0

Mac lennin

7 5 0
  • Mac lennin

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:36

Hơn nửa kỷ từ Chủ tịch Hồ Chí Minh xa, tư tưởng phong cách Người kim nam cho hành động toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta “cuộc chiến” phòng chống đại dịch COVID-19 Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, người Trong tư tưởng ấy, đại đoàn kết dân tộc nội dung cốt lõi, làm nên dấu ấn quan trọng Người trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng thành công trình đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi bối cảnh chống Covid-19 Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc hệ thống luận điểm, nguyên tắc, phương pháp tập hợp quần chúng nhân dân, tổ chức lực lượng cách mạng nhằm phát huy cao sức mạnh to lớn toàn dân tộc Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, có nhiều người nhắc đến đồn kết dân tộc đến Hồ Chí Minh, đồn kết trở thành đại đoàn kết toàn dân Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc đúc kết qua câu nói tiếng Người: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành cơng, thành cơng, đại thành cơng Đại đồn kết dân tộc trở thành tư tưởng đạo xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, từ đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Từ giành thắng lợi đấu tranh giành quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mĩ để bảo vệ xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Việt Nam ngày khẳng định vị cao trường quốc tế, Việt Nam cộng đồng quốc tế biết đến, thán phục với thành công lớn phương pháp chống dịch Covid-19 cách hiệu quả, an tồn Thành cơng vào mạnh mẽ hệ thống trị, đạo sâu sát, liệt Đảng Chính phủ, tâm cao độ lực lượng y tế, qn đội, cơng an, lực lượng tình nguyện viên… Đặc biệt, góp phần vào thành cơng lớn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết toàn dân tộc Đảng ta Không giống với thách thức mà cách mạng Việt Nam phải đối mặt lịch sử 90 năm qua, đại dịch COVID-19 chiến cam go với nhiều khác biệt Cùng với nhân loại, đất nước ta đứng trước kẻ địch gần vơ hình, bất định khôn lường Một kẻ địch khiến cho giới ngừng trệ, tác động đến tuyệt đại đa số quốc gia vùng lãnh thổ, quốc gia hùng cường phải rúng động Đây giới, lãnh đạo quốc gia lúng túng, trị nội chia rẽ, trích cơng kích lẫn nhau, hệ thống y tế bị đánh sập, lòng dân xáo động Quan hệ quốc tế bị tác động nhiều chiều quốc gia phải lo cho trước cạnh tranh nước lớn có thêm biểu phức tạp Giữa xáo động tồn cầu đó, tên Việt Nam lần xuất biểu tượng chiến thắng đầy cảm xúc Một đất nước với sức mạnh kinh tế mức trung bình thấp, độ mở cao, song làm giới ngỡ ngàng với số lượng người mắc bệnh thấp, tỷ lệ chữa khỏi cao với ca nghiêm trọng chưa có trường hợp tử vong Chưa hết, giới cịn ngỡ ngàng trước niềm tin nhân dân lãnh đạo Đảng, đạo Chính phủ, trước đồn kết lịng, trước lòng yêu nước nồng nàn, nghĩa đồng bào sắt son dân tộc Việt Nam Cộng đồng quốc tế cảm động trước nghĩa cử cao đẹp dân tộc cịn khó khăn dốc lịng để hỗ trợ cho bạn bè, đối tác; cảm phục trước tinh thần trách nhiệm phất cao cờ đoàn kết ASEAN, hợp tác đa phương, kết nối quốc gia để vượt qua đại dịch kỷ 50-60 năm rồi, kể từ Việt Nam “lương tri nhân loại”, Việt Nam thân cho nghĩa nhân văn lại rạng ngời đến tâm khảm nhân dân giới Những người bạn nước Việt Nam giương cao biển “Cảm ơn nghĩa cử bạn, cảm ơn hy sinh, cảm ơn tử tế, cảm ơn lòng nhân từ” “với sức mạnh bạn, khơng sợ nữa” Truyền thơng quốc tế, bạn bè năm châu cố gắng phân tích tìm ngun nhân thành công Việt Nam, pháo đài sừng sững vững chãi sóng thần đại dịch Nguyên nhân thành công Việt Nam, pháo đài sừng sững vững chãi sóng thần đại dịch thật khơng mới, từ học kinh điển cách mạng Việt Nam Đó lãnh đạo sáng suốt Đảng ta - Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, ln kiên định mục tiêu xuyên suốt “tất nhân dân” Đó đường lối đắn, tư khoa học, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống nhân nghĩa, tương thân tương quý báu dân tộc Việt Nam - dân tộc thủy chung, nghĩa tình Những học xuất phát từ giá trị quý báu tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Mỗi thắng lợi bước lên cách mạng Việt Nam gắn liền với cơng lao to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh, soi đường, dẫn dắt tư tưởng Hồ Chí Minh” Trước hết, học lấy dân làm gốc Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc tư tưởng “Dân gốc” định thành bại lịch sử Việt Nam, Người đặt vấn đề lợi ích dân tộc lên hết, sáng tạo lý luận Hồ Chí Minh tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, người biến “dân vi bản” trở thành “dân làm chủ” Người quan niệm sâu sắc lợi ích nhân dân cao có phục vụ cho lợi ích nhân dân Đảng huy động sức mạnh toàn dân để thực thành công mục tiêu cách mạng, giữ vững vai trị lãnh đạo Đảng Người khẳng định: “Có dân có tất cả”, tin dân, dựa vào dân, tập hợp phát huy sức mạnh toàn dân nguyên tắc chiến lược cách mạng Người Trọn đời mình, Người ln kiên định với mục đích: “Tơi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hồn tồn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành” Đây hịa quyện cao lợi ích dân tộc lợi ích giai cấp mà tồn Đảng, tồn dân ln hướng tới Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Sức khoẻ người dân phận hợp thành sức khoẻ xã hội, muốn phát triển sức khoẻ cho xã hội nói chung phải việc chăm sóc sức khoẻ cho người dân” Trong “Sức khỏe thể dục” Người nói: “Mỗi người dân yếu ớt, tức nước yếu ớt, người dân mạnh khoẻ tức nước mạnh khoẻ” Theo Hồ Chí Minh “Dân cường quốc thịnh”, sức khoẻ nhân dân yếu tố định tới thịnh, suy hưng, vong đất nước Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh bối cảnh đại dịch COVID-19 Việc phịng, chống COVID-19 khơng phải trách nhiệm riêng ai, riêng tổ chức, cá nhân mà phải người dân, toàn xã hội Virus SARS-CoV-2 với biến thể Delta có khả lây lan nhanh 40-60% so với biến thể Alpha - biến thể lây nhiễm nhanh so với chủng ban đầu gây sóng dịch bệnh Bên cạnh đó, Virus SARS-CoV-2 với biến thể Omicron có khả lây nhiễm cao khoảng 500% so với biến thể Delta gây bệnh nghiêm trọng làm giảm hiệu vắc-xin biện pháp chống COVID khác Do đó, người nhiễm lây lan cho nhiều người, người nhiễm phải phong tỏa xóm, tuyến đường có khu dân cư Phịng, chống COVID-19 không phân biệt người giàu, người nghèo, giàu hay nghèo phải thực thật tốt để có chế phịng vệ tốt, người vì người thực 5K thực quy định phòng, chống dịch khác, giữ gìn vệ sinh thân, đeo trang ngoài, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người khai báo y tế, bảo vệ sức khỏe thân bảo vệ sức khỏe gia đình cộng đồng Chỉ vài người lơ là tạo kẽ hở phịng, chống dịch tác hại khơn lường Với chủ trương tất sức khỏe, tính mạng nhân dân Đảng đem lại lợi to lớn mang tính định cơng phịng, chống đại dịch nước ta Thứ hai, tư tưởng Người đại đoàn kết dân tộc huy động sức mạnh toàn dân Ngay từ năm tháng bôn ba hoạt động cách mạng, Người hình thành tư tưởng đại đồn kết dân tộc, coi trọng sức mạnh nhân dân.Trước lúc xa, Di chúc, Người dặn “Để giành lấy thắng lợi trọn vẹn chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ dân” Khẩu hiệu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết tư tưởng đại đoàn kết Người, chân lý làm nên thắng lợi cách mạng Việt Nam Trong đại dịch COVID-19, với mục tiêu nhân dân, Đảng ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chiến chống đại dịch COVID-19 thể đồng tâm trí từ xuống dưới, vào hệ thống trị, tận tâm tận lực lực lượng tham gia chống dịch, ủng hộ nhân dân trước biện pháp quan nhà nước đưa ra, ủng hộ tài lực, vật lực tầng lớp nhân dân, từ cụ già, cháu bé Hình ảnh bác nơng dân tặng hàng rau, củ, loại cho người nghèo, khó khăn chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, người khu cách ly, khu phong tỏa Hình ảnh nội trợ tự trồng nấu chai nước mát hay gói xơi nóng gửi bác sĩ, lực lượng chốt kiểm sốt dịch Hình ảnh đồn viên niên, tình nguyện viên, mạnh thường quân, nhà hảo tâm phân chia phần nhu yếu phẩm phân phát phiên chợ đồng, vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận nhà hộ neo đơn, vùng sâu, vùng xa…chia yêu thương với tinh thần không bị bỏ lại phía sau chiến chống đại dịch Thứ ba lòng nhân văn cao cả, phong cách làm việc sát sao, quên nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh gương sáng ngời việc tận tâm, tận lực nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân Thắng lợi to lớn cách mạng Việt Nam, từ Cách mạng Tháng Tám với 5000 đảng viên, dựa tận tâm, tận lực đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn thể dân tộc Việt Nam Trong đại dịch COVID-19, tinh thần phụng nhân dân thể rõ nét hành động xứng danh người cộng sản, từ Lời kêu gọi, dặn dò thấu tận tâm can đồng bào người đứng đầu Đảng Nhà nước, đến đạo sát đêm ngày Ban đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp từ Trung ương đến sở Sự tận tâm, tận lực thể hy sinh lặng thầm mà lớn lao tuyến đầu lực lượng y tế, qn đội, cơng an nhân dân; hoạt động thắm tình đồng bào để cứu trợ khó khăn sống Xuất phát từ tư tưởng nhân văn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến chống đại dịch COVID-19, Đảng ta nêu cao tinh thần người, chăm lo sức khỏe, tính mạng đời sống nhân dân Sự chăm sóc chữa trị hết lịng bệnh nhân dương tính, người Việt người nước ngoài; khu cách ly đảm bảo đủ tiện nghi; gói cứu trợ quan tâm đến người lao động, thất nghiệp, yếu thế… nỗ lực lớn Đảng để “khơng bị bỏ lại phía sau” Chính tinh thần nhân văn lãnh đạo, đạo Đảng, Chính phủ tạo cảm hứng cho nghĩa cử cao đẹp toàn xã hội, khiến cho giới khâm phục, ngạc nhiên CNN, hãng thông hàng đầu Mỹ giới, nhận xét “việc tuyệt vời đến mức khó tin” với sáng kiến ATM gạo Việt Nam Những người nước Việt Nam bày tỏ “Cảm ơn nghĩa cử bạn, cảm ơn hy sinh, cảm ơn tử tế, cảm ơn lòng nhân từ” “với sức mạnh bạn, chúng tơi khơng sợ nữa” Có thể nói, tinh thần phụng đội ngũ cán bộ, đảng viên đại dịch COVID-19 củng cố niềm tin nhân dân Đảng ta Thời gian chống dịch vừa qua, khơng xót xa trước hình ảnh em bé nhìn thấy mẹ điều dưỡng tuyến đầu chống dịch tivi mà liên tục gọi mẹ, kêu khóc; hình ảnh người tham gia tuyến đầu chống dịch thăm gia đình dám đứng nhìn từ xa đi; khơng thể khơng đau lịng trước hình ảnh bác sĩ, y tá,… đồ bảo hộ nóng bức, làm việc lao lực đến ngất xỉu, chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng trực chốt kiểm dịch gịng giữ chốt trời mưa to, gió lớn; khơng thể khơng cảm phục, tự hào trước hình tình nguyện viên, chiến sĩ ơm chia sẻ ấm mưa lạnh buốc đoàn xe khử khuẩn; Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh đồn kết, trách nhiệm quốc tế Cùng với việc nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới Người ln kết hợp nhuần nhuyễn lợi ích dân tộc với nghĩa vụ quốc tế, cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vơ sản quốc Bên cạnh việc tranh thủ giúp đỡ quốc tế cho dân tộc mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln kiên trì hồn thành tốt phù hợp nghĩa vụ quốc tế, coi “giúp bạn tự giúp mình”, với cách mạng Lào cách mạng Campuchia Phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế Người, đại dịch COVID-19, Việt Nam lên “hình mẫu thành cơng” khơng với việc chặn đứng dịch nước, mà với thể trách nhiệm cao bạn bè quốc tế Cộng đồng quốc tế cảm động trước nghĩa cử cao đẹp dân tộc khó khăn, sẵn sàng hỗ trợ cho bạn bè, đối tác; cảm phục trước tinh thần trách nhiệm phất cao cờ đoàn kết ASEAN, hợp tác đa phương, kết nối quốc gia để vượt qua đại dịch kỷ Có thể mạnh dạn nhận định, kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam lương tri nhân loại, hình ảnh Việt Nam biểu tượng nhân văn bật giới Các khía cạnh nói phần phân tích giá trị quý báu tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh chiến phòng, chống đại dịch Dẫu chiến chưa ngã ngũ, với niềm tin to lớn vào sức mạnh đại đoàn kết nhân dân ta lãnh đạo Đảng, định Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19 lần Điều cịn quan trọng hơn, thắng lợi lần khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng nhân dân mà chiến đấu phụng Thắng lợi khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ta, dân tộc giàu lòng yêu nước, nhân nghĩa anh hùng Thắng lợi khẳng định vị Việt Nam – quốc gia nhân văn đầy trách nhiệm, tích cực chung tay nhân loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Mac lennin, Mac lennin