0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Sông Lô - Vĩnh Phúc - TOANMATH.com

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Trung Giã  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Trung Giã Hà Nội

... Mã đề thi 105 đề 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 ... 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 ... 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 ...
 • 5
 • 954
 • 2
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Marie Curie  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Marie Curie Hà Nội

... = −2; −2 + √ 10 Bài 4(1đ) a) (0.5đ) b) (0.5đ) − → −→ −→ AI = AB + 3AC −−→ −−→ −−→ −−→ M A + M B + M C = 3M G Vậy M = GM ⊥ BC Bài 5(3đ) a) (1đ) ∆ABC cân đỉnh A b) (1đ) √ C∆ABC = 10 + 2(đvd); ... đỉnh A b) (1đ) √ C∆ABC = 10 + 2(đvd); c) (1đ) H(−23; −22) cos BAC = −24 25 Bài 6(0.5đ) Tương tự toán lập phương trình đường thẳng qua điểm D( ; 4) cắt trục Ox, Oy B, A (D nằm A, B) cho diện tích...
 • 2
 • 1,324
 • 5
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Kim Liên  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Kim Liên Hà Nội

... phương trình Bài (3,0 điểm) Cho hàm số y  x  x  1 D 2 x 1  x  a) Lập bảng biến thi n vẽ đồ thị  P  hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y  x  2m  cắt đồ thị hàm số  P  hai điểm phân ... Câu 10 Gọi x1 ,x2 nghiệm phương trình x  x   Khi giá trị biểu thức M  x12  x22 A M  57 16 B...
 • 2
 • 1,031
 • 6
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Lê Thanh Hiền Tiền Giang

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Lê Thanh Hiền Tiền Giang

... GD&ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT THANH HIỀN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC: 2016 2017 MƠN: Tốn – K10 THPT ĐỀ CHÍNH THỨC ……… ………………………………………………………………………………………………….…… CÂU Câu NỘI DUNG 1/ Lập mệnh đề ... mệnh đề phủ định mệnh đề sau: P : " ∀x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 ≠ 0" Mệnh đề phủ định: P : " ∃x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 =0" 2/ Cho hai tập hợp: P = ( −3;5] Q = { x ∈  : ≤ x < 10} Tìm P ∩ Q P ... hàm số: y = x − x + có đồ thị ( P ) a/ Lập bảng biến thi n vẽ đồ thị ( P ) hàm số + Đỉnh I(2;- 1) 1,0 0,25 + Trục đối xứng x = 0,25 + Bảng biến thi n 0,25 + Điểm đặc biệt bảng giá trị + Vẽ đồ thị...
 • 4
 • 752
 • 0
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

... Mệnh đề phủ định mệnh đề “ ∃x ∈ , x =2 x ” là: A ∀x ∈ , x =2 x B ∃x ∈ , x ≠ x C ∃x ∈ , x > x D ∀x ∈ , x ≠ x Câu 29: Phát biểu sau mệnh đề? A số nguyên tố B Năm 2016 năm nhuận C Đề thi trắc ... - HẾT - Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GD& ĐT VĨNH PHÚC Câu 347 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... B B B A B B B C A D D D D C D C A C A C A C D A C D D C C D A D D A A B C C B A ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 10 đề 576 611 632 701 C A B D C A C A D B C C D B A A D A B C D D A C B B B D C C D A D B C C...
 • 5
 • 1,334
 • 12
toanmath com  đề thi HK2 toán 11 năm học 2016  2017 trường THPT nguyễn trãi  hà nội

toanmath com đề thi HK2 toán 11 năm học 2016 2017 trường THPT nguyễn trãi hà nội

... không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ ĐỀ THI 002 Họ tên thí ... cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN ***** Thời gian làm : 45phút ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) PHẦN THI TỰ ... Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 PHẦN THI TỰ LUẬN Câu Đáp án Biểu điểm 0,75đ 2x  x  lim...
 • 9
 • 896
 • 7
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường Nguyễn Thị Minh Khai  TP HCM

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường Nguyễn Thị Minh Khai TP HCM

... thức ñúng x=1+ Bài (2ñ): 4x+6y=29 -35 33 a) I tâm ñường tròn ngoại tiếp ∆ABC ⇔ IA = IB = IC ⇔ 6x+10y=60 ⇔ I( , )  (0.25) (0.25x2) (0.25) → → → → 2x+3y=29 b) H trực tâm ∆ABC ⇔ HB.CA = = HC.BA...
 • 2
 • 811
 • 10
Bộ đề ôn tập HK2 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT nho quan a  ninh bình

Bộ đề ôn tập HK2 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT nho quan a ninh bình

... Δ vuông góc với ( D ) : 4x − 3y + = a Cho tan α = −5 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Toán 10 Đề 04 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (Thời gian làm bài:90 phút) Trang ... + = a) Cho tan α = − TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Toán 10 Đề 05 (Thời gian làm bài:90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: x = nghiệm bất phương trình sau đây? ... chính tắc đường thẳng AB; b) Viết phương trình đường tròn có tâm A tiếp xúc với d TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Toán 10 Đề 02 (Thời gian làm bài:90 phút)...
 • 11
 • 307
 • 0
Bộ đề ôn tập thi HK2 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT nho quan a  ninh bình

Bộ đề ôn tập thi HK2 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT nho quan a ninh bình

... qua d vuông góc với mp (P ) b) (1,5 điểm) Viết phương trình hình chiếu vuông góc d mp ( P ) TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 Môn: Toán 12 10 Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 Đề ... khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng ( P ) Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 01 I PHẦN TRẮC NGHIỆM ... th a mãn z + 2i = z + TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 06 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Viết phương trình mặt phẳng (P) qua ba điểm A( 2;...
 • 28
 • 458
 • 0
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Kim Liên  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Kim Liên Hà Nội

... Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một ... Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm ... số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị...
 • 6
 • 1,196
 • 4
Đề thi HK1 toán 11 năm học 2016  2017 trường THPT Trung Giã  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 11 năm học 2016 2017 trường THPT Trung Giã Hà Nội

... Mã đề thi 116 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 11 MÔN TOÁN mã 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 ... mã 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 ... mã 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 ...
 • 6
 • 993
 • 2
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Trung Giã  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Trung Giã Hà Nội

... Mã đề thi 122 đề 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 ... Mã đề 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 ... Mã đề 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 ...
 • 5
 • 1,069
 • 5
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Nhân Chính  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Nhân Chính Hà Nội

... 2 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 23 Sự tăng dân số ước tính theo công thức S = AeNr , A dân số năm lấy làm mốc tính, S dân số sau N năm, r tỉ lệ tăng dân số năm Biết năm ... Nam 78685800 người tỉ lệ tăng dân số năm 1, 7% Hỏi tăng dân số với tỉ lệ đến năm dân số nước ta mức 100 triệu người? A Năm 2018 B Năm 2015 C Năm 2020 Câu 24 Hàm số sau đồng biến tập R: x−1 A y ... nhỏ là: Câu 18 Cho hàm số y = A m = −2 B m = C m ∈ R D m = Câu 19 Cho hàm số y = 2x4 − x2 + Gọi a, b giá trị cực đại cực tiểu hàm số Tích a.b bằng: A B C D − Câu 20 Cho hàm số y = ln(x2 +...
 • 6
 • 724
 • 4
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

... đồ thị hàm số y = A S = 105 B S = 89 C S = 98 D S = 88 x3 x2 − + Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? Hàm số đạt cực đại x = Hàm số nghịch biến khoảng (1; +∞) Hàm số nghịch biến khoảng (0; 1) Hàm số ... Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? x−3 Hàm số nghịch biến khoảng xác định Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 3) Hàm số nghịch biến khoảng (3; +∞) Hàm số nghịch biến tập xác định Câu 46 Cho hàm số y = ... định D hàm số y = (x − x) Câu 26 Đồ thị hàm số y = A D = (0; +∞) \ {1} C D = [0; +∞) B D = (0; +∞) D D = [0; +∞) \ {1} Câu 28 Cho hàm số f (x) = xex Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Hàm...
 • 6
 • 801
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hk2 toán 10 ncde thi hk2 toan 7 nam 2014de thi hk2 toan 7 nam 2013tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm học 20142015đề thi hki toán 9 năm học 20132014 quận bình thạnhde thi hk2 hoa 10 nam 2013 2014đề thi hk2 toán 10 nc có trắc nghiệm đáp ándap an de thi hsg toan 7 nam hoc 20142015de thi hk2 mon sinh nam hoc 2013đề thi vào lớp 10 năm học 2007 2008 tỉnh hải phòngdề thi thử tuyển sinh đại học khối d trường thpt lê quý đôn thái bình 2011 2012 lan 2đề thi hk2 lớp 10 môn toán có đáp ánđề thi vào lớp 10 năm 20132014 môn toánđề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 20142015 lớp 10 trường thpt văn quán vĩnh phúcđề thi olympic toán và khoa học quốc tế năm 2014 dành cho thcsNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ