0

Quy định pháp luật về dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng

73 1 0
  • Quy định pháp luật về dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ - - TRẦN LÊ THANH TRÚC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ CHO THUÊ TỦ, KÉT AN TOÀN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ ******* KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ CHO THUÊ TỦ, KÉT AN TOÀN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN LÊ THANH TRÚC KHÓA 36 MSSV: 1155060190 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS LÊ THỊ NGÂN HÀ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Lê Thanh Trúc - sinh viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, khoa Quản trị Luật, khóa 36 (2011- 2016), tác giả Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Luật - chuyên ngành Luật thương mại – đề tài: “Quy định pháp luật dịch vụ cho thuê tủ, két an tồn tổ chức tín dụng” trình bày tài liệu (sau gọi “Khóa luận”) Tơi xin cam đoan tất nội dung Khóa luận hồn tồn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học ThS Lê Thị Ngân Hà – giảng viên khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Trong Khóa luận mình, tơi có trích dẫn, sử dụng số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Sự trích dẫn thể cụ thể Danh mục tài liệu tham khảo tuân thủ quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Tôi xin cam đoan số liệu kết có Khóa luận hồn tồn trung thực Sinh viên thực Trần Lê Thanh Trúc LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật chuyên ngành Luật Thương mại với đề tài “Quy định pháp luật dịch vụ cho th tủ, két an tồn tổ chức tín dụng”, tác giả gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy, Cô giảng viên khoa Luật Thương Mại, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Trong đó, lời cảm ơn đặc biệt trân trọng nhất, tác giả xin gửi đến ThS Lê Thị Ngân Hà – người đóng góp phần lớn việc hồn thành Khóa luận tác giả Cơ khơng giữ vai trị người định hướng mà cịn người sửa chữa thiếu sót, động viên giúp tác giả hồn thành Khóa luận cách tốt đẹp Bên cạnh đó, tác giả gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè yêu thương giúp đỡ tác giả, có người bạn đồng hành tác giả suốt thời gian viết khóa luận Đặc biệt, biết ơn khắc ghi quan tâm tình yêu thương ba mẹ suốt năm tháng qua, tạo điều kiện cho học tập thật tốt Ba mẹ chăm sóc tạo điều kiện tốt để cịn hồn thành thật tốt Khóa luận Con cảm ơn ba mẹ nhiều Xin chân thành cảm ơn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại DVCT Dịch vụ cho thuê MỤC LỤC ***** Quy định pháp luật dịch vụ cho th tủ, két an tồn tổ chức tín dụng PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ CHO THUÊ TỦ, KÉT AN TỒN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1.1 Khái quát dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn tổ chức tín dụng 1.1.1 Khái niệm dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ cho thuê tủ, két an tồn Tổ chức tín dụng 1.1.3 Vai trò dịch vụ cho thuê tủ két an toàn Tổ chức tín dụng 10 1.2 Quan hệ pháp luật cho thuê tủ, két an toàn tổ chức tín dụng 14 1.2.1 Định nghĩa quan hệ pháp luật cho th tủ, két an tồn tổ chức tín dụng 14 1.2.2 Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật cho thuê tủ, két an tồn tổ chức tín dụng 16 1.2.3 Hợp đồng cho thuê tủ, két an toàn tổ chức tín dụng 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ CHO THUÊ TỦ, KÉT AN TOÀN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 27 2.1 Thực trạng quy định pháp luật dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn tổ chức tín dụng 27 2.1.1 Thực trạng quy định pháp luật chủ thể cung ứng dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn tổ chức tín dụng 27 2.1.2 Thực trạng quy định pháp luật vấn đề tài sản bảo quản tủ, két an tồn tổ chức tín dụng 33 2.1.3 Thực trạng quy định pháp luật xử lý tính phát sinh trình thực hoạt động cho thuê tủ, két an tồn tổ chức tín dụng 37 2.1.4 Thực trạng quy định bảo mật thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê tủ, két an tồn tổ chức tín dụng 45 2.2 Một số kiến nghị để hoàn thiện quy định pháp luật dịch vụ cho thuê tủ, két an tồn tổ chức tín dụng 47 2.2.1 Kiến nghị vấn đề chủ thể tổ chức tín dụng quyền cung ứng dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn 48 2.2.2 Kiến nghị quy định pháp luật tài sản bảo quản tủ, két an toàn tổ chức tín dụng 49 2.2.3 Kiến nghị pháp luật hoàn thiện thêm quy định xử lý số kiện phát sinh trình sử dụng dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn tổ chức tín dụng 50 2.2.4 Kiến nghị tăng cường quy định bảo vệ quyền lợi khách hàng sử dụng dịch vụ cho th tủ, két an tồn tổ chức tín dụng 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 KẾT LUẬN 55 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh hội nhập nay, TCTD cạnh tranh ngày gay gắt Để tồn phát triển bền vững, TCTD cần tìm cho hướng nhằm nâng cao lực cạnh tranh thị trường Trong đó, số TCTD, mà cụ thể NHTM, lựa chọn cách đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng nhằm thu hút nhiều khách hàng đến với NHTM Trước đây, TCTD thường tập trung khai thác dịch vụ ngân hàng truyền thống nhận tiền gửi từ khách hàng sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng cho chủ thiếu vốn kinh tế Ngày nay, TCTD trọng việc phát triển dịch vụ khơng liên quan đến hoạt động tín dụng (hay cịn gọi dịch vụ phi tín dụng) như: dịch vụ toán, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ủy thác, dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản1… Trong loại hình dịch vụ mới, có loại dịch vụ xuất phát triển từ lâu ngân hàng giới chưa phổ biến Việt Nam dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn (DVCT tủ, két an tồn) thực TCTD Ngồi ra, nhìn nhận từ góc độ người sử dụng dịch vụ, DVCT tủ, két an tồn vơ cần thiết đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Khi sống ngày phát triển lượng cải vật chất mà người dân tạo ngày tăng, có tài sản quý trang sức, loại giấy tờ quan trọng… Tuy nhiên, bên cạnh việc kinh tế phát triển mạnh vấn đề trật tự an toàn xã hội lại phát triển tầm chưa tương xứng, tệ nạn trộm cắp xuất nhiều Từ lý mà nhu cầu muốn bảo vệ loại tài sản có giá trị người tiêu dùng bắt đầu xuất Người tiêu dùng mong muốn dịch vụ bảo quản tài sản tốt họ làm nhà Và DVCT tủ, két an toàn TCTD thực đời đáp ứng phần nhu cầu muốn bảo vệ tài sản người tiêu dùng DVCT tủ, két an tồn loại hình dịch vụ đem lại cho TCTD lợi nhuận từ khoản thu phí dịch vụ chứa đựng rủi ro so với hoạt động tín dụng DVCT tủ, két an toàn cung cấp cho khách hàng sử dụng dịch vụ “ngơi nhà” an tồn, bảo mật cho tài sản quan trọng có giá trị họ Những tiện ích thật dịch vụ Việt Nam lạ Cũng mẻ loại dịch vụ mà khung pháp lý điều chỉnh quan hệ pháp luật DVCT tủ, két an tồn hình thành hạn chế định chủ thể tiếp cận loại hình Ths Phạm Anh Thủy (2012), “Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 18/2012, tr33 1 dịch vụ Cùng với phát triển mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng đại, việc hoàn thiện quy định pháp luật DVCT tủ, két an toàn TCTD cần thiết để việc cung ứng dịch vụ hiệu DVCT tủ, két an toàn trở nên phổ biến với người tiêu dùng Việt Nam Từ nguyên nhân trên, tác giả lựa chọn nội dung “Quy định pháp luật dịch vụ cho thuê tủ két an toàn TCTD” làm đề tài nghiên cứu khóa luận Tình hình nghiên cứu đề tài Tác giả tìm hiểu số cơng trình nghiên cứu trường đại học giảng dạy luật có uy tín nước trường Đại học Luật Hà Nội, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Luật Huế, trường Đại học Kinh tế Luật-đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, chưa có cơng trình nghiên cứu góc độ pháp lý DVCT tủ, két an tồn TCTD Khơng thế, viết phân tích chun sâu góc độ kinh tế liên quan đến DVCT tủ, két an tồn khơng có trường đại học chuyên ngành ngân hàng Ở nhiều nước giới, DVCT tủ két an toàn phổ biến xuất từ lâu Vì vậy, số lượng cơng trình nghiên cứu, viết bình luận chuyên sâu dịch vụ góc độ pháp lý nhiều Một số phân tích như: Richard A.Lord (1985), “The legal history of Safekeeping and Safe Deposit Activities in the United States”, Arkansas law review, p728 Bài viết phân tích lịch sử hình thành pháp luật liên quan đến dịch vụ tủ, két an toàn nước Mỹ “Law of Safety deposit boxes”, Banking law journal, vol72, p694-701 Bài viết phân tích khía cạnh pháp luật hoạt động cho thuê tủ, két an toàn nước theo hệ thống thơng luật Trong đó, DVCT tủ, két an tồn hiểu cụ thể thông qua case study giải thích hợp đồng cho thuê tủ, két Tại Việt Nam, giai đoạn đầu, theo nhu cầu thực tiễn, thông tin đề cập đến DVCT tủ, két an toàn số trang điện tử ngân hàng có cung cấp loại hình dịch vụ giới thiệu Sau khoảng thời gian đưa dịch vụ vào hoạt động, số bình luận tạp chí sách báo có đề cập đến dịch vụ hạn chế phạm vi đưa khái niệm giới thiệu dịch vụ nghiên cứu chuyên sâu Có thể kể đến viết như: “Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” tác giả ThS Phạm Anh Thủy Tạp chí Ngân hàng, số 18 (9/2012); “Phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2011-2015 vấn đề đặt ra” hai tác giả ThS Phạm Xuân Hòe ThS Nguyễn Đình Đạt Tạp chí Ngân hàng, số 20 (10/2015);… Trong đó, đáng ý Luận án tiến sĩ kinh tế với đề tài “Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam” năm 2015 tác giả Phan Thị Linh, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trong đề tài này, tác giả có đề cập đến dịch vụ cho thuê két sắt an toàn loại dịch vụ phi tín dụng, nêu cở sở pháp lý để thực cung ứng dịch vụ giải pháp để phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Có thể nhận thấy rằng, dịch vụ cho thuê két sắt an tồn hình thành thực tiễn trước cụ thể hóa văn quy phạm pháp luật nên viết chưa có nghiên cứu góc độ pháp lý Các viết giới thiệu sơ qua DVCT tủ, két an toàn đề cập đến DVCT tủ, két an tồn loại hình dịch vụ phi tín dụng mà khơng có nghiên cứu tập trung vào riêng loại hình dịch vụ Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu mà tác giả muốn đạt bao gồm: Phân tích làm rõ sở lý luận DVCT tủ, két an tồn, từ có nhìn loại hình dịch vụ lĩnh vực ngân hàng Nghiên cứu cách hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ cung ứng DVCT tủ, két an tồn, từ điểm chưa phù hợp pháp luật Việt Nam liên quan đến quan hệ Đưa khuyến nghị mang tính lý luận làm sở cho việc hồn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ cung ứng DVCT tủ, két an toàn TCTD Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Về đối tượng nghiên cứu, tác giả tập trung nghiên cứu quy định pháp luật hành DVCT tủ, két an toàn số thực trạng pháp luật Bên cạnh đó, tác giả tìm hiểu vấn đề lý luận chung DVCT tủ, két an toàn khái niệm, đặc điểm, quan hệ pháp luật để từ làm rõ quy định pháp luật loại hình dịch vụ Về phạm vi nghiên cứu, khuôn khổ khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật, tác giả tập trung nghiên cứu tảng pháp luật DVCT tủ, két an tồn Việt Nam, lấy trọng tâm nghiên cứu quan hệ pháp luật cho thuê tủ, két an toàn TCTD khách hàng sử dụng dịch vụ; quy định pháp luật hành có định pháp luật điều chỉnh dịch vụ Tuy nhiên, hệ thống pháp luật điều chỉnh DVCT tủ, két an toàn chưa xây dựng hoàn thiện Nhiều kiện pháp lý phát sinh trình sử dụng dịch vụ văn chuyên ngành không đề cập tới mà hướng giải phải áp dụng theo nguyên tắc chung Bộ Luật dân sự, Luật Thương mại Một số kiện pháp lý đặc trưng DVCT tủ, két an toàn việc ủy quyền cho người khác đến thăm tài sản; Nhiều khách hàng thuê chung tủ, két an toàn; Xử lý hợp đồng khách hàng cá nhân chết tổ chức chấm dứt hoạt động pháp luật cần có quy định cụ thể Hiện nay, vấn đề chủ yếu TCTD tự dự liệu việc TCTD tự quy định sẵn hướng giải gây bất lợi cho khách hàng Ngoài ra, pháp luật cho phép bên tham gia quan hệ tự thỏa thuận quyền nghĩa vụ hợp đồng cho thuê tủ, két an toàn Tuy nhiên, theo tác giả pháp luật nên xác định số quyền nghĩa vụ Các bên tự thỏa thuận thêm số quyền nghĩa vụ khác quyền nghĩa vụ đảm bảo cho DVCT tủ, két toàn diễn chất Có thể số quyền nghĩa vụ khách hàng quyền bảo mật thông tin; Quyền tự đến sử dụng tủ, két; Quyền đảm bảo cho an toàn tài sản; Nghĩa vụ tốn phí; Nghĩa vụ chịu trách nhiệm tài sản cất giữ tủ, két; Nghĩa vụ bảo quản chìa khóa tủ, két Đối với TCTD có quyền thu phí dịch vụ; Quyền u cầu bồi thường khách hàng làm chìa khóa hư hỏng khác tài sản khách hàng gây ra; Quyền xử lý hợp đồng hạn; Nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho tủ, két khách hàng; Nghĩa vụ bảo mật thông tin cho khách hàng… 2.2.4 Kiến nghị tăng cường quy định bảo vệ quyền lợi khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê tủ, két an tồn tổ chức tín dụng Vấn đề bảo vệ quyền lợi khách hàng trình sử dụng DVCT tủ, két an tồn vơ cần thiết khách hàng chủ thể thường khơng có hiểu biết nhiều luật pháp đa phần họ thường bên yếu tranh chấp với TCTD Thực tế hoạt động cho thuê tủ, két an toàn cho thấy hợp đồng cho thuê tủ, két an toàn mà bên giao kết để xác lập quan hệ hợp đồng mẫu, phía TCTD soạn sẵn Nội dung hợp đồng quy định điều khoản bảo vệ tốt cho quyền lợi TCTD Vì thế, pháp luật cần lưu ý đến quy định nhằm bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ 52 Pháp luật cần có quy định bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ lỗi từ phía bên TCTD cung ứng dịch vụ Ví dụ việc làm chìa khóa dự phịng tủ, két lỗi bảo quản TCTD khách hàng quyền biết quyền yêu cầu thay đổi khóa tủ, két hộc tủ, két Pháp luật quan tâm đến trường hợp khách hàng làm chìa khóa tủ, két Ngồi ra, pháp luật cần quy định trách nhiệm bồi thường tài sản bị bị hư hỏng lỗi từ phía TCTD Đối với vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, vấn đề ngày pháp luật quan tâm ghi nhận số văn Hiếp pháp năm 2013, Bộ Luật dân năm 2005, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 Tuy nhiên, văn vấn đề bảo mật thông tin khách hàng đề cập đến trách nhiệm mà bên cung ứng dịch vụ (TCTD) phải thực phương thức bảo mật, chế tài xử lý có vi phạm lại khơng đề cập đến Nghị định số 70/2000/NĐ-CP quy định vấn đề giữ bí mật, lưu trữ cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi tài sản gửi khách hàng quy định chung bảo mật thông chủ yếu hoạt động gửi tiền gửi tài sản TCTD Đối với riêng hoạt động cho thuê tủ, két an tồn cần có quy định cụ thể phương thức, chế độ bảo mật mà TCTD cần đáp ứng thực nhằm bảo mật thơng tin khách hàng mà nắm giữ Ngồi ra, pháp luật cần đề quy định cụ thể trách nhiệm bồi thường, chế tài xử lý hành vi cung cấp, làm thất thơng tin khách hàng Từ đó, TCTD trọng vấn đề bảo mật thông tin khách hàng 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, tác giả phân tích số thực trạng quy định pháp luật liên quan đến hoạt động cung ứng DVCT tủ, két an toàn TCTD Để từ đó, tác giả nêu số kiến nghị nhằm hồn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh loại hình dịch vụ này, tạo sở để dịch vụ phát triển mạnh mẽ Việt Nam Trong tình hình nay, dịch vụ chưa phát triển mạnh Việt Nam, tranh chấp phát sinh trình sử dụng dịch vụ chưa nhiều nên yêu cầu cần có hệ thống pháp luật hồn chỉnh chưa cao Tuy nhiên, thời gian tới, hành lang pháp lý ban đầu tạo dựng, TCTD đẩy mạnh phát triển loại hình dịch vụ thiếu sót quy định pháp luật gây khó khăn cho bên Vì thế, việc hoàn thiện quy định pháp luật DVCT tủ, két an tồn vơ cần thiết 54 KẾT LUẬN Hoạt động cung ứng DVCT tủ, két an toàn TCTD hình thành, phát triển ngày quan tâm nhiều Bằng chứng việc NHNN lần ban hành văn pháp luật chuyên ngành điều chỉnh riêng loại dịch vụ này: Thông tư số 02/2016/TT-NHNN Tuy nhiên, thực trạng phát triển DVCT tủ, két an toàn chưa phải khả quan tốn chi phí đầu tư TCTD tâm lý e ngại từ phía khách hàng Trong tồn nội dung khóa luận, tác giả đưa khái niệm DVCT tủ, két an tồn; phân tích đặc điểm dịch vụ; phân tích quan hệ pháp luật cho thuê tủ, két an toàn TCTD số thực trạng pháp lý loại hình dịch vụ Từ phân tích trên, tác giả nhận thấy: Đối với hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh DVCT tủ, két an tồn bước đầu hình thành, sở tàng để TCTD tiến hành thực dịch vụ Các vấn đề điều kiện vật chất, quy trình cung ứng quy định cụ thể giúp cho TCTD có nhu cầu tiếp cận dễ dàng so với thời kỳ trước Tuy nhiên, hành lang pháp lý DVCT tủ, két an toàn dừng lại mức quy định mang tính định hướng Nội dung quy định pháp luật chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện Các vấn đề phát sinh trình sử dụng dịch vụ chủ yếu giải dựa hợp đồng Trên sở nghiên cứu, tác giả đưa số đề xuất nhằm hoàn thiện vấn đề pháp lý liên quan đến DVCT tủ, két an tồn Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận DVCT tủ, két an toàn tạo sở để thúc đẩy TCTD muốn cung ứng dịch vụ Tác giả hy vọng khóa luận nguồn thơng tin tham khảo hữu ích cho chủ thể liên quan có nhu cầu muốn tìm hiều DVCT tủ, két an tồn Ngoài ra, tác giả mong muốn nghiên cứu khóa luận góp phần giúp nhà làm luật tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật DVCT tủ, két an tồn, góp phần tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước dịch vụ thực tế 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội khóa XIII thơng qua ngày 28/11/2013 Bộ luật dân (Luật số 22/2005/QH11) ngày 14/6/2005 Luật Thương mại (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/6/2005 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Luật số 46/2010/QH12) ngày 16/5/2010 Luật Tổ chức tín dụng (Luật số 47/2010/QH12) ngày 16/5/2010 Luật doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13)ngày 26/11/2014 Nghị định số 22/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 28/2/2006 tổ chức hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi, văn phịng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi Việt Nam Nghị định số 59/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 12/6/2006 quy định chi tiết luật thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện Nghị định số 39/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 7/5/2014 hoạt động công ty tài cơng ty cho th tài 10 Thơng tư số 11/2011/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/4/2011 quy định chấm dứt huy động cho vay vốn vàng Tổ chức tín dụng 11 Thông tư số 40/2011/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15/12/2011 quy định cấp giấy phép, tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, văn phịng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi, tổ chức nước ngồi khác có hoạt động ngân hàng Việt Nam 12 Thông tư số 02/2012/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25/10/2012 quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền xe chuyên dụng Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 13 Thơng tư số 04/2015/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/3/2015 quy định Quỹ tín dụng nhân dân 14 Thông tư số 02/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26/2/2016 hướng dẫn dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn Tổ chức tín dụng 15 Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ ngày 22/1/2003 việc phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động ngân hàng sách xã hội 16 Văn hợp số 19/VBHN-BCT Bộ Công thương ngày 9/5/2014 hợp Nghị định Chính phủ hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện B Tài liệu tham khảo  Tài liệu tiếng Việt Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật Dân Việt nam tập 1, Nhà xuất Công an nhân dân Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ, Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2015), Giáo trình Luật Ngân hàng, Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Đăng Bình, “Khách hàng cần biết dịch vụ két an toàn”, http://www.baomoi.com/khach-hang-can-biet-ve-dich-vu-ket-antoan/c/18987630.epi Đoàn Minh Lễ (2009), “Mở rộng dịch vụ ngân hàng từ thực tế chi nhánh ngân hàng thương mại”, tạp chí ngân hàng 15/2009, tr42-47 Đoàn Thanh Hà (2016), “Hội nhập kinh tế quốc tế chuẩn bị ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 5/2016 Hồng Thế Liên (2009), Bình Luận khoa học Bộ luật dân 2005 tập II: phần nghĩa vụ dân hợp đồng dân sự, tr496-513;tr608-618 Hồ Thanh Xuân, “Cho thuê “két an toàn” dịch vụ ngân hàng”, http://www.div.gov.vn/Default.aspx?tabid=120&News=4444&CategoryID= Hồ Thanh Xuân, “ Phát triển dịch vụ ngân hàng-hướng bền vững cho NHTM Việt Nam”, http://www.div.gov.vn/Default.aspx?tabid=122&News=4333&CategoryID= 10 Kim Chi, “An toàn, bảo mật với dịch vụ cho thuê két sắt ngân hàng”, http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet;jsessio nid=YrH8X02NQJQ0nsJN1vrNyCGg8vyvvCS1xhrGY5JP1yyWNNrLGY9 p!-2131700809!- 26_adf.ctrl-state%3D2buguvllc_4 11 Lê Quốc Lý (2009), Phát triển dịch vụ tài ngân hàng Việt Nam điều kiện hội nhập, nhà xuất trị - hành chính, tr 58 12 Lê Văn Sua, “Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm quy định Điều 155 Bộ luật Hình sự-những vướng mắc, bất cập kiến nghị hoànthiện”,http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=1735 13 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV, Hợp đồng mẫu “Hợp đồng cho thuê két” 14 Ngân hàng TNHH thành viên Hong Leong Việt Nam, “ Các điều khoản điều kiện quản lý việc thuê ngăn, tủ sắt” 15 Nguyễn Minh, “Dịch vụ két sắt: giới tuyệt mật người gửi đồ”, http://vtc.vn/dich-vu-ket-sat-the-gioi-tuyet-mat-cua-nguoi-guido.1.467215.htm 16 Nguyễn Minh, “Khi đồng tiền không gắn liền khúc ruột”, http://thoibaonganhang.vn/khi-dong-tien-khong-gan-lien-khuc-ruot26385.html 17 Nguyễn Ngọc Minh (2011), “Một số vấn đề bảo mật thông tin khách hàng lĩnh vực ngân hàng đấu tranh chống tội phạm rửa tiền”, Tạp chí ngân hàng số 10/2011, tr35-39 18 Nguyễn Thanh Tú (2004), “Nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin khách hàng Tổ chức tín dụng”, Tạp chí khoa học pháp lý-Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, số 1(20), tr 29-35 19 Nguyễn Thị Kim Thoa (2015), “Bảo đảm bí mật thông tin khách hàng tổ chức hoạt động ngân hàng, nhìn từ góc độ pháp lý”, tạp chí ngân hàng số 22, tr24-31 20 Phạm Anh Thủy (2012), “Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, tạp chí ngân hàng, số 18 (2/2012), tr 17 21 Phan Thị Linh (2015), Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam, Luận văn tiến sĩ học, Đại học Kinh tế quốc dân 22 Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông vận tải, tr 19 23 Phạm Xuân Hịe ThS Nguyễn Đình Đạt (2015), “Phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2011-2015 vấn đề đặt ra”, Tạp chí Ngân hàng, số 20 (10/2015) 24 Tạp chí tài chính, “Ngân hàng lặng lẽ bng vàng”, http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/nganhang-lang-le-buong-vang-52248.html 25 Tạp chí tài chính, “Nở rộ giữ hộ vàng thu phí”, http://tapchitaichinh.vn/thitruong-tai-chinh/vang-tien-te/no-ro-giu-ho-vang-thu-phi-26938.html 26 Thủy Triều, “Dịch vụ két sắt: không nhiều ngân hàng đầu tư”, http://www.thesaigontimes.vn/99310/Dich-vu-ket-sat-khong-nhieu-nganhang-dau-tu.html 27 Tống Thị Hoa (2006), Tác động dịch vụ ngân hàng Việt Nam từ việc Việt Nam trở thành thành viên WTO, Luận văn tốt nghiệp cử nhân, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 28 Trương Anh Tuấn (2009), Bình Luận khoa học Bộ luật dân năm 2005: phần nghĩa vụ dân hợp đồng dân sự, Nhà xuất Lao Động, tr421 29 Trương Thanh Đức (2011), “Pháp luật bảo vệ người tiêu dủng dịch vụ ngân hàng”, tạp chí ngân hàng số 1/2011, tr16-26 30 Trung tâm tài vi mơ phát triển, “Tổ chức tài vi mơ gi?”, http://www.mdcentervn.org/1/tai-chinh-vi-mov11/To-chuc-tai-chinh-vi-mola-gi_48.html 31 Võ Tấn Thiện (2010), Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng củaViệt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vấn đề pháp lý liên quan, Luận văn thạc sĩ học, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh  Tài liệu nước Bank of China, “Terms and conditions governing the renting of safe deposit boxes and private vaults” Carolyn Green, “Safe Deposit Box Laws”, http://www.dinarrecaps.com/ourblog/safe-deposit-box-laws-rulesregulations-tipswarnings Chritopher Barrow, “History of Safe deposit boxes”, http://www.metrosafe.co.uk/editorials/news-releases/date/2016/03/01/thehistory-of-the-safe-deposit-box/ Dana Dratch, “Safety Deposit Box Etiquette: What Not to Put in Your Safe Box”, http://www.bankrate.com/finance/savings/4-bank-safe-deposit-boxquestions-1.aspx Dollar Bank, “Safe deposit boxes: Affordable peace of mind”, http://www.dollarbank.com/dollarbankpersonal/LIBRARY/safe.html FDIC Consumer News, “5 things to Kwow about Safe Deposit Boxes, Home safes and your valuables”, https://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/cnfall09/five_things.html “Law of Safety deposit boxes”, Banking law journal, vol72, p694-701 Ombudsman news issue 30, “Banking – “Safe deposit” boxes”, http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/ombudsmannews/30/30-box.htm Richard A.Lord (1985), “The legal history of Safekeeping and Safe Deposit Activities in the United States”, Arkansas law review, p728 10 “Safe deposit boxes”, https://en.wikipedia.org/wiki/Safe_deposit_box PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CHO THUÊ KÉT AN TOÀN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỄN VIỆT NAM BIDV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHO THUÊ KÉT Số:…………… /HĐ-TK Hôm nay, ngày…….tháng……năm……… Chúng gồm: Bên thuê két (Bên A): Đại diện (ông/bà):………………………Chức vụ:…………………… Địa chỉ: …………………………………………Điện thoại:…………… Số CMND/hộ chiếu:……………., ngày cấp:…………, nơi cấp….…… Số tài khoản mở BIDV (nếu có): Người ủy quyền:.…………… ……Chức vụ:…………… ……… Địa chỉ: …………………………………………Điện thoại:…………… Số CMND/hộ chiếu:……………., ngày cấp:…………, nơi cấp….…… Số tài khoản mở BIDV (nếu có): Các đồng sở hữu Bên A (ghi đầy đủ đồng sở hữu - có): - Ơng/bà:………………………Chức vụ:…………………… Địa chỉ: …………………………………………Điện thoại:…………… Số CMND/hộ chiếu:……………., ngày cấp:…………, nơi cấp….…… Bên cho thuê két (Bên B): Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT …… Địa chỉ: ……………………………………………Điện thoại:………… Đại diện (ông/bà):……………………………Chức vụ:……… .… Sau nghiên cứu kỹ quy định ràng buộc Bên B cho thuê két nhân viên Bên B hướng dẫn quy trình thuê két, Bên A đồng ý ký hợp đồng cho thuê két với điều khoản, sau: Điều Nội dung, phạm vi Hợp đồng Bên B cho bên A thuê két để cất giữ, bảo quản tài sản Bên A đảm bảo rằng, tài sản cất giữ, bảo quản két thoả mãn điều kiện sau: Không gây tác động xấu đến môi trường làm việc BIDV (trụ sở, kho tàng, két); Khơng phải ma túy, vũ khí, chất lỏng, chất dễ gây cháy, nổ tự hủy hoại; Không thuộc tài sản mà pháp luật cấm sử dụng, tàng trữ, mua bán, lưu hành; không yêu cầu điều kiện cất giữ, bảo quản đặc biệt (nhiệt độ, độ ẩm…); Thuộc quyền sở hữu, quản lý hợp pháp Bên A tài sản xác lập từ hành vi phạm tội/tang vật, vật chứng vụ án nào; Khơng vượt q kích cỡ hộp đựng tài sản Trong trường hợp tài sản Bên A vi phạm điều kiện trên, Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm Điều Mã số két là: ……….; Kích thước: .… ……… Điều Thời hạn Hợp đồng Thời hạn cho thuê két là:……….tháng Từ ngày… /….…/ …… đến ngày … /…… /……… (ngày đáo hạn hợp đồng) Vào ngày đáo hạn hợp đồng, Bên A không trả lại két cho Bên B, Bên A không thực gia hạn, hợp đồng bị coi hạn kể từ đáo hạn Bên A phải chịu phí hạn Điều Ký quỹ Bên A ký quỹ thực hợp đồng 2.000.000 đồng 100 USD/hợp đồng Cụ thể: - Số tiền số:……………………………………………… ……… - Bằng chữ: ……………………………………………………… ……… Nếu Bên A nhận đủ 02 chìa khố két tự bảo quản Bên A phải ký quỹ bảo quản chìa khố két 2.000.000 đồng 100 USD/két Cụ thể: - Số tiền số:……………………………………………………… - Bằng chữ: ……………………………………………………… ……… Nếu Bên A nhận 01 chìa khố két 01 chìa khố két gửi BIDV Bên A phải ký quỹ bảo quản chìa khố két 1.000.000 đồng 50 USD/két Cụ thể: - Số tiền số:……………………………………………………… - Bằng chữ: ……………………………………………………… ……… Điều Phí tốn phí Phí cho th két: a) Phí cho thuê két thời hạn hợp đồng là: đ/tháng (bằng chữ: ) b) Phí cho th két tốn làm đợt Đợt 1: .đồng; đợt 2: đồng; c) Phí cho thuê két hạn: Phí cho thuê két hạn 150% phí cho thuê két hạn tính số ngày hạn thực tế hợp đồng (trên sở năm có 360 ngày tháng 30 ngày) Phí thay khoá két áp dụng trường hợp Bên A làm chìa khố két (kể chìa khố) mà Bên B phải thay khoá mới; Bên B phải phá khoá két trường hợp hợp đồng hạn từ 12 tháng trở lên mà Bên A không trả lại chìa khố két Phí thay khóa két mới/phá khoá Bên B quy định theo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí phù hợp với thời kỳ Phương thức tốn phí: a) Bên A tốn phí th két tiền mặt chuyển khoản Bên A tốn phí làm nhiều đợt Bên B chấp thuận (theo biểu phí BIDV thời kỳ) quy định cụ thể Điểm b Khoản Điều hợp đồng b) Trường hợp Bên A khơng tốn phí th két hạn làm chìa khóa két, khơng trả lại chìa khóa q hạn hợp đồng Bên B có quyền trích từ tiền ký quỹ/tiền bán tài sản (nếu có), trích từ tài khoản Bên A mở Bên B Trường hợp tiền từ nguồn khơng đủ để trả phí cho Bên B, Bên A có trách nhiệm tốn đủ phí cho Bên B nhận lại tài sản/trả lại két cho Bên B Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý uỷ quyền không huỷ ngang cho Bên B tồn quyền trích tài khoản tiền gửi Bên A mở BIDV để toán nghĩa vụ đến hạn Bên A theo Hợp đồng c) Các phí khác (nếu có) Bên A tốn cho Bên B thời điểm phát sinh kiện tính phí Điều Xử lý tài sản hợp đồng cho thuê két hạn Hợp đồng hạn từ 12 tháng trở lên, Bên B lập biên để mở két cho thuê khách hàng Nếu két khơng cịn tài sản, Bên B thu hồi lại két khách hàng khác thuê Trường hợp két có tài sản xử lý sau: a) Bên B thực niêm phong nguyên trạng tài sản theo mã số két bảo quản riêng kho tiền c) Khi Bên A đến nhận lại tài sản, Bên B giao lại tài sản, thu phí thay khố phí q hạn Trường hợp Bên A có nhu cầu thuê két để tiếp tục bảo quản tài sản hai bên ký kết hợp đồng Hợp đồng hạn từ 24 tháng trở lên, tài sản xử lý sau: a) Đối với tài sản có khả bán đấu giá: BIDV có quyền bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật; tiền bán đấu giá thu bù đắp chi phí đấu giá, tiền phí hạn chi phí phát sinh khác (nếu có); số tiền thu cịn lại BIDV tạm giữ để trả lại cho khách hàng có yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật b) Đối với tài sản khơng có khả bán đấu giá: Bên B thực niêm phong bảo quản quy định Điểm a Khoản Điều không chịu trách nhiệm tài sản bị hủy hoại yếu tố tự nhiên (như bị mục nát, ẩm mốc, ố vàng, ) Trường hợp Bên A yêu cầu nhận lại, Bên B trả lại tài sản theo nguyên trạng thời điểm bàn giao, thu phí thay khố phí q hạn Trường hợp tài sản tự hủy hoại theo yếu tố tự nhiên Bên B khơng chịu trách nhiệm Điều Quyền nghĩa vụ Bên A Bên A có quyền: a) Có quyền sử dụng két suốt thời gian có hiệu lực hợp đồng cho thuê két thời gian làm việc Bên B b) Có quyền gia hạn chấm dứt hợp đồng trước hạn c) Yêu cầu Bên B bồi thường tổn thất, thiệt hại (nếu có) lỗi Bên B cán bộ/nhân viên Bên B gây d) Các tổn thất, thiệt hại tài sản Bên A bảo quản két trường hợp bất khả kháng, bao gồm không giới hạn cháy, nổ, bão lụt, động đất, điều kiện thời tiết đặc biệt xấu, chiến tranh, khủng bố, hành động quân bạo lực khác, dịch bệnh, đại dịch, cách ly kiểm dịch, hành động phủ giải theo quy định pháp luật Bên A có nghĩa vụ: a) Chịu trách nhiệm nguồn gốc, tính chất, khối lượng tài sản, tính hợp pháp, hợp lệ, tính thật/giả, số lượng, trọng lượng, chất lượng, tính tồn vẹn tài sản cất giữ két b) Bảo quản chìa khóa két, mật mã Bên B cung cấp đảm bảo an tồn, bí mật trả lại chìa khóa két cho Bên B hết hạn hợp đồng Khơng chụp làm thêm chìa khóa két c) Tuân thủ quy định cho thuê két Bên B d) Trước mở két Bên A phải kiểm tra tình trạng két, thấy có dấu hiệu khả nghi ngăn két bị xâm phạm phải thông báo cho Bên B để lập biên xử lý kịp thời Trường hợp Bên A không thông báo dấu hiệu khả nghi bị xâm phạm trước mở két cho Bên B, bên A phải hồn toàn chịu trách nhiệm tài sản két e) Thông báo kịp thời cho Bên B giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, chìa khóa két Nếu Bên A không báo mất, mà bị kẻ gian lợi dụng lấy cắp tài sản cất giữ két, Bên B khơng chịu trách nhiệm f) Thanh tốn tiền phí, nộp loại tiền ký quỹ (nếu có) đầy đủ theo quy định cho Bên B Không nhận lại tiền phí cho thuê két trả trước chấm dứt hợp đồng trước thời hạn g) Thanh tốn tiền phí thay khóa (nếu có) theo quy định Hợp đồng Điều Quyền nghĩa vụ Bên B Bên B có quyền: a) Thu loại phí theo quy định Hợp đồng b) Chấm dứt hợp đồng trước hạn Bên A vi phạm quy định cho thuê két Bên B vi phạm quy định hợp đồng c) Từ chối gia hạn hợp đồng/ký hợp đồng Bên B hết két cho Bên A thuê d) Xử lý tài sản theo yêu cầu quan Nhà nước có thẩm quyền trường hợp tài sản có liên quan đến nghĩa vụ pháp lý Bên A e) Xử lý tài sản hợp đồng thuê két hạn theo quy định Điều Hợp đồng f) Không chịu trách nhiệm nguồn gốc, tính chất, khối lượng tài sản, tính hợp pháp, hợp lệ, tính thật/giả, số lượng, trọng lượng, chất lượng, tính tồn vẹn tài sản Bên A cất giữ két Bên B có nghĩa vụ: a) Chịu trách nhiệm bảo quản tài sản an toàn b) Trả lại tài sản/tiền ký quỹ/tiền bán tài sản trường hợp xử lý hợp đồng hạn (nếu có) c) Thu giấy uỷ quyền (nếu nhận theo giấy uỷ quyền), chìa khóa két kết thúc hợp đồng d) Bồi thường tổn thất, thiệt hại lỗi Bên B gây (nếu có) Điều Điều khoản khác Hai bên cam kết thực điều khoản Hợp đồng Hợp đồng điều chỉnh giải thích theo pháp luật Việt Nam Các thông tin liên quan trình thực Hợp đồng Bên thông báo cho Bên theo địa ghi Hợp đồng theo thông báo Bên thời kỳ Mọi bất đồng tranh chấp liên quan đến việc thực hợp đồng hai bên thương lượng, hòa giải Trường hợp không tự thương lượng được, bên có quyền u cầu tịa án có thẩm quyền Việt Nam giải Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký lý hai bên thực xong quyền nghĩa vụ hợp đồng Hợp đồng gồm……trang lập thành 03 có giá trị để thực (bên A giữ bản, bên B giữ bản) ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A (ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu- tổ chức/đơn vị) (ký, ghi rõ họ tên - cá nhân/các đồng sở hữu) ... trò dịch vụ cho thuê tủ két an tồn Tổ chức tín dụng 10 1.2 Quan hệ pháp luật cho th tủ, két an tồn tổ chức tín dụng 14 1.2.1 Định nghĩa quan hệ pháp luật cho thuê tủ, két an toàn tổ chức. .. trạng quy định pháp luật dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn tổ chức tín dụng số kiến nghị CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ CHO TH TỦ, KÉT AN TỒN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1.1 Khái quát dịch vụ cho thuê tủ,. .. tủ, két an toàn ngân hàng cung cấp26 1.2 Quan hệ pháp luật cho thuê tủ, két an tồn tổ chức tín dụng 1.2.1 Định nghĩa quan hệ pháp luật cho thuê tủ, két an toàn tổ chức tín dụng Quan hệ pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định pháp luật về dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng , Quy định pháp luật về dịch vụ cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng