0

Pháp luật về kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại

120 0 0
  • Pháp luật về kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN LINH HUÂN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: Ts Phạm Văn Võ Học viên: Trần Linh Huân Lớp: Cao học Luật, khóa 23 TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nội dung Luận văn hồn tồn tơi nghiên cứu thực hiện, hướng dẫn khoa học TS Phạm Văn Võ, Giảng viên Khoa Luật Thương Mại, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Trong luận văn tơi có trích dẫn, sử dụng số liệu số báo, ý kiến, quan điểm số tác giả, nhà nghiên cứu Sự trích dẫn thể cụ thể Danh mục tài liệu tham khảo Tôi xin chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thông tin, số liệu, ý kiến, quan điểm khoa học trình bày luận văn Tác giả luận văn Trần Linh Huân DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮC TÊN ĐẦY ĐỦ TỪ VIẾT TẮT Bảo vệ môi trường BVMT Bộ luật Dân năm 2015 BLDS 2015 Bộ luật Hình năm 2015 BLHS 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ TN&MT Chất thải nguy hại CTNH Đánh giá tác động môi trường ĐTM Kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại KDDVQLCTNH Luật Bảo vệ Môi trường năm 1993 Luật BVMT 1993 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 Luật BVMT 2005 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 Luật BVMT 2014 Luật Doanh nghiệp năm 2014 LDN 2014 Luật Đầu tư năm 2014 LĐT 2014 Luật Thương mại năm 2005 LTM 2005 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết thi hành số điều Luật bảo vệ mơi trường Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 quản lý chất thải phế liệu Nghị định số 60/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định số điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài ngun mơi trường Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực môi trường Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg Thủ Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg tướng Chính phủ ngày 16 tháng 07 năm 1999 việc ban hành quy chế quản lý chất thải nguy hại Trách nhiệm hữu hạn TNHH Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Thơng tư số 12/2006/TT-BTNMT Bộ Tài Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT nguyên Môi trường ngày 26 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT Bộ Tài Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT nguyên Môi trường ngày 14 tháng 04 năm 2011 quản lý chất thải nguy hại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT Bộ Tài Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT nguyên Môi trường ngày 30 tháng 06 năm 2015 quản lý chất thải nguy hại Sở Tài nguyên Môi trường Sở TN&MT Ủy ban nhân dân UBND MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 1.1 Tổng quan quản lý chất thải nguy hại 1.1.1 Khái niệm chất thải nguy hại 1.1.2 Khái niệm quản lý chất thải nguy hại 1.1.3 Nội dung quản lý chất thải nguy hại 11 1.2 Tổng quan kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 13 1.2.1 Khái niệm kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 13 1.2.2 Đặc điểm kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 15 1.2.3 Vai trò kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 17 1.3 Tổng quan pháp luật kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 19 1.3.1 Sự cần thiết pháp luật kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại…… 19 1.3.2 Lịch sử hình thành phát triển pháp luật kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 22 1.3.3 Hệ thống văn quy phạm pháp luật kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 32 2.1 Thực trạng pháp luật kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 32 2.1.1 Quy định chủ thể kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 32 2.1.2 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 35 2.1.3 Quy định hợp đồng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 43 2.1.4 Quy định giá cung ứng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 48 2.1.5 Quy định kiểm tra, tra, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 50 2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 57 2.2.1 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật chủ thể kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 57 2.2.2 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 59 2.2.3 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 66 2.2.4 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật giá cung ứng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 68 2.2.5 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật kiểm tra, tra, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 KẾT LUẬN CHUNG 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chất thải nguy hại chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc có đặc tính nguy hại khác.1 Chất thải nguy hại có khả gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người, gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng, cần phải có chế, giải pháp hiệu quả, phù hợp để thực tốt công tác quản lý loại chất thải Theo thống kê, ngày môi trường phải tiếp nhận hàng trăm loại chất thải nguy hại phát sinh từ nhiều lĩnh vực khác nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, y tế, sinh hoạt, thương mại, dịch vụ2 Với số lượng chất thải nguy hại thải ngày nhiều với đặc tính nguy hiểm cao muốn quản lý đòi hỏi chủ thể phải đáp ứng đầy đủ điều kiện sở vật chất, điều kiện nhân cấp giấy phép theo quy định pháp luật3 Tuy nhiên, để đáp ứng tất yêu cầu thách thức lớn chủ nguồn thải chất thải nguy hại, đặc biệt chủ nguồn thải chất thải nguy hại có quy mơ nhỏ yếu tiềm lực tài Vì vậy, địi hỏi tất yếu phải có chủ thể cung ứng loại hình dịch vụ quản lý chất thải nguy hại để phục vụ cho chủ thể có nhu cầu Nhận thấy nhu cầu chủ thể xã hội xu hướng phát triển tất yếu thị trường liên quan đến hoạt động quản lý chất thải nguy hại, nhà nước ban hành văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động này.4 Tuy nhiên, thực tế việc thực quy định pháp luật hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại chưa thật hiệu quả, nhiều vụ việc gây xúc dư luận xã hội liên quan đến hoạt động quản lý chất thải nguy hại5 Lý giải cho vấn đề Khoản 13 Điều Luật Bảo vệ môi trường 2014 Phương Nhi, “Khó khăn thu gom xử lý chất thải nguy hại”, http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/863 864/kho-khan-thu-gom-va-xu-ly-chat-thai-nguy-hai, truy cập ngày 12/12/2017 Điều Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 24 tháng 04 năm 2015 quản lý chất thải phế liệu Cụ thể như: Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2015 Chính phủ quy định quản lý chất thải phế liệu, Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 Chính phủ quy định số điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý chất thải nguy hại số văn hướng dẫn có liên quan khác Một số vụ việc tiêu biểu như: Công ty Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi trường Xanh không vận chuyển gần chất thải nguy hại nhà máy xử lý theo yêu cầu ký với Công ty Musasi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chuyển giao chất thải nguy hại cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quản lý môi trường Đô thị Kỳ Anh đơn vị khơng có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, Công ty Cổ phần Môi trường xanh Minh Phúc xử lý chất thải nguy hại trái pháp luật gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Công ty Tân Phương Đông sau thu gom bùn thải nguy hại từ Công ty Hào Dương đem đổ địa bàn tỉnh Bình Dương gây nhiễm môi trường thu hồi để 2 xuất phát từ nhiều lý khác lý quan trọng quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại hạn chế, bất cập định Đó hạn chế, bất cập quy định pháp luật chủ thể kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại, điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại, giá cung ứng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại, tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại Điều ảnh hưởng lớn đến hiệu công tác quản lý chất thải nguy hại, tác động tiêu cực đến quyền tự kinh doanh chủ thể kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại, gây khó khăn cho nhà nước việc quản lý hoạt động cung ứng loại hình dịch vụ Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng bất cập quy định pháp luật kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại đưa giải pháp để hồn thiện điều cần thiết Đó lý tác giả chọn đề tài: “Pháp luật kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại” làm luận văn Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Tại Việt Nam, pháp luật quản lý chất thải nguy hại kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại lĩnh vực tương đối so với lĩnh vực pháp luật khác Nhiều năm qua có số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến hoạt động quản lý chất thải nguy hại góc độ khoa học pháp lý, cụ thể như: + Lê Phương Linh (2012), Pháp luật quản lý chất thải nguy hại thực tiễn áp dụng địa bàn Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội Trong luận văn tác giả làm rõ số vấn đề lý luận quản lý chất thải nguy hại pháp luật quản lý chất thải nguy hại, nêu số điểm bất cập áp dụng pháp luật quản lý chất thải nguy hại địa bàn Hà Nội, từ đưa số kiến nghị hồn thiện Tuy nhiên, cơng trình mình, tác giả đánh giá sơ lược quy định pháp luật, chưa có phân tích chun sâu, chủ yếu đánh giá, kiến nghị mặt áp dụng pháp luật thực tế địa bàn Hà Nội xử lý; số công ty Công ty Tỷ Xuân, Hào Dương, Kingmaker, Sung hyun Vina chủ nguồn thải loại chất thải nguy hại trình ký hợp đồng không kiểm tra lực đối tác, thấy giá thành xử lý thấp đồng ý ký hợp đồng, thiếu trách nhiệm công tác kiểm tra giám sát chất thải nguy hại dẫn đến vi phạm quy định thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định … + Nguyễn Mạnh Thắng (2014), Hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Trong luận văn, tác giả làm rõ sở lý luận hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại, đánh giá thực trạng pháp luật quản lý chất thải nguy hại Việt Nam nay, từ nêu số quan điểm giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải nguy hại Các phân tích kiến nghị tác giả có giá trị tham khảo, nhiên, tác giả chưa đề cập đến vấn đề hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại + Phạm Thị Thanh Thủy (2016), Pháp luật quản lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội Trong luận văn, tác giả làm rõ vấn đề tổng quan chất thải nguy hại pháp luật quản lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Việt Nam, thực trạng, bất cập quy định pháp luật thực pháp luật quản lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Việt Nam, nêu nguyên nhân bất cập, từ đưa định hướng, giải pháp hồn thiện Cơng trình có giá trị tham khảo mặt học thuật, nhiên đề tài tập trung khai thác sâu góc độ quản lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Việt Nam + Vũ Thị Duyên Thủy (2009), “Vai trò pháp luật quản lý chất thải nguy hại Việt Nam”, Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 3(106), tr.5057 Trong viết, tác giả chủ yếu tập trung phân tích làm rõ vai trò pháp luật quản lý chất thải nguy hại việc đảm bảo quyền sống môi trường lành người, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh dịch vụ, gắn kết lợi ích kinh tế, xã hội, góp phần đảm bảo cho phát triển đất nước Mặc dù phạm vi viết hẹp phân tích tác giả vai trị pháp luật quản lý chất thải nguy hại có giá trị tham khảo tham khảo có chọn lọc luận văn + Nguyễn Ngọc Anh Đào (2012), “Hồn thiện pháp luật kiểm sốt vận chuyển chất thải nguy hại”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, số 20(228), tr.51-56 Trong viết, tác giả tập trung phân tích điểm bất cập chế tổ chức thực hệ thống pháp luật kiểm soát chất thải nguy hại, từ đưa số giải pháp để hồn thiện Bài viết có giá trị tham khảo, nhiên tác giả chủ yếu tập trung vào vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt ... 1: Tổng quan quản lý chất thải nguy hại pháp luật kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại Chương 2: Thực trạng pháp luật kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại giải pháp hoàn thiện... vụ quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại, giá cung ứng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại, tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý chất. .. CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 1.1 Tổng quan quản lý chất thải nguy hại 1.1.1 Khái niệm chất thải nguy hại Trong sống,
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại , Pháp luật về kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại