0

Mĩ thuật lớp 2 sách cánh diều

36 29 0
  • Mĩ thuật lớp 2  sách cánh diều

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 16:48

MĨ THUẬT VUI CHƠI VỚI MÀU (Tiết 1) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nhận biết đọc tên màu hình ảnh tự nhiên, đời sống sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật - Sử dụng màu để sáng tạo sản phẩm theo ý thích trao đổi, chia sẻ thực hành - Trưng bày, giới thiệu màu sản phẩm chia sẻ cảm nhận sản phẩm Bước đầu làm quen với tìm hiều vẻ đẹp tác phẩm mĩ thuật có sử dụng màu màu khác Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngôn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu: chăm chỉ, trung thực, góp phần bồi dưỡng tình u thiên nhiên sống, yêu thích vẻ đẹp màu sắc thiên nhiên, đời sống; tơn trọng ý thích màu sắc bạn bè người xung quanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS + Kể tên số màu có lớp học như: Trên tường, bảng, đồ dùng học tập, trang phục, (hoặc hộp màu, đất nặn, giấy màu, ) dẫn vào Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nhận biết đọc tên màu hình ảnh tự nhiên, đời sống sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật * Cách tiến hành: 2.1 Hình ảnh để học tập mĩ thuật (tr.5) - Tổ chức HS quan sát, trao đổi, thực nhiệm vụ nêu SGK - GV nhận xét HS thực nhiệm vụ, gợi mở HS giới thiệu đố học tập hình ảnh; kết hợp hướng dẫn HS quan sát lớp học giới thiệu hình ảnh, đồ dùng trang phục có màu đọc tên màu => KL: Trong học mĩ thuật, màu: đỏ, vàng, lam (xanh lam) màu - Gọi HS đọc tên màu có hình 2.2 Hình ảnh bắp ngơ, (dù) cánh diều (tr.6) - Tổ chức HS quan sát, trao đổi thực nhiệm vụ nêu SGK - GV nhận xét HS trả lời, kết hợp gợi mở HS chia điều biết hình ảnh - Giới thiệu, bổ sung thêm thơng tin liên hệ hình ảnh với đời sống - GV gợi mở HS kể lại hình ảnh thiên nhiên, đời sống màu (Mặt Trời, mây, biển, biển báo giao thông, phương tiện giao thông ) 2.3 Hình ảnh tác phẩm "Căn phịng đỏ" hoạ sĩ Ma-tit-xơ (t.6) - Yêu cầu HS quan sát, chi tiết hình ảnh thể màu đọc tên màu 2.4 Hình ảnh sản phẩm mĩ thuật Vở thực hành - Giới thiệu, gợi mở HS nhận chủ để thể màu tranh - GV hỏi HS số câu hỏi: + Trong tranh vẽ phong cảnh + Màu sắc tranh + Em thích tranh nào? Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Sử dụng màu để sáng tạo sản phẩm theo ý thích trao đổi, chia sẻ thực hành * Cách tiến hành : - Tổ chức cho HS chơi trò chơi gọi tên màu thiếu nhóm 2, nhóm (tr.7) + Đọc tên màu sắc thẻ + Nêu thứ tự xếp ba màu thẻ nhóm + Vận dụng cách xếp thứ tự ba thể thể ba màu nhóm gọi nên màu cịn thiếu thẻ có dấu “?” nhóm 2, nhóm 3.1 Tìm hiểu cách tạo màu - GV yêu cầu HS quan sát, thảo luận giới thiệu: + Sản phẩm có nhiều màu vàng màu đỏ màu/lam? + Màu vàng/màu đỏ/màu lam thể chi tiết hình ảnh sản phẩm? - Hình ảnh chỉnh sản phẩm? + Giới thiệu hình ảnh chi tiết thể màu màu sắc khác m sản phẩm + Giới thiệu hình ảnh chi tiết thấy rõ nhất, thích sản phẩm + Giới thiệu sản phẩm thể nhiều màu vàng/màu đỏ/ màu lam - GV nhận xét, bổ sung nội dung HS giới thiệu gợi nhắc 3.2 Tổ chức HS thực hành, sáng tạo trao đổi, thảo luận: - Yêu cầu HS vẽ tranh thể hình ảnh u thích màu bản, vẽ thêm số màu khác như: hoa, quả, vật, đồ chơi, đồ dùng cá nhân, tham khảo số sản phẩm (tr.8) - Gợi ý nội dung trao đổi chia sẻ góp ý, nhận xét học hỏi bạn thực hành + Bạn vẽ hình ảnh tranh? + Bức tranh bạn vẽ màu nhiều, màu ít? + Tên tranh bạn gì? 3.3 Cảm nhận, chia sẻ - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Gợi mở HS giới thiệu sản phẩm - Chia sẻ, cảm nhận sản phẩm @ Hoạt động tiếp nối – Nhận xét kết thực hành, ý thức học - Chuẩn bị HS, liên hệ học với thực tiễn IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: MĨ THUẬT VUI CHƠI VỚI MÀU (Tiết 2) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nhận biết đọc tên màu hình ảnh tự nhiên, đời sống sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật - Sử dụng màu để sáng tạo sản phẩm theo ý thích trao đổi, chia sẻ thực hành - Trưng bày, giới thiệu màu sản phẩm chia sẻ cảm nhận sản phẩm Bước đầu làm quen với tìm hiều vẻ đẹp tác phẩm mĩ thuật có sử dụng màu màu khác Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngơn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu: chăm chỉ, trung thực, góp phần bồi dưỡng tình u thiên nhiên sống, yêu thích vẻ đẹp màu sắc thiên nhiên, đời sống; tơn trọng ý thích màu sắc bạn bè người xung quanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS - Gợi mở HS giới thiệu nội dung tiết học dẫn vào Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nhận biết đọc tên màu hình ảnh tự nhiên, đời sống sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật * Cách tiến hành: - Cho HS quan sát hình ảnh sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật sưu tầm tự nhiên, đời sống giới thiệu thêm tranh thiếu nhi/HS năm học trước, sản phẩm mĩ thuật đời sống tác phẩm mĩ thuật hoạ sĩ gợi mở HS màu - GV tóm tắt chốt nội dung hoạt động (sử dụng hình ảnh trực quan, sơ đồ tư duy) - GV sử dụng câu hỏi, nêu vấn đề,… kích thích HS suy nghĩ hứng khởi trước vào hoạt động thực hành Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Sử dụng màu để sáng tạo sản phẩm theo ý thích trao đổi, chia sẻ thực hành * Cách tiến hành : - Tổ chức HS thực hành tiếp tục hoàn thiện sản phẩm - Hướng dẫn HS trao đổi thu nhận thông tin thực hành thông qua: quan sát, trao đổi, nêu vấn đề, đặt câu hỏi, nội dung, chất liệu, đường nét, màu sắc, số tranh tranh cụ thể; khuyến khích HS nêu câu hỏi, bày tỏ cảm xúc thực hành - Dựa ý tưởng khả thể HS, gợi mở HS bổ sung, điều chỉnh hoạt động phù hợp với sở thích HS theo nội dung học Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: * Mục tiêu: Trưng bày, giới thiệu màu sản phẩm chia sẻ cảm nhận sản phẩm Bước đầu làm quen với tìm hiều vẻ đẹp tác phẩm mĩ thuật có sử dụng màu màu khác * Cách tiến hành : - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - Yêu cầu HS quan sát sản phẩm lớp chia sẻ sản phẩm mình, bạn nên vận dụng số gợi ý SGK, kết hợp trình thực hành, thảo luận, sản phẩm cụ thể HS liên hệ sử dụng sản phẩm vào đời sống - GV giới thiệu hình ảnh “Làng bích hoạ” miền Trung địa phương nơi khác, giúp HS thấy sử dụng màu sắc để góp làm đẹp cho sống xung quanh - Tổ chức HS quan sát tranh: “Em gia đình bơi” Phùng Minh Khuê, "Khu tập thể" Trần Lưu Du, gợi mở HS trao đổi, chia sẻ - GV yêu cầu HS chia sẻ nội dung TLCH: + Nêu tên tranh + Kể tên màu bản, màu khác tranh + Giới thiệu hình ảnh chi tiết thể màu - GV tóm lược ý kiến HS, kết hợp bổ sung giới thiệu rõ hình ảnh chi tiết tranh màu bản, màu khác Từ đó, GV gợi nhắc HS: sử dụng màu màu sắc khác để vẽ tranh thể hình ảnh theo ý thích sống xung quanh - Giới thiệu thêm số tranh vẽ màu sáp/ màu màu goát HS thiếu nhi, hoạ sĩ sản phẩm thủ công, gợi mở HS nhận màu số màu khác có sản phẩm/tác phẩm @ Hoạt động tiếp nối – Tóm tắt nội dung học – Nhận xét kết học tập – Hướng dẫn HS chuẩn bị học tiếp theo: xem trước SGK, chuẩn bị đồ dùng, vật liệu theo yêu cầu mục chuẩn bị Bài SGK IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: MĨ THUẬT MÀU ĐẬM MÀU NHẠT (Tiết 1) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nêu màu đậm, màu nhạt đối tượng quan sát thực hành, sáng tạo - Tạo sản phẩm có màu đậm, màu nhạt theo ý thích trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo - Trưng bày, giới thiệu màu đậm, màu nhạt sản phẩm chia sẻ cảm nhân sản phẩm Bước đầu làm quen tìm hiểu vẻ đẹp tác phẩm mĩ thuật có sử dụng màu đậm, màu nhạt Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngôn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu tình yêu thiên nhiên, yêu sống, lòng nhân ái, tinh thần trác nhiệm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS - Gọi HS đọc tên mẫu gợi mở HS nhận màu đậm, màu nhạt - Dẫn vào Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nêu màu đậm, màu nhạt đối tượng quan sát thực hành, sáng tạo * Cách tiến hành: 2.1 Hình ảnh giới thiệu SGK (tr10, 11) - Yêu cầu HS quan sát, trao đổi, thực nhiệm vụ SGK giới thiệu tên hình ảnh - Giới thiệu màu đậm, màu nhạt hình ảnh/đồ dùng, đồ vật, thiết bị, có lớp học nhìn thấy sống 2.2 Hình ảnh trang 11: - Tổ chức HS quan sát, trao đổi, chia sẻ cảm nhận, thực nhiệm vụ nêu SGK giới thiệu tên tranh - Giới thiệu số thông tin sản phẩm, tác phẩm: Bức tranh “Xe tăng tương lai bạn Hải Đông (Lê Hải Đông) dùng chất liệu màu gốt Bạn Lê Hải Đơng học trường tiểu học Lý Thái Tổ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội Bức tranh “Mùa lúa chín” hoạ sĩ Tạ Thúc Bình, ơng vẽ năm 1952 với chất liệu sơn dầu Hoạ sĩ Tạ Thúc Bình (1917 – 1998) q tỉnh Bắc Giang, ơng thường tranh làng quê Việt Nam 2.3 Hình ảnh số sản phẩm Vở thực hành - GV sử dụng hình ảnh để gợi mở HS nhận màu đậm, màu nhạt chủ đề tranh Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Tạo sản phẩm có màu đậm, màu nhạt theo ý thích trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo * Cách tiến hành : 3.1 Tìm hiểu Sáng tạo màu đậm, màu nhạt - Giới thiệu hình ảnh minh hoạ SGK (tr.11), yêu cầu HS quan sát thảo luận trả lời số câu hỏi gợi ý sau: + Các hình hoa, tạo cách nào? + Trong hai tờ giấy màu vàng màu tím, màu đậm, màu nhat + Trong hai tranh xé dán có hình ảnh, màu sắc giống nhau? + Màu tranh xé dán giống hay khác nhau? Màu đậm/nhạt? => KL: Các hình hoa, lá, cành có hình màu sắc giống nhau, dán có màu đậm, màu nhạt khác - Giới thiệu thêm số sản phẩm xé dán HS/sản phẩm mĩ thuật đời sống tác phẩm mĩ thuật thể màu đậm, màu nhạt; kết hợp hướng dẫn, gợi mở HS nhận màu đậm, màu nhạt hình sản phẩm: Cái ca, Dưa hấu, Quả bưởi, Hoa hướng dương (tr 12) Lưu ý: Trong thực hành, sử dụng màu đậm màu nhạt so với hình ảnh thể để tạo đậm, nhạt sản phẩm 3.2 Tổ chức HS thực hành, sáng tạo tập trao đổi, thảo luận - Yêu cầu HS sử dụng giấy màu đậm, màu nhạt để xé dán tạo hình ảnh theo ý thích cho sản phẩm - Hướng dẫn HS chọn hình ảnh như: cây, hoa, quả, vật, đồ vật quen thuộc, đồ chơi yêu thích, chân dung để xẻ dán tạo tranh theo ý thích; chọn giấy màu nhạt để xé tạo hình ảnh dán giấy màu đậm; chọn giày màu đậm để xé tạo hình ảnh dán giấy màu nhạt - GV sử dụng số tờ giấy có màu đậm, màu nhạt khác cho HS quan sát nêu vấn đề, gợi mở, giúp HS nhận giấy có màu đậm, giấy có màu nhạt vận dụng vào thực hành 3.3 Cảm nhận, chia sẻ - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Gợi mở HS giới thiệu sản phẩm - Chia sẻ, cảm nhận sản phẩm @ Hoạt động tiếp nối – Nhận xét kết thực hành, ý thức học, chuẩn bị HS, liên hệ học với thực tiễn – Gợi mở nội dung tiết học hướng dẫn HS chuẩn bị IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: MĨ THUẬT MÀU ĐẬM MÀU NHẠT (Tiết 2) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nêu màu đậm, màu nhạt đối tượng quan sát thực hành, sáng tạo - Tạo sản phẩm có màu đậm, màu nhạt theo ý thích trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo - Trưng bày, giới thiệu màu đậm, màu nhạt sản phẩm chia sẻ cảm nhân sản phẩm Bước đầu làm quen tìm hiểu vẻ đẹp tác phẩm mĩ thuật có sử dụng màu đậm, màu nhạt Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngôn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu tình yêu thiên nhiên, yêu sống, lòng nhân ái, tinh thần trác nhiệm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS - Gợi mở HS giới thiệu nội dung tiết học nội dung tiết học Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nêu màu đậm, màu nhạt đối tượng quan sát thực hành, sáng tạo * Cách tiến hành: - Giới thiệu thêm tranh bạn Lê Hải Đông số minh hoạ bìa sách, tác phẩm hoạ sĩ Tạ Thúc Bình sản phẩm xé đá HS/thiếu nhi, sản phẩm mĩ thuật đời sống tác phẩm mĩ thuật hoạ sĩ khác, gợi mở HS màu đậm, màu nhạt - GV yêu cầu HS quan sát tranh cho biết màu đậm màu nhạt - GV tóm tắt chốt nội dung hoạt động Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Tạo sản phẩm có màu đậm, màu nhạt theo ý thích trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo * Cách tiến hành: - Tổ chức HS thực hành tiếp tục hoàn thiện sản phẩm Lưu ý HS kích thước hình ảnh vị trí dán hình ảnh khổ giấy cần tạo cân đối sản phẩm - Yêu câu HS quan sát bạn thực hành, tìm hiểu cách bạn xé giấy, xếp hình ảnh trang khổ giấy chia sẻ với bạn hình ảnh thể mình, bày tỏ cảm xúc hình ảnh thể sản phẩm bạn - Gợi mở nội dung trao đổi, thảo luận, chia sẻ thực hành Hoạt động vận dụng: * Mục tiêu: Trưng bày, giới thiệu màu đậm, màu nhạt sản phẩm chia sẻ cảm nhân sản phẩm Bước đầu làm quen tìm hiểu vẻ đẹp tác phẩm mĩ thuật có sử dụng màu đậm, màu nhạt * Cách tiến hành : - Tổ chức HS trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn HS quan sát gợi mở nội dung trao đổi, chia sẻ, cảm nhận: + Em thích sản phẩm bạn nào/nhóm nào? Vì sao? +Hình ảnh em thấy rõ tranh em/của bạn, nhóm em nhóm bạn? + Em màu đậm, màu đậm vừa, màu nhạt thể sản phẩm em/nhóm em bạn/nhóm bạn - GV tổng hợp ý kiến HS, nhận xét sản phẩm; gợi mở HS chia sẻ cảm xúc học hoạt động thực hành, trưng bày - Hướng dẫn HS quan sát hai tranh SGK TLCH: + Nêu tên tranh, giới thiệu màu đậm, màu nhạt hình ảnh chi tiết tranh - Giới thiệu thêm số tranh (hoặc sản phẩm thủ công) khác @ Hoạt động tiếp nối – Tóm tắt nội dung học – Nhận xét kết học tập – Hướng dẫn HS chuẩn bị học tiếp theo: Xem trước Bài chuẩn bị đồ dùng, công cụ theo hướng dẫn mục Chuẩn bị IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: MĨ THUẬT CÙNG HỌC VUI VỚI NÉT (Tiết 1) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nêu cách tạo nét số hình thức, chất liệu khác - Tạo nét số hình thức, chất liệu khác nhau; biết vận dụng nét tạo để tạo sản phẩm theo ý thích trao đổi, chia sẻ thực hành - Biết trưng bày, giới thiệu chia sẻ cảm nhận sản phẩm nhóm, bạn Bước đầu thấy đa dạng chất liệu sử dụng để tạo kiểu nét vận dụng nét để sáng tạo sản phẩm phục vụ sống Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngôn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu tình yêu thiên nhiên, yêu sống, lòng nhân ái, tinh thần trác nhiệm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS - Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Thử tài bạn" ghi tên chất liệu, màu sắc quan sát từ tranh vào bảng - Tổng kết trò chơi Dẫn vào Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nêu cách tạo nét số hình thức, chất liệu khác * Cách tiến hành: 2.1 Sử dụng hình ảnh cách tạo nét (tr.15) - Tổ chức HS quan sát trả lời câu hỏi SGK - GV nhận xét trả lời HS, kết hợp giới thiệu thị phạm minh hoạ thao tác tạo nét, gọi số HS tham gia 2.2 Sử dụng hình ảnh cửa số cầu tre (tr.16) - Yêu cầu HS quan sát, thảo luận trả lời câu hỏi SGK + Chia sẻ điều biết hình ảnh - Giới thiệu thêm số thơng tin hình ảnh liên hệ chi tiết cụ thể với số kiểu nét Cửa sổ: Khung làm gỗ, hoa văn ô cửa làm sắt lược tạo hình giống kiểu nét: tháng đứng, tháng ngang, tháng xiêm, xoăn ốc, giới thiệu thêm kĩ thuật tạo hoa văn từ sắt) Cầu tre: bắc dịng sơng, giúp người di chuyển từ bờ bên sang bờ bên Cầu làm thần số loại như: tre, trúc, thân gỗ Những tre, trúc làm chân cầu giống nét xiên trái, xiên phải tre, trúc, thân gỗ làm mặt cầu để tay vịn ngang, nét cong giống kiểu nét thẳng - GV gợi mở HS chia sẻ nhìn thấy xung quanh (trong lớp, sân trường, cổng trường, đường học ), có hình ảnh/chi tiết giống số kiểu nét biết; kết hợp giới thiệu thêm số hình ảnh như: cổng trường, dụng cụ thể thao, hàng rào, xe đạp Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Tạo nét số hình thức, chất liệu khác nhau; biết vận dụng nét tạo để tạo sản phẩm theo ý thích trao đổi, chia sẻ thực hành * Cách tiến hành : 3.1 Hướng dẫn cách tạo nét (tr.16) - Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh thảo luận, trả lời câu hỏi SGK - GV vẽ mẫu hướng dẫn, gợi mở số cách tạo nét + Tạo nét từ đất nặn: Bước 1: Đặt đất nặn lên mặt phẳng (giấy, bảng, ) dùng lăn làm dẹt mỏng khỏi đất nặn Lưu ý HS: Tạo độ mỏng đất nặn vừa phải dàn đất nặn mỏng dính vào mặt giấy/bảng, cầm nét đất năm lên dễ bị đứt đoạn Bước 2: Dùng công cụ cắt đất nặn, cắt tạo nét to, nhỏ, dài, ngắn GV gọi mở HS cách tạo nét to, nhỏ, dài, ngắn, thao tác lăn dọc (liên hệ với hình ảnh tr.15) Bước 3: Cầm nét đất nặn vừa cắt lên, đặt vào vị trí khác (rộng hơn) tạo kiểu ng theo ý thích Hoặc tạo kiểu nét theo ý thích từ nét thẳng tạo thao tác lăn dọc + Tạo nét từ bìa giấy: Bước 1: Chọn bìa giấy theo ý thích (cong, thăng) Vẽ màu gốt/ màu nước lên cạnh bìa giấy (hoặc cơng cụ, vật liệu khác có cạnh giống dạng nét thẳng, cong ) Bước 2: Đặt cạnh bìa giấy/vật liệu, đồ dùng, vẽ màu lên bề mặt giấy ẩn tay mạnh chút, giữ khoảng vài giây để màu thấm xuống mặt giấy Bước 3: Nhắc miếng bia vật liệu, đồ dùng, khỏi giấy thấy xuất nét mặt giấy 3.2 Tổ chức HS thực hành, sáng tạo tập thảo luận, trao đổi - Yêu cầu HS tạo sản phẩm cá nhân vận dụng cách tạo nét yêu thích để tạo sản phẩm + Lưu ý thêm cách “tạo sản phẩm với nét từ giấy màu” (tr 17) + Kết hợp thực hành với quan sát bạn nhóm trao đổi, đặt câu hỏi với bạn tham khảo ý kiến bạn để thực hành 3.3 Cảm nhận, chia sẻ - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Gợi mở HS giới thiệu sản phẩm - Chia sẻ, cảm nhận sản phẩm @ Hoạt động tiếp nối – Nhận xét kết thực hành, ý thức học, chuẩn bị HS, liên hệ học với thực tiễn – Gợi mở nội dung tiết học hướng dẫn HS chuẩn bị IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: dụng cơng cụ an tồn tập trao đổi, chia sẻ với bạn thực hành, sáng tạo sản phẩm * Cách tiến hành : 3.1 Hướng dẫn HS cách tạo hộp bút trang trí chấm, nét lặp lại + Có thể tạo hộp bút cách nào? - Nhận xét câu trả lời HS, kích thích HS ý tìm hiểu cách thực hành - Sử dụng video clip hướng dẫn thực hành để giới thiệu đến HS (hoặc hướng dẫn, thị phạm minh họa số thao tác để tạo hộp bút trang trí chấm nét theo cách tương ứng với minh họa SGK; kết hợp giải thích nêu vấn đề, tương tác với HS): + Tạo hộp bút từ vật liệu dạng khối trang trí chấm, nét lặp lại bút màu vẽ, cắt dán giấy màu + Tạo hộp bút từ bìa giấy sử dụng bút màu để trang trí chấm, nét lặp lại - Sử dụng số hình sản phẩm SGK, Vở THMT giới thiệu với HS kiểu dáng hộp bút cách trang trí chấm, nét lặp lại sản phẩm - Gợi mở HS chia sẻ ý tưởng chọn cách thực hành để tạo cho hộp bút theo ý thích 3.2 Tổ chức HS thực hành, sáng tạo tập trao đổi, thảo luận - Giới thiệu thời lượng học yêu cầu thực hành tiết gợi mở tiết - Lưu ý HS: Tiết tạo hình dạng hộp bút số chi tiết trang trí; tiết tiếp tục hồn thành sản phẩm - Bố trí HS ngồi theo nhóm, giao nhiệm vụ cá nhân: + Chọn cách thực hành theo ý thích để tạo sản phẩm + Trao đổi, chia sẻ với bạn về: Lựa chọn vật liệu dạng khối gì? Sử dụng giấy màu gì? Muốn trang trí chấm lặp lại hay xen kẽ… - Quan sát HS thực hành, sử dụng tình có vấn đề, kích thích HS chia sẻ, trao đổi hỗ trợ HS số thao tác thực hành cách xếp chấm, nét lặp lại, xen kẽ đối xứng… 3.3 Cảm nhận, chia sẻ - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Gợi mở HS giới thiệu sản phẩm - Chia sẻ, cảm nhận sản phẩm @ Hoạt động tiếp nối - Nhắc lại nội dung tiết học - Nhận xét kết học tập HS (cá nhân/nhóm) - Kích thích HS suy nghĩ làm tiếp tiết dùng sản phẩm hoàn thành để đồ dùng học tập nào, đặt đâu? - Hướng dẫn HS bảo quản sản phẩm chuẩn bị thực hành tiết IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: MĨ THUẬT HỘP BÚT THÂN QUEN (Tiết 2) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nhận biết đặc điểm hộp bút chấm, nét trang trí lặp lại sản phẩm Nêu số cách tạo sản phẩm hộp bút từ vật liệu sẵn có trang trí chấm, nét, màu sắc lặp lại hộp bút - Tạo hộp bút sử dụng chấm, nét lặp lại để trang trí theo ý thích Biết sử dụng cơng cụ an tồn tập trao đổi, chia sẻ với bạn thực hành, sáng tạo sản phẩm - Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm; Bước đầu thấy vẻ đẹp sản phẩm trang trí chấm, nét lặp lại ứng dụng sản phẩm vào học tập, làm đẹp sống Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngôn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu tình yêu thiên nhiên, yêu sống, lòng nhân ái, tinh thần trác nhiệm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS - Gợi mở HS giới thiệu nội dung tiết học nội dung tiết học Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nhận biết đặc điểm hộp bút chấm, nét trang trí lặp lại sản phẩm Nêu số cách tạo sản phẩm hộp bút từ vật liệu sẵn có trang trí chấm, nét, màu sắc lặp lại hộp bút * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đặt sản phẩm tạo tiết bàn di chuyển đến nhóm để quan sát sản phẩm - Gợi mở HS chia sẻ: + Trong lớp, có hộp bút dạng hình khối + Sản phẩm bạn hoàn thành, chưa hoàn thành? + Em học hỏi điều từ sản phẩm bạn? + Em tiếp tục làm để hồn thành sản phẩm hộp bút mình? - Tóm tắt câu trả lời, chia sẻ HS - Gợi nhắc HS: Tham khảo sản phẩm bạn nhóm, lớp hồn thành sản phẩm Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Tạo hộp bút sử dụng chấm, nét lặp lại để trang trí theo ý thích Biết sử dụng cơng cụ an tồn tập trao đổi, chia sẻ với bạn thực hành, sáng tạo sản phẩm * Cách tiến hành: - Tổ chức HS thực hành tiếp tục hoàn thiện sản phẩm - Hướng dẫn HS tạo thêm chi tiết trang trí lặp lại đối xứng theo ý thích cho sản phẩm - Gợi mở nội dung trao đổi, thảo luận, chia sẻ thực hành Hoạt động vận dụng: * Mục tiêu: Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm; Bước đầu thấy vẻ đẹp sản phẩm trang trí chấm, nét lặp lại ứng dụng sản phẩm vào học tập, làm đẹp sống * Cách tiến hành : - Tổ chức HS trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn HS quan sát gợi mở nội dung trao đổi, chia sẻ, cảm nhận: + Sản phẩm lớp tạo cách nào? + Những chấm, nét, màu sắc lặp lại sản phẩm em, bạn? + Nhóm có nhiều sản phẩm trang trí cách lặp lại, xen kẽ chấm/ lặp lại, xen kẽ nét, màu sắc…? - GV tổng hợp ý kiến HS, nhận xét sản phẩm; gợi mở HS chia sẻ cảm xúc học hoạt động thực hành, trưng bày - Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh mục Vận dụng gợi mở: + Sử dụng sản phẩm làm đồ dùng cá nhân góc học tập + Tạo thêm sản phẩm làm chậu cảnh trang trí gia đình, trường, lớp… @ Hoạt động tiếp nối - Tóm tắt nội dung học - Nhận xét kết học tập; Tuyên dương, khích lệ HS (cá nhân/nhóm) học tập - Nhắc HS đọc chuẩn bị theo yêu cầu học IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: MĨ THUẬT LÀM QUEN VỚI TRANH IN (Tiết 1) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nhận biết cách tạo sản phẩm tranh in vật liệu sẵn có cách in đơn giản Bước đầu làm quen với tìm hiểu vẻ đẹp tranh dân gian Đơng Hồ tác phẩm mĩ thuật sáng tạo hình thức in - Bước đầu biết sử dụng vật liệu sẵn có để làm khn in vận dụng cách in đơn giản để sáng tạo sản phẩm theo ý thích Biết trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo - Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm mình, bạn Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngôn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu tình yêu thiên nhiên, yêu sống, lòng nhân ái, tinh thần trác nhiệm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS + Nêu/kể/giới thiệu số hình thức thực hành, sáng tạo tranh Gợi mở nội dung chủ đề, học, kích thích hứng thú học tập HS dẫn vào Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nhận biết cách tạo sản phẩm tranh in vật liệu sẵn có cách in đơn giản Bước đầu làm quen với tìm hiểu vẻ đẹp tranh dân gian Đông Hồ tác phẩm mĩ thuật sáng tạo hình thức in * Cách tiến hành: 2.1 Hình ảnh trang 33 (Chăn trâu thổi sáo) - Hướng dẫn HS quan sát trả lời câu hỏi SGK - Giới thiệu chi tiết, hình ảnh có hình (con trâu, em bé thổi sáo, sen, cỏ ) - Nhận xét kết hợp giới thiệu khắc tranh Chăn trâu thổi sáo, giúp HS nhận biết khn in/bản khắc hình in từ khắc tạo tranh in - Giải thích thêm: hình ảnh (ở tranh) in ngược so với hình ảnh khắc, kết hợp biểu đạt động tác/thao tác thực in từ khắc sang giấy (hoặc sử dụng video giới thiệu số thao tác: khắc, in tranh Đông Hồ) + Giới thiệu thêm số tranh dân gian Đông Hồ (gồm khắc tranh in), giúp HS bước đầu làm quen với đặc điểm tranh khắc gỗ, như: Nét bao quanh hình, mảng màu phẳng… - Gợi nhắc HS: Tranh khắc gỗ thể loại tranh tạo gián tiếp qua thao tác in 2.2 Hình ảnh vật liệu sẵn có làm khuôn in đơn giản (trang 34) - Hướng dẫn Hs quan sát giao nhiệm vụ: Thảo luận, trả lời câu hỏi SGK - Giới thiệu rõ hình ảnh, kết hợp thị phạm thao tác: tơ màu khuôn in chuẩn bị sẵn in; giúp HS hiểu rõ cách tạo khuôn in in để tạo sản phẩm - Giới thiệu thêm số vật liệu sẵn có như: rau, củ, quả, cây, đồ dùng… thứ sử dụng để làm khuôn in thực hành, sáng tạo sản phẩm tranh in 2.3 Giới thiệu tranh: Mùa xuân hoạ sĩ Nguyễn Thụ (trang 34) - Tổ chức HS quan sát, thảo luận, tìm hiểu tranh giới thiệu, chia sẻ: + Tên tranh tên họa sĩ + Hình ảnh thấy rõ tranh + Xung quanh hình ảnh chính, có hình ảnh/chi tiết khác? - Giới thiệu thêm số thông tin họa sĩ (quê quán, chủ đề sáng tác chủ yếu…) nội dung, phương pháp in để tạo nên tranh - Kích thích trí tò mò HS cách tạo sản phẩm tranh in Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Bước đầu biết sử dụng vật liệu sẵn có để làm khuôn in vận dụng cách in đơn giản để sáng tạo sản phẩm theo ý thích Biết trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo * Cách tiến hành : 3.1 Hướng dẫn HS cách thực hành - Yêu cầu HS quan sát tranh tr35 Tạo khuôn in lõi giấy vệ sinh cách in nêu cách thực hành theo cảm nhận - Hướng dẫn, thị phạm minh họa dựa hình ảnh SGK tương tác với HS - Yêu cầu HS HS quan sát hình ảnh: Sử dụng khế làm khuôn in, in tạo sản phẩm (trang 35)và nêu cách tạo sản phẩm - Giải thích, thị phạm minh họa dựa bước SGK, kết hợp liên hệ với in lõi giấy vệ sinh - Yêu cầu HS quan sát hình ảnh minh họa in trang 36 nêu cách thực hành theo cảm nhận - Hướng dẫn, thị phạm minh họa dựa bước SGK, kết hợp tương tác với HS - Giới thiệu thêm số sản phẩm in từ khuôn in lõi giấy vệ sinh, củ, quả, khác nhau; gợi mở HS chia sẻ ý tưởng ban đầu lựa chọn vật liệu để thực hành 3.2 Tổ chức HS thực hành, sáng tạo tập trao đổi, thảo luận - Giới thiệu thời lượng dành cho học nêu yêu cầu thực hành tiết 1: Sử dụng vật liệu theo ý thích để làm khuôn in in tạo sản phẩm màu sáp màu goat/màu nước - Yêu cầu HS thực hành, tạo sản phẩm cá nhân - Quan sát HS thực hành, trao đổi sử dụng tình có vấn đề, hỗ trợ HS 3.3 Cảm nhận, chia sẻ - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Gợi mở HS giới thiệu sản phẩm + Tên sản phẩm, cách tạo nên sản phẩm + Các bạn nhóm tạo sản phẩm cách nào, sử dụng chất liệu màu gì? + Em thích sản phẩm bạn nào, sao? - Chia sẻ, cảm nhận sản phẩm @ Hoạt động tiếp nối - Nhắc lại nội dung tiết học - Nhận xét kết học tập HS - Nhắc HS lưu giữ sản phẩm Kích thích HS chia sẻ tạo thêm sản phẩm khác? - Gợi mở nội dung tiết hướng dẫn HS chuẩn bị IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: MĨ THUẬT LÀM QUEN VỚI TRANH IN (Tiết 2) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nhận biết cách tạo sản phẩm tranh in vật liệu sẵn có cách in đơn giản Bước đầu làm quen với tìm hiểu vẻ đẹp tranh dân gian Đông Hồ tác phẩm mĩ thuật sáng tạo hình thức in - Bước đầu biết sử dụng vật liệu sẵn có để làm khn in vận dụng cách in đơn giản để sáng tạo sản phẩm theo ý thích Biết trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo - Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm mình, bạn Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngôn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu tình yêu thiên nhiên, yêu sống, lòng nhân ái, tinh thần trác nhiệm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS - Gợi mở HS giới thiệu nội dung tiết học nội dung tiết học Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nhận biết cách tạo sản phẩm tranh in vật liệu sẵn có cách in đơn giản Bước đầu làm quen với tìm hiểu vẻ đẹp tranh dân gian Đơng Hồ tác phẩm mĩ thuật sáng tạo hình thức in * Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS quan sát, tìm hiểu cách in hình ảnh sản phẩm giới thiệu SGK, tr.36 Yêu cầu HS thảo luận ra: + Hình ảnh sản phẩm in từ khn in vật liệu gì? + Sử dụng chất liệu màu để in? - Nhận xét câu trả lời, bổ sung HS, giới thiệu rõ cách tạo sản phẩm: Sử dụng cây, củ cà rốt làm khuôn in; kết hợp in màu goat màu sáp để tạo sản phẩm Liên hệ cách sản phẩm theo cách thành viên sử dụng khuôn in in để tạo sản phẩm nhóm - Giới thiệu thêm số sản phẩm THMH, gợi mở HS nhạn in từ khuôn in khác chất liệu màu/cách in kết họp nhiều cách in để tạo sản phẩm nhóm - Kích thích nhóm HS sẵn sàng thực hành Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Bước đầu biết sử dụng vật liệu sẵn có để làm khn in vận dụng cách in đơn giản để sáng tạo sản phẩm theo ý thích Biết trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo * Cách tiến hành: - Tổ chức HS thực hành tiếp tục hoàn thiện sản phẩm: Sử dụng vật liệu sẵn có (lá cây, củ, quả…) để làm khuôn in in để tạo sản phẩm loại màu yêu thích - Gợi mở HS cách thực hiện: + Có thể chọn loại vật liệu nhiều loại Lá chọn có hình dạng giống khác + Có thể in chất liệu màu kết hợp in hai chất liệu màu khác + Có thể chọn giấy có màu trắng giấy bìa có sẵn màu + Sau in xong, vẽ thêm hình ảnh u thích vào phần giấy trống tranh Lưu ý HS: Nếu in màu sáp màu goat thực theo thứ tự (kết hợp thị phạm minh họa đại diện): In hình thức chà xát màu sáp, in màu goat vào phần giấy trống chồng lên phần hình in chà xát - Gợi mở nội dung trao đổi, thảo luận, chia sẻ thực hành Hoạt động vận dụng: * Mục tiêu: Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm mình, bạn * Cách tiến hành : - Tổ chức HS trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn HS quan sát gợi mở nội dung trao đổi, chia sẻ, cảm nhận: + Tên sản phẩm nhóm + Sản phẩm nhóm tạo nên cách nào? + Em nhận nhóm bạn in cách để tạo sản phẩm? + Thích sản phẩm nhóm nhất, sao? - GV tổng hợp ý kiến HS, nhận xét sản phẩm; gợi mở HS chia sẻ cảm xúc học hoạt động thực hành, trưng bày - Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh mục Vận dụng gợi mở HS nhận ra: + Có thể tạo sản phẩm tranh in từ màu goat khuôn in cuống rau cải, in chà sát đồ vật mây tre… + Sử dụng sản phẩm in để trang trí tường (nhà, lớp học…) @ Hoạt động tiếp nối - Tóm tắt nội dung học Nhận xét kết học tập - Nhắc HS cách lưu giữ sản phẩm - Hướng dẫn HS chuẩn bị 8: Đọc chuẩn bị theo yêu cầu mục Chuẩn bị học IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: MĨ THUẬT HOA, QUẢ MÙA XUÂN (Tiết 1) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nhận biết hình dạng, màu sắc số loại hoa, thường có vào mùa xuân; bước đầu làm quen với tìm hiểu tác phẩm tranh khắc gỗ họa sĩ sáng tác hình thức in - Bước đầu sáng tạo tranh in hoa, mùa xuân từ vật liệu sẵn có tập trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo - Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm tranh in chủ đề hoa, mùa xuân; bước đầu nhận có nhiều cách sử dụng hoa, để làm khuôn in sáng tạo sản phẩm Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngơn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu tình u thiên nhiên, u sống, lịng nhân ái, tinh thần trác nhiệm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS - Tổ chức nhóm chơi trị chơi: “Ai nhanh hơn” vẽ hình hoa - Tổng kết trị chơi Dẫn vào Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nhận biết hình dạng, màu sắc số loại hoa, thường có vào mùa xuân; bước đầu làm quen với tìm hiểu tác phẩm tranh khắc gỗ họa sĩ sáng tác hình thức in * Cách tiến hành: - Tổ chức học HS quan sát hình ảnh SGK, tr.38 TLCH SGK - Nhận xét kết hợp giới thiệu thêm số thông tin hình ảnh (hoa mai, tác phẩm tác giả tranh Tĩnh vật) - Giới thiệu thêm sản phẩm, tác phẩm sáng tác hình thức in chủ đề hoa, mùa xuân thiếu nhi/họa sĩ - Gợi mở HS giới thiệu số hoa, quen thuộc địa phương/hoặc biết, thấy (màu sắc, hình dạng…) => Tóm tắt HĐ, kết hợp sử dụng hình ảnh trực quan: Hoa, mùa xuân có màu sắc rực rỡ đa dạng hình dạng; sáng tạo tranh hoa, cách in màu sắc yêu thích - Kích thích chia sẻ ý tưởng ban đầu thực hành: tạo hình hoa, gì? Sử dụng màu gì? Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Bước đầu sáng tạo tranh in hoa, mùa xuân từ vật liệu sẵn có tập trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo * Cách tiến hành : 3.1 Hướng dẫn HS cách thực hành - Tổ chức HS quan sát sản phẩm: In củ, SGK tìm hiểu cách thực hành: + Sản phẩm tạo nên cách in với màu gì? + Mỗi hình ảnh sản phẩm tương ứng với khn in từ củ, giống hình hoa, mà em biết? + Đọc tên màu sắc hình ảnh sản phẩm => Nhận xét trả lời, chia sẻ bổ sung HS; giới thiệu rõ cách thực hành để tạo sản phẩm: Sử dụng củ khoai lang, su su, củ cà rốt làm khn in Sử dụng màu gốt để in - Tổ chức HS quan sát: Cách in vật liệu có bề mặt lồi lõm Giao nhiệm vụ thảo luận trả lời câu hỏi: Nêu cách tạo hình dứa (quả thơm) => Nhận xét câu trả lời, bổ sung HS, gợi mở Hs tạo hình ảnh có kích thước, hình dạng khác (tròn, dài, to, nhỏ…) từ củ, quả, vật liệu bề mặt lỗ lõm vật liệu cách in với màu goat/màu sáp/màu nước VD: bắp ngô, sồi, bơng lúa… - Hướng dẫn quan sát sản phẩm SGK, Tr.40; gợi mở HS nêu cách thực hành (In tạo hình ảnh, cắt, dán, vẽ…) => Tóm tắt nội dung a: Có thể tạo sản phẩm cách in từ khuôn in củ, quả, vật liệu bề mặt lồi, lõm… kết hợp vẽ, cắt, xé, dán… Kích thích HS thực hành 3.2 Tổ chức HS thực hành, sáng tạo tập trao đổi, thảo luận - Tổ chức Hs tạo sản phẩm nhóm giao nhiệm vụ: Thực hành, tạo tranh hoa, mùa xuân hình thức in theo ý thích - Giới thiệu thời lượng học nhiệm vụ thực hành tiết: - Hướng dẫn nhóm HS thực chọn vật liệu làm khn in; hình thức chất liệu màu sử dụng để in Có thể chọn in chất liệu màu kết hợp màu goát màu sáp + Chọn cách tạo sản phẩm: (minh họa thao tác hoặc: Cách 1: Các thành viên in (màu gốt, sáp màu), tạo hình hoa quả, giấy màu/giấy trắng Cách 2: Mỗi thành viên in, tạo hình hoa cắt hình in rời khỏi khổ giấy Cách 3: Các thành viên in tạo hình cách chà xát mặt giấy trắng/giấy màu Cách 4: Mỗi thành viên in tạo hình cách chà xát cắt rời hình khỏi khổ giấy - Quan sát nhóm HS thực hành, thảo luận; hỗ trợ, hướng dẫn HS 3.3 Cảm nhận, chia sẻ - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Gợi mở HS giới thiệu sản phẩm + Nêu hình thức in mà nhóm khác sử dụng, liên tưởng hình in bạn với loại hoa, tự nhiên Kể tên hình hoa, quả, nhóm hác tạo - Chia sẻ, cảm nhận sản phẩm @ Hoạt động tiếp nối - Nhắc lại nội dung tiết học - Nhận xét kết học tập - Gợi mở HS chia sẻ chuẩn bị cho haonf thành sản phẩm nhóm tiết IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: MĨ THUẬT HOA, QUẢ MÙA XUÂN (Tiết 2) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nhận biết hình dạng, màu sắc số loại hoa, thường có vào mùa xuân; bước đầu làm quen với tìm hiểu tác phẩm tranh khắc gỗ họa sĩ sáng tác hình thức in - Bước đầu sáng tạo tranh in hoa, mùa xuân từ vật liệu sẵn có tập trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo - Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm tranh in chủ đề hoa, mùa xuân; bước đầu nhận có nhiều cách sử dụng hoa, để làm khuôn in sáng tạo sản phẩm Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngôn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu tình yêu thiên nhiên, yêu sống, lòng nhân ái, tinh thần trác nhiệm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS - Gợi mở HS giới thiệu nội dung tiết học nội dung tiết học Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nhận biết hình dạng, màu sắc số loại hoa, thường có vào mùa xuân; bước đầu làm quen với tìm hiểu tác phẩm tranh khắc gỗ họa sĩ sáng tác hình thức in * Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS quan sát sản phẩm cá nhân tạo tiết giao nhiệm vụ: + Mỗi cá nhân xem lại sản phẩm mình, chia sẻ ý tưởng bổ sung thêm chi tiết cho sản phẩm VD: cuống quả/lá, đốm chấm lá/quả, nét gân lá… + Thảo luận, gợi ý bạn tạo thêm chi tiết cho sản phẩm cá nhân hướng hồn thiện sản phẩm nhóm VD: tạo cho tranh nhóm giấy màu hay nhiều màu, cách vẽ màu hay sử dụng bìa giấy có sẵn màu - Tổng hợp chia sẻ nhóm; khích lệ HS phối hợp hồn thành sản phẩm nhóm Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Bước đầu sáng tạo tranh in hoa, mùa xuân từ vật liệu sẵn có tập trao đổi, chia sẻ thực hành, sáng tạo * Cách tiến hành: - Tổ chức HS thực hành tiếp tục hồn thiện sản phẩm vẽ xé, cắt, dán, in thêm chi tiết (chấm, nét, hình, màu) vào khoảng trống hình ảnh xung quanh hình ảnh tranh - Quan sát nhóm HS thực hành, thảo luận trao đổi, gợi mở để nhóm hồn thành sản phẩm tốt - Gợi mở nội dung trao đổi, thảo luận, chia sẻ thực hành Hoạt động vận dụng: * Mục tiêu: Trưng bày, giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm tranh in chủ đề hoa, mùa xuân; bước đầu nhận có nhiều cách sử dụng hoa, để làm khuôn in sáng tạo sản phẩm * Cách tiến hành : - Tổ chức HS trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn HS quan sát gợi mở nội dung trao đổi, chia sẻ, cảm nhận: + Tên cách tạo sản phẩm + Giới thiệu: màu bản, màu đậm, màu nhạt; chấm, nét lặp lại sản phẩm + Thích nhất/chưa thích sản phẩm nhóm nào, sao? - GV tổng hợp ý kiến HS, nhận xét sản phẩm; gợi mở HS chia sẻ cảm xúc học hoạt động thực hành, trưng bày - Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh mục Vận dụng: + Gợi mở HS nhận từ củ, quả, lõi giấy vệ sinh, cây, đồ dùng… sẵn có, sử dụng để tạo khn in in tạo sản phẩm có nội dung khác nhau: vườn quả, vườn hoa, đêm pháo hoa… + Nêu vấn đề, gợi mở HS chia sẻ mong muốn treo tranh đâu? @ Hoạt động tiếp nối - Tóm tắt nội dung học Nhận xét kết học tập - Nhắc HS cách lưu giữ sản phẩm - Hướng dẫn HS chuẩn bị 9: Đọc, chuẩn bị đồ dùng học tập IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: MĨ THUẬT CÙNG NHAU ƠN TẬP HỌC KÌ I (Tiết 1) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nêu giới thiệu màu bản, màu đậm, màu nhạt; lặp lại chấm, nét; hình thức tạo nét khác cách tạo sản phẩm tranh in cách in đơn giản từ vật liệu sẵn có - Trưng bày sản phẩm sáng tạo; giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm nội dung học học kì - Chia sẻ ý tưởng sử dụng sản phẩm vào đời sống thực tiễn Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngơn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu tình u thiên nhiên, u sống, lịng nhân ái, tinh thần trác nhiệm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS - Hướng dẫn HS xem lại tập thực Thực hành - Gợi mở HS giới thiệu tên học Tóm tắt chia sẻ HS gợi mở giới thiệu nội dung học Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nêu giới thiệu màu bản, màu đậm, màu nhạt; lặp lại chấm, nét; hình thức tạo nét khác cách tạo sản phẩm tranh in cách in đơn giản từ vật liệu sẵn có * Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh trang 42, 43 giao nhiệm vụ: Thảo luận; Trả lời câu hỏi SGK - Gợi mở rõ câu hỏi: Liên hệ hình ảnh với học học - Nhận xét câu trả lời bổ sung nhóm HS; nhắc lại rõ nội dung bài/chủ đề học học kì 1: + Màu + Màu đậm, màu nhạt + Hình thức tạo nét sử dụng nét để tạo sản phẩm + Chấm, nét lặp lại + Tranh dân gian số cách in đơn giản Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Trưng bày sản phẩm sáng tạo; giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm nội dung học học kì * Cách tiến hành : 3.1 Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm: + Chọn sản phẩm yêu thích + Trưng bày theo vị trí tên chủ đề/bài học - Gợi mở HS thảo luận, giới thiệu sản phẩm theo chủ đề/bài học: + Tên chủ đề/bài học + Tên sản phẩm, giới thiệu sản phẩm dựa nội dung chủ đề/bài học + Thích sản phẩm nào/của bạn - Tóm tắt, nhận xét chia sẻ, bổ sung HS; kết hợp gợi nhắc nững nội dung học, giúp HS củng cố lại kiến thức, kĩ biết học kì 1: Màu bản; màu đậm, màu nhạt; cách tạo nét từ vật liệu, chất liệu khác nhau, tạo sản phẩm tranh in vật liệu sẵn có cách in đơn giản 3.2 Cảm nhận, chia sẻ - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Gợi mở HS giới thiệu sản phẩm - Chia sẻ, cảm nhận sản phẩm @ Hoạt động tiếp nối - Nêu vấn đề, gợi mở HS chia sẻ mong muốn thực hành - Hướng dẫn HS chuẩn bị tiết IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: MĨ THUẬT CÙNG NHAU ƠN TẬP HỌC KÌ I (Tiết 2) I YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Kiến thức – kĩ năng: - Nêu giới thiệu màu bản, màu đậm, màu nhạt; lặp lại chấm, nét; hình thức tạo nét khác cách tạo sản phẩm tranh in cách in đơn giản từ vật liệu sẵn có - Trưng bày sản phẩm sáng tạo; giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm nội dung học học kì - Chia sẻ ý tưởng sử dụng sản phẩm vào đời sống thực tiễn Năng lực: Tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập; Tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải vấn đề sáng tạo; ngôn ngữ, khoa học Phẩm chất: Góp phần bồi dưỡng HS số phẩm chất chủ yếu tình yêu thiên nhiên, yêu sống, lòng nhân ái, tinh thần trác nhiệm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: SGK, SGV, Vở thực hành, giấy màu, màu vẽ, bút chì, hình ảnh trực quan liên quan đến nội dung học; máy tính, máy chiếu ti vi (nếu có) - Học sinh: SGK, Vở thực hành, màu vẽ, giấy màu, bút chì, tẩy chì, giấy trắng III CÁC HOẠT ÐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động mở đầu: * Mục tiêu: Tạo khơng khí thoải mái cho lớp học kết nối vào nội dung học * Cách tiến hành: - Nghe nhạc vận động theo nhạc - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng học tập HS - Gợi mở HS giới thiệu nội dung tiết học nội dung tiết học Hoạt động khám phá: * Mục tiêu: Nêu giới thiệu màu bản, màu đậm, màu nhạt; lặp lại chấm, nét; hình thức tạo nét khác cách tạo sản phẩm tranh in cách in đơn giản từ vật liệu sẵn có * Cách tiến hành: - Sử dụng hình ảnh sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, gợi mở HS nhận nêu: + Nội dung thể sản phẩm (thiên nhiên, người… đồ dùng, đồ chơi…) + Nội dung học: Màu bản; màu đậm, màu nhạt; cách tạo nét; sản phẩm tranh in cách in với chất liệu màu khuôn in vật liệu gì? - Tổng hợp ý kiến chia sẻ, bổ sung HS; gợi mở HS vận dụng số nội dung học để thực hành, tạo sản phẩm theo ý thích Hoạt động luyện tập, thực hành: * Mục tiêu: Tạo sản phẩm với nội dung học học kì * Cách tiến hành: - Tổ chức HS thực hành tiếp tục hoàn thiện sản phẩm” Chọn nội dung chủ đề yêu thích vận dụng số nội dung học, như: màu bản; màu đậm, màu nhạt; hình thức tạo nét; tạo khn in in tạo sản phẩm - Gợi mở nhóm HS: + Có thể tạo sản phẩm 2D: Vẽ, xé, cắt, dán, in… + Có thể tạo sản phẩm 3D: Nặn, sử dụng vật liệu sẵn có… - Gợi nhắc HS: Trong thực hành, quan sát bạn nhóm trao đổi, chia sẻ nhiệm vụ nhóm - Quan sát nhóm HS thực hành, trao đổi, gợi mở, hướng dẫn hỗ trợ - Gợi mở nội dung trao đổi, thảo luận, chia sẻ thực hành Hoạt động vận dụng: * Mục tiêu: Trưng bày sản phẩm sáng tạo; giới thiệu, chia sẻ cảm nhận sản phẩm nội dung học học kì Chia sẻ ý tưởng sử dụng sản phẩm vào đời sống thực tiễn * Cách tiến hành : - Tổ chức HS trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn HS quan sát gợi mở nội dung trao đổi, chia sẻ, cảm nhận: + Tên sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, giới thiệu tên màu sắc, kiểu nét, hình chấm có hình ảnh/chi tiết sản phẩm? + Cách thực hành nào? - GV tổng hợp ý kiến HS, nhận xét sản phẩm; gợi mở HS chia sẻ cảm xúc học hoạt động thực hành, trưng bày @ Hoạt động tiếp nối - Sử dụng tình có vấn đề, gợi mở HS chia sẻ thêm ý tưởng thực hành sản phẩm tạo nhóm? - Giới thiệu nội dung tìm hiểu học kì IV ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
- Xem thêm -

Xem thêm: Mĩ thuật lớp 2 sách cánh diều, Mĩ thuật lớp 2 sách cánh diều