0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD LỚP 12 TRƯỜNG THPT

... - Trường THPT Nam Khoái Châu -4- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -5- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT ... - Trường THPT Nam Khoái Châu -34- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -35- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT ... - Trường THPT Nam Khoái Châu -36- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -37- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT...
 • 48
 • 1,531
 • 6
SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 ở trường THPT

SKKN Sử dụng bản đồ duy trong dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT

... vận dụng kiến thức học lớp vào thực tế sống trở thành kỹ sống.Tôi xin trình bày ứng dụng công cụ học tập -Bản Đồ Duy iMinMap vào dạy môn GDCD trường THPT .Bản Đồ Duy iMinMap ứng dụng vào dạy ... lớp 12 trường THPT IV MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA SKKN Mục đích - Dạy môn GDCD lớp 12 trường THPT - Ứng dụng đồ iMindmap vào dạy GDCD lớp 12 trường THPT Đối ng phạm vi ... mục đích sử dụng đồ duy) Ưu điểm đồ iMindMap hoạt động dạy môn GDCD 4.1 Sử dụng đồ công cụ để giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức tổng hợp học : Với phương pháp đồ giảng dạy bước giáo...
 • 56
 • 4,160
 • 19
Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy, học địa lí lớp 12 ở trường THPT thị xã mường lay

Sử dụng bản đồ duy trong dạy, học địa lí lớp 12 trường THPT thị xã mường lay

... SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY VÀ HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ MƯỜNG LAY Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Giang Giáo viên THPT Thị Mường Lay A Sự cần thiết, mục ... dụng đồ để giảng dạy thể đề tài "Ứng dụng đồ dạy, học địa lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lí" Đối ng học sinh lớp 12C1 có sử dụng đồ lớp, lớp đối chứng 12C4 dạy học theo ... học sử dụng đồ học sinh học tập tích cực kết cao V Phạm vi ảnh hưởng Sau thời gian sử dụng đồ trình dạy học địa trường THPT thị Mường Lay Tôi nhận thấy em học sinh lớp 12C1 có hứng...
 • 26
 • 936
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử 9 trường THCS HỒNG THỦY

Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng bản đồ duy trong dạyhọc môn Lịch sử 9 trường THCS HỒNG THỦY

... - Tìm hiểu thực trạng dạy học lịch sử trường THCS Huyện Lệ Thủy nói chung trường THCS Hồng Thủy nói riêng - Đưa giải pháp để sử dụng đồ dạy học lịch sử lớp cách tối ưu - Từ kết thực nghiệm ... tập môn lịch sử V BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ kết thu trình sử dụng đồ vào dạy học lịch sử lớp để nâng cao chất lượng dạy học thân đúc rút số kinh ... cho học sinh Giải pháp thực Qua tìm hiểu thực tế sử dụng BĐTD dạy học môn lịch sử trường THCS nói chung trường THCS Hồng Thủy nói riêng, thân thực giải pháp để sử dụng BĐTD dạy học môn lịch sử...
 • 20
 • 1,125
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm “ Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệmSử dụngđồ duy trong dạy học sinh học 9

... Thúy Hằng 10 Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng đồ dạy học sinh học 9 Giáo viên thực hiện: Phan Thị Thúy Hằng 11 Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng đồ dạy học sinh học 9 Giáo viên thực ... BỘI Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng đồ dạy học sinh học 9 Dạng đồ thứ 2: MẤT ĐOẠN ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST ĐẢO ĐOẠN LẶP ĐOẠN ĐỘT BIẾN NST HIỆN TƯỢNG DỊ BỘI ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST Dạng đồ ... thảo luận sử dụng BĐTD xây dựng thư viện BĐTD để GV HS khai thác, sử dụng Giáo viên thực hiện: Phan Thị Thúy Hằng Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng đồ dạy học sinh học 9 Trên số ý kiến tôi,...
 • 13
 • 2,130
 • 2
ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY VÀ HỌC SINH HỌC

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ DUY TRONG DẠYHỌC SINH HỌC

... vùng cao áp dụng Với lý dã đưa đến chọn đề tài Ứng dụng Bản Đổ Duy dạy học Sinh học ” B NỘI DUNG I VAI TRÒ CỦA BĐTD TRONG DẠY - HỌC Bản đồ (BĐTD) gọi Sơ đồ duy, Lược đồ duy, … hình ... CÁCH SỬ DỤNG BĐTD TRONG GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC CẤP THCS: II CÁCH SỬ DỤNG BĐTD TRONG GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC CẤP THCS: III VẬN DUNG BĐTD VÀO THỰC TẾ GIẢNG DẠY MÔN SINH HỌC CẤP THCS: Lập đồ việc ... việc kiểm tra kiến thức cũ Lập đồ việc dạy kiến thức 4, 5, 6, 7, 8, 10 Lập đồ việc dạy tiết thực hành Lập đồ việc dạy củng cố kiến thức Lập đồ việc dạy tiết tổng kết ôn tập kiến thức...
 • 17
 • 973
 • 6
Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử 9

Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng bản đồ duy trong dạyhọc môn Lịch sử 9

... thực trạng dạy học lịch sử lớp sao? Trên sở sử dụng phương pháp dạy học Sử dụng đồ dạy học môn lịch sử lớp 9 theo hướng tích cực giúp cho giáo viên học sinh yêu thích môn lịch sử nâng cao ... biết phương pháp dạy học để đưa chất lượng dạy học môn có kết cao NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI - Xây dựng sở lý luận dạy học lịch sử theo sử dụng đồ - Tìm hiểu thực trạng dạy học lịch sử trường THCS ... lịch sử, nhận thức đắn tầm quan trọng lịch sử thành thạo việc lập sử dụng đồ học tập môn lịch sử V BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ kết thu trình sử...
 • 24
 • 565
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học tin học

Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụngđồ duy trong dạy học tin học

... nghiên cứu mình) Trong dạy học: Việc sử dụng đồ huy động tối đa tiềm não, giúp học sinh học tập tích cực, hỗ trợ hiệu phương pháp dạy học Vận dụng đồ dạy học, giáo viên giúp học sinh có ... Năm học 2013 – 2014 năm học Bộ Giáo Dục – Đào Tạo tiếp tục đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo dạy học Một phương pháp dạy học đại đưa vào phương pháp dạy học đồ đồ ... “Giải pháp ứng dụng đồ giảng dạy môn tin học trường tiểu học Kim Đồng quận , Tp HCM ” nhận thấy tiết học đạt hiệu cao nhiều so với cách dạy truyền thống đọc chép tiết dạy sử dụng giảng...
 • 9
 • 3,611
 • 76
skkn sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn giáo dục công dân trương trung học phổ thông khoái châu hưng yên

skkn sử dụng bản đồ duy trong dạy học môn giáo dục công dân trương trung học phổ thông khoái châu hưng yên

... THPT Nam Khoái Châu -4- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -5- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: ... THPT Nam Khoái Châu -39- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -40- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Giáo viên: ... có sẵn đĩa ng tự phần mềm khác Giáo viên: Trần Thị Vân Anh - Trường THPT Nam Khoái Châu -31- Sử dụng đồ dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT III SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY MÔN GDCD LỚP...
 • 48
 • 4,777
 • 0
Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Địa lý lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lý

Sử dụng bản đồ duy trong dạy học Địa lý lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lý

... để giảng dạy thể đề tài "Sử dụng đồ dạy học địa lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lí" 21 Đối ng học sinh lớp 12A4 có sử dụng đồ lớp, lớp đối chứng 12A3 dạy học theo cách ... dẫn học sinh vẽ đồ duy, rèn luyện kĩ sử dụng đồ khó Chính để học sinh nắm vững nội dung học, giáo viên phải có kĩ vận dụng tốt đồ vào dạy học địa lí, góp phần nâng cao chất lượng môn ... tự học, phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh không môn Địa lí mà môn học khác vấn đề sống Xuất phát từ trên, chọn đề tài: Sử dụng đồ dạy học địa lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng...
 • 37
 • 3,359
 • 26
SKKN Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Địa lý lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lý

SKKN Sử dụng bản đồ duy trong dạy học Địa lý lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lý

... để giảng dạy thể đề tài "Sử dụng đồ dạy học địa lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lí" Đối ng học sinh lớp 12A4 có sử dụng đồ lớp, lớp đối chứng 12A3 dạy học theo cách ... từ trên, chọn đề tài: Sử dụng đồ dạy học địa lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng môn Địa lí 2.Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ... dẫn học sinh vẽ đồ duy, rèn luyện kĩ sử dụng đồ khó Chính để học sinh nắm vững nội dung học, giáo viên phải có kĩ vận dụng tốt đồ vào dạy học địa lí, góp phần nâng cao chất lượng môn...
 • 22
 • 3,241
 • 21
Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Ngữ văn

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụngđồ duy trong giảng dạy môn Ngữ văn

... – Ngữ văn / tập Sử dụng đồ giảng dạy môn Ngữ văn 12 Trường THCS Nhơn Hải Năm học 2012- 2013 đồ củng cố nội dung văn « Chị em Thúy Kiều » - Ngữ văn / Tập Sử dụng đồ giảng dạy môn ... dục đề Sử dụng đồ giảng dạy môn Ngữ văn 15 Trường THCS Nhơn Hải Năm học 2012- 2013 C KẾT LUẬN Những điều kiện, kinh nghiệm áp dụng, sử dụng giải pháp Để áp dụng việc đưa đồ vào giảng ... lập kế hoạch học tập nhà - Ngữ văn Sử dụng đồ giảng dạy môn Ngữ văn Trường THCS Nhơn Hải Năm học 2012- 2013 b Sử dụng đồ để dạy Giáo viên đưa từ khoá để nêu kiến thức yêu cầu học sinh...
 • 18
 • 4,699
 • 33
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNGĐỒ ĐOẠN THẲNG TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 5

... dẫn học sinh, từ toán sau học sinh tự tóm tắt toán Đồng thời tóm tắt toán xong nên cho học sinh nhìn vào đồ nêu lại đề toán Học sinh đọc đề toán qua đồ xác em hiểu đề toán  Tổ chức dạy học ... kinh nghiệm sử dụng đồ đoạn thẳng dạy học giải toán cho học sinh lớp 5 , áp dụng số biện pháp vào thực tế giảng dạy, học sinh lớp đạt kết đáng khích lệ Những học sinh yếu toán ( có lời văn ... lượng học tập môn toán lớp tăng dần, học sinh yếu toán có lời văn ban đầu sợ học toán học yêu thích học toán - 12 - Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán Lớp V BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Để giúp học sinh...
 • 14
 • 888
 • 0
skkn sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn hóa học 9

skkn sử dụng bản đồ duy trong dạy học môn hóa học 9

... Nhơn SKKN: S d ng b n d y h c môn Hóa h c l p Năm h c: 2013 - 2014 Ví d 3: Sau h c xong tính ch t hóa h c c a bazơ, giáo viên nêu yêu c u: Em trình bày tính ch t hóa h c c a bazơ b ng b n duy? ... s L p 9A2 9A5 38 36 Kém SL % 7 ,9 5,6 Y SL 10 u % 26,3 25 u năm: TB SL 19 20 % 50 55,6 Khá SL % 13,2 11,1 Gi SL 1 i % 2,6 2,8 t yêu c u SL % 29 65,8 25 69, 4 Khá SL % 21,1 13 ,9 Gi SL i % 7 ,9 2,8 ... trang Trư ng THCS Nhơn H u - An Nhơn SKKN: S d ng b n d y h c môn Hóa h c l p Năm h c: 2013 - 2014 a.3 Các bư c thi t k m t b n duy: thi t k m t b n dù v th công b ng, gi y , hay ph n...
 • 33
 • 2,607
 • 12
hiệu quả bước đầu của việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn vật lí thbt

hiệu quả bước đầu của việc sử dụng bản đồ duy trong dạy học môn vật lí thbt

... hiến hết tâm huyết tài cho ngành giáo dục Đề tài "HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ THBT" bước đầu áp dụng Trung Tâm KTTH – HN Thọ Xuân nên không tránh ... tốt, có ý thức rèn luyện lực sử dụng BĐTD bước đầu để hỗ trợ học tập môn Vậy phương pháp dạy học đồ duy? Cách sử dụng đồ tiết học cho hiệu Đó vấn đề muốn chia sẻ đồng nghiệp sáng kiến kinh ... trạng học vật trường phổ thông Thực trạng học môn vật trường phổ thông Từ xưa đến học trò hay có câu “ khó vật khó đâu? Trong giáo dục văn quy định môn học khó, môn học dễ Mà môn có...
 • 14
 • 893
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cách sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học dia li lop 12su dung ban do tư duy trong day học vat li lop 11sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn ngữ vănsáng kiến kinh nghiệm sử dụng sơ đồ tư duyxem sang kien kinh nghiem van dung ban do tu duy vao tiet on tap 6sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn ngữ văncách sử dụng bản đồ tư duy trong dạy họcsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học hóa họcsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học sinh họcsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sửsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học ngữ vănsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học tin họcsử dụng bản đồ tư duy trong dạy họcsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học toánsử dụng bản đồ tư duy trong dạy học vật lýNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM