1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Quản lý >

Thực trạng kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing vi tính cho công ty TNHH TM DV thiên hà xanh

Thực trạng kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing vi tính cho công ty TNHH TM DV thiên hà xanh

Thực trạng kinh doanh một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing vi tính cho công ty TNHH TM DV thiên xanh

... giá thực trạng vi c nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty TNHH TM DV Thiên Xanh ở chương 2 cũng như các giải pháp hỗ trợ vi c nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho công ty ... Khoa Quản Trị Kinh Doanh CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING LĨNH VỰC KINH DOANH VI TÍNH Ở CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN HÀ XANH GIAI ĐOẠN 2007 – 2009 Công ty TNHH TM DV Thiên Xanh ... công ty TNHH TM DV Thiên Xanh 84 2.5.1. Những ƣu điểm trong vi c nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty TNHH TM DV Thiên Xanh 84 2.5.2. Những tồn tại trong vi c nâng cao hiệu...
 • 136
 • 431
 • 0
Thực trạng kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính cho công ty TNHH TM-DV Thiên Hà Xanh

Thực trạng kinh doanh một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính cho công ty TNHH TM-DV Thiên Xanh

... định chọn đề tài Thực trạng kinh doanh một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính cho công ty TNHH TM- DV Thiên Xanh .2. Mục đích nhiệm vụ nghiên ... gian: Nghiên cứu hoạt động marketing của Công ty TNHH TM DV Thiên Xanh trong giai đoạn 2007 - 2009 định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty đến năm 2015.SVTH: ... của Công ty TNHH TM DV Thiên Xanh. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH TM DV Thiên...
 • 119
 • 667
 • 2
thực trạng kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính cho công ty tnhh tm - dv thiên hà xanh

thực trạng kinh doanh một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh vi tính cho công ty tnhh tm - dv thiên xanh

. TÍNH Ở CÔNG TY TNHH TM – DV THIÊN HÀ XANH GIAI ĐOẠN 2007 – 20091. Khái quát về công ty TNHH TM – DV Thiên Hà Xanh 1.1. Qúa trình hình thành và phát triển- Tiền thân là cửa hàng vi tính nhỏ. DOANH THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING LĨNH VỰC KINH DOANH VI TÍNH CHO CÔNG TY TNHH TM – DV THIÊN HÀ XANH GVHD : Th.s Lê Đình TháiSVTH : Triệu Thị. chưa cao, chế độ lương thưởng, nghỉ ngơi còn nhiều hạn chế… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG...
 • 33
 • 941
 • 0
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Thắng Lợi

Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Thắng Lợi

... Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thật sự Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thật sự hiệu quả hiệu quả Ch ng IIIươ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Giải pháp nhằm nâng cao ... Nội - 08/2009Đề tài :PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP THẮNG ... khách hàng mới đồng thời có chính sách chăm sóc khách hàng cũ nhằm tăng thò phần, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 13Ch ng IIIươ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Giải pháp nhằm nâng cao...
 • 13
 • 470
 • 0
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM XNK nguyễn và lê

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM XNK nguyễn

... CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ... XNK Nguyễn Lê, bằng vi c vận dụng những lý luận cùng với q trình tìm hiểu thực tế, em đã mạnh dạn đƣa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại cơng ty. Do đi ... sỡ). - Kinh doanh linh kiện máy tính. - Kinh doanh bất động sản. - Gia cơng, sản xuất hàng may mace (khơng tẩy nhuộm, hồ in tái chế hàng đã sử dụng.) - Kinh doanh dịch vụ quảng cáo....
 • 56
 • 628
 • 0
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng tại Tổng công ty Sông Đà - Bộ Xây dựng.pdf

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng tại Tổng công ty Sông Đà - Bộ Xây dựng.pdf

... - Nhận vào sổ công văn đến - Vào sổ công văn đi - Đóng dấu quản lý con dấu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng tại Tổng công ty Sông Đà – Bộ Xây dựng Sinh vi n: Trần ... thiết cho lao động để nâng cao hiệu quả năng suất làm vi c của công nhân vi n. Đây là hoạt động mang tính chất đặc thù của văn phòng, có ý nghĩa quan trọng trong vi c nâng cao hiệu quả hoạt động ... với văn phòng rất cao về mặt tổ chức quản lý, điều hành công vi c. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng tại Tổng công ty Sông Đà – Bộ Xây dựng Sinh vi n: Trần Thị Thanh...
 • 97
 • 1,089
 • 4
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty CPSX-TM Quang Minh.DOC

Thực trạng một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty CPSX-TM Quang Minh.DOC

... dài cấp bách. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của từng đơn vò là điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh một ... chỉ số liên quan đến doanh thu lợi nhuận, đây là hai chỉ tiêu cơ bản về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khi thực hiện đề tài: Thực trạng một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ... giới thiệu hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế Vi t Nam. Nêu lên một số khái niệm cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh về nội dung các chỉ tiêu tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh...
 • 105
 • 1,199
 • 10
Báo cáo thực tập - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINH ĐẠT

Báo cáo thực tập - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MINH ĐẠT

... tích tình hình hoạt động kinh doanh một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Đạt Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Đạt.Kết ... hình hoạt động kinh doanh một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Đạt Hình 1: Ma trận SWOTCHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠICÔNG TY TNHH ... tích tình hình hoạt động kinh doanh một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Đạt LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài: Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh là mục tiêu...
 • 106
 • 1,168
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thƣơng mại duy thịnhmột số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp nuôi trồng thủy sản kiến thụymột số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty in công nghiệp và công nghiệp thực phẩmthực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tmột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty liên doanh thép vsc poscomột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại ct sản xuấtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ