0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Công nghệ >

Bài tạo môi trường sống cho vật nuôi

Bài: Tạo môi trường sống cho vật nuôi

Bài: Tạo môi trường sống cho vật nuôi

... nuôi cá. chuẩn bị ao nuôi cá. • Ý thức được tầm quan trọng của việc tạo môi Ý thức được tầm quan trọng của việc tạo môi trường sống tốt cho vật nuôi, thủy sản và giữ trường sống tốt cho vật nuôi, ... thủy sản và giữ gìn, bảo vệ môi trường sống của con người. gìn, bảo vệ môi trường sống của con người. ?Môi trường sống của vật nuôi là gì ? ?Môi trường sống của vật nuôi là gì ? I.XÂY DỰNG CHUỒNG ... trong môi trường thuận lợi sẽ phát triển VSV trong môi trường thuận lợi sẽ phát triển mạnh, tăng sinh khối. mạnh, tăng sinh khối. B B ÀI 43 ÀI 43 TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO VẬT NUÔI...
 • 53
 • 568
 • 5
Bài tạo môi trường sống cho vật nuôi

Bài tạo môi trường sống cho vật nuôi

... nuôi cá. chuẩn bị ao nuôi cá. • Ý thức được tầm quan trọng của việc tạo môi Ý thức được tầm quan trọng của việc tạo môi trường sống tốt cho vật nuôi, thủy sản và giữ trường sống tốt cho vật nuôi, ... thủy sản và giữ gìn, bảo vệ môi trường sống của con người. gìn, bảo vệ môi trường sống của con người. ?Môi trường sống của vật nuôi là gì ? ?Môi trường sống của vật nuôi là gì ? I.XÂY DỰNG CHUỒNG ... trong môi trường thuận lợi sẽ phát triển VSV trong môi trường thuận lợi sẽ phát triển mạnh, tăng sinh khối. mạnh, tăng sinh khối. B B ÀI 43 ÀI 43 TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO VẬT NUÔI...
 • 53
 • 554
 • 0
Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi

... thì bệnh phát sinh và dễ phát triển thành dịch Cơ thể vật nuôi Môi trường Mầm bệnh Bệnh phát sinh và dễ phát triển thành dịch Mục tiêu bài học: - Quan sát, mô tả được những triệu chứng, bệnh ... Tiêm vac xin, nhỏ vac xinvào mắt. Trị bệnh: Cho uống kháng sinh hoặc chất chát và nóng. Không có thuốc đặc hiệu trị bệnh này. Cách chữa dân gian: Cho gà ăn tỏi ngâm rư ợu. Nhít d·i ch¶y nhiÒu...
 • 16
 • 637
 • 1
Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

... Bài 34: TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO Bài 34: TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN CÔNG NGHỆ 10 Chương II: CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG I- XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI ... với đặc điểm sinh lí vật nuôi. Đủ diện tích, dễ chăm sóc, dễ quản lí. Hệ thống xử lí chất thải hợp vệ sinh. 2. XỬ LÍ CHẤT THẢI, CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI a. Tầm quan trọng ... Không gây ô nhiễm môi trường. Tận dụng nguồn chất thải làm nguyên liệu, phân bón. b. Phương pháp xử lí chất thải. Khí sinh ra được sử dung làm nhiên liệu . Dùng bể lên men vi sinh vật yếm khí sinh...
 • 38
 • 1,540
 • 4
Tài liệu Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản pdf

Tài liệu Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản pdf

... Bài 34: TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO VẬT NUÔI VÀ THUỶ SẢNI. MỤC TIÊUSau khi học xong bài này, học sinh phải đạt được:1. Kiến thức:- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của chuồng trai chăn nuôi. - ... chuồng trại và ao nuôi. 3. Thái độ:- Quan tâm đến môi trường sống của vật nuôi và thuỷ sản.- Có ý thức đến công tác xử lý chất thải hợp vệ sinh, chống ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. II. TRỌNG ... ăn thì người ta phải tạo cho vật nuôi và thuỷ sản môi trường sống thích hợp. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề đó.1Thời gianHoạt động của GV- HS Nôi dung bài học Slide minh hoạ25’15’Hoạt...
 • 5
 • 837
 • 7
BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

... KINH TẾ - QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ ************ BÀI TẬP LỚN : MÔN HỌC GIS BÀI SỐ 3 BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Họ và tên sinh viên: Lớp: Kinh tế quản lý môi trường k47 Tôi ... vực môi trường sống sẽ là: 2. Tạo một biểu đồ (bar chart) về diện tích của các khu vực môi trường sống này. Do số lượng rất nhiều, chúng ta không thể tạo ra một biểu đồ cho tất cả các môi trường ... xem xét loại khu vực môi trường sống có giá trị Key = 1. Mức độ phân mảnh của môi trường sống là một nhân tố quan trọng đối với sự sống còn của Koala. Nếu các môi trường sống càng nhỏ hoặc có...
 • 15
 • 507
 • 0
BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

... NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ ************ BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC GIS Số:3 Đầu bài: BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Họ và tên sinh viên: Lương Thị Đức Lớp: Kinh tế và Quản lý Môi trường ... vector, số lượng môi trường sống tương đương với số lượng các đa giác. Hãy cho biết, có bao nhiêu khu vực môi trường sống có Key=1? Diện tích trung bình của các khu vực môi trường sống này là bao ... đồ cho tất cả các khu vực môi trường sống này. Vì vậy chỉ cần biểu diễn 50 khu vực môi trường sống có diện tích lớn nhất. Biểu đồ này nói lên điều gì cho môi trường sống tốt nhất của Koala (dưới...
 • 18
 • 369
 • 0
Bảo tồn môi trường sống cho động vật hoang dã (2)

Bảo tồn môi trường sống cho động vật hoang dã (2)

... KINH TẾ - QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ ************ BÀI TẬP LỚN : MÔN HỌC GIS BÀI SỐ 3 BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Họ và tên sinh viên: Lớp: Kinh tế quản lý môi trường k47 Tôi ... vực môi trường sống sẽ là: 2. Tạo một biểu đồ (bar chart) về diện tích của các khu vực môi trường sống này. Do số lượng rất nhiều, chúng ta không thể tạo ra một biểu đồ cho tất cả các môi trường ... xem xét loại khu vực môi trường sống có giá trị Key = 1. Mức độ phân mảnh của môi trường sống là một nhân tố quan trọng đối với sự sống còn của Koala. Nếu các môi trường sống càng nhỏ hoặc có...
 • 15
 • 378
 • 1
Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng doc

Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng doc

... sân chơi ý nghĩa cho người dân Long An. Trong những năm tới, Nam Long sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này để phát triển những dự án có môi trường sống tốt, mang giá trị nhân văn cho cộng đồng.Ngày ... nổi. Đây là một trong những hoạt động chăm sóc khách hàng thiết thực, góp phần kiến tạo môi trường sống văn minh cho cộng đồng các khu dân cư do Nam Long xây dựng và quản lý. Ngày 5/5/2012 Nam ... LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN5657TAN BINH ICCenhancing vietnamese lifeKiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồngHội đồng Quản trịÔng NGUYỄN XUÂN QUANGChủ Tịch Hội Đồng...
 • 71
 • 462
 • 0
Công việc cải tạo môi trường sông Tô Lịch

Công việc cải tạo môi trường sông Tô Lịch

... Đặt vấn đề Mơi trường nói chung và ơ nhiễm mơi trường nói riêng hiện đang là vấn đề được quan tâm trên tồn thế giới. Việc khắc phục suy thối mơi trường, cải tạo mơi trường đang ơ nhiễm ... bên bờ sơng Tơ Lịch bởi cải tạo sơng cũng có nghĩa là mơi trường sống của họ được cải thiện. Nếu Nhà nước cải thiện mơi trường sơng Tơ Lịch chỉ bằng nguồn vốn cải tạo đầu tư từ chính phủ sẽ ... mơi trường cần nghiên cứu nhằm tìm ra Mức giá sẵn lòng trả (WTP) của người dân cho cơng việc cải tạo mơi trường sơng Tơ Lịch. Kết hợp sử dụng phương pháp CVM với các lý thuyết kinh tế mơi trường...
 • 82
 • 357
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sảntạo môi trường sống cho thủy sảnvệ sinh môi trường sống của vật nuôibảo vệ môi trường sống cho các sinh vật sinh trưởng và phát triển tốtmôi trường sống thực vật hạt kínbài giảng phòng trị bệnh cho vật nuôiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP