0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý Luận Chính Trị Có đáp án

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý Luận Chính Trị Có đáp án

300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Luận Chính Trị đáp án

... Tất câu sai [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 8/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Luận Chính Trị ( đáp án ) 42 Lựa chọn câu ... đế” [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 4/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Luận Chính Trị ( đáp án ) 22 Ý thức vai trò ... xuất [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C forum.hui.vn/Thread -300- cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750 17/20 19/05/2013 300 Câu hỏi trắc nghiệm Luận Chính Trị ( đáp án ) 87 Chọn câu trả lời...
 • 20
 • 1,407
 • 5
148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

... công cụ cạnh tranh đắc lực Đáp án : Trích: Câu : D Câu : A Câu : C Câu : C Câu : B Câu : D Câu : D Câu : B Câu : B Câu 10 : D Câu 11 : B Câu 11 : D Câu 13 : C Câu 14 : B Câu 15 : A ( Marketing, ... xuất điện tử? a Edu-tainment b E-book c P2P d Distance Learning Đáp án : Trích: Câu : B Câu : B Câu : D Câu : A Câu : C Câu : D Câu : B Câu : A Câu : D Câu 10 : D Câu 11 : A Câu 11 : A Câu 13 ... d Có phần cứng phù hợp Đáp án : Trích: Câu : A Câu : C Câu : B Câu : D Câu : B Câu : A Câu : C Câu : D Câu : A Câu 10 : B Câu 11 : A Câu 11 : C Câu 13 : C Câu 14 : A Bài Câu 1: Chỉ mô hình B2B...
 • 30
 • 47,350
 • 242
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương A2 đáp án

... in tớch õm v in tớch dng t xen k Cng in trng ti tõm O ca lc giỏc ú bng: A E = kq a2 B E = 6kq a2 C E = 3kq a2 D E = Cõu 29: Mt si dõy thng di vụ hn, t khụng khớ, tớch in u vi mt in tớch di ... nghim Vt i Cng A2 in, T, Quang 10 Cho ba in tớch im q1 = q2 = q3 = q = 6àC t ti ba nh ca tam giỏc u ABC, cnh a = 10cm (trong chõn khụng) Tớnh lc tỏc dng lờn in tớch q1 2kq = 64,8N a2 kq B ... B khụng thay i C gim ln D tng ln HKTCN TP.HCM - Cõu hi trc nghim Vt i Cng A2 in, T, Quang 13 Cõu 54: Cụng thc ca nh Oxtrogradxki Gauss v in trng: A E = E.d S (S) B ẹ D.d S = i...
 • 79
 • 17,127
 • 109
Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngân hàng lõi Corebanking Có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngân hàng lõi Corebanking đáp án

... hàng không sử dụng dịch vụ ngân hàng b Khi tài khoản khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng c Khi tài khoản nằm cha nằm nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng d xoá tài khoản phân hệ khách hàng ... ký hết hạn b Mã khách hàng cần gắn chữ ký c Ngày/ Tháng/ năm chữ ký hết hạn d Không đáp án 11 cách tra cứu thông tin khách hàng a b c d 12 Chỉ đợc xoá tài khoản khách hàng nào? a Khi tài ... phân loại khách hàng ngân hàng b Là hệ thống quản lý thông tin tất khách hàng c Là phơng pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận giao tiếp vối khách hàng cách hiệu d Cả a b c Câu : Khách hàng : a Cá nhân...
 • 95
 • 2,452
 • 20
tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học – lớp 9 có đáp án

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học – lớp 9 đáp án

... 43 Đáp án: B Câu 292 : Công thức cấu tạo rượu etylic (Chương 5/ 44/ mức 1) A CH2 CH3 OH B CH3 O CH3 C CH2 CH2 OH2 D CH3 CH2 OH Đáp án: D Câu 293 : Nhóm –OH phân tử rượu etylic ... CH4 Đáp án: C Câu 146: 21 Một hợp chất hữu công thức C3H7Cl , số công thức cấu tạo ( chương 4/ 35/ mức 2) A B C D Đáp án: D Câu 147: công thức cấu tạo sau: CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 ... CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa (chương / 34 / mức 2) A hợp chất hữu hợp chất vô B hợp chất hữu hợp chất vô C hợp chất hữu hợp chất vơ D hợp chất hữu hợp chất vô Đáp án : D Câu 135: Thành phần phần...
 • 69
 • 6,251
 • 6
418 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9 (có đáp án)

418 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9 (có đáp án)

... hợp sinh vật là: A sinh sản vơ tính B sinh sản hữu tính C sinh sản sinh dưỡng D sinh sản nẩy chồi Đáp án: B Câu 64: (mức 1) Căn vào đâu mà Menden cho tính trạng màu sắc hình dạng hạt đậu thí nghiệm ... bào Đáp án : B Câu 1 19: Ngun phân xảy loại tế bào nào? (Mức 1) A) Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục B) Tế bào sinh dục sơ khai (tế bào mầm), tế bào sinh dưỡng C) Tế bào sinh dục D) Tế bào sinh ... li độc lập giảm phân Đáp án: B Câu 89: (mức 1) Những loại giao tử tạo từ kiểu gen AaBb là: A AB, Ab, aB, ab B AB, Ab C Ab, aB, ab D AB, Ab, aB Đáp án: A Câu 90 : (mức 1) Sinh học đại gọi nhân tố...
 • 63
 • 34,802
 • 203
100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn TOÁN LƯỢNG GIÁC THPT có đáp án

100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn TOÁN LƯỢNG GIÁC THPT đáp án

... PA: D Câu 74: TĐ1112NCH: Khẳng định sai A Tổng dãy số giới hạn dãy số giới hạn B Hiệu dãy số giới hạn dãy số giới hạn C Tích dãy số giới hạn dãy số giới hạn D Thương dãy số ... PA: D Câu 82: TĐ1113NCH: Khẳng định A Tổng dãy số giới hạn khác dãy số giới hạn khác B Hiệu dãy số giới hạn khác dãy số giới hạn khác C Tích dãy số giới hạn khác dãy số giới ... ;    D  3π   ;2π    PA : C 02 – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN (5 : 2-1-2) Câu 10: TĐ1102NCB: Công thức nghiệm phương trình lượng giác sin x = sin α là: A x = α + k 2π B x = α + kπ C...
 • 20
 • 1,234
 • 5
TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn LỊCH sử lớp 7 có đáp án

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn LỊCH sử lớp 7 đáp án

... ích dân tộc PA:D 67 SU79H Trong xã hội dới thời Đinh - Tiền Lê, tầng lớp dới xã hội? A) Tầng lớp nông dân B) Tầng lớp công nhân C) Tầng lớp nô tỳ D) Tầng lớp thợ thủ công 68 SU79H.: Triều đình ... tộc ủng hộ D) Nhà Trần đờng lối chiến lợc, chiến thuật đắn sáng tạo danh tớng tài ba PA: D 98 SU714H Câu dới không nằm ý nghĩa thắng lợi ba lần kháng chiêbns chống Mông - Nguyên? A) Đa nớc ... lớn lãnh chúa nông nô PA:C SU71V Đặc điểm kinh tế lãnh địa phong kiến: A Trao đổi vật B Là kinh tế hàng hóa C trao đổi buôn bán D Không trao đổi buôn bán PA:D SU71H Vì dẫn đến xuất thành thị...
 • 23
 • 4,386
 • 5
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn hành vi tổ chức - CÓ ĐÁP ÁN

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn hành vi tổ chức - ĐÁP ÁN

... Hành vi 2 0Hành vi tổ chức bao gồm: a Hành vi thái độ cá nhân b Hành vi thái độ cá nhân với tập thể c Hành vi thái độ cá nhân với tổ chức d Tất 2 1Hành vi tổ chức nghiên cứu thái độ hành vi định ... 2 2Hành vi tổ chức chức năng: a Chức giải thích b Chức dự đoán c Chức kiểm soát d Tất 2 3Hành vi tổ chức mối quan hệ với môn học a Khoa học trị b Tâm lý xã hội c Nhân chủng học d Tất 2 4Hành ... hội nhập, hay nói, đoán 68Trong học thuyết công bằng, nhân vi n áp dụng dạng so sánh a Tự so sánh bên tổ chức b So sánh người khác bên tổ chức bên tổ chức c Tự so sánh bên tổ chức d Tất 69Trong...
 • 16
 • 4,334
 • 5
503 Câu trắc nghiệm Ngữ Văn bậc THCS Có đáp án

503 Câu trắc nghiệm Ngữ Văn bậc THCS đáp án

... loại điệp ngữ ? Điệp ngữ chuyển tiếp , điệp ngữ cách quãng,điệp ngữ nối tiếp Điệp ngữ chuyển tiếp , điệp ngữ cách quãng Điệp ngữ chuyển tiếp , điệp ngữ nối tiếp Điệp ngữ cách quãng , điệp ngữ nối ... 76.VA0613CSH Dòng nói chức ngữ pháp từ câu ? Làm phụ ngữ cụm danh từ ; chủ ngữ làm trạng ngữ Thành Viên Tuổi Học Trò 123doc.org Vị ngữ trạng ngữ Chỉ giữ chức chủ ngữ Chỉ giữ chức vị ngữ PA: A 77.VA0613CSH ... ( Duy Khán ) Câu văn câu đặc biệt ? Một Hai Ba Bốn PA C 213.VA0720CSH Ý không cần thiết làm nghị luận cho đề bài: Chứng minh câu tục ngữ: “ Ăn nhớ kẻ trồng ” ? A Giải thích câu tục ngữ B Chứng...
 • 101
 • 2,221
 • 1
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 11- CÓ ĐÁP ÁN

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 11- ĐÁP ÁN

... C sinh giống bố, mẹ D Con sinh giống giống mẹ 192 Ở Thực vật hình thức sinh sản vô tính là: A sinh sản bào tử sinh sản sinh dưỡng B sinh sản hạt sinh sdản cành C sinh sản chồi sinh sản D sinh ... kiểu sinh sản: A sinh sản sinh dưỡng sinh sản bào tử B sinh sản phân đôi nảy chồi C sinh sản vô tính sinh sản hữu tính D sinh sản thân củ thân rễ 191 Sinh sản vô tính là: A sinh khác mẹ B sinh ... vật chia thành loại sau: A bẩm sinh, học được, hỗn hợp B bẩm sinh, học C bẩm sinh, hỗn hợp D học được, hỗn hợp 149 .Học sinh học loại tập tính: A bẩm sinh B hỗn hợp C học D 120 Sơ đồ sở thần kinh...
 • 95
 • 10,138
 • 8
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý theo từng bài Có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm dược theo từng bài đáp án

... hỏi trắc nghiệm dược theo đáp án ĐÁP ÁN Bài 1: DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG Chọn câu nhất: Thuốc nguồn gốc: A- Thực vật , động vật khoáng vật hay sinh phẩm.* B- Thực vật , động vật , khoáng vật ... thư tiền liệt tuyến D-Phu nữ thai, bệnh tim mạch, suy gan * Chọn câu trả lời sai từ câu đến câu 2: Câu hỏi trắc nghiệm dược theo đáp án 1- Hormon tuyến yên tác dụng kích thích hoạt ... lao độc tính gan : - sai 39/Dùng họ Imidazol không cần kiêng rượu : – sai Câu hỏi trắc nghiệm dược theo đáp án 40/Kháng sinh Cefalosporin dùng cho bệnh nhân suy thận : - sai Câu hỏi trắc...
 • 79
 • 8,137
 • 25
247 Câu trác nghiệm môn Kinh tế chính trị có đáp án

247 Câu trác nghiệm môn Kinh tế chính trị đáp án

... phát triển kinh tế a Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế bền vững b Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cấu kinh tế thể chế kinh tế c Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế nâng ... huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế người d Cả a c Câu 10 Chọn phương án quy luật kinh tế sách kinh tế: a Quy luật kinh tế sở sách kinh tế b Chính sách kinh tế hoạt động chủ quan nhà nước ... tầng d Cả a, b c Câu 68 Chọn ý tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế a Muốn phát triển kinh tế cần phải tăng trưởng kinh tế b thể tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế c Những nhân tố...
 • 38
 • 2,825
 • 3
Câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị có đáp án

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị đáp án

... kinh tế quốc tế - Tiếp tục đổi chế sách Nhà nớc doanh nghiệp Nhà nớc nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp Nhà nớc phát triển (14) Kinh tế tập thể Kinh tế tập thể khu vực kinh tế hay kiểu kinh tế ... hội nhập kinh tế quốc tế Kinh tế Nhà n ớc kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế vững kinh tế quốc dân Kinh tế t nhân Kinh tế t nhân thành phần kinh tế dựa hình thức sở hữu t nhân t liệu sản ... nghiệp, nông thôn phải sở đảm bảo quyền, tự chủ kinh tế hộ, trang trại, hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, trang trại Không ngừng nâng cao suất,hiệu sức cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Kinh tế...
 • 97
 • 2,985
 • 8
Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế chính trị có đáp án

Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế chính trị đáp án

... thuẫn giá trị sử dụng giá trị: nghĩa người SX hàng hóa SX giá trị sử dụng định họ không cần giá trị sử dụng này, họ cần giá trị Ngược lại, phía người mua cần giá trị sử dụng, để giá trị sử dụng ... trị hàng hóa “vải” Vải giá trị sản phẩm lao động tự biểu giá trị mà phải thông qua hàng hóa khác để biểu giá trị Hàng hóa “thóc” không nói lên giá trị mà dùng làm phương tiện để biểu giá trị ... tiền Để đo giá trị tiền phải vị tức giá trị tiền phải xác định vàng, bạc - Khi giá trị hàng hóa biểu vàng, bạc, tiền giá trị hàng hóa Giá trị sở giá Tuy nhiên giá trị giá không ăn khớp Giá...
 • 42
 • 920
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trị có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp án148 câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương a1 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán căn bản có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương a2 có đáp án300 cau hoi trac nghiem tu tuong ho chi minh co dap an danh cho trung capcâu hỏi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng có đáp án ebook giáo trìnhcâu hỏi trắc nghiệm môn kỹ năng giao tiếp có đáp án79 tr câu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương a1 có đáp ántổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn hoá học – lớp 9 có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiêm môn kinh tế vĩ mô có đáp ánnhung cau hoi trac nghiem mon sinh hoc lop 6 co dap anBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM