0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Gián án Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

Gián án Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

Gián án Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

... :3 …. Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3Thứ ngày……tháng 10 năm 2 010 II/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 1/ Chính T ả ( 5 điểm) - Giáo ... TH Nguyễn Huệ ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3Thứ ngày……tháng 12 năm 2 010 Điểm đọc Nhận xét của giáo viên I/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)B. Đọc hiểu ... :……………………………………………………………Lớp :3 …. Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3Thứ ngày……tháng 12 năm 2 010 I/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)A. Đọc thành ti ếng ( 6 đ...
 • 4
 • 482
 • 1
Bài soạn Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

Bài soạn Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

... TH Nguyễn Huệ ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3Thứ ngày……tháng 12 năm 2 010 Điểm đọc Nhận xét của giáo viên I/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)B. Đọc hiểu ... :3 …. Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3Thứ ngày……tháng 10 năm 2 010 II/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 1/ Chính T ả ( 5 điểm) - Giáo ... :……………………………………………………………Lớp :3 …. Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3Thứ ngày……tháng 12 năm 2 010 I/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)A. Đọc thành ti ếng ( 6 đ...
 • 4
 • 623
 • 1
Bài giảng Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

Bài giảng Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

... :3 …. Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮAKỲ 1 NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3Thứ ngày……tháng 10 năm 2 010 II/ PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 1/ Chính T ả ( 5 điểm) - Giáo ... HIỂUCÂU 1 2 3 4Ôâ ( đánh dấu x)B C C CHọ và tên :……………………………………………………………Lớp :3 …. Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 3Thứ ngày……tháng ... Cả bài 11 5 – TV3 - Tập 1 09Hũ bạc của người cha Đoạn 4,5 12 1– TV3 - Tập 1 10Nhà rông ở Tây Nguyên Đoạn 3 12 7 – TV3 - Tập 1 ( Gian giữa với bếp…………… buôn làng) 11 Đôi bạn Đoạn 1 130 –...
 • 4
 • 579
 • 2
Gián án Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật lý 6

Gián án Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật lý 6

... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 ĐỀ 1 I. TỰ LUẬN: (5 điểm) 1 Sự nở vì nhiệt của chất rắn xảy ra như thế nào?2 Giải thích tại sao người ... theo thời gian?Thờigian(phút)0 1 2 3 4 5 6 7Nhiệt độ(0C)-4 0 0 0 0 2 4 6 0C 12 0 80 40 t(phút) 0 5 10 15 20 8 4 0-42 468Thời gian ĐỀ 4Câu 1 : (2 điểm) Chọn từ hay cụm ... thời gian sau:+ Từ phút thứ 0 đến phút thứ 5.+ Từ phút thứ 5 đến phút thứ 15 .+ Từ phút thứ 25 đến phút thứ 20.ĐỀ 2Câu 1: (3đ)Thế nào là sự nóng chảy,sự đông đặc ? Cho ví dụ về sự nóng chảy,sự...
 • 3
 • 379
 • 0
Gián án Đê kiểm tra học kỳ 1 toán lớp 2

Gián án Đê kiểm tra học kỳ 1 toán lớp 2

... HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN KHỐI 2Bài 1: ( 2 điểm) Câu a/ Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm 12 kg – 5kg = 7kg 18 cm -9 cm = 9cm 63 + 37 = 10 0. 10 0 – 7 = 93Câu b/ Mỗi ... điểm 10 0 – 66 45 + 6 86 – 29 29 + 13 10 0 45 86 29- 66 + 6 - 29 +13 34 51 57 42Bài 2: ( 1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểma/ 85 – x = 46 b/ x + 17 = 52 x = 85 – 46 x = 52 - 17 x ... 35Bài 3: ( 2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm 41 – 9 < 57 - 18 22 – 6 > 35 – 27 75 – 28 = 10 0 – 53 68 – 49 > 94 – 78Bài 4: 1( điểm ). Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm Đ Một ngày...
 • 3
 • 626
 • 2
de kiem tra cuoi ky 1 mon toan

de kiem tra cuoi ky 1 mon toan

... ngày 15 tháng 11 . Hỏi thứ tư tuần trước là ngày mấy?( 1 điểm Trường Tiểu học Phan Đăng LưuTên HS : Lớp : Ba / KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Năm học 2008-2009MÔN TOÁN LỚP BAThời gian : 40 phútĐỀ ... 67 x 11 = 500 x 10 00 = 35 x 11 = 579000 : 10 0 = Bài 3. Điền số (1, 5 điểm ) :7m2 5dm2 = dm2 18 000dm2 = m2 Bài 6. Điền số ? ( 1 điểm )Số bị trừ 15 16 17 Số trừ 7 7Hiệu ... : Lớp : Một / KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Năm học 2008-2009MÔN TOÁN LỚP MỘTThời gian : 30 phútĐỀ B Giáo viên coi : Điểm : Giáo viên chấm : Bài 1. Tính ( 2 điểm ) : 4 0 10 9 5 8 7 2 2...
 • 11
 • 935
 • 14
DE KIEM TRA CUOI KY 1 MON TOAN LOP 2

DE KIEM TRA CUOI KY 1 MON TOAN LOP 2

... Phòng: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ ILỚP: HAI NĂM HỌC: 2 010 – 2 011 MÔN: TOÁNNgày kiểm tra: / / 2 010 Thời gian: 70 phút ĐÁP ÁN MÔN: TOÁNA.PHẦN 1: (3 điểm)Làm đúng mỗi câu 0,25 điểmCâu 1 a) ... A/PHẦN 1: (3 điểm) Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúnga) Tổng của 17 18 là: A . 35 B . 25 C . 53 b) Hiệu của hai số 42 và 14 là: A . 32 B . 28 C . 38 c) 28 – 15 = 13 Số ... điểmCâu 2: (2 điểm)Làm đúng mỗi bài 1 điểm27 + X = 61 X – 52 = 9 X = 61 - 27 (0,5 điểm) X = 52 + 9 (0,5 điểm) X = 34 (0,5 điểm) X = 61 (0,5 điểm)Câu 3: (1 điểm)a) 3 hình tứ giác (0,5 điểm)b)...
 • 3
 • 1,018
 • 13
Gián án Đề kiểm tra học kỳ I - Môn toán 6,7,8 năm 2010-2011

Gián án Đề kiểm tra học kỳ I - Môn toán 6,7,8 năm 2010-2011

... yxxyxy−−xyyxxyyx 1 )()(−=−−−== )1) (1( 8 )1) (1( )1) (2( )1) (1( )1) (3(+−++−++−+−−−xxxxxxxxxxx= )1) (1( 8 )1) (2( )1) (3(+−+++−−−xxxxxxx 1 1 )1) (1( 1 )1) (1( 82 314 22+=+−−=+−+−−−+−=xxxxxxxxxxx(Mỗi ... +!*"#$%&=)3 1 53 1 19(73−=)3 1 53 1 19(73−−=6 )14 (73=42335)2.5.()3.2()5.3.(2422333352.5.3.25.3.2= 52 1 636562653 1 −=−=−=−=xxxx426.7;306.56 12 7275 12 7575=======+===yxyxyxyxyx(Mỗi ... 3"#$%&fIx3*R#JK"9H7g 1 4 1 ⇒ 1 4 1 !k"9H7 1 44' 7%&!Q87"["9H7r%M#j<<#"#$% 1 I?!#]#Kk7"9H7T 1 } 1 ~MK•"9H7r%M#j<<#"#$%I?~MK•"9H74X>?KW)M"#$%7;<!3*3*3*3*3*3*ABM...
 • 7
 • 350
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng việt lớp 1de kiem tra cuoi ki 1 mon tieng viet lop 3 nam 20142015de kiem tra cuoi ki 1 mon tieng viet lop 5 name 2014đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 11 và đáp ánđề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng anh 8đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng anh 12de kiem tra hoc ky 1 mon tieng anh lop 10đề ôn tập kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng việt lớp 1 năm học 2010 2011đề kiểm tra cuối kỳ 2 môn tiếng anh lớp 9đê kiêm tra cuoi kl 2 mon tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng việt 2đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng việt 5đề kiểm tra cuối kì i môn tiếng việt lớp 5đề kiểm tra giữa kì 1 môn tiếng việt lớp 1đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng việt lớp 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ