0

Giáo trình Ứng dụng tin học trong kinh doanh

38 0 0
  • Giáo trình Ứng dụng tin học trong kinh doanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 16:06

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II KHOA DL-NH-KS - - GIÁO TRÌNH ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG KINH DOANH Giảng viên: PHAN LÊ HỒNG VÂN TP.HỒ CHÍ MINH, 2019 LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình mơn học ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG KINH DOANH môn học chuyên ngành cho ngành Quản trị nhà hàng Trong giáo trình gồm có chương: Chương 1: Giới thiệu chung Microsoft Excel Chương 2: Các vấn đề xử lý Excel Chương 3: Các hàm MS Excel Chương 4: Biểu đồ, lưu trữ in ấn Trong trình giảng dạy học tập giáo trình mơn ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG KINH DOANH có chưa rõ cần thêm bớt nội dung, mong quý Thầy Cô Em sinh viên góp ý để giáo trình ngày hồn thiện Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2019 Biên soạn giáo trình ThS PHAN LÊ HỒNG VÂN MỤC LỤC Chương GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MICROSOFT EXCEL 1.1 Giới thiệu Microsoft Excel 1.2 Các thành phần cửa sổ Excel 1.3 Các kiểu liệu cách nhập Chương CÁC VẤN ĐỀ XỬ LÝ CĂN BẢN TRONG EXCEL 2.1 Quản lý worksheet 2.1.1 Các thao tác worksheet 2.1.2 Thiết lập tùy chọn Page Setup 2.2 Thao tác Cell 11 2.2.1 Các thao tác cell 11 2.2.2 Sao chép liệu cell hay nhiều cell 12 2.2.3 Merge /Split Cells 14 2.2.4 Ẩn/hiện dòng cột 14 2.3 Định dạng chế độ xem bảng tính 14 2.3.1 Định dạng chung 14 2.3.2 Định dạng Cell/Worksheet 14 2.3.3 Định dạng liệu có điều kiện 18 2.3.4 Thao tác nhiều cửa sổ Workbook 19 2.3.5 Các chế độ xem workbooks 20 CHƯƠNG CÁC HÀM TRONG MS EXCEL 21 3.1 Các khái niệm dạng tổng quát hàm 21 3.2 Thao tác với công thức hàm 21 3.2.1.Các loại địa thông báo lỗi thường gặp 21 3.2.2 Tạo công thức 23 3.2.3 Sao chép công thức 24 3.2.4 Các hàm thường dùng 24 CHƯƠNG BIỂU ĐỒ, LƯU TRỮ VÀ IN ẤN 27 4.1 Biểu diễn liệu 27 4.2.Lưu trữ liệu 29 4.2.1 Lưu trữ với định dạng excel (.xlsx) 29 4.2.2 Lưu workbook với định dạng tùy ý 30 4.2.3 Lưu workbook OneDrive 31 4.2 Chia sẻ workbook qua e.mail 31 4.3 In Worksheet hay Workbook 31 Chương GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MICROSOFT EXCEL 1.1 Giới thiệu Microsoft Excel Excel phần mềm lập bảng tính nằm Office Microsoft Excel giúp người dùng dễ dàng: - Tính tốn, phân tích số liệu - Lập thống kê, báo cáo - Truy xuất liệu từ sở liệu khác - Lập đồ thị thống kê sơ đồ - Tạo macro để tự động hóa cơng việc thường nhật - Và nhiều tính ứng dụng lĩnh vực khác nhau… Các từ khóa cần làm quen ý nghĩa chúng: - Workbook: file liệu có nhiều bảng tính(worksheet) - Worksheet(cịn gọi sheet): bảng tính, số dịng worksheet 1,048,576 số cột là16,384 - Chart sheet: sheet chứa đồ thị - Ribbon: Nhóm lệnh menu truyền thống thành cụm lệnh để dễ dàng truy cập hình Có nhóm Ribbon chính: HOME, INSERT, PAGE LAYOUT, FORMULAS, DATA, REVIEW, VIEW 1.2 Các thành phần cửa sổ Excel Trang 1.3 Các kiểu liệu cách nhập Các kiểu liệu Các kiểu liệu thường dùng Excel gồm: kiểu ký tự, kiểu số, kiểu ngày tháng Mặc định, nhập liệu Excel, kiểu ký tự tự động gióng hàng trái, kiểu số kiểu ngày gióng hàng phải - Nhập liệu cố định: click chuột/di chuyển chuột phím tab/ key up/ key down đến cell cần nhập  nhập liệu  enter - Nhập ký tự đặc biệt: Insert  Symbol  chọn bảng mã  chọn ký hiệuInsert - Nhập liệu công thức: bắt đầu dấu = +, theo sau địa liệu với tốn tử hàm (hàm trình bày phần sau) Các lưu ý: - Nếu nhập số mà không cần tính tốn, nên định dạng kiểu Text trước nhập: vào Home Number Text  OK - Nhập ngày thời gian: cần định dạng mặc định Control Panel Regional and Language Options trước nhập - Khi nhập thời gian muốn định dạng theo chuẩn 12 thêm A P vào sau thời gian nhập vào, khơng Excel tự hiểu AM Ví dụ 6:30 AM 5:15 PM - Để nhập nội dung cho nhiều ô  chọn ô nhập liệu ô đầu tiênnhấn a Hủy bỏ thao tác nhập liệu - Nhấn Ctrl-Z: hủy liệu vừa nhập - Nhấn Ctrl-Y: phục hồi lại lệnh vừa hủy b Hiệu chỉnh nội dung ô - Hiệu chỉnh: Chọn ô cần hiệu chỉnh  nhấn F2nhập nội Trang dung - Xóa nội dung: chọn cần xóa nội dung  nhấn Delete Cách xóa liệu, định dạng cịn - Để xóa định dạng: chọn cần xóa nội dung  Home Clear chọn tùy chọn:  Clear All: xóa tất nội dung định dạng  Clear Formats: xóa định dạng  Clear Contents: xóa nội dung  Clear Comments: xóa thích  Clear Hyperlinks: xóa liên kết liệu c Cơng cụ nhập liệu tự động - Dùng AutoFill: AutoFill cho phép nhập liệu tự động theo mẫu có sẵn Các dạng AutoFill Excel gồm:  Tự động lặp lại giá trị nhập trước Chức đơi gây phiền toái cho người dùng trường hợp không muốn lặp lại tự động Để bật tắt chức này, ta thực hiện: File tab  Options  Advancedchọn (bật) bỏ chọn(tắt) checkbox Enable AutoComplete for cell values  Bật tắt Fill handle: fill handle chức tự động cài đặt Excel cho phép người dùng chép công thức , liệu cho dòng, cột cách tự động Tuy nhiên, tắt chức cách vào File tabOptionsAdvancedEnable fill handle and cell drag-and-drop  Điền liệu cho dòng/cột liền kề: chức cho phép người dùng chép liệu sang cột dịng kế liệu có cách nhanh chóng Thực hiện: chọn cột/dịng (trống) liền kề liệu, chọn biểu tượng tương ứng tab Home EditingFill  chọn vị trí để điền liệu: Down/Right/Up/Left  Trường hợp muốn tạo dãy liệu tự động, dùng Series Thực hiện: Trang  Chọn ô tiên dãy nhập trị đầu GIÁ TRỊ NHẬP VÀO đầu GIÁ TRỊ MỞ RỘNG 1, 2, 4, 5, 6, 9:00 10:00, 11:00, 12:00, Mon Tue, Wed, Thu, Monday Tuesday, Wednesday, Thursday, tiên giá dãy  Home EditingFillSeriesmàn hình xuất Trang Jan Feb, Mar, Apr, Jan, Apr Jul, Oct, Jan, Jan-07, Apr-07 Jul-07, Oct-07, Jan-08, 15-Jan, 15-Apr 15-Jul, 15-Oct, 2007, 2008 2009, 2010, 2011, 1-Jan, 1-Mar 1-May, 1-Jul, 1-Sep, Qtr3 (or Q3 or Quarter3) Qtr4, Qtr1, Qtr2, text1, textA text2, textA, text3, textA, 1st Period 2nd Period, 3rd Period, Product Product 2, Product 3,  Linear : tạo dãy tính tốn cách cộng thêm giá trị vào cho tính Step value  Growth: tạo dãy tính tốn cách nhân giá trị cho tính với giá trị Step value  Date: tạo dãy ngày tăng dần theo giá trị xác định Step Value đơn vị Date unit  AutoFill: tạo dãy liệu giống cách di chuyển ký hiệu Fill handle bảng tính o Điền tự động chuỗi số, ngày, tháng năm chuỗi ký tự định dạng khác: chức cho phép người dùng nhập dãy giá trị theo thứ tự tăng dần dãy giá trị biết trước Bảng sau cho gợi ý giá trị nhập vào tương ứng với giá trị mở rộng Trang Chương CÁC VẤN ĐỀ XỬ LÝ CĂN BẢN TRONG EXCEL 2.1 Quản lý worksheet 2.1.1 Các thao tác worksheet a Thêm worksheet - Click Insert Worksheet button bên phải worksheet hành - Hoặc R_Click tên sheet, chọn Insert  xuất hộp thoại Insert  chọn Worksheet b Xóa worksheet - R_Click tab worksheet cần xóa  Delete c Đổi tên worksheet - R_Click worksheet cần đổi tênchọn Rename gõ tên  enter - Hoặc double_click worksheetgõ tên mớienter d Sao chép worksheet - Chọn worksheet cần thao tác chọn Move or Copy, hình xuất Thực trình tự thao tác từ đến hình nhấn OK - Nếu muốn di chuyển worksheet thực thao tác nhấn OK Chọn tên tập tin chứa worksheet sau copy Mặc định tên workbook Chọn vị trí đặt worksheet Chọn Create a copy muốn tạo bảng copy một tập tin Trang Normal View Page Layout Page Break View - Normal View: chế độ mặc định tạo worksheet, chế độ thường dùng để soạn thảo, tính tốn - Page Layout View: chế độ xem trước in Khi chế độ tính tốn, nhập liệu - Page Break Preview: hiển thị bảng tính Excel với dấu ngắt trang, ta kéo đường chia cách trang để phân trang tùy ý - Ẩn hiển thị lưới workbooks: View  Gridlines - Hiển thị/khơng hiển thị số dịng/cột: ViewHeadings - Hiển thị/khơng hiển thị chức cơng thức: ViewFormula Bar b Phóng to/thu nhỏ cửa sổ - Tăng giảm 10% nội dung hiển thị bảng tính: click biểu tượng + - status bar - Tăng giảm nội dung hiển thị theo tỉ lệ phần trăm có sẵn: View  Zoom chọn phần trăm tương ứng Trang 20 CHƯƠNG CÁC HÀM TRONG MS EXCEL 3.1 Các khái niệm dạng tổng quát hàm Hàm công thức định sẵn Excel nhằm thực chức tính tốn riêng biệt đó, để thực thao tác bảng tính, giúp đỡ việc định dựa thông tin cung cấp Ta sử dụng hàm có sẵn Excel viết hàm cho riêng * Cú pháp chung hàm sau: = TÊNHÀM(Đối số 1, Đối số 2, …, Đối số n) Trong đó:  Dấu “=”: Bắt buộc phải có trước hàm, kơng có dấu “=” Excel khơng tính tốn mà hiển thị cơng thức lên chuỗi văn  TÊNHÀM: Do Excel qui định hàm có tên riêng Có thể dùng ký tự hoa thường cho tên hàm (trong tên hàm khơng có khoảng trống)  Số lượng đối số tuỳ thuộc theo hàm tuỳ trường hợp mà có nhiều hay ít, đối số ngăn cách dấu phẩy “,” chúng phải nằm dấu cặp dấu () Trong hàm chứa tất loại liệu Excel, địa ô, tên khối, tên vùng,…, riêng liệu loại chuỗi đặt hàm phải đặt cặp dấu nháy kép “ “ Có thể sử dụng hàm làm đối số cho hàm giới hạn mức lồng 3.2 Thao tác với công thức hàm Công thức hàm công cụ xử lý liệu đắc lực Excel Dùng cơng thức hàm để tính tốn liệu nhanh chóng, tính lần cho kết nhiều dịng liệu Công thức hàm thao tác liệu, liệu biểu diễn địa tương ứng Excel 3.2.1.Các loại địa thông báo lỗi thường gặp a Các loại địa Trang 21 Địa vị trí chứa liệu bảng tính mà ta cần tham chiếu để tính tốn, xử lý Địa (cell) hình thành dịng cột Ví dụ, dễ nhận thấy địa ô liệu chọn hình bên B2 - Địa tương đối: dòng cột tham chiếu thay đổi chép di dời công thức đến vị trí khác lượng tương ứng với số dịng số cột mà ta di dời Ví dụ B2, A1, B3,… - Địa tuyệt đối: dòng cột tham chiếu không thay đổi ta di dời hay chép cơng thức Ví dụ: $B$2, $A$1, $B$3… - Địa hỗn hợp: kết hợp địa tương đối tuyệt đối Ví dụ: o $B2: cố định cột B, nghĩa chép công thức sang dịng/cột khác cơng thức vị trí sử dụng cột B o B$2: cố định dịng 2, nghĩa chép cơng thức sang dịng/cột khác cơng thức vị trí sử dụng dòng - Địa khối liệu: khối liệu sử dụng để thao tác nhiều lần workbook, quét khối liệu, đặt tên tương ứng dùng tên để tính tốn cơng thức Ví dụ bảng tính dưới, vùng liệu bảng điểm chuẩn sử dụng thường xun việc dị tìm, nên ta quét khối vùng đặt tên BANGDIEM b Các thông báo lỗi thường gặp Lỗi Lý #DIV/0! Trong cơng thức có chứa phép chia cho (zero) chia cho rỗng(khơng có liệu) Trang 22 #NAME? Gõ sai tên hàm hay tham chiếu sai #N/A Lỗi cơng thức có tham chiếu đến NA để kiểm tra tồn liệu thường xảy với hàm dị tìm #NULL! Hàm sử dụng liệu giao vùng vùng giao rỗng #NUM! Sử dụng giá trị số sai (số dươngsố âm) #REF! Vùng tham chiếu sai #VALUE! Kiểu liệu tính tốn khơng 3.2.2 Tạo cơng thức - Trong excel, công thức bắt đầu với dấu =, theo sau kết hợp toán tử, giá trị cụ thể, địa tham chiếu hàm - Các toán tử dùng công thức bao gồm: cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), lũy thừa(^), nối chuỗi (&), bằng(=), lớn (>), nhỏ (=), nhỏ (), dấu cách tham chiếu (, ; : ), khoảng trắng - Ví dụ cơng thức hình bên nhập ô K2, tính từ liệu ô C2 trị số 20, 21 - Thứ tự ưu tiên toán tử minh họa bảng sau: Toán tử Diễn giải Thứ tự ưu tiên : (hai chấm) (1 khoảng Toán tử tham chiếu trắng) , (dấu phẩy) Số âm % Phần trăm ^ Lũy thừa * / Nhân chia + - Cộng trừ & Nối chuỗi = < > = < > So sánh Trang 23 3.2.3 Sao chép công thức - Để thực việc chép công thức, yêu cầu trước hết người thao tác bảng tính phải thiết lập cơng thức thực theo trình tự sau: o Nhập công thức ô liệu  Enter o Đưa nháy chuột góc phải ô chứa công thức vừa nhập, kéo đến dòng/cột mong muốn 3.2.4 Các hàm thường dùng - Giáo trình cung cấp nhóm hàm hàm thường dùng Một hàm ln có bắt đầu tên hàm, theo sau đối số(nếu có) hàm nằm cặp dấu ( ) a Các hàm tốn học HÀM CƠNG DỤNG ABS(số) Trị tuyệt đối số INT(số) Lấy phần nguyên số MOD(số bị chia, số chia) Trả phần dư phép chia ROUND(số, số lượng số Làm tròn số đến số lẻ mong muốn lẻ muốn lấy) RAND() Tạo số ngẫu nhiên khoảng SQRT(số) Trả giá trị bậc số POWER(số, lũy thừa) Trả giá trị số tương ứng với lũy thừa VD: POWER(2,3)=8 Trang 24 b Các hàm thống kê đơn giản HÀM CÔNG DỤNG MIN(dãy giá trị) Trả giá trị nhỏ dãy số MAX(dãy giá trị) Trả giá trị lớn dãy số AVERAGE(dãy giá trị) Trả giá trị trung bình dãy số SUM(dãy giá trị) Trả tổng giá trị COUNT(dãy) Thống kê có số COUNTA(dãy) Thống kê có số ô không rỗng c Các hàm xử lý chuỗi HÀM LEFT(chuỗi, số ký tự cần lấy) Ý NGHĨA Trả chuỗi ký tự lấy từ bên trái chuỗi RIGHT(chuỗi, số ký tự cần lấy) Trả chuỗi ký tự lấy từ bên phải chuỗi MID(chuỗi, vị trí bắt đầu lấy, số Trả chuỗi ký tự “vị trí bắt đầu lấy” ký tự cần lấy) UPPER(chuỗi) Chuyển chuỗi thành chữ in hoa LOWER(chuỗi) Chuyển chuỗi thành chữ thường PROPER(chuỗi) Chuyển ký tự đầu từ chuỗi thành chữ in d Các hàm logic HÀM Ý NGHĨA IF(điều kiện, giá trị thỏa điều kiện, Kiểm tra điều kiện trả kết giá trị không thỏa điều kiện) thỏa mãn không thỏa mãn điều kiện IFERROR(Giá trị khơng xảy Tìm xử lý lỗi công thức lỗi, Giá trị xảy lỗi) OR(dãy luận lý) Kiểm tra điều kiện trả kết TRUE FALSE AND(dãy luận lý) Kiểm tra điều kiện trả kết TRUE FALSE Trang 25 e Hàm tham chiếu tra cứu (dị tìm liệu)  Hàm VLOOKUP: + Hàm: VLOOKUP(Giá trị bạn muốn tra cứu, dải ô mà bạn muốn tìm giá trị, số cột dải chứa giá trị trả về, Kết khớp Chính xác Kết khớp Tương đối – biểu thị 0/FALSE 1/TRUE) + Ý nghĩa: Tra cứu cột thứ mảng di chuyển qua hàng để trả giá trị ô  Hàm HLOOKUP: + Hàm: HLOOKUP(Giá trị bạn muốn tra cứu, dải mà bạn muốn tìm giá trị, số hàng dải ô chứa giá trị trả về, Kết khớp Chính xác Kết khớp Tương đối – biểu thị 0/FALSE 1/TRUE) + Ý nghĩa: Tra cứu hàng mảng trả giá trị ô báo f Các hàm khác HÀM RANK (Số, dãy tham chiếu) Ý NGHĨA Trả thứ hạng số danh sách số LARGE (Dãy giá trị, n) Trả giá trị lớn thứ n dãy giá trị SMALL (Dãy giá trị, n) Trả giá trị nhỏ thứ n dãy giá trị EOMONTH (Ngày bắt đầu, n) Trả ngày cuối n tháng trước sau ngày bắt đầu Trang 26 CHƯƠNG BIỂU ĐỒ, LƯU TRỮ VÀ IN ẤN 4.1 Biểu diễn liệu Đồ thị dạng biểu diễn liệu trực quan, sinh động giúp người quản lý liệu, người xem dễ dàng nắm bắt số liệu theo tiêu chí biểu diễn liệu đặt trước a Vẽ đồ thị - Bước 1: chọn vùng liệu cần biểu diễn đồ thị - Bước 2: chọn kiểu đồ thị từ RibbonInsertnhóm Charts Mỗi nhóm đồ thị có nhiều kiểu khác - Bước 3: hoàn tất layout cho đồ thị Layout đồ thị cách bố trí thành phần đồ thị cho đẹp mắt, dễ xem Thực cách chọn đồ thị Chart Tools Design Chart Layouts Chọn cách bố trí thích hợp - Bước 4: Điều chỉnh chuỗi hiển thị liệu từ dòng sang cột ngược lại trường hợp Bước chưa hiển thị dạng mong muốn Thực hiện: chọn đồ thị  Chart ToolsDesignDataSwitch Row/Column - Bước 5: Chọn dạng đồ thị khác để phù hợp với liệu biểu diễn Chọn đồ thị  Chart ToolsDesignChange Chart Type Trang 27 o Column: biểu đồ cột Một biểu đồ cột thường biểu thị thể loại dọc theo trục ngang (thể loại) giá trị dọc theo trục dọc (giá trị) o Line: biểu đồ đường Thường dùng để biểu diễn khuynh hướng liệu khoảng thời gian tháng, quý năm tài o Pie: biểu đồ hình trịn vành khun bị cắt Nên sử dụng khi:  Chỉ có chuỗi liệu  Khơng có giá trị liệu giá trị âm  Khơng có giá trị liệu khơng  Khơng có thể loại tất thể loại biểu thị phần giá trị toàn hình trịn o Bar: biểu đồ Sử dụng khi:  Các nhãn trục dài  Các giá trị biểu thị quãng thời gian o Area: biểu đồ vùng Được dùng muốn biểu diễn thay đổi theo thời gian hướng ý đến tổng giá trị theo khuynh hướng o X Y(Scatter): biểu đồ phân tán Sử dụng :  Muốn thay đổi thang tỷ lệ trục ngang  Muốn đặt trục theo tỷ lệ lô-ga-rit  Các giá trị trục ngang cách qng khơng  Có nhiều điểm liệu trục ngang  Muốn điều chỉnh thang đo trục độc lập biểu đồ tán xạ để cung cấp thêm thơng tin liệu có chứa cặp nhóm giá trị Trang 28  Muốn biểu thị điểm giống tập hợp liệu lớn thay khác biệt điểm liệu  Muốn so sánh nhiều điểm liệu mà không liên quan đến thời gian, nhiều liệu đưa vào đưa so sánh tốt o Stock: biểu đồ chứng khoán Thường dùng việc minh họa dao động lên xuống giá cổ phiếu hay lượng mưa hàng ngày, nhiệt độ hàng năm o Surface: biểu đồ bề mặt Sử dụng để biểu diễn mối quan hệ lượng liệu lớn (trường hợp dạng biểu đồ khác khó xem) o Radar: so sánh giá trị tổng hợp vài chuỗi liệu o Combo : biểu đồ kết hợp.Biểu đồ kết hợp hay nhiều dạng biểu đồ khác để biểu diễn cho nguồn liệu đa dạng - Bước 6: Điều chỉnh màu sắc cho đồ thị Chọn đồ thị  Chart ToolsDesign Change Colors  bảng màu xuất chọn màu tùy thích b Các thao tác đồ thị - Di chuyển thay đổi kích thước đồ thị o Di chuyển: chọn đồ thị  Chart ToolsDesignLocation Move Chart Đặt chart worksbook Đặt chart workbook o Hoặc: R_Click đường bao đồ thị, chọn Move chart - Thay đổi kích thước đồ thị: đưa chuột vào đường bao đồ thị, kéo chuột di chuyển đến kích thước mong muốn - Sao chép đồ thị: chọn đồ thị  nhấn Ctrl-C, di chuyển đến nơi đặt nhấn Ctrl-V - Xóa đồ thị: chọn đồ thị  nhấn Delete - R_Click đồ thị chọn Format Chart Area  chọn thành phần muốn hiệu chỉnh 4.2.Lưu trữ liệu Trang 29 4.2.1 Lưu trữ với định dạng excel (.xlsx) o Ctr + S File  Save, hình xuất  chọn vị trí lưu  OneDrive: lưu trữ bảng tính qua dịch vụ điện tốn đám mây  Computer: lưu trữ bảng tính máy tính  Add a Place: chọn dịch vụ lưu trữ liệu khác Chọn ổ đĩa/thư mục cần lưu - Màn hình xuất sau chọn nơi lưu 1.Chọn ổ đĩa/ thư mục cần lưu 2.Nhập tên tập 3.Nhấn Save 4.2.2 Lưu workbook với định dạng tùy ý - Các dạng lưu: o xlsm: định dạng excel có chứa macro o xls: định dạng excel 97-2000 Trang 30 o mhtm, mhtml: định dạng web o xltx: định dạng template dùng cho việc tạo bảng định dạng mẫu o txt/ csv: định dạng text o pdf: định dạng pdf o xps: định dạng XPS Khi lưu workbook với định dạng ta lựa chọn tùy chọn nội dung muốn thêm vào workbook mục Options 4.2.3 Lưu workbook OneDrive Chọn OneDrive 4.2 Chia sẻ workbook qua e.mail File  Sharemàn hình xuất  chọn Email  chọn định dạng tập tin muốn đính kèm: Send as Attachment/Send a link/ Send as PDF/Send as XPS/Send as Internet Fax  nhập tài khoản OutLook Express send 4.3 In Worksheet hay Workbook Trang 31 Một workbook chứa nhiều worksheets liệu riêng lẻ Chúng ta in tất hay phần worksheet, hay worksheet chọn tất worksheet có nội dung thời điểm Mặc định, Excel in Worksheet hành Để thực lệnh in, chọn File  Print nhấn Ctrl + P, hộp thoại xuất Thực theo hướng dẫn sau: Trang 32 - Thực chọn thông số hình nhấn nút Print - Trường hợp muốn thiết lập thêm định dạng khác cho trang in cho xuất header/footer hay tiêu đề trang, v v., ta click chọn Page Setup để tùy chỉnh Trang 33 Trang 34 ...LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình mơn học ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG KINH DOANH môn học chuyên ngành cho ngành Quản trị nhà hàng Trong giáo trình gồm có chương: Chương 1: Giới thiệu... đồ, lưu trữ in ấn Trong trình giảng dạy học tập giáo trình mơn ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG KINH DOANH có chưa rõ cần thêm bớt nội dung, mong quý Thầy Cô Em sinh viên góp ý để giáo trình ngày hồn thiện... năm &[Time] Hiển thị &[Path]&[File] Hiển thị đường dẫn đầy đủ đến nơi lưu tập tin tên tập tin &[File] Hiển thị tên tập tin &[Tab] Hiển thị tên sheet Chèn hình ảnh online - Different Odd & Even Pages:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Ứng dụng tin học trong kinh doanh, Giáo trình Ứng dụng tin học trong kinh doanh