1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Giáo án lớp 4 - Tuần 28 (CKT2010)

Giáo án lớp 4 - Tuần 28 (CKT2010)

Giáo án lớp 4 - Tuần 28 (CKT2010)

... gì).-VN trả lời câu hỏi : Là gì ?-VN là DT, cụm DTVí dụ -Chúng em học bài. - giáo giảng bài-Hương luôn dòu dàng-Bên đường cây cối xanh um-Bạn Nga là lớp trưởng lớp em.-Cô Hà là giáo ... cây lớp 4A trồng là:5 x 34 = 170 (cây)Số cây lớp 4Btrồng là:5 x 32 = 160 (cây)Đáp số: Lớp 4A :170 cây Lớp 4B: 160 cây.Thảo luận nhóm 2, làm bài vào vở. - 1 HS đọc đề, cả lớp theo dõi. - Tìm ... hai lớp. + Tìm số cây của mỗi HS trồng.+ Tìm số cây của mỗi lớp trồng. - GV cùng cả lớp nhận xét.Bài 4: - Gọi HS đọc đề toán - Bài toán hỏi gì? - Muốn tìm chiều dài, chiều rộng của hình - 1...
 • 38
 • 454
 • 4
Giáo án lớp 4 (Tuần 28)

Giáo án lớp 4 (Tuần 28)

... em biết? -1 HS nêu các bớc giải bài toán -HS tự làm nháp và bảng lớp -Lớp và GV nhận xét Bài 3( 148 ) -1 HS đọc đề bài -GV? để phân tích BT: +BT cho biết những gì? +BT? gì? +Muốn biết mỗi lớp trồng ... kết quả đúng -GV củng cố cách nhận biết hình chữ nhật Bài 2( 144 ) -GVtổ chức cho HS làm tơng tự bài 1, rồi chữa bài -GV củng cố cách nhận biết hình thoi Bài 3( 145 ) -GV vẽ hình lên bảng -HS lần lợt ... 1( 147 ) - GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài -GV gọi 1 số HS đọc bài làm của mình trớc lớp, sau đó cho điểm HS Bài 2( 147 ) - GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài - 1 HS lên bảng làm bài, lớp...
 • 34
 • 1,073
 • 10
Giao an lop 4 tuan 28

Giao an lop 4 tuan 28

... 5 . Đọc đề bài. - Làm bài vào vở. - Theo dõi và chữa bài. - 1 em lên bảng, cả lớp làm vào vở: HS đọc đề. - Làm bài vào vở. - 1 em đọc, cả lớp đọc thầm SGK. - 1 em lên bảng, cả lớp làm vào vở. ... toàn; Đoàn thuyền đánh cá. - Hoạt động trong nhóm 4. làm bài vào phiếu học tập của nhóm. - 1 em đọc trước lớp. - Các nhóm bổ sung vào phiếu của nhóm mình. - Theo dõi, đọc bài. - Luyện viết các ... tập cho HS. - Yêu cầu một số em báo cáo kết quả làm việc. - 3 em lên bảng -HS theo dõi - Nhận phiếu. - 3 em báo cáo, mỗi em nêu về một thành thò lớn. - 3 em trình bày trước lớp, cả lớp theo dõi...
 • 22
 • 850
 • 5
Giáo án lớp 4 tuần 28

Giáo án lớp 4 tuần 28

... PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP TG Nội dung Phương pháp tổ chức 6-1 0 1 1 1-2 1 1 8-2 2 9-1 1 9-1 1 2 9-1 1 1-2 4- 5 9-1 1 4- 6 1-2 2 1 1 1. Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Đứng tại ... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP TG Nội dung Phương pháp lên lớp 6-1 0 1 1 1 8-2 2 9-1 1 9-1 1 9-1 1 1-2 1 1. Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Ôn động tác tay, chân, lườn, ... bé là : 198 : 11 x 3 = 54 Số lớn là : 198 – 54 = 144 Đáp số : Số bé : 54 ; Số lớn : 144 . - HS thực hiện yêu cầu của GV : 1 em nêu yêu cầu, 1 em nêu các bước giải .Cả lớp thực hành thi theo nhóm....
 • 17
 • 805
 • 8
Giáo án lớp 4 tuần 28 Tỉnh Bình Định

Giáo án lớp 4 tuần 28 Tỉnh Bình Định

... Giáo án lớp 4 Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc (Từ ngày 2 4- 3-2 008 đến ngày 2 8-3 -2 008) Chủ điểm giáo dục: CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM 1 Giáo án lớp 4 Trường Tiểu học số ... Ga-vrốt Ăêng-giôn –ra Cuốc –phây- rắc Dù sao trái đát vẫn quay Ca ngợi hai nhà hoa học Cô-péc- ních và Ga-li-lê dũng cảm , kiên trì bải vệ chân lí khoa học Cô-péc-ních Ga-li-lê Con sẻ Ca ngợi hành động ... Chuẩn bò chung : - Một số đồ dùng phục vụ cho các thí nghiệm về nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt như : cốc, túi no lông, miếng xốp, xi-lanh, đèn, nhiệt kế,… 11 Giáo án lớp 4 Trường Tiểu...
 • 33
 • 671
 • 0
Giáo án Lớp 4 Tuần 28

Giáo án Lớp 4 Tuần 28

... dò : - Giáo viên nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh chuẩn bị vật liệu đồ dùng cho tiết học sau -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Thứ ... giáo viên nhận xét. 3- Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị tiết sau. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Mỹ thuật: vẽ trang ... nhận xét. Giáo viên nhận xét. 3- Củng cố dặn dò : Giáo viên nhận xét tiết học. -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Chính tả : NV: Kho báu I- Mục đích...
 • 16
 • 554
 • 0
Giáo án lớp 4 - Tuần 26(CKT2010)

Giáo án lớp 4 - Tuần 26(CKT2010)

... 14 52 :28 2:10 28 10 4 5725 4 :72===×= b. 6112:7212:1272129 4 83 4 9:83===×=c. 32 28: 84 28: 56 84 56 4 72187 4 :218===×= d. 31 40 :120 40 :40 120 40 15885815:85===×= - HS thực hiện theo yêu cầu của ... vở. - Tính bằng hai cách.a. 21636261316131 94 233192 4 3==+=+=+××=+×b. 4 1 4 2 4 321 4 32113 4 12131: 4 1=−=−=−×=− - HS làm vở. - 1 em lên bảng giải, cả lớp ... ng-giôn-ra, Cuốc-phây-rắc. - Yêu cầu HS đọc thầm phần chúthích các từ mới ở cuối bài. - Gọi HS đọc lại bài. - GV đọc diễn cảm cả bàivăn:+ Giọng ng-giôn-ra bình tónh.Giọng Cuốc-phây-rắc lúc...
 • 42
 • 511
 • 5
Giáo án lớp 4 - Tuần 23 (CKT2010)

Giáo án lớp 4 - Tuần 23 (CKT2010)

... sáng hoặc có ánh sáng chiếu vào vật đó.+ nh sáng truyền theo đường thẳng. - HS lắng nghe. - HS quan sát.+ nh sáng đến được điểm dọi đèn vào.+ nh sáng đi theo đường thẳng. - HS đọc trước lớp, ... vật khi : - Vật đó tự phát sáng. - Có ánh sáng chiếu vào vật. - Không có vật gì che mắt ta. - Vật đó ở gần mắt. - 2 HS trình bày. - HS tiến hành làm thí nghiệm.+ Khi đèn trong hộp chua sáng ta ... tiếng, cả lớp đọc thầm. - HS nối tiếp nhau đặt câu.* Thảo luận nhóm 4, làm bảng giấy. - 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm. - HS hoạt động trong nhóm. - HS dán phiếu lên bảng, cả lớp nhận...
 • 42
 • 354
 • 2
Giáo án lớp 4 - Tuân 24 (CKT2010)

Giáo án lớp 4 - Tuân 24 (CKT2010)

... gì? - Em làm như thế nào? - Yêu cầu HS làm bài. 5 4 3+= 5195 4 5155 4 13=+=+ - 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bàivào vở nháp.b. 4 23 4 20 4 35 4 3=+=+c.7183:213: 54 21 54 21 42 211222112===+=+*HS ... nháp.168167151671615=−=−;1 4 4 4 37 4 3 4 7==−=−565395359=−=− ; 49 5 49 1217 49 12 49 17=−=−* HĐ cá nhân , làm vở. - Rút gọn rồi tính. - 2 em lên bảng làm bài, cả lớp làm bàivào vở.12221238 4 23==−=−;2 4 8 4 3 4 1186 4 11==−=− ... bài, cả lớp làm bàivào bảng con. 28 13 28 8 28 2172 4 3=−=− ;16116516616583=−=−* Làm vào vở. - Tính theo mẫu. - 3 em lên bảng làm bài, cả lớp làm bàivào bảng con.21232 4 232=−=−;...
 • 40
 • 440
 • 4
Giáo án lớp 4 - Tuần 20 (CKT2010)

Giáo án lớp 4 - Tuần 20 (CKT2010)

... nhiên. - HS đọc đề tóan. - HS thực hiện. - Theo dõi. Giáo viên Học sinh 3 : 4 = 4 3 (cái bánh), tức là chia đều 3cái bánh cho 4 em, mỗi em được 4 3 cáibánh. - Ở trường hợp này kết quả của phép ... cách giải quyết vấnđề. - 1 em lên bảng làm bài, cả lớp theo dõi. - Lắng nghe. - HS đọc đề toán. - HS nêu: n 1 quả cam tức là ăn 4 phầnhay 4 4 quả cam; ăn thêm 4 1 quả nữa ,tức là ăn thêm ... khá,giỏi) - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.nhận được quả cam. 4 5 - 4 5 quả cam là kết quả của phép chiađều 5 quả cam cho 4 người. Viết là: 5 : 4 =. 4 5 - Theo dõi. - Phân số 4 5 có tử...
 • 42
 • 415
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 4 tuần 28 cktkngiáo án lớp 4 tuần 28 knsgiáo án lớp 4 tuần 28 buổi chiềugiáo án lớp 4 tuần 28 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 28 buổi 2giao an lop 4 tuan 27 28 29giáo án lớp 4 tuần 30giáo án lớp 4 tuần 30 cktkngiáo án lớp 4 tuần 26giáo án lớp 5 tuần 28giáo án lớp 5 tuần 28 cktkngiáo án lớp 4 tuần 25 cktkngiáo án lớp 4 tuần 25 buổi chiềugiáo án lớp 4 tuần 25 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 32 năm 2013Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ