0

Pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời tại việt nam

93 0 0
  • Pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH - - VÕ THỊ THANH LINH PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH - - VÕ THỊ THANH LINH PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành Luật Kinh tế; Mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Nam Giang TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Luận văn tốt nghiệp trình bày sau kết trình nghiên cứu, học hỏi tác giả hướng dẫn tận tình Giảng viên hướng dẫn Tác giả xin cam đoan, luận văn trình bày sau hồn toàn tác giả tự viết dựa sở tổng hợp, so sánh, phân tích kiến thức mà tác giả tìm hiểu Tác giả luận văn Võ Thị Thanh Linh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên văn ASA Cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Anh ACCC Ủy ban cạnh tranh người tiêu dùng Australia (Australia Competition Commission and Consumer protection) GTVT Giao thông vận tải DVQC Dịch vụ quảng cáo GPXD HĐQCNT Giấy phép xây dựng Hoạt động quảng cáo trời QHQC Quy hoạch quảng cáo VHTT DL Văn hóa Thể thao Du lịch VAA FDI Hiệp hội quảng cáo Việt Nam (Viet nam Advertising Association) Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) FTC Hội đồng thương mại Liên bang (Federal Trade Commission) WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Giới hạn đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học giá trị đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TẠI VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động quảng cáo trời 1.1.1 Khái niệm hoạt động quảng cáo trời 1.1.2 Đặc điểm hoạt động quảng cáo trời 1.2 Vai trò hoạt động quảng cáo trời 16 1.2.1 Hoạt động quảng cáo trời - kênh thông tin truyền thông hiệu 16 1.2.2 Hoạt động quảng cáo ngồi trời góp phần nâng cao hình ảnh cho thương hiệu 17 1.2.3 Hoạt động quảng cáo trời tác động đến kinh tế 17 1.3 Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam 19 1.3.1 Sự cần thiết điều chỉnh pháp luật hoạt động quảng cáo trời Việt Nam 19 1.3.2 Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI 28 2.1 Pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời 28 2.1.1 Về sản phẩm quảng cáo thương mại trời 28 2.1.2 Quy định hành vi quảng cáo thương mại bị cấm 34 2.1.3 Về điều kiện, hình thức phương tiện hoạt động quảng cáo thương mại trời 36 2.1.4 Thẩm quyền trình tự thủ tục cấp phép hoạt động quảng cáo trời 43 2.2 Một số bất cập pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật hoạt động quảng cáo trời 49 2.2.1 Về nghĩa vụ chủ thể tham gia hoạt động quảng cáo trời 50 2.2.2 Thiếu thống văn điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời 51 2.2.3 Bất cập từ công tác quản lý Nhà nước hoạt động quảng cáo trời 54 2.2.4 Về chế tài pháp lý hành vi vi phạm hoạt động quảng cáo trời 55 2.2.5 Bất cập quy hoạch quảng cáo 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TẠI VIỆT NAM 61 3.1 Hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời 61 3.1.1 Ban hành văn hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo năm 2012 61 3.1.2 Đảm bảo thống Luật quảng cáo văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời 73 3.2 Các giải pháp hỗ trợ cho việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam 75 3.2.1 Giải pháp quan quản lý Nhà nước 75 3.2.2 Giải pháp địa phương 76 3.2.3 Giải pháp doanh nghiệp 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Luật Quảng cáo Quốc hội thông qua kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIII vào ngày 21 tháng năm 2012 thay Pháp lệnh quảng cáo văn có liên quan Trong tình hình bảng quảng cáo, băng rôn ngày xuất lúc nơi, việc bãi bỏ khâu cấp phép bảng, biển quảng cáo, băng rôn theo hướng quản lý dựa sở quy hoạch quảng cáo địa phương quy định cụ thể Luật Quảng cáo Liệu quy định Luật Quảng cáo năm 2012 số quy định khác có liên quan đến biển hiệu quảng cáo hoạt động kinh doanh biển hiệu quảng cáo có tính khả thi hay không Vấn đề bồi thường thiệt hại chế tài đặt để bắt buộc doanh nghiệp quảng cáo tiến hành hoạt động quảng cáo theo quy hoạch phải giải thực tế vướng mắc cần hướng giải đắn Hoạt động quảng cáo trời bên cạnh ưu điểm vốn có nó, vấn đề “lợi bất cập hại” phát sinh từ thực tiễn áp dụng quan quản lý Nhà nước hoạt động vấn đề cần quan tâm Biển hiệu quảng cáo, băng rôn, pa-nô, quảng cáo phương tiện giao thông… yếu tố cấu thành không gian cảnh quan đô thị Thực tế khơng kiến trúc nhà mặt phố nhiều tuyến đường bị vơ hiệu hóa hoạt động quảng cáo trời, nhiều tờ rơi, tờ quảng cáo rao vặt xuất tuyến phố ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị Thời gian gần truyền thông quốc tế phản ánh nhiều bảng quảng cáo, biển hiệu Việt Nam sai lỗi tả, tiếng Việt tiếng nước ngồi lẫn lộn, điều đáng nói biển quảng cáo thiết kế tuyến đường dẫn đến sân bay, nhà ga, trung tâm thương mại, hội chợ tác dụng phụ du khách nước ngồi nói riêng người đường nói chung điều khơng thể tránh khỏi Đối với biển hiệu kinh doanh tổ chức, cá nhân, thời gian vừa qua nhiều bất cập hạn chế doanh nghiệp cạnh tranh dành giật khách hàng cách đặt biển hiệu quảng cáo to, màu sắc thật rực rỡ, che tầm nhìn biển hiệu cịn lại Ngồi nhiều bảng quảng cáo, biển hiệu chứa đựng nội dung không hợp văn hóa đạo đức ảnh hưởng khơng đến nhận thức trẻ em, ảnh hưởng đến phong mỹ tục dân tộc Việt Nam Đã từ lâu, lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời có buông lỏng mặt quản lý nên hoạt động kinh doanh, hoạt động cấp phép hình thức quảng cáo chưa hoàn toàn quy định Quy hoạch quảng cáo địa phương thiếu tính minh bạch cơng khai Bên cạnh đó, xu hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam đứng trước thực trạng cạnh tranh với doanh nghiệp nước chất lượng, mẫu mã, thị trường Hành lang pháp lý nước ta liệu có bảo vệ doanh nghiệp quảng cáo lành mạnh Việt Nam thúc đẩy trình đầu tư doanh nghiệp quảng cáo nước Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn tính cấp thiết vừa nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam” với mong muốn góp phần hồn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo trời Việt Nam Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thực tiễn pháp luật điều chỉnh quảng cáo thương mại quảng cáo thương mại trời lĩnh vực cịn mẻ Thực tế có cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề quảng cáo nói chung Qua tra cứu có đề tài nghiên cứu đề tài “Chế độ pháp lý quảng cáo thương mại, thực trạng giải pháp”, Nguyễn Thị Kim Thoa (1999), luận văn Thạc sỹ Luật học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi đề tài nghiên cứu thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo thương mại theo quy định Luật Thương mại năm 1997 văn pháp lý có liên quan, đánh giá thực trạng pháp luật điều chỉnh thực trạng áp dụng pháp luật quảng cáo thương mại nói chung Đồng thời tác giả đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật quảng cáo thương mại Liên quan đến hoạt động quảng cáo khuyến mãi, có đề tài “Pháp luật thương mại hoạt động quảng cáo khuyến mại”, Luận văn Thạc sỹ Luật học Đại học Luật Hà Nội năm 2004, tác giả Trần Dũng Hải Đề tài đã phân tích nguyên nhân hạn chế, bất cập pháp Luật Thương mại điều chỉnh hoạt động quảng cáo khuyến mãi, từ đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật hoạt động Thực tế cho thấy đề tài sâu phân tích thực trạng giải pháp hình thức quảng cáo cụ thể cịn ít, đơn cử đề tài “Pháp luật quảng cáo thương mại qua báo chí, thực trạng hướng hoàn thiện”, Luận văn Thạc sỹ tác giả Nguyễn Thị Tâm, (2010) Đề tài nghiên cứu sâu quy định pháp lý xuất phát từ thực tiễn lý luận hoạt động quảng cáo thương mại qua báo chí Tuy nhiên, nhìn chung đề tài thực dừng lại nghiên cứu đánh giá quy định văn điều chỉnh hoạt động quảng cáo có hiệu lực trước đây, có nhiều văn hết hiệu lực thi hành Luật Thương mại năm 2006 trải qua năm áp dụng thực thi, có nhiều vấn đề tiến bất cập liên quan đến hoạt động quảng cáo thương mại nói riêng hoạt động xúc tiến thương mại nói chung, đặc biệt Luật Quảng cáo năm 2012 ban hành thay Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001, lĩnh vực quảng cáo có nhiều vấn đề để nghiên cứu đánh giá Nhận thấy chưa có đề tài nghiên cứu sâu điểm nóng Việt Nam lĩnh vực quảng cáo trời, với nhiều quy định mẽ Luật Quảng cáo, nhiều bất cập hoạt động áp dụng pháp luật quảng cáo ngồi trời, Nhà nước doanh nghiệp áp dụng Luật Quảng cáo Luật Thương mại để phát huy hiệu quảng cáo Đề tài “Pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam” nghiên cứu pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời, bất cập hệ lụy liên quan từ quy định pháp luật, từ đề xuất giải pháp giải Mục đích nghiên cứu đề tài Với việc lựa chọn đề tài “Pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Luật học, thông qua việc làm rõ vấn đề lý luận khái niệm, vai trò chức hoạt động quảng cáo trời Tác giả tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ quy định pháp luật hoạt động quảng cáo trời Việt Nam thực tiễn áp dụng quy định thực tế để tìm ưu điểm cần tiếp tục phát huy, bất cập, hạn chế cần khắc phục, từ đề xuất kiến nghị nhằm góp phần củng cố, hồn thiện nâng cao khn khổ pháp lý, nâng cao vai trị hoạt động quảng cáo ngồi trời, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực Và nữa, xây dựng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng doanh nghiệp hoạt động quảng cáo trời Việt Nam Giới hạn đối tượng, phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu hoạt động quảng cáo trời sở pháp lý Luật Thương mại năm 2005, Luật Quảng cáo năm 2012 Ngồi ra, hoạt động quảng cáo ngồi trời có liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơng trình, an toàn vệ sinh thực phẩm, lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, lĩnh vực cạnh tranh nên luận văn nghiên cứu số quy định Luật An tồn thực phẩm, Luật An tồn giao thơng đường bộ, Luật Cạnh tranh số văn pháp lý có liên quan đến hoạt động Đề tài nghiên cứu thực từ thời điểm dự thảo Luật Quảng cáo Quốc hội lấy ý kiến thơng qua có hiệu lực, đến cuối tháng 10 năm 2013 đề tài hoàn thiện Tại thời điểm này, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo văn có liên quan chưa có hiệu lực pháp lý Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để giải nội dung khoa học thực tiễn vấn đề cách tồn diện Bên cạnh đó, luận văn phân tích làm sáng tỏ vấn đề trọng tâm sở tuân thủ nguyên tắc phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê để làm rõ vấn đề nêu luận văn Phương pháp phân tích áp dụng suốt đề tài, qua phân tích quy định pháp luật điều chỉnh, quan điểm có liên quan đến hoạt động quảng cáo ngồi trời Phương pháp so sánh áp dụng để so sánh quy định pháp luật hoạt động quảng cáo trời Luật Quảng cáo năm 2012 với Luật Thương mại năm 2005 Pháp lệnh Quảng cáo (đã hết hiệu lực) trước để nhằm tìm hiểu điểm mới, tiến quy định hành Đối chiếu có ý nghĩa tham khảo pháp luật quảng cáo Việt Nam với số nước Trung Quốc, Pháp, Nga, Singapo thực trạng pháp luật điều chỉnh thực trạng áp dụng pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Ý nghĩa khoa học giá trị đề tài Đề tài hồn thiện có giá trị tham khảo cho khoa học pháp lý chuyên ngành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời nói riêng lĩnh vực quảng cáo nói chung Bên cạnh đó, đề tài có tính ứng dụng mặt lý luận thực tiễn, tài liệu tham khảo giảng dạy, nghiên cứu khoa học Đồng thời, đề tài tài liệu tham khảo cho người hoạt động thực tiễn lĩnh vực quản lý, kinh doanh dịch vụ quảng cáo trời Tác giả hi vọng rằng, giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời đưa đề tài góp phần khiêm tốn vào q trình xây dựng thơng qua Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo văn hướng dẫn có liên quan Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, lời kết luận, luận văn bố trí thành ba chương bao gồm: Chương Một số vấn đề lý luận hoạt động quảng cáo trời Việt Nam Chương Thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam Chương Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam 73 trách nhiệm tuyên truyền nhiệm vụ trị Nhà nước có yêu cầu Đối với quảng cáo thương mại trời, địa phương cần tăng nguồn vốn tài trợ cho phép tổ chức, cá nhân góp vốn đầu tư cho mục đích phát triển quảng cáo Thứ sáu, Nghị định hướng dẫn Luật Quảng cáo cần quy định cụ thể kích thước tối đa, khoảng cách đặt biển tối thiểu tới chỗ rẽ cầu, ngã tư, biển báo giao thông Chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm số nước quy chế quản lý biển quảng cáo Theo đó, biển quảng cáo phải tuân theo tối thiểu quy chế quản lý: Quy chế an tồn giao thơng quốc gia, Quy chế an tồn giao thơng địa phương, Luật Xây dựng101 Thứ bảy, cần quy định rõ ràng trách nhiệm địa phương tiến hành QHQC phải công khai QHQC lên đồ điện tử để nhà đầu tư nắm rõ, thay áp dụng đồ trích lục phối cảnh khổ AO để tránh mập mờ QHQC Sau Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cần hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia quảng cáo nắm vững nội dung chủ yếu quy hoạch khu vực dựng bảng, chế sách, kích thước loại bảng để thực thi có hiệu Đồng thời, theo tác giả, cần quy định rõ thời gian sau thực QHQC doanh nghiệp phải đảm bảo khơng cịn bảng quảng cáo nằm quy hoạch phê quyệt Quy định cần thực hóa Nghị định hướng dẫn, Luật Quảng cáo đề cập cách chung chung chưa cụ thể thời hạn tháo dỡ toàn bảng quảng cáo nằm quy hoạch, điều làm chậm tiến độ thực QHQC địa phương 3.1.2 Đảm bảo thống Luật Quảng cáo văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việc đưa quy phạm pháp luật quảng cáo vào số Luật chuyên ngành kịp thời bổ sung khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động trước chưa quy định Pháp lệnh quảng cáo năm 2001 Tuy nhiên, tính đến có tới 14 văn pháp luật Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành chứa đựng quy định quảng cáo, kèm theo nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn văn QPPL nói Tình trạng quy phạm pháp luật quảng cáo phân tán nhiều văn gây nên khó khăn đáng kể cho đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động quảng cáo Luật Quảng cáo năm 2012 quy định quảng cáo có mục đích sinh lời quảng cáo khơng có mục đích sinh lời; Luật Thương mại năm 2005 quy định quảng cáo có mục đích sinh lời, Luật Cạnh tranh quy định quảng cáo cạnh tranh không 101 Amedeo, Cliento (2008), “Chính sách quản lý quảng cáo Italia, 2008, Tạp chí Kiến trúc, (03) 74 lành mạnh; Luật Kinh doanh bất động sản, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Dược lại quy định quảng cáo sản phẩm, dịch vụ cụ thể Như tác giả đề cập mục 2.2.2 Chương 2, số quy định Luật Quảng cáo năm 2012 Luật chuyên ngành chưa thống nhất, chồng chéo Theo tác giả, việc thống Luật văn quy định hoạt động quảng cáo nói chung quảng cáo ngồi trời nói riêng cần giải vấn đề sau: + Trong văn hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo cần quy định rõ ràng cụ thể quảng cáo hàng hóa dịch vụ đặc biệt khám chữa bệnh, thực phẩm chức việc thơng báo nội dung quảng cáo, cần đính kèm theo văn thẩm định sản phẩm quan thẩm định nội dung quảng cáo Quy định thiết thực, vừa phù hợp với Luật chuyên ngành trước đó, vừa đảm bảo tính xác thơng tin quảng cáo chất lượng sản phẩm quảng cáo + Văn hướng dẫn cần đề cập điều kiện để quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ thay sử dụng “giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm” quy định Luật Quảng cáo, cần phải thay “giấy tiếp nhận công bố hợp quy giấy chứng nhận phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm” để phù hợp với quy định Luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2011 + Đối với trường hợp mâu thuẫn Luật Quảng cáo năm 2012 Luật Giao thông đường năm 2008, Bộ ngành liên quan như: Bộ Công an, Bộ VHTT DL, Bộ GTVT cần sớm có văn liên tịch hướng dẫn thực thi Luật Quảng cáo thống nước để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp quảng cáo phương tiện giao thơng nói riêng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải nói chung Theo đó, nội dung văn cần thiết phải đề cập đến vấn đề sau: (i) Thống quy định có thiết doanh nghiệp quảng cáo xe buýt phải có giấy xác nhận thực đăng ký quảng cáo xe buýt theo quy định Nghị định 71/2012/NĐ-CP hay bỏ loại giấy để phù hợp với quy định Luật Quảng cáo (ii) Trường hợp hết thời hạn đăng ký giấy phép quảng cáo doanh nghiệp quan có thẩm quyền cấp phép quảng cáo xe buýt trước (trước Luật Quảng cáo năm 2012 có hiệu lực), Thông tư cần đưa giải pháp thống khoảng thời gian doanh nghiệp phải bỏ giấy xin phép, tuân thủ theo quy định pháp luật hành 75 + Để khắc phục tình trạng chồng chéo quy định Khoản Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012 Thông tư số 10/2012/TT-BXD hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo bảng quảng cáo phải có GPXD Cần có văn thống quy định hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo cần có “bản giấy phép xây dựng cơng trình quảng cáo loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng” Đồng thời cần quy định rõ, có nên hay không bắt buộc doanh nghiệp phải có “giấy phép quảng cáo quan có thẩm quyền quản lý quảng cáo trời trước, sau Sở Xây dựng vào hồ sơ quảng cáo để cấp phép xây dựng” Theo tác giả, quan chức nên bỏ qua quy định này, cần doanh nghiệp làm thủ tục có GPXD cơng trình quảng cáo Sở Xây dựng, khơng thiết phải có giấy phép quan có thẩm quyền quản lý quảng cáo lĩnh vực Vì rõ ràng việc quy định thủ tục cấp phép xây dựng Thơng tư 10/2012/TT-BXD gây khó dễ cho doanh nghiệp phần thủ tục, đồng thời lại chồng chéo với quy định Luật Quảng cáo vừa ban hành trước 3.2 Các giải pháp hỗ trợ cho việc hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam 3.2.1 Giải pháp quan quản lý Nhà nước Nhà nước cần quản lý chặt chẽ HĐQCNT, với việc tăng cường nhân lực sở vật chất yêu cầu thiếu cho công tác quản lý Nhà nước hoạt động Một vấn đề mà doanh nghiệp chờ đợi quan tâm nhiều Nhà nước sách trợ giá hợp lý cho doanh nghiệp quảng cáo Ngoài ra, việc đầu tư sở hạ tầng sách có liên quan đến hoạt động quảng cáo trời Nhà nước thay đổi mức khống chế chi phí quảng cáo tiếp thị, theo tăng mức khống chế vượt mức 10% để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước có hội đầu tư vào chi phí quảng cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 nâng tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mại từ 10% hành lên 15% tổng chi phí102, đồng thời bỏ mức ưu đãi 15% cho doanh nghiệp thành lập năm đầu; loại bỏ số khoản chi khỏi diện chi phí khống chế chiết khấu toán, chi báo biếu, báo tặng Tuy nhiên, theo tác giả mức khống chế chi phí quảng cáo tiếp thị tăng từ 10% đến 15% chưa đủ sức để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động quảng cáo Thiết nghĩ, mức khống chế cần nâng lên từ 15% đến 20% Đơn vị cung ứng DVQC trời thiếu vốn để mở rộng quy mô dịch vụ quảng cáo Doanh nghiệp 102 Xem Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi năm 2013 76 sử dụng DVQC thiếu nguồn vốn hỗ trợ từ Chính phủ Trong đó, mức khống chế chi phí quảng cáo khơng vượt 10% theo quy định Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 thấp103 Mục đích Nhà nước khống chế chi phí quảng cáo tránh tình trạng doanh nghiệp lạm dụng quy định pháp luật để trốn thuế, hay chiếm dụng trái phép tiền tài sản doanh nghiệp Tuy nhiên, mức khống chế tạo bất công doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi - FDI doanh nghiệp nước104 Các doanh nghiệp vừa nhỏ, tập đoàn quảng cáo lớn Việt Nam ý kiến tăng mức khống chế chi phí quảng cáo lý sau: (i) Có số chi phí thực doanh nghiệp chi phí tiếp khách, giao lưu, làm từ thiện xã hội lại khơng tính vào chi phí khấu trừ tính thuế, khiến lợi nhuận sổ sách thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng lên Thực tế, nhà nước không dỡ bỏ rào cản mức thuế thực nộp nước ta thuộc diện cao giới, khơng khuyến khích đầu tư mới, hạn chế đầu tư doanh nghiệp nước ngoài105 (ii) Việc khoản chi cho quảng cáo dù có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ khơng tính vào chi phí trái với nguyên tắc hạch toán kinh doanh Và gây tình trạng dù kinh doanh thua lỗ bị pháp luật xác định có lãi phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3.2.2 Giải pháp địa phương Các địa phương nên chấn chỉnh hoạt động quảng cáo rao vặt để bảo vệ mỹ quan đô thị Như đề cập phần hoàn thiện pháp luật HĐQCNT, gần số địa phương văn đạo quản lý hoạt động Đơn cử Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng, Đà Nẵng quy hoạch điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt, kêu gọi xã hội hóa để làm cơng trình cho người dân quảng cáo miễn phí 106 Tuy nhiên, thực đề án này, có hai điểm hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu đề án Thứ nhất, việc triển khai 103 Khoản 2, Điều 13, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Quốc hội thông qua kỳ họp thứ XII ngày tháng năm 2008, quy định ưu đãi thuế suất “Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường áp dụng thuế suất 10%” Hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung ban hành vào tháng năm 2013, có hiệu lực vào tháng năm 2013 thay đổi mức thuế suất doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực văn hóa 104 Xemtại: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/khong-che-chi-phi-quang-cao-la-troi-tay-doanh-nghiep-736415 htm, truy cập ngày 29/ 5/ 2013 105 Nội dung phiên họp thường niên Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) vấn đề mức chi phí quảng cáo, khuyến mại khơng khấu trừ tồn tính thuế thu nhập doanh nghiệp, năm 2011 106 Báo cáo kết giám sát việc thực sách, pháp luật quảng cáo, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, niên, thiếu niên nhi đồng, Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2011 77 lấy ý tưởng chậm hiệu hoạt động chưa cao, người dân cịn ngỡ ngàng trước sách địa phương107 Thứ hai, có hành vi vi phạm xảy ra, địa phương chủ yếu áp dụng biện pháp xử lý tình huống, chưa giải triệt để tận gốc vấn đề Như vậy, thời gian tới, địa phương cần trọng đến công tác này, tránh trường hợp đề án xây dựng điểm quảng cáo rao vặt miễn phí đề án giấy Ngoài ra, nhằm giúp doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động có hiệu việc đầu tư kinh doanh quảng cáo bảng, biển băng rôn, địa phương cần đưa giải pháp áp dụng hai phương án: xã hội hóa để chia sẻ doanh thu quảng cáo với công ty tư nhân đầu tư từ ngân sách Nhà nước để trung tâm văn hóa thụ hưởng doanh thu quảng cáo108 Phương án vừa hỗ trợ vừa tạo động lực cho doanh nghiệp hoạt động quảng cáo 3.2.3 Giải pháp doanh nghiệp Thứ nhất, đơn vị cung ứng DVQC trời cần rà soát văn pháp luật quảng cáo thương mại, nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu để góp ý với Hiệp hội quảng cáo, trực tiếp góp ý hội thảo Sở VHTT DL tổ chức, để có hướng đề xuất cụ thể Đối với đơn vị sử dụng dịch vụ cung ứng quảng cáo, sử dụng dịch vụ cung ứng, doanh nghiệp cần tìm hiểu văn pháp luật có liên quan quyền nghĩa vụ chủ thể quảng cáo thương mại để đảm bảo quyền lợi trường hợp Thứ hai, doanh nghiệp nên trọng vào lĩnh vực kinh doanh chuyên nghiệp để thu hút khách hàng thơng qua sản phẩm quảng cáo ngồi trời có chất lượng Thực tế doanh nghiệp kinh doanh DVQC trời Việt Nam lúc kinh doanh nhiều lĩnh vực quảng cáo, dẫn đến hiệu quảng cáo chưa cao chưa đầu tư quy mô, sở vật chất chất lượng nguồn nhân lực Đồng thời, đơn vị sử dụng dịch vụ cung ứng quảng cáo khơng nên tự thực HĐQCNT, mà nên giao cho đơn vị cung ứng chuyên nghiệp thực hiện, điều giúp chất lượng bảng biển, panô, hay quảng cáo thành xe buýt bắt mắt, quy định pháp luật kích thước, điều kiện, hiệu kinh doanh cao nhiều so với 107 Thủ đô Hà Nội lắp đặt 356 bảng quảng cáo rao vặt miễn phí tính đến thời điểm cuối năm 2011, Uỷ Ban Văn hóa, giáo dục, niên, thiếu niên nhi đồng cung cấp 108 Tỉnh Bình Dương đề phương án vào cuối năm 2012, khảo sát tiến hành xây dựng 20 điểm quảng cáo tập trung toàn tỉnh 78 doanh nghiệp tự thực Bên cạnh đó, doanh nghiệp quảng cáo cần mở nhiều hội thảo chuyên đề tác dụng quảng cáo trời Ngồi ra, cơng ty cung ứng cần tiến hành khảo sát lấy ý kiến khách hàng doanh nghiệp để nâng cao chất lượng quảng cáo trời Bên cạnh đó, Hiệp hội quảng cáo Việt Nam109 cần nâng cao vai trò hoạt động quảng cáo doanh nghiệp Cần xây dựng nội dung cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp theo quý, năm110 nhằm giúp doanh nghiệp nước không ngừng nâng cao cơng nghệ, kỹ thuật quảng cáo nói chung thiết kế quảng cáo ngồi trời nói riêng, Hiệp hội quảng cáo cần mở rộng quan hệ đối ngoại với Hiệp hội quảng cáo khu vực giới Đặc biệt, giai đoạn này, lúc mà doanh nghiệp quảng cáo gặp khó khăn chuyển đổi việc áp dụng Pháp lệnh quảng cáo 2001 văn pháp luật có liên quan sang áp dụng Luật Quảng cáo năm 2012, Hiệp hội quảng cáo phải thể vai trò Cần đẩy mạnh việc xây dựng hồn thiện “Bộ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp Quảng cáo” trình Bộ VHTT DL phê duyệt đưa vào thực hiện, tham gia bảo vệ quyền lợi Hội đồng Giám định quảng cáo hỗ trợ sở VHTT DL việc xây dựng QHQC địa phương Trong thời gian tới, nước ta nên thành lập Hội đồng độc lập trực thuộc Hiệp hội quảng cáo111, để làm trọng tài trường hợp có khơng thống tiêu chí đánh giá mẫu quảng cáo, tránh trường hợp doanh nghiệp phải chịu thiệt thịi lực, trình độ, tính thiếu khách quan, minh bạch cán cấp phép quảng cáo 109 Hiệp hội quảng cáo Việt Nam thành lập tháng 12 năm 2001 Hiệp hội gia nhập Hiệp hội Quảng cáo Thế giới (IAA) Liên đoàn Hiệp hội Quảng cáo Châu Á (AFAA) Năm 2013 Hiệp hội đăng cai tổ chức Đại hội Liên hoan Quảng cáo Châu Á (AdAsia) 110 Nguyễn Đông Phong, Bùi Thanh Tráng (2007), “Hoạt động quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh, Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Phát Triển Kinh tế, tr 29 – 33 111 Văn phòng Quốc Hội (Trung tâm tin học), “Bản tổng hợp thảo luận dự án Luật Quảng cáo”, Kỳ họp thứ Quốc Hội Khóa 13, Hà Nội, ngày 14/11/2011 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Hiện nay, kinh tế nước ta khó khăn, nhiên xu hướng thương nhân lựa chọn hình thức quảng cáo trời nhiều so với số loại hình quảng cáo chi phí cao khác Thực trạng pháp luật điều chỉnh HĐQCNT chứa đựng số hạn chế, gây khó khăn cho doanh nghiệp q trình kinh doanh cạnh tranh Thơng qua việc tìm hiểu bất cập, hạn chế, tác giả rút số kết luận sau: Thứ nhất, hoàn thiện thống hệ thống pháp luật điều chỉnh HĐQCNT giải pháp thiết yếu, hành lang pháp lý giúp ngành quảng cáo Việt Nam phát triển Thứ hai, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước có điều kiện mở rộng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, Nhà nước cần có sách thỏa đáng, mặt giúp doanh nghiệp nước có đầy đủ điều kiện để cạnh tranh giành thị phần quảng cáo với doanh nghiệp nước Đồng thời, bên cạnh quy định thơng thống thủ tục cấp phép quảng cáo nay, việc cụ thể hóa quy định kích thước, hình thức, nội dung quảng cáo giúp doanh nghiệp nước yên tâm trình đầu tư vào Việt Nam Thứ ba, bên cạnh hỗ trợ Nhà nước, doanh nghiệp cung ứng DVQC doanh nghiệp kinh doanh DVQC không ngừng đổi chất lượng để nâng cao hiệu quảng cáo thương mại giai đoạn Các đề xuất giải pháp đưa đề tài góp phần khiêm tốn nhằm khắc phục bất cập có thực tiễn pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời, đồng thời định hướng khắc phục hạn chế chế trình áp dụng pháp luật quảng cáo 80 KẾT LUẬN Hoạt động quảng cáo phát triển mạnh mẽ với phát triển kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại khác, quảng cáo thương mại nói chung quảng cáo thương mại ngồi trời nói riêng mang lại cho doanh nghiệp tổ chức, cá nhân kinh doanh nguồn thu tương đối lớn Luật Quảng cáo năm 2012 đời phù hợp với trình phát triển kinh tế - xã hội cam kết mà Việt Nam tham gia, đặc biệt cam kết với tổ chức thương mại giới WTO, nhằm khắc phục hạn chế quy định quảng cáo trước Pháp Lệnh quảng cáo 2001, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động quảng cáo nói chung, phù hợp với chủ trương “đơn giản hóa thủ tục hành chính” Luật Quảng cáo năm 2012 giảm tải nhiều thủ tục hành cho doanh nghiệp Với đặc thù ngành có tác động mạnh mẽ tới lịng tin cơng chúng tới kinh tế, văn hóa nhiều yếu tố khác, Nhà nước áp dụng sách “hậu kiểm” lần khẳng định quyền tự kinh doanh tổ chức cá nhân, song điều không làm giảm hiệu chức quản lý Nhà nước hoạt động quảng cáo Bên cạnh điểm tiến quy định Luật Quảng cáo năm 2012, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn chưa có văn hướng dẫn cụ thể Luật Quảng cáo Việc quy định chưa thống Luật có liên quan đến sản phẩm điều kiện quảng cáo dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm hoạt động Luận văn thực với điểm mới:(i) phân tích, đánh giá hiệu hoạt động quảng cáo thương mại ngồi trời thơng qua thực tiễn hoạt động quảng cáo khác biệt pháp luật điều chỉnh so với hoạt động khác; (ii) đánh giá hạn chế, bất cập pháp luật điều chỉnh trình áp dụng pháp luật; (iii) đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam Với điểm giải trên, tác giả hi vọng có đóng góp nhỏ trình xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo văn có liên quan Đồng thời, tác giả mong muốn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật quảng cáo thương mại, nhằm tạo môi trường quảng cáo lành mạnh hơn, thúc đẩy kinh tế phát triển theo quỹ đạo TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Danh mục văn pháp luật Luật Cạnh tranh năm 2004 số 27/2004/QH11 Quốc hội ngày tháng 12 năm 2004 Luật Thương mại năm 2005 số 36/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 14 tháng năm 2005 Luật Doanh nghiệp năm 2005 số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2005 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 số 14/2008/QH12 Quốc hội thông qua ngày tháng năm 2008 Luật Giao thông đường năm 2008 số 23/2008/QH12 Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 Luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010 số 55/2010/QH12 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng năm 2010 Luật Bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12 Quốc hội ngày 17 ngày 11 năm 2010 Luật Quảng cáo năm 2012 số 16/2012/QH13 Quốc hội thông qua ngày 21 tháng năm 2012 Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 Quốc hội thông qua ngày 19 tháng năm 2013 10 Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001 quảng cáo (hết hiệu lực) 11 Nghị Hội nghị lần thứ ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc 12 Nghị số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 13 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo (hết hiệu lực) 14 Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2005 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực cạnh tranh 15 Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2006 Chính phủ quy định việc kinh doanh sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ 16 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động xúc tiến thương mại 17 Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2006 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Văn hóa - Thông tin 18 Nghị định 187/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch 19 Nghị định 103/2009/NĐ-CP, ngày 06 tháng 11 năm 2009 Chính phủ việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hố cơng cộng thay Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hố cơng cộng 20 Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa 21 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP 01 tháng 10 năm 2010 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp 22 Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2010 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường 23 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày tháng năm 2012 Chính phủ cấp giấy phép xây dựng 24 Thơng tư số 43 Bộ Văn hố Thơng tin hướng dẫn thực nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo (nay hết hiệu lực) 25 Thông tư số 05/2008/TT- BNV ngày 07 tháng năm 2008 Bộ Nội vụ hướng dẫn biển tên quan hành Nhà nước 26 Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng năm 2010 Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định chi tiết số quy định Nghị định số 75/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa 27 Thơng tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 Bộ Tài nguyên môi trường quy định Quy chuẩn quốc gia môi trường 28 Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn chi tiết số nội dung Nghị định số 64/2012/NĐ-CP Chính phủ cấp giấy phép xây dựng 29 Thông tư 08/2013/TT-BYT Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 26 tháng năm 2013 hướng dẫn quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế Danh mục sách, báo, tạp chí tài liệu khác 30 Báo cáo số 149/BC-BVHTTDL ngày 06/09/2011 tình hình thực Pháp lệnh quảng cáo Bộ VHTT-DL 31 Báo cáo Kết giám sát việc thực sách, pháp luật Quảng cáo, Đồn giám sát Ủy ban Văn hóa Gia đình, ngày 18 tháng năm 2011 32 Báo cáo diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Vietnam business Forum, Hà Nội, 03/12/2012 33 Bản thuyết minh chi tiết báo cáo đánh giá tác động pháp luật dự án Luật Quảng cáo (Kèm tờ trình số 159/TTR - CP ngày 16 tháng năm 2011 Chính phủ) 34 Trần Văn Biên (2011), Một số ý kiến góp phần cho dự thảo Luật Quảng cáo, Tạp chí Nhà nước Pháp Luật, (05) 35 Bảo Châu (2008), Lập chiến lược quảng cáo, Nxb Lao động Xã hội 36 Vũ Thị Chín, “Quảng cáo trời với việc dạy học ngoại ngữ (Trên ngữ liệu Tiếng Nga), Tạp chí Ngơn Ngữ, (04) 37 Amedeo, Cliento (2008), Chính sách quản lý quảng cáo Italia, Tạp chí Kiến trúc Việt nam, (03) 38 Phạm Hùng Cường (2008), Biển quảng cáo đô thị vai trị kiến trúc sư, Tạp chí Kiến trúc Việt nam, (03) 39 Bùi Ngọc Cường (chủ biên) (2008), Giáo trình Luật Thương mại (Tập II), Nxb Giáo dục 40 Bùi Văn Danh (2008), Đi tìm phong cách quảng cáo phù hợp Việt Nam, Tạp chí Nhà Quản lý, (05) 41 Bùi Văn Danh (2008), Tương lai kênh quảng cáo Việt Nam, Tạp chí Nhà quản lý, (05) 42 Armand Dayan; Đỗ Đức Bảo dịch (2001), Nghệ Thuật Quảng cáo, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 43 Nguyễn Bá Diến, (1997), Pháp luật chống quảng cáo không trung thực Việt Nam số nước giới, Tạp chí Nhà nước Pháp Luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, (10) 44 Nguyễn Thị Dung (2005), Khái niệm quảng cáo pháp luật Việt Nam ảnh hưởng đến việc hoàn thành pháp luật quảng cáo, Tạp chí Nhà nước Pháp Luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, (12) 45 Nguyễn Thị Dung (2006), Kinh nghiệm quốc tế điều chỉnh Pháp luật hoạt động xúc tiến thương mại số yêu cầu đặt Việt Nam, Tạp chí Luật học, Đại học Luật Hà Nội, (09) 46 Nguyễn Thị Dung (2007), Pháp luật xúc tiến hoạt động thương mại Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia 47 Nguyễn Thị Dung (2011), Thẩm quyền quản lý Nhà nước hoạt động quảng cáo, thực trạng hướng hồn thiện, Tạp chí Luật học, (12) 48 Đề án quy hoạch quảng cáo lớn giai đoạn 2006 - 2010, Sở Văn hóa – Thơng tin (nay sở Văn hóa thể thao Du lịch Hà Nội) 49 Đề cương hướng dẫn quy hoạch quảng cáo trời (Theo Công văn số 3873/HĐ - BVHTTDL ngày 11/11/2008) 50 Đề cương quy hoạch hoạt động quảng cáo trời địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 51 Mai Xuân Huy (2005), Ngôn ngữ quảng cáo ánh sáng lý thuyết giao tiếp, Nxb Khoa học Xã hội 52 Hoàng Dũng Hùng (2008), Quảng cáo trời: Phong thủy, Doanh nhân pháp luật (04) 53 Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành - Báo cáo rà sốt thủ tục hành lĩnh vực quảng cáo tháng 4/2010 54 Jacky (2010), “Đặt tên cho thương hiệu”, Nxb Trẻ 55 Luật Quảng cáo số nước vùng lãnh thổ giới (2005), Tài liệu Cục Văn hóa - Thông tin sở biên dịch, Hà Nội 56 Võ Sỹ Mạnh, “Điều kiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo theo Luật Quảng cáo năm 2012”, Hội thảo Khoa học điểm Đạo Luật kinh tế ban hành năm 2012, ngày 05/4/2013, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 57 Andy Maslen (2011), “100 ý tưởng viết quảng cáo tuyệt hay”, Nxb Trẻ 58 Đỗ Quang Minh (2009), Xu Văn hóa Quảng cáo, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 59 Lưu Văn Nghiêm (2010), Thực trạng quảng cáo tác động tiêu cực vào kinh tế, văn hóa xã hội Việt Nam thời gian vừa qua, Tạp chí Kinh tế dự báo, (05) 60 Hồ Thúy Ngọc, “Hạn chế tác động tiêu cực quảng cáo thương mại qua Luật Thương mại 2005 Luật Quảng cáo 2012” Hội thảo Khoa học điểm Đạo Luật kinh tế ban hành năm 2012, ngày 05/4/2013, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 61 Nội dung phiên họp thường niên Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) vấn đề mức chi phí quảng cáo, khuyến mại khơng khấu trừ tồn tính thuế thu nhập doanh nghiệp, năm 2011 62 Nội dung tổng kết hội nghị tổng kết 15 năm thực Nghị Quyết Trung ương V khóa ngày 07/8/2013 Hà Nội 63 Pháp luật quảng cáo nhãn hiệu thương phẩm Việt Nam = Legal documents on advestisment and trademarks in Việt Nam: song ngữ Việt Anh = Vietnammese - English, (1995) 64 Nguyễn Đông Phong; Bùi Thanh Tráng (2007), Hoạt động quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Phát Triển Kinh tế 65 Christopher VoLLer with Geoffrey Precourt; Hải Lý dịch (2010), Tương lai quảng cáo tiếp thị, Nxb Thời Đại 66 Quảng cáo trời Từ A đến Z, OAAA, (2011), (Tài liệu Quảng cáo ngồi trời Mỹ Cục Văn hóa Thơng tin sở biên dịch) 67 Quảng cáo trời ngày Hiệu - Nguyên tắc - Trách nhiệm, OAAA, (2011), (Tài liệu Bộ Văn hóa Thơng tin, Cục Văn hóa Thơng tin sở biên dịch) 68 Lê Quân (2008), Biển quảng cáo cần nghiên cứu cách tổng thể, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (03) 69 Quy định tuyên truyền cổ động trực quan quảng cáo trời địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo định số 30/2011/QĐ UBND ngày 25/04/2011 UBND tỉnh) 70 Quy định Chính sách Kiểm sốt bảng quảng cáo ngồi trời, Bộ Giao thông Vận tải Texas (2011), (Tài liệu Cục Văn hóa Thơng tin sở biên dịch) 71 Quy hoạch hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan quảng cáo trời tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020 72 Quy hoạch tuyên truyền, Quảng cáo trời Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2015 định hướng 2020 73 Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo trời tỉnh Hải Dương giai đoạn 20082015 định hướng đến năm 2020 74 Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo trời tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 75 Tài liệu hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, đại diện quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực quảng cáo Dự thảo Luật Quảng cáo vào ngày 21/12/2012 Ủy ban Văn hóa giáo dục thiếu niên nhi đồng phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tổ chức 76 Tài liệu hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quảng cáo Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức ngày 10/8/2012 Thành phố Hồ Chí Minh 77 Tài liệu hội nghị phổ biến nội dung Luật Quảng cáo lấy ý kiến sở ngành doanh nghiệp phía nam cho dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành luật ngày 24/10/2012 78 Tài liệu hội thảo chuyên ngành quảng cáo Hiệp hội quảng cáo Việt Nam (VAA), Viện nghiên cứu đào tạo quảng cáo Việt Nam (ARTI), Báo Diễn đàn doanh nghiệp Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức ngày 10/5/2013 79 Nguyễn Thị Tâm (2010), Pháp luật quảng cáo thương mại qua báo chí Thực trạng áp dụng hướng giải quyết, Luận văn Thạc sỹ trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 80 Nguyễn Thị Kim Thoa (1999), “Chế độ pháp lý quảng cáo thương mại, thực trạng giải pháp”, Luận văn Thạc sỹ trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 81 Trường Đại Học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật Thương mại (Tập II), Nxb Cơng an Nhân dân, Hà Nội 82 Lương Văn Tuấn (2012), Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật quảng cáo, Tạp chí Dân chủ Pháp Luật, (01) 83 Trần Thị Anh Thư (2011), Hình ảnh người phụ nữ quảng cáo, Nghiên cứu gia đình giới, (03) 84 Nguyễn Thanh Tùng (2009), Đặc điểm ngôn ngữ quảng cáo thương mại ngồi trời, Luận văn Thạc Sỹ ngơn ngữ học, Đại học Thái Nguyên 85 Bùi Thị Thanh Tuyết (2008), Về hành vi cạnh tranh không lành mạnh lĩnh vực quảng cáo theo quy định pháp luật Việt Nam, Tạp chí Khoa học Thương mại, (24) 86 Phi Vân (2008), Quảng cáo Việt Nam, Nxb Thời đại TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 87 Kenneth Klein (2011), Outdoor Advertising Association of America 88 A Mokrysz - Olszyn’ska, (1984), Ochrona prawna przed nicueciwa reklamas w pan’s stwach Kapitalistyeznych, RPEIS 1984 89 Ross D.Petty, (1997), “Advertising Law in the United Stated and European Union”, Journal of Public Policy & maketing Vol 16, No1, P8 90 International Technology Scanning Program (2011), Outdoor Advertsing Control Practices in Australia, Europe, and Japan 91 Maxeiner and Schotthofer (1992), Advertising law in Europe and North America Kluwer Law International P 134 Danh mục trang thông tin điện tử 92 www.dantri.vn 93 http:// www vnclp.gov.vn 94 www.thanhtra.com.vn 95 www.svhttdl.hochiminhcity.gov.vn 96 www.baomoi.com 97 http:// www.myprofessionaladvertising.com 98 www.laodong.com.vn 99 www.anninhthudo.vn 100 http://doanhnhansaigon.vn 101 http://www.vietoutdoor.com.vn 102 http://vnecomy.vn 103 http://moj.gov.vn ... Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam 19 1.3.1 Sự cần thiết điều chỉnh pháp luật hoạt động quảng cáo trời Việt Nam 19 1.3.2 Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động quảng. .. hoạt động quảng cáo trời, từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TẠI VIỆT NAM 2.1 Pháp luật. .. trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam Chương Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo trời Việt Nam 5 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời tại việt nam , Pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời tại việt nam