9 của tài liệu.
* Chạy trên địa hình tự nhiên trên sân trường. - Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32

h.

ạy trên địa hình tự nhiên trên sân trường Xem tại trang 11 của tài liệu.
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: “THI XẾP HÀNG” - Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32
ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: “THI XẾP HÀNG” Xem tại trang 12 của tài liệu.
+ Chuyên môn: 2’- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. * Ôn đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái; điểm số từ 1 đến hết theo tổ - Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32

huy.

ên môn: 2’- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. * Ôn đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái; điểm số từ 1 đến hết theo tổ Xem tại trang 13 của tài liệu.
Cả lớp tập theo đọi hình hàng dọc như dòng nước chảy với khoảng cách thích hợp. GV cho HS kởi động rồi tập - Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32

l.

ớp tập theo đọi hình hàng dọc như dòng nước chảy với khoảng cách thích hợp. GV cho HS kởi động rồi tập Xem tại trang 20 của tài liệu.
* Chạy chậm theo địa hình tự nhiên. - Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32

h.

ạy chậm theo địa hình tự nhiên Xem tại trang 45 của tài liệu.
Đội hình đi vượt chướng ngại vật và đi chuyển hướng phải, trái theo đội hình hàng dọc - Giáo án môn Thể dục - Tuần 1 đến 32

i.

hình đi vượt chướng ngại vật và đi chuyển hướng phải, trái theo đội hình hàng dọc Xem tại trang 66 của tài liệu.