1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Đề cương ôn tập Khối 8 của PGD (Đầy đủ)

Đề cương ôn tập Khối 8 của PGD (Đầy đủ)

Đề cương ôn tập Khối 8 của PGD (Đầy đủ)

... ra nghiệm của bất phơng trình. B. Hình học: 1. Đa giác, diện tích của đa giác: Nội dung gồm: - Đa giác. Đa giác đều. - Các công thức tính diện tích của hình chữ nhật, hình tam giác, của các hình ... dụng đợc các công thức tính diện tích, thể tích đã học. - Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học. MÔN VậT Lý A. Cơ học: 1. Công và công suất 2. Định luật bảo toàn công 3. Cơ năng. ... XX đến 19 18. -------------------------------- Môn Địa lý 8 Bài 16 : Đặc điểm kinh tế các nớc Đông Nam á. Bài 17 : Hiệp Hội các nớc Đông Nam á. Bài 23 : Vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh thổ...
 • 7
 • 408
 • 0
Đề cương ôn tập Khối 6 của PGD (Đầy đủ)

Đề cương ôn tập Khối 6 của PGD (Đầy đủ)

... quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dơng. Công dân 6 Bi 12: Công ớc của LHQ về quyền trẻ em. Bài 13: Công dân nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông. Bài 15: ... Các phép cộng, trừ, nhân trong tập hợp Z và tính chất của các phép toán. - Bội và ớc của một số nguyên. Cần ôn cho học sinh: Về kiến thức: - Biết các số nguyên âm, tập hợp các số nguyên bao gồm ... Nội dung ôn tập học kỳ ii năm học 20 08 - 2009 MÔN TOáN LP 6: A. số học: 1. S nguyờn: Ni dung gm: - Số nguyên âm. Biểu diễn các số nguyên trên trục số. - Thứ tự trong tập hợp Z. Giá trị...
 • 5
 • 539
 • 1
Đề cương ôn tập Khối 9 của PGD (Đầy đủ)

Đề cương ôn tập Khối 9 của PGD (Đầy đủ)

... vụ của công dân trong hôn nhân Bài 14 : Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Bài 15 : Vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân Bài 16 : Quyền tham gia quản lý Nhà nớc của công ... hành : Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí. Môn Công dân 9 Bài 11 : Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất ... Nội dung ôn tập học kỳ ii năm học 20 08 - 2009 MễN VT L A. Điện từ học: - Dòng điện xoay chiều - Máy phát điện xoay chiều - Các tác dụng của dòng điện xoay chiều-Đo cờng...
 • 3
 • 697
 • 0
Đề cương ôn tập Khối 7 của PGD (Đầy đủ)

Đề cương ôn tập Khối 7 của PGD (Đầy đủ)

... bậc của đa thức. - Biết tìm nghiệm của đa thức một biến bậc nhất. B. Hình học: 1. Tam giác: Nội dung gồm - Tam giác cân - Định lý Pitago - Các trờng hợp bằng nhau của Tam giác vuông Cần ôn cho ... - Biết các khái niệm tam giác cân, tam giác đều. - Biết các tính chất của tam giác cân, tam giác đều. - Biết các trờng hợp bằng nhau của tam giác vuông. Về kỹ năng: - Vận dụng đợc định lí Py-ta-go ... trực, đờng cao của một tam giác. - Biết các tính chất của tia phân giác của một góc, đờng trung trực của một đoạn thẳng. Về kỹ năng: - Vận dụng đợc các định lí về sự đồng quy của ba đờng trung...
 • 5
 • 505
 • 2
DE CUONG ON TAP TOAN 8 (chi tiet).N

DE CUONG ON TAP TOAN 8 (chi tiet).N

... tâm đối xứng.5) Tính chất của các điểm cách đều 1 đờngthẳnh cho trớc.6) Định nghĩa đa giác đều,đa giác lồi,viếtcông thức tính diện tích của: hình chữnhật,hình vuông,tam giác,hình thang,hìnhbình ... (27x3 - 8) : (6x + 9x2 + 4)2/ Rút gọn các biểu thức sau:a) (x + y)2 - (x - y)2 b) (a + b)3 + (a - b)3 - 2a3c) 9 8 .2 8 - ( 18 4 - 1)( 18 4 + 1)3/ Chứng minh biểu thức sau không phụ ... Đề cơng ôn tập toán 8 I. Lí thuyết:A. Đại số:1) Học thuộc các quy tắc nhân,chia đơn thứcvới đơn thức,đơn...
 • 2
 • 8,053
 • 195
Đề cương ôn tập toán 8 và ôn tập hè chuyên đề SGD Thanh Hóa

Đề cương ôn tập toán 8ôn tập hè chuyên đề SGD Thanh Hóa

... 3: Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận Đề Cương Ôn Tập Toán 8 C©u 6C©u 7C©u 8 C©u 9Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận Đề Cương Ôn Tập ... 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận 2.§Ò sè 2: Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn ... -2 là nghiệm của phương trình Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trường THCS Lê Quý ôn Bỉm Sơn GV: Nguyễn Thế Vận Đề Cương Ôn Tập Toán 8 Trng THCS Lờ Quý ụn Bm Sn GV: Nguyn Th Vn 2)Kết quả của phép tính...
 • 25
 • 6,151
 • 109
de cuong on tap Anh 8 hkII 08

de cuong on tap Anh 8 hkII 08

... had have had, were having)27. Color TV by John Logie Baird in 19 28. (invented, was inventing, was invented, hasinvented)1 28. He said (that) he for a car company(worked, works, is working, has ... hard ……………… she could pass the final examsA. so that B. in order to C. as result D. so as to 18. Did you succeed ……………… the problem?A. to solve B. on solving C. in solving D. solving19. She ... clock and the calendar.( between, on, at, Of)7. He moved here December 3rd.( on , at, in , For) 8. AIDS is a disease ( danger, dangerous, safe, Safety) 9……………… a letter from my old friend last...
 • 5
 • 1,316
 • 11
Đề cương ôn tập Toán 8 (HK2)

Đề cương ôn tập Toán 8 (HK2)

... thống các bài tập ôn tập Toán THCS THCS Thái Thịnh - Đống Đa Hà Nội Đề cơng ôn tập Toán 8 học kì IINăm học 20 08- 2009Phần A: Lí thuyết. Học sinh ôn tập lí thuyết theo các câu hỏi ôn tập chơng. ... theo các câu hỏi ôn tập chơng. Phần B: Bài tập. Học sinh ôn tập theo các bài tập ôn tập cuối năm trong SGK và SBT.Ngoài ra, học sinh làm thêm những bài tập sau đây:I. Đại số:Bài 1: Cho biểu thức ... bài tập ôn tập Toán THCS THCS Thái Thịnh - Đống Đa Hà NộiBài 10: Cho biểu thức++++++++=xxxxxxxxxxxxD123:22 88 2222a. Rút gọn D. b. Tính giá trị của...
 • 5
 • 9,711
 • 160
De cuong on tap TOAN 8(HK2)

De cuong on tap TOAN 8(HK2)

... thống các bài tập ôn tập Toán THCS THCS Thái Thịnh - Đống Đa Hà Nội Đề cơng ôn tập Toán 8 học kì IINăm học 2007-20 08 Phần A: Lí thuyết. Học sinh ôn tập lí thuyết theo các câu hỏi ôn tập chơng. ... theo các câu hỏi ôn tập chơng. Phần B: Bài tập. Học sinh ôn tập theo các bài tập ôn tập cuối năm trong SGK và SBT.Ngoài ra, học sinh làm thêm những bài tập sau đây:I. Đại số:Bài 1: Cho biểu thức ... bài tập ôn tập Toán THCS THCS Thái Thịnh - Đống Đa Hà NộiBài 10: Cho biểu thức++++++++=xxxxxxxxxxxxD123:22 88 2222a. Rút gọn D. b. Tính giá trị của...
 • 5
 • 5,121
 • 53
De cuong on tap toan 8

De cuong on tap toan 8

... (2x-3)2-(x+5)2=0e) 3x3 - 48x = 0 f) x3 + x2 - 4x = 4OTT8/TQH/07- 08 2.§Ò sè 2:OTT8/TQH/07- 08 3.§Ò sè 3:OTT8/TQH/07- 08 OTT8/TQH/07- 08 C©u 6C©u 7C©u 8 C©u 9 ... Trắc nghiệm khách quan: ( 2 điểm)Câu1: x = -2 là nghiệm của phương trìnhOTT8/TQH/07- 08 OTT8/TQH/07- 08 OTT8/TQH/07- 08 3)Phân thức 18 48 3xxđợc rut gọn :A. 142x B. 142x D. ... hệ quả của định lý Talet. 8. Tính chất đờng phân giác của tam giác.9. Các trờng hợp đồng dạng của tam giác.10. Các trờng hợp đồng dạng của tam giác vuông.11Công thức tính thể tích của hình...
 • 24
 • 1,978
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập hóa 8 hkiiđề cương ôn tập hóa 8 hkiđề cương ôn tập hóa 8 học kì iđề cương ôn tập hóa 8 hk1đề cương ôn tập hóa 8 kì 1đề cương ôn tập hóa 8 học kì 2đề cương ôn tập hóa 8 học kì 1đề cương ôn tập hóa 8 hk2đề cương ôn tập lớp 8đề cương ôn tập toán 8 học kì 2đề cương ôn tập toán 8 học kì iiđề cương ôn tập sử 8 học kì 1đề cương ôn tập sử 8 kì 2đề cương ôn tập sử 8 học kì 2đề cương ôn tập toán 8Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ