0

Thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm trong tố tụng hành chính ở việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)

74 11 0
  • Thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm trong tố tụng hành chính ở việt nam  (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT HỌC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC THẨM TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Hành Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ThS Lê Việt Sơn Sinh viên: Võ Thị Như Tiên THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung nghiên cứu, kết nêu luận văn trung thực Trong luận văn có sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu khơng nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2017 Người thực luận văn Võ Thị Nhƣ Tiên LỜI CẢM ƠN Sau thời gian tìm tịi, nghiên cứu, thực chỉnh sửa khóa luận, tác giả hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm tố tụng hành Việt Nam” Đề hồn thành khóa luận này, tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc dến Quý Thầy, Cô trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh - người tận tụy truyền thụ kiến thức làm táng lý luận vững giúp tác giả có đủ động lực để lực chọn thực đề tài; cảm ơn Hội đồng khoa Thầy cô tổ mơn Luật Hành Ban điều hành Khoa Các chương trình đào tạo đặc biệt tạo điều kiện để tác giả thực đề tài Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thạc sĩ Lê Việt Sơn – Giảng viên Khoa Luật Hỉnh sự, người trực tiếp hướng dẫn tác giả thực đề tài này; Thầy cho tác giả lời khuyên quý giá, kinh nghiệm bổ ích, định hướng sửa chữa, đánh giá vô thiết thực Chính điều đóng góp phần khơng nhỏ để tác giả hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ln quan tâm, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lời để tác giả hồn thành khóa luận Trân trọng Võ Thị Nhƣ Tiên DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Luật TTHC : Luật Tố tụng hành (số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày tháng năm 2017) Pháp lệnh TTGQCVAHC : Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành số 49/1996/PL-UBTVQH9 ngày 21/05/1996 có hiệu lực ngày 01/7/1996 sửa đổi bổ sung số điều theo Pháp lệnh số 10/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25/12/1998 Pháp lệnh số 29/2006/PLUBTVQH11 ngày 05/4/2006 HĐGĐT : Hội đồng giám đốc thẩm VAHC : Vụ án hành PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tịa án nhân dân quan có quyền phán tranh chấp theo quy định pháp luật vấn đề pháp lý có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp cá nhân Các án định Tịa án mang tính quyền lực Nhà nước sâu sắc, Tòa án tuyên nhân danh Nhà nước, thể trực tiếp thái độ Nhà nước vụ án, định vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền người, quyền công dân chủ thể khác Việc quy định Hiến pháp 2013 sở hiến định cho việc mở rộng thẩm quyền Tòa án xét xử loại án có xét xử vụ án hành mà trọng tâm việc đảm bảo tính đắn án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án đòi hỏi thiết yếu nhà nước pháp quyền Trong bối cảnh Việt Nam vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý hành Nhà nước cịn xuất nhiều bất cập ảnh hưởng đến đời sống xã hội mà trực tiếp cơng dân Cùng với tính chất phức tạp, đa dạng khiếu kiện hành thực tiễn giải khiếu kiện hành cho thấy hoạt động xét xử vụ án hành công cụ hữu hiệu cho công dân để bảo vệ quyền lợi trước quyền lực Nhà nước góp phần ổn định trật tự xã hội Đối với số vụ án hành xét xử sơ thẩm phúc thẩm sai sót định làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp đương Trong vài năm trở lại đây, việc án, định Tịa án có hiệu lực pháp luật bị đề nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm ngày tăng nhanh số lượng mức độ phức tạp Luật TTHC năm 2015 có hoàn thiện, nâng cấp đáng kể mặt lập pháp dành chương riêng để quy định thủ tục giám đốc thẩm Mặc dù có tính chất quan trọng nhiên quy định thủ tục giám đốc thẩm nói chung thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm nói riêng cịn số điểm bất cập Nhìn cách tổng quan, thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm chương XV Luật TTHC năm 2015 cịn mang tính chất liệt kê khơng đầy đủ, có nhiều chỗ cịn vướng mắc có nhiều quan điểm khác cách áp dụng lại khơng có văn pháp lý thức hướng dẫn áp dụng gây lúng túng cho quan tiến hành tố tụng mà đặc biệt thẩm phán.Một số thẩm phán nhận thức không thẩm quyền HĐGĐT dẫn đến việc định không pháp luật TTHC Bên cạnh áp dụng thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm khơng rõ ràng, có mâu thuẫn thẩm quyền với Vơ hình trung điều trực tiếp làm cho công tác xét xử gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia tố tụng giai đoạn giám đốc thẩm vụ án Như vậy, bất cập đặt nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi nhà lập pháp phải nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định Thẩm quyền HĐGĐT Trong trình sửa đổi, cần học hỏi kinh nghiệm quý báu nước có lập pháp tiến tiến để hoàn thiện pháp luật Việt Nam vấn đề Vì lý trên, tác giả chọn đề tài “Thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm Tố tụng hành Việt Nam” để thực luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua, việc nghiên cứu quy định thủ tục giám đốc thẩm quan tâm nhiều nhà nghiên cứu lý luận, nhà khoa học pháp lý luật gia Đã có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu thủ tục giám đốc thẩm thủ tục tố tụng Hình sự, Dân Hành Trong đó, có số cơng trình nghiên cứu chuyên sâu thủ tục giám đốc thẩm có đề cập đến thẩm quyền HĐGĐT như: đề tài khoa học cấp Bộ Tòa án nhân dân tối cao, “Nâng cao hiệu công tác giám đốc việc xét xử vụ án hình sự”, Th.S Đinh Văn Quế chủ biên; luận án Tiến sĩ tác giả Phan Thanh Mai (2005), “Giám đốc thẩm tố tụng hình Việt Nam”; luận án Tiến sĩ Tác giả Đào Xuân Tiến (2009), “Thủ tục xét lại án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật tố tụng kinh tế, dân Việt Nam”; khóa luận tốt nghiệp tác giả Trần Thị Phương Hạnh (2009), “Thủ tục giám đốc, tái thẩm tố tụng dân sự”; khóa luận tốt nghiệp tác giả Trần Thị Phương (2009), “Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự”; khóa luận tốt nghiệp tác giả Hà Thị Minh Châu (2014), “Kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hành chính”; khóa luận tốt nghiệp tác giả Nguyễn Hồng Kim Loan (2005), “Xem xét lại án hành có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm, thực trạng giải pháp hồn thiện”; khóa luận tốt nghiệp tác giả Phạm Văn Thạch (2013), Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành – Thực trạng hướng hồn thiện…Một số viết tạp chí nghiên cứu phạm vi hẹp, có liên quan phần đến quy định giám đốc thẩm sau: Ngô Cường (2013), “Thủ tục giám đốc thẩm Việt Nam: Quá trình phát triển kiến nghị sửa đổi” Tạp chí Kiểm sát; Nguyễn Thị Phượng (2009), Giám đốc thẩm – “Xét” khơng “Xử”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp; TS Trần Anh Tuấn (2011), “Thủ tục xét lại án, định có hiệu lực pháp luật”, Tạp chí Nghề luật, (4); Th.S Ngô Tiến Hùng (2016), “Việc xét lại án, định có hiệu lực pháp luật theo thủ tục Giám đốc thẩm, thủ tục tái thẩm quy định Bộ luật tố tụng dân 2015”, Tạp chí Tịa án nhân dân (1); Th.S Nguyễn Văn Trượng (2012), “Hoàn thiện thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí kiểm sát (20); TS Nguyễn Quang Hiền (2009), “Một số vấn đề thủ tục giám đốc thẩm”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (7)… Qua nội dung cơng trình nghiên cứu, viết cho thấy: tác giả nghiên cứu vấn đề thủ tục giám đốc thẩm nói chung có nội dung thẩm quyền HĐGĐT có kiến nghị, đề xuất có giá trị mặt lý luận thực tiễn Tuy nhiên, nội dung cơng trình nghiên cứu lại q rộng nên khơng có phân tích chi tiết thẩm quyền HĐGĐT; nội dung viết tạp chí lại có phạm vi hẹp tập trung vấn đề khác thủ tục giám đốc thẩm kháng nghị giám đốc thẩm hay chủ thể có thẩm quyền giám đốc thẩm Thêm cơng trình nghiên cứu giám đốc thẩm nói chung thẩm quyền HĐGĐT tập trung lĩnh vực Tố tụng Hình mà Luật TTHC nhắc tới Do vậy, việc nghiên cứu thẩm quyền HĐGĐT mà đặc biệt TTHC nghiên cứu hồn tồn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến thẩm quyền cm 2015 Chính thế, phát sinh nhiều bất cập quy định pháp luật điều ảnh hưởng đến việc thực thẩm quyền HĐGĐT thực tế Với bất cập tác giả nêu chương II khóa luận có kiến nghị tương ứng sau: thẩm quyền không chấp nhận kháng nghị giữ nguyên án, định có hiệu lực pháp luật cần có văn hướng giải thích cụ thể nội dung thẩm quyền áp dụng; thẩm quyền hủy án, định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị giữ nguyên án, định pháp luật Tòa án cấp bị hủy bị sửa: thay đổi từ “giữ nguyên” thẩm quyền giữ nguyên án, định pháp luật Tòa án cấp bị hủy bị sửa cụm từ “khôi phục” hiệu lực án, định pháp luật Tòa án cấp bị hủy bị sửa đưa cụ thể áp dụng thẩm quyền này; thẩm quyền hủy án, định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm lại xét xử phúc thẩm lại: điều chỉnh lại áp dụng thẩm quyền này, ban hành văn hướng dẫn cách chi tiết cụ thể hủy án để xét xử sơ thẩm lại xét xử phúc thẩm lại; hủy phần hay toàn phạm vi xét xử lại phạm vi nào; thẩm quyền hủy án, định Tòa án giải vụ án đình giải vụ án có thay đổi từ ngữ quy định thẩm quyền thành “Thẩm quyền hủy án, định có hiệu lực pháp luật Tịa án giải 56 vụ án có hiệu lực pháp luật đình giải vụ án”; thẩm quyền sửa phần toàn án, định Tịa án có hiệu lực pháp luật nên ghi nhận thẩm quyền sửa án số trường hợp sửa cách tính án phí, sai sót kỹ thuật án theo hướng bảo đảm việc tranh tụng phiên tòa thủ tục phúc thẩm; thẩm quyền chung HĐGĐT quy định Điều 272 Luật TTHC năm 2015 cần có văn hướng dẫn rõ quy định trực tiếp Điều 272 nội dung xét lại án, định bị kháng nghị giám đốc thẩm HĐGĐT bổ sung quy định thẩm quyền cho phép HĐGĐT quyền tạm ngừng phiên tịa tạm đình giải vụ án để yêu cầu quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý văn hành chính, văn quy phạm pháp luật liên quan đến định hành chính, hành vi hành bị khởi kiện trái với Hiến pháp, luật, văn quy pháp luật quan Nhà nước cấp Bên cạnh kiến nghị mang tính lý luận, cịn có kiến nghị mang tính thực tiễn khác phù hợp với thực tiễn pháp luật với sách Đảng Nhà nước cơng tác xét xử VAHC Nói tóm lại, thơng qua khóa luận tác giả đưa phân tích, đánh giá quy định thực tiễn thực thẩm quyền HĐGĐT cách chi tiết Ngồi thành tựu đạt tồn đọng hạn chế, tác giả đưa kiến nghị phù hợp với thực tiễn khách quan, với xu hướng quốc tế để dẫn hoàn thiện thẩm quyền HĐGĐT mặt quy định pháp luật việc thực thực tế Việc nhanh chóng hồn thiện quy định thẩm quyền HĐGĐT cách tốt để bảo vệ quyền lợi công dân VAHC gián tiếp đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn xét xử, áp dụng thống pháp luật phát triển án lệ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  57 Văn kiện Đảng, văn quy phạm pháp luật, báo cáo tổng kết Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Luật tố tụng hành năm 2015 Luật tố tụng hành năm 2010 Luật Tổ chức Tồn án nhân dân 2014 Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 Bộ luật Tố tụng dân năm 2014 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành số 49/1996/PL-UBTVQH9 I ngày 21/05/1996 có hiệu lực ngày 01/7/1996 sửa đổi bổ sung số điều theo Pháp lệnh số 10/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25/12/1998 Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2006 Báo cáo số 04/BC-TANDTC ngày 29 tháng 01 năm 2015 Tòa án nhân dân tối cao Tổng kết năm thi hành Luật Tố tụng hành Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội 11 Kết luận số 92-KL/TW Bộ Chính trị ngày 12/03/2014 việc tiếp tục thực Nghị số 49-NQ/TW II Sách, giáo trình, luận văn 12 Đào Trí Úc (1997), Nhà nước pháp quyền nghiệp đổi mới, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 13 Hoàng Phê chủ biên (2006), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Hà Nội 14 PGS TS Nguyễn Thư – Th.S Lê Thương Huyền, Bình luận Khoa học LTTHC năm 2015, Nxb Hồng Đức 15 Trần Ngọc Đường (1994), Tìm hiểu tổ chức hoạt động hệ thống quan quyền lực Nhà nước theo Hiến pháp 1992, Nxb Chính trị quốc gia Hà 16 17 18 19 Nội Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng Hành Việt Nam, Nxb Cơng an Nhân dân Từ điển Tiếng việt phổ thơng (2002), Nxb Tp Hồ Chí Minh Đào Xuân Tiến (2009), Thủ tục xét lại án, định Tịa án có hiệu lực pháp luật tố tụng kinh tế, dân Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Hà Thị Minh Châu (2014), Kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hành chính, Khóa luận tốt nghiệp 58 20 Nguyễn Hồng Kim Loan (2005), Xem xét lại án hành có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm, thực trạng giải pháp hoàn thiện, Khóa luận tốt nghiệp 21 Phạm Văn Thạch (2013), Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành – Thực trạng hướng hồn thiện, Khóa luận tốt nghiệp 22 Phan Thị Thanh Mai, Giám đốc thẩm tố tụng hình Việt Nam, Luận án Tiến sĩ 23 Trần Thị Phương (2009), Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự, Khóa luận tốt nghiệp 24 Trần Thị Phương Hạnh (2009), Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tố tụng dân sự, Khóa luận tốt nghiệp III Các viết báo, tạp chí 25 Đặng Văn Thực (2014), “Một số vấn đề thủ tục giám đốc thẩm Bộ luật tố tụng hình Việt Nam góc độ luật Tố tụng hình số nước”, Tạp chí Kiểm sát, (19) 26 Dương Thị Khảm (2012), “Nguyên nhân dẫn đến án sơ thẩm, phúc thẩm bị hủy”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (3) 27 Lưu Tiến Dũng (2005), “Công bố phán Tòa án: Cảm nghĩ Luật sư”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (2) 28 Ngơ Cường (2013), “Thủ tục giám đốc thẩm Việt Nam: Quá trình phát triển kiến nghị sửa đổi”, Tạp chí Kiểm sát, (17) 29 Nguyễn Cửu Việt (2005), “Cải cách hành khái niệm thẩm quyền”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (8) 30 Nguyễn Đức Mai (2010), “Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo pháp luật tố tụng hình số nước”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (10) 31 Nguyễn Hồng Anh (2012), “Vai trò giới hạn Tòa Hiến pháp, Tòa hành chính”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (10) 32 Nguyễn Ngọc Khánh (2010), “Cần cách nhìn thủ tục giám đốc thẩm Tố tụng hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, (20) 33 Nguyễn Quang Hiền (2009), “Một số vấn đề thủ tục giám đốc thẩm”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (7) 34 Nguyễn Thị Phượng (2009), Giám đốc thẩm – “Xét” không “Xử”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (9) 35 Nguyễn Văn Trượng (2012), “Hoàn thiện thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí kiểm sát, (20) 59 ... nhiên quy định thủ tục giám đốc thẩm nói chung thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm nói riêng cịn số điểm bất cập Nhìn cách tổng quan, thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm chương XV Luật TTHC năm 2015... hoàn thiện pháp luật Việt Nam vấn đề Vì lý trên, tác giả chọn đề tài ? ?Thẩm quyền Hội đồng giám đốc thẩm Tố tụng hành Việt Nam? ?? để thực luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian...tục giám đốc thẩm, tái thẩm tố tụng dân sự, Khóa luận tốt nghiệp III Các viết báo, tạp chí 25 Đặng Văn Thực (2014), “Một số vấn đề thủ tục giám đốc thẩm Bộ luật tố tụng hình Việt Nam góc độ luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm trong tố tụng hành chính ở việt nam (luận văn thạc sỹ luật học) , Thẩm quyền của hội đồng giám đốc thẩm trong tố tụng hành chính ở việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)

Từ khóa liên quan