0
 1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Vật lý >

bai tap trac nghiem on thi dai hoc 9 chuong mon Ly

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng

... không tật, không điều tiết II Mắt cận thi , không điều tiết III Mắt viễn thi , không điều tiết IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thi có điều tiết VI Mắt viễn thi ... của mắt là ε = l’ = 3.1 0-4 rad a 7,5.1 0-3 cm b 1,5.1 0-3 cm c 7,5.1 0-4 cm d 7,5.1 0-2 cm 81 Tại thời điểm O mặt thoáng chất lỏng yên lặng, ta tạo dao động điều hòa vuông góc mặt thoáng có chu ... dòng điện lấy d a và b đúng 63 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm với tế bào quang Thi nghiệm chứng tỏ ánh sáng có...
 • 12
 • 787
 • 1
Bài tập trắc nghiệm ôn thi đậi học

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đậi học

... dụng hết với NaOH dư thu kết tủa C Nung C không khí đến khối lượng không đổi thu 5,2 gam chất rắn Xác định công thức oxit sắt a FeO b Fe2O3 c Fe3O4 d không xác định Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 11,28 ... độ cao, sau phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam 1) Công thức oxit sắt là: a FeO b Fe2O3 c Fe3O4 d không xác định 2) Chất khí sinh dẫn vào bình đựng dung dịch NaOH dư, khối ... loãng Chọn axit sau để cần lấy số mol nhỏ hơn? a HCl c Hai axit có số mol b H2SO4 loãng d không XĐ không cho lượng Fe Câu 7: Cho 20 gam hỗn hợp Fe Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có gam...
 • 9
 • 886
 • 3
tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa học

tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóa học

... vơi cách tăng nồng độ đá vơi B Có thể tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 ( H phản ứng 92 kJ/mol) từ N2 H2 cách giảm nhiệt độ C Có thể tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp HI (k) từ H2 (k) I2 (k) cách ... đá vơi hình cầu thể tích 1,25 cm3 tổng điện tích mặt cầu tăng lần ? D lần B lần C lần D 16 lần 22.Điền vào khoảng trống câu sau cụm từ thích hợp : “Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận nghịch ... thích hợp : 14 Convert by TVDT D NhiƯt ®é Thuviendientu.org “Tốc độ phản ứng đại lượng đặc trưng cho (1) chất phản ứng sản phẩm (2) ” A.(1) biến thi n nồng độ (2) đơn vị thời gian B.(1) biến thi n...
 • 108
 • 1,592
 • 7
Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 10 pptx

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 10 pptx

... CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) Phần 1:  Các loại chức: C, H, O Rượu Ête; Phenol • Rượu;Ête Phenol • Andehyt; Xêtôn • Axit; Este ... Mỗi C gắn tối đa nhóm(-OH)  Nhóm (-OH) gắn C no Số nhóm OH ≤ Số C no ( Mối liên hệ số C, số O )  Ví dụ 6: A rượu đơn có liên kết C=C có KLPT không 60 đvC Tìm A  Giải: Giải A: CnH2n-1OH ⇔ 14n ... Andehyt) CÔng thức tổnG quát (CTTQ)  CTPTTQ: CTPTTQ a*=? CnH2n+2–2a*Om m =? a*: Σlkπ phân tử  CTCTTQ: CnH2n+2–2a - m(Chức )m a: Σlkπ gốc hydrocacbon CTTQ đề a =? m =? CTT Q đề  Ví dụ 2: Công thức...
 • 68
 • 1,782
 • 0
Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 8 pdf

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 8 pdf

... ⇒ Số C = (74 – 16) :12 = 2,3  Ôn 7: Rượu X có số nhóm (OH) số C Đốt 0,25 mol Rượu X số mol oxi tối thi u cần : A 1,25 mol C 0 ,87 5 mol B 0,5 mol D 0,75 mol Gợi y:ù Rượu X có số nhóm (OH) số ... số C + 0,5  Ôn 8: Rượu X có số nhóm (OH) số C Đốt 0,25 mol Rượu X số mol oxi tối thi u cần : B.0,5 mol C C.0 ,87 5 mol A.1,25 mol D.0,75 mol Đốt Rượu X có số nhóm (OH)A.1,25:0,25 = số C B.0,5:0,25 ... CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN)  Ví dụ 1: (A): C2H7O2N phản ứng...
 • 33
 • 716
 • 0
Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 9 potx

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học 2007 môn hóa đề số 9 potx

... CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN)  Ví dụ 1: Cho (A) vào dd HNO3, thu ... dung dịch thu gam rắn? D.Giá trị khác A 19, 04 B. 19, 15 C 19, 25 D + mMuối = mKLpứ m Gốc axit mMuối 〉 mKLpứ m Muối 〉 19, 6 gam ù  Ví dụ 11: Hòa tan hết 19, 6 gam hhA: Ag, Cu, Fe HNO3 đặc; thu 11,2 ... ddH2SO4 B 79, 8 g rắn 13,44 thu 13,44 lit H2 (ĐKC) C 78,05 g rắn D 78,5 g rắn Sau phản ứng cô cạn được: + 96  Với H2SO4 mMuối = mM pứ + 96 nH mMuối= = 78,6,4 22,4  Ví dụ 11: Hòa tan hết 19, 6 gam...
 • 33
 • 650
 • 0
Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học

... không D Không truyền chất rắn Câu Chọn phát biểu nói sóng học: A Sóng học trình lan truyền không gian phần tử vật chất B Sóng học trình lan truyền dao động theo thời gian C Sóng học dao động học ... Luyện thi đại học DĐ: 0983.885241 C DAO ĐỘNG TẮT DẦN- CỘNG HƯỞNG CƠ HỌC TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Câu 1.Dao động tự vật dao động có: A.Tần số không đổi B.Biên độ không đổi C.Tần số biên độ không ... 29 trananhtrung79@gmail.com Luyện thi đại học DĐ: 0983.885241 PHẦN SÓNG CƠ HỌC A.DAO ĐỘNG SÓNG CƠ HỌC- GIAO THOA SÓNG Câu Sóng học A Sự lan truyền dao động học môi trường vật chất B Sự lan truyền...
 • 91
 • 392
 • 0
Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học  phần hóa đại cương

Bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học phần hóa đại cương

... 18,46 gam D 14,62 gam DHA 2010 PHẦN II TỰ LUYỆN HÓA ĐẠI CƯƠNG Trang LUYỆN THI ĐẠI HỌC - HÓA ĐẠI CƯƠNG 2015-2016 CHƯƠNG NGUYÊN TỬ – BẢNG TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC VẤN ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ CHỦ ĐỀ ... …………/………… Trang LUYỆN THI ĐẠI HỌC - HÓA ĐẠI CƯƠNG 2015-2016 - Sự biến đổi hóa trị nguyên tố: 10 11 12 13 14 STT nhóm A Hóa trị ntố IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA Hóa trị cao với oxi Hóa trị với hidro ... có số hạt không mang điện nhiều số hạt mang điện Vị trí (chu kỳ, nhóm) X bàng tuần hoàn nguyên tố hóa học A chu kỳ 3, nhóm VA B chu kỳ 3, nhóm VIIA Trang LUYỆN THI ĐẠI HỌC - HÓA ĐẠI CƯƠNG 2015-2016...
 • 18
 • 496
 • 0
bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học hay và khó

bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học hay và khó

... KCl co vach ngn xụ p 2> iờn phõn KCl nong chay 3> Dung Li kh K khoi dd KCl 4> Dung CO kh K khoi K2O 5> iờn phõn nong chay KOH Cho n phng phap thich h p a> Chi co 1, b> Chi co 2, c> Chi co ... Khi lng Fe khụng thay i C Dung dch HCl: Khi lng Fe gim 39 Trờng THPT Hà Bắc D Dung dch FeCl3: Khi lng Fe khụng thay i 455.Mu hp kim st - thit khụng khớ ... kh C Phn ng hoỏ hp C Phn ng th D Phn ng phõn hu 247.Cho bit lng lỏ Zn thay i nh th no ngõm lỏ Zn vo dung dch CuSO4 A khụng thay i B tng C.gim D.cũn tu 248.Cú cỏc cp kim loi sau tip xỳc vi Al-Fe...
 • 46
 • 1,070
 • 7
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 8 docx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 8 docx

... Chương Đại cương hoá học hữu Câu 421 : Cho chất : C2H2, CHF3, CH5N, Al4C3, HCN, CH3COONa, (NH2)2CO, CO, (NH4)2CO3, CaC2 Có chất hữu ? A B C D Câu 422 : Đâu đặc điểm chung hợp chất hữu ? A Nhất thi t ... A cấu tạo hoá học khác B cấu tạo hoá học giống C cấu trúc không gian khác D cấu trúc không gian giống Câu 430 : Cấu trúc hoá học cho biết : A cấu tạo hoá học B phân bố không gian nguyên tử phân ... bào Câu 437 : Ankan có tên parafin, nghĩa : A sinh từ dầu mỏ B trơ mặt hoá học C lực hoá học D không tan nước Câu 4 38 : Clorofom : A CH3Cl B CCl4 C CHCl3 D CH2Cl2 Câu 439 : Chỉ nội dung sai,...
 • 7
 • 545
 • 1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 7 pdf

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 7 pdf

... Câu 370 : Có thể làm khô khí NH3 : A H2SO4 đặc B P2O5 C CaO D CuSO4 khan Câu 371 : Trong phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 H2, người ta sử dụng chất xúc tác : A nhôm B sắt C platin D niken Câu 372 : ... amoni tan điện li hoàn toàn Câu 373 : Bột nở để làm cho bánh trở nên xốp chứa muối A NaHCO3 B NH4HCO3 C (NH4)2CO3 D Na2CO3 Câu 374 : Để điều chế N2O phòng thí nghiệm, người ta nhiệt phân muối ... ion B Liên kết cộng hoá trị C Liên kết cho – nhận D Liên kết kim loại Câu 3 67 : Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí clo, học sinh quan sát thấy tượng : NH3 tự bốc cháy (ý 1) tạo khói trắng (ý 2)...
 • 7
 • 660
 • 1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 4 pdf

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 4 pdf

... Trong đó, HX : A HCl B HF C HBr D Cả A, B C Câu 243 : Trong phản ứng : 8HX + H2SO4 (đặc)  4X2 + H2S + 4H2O HX : A HI B HBr C HF D HCl Câu 244 : So sánh tính axit, độ bền, tính oxi hoá HClO HBrO ... H2SO4 đặc D Dung dịch HClO4 Câu 220 Criolit có công thức hoá học : A CaF2 B Na2SiF6 C Na3AlF6 D NaAlO2 Câu 221 CFC trước dùng làm chất sinh hàn tủ lạnh máy điều hoà nhiệt độ CFC : A CF4 CCl4 B ... chất tượng bốc khói ? A HCl B HI C HBr D HNO3 Câu 240 : Cách không dùng để điều chế hiđro bromua ? A 2NaBr(tinh thể) + H2SO4 (đặc) t  2HBr + Na2SO4  B PBr3 + 3H2O  H3PO3 + 3HBr C 5Br2 + 2P +...
 • 7
 • 1,925
 • 20
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 3 doc

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ 3 doc

... Lúc đầu quỳ tím hoá đỏ, sau màu Câu 175 : Trong tự nhiên, clo có hai đồng vị bền : 35 36 34 35 C 36 37 Cl D 35 37 Cl A B Cl Cl Cl Cl Cl Cl Trang Câu 176 : Thả mảnh giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH ... phòng thí nghiệm có lẫn lượng lớn khí clo : A Phun nước B Phun dung dịch Ca(OH)2 C Phun khí NH3 D Phun khí H2 (vào không khí phòng thí nghiệm đó) Câu 1 93 : Khí clo điều chế phòng thí nghiệm có ... dung dịch có màu xanh lam Khí X : A O2 B O3 C Cl2 D SO3 Câu 170 : Đốt dây sắt nung đỏ khí X tạo khói màu nâu Khí X : A O2 B Cl2 C NO2 D SO3 Câu 171 : Hỗn hợp khí hiđro khí clo nổ mạnh tỉ lệ mol...
 • 7
 • 1,014
 • 5
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA docx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA docx

... ứng hoá học Câu 131 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học có số oxi hoá nguyên tố không đổi ? A Phản ứng hoá hợp B Phản ứng trao đổi C Phản ứng phân hủy D Phản ứng Câu 132 : Trong hoá học vô ... electron chất khử cho tổng số electron mà chất bị oxi hoá nhận Câu 134 : Trong hoá học vô cơ, loại phản ứng hoá học phản ứng oxi hoá – khử phản ứng oxi hoá – khử ? A Phản ứng hoá hợp phản ứng trao ... phân huỷ phản ứng hoá hợp Câu 135 : Cho câu sau : “Phản ứng hoá học có thay đổi số oxi hoá phản ứng oxi hoá – khử (ý 1) Phản ứng hoá học thay đổi số oxi hoá phản ứng oxi hoá – khử (ý 2) A Ý đúng,...
 • 7
 • 411
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn hóabài tập trắc nghiệm ôn thi đại học môn lýbai tap trac nghiem on thi dai hoc mon anh 2015bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học môn sinhbài tập trắc nghiệm luyện thi đại học môn hóabài tập trắc nghiệm luyện thi đại học tiếng anhbài tập trắc nghiệm luyện thi đại học chuyên đề ngữ pháp tiếng antrắc nghiệm ôn thi đại học nătrắc nghiệm ôn thi đại học năm 2012bài tập tổ hợp ôn thi đại họcbài tập lượng giác ôn thi đại họcbài tập xác suất ôn thi đại họccác dạng bài tập lượng giác ôn thi đại họcbài tập từ vựng ôn thi đại họcphần mềm trắc nghiệm ôn thi đại họcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ