0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 6 >
 3. Tiếng Anh >

tài liệu bồi dưỡng hsg anh văn 6

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng Anh

... Phong - Tài liệu lu hành nội bộ41 Tài liệuBDHSG tham khảoĐề số 12:Phòng Giáo Dục Đề thi chọn đội tuyển đi thi học hsg cấp tỉnh lớp 9 -thcs Quảng X ơng Năm học 2005-2006Môn tiếng anh Thời ... THCS Cẩm Phong - Tài liệu lu hành néi bé48 Tài liệuBDHSG tham khảoĐề số 5:Phòng Giáo Dục Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS Quảng xơng Năm học 2003 - 2004môn Tiếng Anh Thời gian : 120 ... signs. The last train leaves at about 00.15.Số báo danh: Author: Bïi Ngäc BÝch Trêng THCS CÈm Phong - Tài liệu lu hành nội bộ29 Tài liệuBDHSG tham khảoI am better English than Nam.than B....
 • 83
 • 1,990
 • 41
Tai lieu Boi Duong HSG ANH 6, 7

Tai lieu Boi Duong HSG ANH 6, 7

... Wonderfully Kì diệuIDENTIFICATION OF WORD FORMS I. Chọn danh từ: (đầu câu, sau độïng từ và giới từ) Giáo viên biên soạn: Phạm Minh Đức Nhân 7 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏio A or An? ... newspapers The Independent, The Daily Mirror, The Times mountains Everest, K2, Mont Blanc families the Browns, the Bushes countries America, Britain, Arabia countries of union the United States, ... If_____________________________________________________________Giáo viên biên soạn: Phạm Minh Đức Nhân 47 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi 57. The teacher said to the students, “ Are you ready for tomorrow?”………………………………………………………………………...
 • 137
 • 1,037
 • 37
Gián án Tài liệu bồi dưỡng HSG Anh THCS

Gián án Tài liệu bồi dưỡng HSG Anh THCS

... So sánh bằng: (equality) S + V + AS ADJ/ ADV AS + S B/ So sánh hơn: (Comparatives) Tính từ ngắn: S + V + ADJ/ADV- ER + THAN + S2 Tính từ dài: S + V + MORE + ADJ/ ADV + THAN + S2 C/ So sánh ... Dùng với danh từ sốâ nhiều đếm được:Ex: He has many books.Ex: A large number of students in our school are good. 4. MUCH / A LARGE AMOUNT OF/ A GREAT DEAL OF /: (nhiều) Dùng với danh từ số ... ít →ý phủ định) + Dùng với danh từ sốâ nhiều đếm được Ex: I feel lonely because I have a few friends there.B. A FEW: (một vài →ý khẳng định) + Dùng với danh từ sốâ nhiều đếm được Ex:...
 • 135
 • 556
 • 3
tai lieu boi duong hsg tieng anh lop 9

tai lieu boi duong hsg tieng anh lop 9

... Baikal in Russia is one of the largest lakes in the world. It contains a rich variety of animals Tài liệu Bồi Dưỡng HSG tiếng Anh lớp 9 Tiết 1, 2I. Mục tiêu:- Giúp HS vận dụng kiến thức đã học ... … (9) …been written in GreatBritain or the U.S./Canada or , for that matter, in Australia, New Zealand, …(10)… South Africa.Mistake Correction Mistake Correction1 1 6 62 2 7 73 3 8 84 4 9 95 ... lose 9. A. stands B. belongs C. bases D. lies10. A. grasping B. catching C. gaining D. raising.II.Fill in each gap with one suitable word.An important development of English outside Great Britain...
 • 25
 • 8,890
 • 235
Tài liệu bồi dưỡng HSG ngữ văn 7

Tài liệu bồi dưỡng HSG ngữ văn 7

... rên vì nhức chân. ( Theo ngữ văn 7 tập I)a. Nội dung của đoạn văn là gì? HÃy thử đặt tiêu đề cho đoạn văn này?b. HÃy tìm những từ ngữ chủ đề của đoạn văn? c. Đoạn văn có câu chủ đề không? Nếu ... Tóm tắt VBTS là dùng lời văn của mình để trình bày một cách ngắn gọn nộidung của văn bản đó.2/ Với những văn bản có cốt truyện, việc tóm tắt thờng thuận lợi hơn những văn bản tự sự không có côt ... Dậu vùng lên đánh lại tên cai lệ và ngời nhà lý trởng.Bài 4.b.Tóm tắt văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê ( Ngữ văn 7- tập 1)(* Các sự việc chính:+ Đêm trớc ngày chia tay, Thành và Thủy...
 • 20
 • 1,260
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 9

... -2013/2014 – Trang 46 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- VÒNG THI CẤP QUỐC GIA Tài liệu Bồi Dưỡng HSG tiếng Anh lớp 9 - If only + S + V( past simple)- need +V-ing (mang nghĩa bị động)- avoid ... Trang 43 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- VÒNG THI CẤP QUỐC GIA5. A. little B. some C. few D. lots 9 BIÊN SOẠN: MAI VĂN LẠNG -2013/2014 – Trang 48 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- VÒNG ... 32 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- VÒNG THI CẤP QUỐC GIA5. I/ return/ visit/ Japan. It/ wonderful trip.BIÊN SOẠN: MAI VĂN LẠNG -2013/2014 – Trang 46 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI ANH 9- ...
 • 53
 • 5,053
 • 27
tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh l ớp 7

tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh l ớp 7

... Whites ( like / likes / liked ) to travel.22.I thinl I will do that work ( meself / myself / mineself ).24.Mrs white ( made / played / did ) this cake for children .25.Tom is my sister`s child . ... our family .26.I like film ( more / better / much ) than plays . 27. She ( speaks / talks / tells / says ) english fluently.28.My mother is busy ( on / with / in / for ) her work all day.30.We ... Mrs Oanh cooks well.-> Mrs Oanh 35, Khanh is a fluent English speaker.-> Khanh 36, My school has thirty classrooms.1 -> There 37, Literature interests my brother a lot.-> My...
 • 10
 • 4,980
 • 107
tài liệu bồi dưỡng hsg môn tiếng anh thcs

tài liệu bồi dưỡng hsg môn tiếng anh thcs

... interesting in the festival.A.game B.activities C.action D.baseball TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH 9. PICANIC 19. CANODLE10. CELEYBRATE 20. BORATVÒNG 25 ... 3Full name: ……………………………. School:…………………………… I/ LEAVE ME OUT! TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH Full name: ……………………………. School:…………………………… BÀI TẬP 1: HELP ... camping? D. What about to go camping?10. Music lessons, we learn to sing songs TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH 53. What's _ _ _ dinner today? Bread or rice?54. We have English on Monday...
 • 19
 • 1,294
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh THCS

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh THCS

... Ngọc Bích Trường THCS Cẩm Phong - Tài liệu lưu hành nội bộ40 Tài liệuBDHSG tham khảo Quảng Xương CHỌN ĐỘI TUYỂN ĐI THI HỌC HSG CẤP HUYỆN LỚP 9 THCS Năm học 2005-2006Môn tiếng anh Thời gian ... passing your exam So long as Author: Bùi Ngọc Bích Trường THCS Cẩm Phong - Tài liệu lưu hành nội bộ26 Tài liệuBDHSG tham khảoMôn tiếng anh Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời gian giao ... the electricbulb (invent)ĐỀ SỐ 1:TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU ĐỀ THI Author: Bùi Ngọc Bích Trường THCS Cẩm Phong - Tài liệu lưu hành nội bộ22 Tài liệuBDHSG tham khảo A B C D10.Our neighbor will...
 • 86
 • 4,156
 • 20
Tài liệu bồi dưỡng HSG văn nghị luận lớp 9 (pro)

Tài liệu bồi dưỡng HSG văn nghị luận lớp 9 (pro)

... GIỎI LỚP 9 - PHẦN VĂN NGHỊ LUẬN TẬP LÀM VĂN LỚP 9 (PRO) Trong chương trình Tập làm văn lớp 9 kiểu bài văn nghị luận xã hội chia làm ba loạinhỏ: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí, nghị luận ... ÔN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 - PHẦN VĂN NGHỊ LUẬN TẬP LÀM VĂN LỚP 9 (PRO) PHẦN I: KHÁI QUÁT KIẾN THỨC LÍ THUYẾTA. Vài nét khái quát chương trình Tập làm văn lớp 9 Chương trình Ngữ văn THCS nói chung, ... làm văn lớp dưới.B. Một số điểm cơ bản cần lưu ý về kiểu bài văn nghị luận trong chương trình Tập làm văn lớp 9 cần lưu ý. Có các dạng bài: bài văn nghị luận về vấn đề xã hội hoặc nghị luận...
 • 157
 • 7,866
 • 23
Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 8

Tài liệu bồi dưỡng HSG tiếng anh lớp 8

... using public transport. 38 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh lớp 8 16/ Nobody has ever treated me with such kindness. → I 17/ Do they teach English here ? → Is 18/ Did your teacher give you ... cần phải làm trong quá khứ. Eg : - I've bought you a hat. ( Anh mua cho em cái mũ)44 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh lớp 8 15/ I have these postcards please ?A.Can B.Do C. Will D. Should16/ ... job.A.shall B.may C.will D. should42 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh lớp 8 - Oh, you needn't have done that. My father has just bought one for me. (Lẽ ra anh không cần phải mua. Bố em đã...
 • 116
 • 10,053
 • 44
Tài liệu bồi dưỡng HSG ngữ văn 6

Tài liệu bồi dưỡng HSG ngữ văn 6

... VHDG.3. Thái độ : ôn tập nghiêm túc.II/ Tài liệu hỗ trợ.- SGK Ngữ văn 6 - Ôn tập Ngữ văn 6 - T liệu ngữ văn 6 - Ngữ văn nâng cao 6 III/ Nội dung tiết «n.1.LÝ thuyÕt.GV Cho häc sinh hÖ thèng ... được tất cả các bài tập.3.Thái độ: - Có ý thc hc tt.II/: Tài liệu hỗ trợ Ngữ văn nâng cao 6, Ôn tập ngữ văn 6, tài liệu ngữ văn 6. III/ Tin trỡnh tit ụn.1. n nh t chc:2. Bài mới.HOẠT ĐỘNG ... năng: Rèn cách dùng DT trong đặt câu và viết văn. 3. Thái độ: Học tập một cách nghiêm túc.II. Tài liệu hỗ trợ-Ôn tập Ngữ văn 6 - Ngữ văn nâng cao 6 III.Nôi dung tiết ôn.1. Củng cố kiến thức...
 • 55
 • 12,410
 • 24
Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 9 môn văn

Tài liệu bồi dưỡng HSG lớp 9 môn văn

... phong trongtruyện ngắn Những ngôi sao xa xôi (SGK Ngữ văn 9, tập hai, 2005) của nhà văn LêMinh Khuê. Gợi ýa) Mở bài - Lê Minh Khuê là nữ nhà văn chiến sĩ. Bà tham gia thanh niên xung phong vàhoạt ... trẻ (trích Thời thơ ấu) của M.Go-rơ-ki được họctrong chương trình Ngữ văn 9. b) Thân bài* Giải thích ý kiến - Văn nghệ (văn học) bắt nguồn từ đời sống hiện thực khách quan, là sản phẩmtinh ... giá trị nhân văn lớn lao.Nhà văn luôn tin yêu, sùng bái, nâng đỡ con người, tạo dựng cuộc sống văn hóa chocon người, hướng con người đến lối sống đẹp đẽ và cao thượng.c) Kết bài- Văn nghệ là...
 • 14
 • 1,929
 • 29
Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh lớp 6

Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh lớp 6

... banana 62 .milk meat tea coffee 63 .carrot tomato lettuce chicken 64 .want thirsty cold favorite 65 .tea oil soda milk 66 .beef fish chicken soap 67 .tent kite swim stove 68 .always often early usually 69 .one ... (China) 65 . What's your ? - I'm American. (nation) 66 . This is the temple in my village. (old) 67 . My brother is a of English (teach) 68 . Nam is the … of the three boys. (TALL) 69 . Vietnam ... B. hotel C. mother D. brother 62 . A. store B. sister C. factory D. picture 63 . A. many B. paddy C. country D. recycle 65 . A. stay B. vacation C. citadel D. day 66 . A. know B. how C. tomorrow...
 • 46
 • 2,489
 • 2
Tài liệu bồi dưỡng HSG Ngữ văn 9

Tài liệu bồi dưỡng HSG Ngữ văn 9

... yêu cầu đề: +Thể loại : Văn kể chuyện + Phạm vi nội dung :* yêu cầu khác: - Văn phong mạch lạc, liên kết chặt chẽ. bố cục văn bản rõ ràng, ngôn ngữ trong sáng lờivăn biểu cảm cao.*Dàn bài ... vài cảnh đẹp đó. *&8 *Gợi ý: - Xem lại bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản, lí thuyết về văn thuyết minh(sách Ngữ văn 8 tập 1) - Bài tự luận viết ít nhất 6 trang vở HS. - Xác đònh ... cảnh đẹp đó. &*& *Gợi ý: - Xem lại bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản, lí thuyết về văn thuyết minh(sách Ngữ văn 8 tập 1) - Bài tự luận viết ít nhất 6 trang vở HS. - Xác đònh...
 • 18
 • 564
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh lớp 8tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 8tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh thpttai lieu boi duong hsg tieng vie lop 5tai lieu boi duong hsg tieng viet lop 5tai lieu boi duong hsg tieng anh 11tai lieu boi duong hsg tieng anh 12tai lieu boi duong hsg tieng anh 8tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 9 cực haytài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 7tai lieu boi duong hsg tieng viet lop 4tai lieu boi duong hsg tieng anh thcstài liệu bồi dưỡng hsg tiếng việt lớp 3tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 9 quảng xươngbồi dưỡng hsg tiếng anh lớp 6chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ